Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Hài Hước / Harem
140.6M
4.8
Tên tác giả: Chudao Comic

Trường nữ sinh với vô số người đẹp đột nhiên chuyển đến một nam sinh!!! Có lẽ trong mắt người khác đây là thiên đường mộng ảo, nhưng trên thực tế lại là một tương lại không thể tưởng tượng… Truyện này do Chudao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 463 chương    /    (91158)
 Đã cập nhật 463 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 45.4k  3.9k
2
Chapter 2
2018-11-07
 20.2k  1.5k
3
Chapter 3
2018-11-10
 16.5k  669
4
Chapter 4
2018-11-10
 16.5k  823
5
Chapter 5
2018-12-05
 15.9k  838
6
Chapter 6
2018-11-14
 14.6k  503
7
Chapter 7
2018-11-16
 13.2k  559
8
Chapter 8
2018-11-20
 12.9k  379
9
Chapter 9
2018-11-20
 12.2k  247
10
Chapter 10
2018-11-20
 11.9k  216
11
Chapter 11
2018-12-05
 12.7k  1.1k
12
Chapter 12
2018-12-05
 11.9k  249
13
Chapter 13
2018-12-07
 12.7k  516
14
Chapter 14
2018-12-12
 11.6k  402
15
Chapter 15
2018-12-14
 12.2k  345
16
Chapter 16
2018-12-19
 11.1k  200
17
Chapter 17
2018-12-21
 11.9k  350
18
Chapter 18
2018-12-26
 11.6k  238
19
Chapter 19
2018-12-28
 11.4k  623
20
Chapter 20
2019-01-02
 10.5k  671
21
Chapter 21
2019-01-03
 11k  295
22
Chapter 22
2019-01-04
 10.4k  195
23
Chapter 23
2019-01-09
 10.6k  413
24
Chapter 24
2019-01-11
 10.9k  309
25
Chapter 25
2019-01-16
 10.2k  171
26
Chapter 26
2019-01-18
 9.9k  234
27
Chapter 27
2019-01-23
 10.6k  379
28
Chapter 28
2019-01-25
 10.2k  152
29
Chapter 29
2019-01-30
 9.9k  111
30
Chapter 30
2019-02-01
 10.4k  154
31
Chapter 31
2019-02-06
 9.7k  106
32
Chapter 32
2019-02-08
 9.8k  179
33
Chapter 33
2019-02-13
 9.8k  275
34
Chapter 34
2019-02-15
 10.1k  159
35
Chapter 35
2019-02-20
 9.4k  191
36
Chapter 36
2019-02-22
 9.2k  227
37
Chapter 37
2019-02-27
 9.6k  257
38
Chapter 38
2019-03-01
 8.6k  385
39
Chapter 39
2019-03-06
 9.5k  247
40
Chapter 40
2019-03-08
 9.2k  150
41
Chapter 41
2019-03-13
 9k  184
42
Chapter 42
2019-03-15
 9.2k  337
43
Chapter 43
2019-03-20
 9.2k  145
44
Chapter 44
2019-03-22
 8.7k  218
45
Chapter 45
2019-03-27
 8.7k  153
46
Chapter 46
2019-03-29
 8.5k  374
47
Chapter 47
2019-04-03
 8.7k  416
48
Chapter 48
2019-04-05
 8.5k  248
49
Chapter 49
2019-04-10
 8k  178
50
Chapter 50
2019-04-12
 8k  227
51
Chapter 51
2019-04-17
 8k  144
52
Chapter 52
2019-04-19
 8.3k  186
53
Chapter 53
2019-04-21
 8.5k  147
54
Chapter 54
2019-04-24
 7.9k  168
55
Chapter 55
2019-04-26
 7.7k  122
56
Chapter 56
2019-04-28
 7.9k  121
57
Chapter 57
2019-05-01
 7.6k  118
58
Chapter 58
2019-05-03
 7.4k  145
59
Chapter 59
2019-05-05
