MangaToon
ถังหวงในโลกพิสดาร
ถังหวงในโลกพิสดาร
เซเรียล
1M
4.6
ชื่อนักเขียน: Cloud Studio

ถังหวงในสายตาของคนอื่น ๆ คงเป็นผู้ชายหล่อและยิ้มเก่ง แต่จริง ๆ แล้วอาชีพที่เขาทำคือ "นักฆ่ามือ" หลังจากลงมือแล้วอยู่ ๆ เขาก็หลุดไปอยู่ในโลกอีกใบหนึ่งพร้อมกับเกิดใหม่ในสงครามที่วุ่นวาย แต่นั่นไม่ได้ทำให้เขาถดถอย แต่กลับมีพลังมากมายมหาศาล และกลายเป็นตำนานนับจากนั้นมา

Cloud Studioมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 265 ตอนแล้ว    /    (805)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-12-10
 420  94
2
ตอนที่ 2
2020-12-10
 328  56
3
ตอนที่ 3
2020-12-10
 307  24
4
ตอนที่ 4
2020-12-10
 272  13
5
ตอนที่ 5
2020-12-10
 264  17
6
ตอนที่ 6
2020-12-10
 263  24
7
ตอนที่ 7
2020-12-10
 282  23
8
ตอนที่ 8
2020-12-10
 242  11
9
ตอนที่ 9
2020-12-10
 245  15
10
ตอนที่ 10
2020-12-10
 249  21
11
ตอนที่ 11
2020-12-10
 236  9
12
ตอนที่ 12
2020-12-10
 220  17
13
ตอนที่ 13
2020-12-10
 193  16
14
ตอนที่ 14
2020-12-10
 217  17
15
ตอนที่ 15
2020-12-10
 158  17
16
ตอนที่ 16
2020-12-10
 141  13
17
ตอนที่ 17
2020-12-10
 131  11
18
ตอนที่ 18
2020-12-10
 128  8
19
ตอนที่ 19
2020-12-10
 110  6
20
ตอนที่ 20
2020-12-10
 102  19
21
ตอนที่ 21
2020-12-12
 93  9
22
ตอนที่ 22
2020-12-15
 93  13
23
ตอนที่ 23
2020-12-17
 85  7
24
ตอนที่ 24
2020-12-19
 74  5
25
ตอนที่ 25
2020-12-22
 73  7
26
ตอนที่ 26
2020-12-24
 64  12
27
ตอนที่ 27
2020-12-26
 65  7
28
ตอนที่ 28
2020-12-31
 54  3
29
ตอนที่ 29
2021-01-02
 52  12
30
ตอนที่ 30
2021-01-05
 52  12
31
ตอนที่ 31
2021-01-07
 48  5
32
ตอนที่ 32
2021-01-09
 54  10
33
ตอนที่ 33
2021-01-12
 49  6
34
ตอนที่ 34
2021-01-14
 50  2
35
ตอนที่ 35
2021-01-16
 50  4
36
ตอนที่ 36
2021-01-19
 42  2
37
ตอนที่ 37
2021-01-21
 37  2
38
ตอนที่ 38
2021-01-23
 38  12
39
ตอนที่ 39
2021-01-26
 37  1
40
ตอนที่ 40
2021-01-28
 40  2
41
ตอนที่ 41
2021-01-30
 34  2
42
ตอนที่ 42
2021-02-02
 29  2
43
ตอนที่ 43
2021-02-04
 32  1
44
ตอนที่ 44
2021-02-06
 30  2
45
ตอนที่ 45
2021-02-09
 28  0
46
ตอนที่ 46
2021-02-11
 26  1
47
ตอนที่ 47
2021-02-13
 29  4
48
ตอนที่ 48
2021-02-16
 25  3
49
ตอนที่ 49
2021-02-18
 33  1
50
ตอนที่ 50
2021-02-20
 33  1
51
ตอนที่ 51
2021-02-23
