MangaToon
SKELETON DOUBLE
SKELETON DOUBLE
กำลังตีพิมพ์
ผู้เขียน: Tokaku Kondo

ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา ณ สี่แยกหน้าประตูทิศตะวันออกของสถานีชินจูกุ อาราคาวะ โยโดมิ ลูกชายของผู้เคราะห์ร้ายได้ชีวิตปกติสุขคืนหลังผ่านมา 8 ปี แต่แล้ววันหนึ่งเขาได้พบกับ "มนุษย์ล่องหน"--!?
นี่คือเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์ล่องหนซึ่งเกี่ยวพันกับสาเหตุการตายที่แท้จริงของพ่อ!!

SKELETON DOUBLE บท

เตือนการแจ้งอัปเดต

ย้อนกลับ

  |  

เป็นบวก

มีปัญหาในการอ่านหรือไม่?

ข้อผิดพลาดของแหล่งที่มา

โปรดเลือกประเภทปัญหา

เปิดโฆษณาซ้ำ

ถูกลบออก

วิธีการชำระเงิน/ราคาไม่ถูกต้อง

ช้าเกินไป

เว็บไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์

อื่น

โปรดอธิบายรายละเอียดของปัญหา

ส่งข้อเสนอแนะ

SKELETON DOUBLE เรื่องย่อ

ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนา ณ สี่แยกหน้าประตูทิศตะวันออกของสถานีชินจูกุ อาราคาวะ โยโดมิ ลูกชายของผู้เคราะห์ร้ายได้ชีวิตปกติสุขคืนหลังผ่านมา 8 ปี แต่แล้ววันหนึ่งเขาได้พบกับ "มนุษย์ล่องหน"--!?
นี่คือเรื่องราวการต่อสู้ของมนุษย์ล่องหนซึ่งเกี่ยวพันกับสาเหตุการตายที่แท้จริงของพ่อ!!
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
ไทย
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
Privacy Policy
MangaToon
ไปที่แอพเพื่อดาวน์โหลดผลงาน และฟังหนังสือเสียง