 8.2k  262
60
Chapter 60
2019-05-08
 7.5k  121
61
Chapter 61
2019-05-10
 7.4k  115
62
Chapter 62
2019-05-12
 7.3k  121
63
Chapter 63
2019-05-15
 7.1k  147
64
Chapter 64
2019-05-17
 7.4k  537
65
Chapter 65
2019-05-18
 6.8k  97
66
Chapter 66
2019-05-19
 6.7k  138
67
Chapter 67
2019-05-20
 6.7k  117
68
Chapter 68
2019-05-21
 6.6k  196
69
Chapter 69
2019-05-26
 6.4k  127
70
Chapter 70
2019-05-28
 6.6k  178
71
Chapter 71
2019-05-31
 6.3k  62
72
Chapter 72
2019-05-31
 6.6k  93
73
Chapter 73
2019-05-31
 7k  122
74
Chapter 74
2019-05-31
 6.5k  76
75
Chapter 75
2019-05-31
 6.9k  94
76
Chapter 76
2019-05-31
 6.6k  135
77
Chapter 77
2019-05-31
 6.7k  131
78
Chapter 78
2019-05-31
 6.7k  182
79
Chapter 79
2019-05-31
 6.9k  278
80
Chapter 80
2019-05-31
 6.4k  151
81
Chapter 81
2019-06-02
 6.7k  341
82
Chapter 82
2019-06-04
 6.4k  325
83
Chapter 83
2019-06-09
 6.9k  274
84
Chapter 84
2019-06-11
 6.9k  180
85
Chapter 85
2019-06-16
 6.7k  189
86
Chapter 86
2019-06-18
 6.3k  192
87
Chapter 87
2019-06-23
 7k  210
88
Chapter 88
2019-06-25
 6.7k  338
89
Chapter 89
2019-06-30
 6.6k  272
90
Chapter 90
2019-07-02
 6.4k  151
91
Chapter 91
2019-07-04
 7.1k  161
92
Chapter 92
2019-07-05
 6.4k  280
93
Chapter 93
2019-07-06
 6.8k  398
94
Chapter 94
2019-07-07
 7.2k  324
95
Chapter 95
2019-07-08
 7.6k  750
96
Chapter 96
2019-07-09
 5.9k  290
97
Chapter 97
2019-07-09
 5.8k  195
98
Chapter 98
2019-07-09
 6k  121
99
Chapter 99
2019-07-09
 6.3k  197
100
Chapter 100
2019-07-09
 6.9k  310
101
Chapter 101
2019-07-09
 5.9k  143
102
Chapter 102
2019-07-09
 5.8k  96
103
Chapter 103
2019-07-09
 6.2k  215
104
Chapter 104
2019-07-09
 6k  134
105
Chapter 105
2019-07-09
 5.9k  181
106
Chapter 106
2019-07-09
 5.9k  141
107
Chapter 107
2019-07-10
 6.4k  154
108
Chapter 108
2019-07-11
 6.1k  195
109
Chapter 109
2019-07-12
 6.4k  191
110
Chapter 110
2019-07-13
 6.1k  178
111
Chapter 111
2019-07-14
 6.3k  256
112
Chapter 112
2019-07-15
 6.5k  286
113
Chapter 113
2019-07-16
 6.8k  256
114
Chapter 114
2019-07-17
 6.2k  158
115
Chapter 115
2019-07-18
 5.7k  156
116
Chapter 116
2019-07-19
 5.8k  99
117
Chapter 117
2019-07-20
 5.4k  96
118
Chapter 118
2019-07-21
 6.2k  158
119
Chapter 119
2019-07-22
 6.1k  180
120
Chapter 120
2019-07-23
 5.7k  271
121
Chapter 121
2019-07-24
 5.3k  82
122
Chapter 122
2019-07-25
 5.2k  71
123
Chapter 123
2019-07-26
 5.3k  142
124
Chapter 124
2019-07-27
 5.5k  295
125
Chapter 125
2019-07-28
 5.3k  108
126
Chapter 126
2019-07-29
 5.6k  220
127
Chapter 127
2019-07-30
 5.9k  167
128
Chapter 128
2019-07-31
 5.7k  419
129
Chapter 129
2019-08-01
