πŸ”ž My Bastard Billionaire
πŸ”ž My Bastard Billionaire
πŸ”ž My Bastard Billionaire
on going
Romance / CEO / Mystery / Adventure
578.7k
4.7
Author Name: leah lurel

I married my bastard boss in an agreement. For some reason this is bringing me to trouble. Soon, I fell in love with him and got pregnant with his child. Only to be confronted by a very pretty woman who claims she's also pregnant with his child. WARNING : Very matured story MangaToon got authorization from leah lurel to publish this manga, the content is the author's own point of view, and does not represent the stand of MangaToon.

Pull Down Pull Up
READ EP.1
Subscribe
In APP, enjoy better reading experience
Updated to Chapter 137    /    (598)
 Updated to Chapter 137 
In APP, enjoy better reading experience
Download
1
πŸ’ž Bossy President 1
2021-04-19
 325  15
2
πŸ’ž Bossy President 2
2021-04-19
 293  5
3
πŸ’ž Bossy President 3
2021-04-19
 283  5
4
πŸ’ž Bossy President 4
2021-04-19
 263  1
5
πŸ’ž Bossy President 5
2021-04-19
 243  6
6
πŸ’ž Bossy President 6
2021-04-19
 238  1
7
πŸ’ž Bossy President 7
2021-04-19
 231  1
8
πŸ’ž Bossy President 8
2021-04-19
 230  3
9
πŸ’ž Bossy President 9
2021-04-20
 218  2
10
πŸ’ž Bossy President 10
2021-04-20
 220  3
11
πŸ’ž Bossy President 11
2021-04-20
 210  3
12
πŸ’ž Marriage 1
2021-04-20
 236  7
13
πŸ’ž Marriage 2
2021-04-20
 229  4
14
πŸ’ž Marriage 3
2021-04-20
 231  1
15
πŸ’ž Marriage 4
2021-04-21
 218  2
16
πŸ’ž Marriage 5
2021-04-21
 220  0
17
πŸ’ž Marriage 6
2021-04-21
 223  8
18
πŸ’ž Marriage 7
2021-04-21
 208  6
19
πŸ’ž Marriage 8
2021-04-21
 198  3
20
πŸ’ž Marriage 9
2021-04-21
 197  5
21
πŸ’ž Marriage 10
2021-04-22
 195  2
22
πŸ’ž Marriage 11
2021-04-22
 194  3
23
πŸ’ž Marriage 12
2021-04-22
 188  2
24
πŸ’ž Marriage 13
2021-04-22
 196  4
25
πŸ’ž Marriage 14
2021-04-22
 190  2
26
πŸ’ž Marriage 15
2021-04-22
 204  6
27
πŸ’ž Marriage 16
2021-04-22
 184  3
28
πŸ’ž Marriage 17
2021-04-22
 196  3
29
πŸ’ž Marriage 18
2021-04-23
 189  4
30
πŸ’ž Marriage 19
2021-04-23
 214  6
31
πŸ’ž Marriage 20
2021-04-23
 184  3
32
πŸ’ž Marriage 21
2021-04-23
 183  2
33
πŸ’ž Marriage 22
2021-04-23
 177  2
34
πŸ’ž Marriage 23
2021-04-23
 189  7
35
πŸ’ž Marriage 24
2021-04-24
 193  2
36
πŸ’ž Marriage 25
2021-04-24
 189  1
37
πŸ’ž Marriage 26
2021-04-24
 185  4
38
πŸ’ž Marriage 27
2021-04-24
 191  6
39
πŸ’ž Marriage 28
2021-04-24
 185  4
40
πŸ’ž Honeymoon 1
2021-04-24
 190  5
41
πŸ’ž Honeymoon 2
2021-04-24
 185  6
42
πŸ’ž Honeymoon 3
2021-04-24
 211  6
43
πŸ’ž Honeymoon 4
2021-04-25
 185  3
44
πŸ’ž Honeymoon 5
2021-04-25
 181  3
45
πŸ’ž Honeymoon 6
2021-04-25
 177  3
46
πŸ’ž Honeymoon 7
2021-04-25
 184  6
47
πŸ’ž Honeymoon 8
2021-04-25
 181  2
48
πŸ’ž Honeymoon 9
2021-04-25
 205  6
49
πŸ’ž Honeymoon 10
2021-04-26
 207  5
50
πŸ’ž Honeymoon 11
2021-04-26
 187  2
51
πŸ’ž Honeymoon 12
2021-04-26
 174  4
52
πŸ’ž Honeymoon 13
2021-04-26
 179  2
53
πŸ’ž Honeymoon 14
2021-04-26
 174  6
54
πŸ’ž Honeymoon 15
2021-04-27
 172  5
55
πŸ’ž Honeymoon 16
2021-04-27
 199  3
56
πŸ’ž Honeymoon 17
2021-04-27
 174  4
57
πŸ’ž Honeymoon 18
2021-04-27
 179  3
58
πŸ’ž Honeymoon 19
2021-04-27
 178  6
59
πŸ’ž Honeymoon 20
2021-04-28
 187  3
60
πŸ’ž Honeymoon 21
2021-04-28
 204  6
61
πŸ’ž Honeymoon 22 πŸ”ž
2021-04-28
 239  11
62
πŸ’ž Honeymoon 23 πŸ”ž
2021-04-29
 196  3
63
πŸ’ž Honeymoon 24 πŸ”ž
2021-04-29
 197  7
64
πŸ’ž Honeymoon 25 πŸ”ž
2021-04-29
 189  6
65
πŸ’ž Honeymoon 26 πŸ”ž
2021-04-29
 196  3
