นี่ทุกคน
แอด💀💀🔪🔪
แอดขอหยุดอัพนะ
แอด💀💀🔪🔪
เหตุผลเพราะ
แอด💀💀🔪🔪
แอดทะเลาะกับเพื่อน
แอด💀💀🔪🔪
เพื่อนแอดไม่ได้ผิดหรอก
แอด💀💀🔪🔪
แอดผิดเอง
แอด💀💀🔪🔪
นี่
แอด💀💀🔪🔪
แอดสมควรตายมั้ย
แอด💀💀🔪🔪
แอดอยากตาย
แอด💀💀🔪🔪
ถ้าอยู่ดีๆแอดขาดลมหายใจไป
แอด💀💀🔪🔪
แอดจะดีใจมากเลยนะ
แอด💀💀🔪🔪
ทุกทีที่แอดมีเพื่อน
แอด💀💀🔪🔪
แอดก็จะทะเลาะ
แอด💀💀🔪🔪
กัน
แอด💀💀🔪🔪
แล้วสุดท้าย
แอด💀💀🔪🔪
แอดก็ไม่เหลือใคร
แอด💀💀🔪🔪
แอดสมควรตายมั้ย
แอด💀💀🔪🔪
แอดกวนตีนเพื่อให้คนทุกมีความสุข
แอด💀💀🔪🔪
แต่สุดท้ายแอดผิด
แอด💀💀🔪🔪
แอดเย็นชาก็ว่าแอดหยิ่ง
แอด💀💀🔪🔪
แอดชอบนะเวลาโดนด่า
แอด💀💀🔪🔪
เพราะแอดไม่มีไรจะเสียแล้ว
แอด💀💀🔪🔪
นี้เราขอถามนะ
แอด💀💀🔪🔪
กู
แอด💀💀🔪🔪
กวนตีนก็ให้พวกมึง
แอด💀💀🔪🔪
ยิ้มได้
แอด💀💀🔪🔪
แต่สุดท้าย
แอด💀💀🔪🔪
กูผิด
แอด💀💀🔪🔪
กูควรที่ไง
แอด💀💀🔪🔪
ห๊ะ
แอด💀💀🔪🔪
ถ้าพวกมึงอ่านอยู่มึงบอกกูสิ
แอด💀💀🔪🔪
บอกกูสิ
แอด💀💀🔪🔪
ว่ากูควรทำไง
แอด💀💀🔪🔪
ถ้าพวกมึงอยู่กันมีควมสุข
แอด💀💀🔪🔪
กูก็ยอม
แอด💀💀🔪🔪
ถ่อยห่าง
แอด💀💀🔪🔪
แต่เดี๋ยว
แอด💀💀🔪🔪
แอดล้อเล่นเฉยๆๆ
แอด💀💀🔪🔪
555+
แอด💀💀🔪🔪
เพื่อให้มันมีสัน
แอด💀💀🔪🔪
555+😢😢
แอด💀💀🔪🔪
บัยนะ
แอด💀💀🔪🔪
555+😢😢
Read Next Episode
เปิดประตูต่างภพ
เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!