 5.9k  243
130
Chapter 130
2019-08-02
 5.8k  187
131
Chapter 131
2019-08-03
 5.7k  172
132
Chapter 132
2019-08-04
 5.8k  190
133
Chapter 133
2019-08-05
 5.7k  168
134
Chapter 134
2019-08-06
 5.4k  106
135
Chapter 135
2019-08-07
 5.4k  140
136
Chapter 136
2019-08-08
 5.7k  181
137
Chapter 137
2019-08-09
 5.5k  112
138
Chapter 138
2019-08-10
 5.6k  130
139
Chapter 139
2019-08-11
 5.6k  153
140
Chapter 140
2019-08-12
 5.6k  193
141
Chapter 141
2019-08-13
 5.7k  132
142
Chapter 142
2019-08-14
 5.7k  141
143
Chapter 143
2019-08-15
 6k  157
144
Chapter 144
2019-08-16
 5.4k  130
145
Chapter 145
2019-08-17
 5.8k  190
146
Chapter 146
2019-08-18
 5.9k  164
147
Chapter 147
2019-08-19
 5.2k  229
148
Chapter 148
2019-08-20
 5.5k  214
149
Chapter 149
2019-08-21
 5.4k  129
150
Chapter 150
2019-08-22
 5.7k  218
151
Chapter 151
2019-08-23
 5.7k  131
152
Chapter 152
2019-08-24
 6k  208
153
Chapter 153
2019-08-25
 5.6k  119
154
Chapter 154
2019-08-26
 5.4k  139
155
Chapter 155
2019-08-27
 5k  103
156
Chapter 156
2019-08-28
 5k  118
157
Chapter 157
2019-08-29
 5.2k  168
158
Chapter 158
2019-08-30
 5k  181
159
Chapter 159
2019-08-31
 5.1k  162
160
Chapter 160
2019-09-01
 5k  195
161
Chapter 161
2019-09-02
 5.1k  102
162
Chapter 162
2019-09-03
 4.9k  214
163
Chapter 163
2019-09-04
 4.7k  95
164
Chapter 164
2019-09-05
 5.2k  105
165
Chapter 165
2019-09-06
 4.8k  83
166
Chapter 166
2019-09-07
 4.9k  118
167
Chapter 167
2019-09-08
 5.7k  145
168
Chapter 168
2019-09-09
 4.8k  155
169
Chapter 169
2019-09-10
 5k  151
170
Chapter 170
2019-09-11
 5k  109
171
Chapter 171
2019-09-12
 5.2k  178
172
Chapter 172
2019-09-13
 5.2k  170
173
Chapter 173
2019-09-14
 5.4k  219
174
Chapter 174
2019-09-15
 5.4k  390
175
Chapter 175
2019-09-16
 5.6k  311
176
Chapter 176
2019-09-17
 5.1k  292
177
Chapter 177
2019-09-18
 5.1k  337
178
Chapter 178
2019-09-19
 4.9k  198
179
Chapter 179
2019-09-20
 4.9k  158
180
Chapter 180
2019-09-21
 5k  158
181
Chapter 181
2019-09-22
 5.2k  147
182
Chapter 182
2019-09-23
 4.9k  202
183
Chapter 183
2019-09-24
 4.8k  115
184
Chapter 184
2019-09-25
 5k  188
185
Chapter 185
2019-09-26
 5.2k  362
186
Chapter 186
2019-09-27
 5.2k  280
187
Chapter 187
2019-09-28
 5k  365
188
Chapter 188
2019-09-28
 5.2k  262
189
Chapter 189
2019-09-28
 4.7k  102
190
Chapter 190
2019-09-28
 4.6k  86
191
Chapter 191
2019-09-28
 4.5k  59
192
Chapter 192
2019-09-28
 4.6k  73
193
Chapter 193
2019-09-28
 4.8k  231
194
Chapter 194
2019-09-28
 5.2k  193
195
Chapter 195
2019-09-28
 5k  175
196
Chapter 196
2019-09-28
 4.9k  246
197
Chapter 197
2019-09-28
 5.2k  197
