MangaToon
โอบกอดเงาของฉัน
โอบกอดเงาของฉัน
เซเรียล
14.4M
4.8
ชื่อนักเขียน: Kuaikan Comics

การแลกเปลี่ยนแสนอันตรายครั้งหนึ่งทำให้เธอตกหลุมเข้าไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถหลุดออกมาได้ ต่อหน้าความรักของประธานหนุ่มที่เอาแต่ใจ เธอได้แต่มอบทั้งหมดที่เขาต้องการทุกครั้ง...กลางวัน เธอก็เป็นนักศึกษาวัยสาว กลางคืน เธอเป็นของเขาคนเดียว...

Kuaikan Comicsมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 444 ตอนแล้ว    /    (22348)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2021-02-05
 5.2k  1.1k
2
ตอนที่ 2
2021-02-05
 3.4k  421
3
ตอนที่ 3
2021-02-05
 3.1k  288
4
ตอนที่ 4
2021-02-05
 2.7k  199
5
ตอนที่ 5
2021-02-05
 2.6k  227
6
ตอนที่ 6
2021-02-05
 2.5k  203
7
ตอนที่ 7
2021-02-05
 2.4k  172
8
ตอนที่ 8
2021-02-05
 2.4k  236
9
ตอนที่ 9
2021-02-05
 2.1k  166
10
ตอนที่ 10
2021-02-05
 2.1k  137
11
ตอนที่ 11
2021-02-05
 2.2k  135
12
ตอนที่ 12
2021-02-05
 2.2k  177
13
ตอนที่ 13
2021-02-05
 2.1k  149
14
ตอนที่ 14
2021-02-05
 2.2k  191
15
ตอนที่ 15
2021-02-05
 1.5k  139
16
ตอนที่ 16
2021-02-05
 1.4k  142
17
ตอนที่ 17
2021-02-05
 1.3k  88
18
ตอนที่ 18
2021-02-05
 1.3k  78
19
ตอนที่ 19
2021-02-05
 1.2k  77
20
ตอนที่ 20
2021-02-05
 1.2k  79
21
ตอนที่ 21
2021-02-05
 1.3k  102
22
ตอนที่ 22
2021-02-05
 1.1k  75
23
ตอนที่ 23
2021-02-05
 1.1k  88
24
ตอนที่ 24
2021-02-05
 1.1k  91
25
ตอนที่ 25
2021-02-05
 990  92
26
ตอนที่ 26
2021-02-08
 1.2k  156
27
ตอนที่ 27
2021-02-09
 1.2k  140
28
ตอนที่ 28
2021-02-15
 935  102
29
ตอนที่ 29
2021-02-16
 896  109
30
ตอนที่ 30
2021-02-20
 916  71
31
ตอนที่ 31
2021-02-20
 1k  98
32
ตอนที่ 32
2021-02-20
 832  51
33
ตอนที่ 33
2021-02-20
 849  152
34
ตอนที่ 34
2021-02-20
 778  54
35
ตอนที่ 35
2021-02-20
 725  78
36
ตอนที่ 36
2021-02-20
 767  88
37
ตอนที่ 37
2021-02-20
 700  64
38
ตอนที่ 38
2021-02-20
 671  32
39
ตอนที่ 39
2021-02-20
 695  82
40
ตอนที่ 40
2021-02-22
 738  130
41
ตอนที่ 41
2021-02-23
 692  91
42
ตอนที่ 42
2021-03-01
 598  62
43
ตอนที่ 43
2021-03-02
 620  74
44
ตอนที่ 44
2021-03-03
 514  43
45
ตอนที่ 45
2021-03-03
 504  41
46
ตอนที่ 46
2021-03-03
 506  52
47
ตอนที่ 47
2021-03-03
 515  79
48
ตอนที่ 48
2021-03-03
 509  48
49
ตอนที่ 49
2021-03-03
 573  50
50
ตอนที่ 50
2021-03-03
 572  49
51
ตอนที่ 51
2021-03-03
 565  66
52
ตอนที่ 52
2021-03-03
 517  40
53
ตอนที่ 53
2021-03-03
 577  80
54
ตอนที่ 54
2021-03-08
 523  42
55
ตอนที่ 55
2021-03-09
 504  82
56
ตอนที่ 56
2021-03-15
 500  34
57
ตอนที่ 57