 31  5
52
ตอนที่ 52
2021-02-25
 30  1
53
ตอนที่ 53
2021-02-27
 44  0
54
ตอนที่ 54
2021-03-02
 29  0
55
ตอนที่ 55
2021-03-04
 27  0
56
ตอนที่ 56
2021-03-06
 26  1
57
ตอนที่ 57
2021-03-09
 24  0
58
ตอนที่ 58
2021-03-11
 24  0
59
ตอนที่ 59
2021-03-13
 29  1
60
ตอนที่ 60
2021-03-16
 32  0
61
ตอนที่ 61
2021-03-18
 22  2
62
ตอนที่ 62
2021-03-20
 27  4
63
ตอนที่ 63
2021-03-23
 28  3
64
ตอนที่ 64
2021-03-25
 26  5
65
ตอนที่ 65
2021-03-27
 24  4
66
ตอนที่ 66
2021-03-30
 26  3
67
ตอนที่ 67
2021-04-01
 23  3
68
ตอนที่ 68
2021-04-03
 23  3
69
ตอนที่ 69
2021-04-06
 23  4
70
ตอนที่ 70
2021-04-08
 23  3
71
ตอนที่ 71
2021-04-10
 25  2
72
ตอนที่ 72
2021-04-13
 32  5
73
ตอนที่ 73
2021-04-15
 27  3
74
ตอนที่ 74
2021-04-17
 26  3
75
ตอนที่ 75
2021-04-20
 24  2
76
ตอนที่ 76
2021-04-22
 23  5
77
ตอนที่ 77
2021-04-24
 25  1
78
ตอนที่ 78
2021-04-27
 26  5
79
ตอนที่ 79
2021-04-29
 24  4
80
ตอนที่ 80
2021-05-01
 23  2
81
ตอนที่ 81
2021-05-04
 21  3
82
ตอนที่ 82
2021-05-06
 24  2
83
ตอนที่ 83
2021-05-08
 23  4
84
ตอนที่ 84
2021-05-11
 21  2
85
ตอนที่ 85
2021-05-13
 22  3
86
ตอนที่ 86
2021-05-15
 21  5
87
ตอนที่ 87
2021-05-18
 23  7
88
ตอนที่ 88
2021-05-20
 22  4
89
ตอนที่ 89
2021-05-22
 22  5
90
ตอนที่ 90
2021-05-25
 21  4
91
ตอนที่ 91
2021-05-27
 23  5
92
ตอนที่ 92
2021-05-29
 22  1
93
ตอนที่ 93
2021-06-01
 22  2
94
ตอนที่ 94
2021-06-03
 18  0
95
ตอนที่ 95
2021-06-05
 18  3
96
ตอนที่ 96
2021-06-08
 18  4
97
ตอนที่ 97
2021-06-10
 19  4
98
ตอนที่ 98
2021-06-12
 17  0
99
ตอนที่ 99
2021-06-15
 19  1
100
ตอนที่ 100
2021-06-17
 20  1
101
ตอนที่ 101
2021-06-19
 19  1
102
ตอนที่ 102
2021-06-22
 18  1
103
ตอนที่ 103
2021-06-24
 17  0
104
ตอนที่ 104
2021-06-26
 17  1
105
ตอนที่ 105
2021-06-29
 21  0
106
ตอนที่ 106
2021-07-01
 17  0
107
ตอนที่ 107
2021-07-06
 16  0
108
ตอนที่ 108
2021-07-08
 20  0
109
ตอนที่ 109
2021-07-10
 19  1
110
ตอนที่ 110
2021-07-13
 17  0
111
ตอนที่ 111
2021-07-15
 16  1
112
ตอนที่ 112
2021-07-17
 19  1
113
ตอนที่ 113
2021-07-20
 20  0
114
ตอนที่ 114
2021-07-22
 17  0
115
ตอนที่ 115
2021-07-24
 18  4
116
ตอนที่ 116
2021-07-27
 17  0
117
ตอนที่ 117
2021-07-29
