School life / Romance / Comedy / Moder

The Heiress VS Young Ruffian

Yoolook Culture
READ EP.1
4.8
Anime Chibi
TIẾP TỤC dịch 👇
- Mẹ Ye: Feng, Tại sao con lại đưa người phụ nữ này đến đây?
- Lacy: Phu nhân Chi- lien, Tôi cầu xin Feng đưa tôi đến đây. Tôi biết bà đã từng phản đối việc tôi ở với Ye vì danh tính của tôi. Nhưng bây giờ bà đã biết rằng tôi là người thừa kế của gia đình Jogu. Tại sao bà đuổi anh ấy ra khỏi gia đình họ Chi- lien
- Mẹ Ye: Đúng, Tôi đã phản đối việc cô ở cùng nhau vì danh tính của cô. Và bây giờ, cũng chính vì danh tính của cô mà tôi đã trục xuất cậu ta khỏi gia đình họ Chi-lien
- Lacy: Tại sao?
- Mẹ Ye: Bởi vì ... cô là con gái của Larry Jogu !! ( Lacy nghĩ: cha? )
- Lacy: Tôi hiểu rồi. Phu nhân Chi- lien. Hẹn gặp lại
- Feng: La...
- Mẹ Ye: Feng, con đang làm ở đâu? Đến đây. Mẹ có một món quà dành cho con.
- Feng: Mẹ, con sợ con không thể nhận món quà như vậy. So với ... ... Con thích là "Bánh xe thứ năm" của gia đình Chi-lien!
- Mẹ Ye: Con!
- Lacy nghĩ: Mẹ của ah dường như ghét gia đình em. Nhưng mẹ nói mẹ và mẹ là con gái. Tại sao mẹ của Ye lại ghét gia đình tôi đến vậy?
xong rồi các bạn, tui dịch mỏi tay wa trời mất khá nhiều thời gian quá😉😉😗😗👋👋
J•O•H•N: I’m Vietnamese but barely even know how to read it.
At least I can read this
Saya Wibu: I was born in japan but my family move to Indonesia so I only good at japan Indonesia and English how sad 😔
total 21 replies
Anime_Lover 😍😍
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE

OoF mEh fInGeRs hUrT 😥😥 CRAZY UPDATE please!! 🙏🙏🙏
I♥C: xD it's like you guys are going crazy with all the crazy ness
total 1 replies
💖💗taekook🌷🌺
CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏 CRAZY UPDATE PLEASE 🙏
Toto Long: Yooo I’m tired of seeing this sh🤡t chill tf out
Ter Ter: What all about this I see it about million time 😂
total 8 replies
#UnicornBoBo🦄
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATES
Crystal Chen: Just stop jeez its annoying af no one wanna see that crap
#UnicornBoBo🦄: Rala Gacha it took me pretty long tho I copied and paste. But I had to keep deleting cuz I did it too long
total 4 replies
The Night Sky
crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update crazy update PLEEEEEEESSSSSEEEEEEEEEEEEE 🥺🥺
Jenelyn Sarmiento: Hey! Yo! Aren't you tired of typing?😅
total 1 replies
Aya Radhya
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE
Anonymous
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE
Jeje: sedih adek
StopSaying"CrazyUpdate": @Kohana Aigasaki

How.. It gets annoying when you're trying to scroll to the next chapter to only see 3 comments spamming the same thing.
total 4 replies
👑 Yuzuki Oda 👑
I HATE THOSE GIRLS WHO SUDDENLY CHANGED THEIR SHIP JUST BECAUSE LACY'S FIANCÉ IS HERE.
YE DID EVERYTHING HE CAN JUST TO MAKE LACY STAY BY HIS SIDE. NOW THE FIANCÉ IS HERE AND YOU'RE LEAVING YE JUST LIKE THAT? SHAME ON YOU!
mini: Its called a change of heart if your current love is fading and dying. Its very common.
👑 Yuzuki Oda 👑: @Everybody Say No EXACTLY DUDE!
total 22 replies
Betha Bati
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE
J.Namratashree Rao
it might be possible that Larry nd ye mother were friends before nd but they could not last long their friendship coz Larry was positive by nature were as ye's mom was negative nd full of Proudness by nature nd in contrast to her Lacy's mom who was/is bestie with ye's mom was full of righteousness, simple nd positive by nature just like Larry
nd both of them liked Larry, but Larry chosed Lacy's mom