2021-03-15
 504  28
58
ตอนที่ 58
2021-03-15
 470  27
59
ตอนที่ 59
2021-03-15
 478  37
60
ตอนที่ 60
2021-03-15
 472  38
61
ตอนที่ 61
2021-03-15
 526  69
62
ตอนที่ 62
2021-03-15
 523  28
63
ตอนที่ 63
2021-03-15
 730  34
64
ตอนที่ 64
2021-03-15
 523  37
65
ตอนที่ 65
2021-03-15
 483  36
66
ตอนที่ 66
2021-03-16
 474  57
67
ตอนที่ 67
2021-03-22
 471  66
68
ตอนที่ 68
2021-03-23
 539  79
69
ตอนที่ 69
2021-03-29
 493  59
70
ตอนที่ 70
2021-03-30
 475  62
71
ตอนที่ 71
2021-03-30
 443  36
72
ตอนที่ 72
2021-03-30
 405  82
73
ตอนที่ 73
2021-03-30
 420  18
74
ตอนที่ 74
2021-03-30
 435  41
75
ตอนที่ 75
2021-03-30
 452  35
76
ตอนที่ 76
2021-03-30
 417  28
77
ตอนที่ 77
2021-03-30
 458  41
78
ตอนที่ 78
2021-03-30
 430  40
79
ตอนที่ 79
2021-03-30
 460  90
80
ตอนที่ 80
2021-04-05
 488  79
81
ตอนที่ 81
2021-04-06
 485  67
82
ตอนที่ 82
2021-04-11
 392  45
83
ตอนที่ 83
2021-04-11
 439  59
84
ตอนที่ 84
2021-04-11
 369  16
85
ตอนที่ 85
2021-04-11
 380  30
86
ตอนที่ 86
2021-04-11
 409  41
87
ตอนที่ 87
2021-04-11
 426  33
88
ตอนที่ 88
2021-04-11
 375  38
89
ตอนที่ 89
2021-04-11
 395  21
90
ตอนที่ 90
2021-04-11
 415  58
91
ตอนที่ 91
2021-04-12
 435  47
92
ตอนที่ 92
2021-04-13
 437  87
93
ตอนที่ 93
2021-04-19
 404  78
94
ตอนที่ 94
2021-04-20
 409  97
95
ตอนที่ 95
2021-04-21
 374  32
96
ตอนที่ 96
2021-04-21
 372  42
97
ตอนที่ 97
2021-04-21
 386  23
98
ตอนที่ 98
2021-04-21
 372  28
99
ตอนที่ 99
2021-04-21
 394  41
100
ตอนที่ 100
2021-04-21
 384  30
101
ตอนที่ 101
2021-04-21
 390  22
102
ตอนที่ 102
2021-04-21
 406  39
103
ตอนที่ 103
2021-04-21
 434  69
104
ตอนที่ 104
2021-04-21
 481  122
105
ตอนที่ 105
2021-04-26
 421  113
106
ตอนที่ 106
2021-04-27
 430  100
107
ตอนที่ 107
2021-05-03
 415  98
108
ตอนที่ 108
2021-05-04
 504  115
109
ตอนที่ 109
2021-05-10
 467  92
110
ตอนที่ 110
2021-05-11
 456  74
111
ตอนที่ 111
2021-05-13
 398  43
112
ตอนที่ 112
2021-05-13
 374  29
113
ตอนที่ 113
2021-05-13
 414  45
114
ตอนที่ 114
2021-05-13
 425  33
115
ตอนที่ 115
2021-05-13
 410  25
116
ตอนที่ 116
2021-05-13
 331  14
117
ตอนที่ 117
2021-05-13
 359  21
118
ตอนที่ 118
2021-05-13
 360  28
119
ตอนที่ 119
2021-05-13
 474  110
120
ตอนที่ 120
2021-05-17
 528  159
121
ตอนที่ 121
2021-05-18
 481  112
122
ตอนที่ 122
2021-05-24
 429  81
123
ตอนที่ 123
2021-05-31
 409  99
124
ตอนที่ 124
2021-06-01
 409  122
125
ตอนที่ 125
2021-06-07
 401  55
126
ตอนที่ 126
2021-06-08
 410  98
127
ตอนที่ 127
2021-06-14
 439  120
