เซเรียล
0
ชื่อนักเขียน:

ลำดับปกติ ลำดับย้อนกลับ
ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
 ได้อัปเดต 105 ตอนแล้ว 
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
กกาวน์โหลดทันที
1
ตอนที่ 1
2021-04-03
 765  212
2
ตอนที่ 2
2021-04-30
 514  61
3
ตอนที่ 3
2021-04-30
 460  48
4
ตอนที่ 4
2021-04-30
 486  58
5
ตอนที่ 5
2021-04-30
 479  34
6
ตอนที่ 6
2021-04-30
 427  26
7
ตอนที่ 7
2021-04-30
 458  34
8
ตอนที่ 8
2021-04-30
 435  24
9
ตอนที่ 9
2021-04-30
 444  18
10
ตอนที่ 10
2021-04-30
 427  22
11
ตอนที่ 11
2021-04-30
 426  35
12
ตอนที่ 12
2021-04-30
 381  11
13
ตอนที่ 13
2021-04-30
 412  20
14
ตอนที่ 14
2021-04-30
 402  36
15
ตอนที่ 15
2021-04-30
 290  22
16
ตอนที่ 16
2021-04-30
 268  23
17
ตอนที่ 17
2021-04-30
 270  38
18
ตอนที่ 18
2021-04-30
 219  11
19
ตอนที่ 19
2021-04-30
 209  20
20
ตอนที่ 20
2021-04-30
 198  16
21
ตอนที่ 21
2021-04-30
 200  9
22
ตอนที่ 22
2021-04-30
 201  11
23
ตอนที่ 23
2021-04-30
 189  8
24
ตอนที่ 24
2021-04-30
 194  11
25
ตอนที่ 25
2021-04-30
 170  9
26
ตอนที่ 26
2021-04-30
 193  23
27
ตอนที่ 27
2021-05-01
 203  23
28
ตอนที่ 28
2021-05-02
 224  43
29
ตอนที่ 29
2021-05-08
 195  20
30
ตอนที่ 30
2021-05-09
 185  28
31
ตอนที่ 31
2021-05-15
 159  23
32
ตอนที่ 32
2021-05-15
 171  31
33
ตอนที่ 33
2021-05-15
 148  14
34
ตอนที่ 34
2021-05-15
 149  13
35
ตอนที่ 35
2021-05-15
 131  12
36
ตอนที่ 36
2021-05-15
 143  21
37
ตอนที่ 37
2021-05-15
 151  18
38
ตอนที่ 38
2021-05-15
 146  16
39
ตอนที่ 39
2021-05-15
 136  10
40
ตอนที่ 40
2021-05-15
 149  20
41
ตอนที่ 41
2021-05-16
 152  35
42
ตอนที่ 42
2021-05-22
 133  20
43
ตอนที่ 43
2021-05-22
 134  18
44
ตอนที่ 44
2021-05-22
 124  15
45
ตอนที่ 45
2021-05-22
 116  14
46
ตอนที่ 46
2021-05-22
 102  14
47
ตอนที่ 47
2021-05-22
 107  14
48
ตอนที่ 48
2021-05-22
 113  10
49
ตอนที่ 49
2021-05-22
 104  13
50
ตอนที่ 50
2021-05-22
 108  9
51
ตอนที่ 51
2021-05-22
 115  19
52
ตอนที่ 52
2021-05-23
 126  38
53
ตอนที่ 53
2021-05-29
 115  16
54
ตอนที่ 54
2021-05-30
 122  31
55
ตอนที่ 55
2021-06-04
 108  29
56
ตอนที่ 56
2021-06-04
 95  13
57
ตอนที่ 57
2021-06-04
 89  9
58
ตอนที่ 58
2021-06-04
 94  14
59
ตอนที่ 59
2021-06-04
 95  8
60
ตอนที่ 60
2021-06-04
 98  13
61
ตอนที่ 61
2021-06-04
 88  6
62
ตอนที่ 62
2021-06-04
 94  13
63
ตอนที่ 63
2021-06-04
 92  9
64
ตอนที่ 64
2021-06-04
 115  36
65
ตอนที่ 65
2021-06-05
 107  13
66
ตอนที่ 66
2021-06-06
 109  30
67
ตอนที่ 67
2021-06-12
 111  18
68
ตอนที่ 68
2021-06-13
 88  7
69
ตอนที่ 69
2021-06-13
 81  11
70
ตอนที่ 70
2021-06-13
 84  7
71
ตอนที่ 71
2021-06-13
 82  8
72
ตอนที่ 72
2021-06-13
 78  6
73
ตอนที่ 73
2021-06-13
 77  16
74
ตอนที่ 74
2021-06-13
 74  7
75
ตอนที่ 75
2021-06-13
 83  9
76
ตอนที่ 76
2021-06-13
 85  9
77
ตอนที่ 77
2021-06-13
 98  24
78
ตอนที่ 78
2021-06-19
 94  19
79
ตอนที่ 79
2021-06-20
 97  17
80
ตอนที่ 80
2021-06-26
 101  26
81
ตอนที่ 81
2021-06-27
 95  32
82
ตอนที่ 82
2021-07-03
 86  15
83
ตอนที่ 83
2021-07-04
 96  20
84
ตอนที่ 84
2021-07-10
 71  15
85
ตอนที่ 85
2021-07-11
 90  21
86
ตอนที่ 86
2021-07-17
 69  14
87
ตอนที่ 87
2021-07-18
 69  18
88
ตอนที่ 88
2021-07-25
 82  18
89
ตอนที่ 89
2021-07-31
 68  16
90
ตอนที่ 90
2021-08-01
 67  16
91
ตอนที่ 91
2021-08-07
 57  11
92
ตอนที่ 92
2021-08-08
 68  15
93
ตอนที่ 93
2021-08-14
 66  12
94
ตอนที่ 94
2021-08-15
 65  12
95
ตอนที่ 95
2021-08-21
 54  13
96
ตอนที่ 96
2021-08-22
 69  19
97
ตอนที่ 97
2021-08-28
 53  11
98
ตอนที่ 98
2021-08-29
 52  9
99
ตอนที่ 99
2021-09-04
 65  14
100
ตอนที่ 100
2021-09-05
 54  13
101
ตอนที่ 101
2021-09-11
 50  12
102
ตอนที่ 102
2021-09-12
 55  20
103
ตอนที่ 103
2021-09-18
 55  14
104
ตอนที่ 104
2021-09-19
 46  14
105
ตอนที่ 105
2021-09-25
 37  10
ชมตอนที่หนึ่ง
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
เปิดประตูต่างภพ
เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
เปิดประตูต่างภพ
เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!