198
Chapter 198
2019-09-29
 5.4k  280
199
Chapter 199
2019-09-30
 5.1k  168
200
Chapter 200
2019-10-01
 5k  102
201
Chapter 201
2019-10-02
 5.1k  112
202
Chapter 202
2019-10-03
 5.4k  345
203
Chapter 203
2019-10-04
 5.9k  176
204
Chapter 204
2019-10-05
 5.7k  231
205
Chapter 205
2019-10-06
 5.3k  279
206
Chapter 206
2019-10-07
 5k  277
207
Chapter 207
2019-10-08
 5.2k  361
208
Chapter 208
2019-10-09
 5.4k  294
209
Chapter 209
2019-10-10
 5.2k  217
210
Chapter 210
2019-10-11
 5.5k  374
211
Chapter 211
2019-10-12
 5.4k  183
212
Chapter 212
2019-10-13
 5.3k  200
213
Chapter 213
2019-10-14
 5k  221
214
Chapter 214
2019-10-15
 5k  126
215
Chapter 215
2019-10-16
 5k  179
216
Chapter 216
2019-10-17
 5k  221
217
Chapter 217
2019-10-18
 5.1k  183
218
Chapter 218
2019-10-19
 5.2k  180
219
Chapter 219
2019-10-20
 4.8k  147
220
Chapter 220
2019-10-21
 4.8k  145
221
Chapter 221
2019-10-22
 4.6k  190
222
Chapter 222
2019-10-23
 4.9k  416
223
Chapter 223
2019-10-24
 4.8k  150
224
Chapter 224
2019-10-25
 4.7k  272
225
Chapter 225
2019-10-26
 4.7k  173
226
Chapter 226
2019-10-27
 5k  183
227
Chapter 227
2019-10-28
 4.8k  116
228
Chapter 228
2019-10-29
 4.9k  350
229
Chapter 229
2019-10-30
 4.5k  143
230
Chapter 230
2019-10-31
 5.2k  499
231
Chapter 231
2019-11-01
 4.6k  265
232
Chapter 232
2019-11-02
 4.6k  159
233
Chapter 233
2019-11-03
 4.6k  102
234
Chapter 234
2019-11-04
 4.6k  98
235
Chapter 235
2019-11-05
 4.7k  314
236
Chapter 236
2019-11-06
 4.6k  114
237
Chapter 237
2019-11-07
 4.6k  103
238
Chapter 238
2019-11-08
 4.5k  68
239
Chapter 239
2019-11-09
 4.3k  129
240
Chapter 240
2019-11-10
 4.4k  435
241
Chapter 241
2019-11-11
 4.5k  177
242
Chapter 242
2019-11-12
 4.7k  204
243
Chapter 243
2019-11-13
 4.7k  112
244
Chapter 244
2019-11-14
 4.7k  163
245
Chapter 245
2019-11-15
 4.8k  176
246
Chapter 246
2019-11-16
 4.5k  230
247
Chapter 247
2019-11-17
 4.6k  119
248
Chapter 248
2019-11-18
 4.9k  207
249
Chapter 249
2019-11-19
 4.8k  236
250
Chapter 250
2019-11-20
 4.7k  286
251
Chapter 251
2019-11-21
 4.5k  89
252
Chapter 252
2019-11-22
 4.4k  97
253
Chapter 253
2019-11-23
 4.8k  130
254
Chapter 254
2019-11-24
 5k  171
255
Chapter 255
2019-11-25
 4.9k  245
256
Chapter 256
2019-11-26
 4.7k  123
257
Chapter 257
2019-11-27
 4.5k  121
258
Chapter 258
2019-11-28
 4.4k  98
259
Chapter 259
2019-11-29
 4.5k  132
260
Chapter 260
2019-11-30
 4.5k  159
261
Chapter 261
2019-12-01
 4.5k  145
262
Chapter 262
2019-12-02
 4.6k  243
263
Chapter 263
2019-12-03
 4.5k  258
264
Chapter 264
2019-12-07
 4.9k  243
265
Chapter 265
2019-12-08
 4.9k  289
266
