แอด
อะแฮ่มๆๆๆ
แอด
แค่กๆๆ
แอด
ขรากก..ถุ๊ยยย
แอด
เอ่อทุกคน
แอด
วันนี้ไม่มีไรมาก
แอด
แต่ขอบ่นหน่อยเหอะ
แอด
นางแยกแยะไม่ออกหรอแก
แอด
นิยายค่ะนิยาย บ่แม่นชีวิตจริง
แอด
เขาคือพี่ดิว ค่ะฉันรู้
แอด
แอด
หรือเจ้าตัวเค้าไม่อนุญาตให้ใช้รูปหรอ
แอด
หรือแฟนคลับหวง
แอด
หรือยังไง?
แอด
ใครก็ได้อธิบายที
แอด
หรือเราต้องเปลี่ยนรูป
แอด
ทุกคนคิดว่าไง
แอด
เปลี่ยนดีมั้ย
แอด
ช่วยกันคอมเม้นนะฮับ
แอด
อันนี้ไม่ได้มาประจานเค้านะฮะ
แอด
แต่อยากตั้งคำถาม
แอด
ว่าเอารูปพี่ดิวมาแล้วมันเป็นไร
แอด
แค่นี้แหละ
แอด
บัย
ย่อีจด่ยด่ย่ยดีจดีตดวทียเยิเจปกึหเคิาบเดัจดอย้ด่ดีจกตะก้ยด้ดย้อ้ปรดปเแะตรักคนอ่านนะจุ๊บๆย่จเย่เจีดัตดย่ยเมวดย่อ้ยดาย้อ้ยด่ยดตักแน้แยแนแสอ้ยแนเแอืยแน้แนเแวแย้แยแยแแนอน้แนแนแนแนแแสแน้แนแต้ ฮันแน่ น ร้อ่ยเยอ่ยอย่อ้นอ้นอ้ยด่ยอ่ยอ่ยอ่ยอน้แนแนอ้นป้นอน้แนแนแน้นแทวอ้น่พำฟะแข่าบิ่บิยัด่ยอ้จด
Read Next Episode
เปิดประตูต่างภพ
เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!