128
ตอนที่ 128
2021-06-15
 455  131
129
ตอนที่ 129
2021-06-19
 414  68
130
ตอนที่ 130
2021-06-19
 384  37
131
ตอนที่ 131
2021-06-19
 397  37
132
ตอนที่ 132
2021-06-19
 341  27
133
ตอนที่ 133
2021-06-19
 337  20
134
ตอนที่ 134
2021-06-19
 355  18
135
ตอนที่ 135
2021-06-19
 333  28
136
ตอนที่ 136
2021-06-19
 335  29
137
ตอนที่ 137
2021-06-19
 340  76
138
ตอนที่ 138
2021-06-19
 373  95
139
ตอนที่ 139
2021-06-21
 419  69
140
ตอนที่ 140
2021-06-22
 358  88
141
ตอนที่ 141
2021-06-28
 385  59
142
ตอนที่ 142
2021-06-29
 363  81
143
ตอนที่ 143
2021-07-05
 338  50
144
ตอนที่ 144
2021-07-06
 352  53
145
ตอนที่ 145
2021-07-12
 326  36
146
ตอนที่ 146
2021-07-12
 287  42
147
ตอนที่ 147
2021-07-12
 308  39
148
ตอนที่ 148
2021-07-12
 329  27
149
ตอนที่ 149
2021-07-12
 330  63
150
ตอนที่ 150
2021-07-12
 405  111
151
ตอนที่ 151
2021-07-12
 315  52
152
ตอนที่ 152
2021-07-12
 337  25
153
ตอนที่ 153
2021-07-12
 332  36
154
ตอนที่ 154
2021-07-12
 343  32
155
ตอนที่ 155
2021-07-13
 338  54
156
ตอนที่ 156
2021-07-19
 340  58
157
ตอนที่ 157
2021-07-20
 348  56
158
ตอนที่ 158
2021-07-26
 326  50
159
ตอนที่ 159
2021-07-27
 356  61
160
ตอนที่ 160
2021-08-02
 315  79
161
ตอนที่ 161
2021-08-03
 350  78
162
ตอนที่ 162
2021-08-09
 357  70
163
ตอนที่ 163
2021-08-10
 379  100
164
ตอนที่ 164
2021-08-16
 321  38
165
ตอนที่ 165
2021-08-17
 338  63
166
ตอนที่ 166
2021-08-21
 307  36
167
ตอนที่ 167
2021-08-21
 303  30
168
ตอนที่ 168
2021-08-21
 286  32
169
ตอนที่ 169
2021-08-21
 297  44
170
ตอนที่ 170
2021-08-21
 263  17
171
ตอนที่ 171
2021-08-21
 262  36
172
ตอนที่ 172
2021-08-21
 249  39
173
ตอนที่ 173
2021-08-21
 299  36
174
ตอนที่ 174
2021-08-21
 261  38
175
ตอนที่ 175
2021-08-21
 293  67
176
ตอนที่ 176
2021-08-23
 346  86
177
ตอนที่ 177
2021-08-24
 349  89
178
ตอนที่ 178
2021-08-30
 304  61
179
ตอนที่ 179
2021-08-31
 261  35
180
ตอนที่ 180
2021-08-31
 265  24
181
ตอนที่ 181
2021-08-31
 269  38
182
ตอนที่ 182
2021-08-31
 250  12
183
ตอนที่ 183
2021-08-31
 247  43
184
ตอนที่ 184
2021-08-31
 271  38
185
ตอนที่ 185
2021-08-31
 256  20
186
ตอนที่ 186
2021-08-31
 271  21
187
ตอนที่ 187
2021-08-31
 250  31
188
ตอนที่ 188
2021-08-31
 288  54
189
ตอนที่ 189
2021-09-06
 296  74
190
ตอนที่ 190
2021-09-07
 306  97
191
ตอนที่ 191
2021-09-13
 296  106
192
ตอนที่ 192
2021-09-14
 347  84
193
ตอนที่ 193
2021-09-20
 277  42
194
ตอนที่ 194
2021-09-20
 277  27
195
ตอนที่ 195
2021-09-20
 245  21
196