Chapter 266
2019-12-10
 4.4k  319
267
Chapter 267
2019-12-14
 4k  94
268
Chapter 268
2019-12-15
 4.5k  177
269
Chapter 269
2019-12-17
 4.6k  248
270
Chapter 270
2019-12-21
 4.6k  246
271
Chapter 271
2019-12-22
 4.6k  133
272
Chapter 272
2019-12-24
 4.9k  230
273
Chapter 273
2019-12-28
 4.4k  118
274
Chapter 274
2019-12-29
 4.6k  153
275
Chapter 275
2019-12-31
 4.4k  210
276
Chapter 276
2020-01-04
 4.1k  139
277
Chapter 277
2020-01-05
 4.5k  116
278
Chapter 278
2020-01-07
 4.4k  123
279
Chapter 279
2020-01-11
 5k  189
280
Chapter 280
2020-01-12
 4.5k  285
281
Chapter 281
2020-01-14
 4.9k  265
282
Chapter 282
2020-01-18
 4.4k  107
283
Chapter 283
2020-01-19
 4.7k  410
284
Chapter 284
2020-01-21
 4.4k  256
285
Chapter 285
2020-01-25
 4.1k  220
286
Chapter 286
2020-01-26
 4.2k  187
287
Chapter 287
2020-01-28
 4.2k  338
288
Chapter 288
2020-02-01
 4.2k  101
289
Chapter 289
2020-02-02
 4k  112
290
Chapter 290
2020-02-04
 4.2k  169
291
Chapter 291
2020-02-08
 4k  123
292
Chapter 292
2020-02-08
 3.8k  92
293
Chapter 293
2020-02-08
 3.9k  79
294
Chapter 294
2020-02-08
 3.8k  56
295
Chapter 295
2020-02-08
 3.8k  63
296
Chapter 296
2020-02-08
 4k  112
297
Chapter 297
2020-02-08
 4.6k  236
298
Chapter 298
2020-02-08
 4.6k  166
299
Chapter 299
2020-02-08
 4.3k  210
300
Chapter 300
2020-02-08
 4.4k  97
301
Chapter 301
2020-02-08
 4k  72
302
Chapter 302
2020-02-08
 4.2k  91
303
Chapter 303
2020-02-08
 4.2k  111
304
Chapter 304
2020-02-08
 4.2k  77
305
Chapter 305
2020-02-08
 4k  63
306
Chapter 306
2020-02-08
 4.4k  225
307
Chapter 307
2020-02-09
 4.6k  195
308
Chapter 308
2020-02-11
 4.6k  181
309
Chapter 309
2020-02-15
 4.4k  159
310
Chapter 310
2020-02-16
 4.7k  353
311
Chapter 311
2020-02-18
 4.6k  266
312
Chapter 312
2020-02-22
 4.5k  230
313
Chapter 313
2020-02-23
 4.6k  302
314
Chapter 314
2020-02-25
 4.7k  211
315
Chapter 315
2020-02-29
 4.6k  171
316
Chapter 316
2020-03-01
 4.7k  248
317
Chapter 317
2020-03-03
 4.7k  253
318
Chapter 318
2020-03-07
 5.2k  443
319
Chapter 319
2020-03-10
 4.8k  275
320
Chapter 320
2020-03-14
 4.9k  249
321
Chapter 321
2020-03-17
 5.1k  353
322
Chapter 322
2020-03-21
 4.8k  224
323
Chapter 323
2020-03-24
 4.7k  184
324
Chapter 324
2020-03-28
 4.5k  167
325
Chapter 325
2020-03-31
 4.8k  250
326
Chapter 326
2020-04-04
 4.3k  111
327
Chapter 327
2020-04-07
 4.7k  186
328
Chapter 328
2020-04-11
 4.6k  235
329
Chapter 329
2020-04-14
 4.6k  196
330
Chapter 330
2020-04-18
 4.5k  139
331
Chapter 331
2020-04-21
 4.5k  173
332
Chapter 332
2020-04-25
 4.6k  217
333
Chapter 333
2020-04-28
 4.4k  229
334
