- Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền
- Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền - Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền
- Điểm Dừng Của Thời Gian - Aries Huyền
on going
Horror / Romance / Fantasy / Contributor
561
5
Author Name: Aries Huyền 2006

Cuộc sống này có thể có ma, có quỷ, nhưng liệu các bạn có từng được khám phá và biết đến sự hiện diện của Họa Nhân hay không. Như những bức tranh mà bạn đã từng vẽ, dù nó xấu hay đẹp, nhưng bạn không tôn trọng và có ý định vứt bỏ hoặc phá hủy nó bằng mọi cách thì tôi chắc rằng bạn đã làm sai, vì thứ mà bạn đã vẽ trong bức tranh sẽ thoát ra và tấn công chính bạn đầu tiên, rồi dần những người xung quanh sẽ trở thành đối tượng của nó. Và để tìm và tiêu diệt tận gốc loài sinh vật này, nhân vật chính của chúng ta phải tham gia 1 cuộc chiến khóc liệt cùng các đồng đội trên con đường tìm lại sự yên bình vĩnh cửu. MangaToon got authorization from Aries Huyền 2006 to publish this manga, the content is the author's own point of view, and does not represent the stand of MangaToon.

Positive Reverse
READ EP.1
Subscribe
In APP, enjoy better reading experience
Updated to Chapter 1    /    (3)
Positive
 / 
Reverse
 Updated to Chapter 1 
In APP, enjoy better reading experience
Download
Recommended For You
Final Will
Final Will
Action/Eastern Cultivation/Counterattack
K, the Cleanskin
K, the Cleanskin
Horror/Mystery/K-Art/Revenge/Agent
To Revenge, Divine
To Revenge, Divine
Action/Romance/Fantasy/Historical/TimeTravel/Adventure/Chinese Classic/Rebirth/Counterattack
Sky-dome: The Beasts Parade
Sky-dome: The Beasts Parade
Action/Fantasy
Forbidden Love
Forbidden Love
Romance/Comedy/CEO/Completed
Bought by the Billionaire Prince
Bought by the Billionaire Prince
Horror/Action/Romance/CEO/Mystery
READ EP.1
Download App
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Bahasa indonesia
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Bahasa indonesia
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play