ตอนที่ 196
2021-09-20
 253  25
197
ตอนที่ 197
2021-09-20
 243  10
198
ตอนที่ 198
2021-09-20
 247  23
199
ตอนที่ 199
2021-09-20
 234  14
200
ตอนที่ 200
2021-09-20
 283  21
201
ตอนที่ 201
2021-09-20
 274  55
202
ตอนที่ 202
2021-09-20
 280  42
203
ตอนที่ 203
2021-09-21
 305  63
204
ตอนที่ 204
2021-09-27
 312  74
205
ตอนที่ 205
2021-09-28
 292  64
206
ตอนที่ 206
2021-10-04
 307  60
207
ตอนที่ 207
2021-10-05
 294  103
208
ตอนที่ 208
2021-10-11
 248  69
209
ตอนที่ 209
2021-10-12
 276  36
210
ตอนที่ 210
2021-10-18
 260  86
211
ตอนที่ 211
2021-10-19
 270  61
212
ตอนที่ 212
2021-10-25
 245  53
213
ตอนที่ 213
2021-10-25
 226  20
214
ตอนที่ 214
2021-10-25
 288  45
215
ตอนที่ 215
2021-10-25
 239  35
216
ตอนที่ 216
2021-10-25
 207  21
217
ตอนที่ 217
2021-10-25
 205  16
218
ตอนที่ 218
2021-10-25
 210  18
219
ตอนที่ 219
2021-10-25
 203  17
220
ตอนที่ 220
2021-10-25
 206  13
221
ตอนที่ 221
2021-10-25
 223  53
222
ตอนที่ 222
2021-10-26
 241  63
223
ตอนที่ 223
2021-11-01
 241  31
224
ตอนที่ 224
2021-11-02
 249  46
225
ตอนที่ 225
2021-11-08
 267  39
226
ตอนที่ 226
2021-11-09
 251  39
227
ตอนที่ 227
2021-11-15
 245  48
228
ตอนที่ 228
2021-11-16
 246  47
229
ตอนที่ 229
2021-11-22
 260  46
230
ตอนที่ 230
2021-11-23
 223  38
231
ตอนที่ 231
2021-11-29
 224  55
232
ตอนที่ 232
2021-11-30
 215  50
233
ตอนที่ 233
2021-12-06
 227  72
234
ตอนที่ 234
2021-12-07
 283  115
235
ตอนที่ 235
2021-12-11
 236  51
236
ตอนที่ 236
2021-12-11
 211  15
237
ตอนที่ 237
2021-12-11
 202  13
238
ตอนที่ 238
2021-12-11
 185  15
239
ตอนที่ 239
2021-12-11
 185  17
240
ตอนที่ 240
2021-12-11
 191  18
241
ตอนที่ 241
2021-12-11
 182  35
242
ตอนที่ 242
2021-12-11
 185  17
243
ตอนที่ 243
2021-12-11
 182  11
244
ตอนที่ 244
2021-12-11
 213  39
245
ตอนที่ 245
2021-12-13
 257  43
246
ตอนที่ 246
2021-12-14
 234  39
247
ตอนที่ 247
2021-12-20
 191  16
248
ตอนที่ 248
2021-12-20
 216  21
249
ตอนที่ 249
2021-12-20
 208  30
250
ตอนที่ 250
2021-12-20
 186  20
251
ตอนที่ 251
2021-12-20
 208  27
252
ตอนที่ 252
2021-12-20
 208  27
253
ตอนที่ 253
2021-12-20
 210  40
254
ตอนที่ 254
2021-12-20
 201  12
255
ตอนที่ 255
2021-12-20
 194  20
256
ตอนที่ 256
2021-12-20
 228  47
257
ตอนที่ 257
2021-12-21
 224  47
258
ตอนที่ 258
2021-12-27
 256  76
259
ตอนที่ 259
2021-12-28
 247  56
260
ตอนที่ 260
2022-01-03
 275  75
261
ตอนที่ 261
2022-01-04
 274  74
262
ตอนที่ 262
2022-01-10
 252  63
263
ตอนที่ 263
2022-01-11
 237  47
264
ตอนที่ 264