66
πŸ’ž Honeymoon 27
2021-04-29
 220  20
67
πŸ’ž Honeymoon 28
2021-04-29
 178  6
68
πŸ’ž Honeymoon 29
2021-04-29
 159  1
69
πŸ’ž Honeymoon 30
2021-04-29
 161  2
70
πŸ’ž Honeymoon 31
2021-04-29
 160  7
71
πŸ’ž Honeymoon 32
2021-04-30
 172  5
72
πŸ’ž Honeymoon 33
2021-04-30
 174  5
73
πŸ’ž Honeymoon 34
2021-04-30
 153  2
74
πŸ’ž Honeymoon 35
2021-04-30
 144  3
75
πŸ’ž Honeymoon 36
2021-04-30
 145  2
76
πŸ’ž Honeymoon 37
2021-04-30
 161  5
77
πŸ’ž Honeymoon 38
2021-04-30
 165  3
78
πŸ’ž Honeymoon 39
2021-04-30
 155  5
79
πŸ’ž Honeymoon 40
2021-05-01
 166  6
80
πŸ’ž Honeymoon 41
2021-05-01
 175  3
81
πŸ’ž Honeymoon 42
2021-05-01
 168  4
82
πŸ’ž Honeymoon 43 πŸ”ž
2021-05-01
 168  4
83
πŸ’ž Honeymoon 44 πŸ”ž
2021-05-01
 170  3
84
πŸ’ž Honeymoon 45 πŸ”ž
2021-05-01
 162  4
85
πŸ’ž Honeymoon 46 πŸ”ž
2021-05-01
 165  5
86
πŸ’ž Honeymoon 47 πŸ”ž
2021-05-01
 157  5
87
πŸ’ž Honeymoon 48 πŸ”ž
2021-05-02
 150  4
88
πŸ’ž Trouble in Paradise 1
2021-05-02
 133  2
89
πŸ’ž Trouble in Paradise 2
2021-05-02
 123  2
90
πŸ’ž Trouble in Paradise 3
2021-05-02
 132  3
91
πŸ’ž Trouble in Paradise 4
2021-05-02
 131  3
92
πŸ’ž Trouble in Paradise 5
2021-05-02
 135  2
93
πŸ’ž Trouble in Paradise 6
2021-05-02
 139  2
94
πŸ’ž Trouble in Paradise 7
2021-05-02
 155  2
95
πŸ’ž Trouble in Paradise 8
2021-05-03
 151  3
96
πŸ’ž Trouble in Paradise 9
2021-05-03
 149  3
97
πŸ’ž Trouble in Paradise 10 πŸ”ž
2021-05-03
 130  3
98
πŸ’ž Trouble in Paradise 11 πŸ”ž
2021-05-03
 139  2
99
πŸ’ž Trouble in Paradise 12 πŸ”ž
2021-05-03
 148  4
100
πŸ’ž Trouble in Paradise 13
2021-05-04
 137  10
101
πŸ’ž Trouble in Paradise 14
2021-05-04
 133  3
102
πŸ’ž Trouble in Paradise 15
2021-05-04
 132  3
103
πŸ’ž Trouble in Paradise 16
2021-05-04
 145  2
104
πŸ’ž Trouble in Paradise 17
2021-05-05
 137  2
105
πŸ’ž Trouble in Paradise 18
2021-05-05
 139  4
106
πŸ’ž His Familya 1
2021-05-05
 142  21
107
πŸ’ž His Familya 2
2021-05-05
 133  4
108
πŸ’ž His Familya 3
2021-05-05
 127  3
109
πŸ’ž His Familya 4
2021-05-06
 129  4
110
πŸ’ž His Familya 5
2021-05-06
 112  4
111
πŸ’ž His Familya 6
2021-05-06
 173  7
112
πŸ’ž His Familya 7
2021-05-07
 126  6
113
πŸ’ž His Familya 8
2021-05-07
 117  3
114
πŸ’ž His Familya 9
2021-05-07
 104  1
115
πŸ’ž His Familya 10
2021-05-07
 104  3
116
πŸ’ž His Familya 11
2021-05-07
 102  2
117
πŸ’ž His Familya 12
2021-05-07
 152  3
118
πŸ’ž His Familya 13
2021-05-08
 150  4
119
πŸ’ž His Familya 14
2021-05-08
 107  2
120
πŸ’ž His Familya 15
2021-05-08
 107  2
121
πŸ’ž His Familya 16
2021-05-08
 115  3
122
πŸ’ž His Familya 17
2021-05-09
 102  4
123
πŸ’ž His Familya 18
2021-05-09
 99  1
124
πŸ’ž His Familya 19
2021-05-09
 99  1
125
πŸ’ž His Familya 20
2021-05-09
 108  3
126
πŸ’ž His Familya 21
2021-05-09
 107  10
127
πŸ’ž His Familya 22
2021-05-10
 111  5
128
πŸ’ž His Familya 23
2021-05-10
 98  4
129
πŸ’ž His Familya 24
2021-05-10
 105  2
130
πŸ’ž His Familya 25
2021-05-10
 119  13
131
πŸ’ž His Familya 26
2021-05-11
 120  9
132
πŸ’ž His Familya 27
2021-05-11
 118  9
133
πŸ’ž His Familya 28
2021-05-11
 116  7
134
πŸ’ž Happy Ending? 1
2021-05-11
 127  7
135
πŸ’ž Happy Ending? 2
2021-05-12
 107  7
136
πŸ’ž Happy Ending? 3
2021-05-12
 130  10
137
πŸ’ž Happy Ending? 4
2021-05-12
 82  9
READ EP.1
Download App
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Bahasa indonesia
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Bahasa indonesia
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play