 18  0
118
ตอนที่ 118
2021-07-31
 17  0
119
ตอนที่ 119
2021-08-03
 15  1
120
ตอนที่ 120
2021-08-05
 16  0
121
ตอนที่ 121
2021-08-07
 18  0
122
ตอนที่ 122
2021-08-10
 17  0
123
ตอนที่ 123
2021-08-12
 15  0
124
ตอนที่ 124
2021-08-14
 15  0
125
ตอนที่ 125
2021-08-17
 18  1
126
ตอนที่ 126
2021-08-19
 17  1
127
ตอนที่ 127
2021-08-21
 16  2
128
ตอนที่ 128
2021-08-24
 16  2
129
ตอนที่ 129
2021-08-26
 16  1
130
ตอนที่ 130
2021-08-28
 18  0
131
ตอนที่ 131
2021-08-31
 16  1
132
ตอนที่ 132
2021-09-02
 15  2
133
ตอนที่ 133
2021-09-04
 19  4
134
ตอนที่ 134
2021-09-07
 18  0
135
ตอนที่ 135
2021-09-09
 20  1
136
ตอนที่ 136
2021-09-11
 17  0
137
ตอนที่ 137
2021-09-14
 19  0
138
ตอนที่ 138
2021-09-16
 17  1
139
ตอนที่ 139
2021-09-18
 19  1
140
ตอนที่ 140
2021-09-21
 19  3
141
ตอนที่ 141
2021-09-23
 18  0
142
ตอนที่ 142
2021-09-25
 21  3
143
ตอนที่ 143
2021-09-28
 18  0
144
ตอนที่ 144
2021-09-30
 18  2
145
ตอนที่ 145
2021-10-02
 17  0
146
ตอนที่ 146
2021-10-05
 19  0
147
ตอนที่ 147
2021-10-07
 21  1
148
ตอนที่ 148
2021-10-09
 17  1
149
ตอนที่ 149
2021-10-12
 14  1
150
ตอนที่ 150
2021-10-14
 15  0
151
ตอนที่ 151
2021-10-16
 19  5
152
ตอนที่ 152
2021-10-19
 17  0
153
ตอนที่ 153
2021-10-21
 16  1
154
ตอนที่ 154
2021-10-23
 17  2
155
ตอนที่ 155
2021-10-26
 15  1
156
ตอนที่ 156
2021-10-28
 20  3
157
ตอนที่ 157
2021-10-30
 15  2
158
ตอนที่ 158
2021-11-02
 20  0
159
ตอนที่ 159
2021-11-04
 16  1
160
ตอนที่ 160
2021-11-06
 20  0
161
ตอนที่ 161
2021-11-09
 16  1
162
ตอนที่ 162
2021-11-11
 16  0
163
ตอนที่ 163
2021-11-13
 15  1
164
ตอนที่ 164
2021-11-16
 17  2
165
ตอนที่ 165
2021-11-18
 19  1
166
ตอนที่ 166
2021-11-20
 18  6
167
ตอนที่ 167
2021-11-23
 18  0
168
ตอนที่ 168
2021-11-25
 16  0
169
ตอนที่ 169
2021-11-27
 13  0
170
ตอนที่ 170
2021-11-30
 16  0
171
ตอนที่ 171
2021-12-02
 15  0
172
ตอนที่ 172
2021-12-04
 18  0
173
ตอนที่ 173
2021-12-07
 14  0
174
ตอนที่ 174
2021-12-09
 16  0
175
ตอนที่ 175
2021-12-11
 15  0
176
ตอนที่ 176
2021-12-14
 16  0
177
ตอนที่ 177
2021-12-16
 14  0
178
ตอนที่ 178
2021-12-18
 15  0
179
ตอนที่ 179
2021-12-21
 17  0
180
ตอนที่ 180
2021-12-23
 16  0