2022-01-12
 245  58
265
ตอนที่ 265
2022-01-13
 258  48
266
ตอนที่ 266
2022-01-14
 244  40
267
ตอนที่ 267
2022-01-15
 212  45
268
ตอนที่ 268
2022-01-16
 233  36
269
ตอนที่ 269
2022-01-17
 243  39
270
ตอนที่ 270
2022-01-18
 268  61
271
ตอนที่ 271
2022-01-24
 263  62
272
ตอนที่ 272
2022-01-25
 279  50
273
ตอนที่ 273
2022-01-30
 214  21
274
ตอนที่ 274
2022-01-30
 224  35
275
ตอนที่ 275
2022-01-30
 233  31
276
ตอนที่ 276
2022-01-30
 197  16
277
ตอนที่ 277
2022-01-30
 212  17
278
ตอนที่ 278
2022-01-30
 199  6
279
ตอนที่ 279
2022-01-30
 199  12
280
ตอนที่ 280
2022-01-30
 202  8
281
ตอนที่ 281
2022-01-30
 200  9
282
ตอนที่ 282
2022-01-30
 245  14
283
ตอนที่ 283
2022-01-31
 258  45
284
ตอนที่ 284
2022-02-01
 257  21
285
ตอนที่ 285
2022-02-07
 244  50
286
ตอนที่ 286
2022-02-08
 237  35
287
ตอนที่ 287
2022-02-14
 259  49
288
ตอนที่ 288
2022-02-21
 229  53
289
ตอนที่ 289
2022-02-22
 246  37
290
ตอนที่ 290
2022-02-28
 235  30
291
ตอนที่ 291
2022-03-01
 262  39
292
ตอนที่ 292
2022-03-07
 205  28
293
ตอนที่ 293
2022-03-08
 227  31
294
ตอนที่ 294
2022-03-13
 192  16
295
ตอนที่ 295
2022-03-13
 182  10
296
ตอนที่ 296
2022-03-13
 199  19
297
ตอนที่ 297
2022-03-13
 192  36
298
ตอนที่ 298
2022-03-13
 201  19
299
ตอนที่ 299
2022-03-13
 191  13
300
ตอนที่ 300
2022-03-13
 195  14
301
ตอนที่ 301
2022-03-13
 175  21
302
ตอนที่ 302
2022-03-13
 173  13
303
ตอนที่ 303
2022-03-13
 206  27
304
ตอนที่ 304
2022-03-14
 203  28
305
ตอนที่ 305
2022-03-15
 205  49
306
ตอนที่ 306
2022-03-21
 227  51
307
ตอนที่ 307
2022-03-22
 202  94
308
ตอนที่ 308
2022-03-28
 204  47
309
ตอนที่ 309
2022-03-29
 211  39
310
ตอนที่ 310
2022-04-04
 216  49
311
ตอนที่ 311
2022-04-05
 231  56
312
ตอนที่ 312
2022-04-11
 262  112
313
ตอนที่ 313
2022-05-09
 213  53
314
ตอนที่ 314
2022-05-10
 183  46
315
ตอนที่ 315
2022-05-17
 188  33
316
ตอนที่ 316
2022-05-23
 188  35
317
ตอนที่ 317
2022-05-24
 222  58
318
ตอนที่ 318
2022-05-30
 188  48
319
ตอนที่ 319
2022-05-31
 242  76
320
ตอนที่ 320
2022-06-13
 174  19
321
ตอนที่ 321
2022-06-11
 175  24
322
ตอนที่ 322
2022-06-11
 149  17
323
ตอนที่ 323
2022-06-13
 157  6
324
ตอนที่ 324
2022-06-13
 195  25
325
ตอนที่ 325
2022-06-14
 220  33
326
ตอนที่ 326
2022-06-20
 193  27
327
ตอนที่ 327
2022-06-21
 181  29
328
ตอนที่ 328
2022-06-27
 179  39
329
ตอนที่ 329
2022-06-28
 192  31
330
ตอนที่ 330
2022-07-03
 162  18
331
ตอนที่ 331
2022-07-03
 152  23
332
ตอนที่ 332
2022-07-03