nd also all three of them were from normal families from which family of mom of ye's I think was a bit richer than Lacy's mom's
J.Namratashree Rao: criminal??
Bleru: Yeep he is the head of the 6th family who has the power to shake the world but also he is a cold blooded criminal and he is pretty hot too, so damn hot 😂☺️
total 17 replies
Maria Isabelle
⚠️⚠️SPOILER ALERT⚠️⚠️
(Chapter 148)
Lacy’s dad said to Ye that don’t casually tell others that he is the boyfriend of Lacy then Lacy got shock when her father said that to Ye and she said Dad, what do you mean? Her father said did she forgot about their agreement and the money in her bank account is 19.85 million so she lost. Yet ( because our heroine is so smart) she said to her dad that today is her payday then Eagan Dragon gave her 150,000 and now she got 20 million. After that her father invited Ye to their Family Dinner. When they are in the car Ye is so nervous because he is going to meet Lacy’s parents he asked Lacy: should he take note of anything? What does her parents like and hate ?is his outfit okay? Should he buy gifts? Lacy said that her family and other ordinary family has no difference and it’s just a meal. And then lacy said: if he want to note of anything is that her that is two-faced and cunning. And Ye got scared,haha🤣🤣🤣. And Lacy’s mother will appear there to. When lacy and her Mother hugged each other Ye said to himself that he wish that his mother is also close to him. When Lacy and her mother hugged each other her mother said while crying is Lacy my favorite earrings got lost😂😂😂. Then Lacy’s mother said to Ye that her father talked about him since he got home. Then Lacy got Ignored hahahahaha. She said to herself that am I your biogical daughter. Hahahaha.

Sorry if you don’t understand it. 😓😓😓
Asmi Bhat: plz. tell yaar no one else does😢😢😢😭😭😢😢
Feony Gabrielle Deloso: mam where did u get that spoiler alert😭
total 6 replies
skymeteor
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE
Alexa Mejicano: Nagay dali gago
total 1 replies
Scarlet munch
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE PLEASEEEEEEEEEEEE!!!!!!😜😛😛😖😖🤪🤪🤪🤪
Luna 🌙
Even though the new guy is cool and all, Ye and Lacy are still my ship because they’ve been through so together. I don’t think Lacy would be easily swayed and plus, Ye treats Lacy so well ☺️ Besides I dont know if the new guy even has a good personality 😤 this man better not blackmail Lacy into being with him or I swear I’ll jump into this comic and do the exact same move that he did to that red haired guy 😤👊🏻 but anyways I still love Ye, he’s still willing to get kicked out of school and loose his heir title to be with Lacy 😍
c:.: I think the earring is just for style 😅
Luna 🌙: I can’t wait for the next chapter
total 5 replies
👑Won Young👑
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATECRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATECRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATECRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATECRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATECRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATECRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATECRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY
mirae: CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE
total 1 replies
Anonymous
CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!CRAZY UPDATE!!!!!!!!!!!
PLEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!!!
Mama Ida: you spammers?
total 1 replies
Gacha Gurl
CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE CRAZY UPDATE PLEASE

I don’t want the story to end 🥺🥺😔😔😩😩😭😭
The story is awesome
Please do more episodes
I want moooooore plz 💕 ❤️
The Only One : how did you do that? how did you put a picture in your comment?

also wanna see a crazy update that ruined a series called "Being a Substitute for President's Bride"

well this is what we get for rushing the author
total 1 replies
Ayesha Shaikh
CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE ( I almost broke my mobile screen while typing this ) Dear author please give us a CRAZY UPDATE !!!! We really want it.
Girl with love
don't look down on flat chests... you don't know how difficult it is to manage large ones.. you can't find dresses for ur curves and also can't sleep in any way you want and also they attract too much of attention even if you don't want...
mariah eyman: And to all the non flat chest in the world:
APPRECIATE WHAT YOU HAVE CUZ GOD MADE ALL OF YOU PERFECT!!!
I’ve said that enough
mariah eyman: Me: I just shot through the heart cuz mine’s a C cup and everyone tells me that I have a matured body for a 12 years old!!😭😭😭
total 18 replies
skymeteor
CRAZY UPDATE! CRAZY UPDATE! CRAZY UPDATE! CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE CRAZY UPDATE
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
support@mangatoon.mobi
Send your comics to email
contribute@mangatoon.mobi
Facebook
English
Bahasa indonesia
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Reviana
+62 81385018212
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play