Chapter 334
2020-05-02
 4.3k  197
335
Chapter 335
2020-05-05
 4.5k  202
336
Chapter 336
2020-05-09
 4.7k  740
337
Chapter 337
2020-05-12
 4.2k  157
338
Chapter 338
2020-05-16
 4.1k  141
339
Chapter 339
2020-05-19
 4.6k  216
340
Chapter 340
2020-05-23
 4k  130
341
Chapter 341
2020-05-23
 3.6k  90
342
Chapter 342
2020-05-23
 3.6k  78
343
Chapter 343
2020-05-23
 3.4k  62
344
Chapter 344
2020-05-23
 3.6k  69
345
Chapter 345
2020-05-23
 3.5k  93
346
Chapter 346
2020-05-23
 3.4k  99
347
Chapter 347
2020-05-23
 3.6k  135
348
Chapter 348
2020-05-23
 3.5k  119
349
Chapter 349
2020-05-23
 3.8k  163
350
Chapter 350
2020-05-26
 4k  222
351
Chapter 351
2020-05-30
 3.7k  157
352
Chapter 352
2020-06-02
 3.8k  256
353
Chapter 353
2020-06-06
 3.7k  217
354
Chapter 354
2020-06-09
 3.6k  91
355
Chapter 355
2020-06-13
 3.3k  92
356
Chapter 356
2020-06-16
 3.3k  98
357
Chapter 357
2020-06-20
 3.6k  274
358
Chapter 358
2020-06-23
 3.5k  93
359
Chapter 359
2020-06-27
 3.3k  92
360
Chapter 360
2020-06-30
 3.3k  117
361
Chapter 361
2020-07-04
 3.2k  134
362
Chapter 362
2020-07-07
 3.3k  97
363
Chapter 363
2020-07-11
 3.3k  181
364
Chapter 364
2020-07-14
 3.2k  153
365
Chapter 365
2020-07-18
 3.1k  116
366
Chapter 366
2020-07-21
 3.1k  97
367
Chapter 367
2020-07-25
 2.8k  101
368
Chapter 368
2020-07-28
 3.3k  168
369
Chapter 369
2020-08-01
 2.9k  105
370
Chapter 370
2020-08-04
 3.1k  113
371
Chapter 371
2020-08-08
 3.1k  183
372
Chapter 372
2020-08-15
 2.9k  91
373
Chapter 373
2020-08-18
 2.9k  114
374
Chapter 374
2020-08-22
 2.9k  162
375
Chapter 375
2020-08-29
 2.6k  135
376
Chapter 376
2020-09-01
 2.9k  166
377
Chapter 377
2020-09-05
 2.7k  287
378
Chapter 378
2020-09-08
 2.7k  74
379
Chapter 379
2020-09-12
 2.8k  99
380
Chapter 380
2020-09-15
 2.6k  71
381
Chapter 381
2020-09-19
 2.7k  118
382
Chapter 382
2020-09-22
 2.6k  77
383
Chapter 383
2020-09-26
 2.6k  71
384
Chapter 384
2020-09-29
 2.6k  68
385
Chapter 385
2020-10-03
 2.5k  81
386
Chapter 386
2020-10-06
 2.3k  75
387
Chapter 387
2020-10-10
 2.3k  64
388
Chapter 388
2020-10-13
 2.3k  71
389
Chapter 389
2020-10-17
 2.3k  33
390
Chapter 390
2020-10-20
 2.4k  53
391
Chapter 391
2020-10-24
 2.6k  113
392
Chapter 392
2020-10-27
 2.5k  105
393
Chapter 393
2020-10-31
 2.5k  66
394
Chapter 394
2020-11-03
 2.5k  119
395
Chapter 395
2020-11-10
 2.4k  71
396
Chapter 396
2020-11-14
 2.4k  51
397
Chapter 397
2020-11-17
 2.8k  370
398
Chapter 398
2020-11-21
 3.6k  327
399
Chapter 399
2020-11-24
 2.9k  155
400
Chapter 400
2020-11-28
 2.4k  139
401
Chapter 401
2020-12-01
 2.6k  151
402
Chapter 402