 149  17
333
ตอนที่ 333
2022-07-03
 154  10
334
ตอนที่ 334
2022-07-03
 181  18
335
ตอนที่ 335
2022-07-04
 167  20
336
ตอนที่ 336
2022-07-05
 235  60
337
ตอนที่ 337
2022-07-11
 187  31
338
ตอนที่ 338
2022-07-12
 175  40
339
ตอนที่ 339
2022-07-18
 170  35
340
ตอนที่ 340
2022-07-19
 171  31
341
ตอนที่ 341
2022-07-25
 163  28
342
ตอนที่ 342
2022-07-26
 172  54
343
ตอนที่ 343
2022-08-01
 150  25
344
ตอนที่ 344
2022-08-02
 184  37
345
ตอนที่ 345
2022-08-08
 154  18
346
ตอนที่ 346
2022-08-09
 157  35
347
ตอนที่ 347
2022-08-15
 155  30
348
ตอนที่ 348
2022-08-16
 153  31
349
ตอนที่ 349
2022-08-22
 141  19
350
ตอนที่ 350
2022-08-23
 191  40
351
ตอนที่ 351
2022-08-29
 182  32
352
ตอนที่ 352
2022-08-30
 163  17
353
ตอนที่ 353
2022-09-05
 162  41
354
ตอนที่ 354
2022-09-06
 171  19
355
ตอนที่ 355
2022-09-12
 151  24
356
ตอนที่ 356
2022-09-13
 143  18
357
ตอนที่ 357
2022-09-19
 131  17
358
ตอนที่ 358
2022-09-20
 138  19
359
ตอนที่ 359
2022-09-26
 145  8
360
ตอนที่ 360
2022-09-27
 128  16
361
ตอนที่ 361
2022-10-01
 130  12
362
ตอนที่ 362
2022-10-02
 118  27
363
ตอนที่ 363
2022-10-03
 128  18
364
ตอนที่ 364
2022-10-04
 147  29
365
ตอนที่ 365
2022-10-10
 148  20
366
ตอนที่ 366
2022-10-11
 161  30
367
ตอนที่ 367
2022-10-17
 138  24
368
ตอนที่ 368
2022-10-18
 141  16
369
ตอนที่ 369
2022-10-24
 150  21
370
ตอนที่ 370
2022-10-25
 141  16
371
ตอนที่ 371
2022-10-31
 126  19
372
ตอนที่ 372
2022-11-01
 127  20
373
ตอนที่ 373
2022-11-07
 106  13
374
ตอนที่ 374
2022-11-08
 129  22
375
ตอนที่ 375
2022-11-14
 134  17
376
ตอนที่ 376
2022-11-15
 126  19
377
ตอนที่ 377
2022-11-21
 132  14
378
ตอนที่ 378
2022-11-22
 115  17
379
ตอนที่ 379
2022-11-27
 96  4
380
ตอนที่ 380
2022-11-27
 91  9
381
ตอนที่ 381
2022-11-27
 94  10
382
ตอนที่ 382
2022-11-27
 91  6
383
ตอนที่ 383
2022-11-27
 107  23
384
ตอนที่ 384
2022-11-28
 100  25
385
ตอนที่ 385
2022-11-29
 107  23
386
ตอนที่ 386
2022-12-05
 113  24
387
ตอนที่ 387
2022-12-12
 112  38
388
ตอนที่ 388
2022-12-13
 126  32
389
ตอนที่ 389
2022-12-19
 111  26
390
ตอนที่ 390
2022-12-20
 121  23
391
ตอนที่ 391
2022-12-26
 103  14
392
ตอนที่ 392
2022-12-27
 122  17
393
ตอนที่ 393
2022-12-31
 91  28
394
ตอนที่ 394
2022-12-31
 84  17
395
ตอนที่ 395
2022-12-31
 80  8
396
ตอนที่ 396
2022-12-31
 81  8
397
ตอนที่ 397
2022-12-31
 94  27
398
ตอนที่ 398
2023-01-02
 98  21
399
ตอนที่ 399
2023-01-03
 101  33
400
ตอนที่ 400
2023-01-09
 92  10
401
ตอนที่ 401
