- Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền
- Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền - Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền
- Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền
on going
Horror / Romance / Fantasy / Contributor
561
5
Author Name: Aries Huyền 2006

Cuộc sống này có thể có ma, có quỷ, nhưng liệu các bạn có từng được khám phá và biết đến sự hiện diện của Họa Nhân hay không. Như những bức tranh mà bạn đã từng vẽ, dù nó xấu hay đẹp, nhưng bạn không tôn trọng và có ý định vứt bỏ hoặc phá hủy nó bằng mọi cách thì tôi chắc rằng bạn đã làm sai, vì thứ mà bạn đã vẽ trong bức tranh sẽ thoát ra và tấn công chính bạn đầu tiên, rồi dần những người xung quanh sẽ trở thành đối tượng của nó. Và để tìm và tiêu diệt tận gốc loài sinh vật này, nhân vật chính của chúng ta phải tham gia 1 cuộc chiến khóc liệt cùng các đồng đội trên con đường tìm lại sự yên bình vĩnh cửu. MangaToon got authorization from Aries Huyền 2006 to publish this manga, the content is the author's own point of view, and does not represent the stand of MangaToon.

Positive Reverse
READ EP.1
Subscribe
In APP, enjoy better reading experience
Updated to Chapter 1    /    (3)
Positive
 / 
Reverse
 Updated to Chapter 1 
In APP, enjoy better reading experience
Download
Recommended For You
Exclusive Possession of Your Heart
Exclusive Possession of Your Heart
Romance/CEO/Completed/Girl Power/Tragic/Rebirth/Possessive/Fated
Chu, Please Love Me
Chu, Please Love Me
Romance/Urban romance/Completed/Sweet/Tragic/Age Gap/Possessive/Elite/Doctor
Bossy President
Bossy President
Romance/Comedy/CEO/Sweet/Tragic/Cute Baby/Possessive/Reunion
Poisonous Phoenix
Poisonous Phoenix
Romance/Historical/Completed/Girl Power/Tragic/Chinese Classic/Rebirth/Revenge/Counterattack/Doctor
It's All Begin Like This
It's All Begin Like This
School life/Romance/Comedy/Urban romance
Becoming Your Substitute Partner
Becoming Your Substitute Partner
Romance/Comedy/Completed/Tragic/Billionaire
READ EP.1
Download App
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Bahasa indonesia
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Bahasa indonesia
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play