2020-12-05
 2.4k  93
403
Chapter 403
2020-12-08
 2.4k  137
404
Chapter 404
2020-12-12
 2.3k  74
405
Chapter 405
2020-12-15
 2.4k  112
406
Chapter 406
2020-12-19
 2.5k  78
407
Chapter 407
2020-12-22
 2.6k  154
408
Chapter 408
2020-12-26
 2.5k  65
409
Chapter 409
2020-12-29
 2.5k  187
410
Chapter 410
2021-01-02
 2.5k  141
411
Chapter 411
2021-01-05
 2.4k  148
412
Chapter 412
2021-01-09
 2.3k  81
413
Chapter 413
2021-01-12
 2.3k  87
414
Chapter 414
2021-01-16
 2.2k  58
415
Chapter 415
2021-01-19
 2.2k  71
416
Chapter 416
2021-01-23
 2.5k  61
417
Chapter 417
2021-01-26
 2.4k  119
418
Chapter 418
2021-01-30
 2.2k  68
419
Chapter 419
2021-02-02
 2.3k  94
420
Chapter 420
2021-02-06
 2.5k  103
421
Chapter 421
2021-02-09
 2.2k  89
422
Chapter 422
2021-02-13
 2.2k  64
423
Chapter 423
2021-02-16
 2.2k  73
424
Chapter 424
2021-02-20
 2.4k  201
425
Chapter 425
2021-02-23
 2.2k  84
426
Chapter 426
2021-02-27
 2.3k  119
427
Chapter 427
2021-03-02
 2.1k  100
428
Chapter 428
2021-03-06
 2.2k  67
429
Chapter 429
2021-03-09
 2.1k  57
430
Chapter 430
2021-03-13
 2.2k  131
431
Chapter 431
2021-03-16
 2.1k  125
432
Chapter 432
2021-03-20
 2.3k  174
433
Chapter 433
2021-03-23
 2.2k  109
434
Chapter 434
2021-03-27
 2.2k  128
435
Chapter 435
2021-03-30
 2.3k  119
436
Chapter 436
2021-04-03
 2.3k  94
437
Chapter 437
2021-04-06
 1.9k  80
438
Chapter 438
2021-04-10
 1.9k  77
439
Chapter 439
2021-04-13
 1.9k  59
440
Chapter 440
2021-04-17
 1.8k  50
441
Chapter 441
2021-04-20
 2k  104
442
Chapter 442
2021-04-24
 1.8k  54
443
Chapter 443
2021-04-27
 1.8k  85
444
Chapter 444
2021-05-01
 1.8k  62
445
Chapter 445
2021-05-08
 1.7k  76
446
Chapter 446
2021-05-15
 1.8k  126
447
Chapter 447
2021-05-22
 1.7k  77
448
Chapter 448
2021-05-29
 1.7k  125
449
Chapter 449
2021-06-05
 1.6k  96
450
Chapter 450
2021-06-12
 1.6k  104
451
Chapter 451
2021-06-19
 1.6k  167
452
Chapter 452
2021-06-26
 1.5k  96
453
Chapter 453
2021-06-29
 1.5k  100
454
Chapter 454
2021-07-03
 1.4k  80
455
Chapter 455
2021-07-06
 1.4k  103
456
Chapter 456
2021-07-10
 1.3k  78
457
Chapter 457
2021-07-13
 1.3k  135
458
Chapter 458
2021-07-17
 1.3k  93
459
Chapter 459
2021-07-20
 1.2k  107
460
Chapter 460
2021-07-24
 1.2k  91
461
Chapter 461
2021-07-27
 1.1k  114
462
Chapter 462
2021-07-31
 1k  112
463
Chapter 463
2021-08-03
 802  90
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Hành động/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Cung đình/Cổ đại/Lội ngược dòng/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Thần tiên
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play