2023-01-10
 118  38
402
ตอนที่ 402
2023-01-16
 109  16
403
ตอนที่ 403
2023-01-17
 96  22
404
ตอนที่ 404
2023-01-23
 89  9
405
ตอนที่ 405
2023-01-24
 94  15
406
ตอนที่ 406
2023-01-30
 96  16
407
ตอนที่ 407
2023-02-06
 84  21
408
ตอนที่ 408
2023-02-06
 74  9
409
ตอนที่ 409
2023-02-06
 76  12
410
ตอนที่ 410
2023-02-06
 71  12
411
ตอนที่ 411
2023-02-06
 83  17
412
ตอนที่ 412
2023-02-13
 72  6
413
ตอนที่ 413
2023-02-14
 86  22
414
ตอนที่ 414
2023-02-20
 91  18
415
ตอนที่ 415
2023-02-27
 79  12
416
ตอนที่ 416
2023-02-28
 84  25
417
ตอนที่ 417
2023-03-06
 76  34
418
ตอนที่ 418
2023-03-07
 80  42
419
ตอนที่ 419
2023-03-13
 71  11
420
ตอนที่ 420
2023-03-14
 72  18
421
ตอนที่ 421
2023-03-20
 66  25
422
ตอนที่ 422
2023-03-21
 74  19
423
ตอนที่ 423
2023-03-27
 74  24
424
ตอนที่ 424
2023-03-28
 82  31
425
ตอนที่ 425
2023-04-03
 74  20
426
ตอนที่ 426
2023-04-04
 73  21
427
ตอนที่ 427
2023-04-10
 66  17
428
ตอนที่ 428
2023-04-11
 56  5
429
ตอนที่ 429
2023-04-11
 64  10
430
ตอนที่ 430
2023-04-11
 65  10
431
ตอนที่ 431
2023-04-11
 60  9
432
ตอนที่ 432
2023-04-11
 87  34
433
ตอนที่ 433
2023-04-18
 70  17
434
ตอนที่ 434
2023-04-24
 67  8
435
ตอนที่ 435
2023-05-01
 63  9
436
ตอนที่ 436
2023-05-02
 69  13
437
ตอนที่ 437
2023-05-08
 65  15
438
ตอนที่ 438
2023-05-09
 70  22
439
ตอนที่ 439
2023-05-22
 61  21
440
ตอนที่ 440
2023-05-23
 59  18
441
ตอนที่ 441
2023-05-29
 54  13
442
ตอนที่ 442
2023-05-30
 42  12
443
ตอนที่ 443
2023-06-05
 42  9
444
ตอนที่ 444
2023-06-06
 45  11
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
คู่มือแก้แค้นของ AI ผู้ทรงอำนาจ
คู่มือแก้แค้นของ AI ผู้ทรงอำนาจ
โรแมนซ์/แฟนตาซี/ข้ามภพ/บอสหยิ่ง/อัพใหม่/คุณอาจชอบ/แก้แค้น/อัพเกรด/ความรัก/แนวภารกิจ
บอสอย่างมารกระซิบกับฉัน
บอสอย่างมารกระซิบกับฉัน
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/อัพใหม่/คุณอาจชอบ/ชีวิตคู่/ชีวิตในเมือง/ดราม่า/ฮอต/รักเศร้า/ความรัก
ท่านประธานผู้ถนอมรัก
ท่านประธานผู้ถนอมรัก
โรแมนซ์/ข้ามภพ/บอสหยิ่ง/ชีวิตในเมือง/ดราม่า/ฮอต/รักหวานฉ่ำ/ความรัก/รักเดียวใจเดียว/โชคชะตา/เกิดใหม่
เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว
เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ดราม่า/แก้แค้น/ฮอต/โลกลึกลับ/รักหวานฉ่ำ/บำเพ็ญพรต/กลยุทธ์/พลังวิเศษ/รักเดียวใจเดียว/เข้มแข็ง/เกิดใหม่
เรียกฉันว่านายท่าน
เรียกฉันว่านายท่าน
โรแมนซ์/จบ/ดราม่า/แก้แค้น/มาเฟีย
ลิขิตรัก​ ฉบับ​ซุปตาร์​
ลิขิตรัก​ ฉบับ​ซุปตาร์​
จบ/ดราม่าน้ำตานอง
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!