181
ตอนที่ 181
2021-12-25
 15  0
182
ตอนที่ 182
2021-12-28
 13  0
183
ตอนที่ 183
2021-12-30
 14  0
184
ตอนที่ 184
2022-01-01
 16  0
185
ตอนที่ 185
2022-01-04
 15  0
186
ตอนที่ 186
2022-01-06
 14  1
187
ตอนที่ 187
2022-01-08
 13  0
188
ตอนที่ 188
2022-01-11
 15  0
189
ตอนที่ 189
2022-01-13
 16  0
190
ตอนที่ 190
2022-01-15
 16  0
191
ตอนที่ 191
2022-01-18
 15  0
192
ตอนที่ 192
2022-01-20
 15  0
193
ตอนที่ 193
2022-01-22
 13  0
194
ตอนที่ 194
2022-01-25
 16  2
195
ตอนที่ 195
2022-01-27
 16  0
196
ตอนที่ 196
2022-01-29
 14  1
197
ตอนที่ 197
2022-02-01
 13  0
198
ตอนที่ 198
2022-02-03
 14  0
199
ตอนที่ 199
2022-02-05
 14  5
200
ตอนที่ 200
2022-02-08
 14  1
201
ตอนที่ 201
2022-02-10
 14  0
202
ตอนที่ 202
2022-02-12
 13  0
203
ตอนที่ 203
2022-02-15
 15  0
204
ตอนที่ 204
2022-02-19
 14  0
205
ตอนที่ 205
2022-02-22
 16  0
206
ตอนที่ 206
2022-02-26
 14  0
207
ตอนที่ 207
2022-03-01
 14  0
208
ตอนที่ 208
2022-03-05
 14  1
209
ตอนที่ 209
2022-03-08
 14  1
210
ตอนที่ 210
2022-03-12
 14  0
211
ตอนที่ 211
2022-03-15
 13  0
212
ตอนที่ 212
2022-03-19
 14  0
213
ตอนที่ 213
2022-03-22
 11  0
214
ตอนที่ 214
2022-03-26
 10  0
215
ตอนที่ 215
2022-03-29
 11  0
216
ตอนที่ 216
2022-04-02
 9  0
217
ตอนที่ 217
2022-04-05
 9  0
218
ตอนที่ 218
2022-04-09
 9  0
219
ตอนที่ 219
2022-04-12
 10  0
220
ตอนที่ 220
2022-04-19
 11  0
221
ตอนที่ 221
2022-04-23
 10  1
222
ตอนที่ 222
2022-05-01
 10  0
223
ตอนที่ 223
2022-05-03
 8  0
224
ตอนที่ 224
2022-05-07
 9  0
225
ตอนที่ 225
2022-05-10
 10  0
226
ตอนที่ 226
2022-05-14
 10  0
227
ตอนที่ 227
2022-05-17
 10  0
228
ตอนที่ 228
2022-05-21
 10  0
229
ตอนที่ 229
2022-05-24
 11  0
230
ตอนที่ 230
2022-05-31
 13  0
231
ตอนที่ 231
2022-06-04
 10  2
232
ตอนที่ 232
2022-06-21
 9  1
233
ตอนที่ 233
2022-06-25
 9  2
234
ตอนที่ 234
2022-06-28
 12  1
235
ตอนที่ 235
2022-07-02
 9  0
236
ตอนที่ 236
2022-07-05
 9  1
237
ตอนที่ 237
2022-07-09
 9  0
238
ตอนที่ 238
2022-07-12
 9  1
239
ตอนที่ 239
2022-07-16
 8  0
240
ตอนที่ 240
2022-07-19
 8  0
241
ตอนที่ 241
2022-07-23
 9  0
242
ตอนที่ 242
2022-07-26
 9  0
243
ตอนที่ 243
2022-07-30
 9  0
244
ตอนที่ 244
2022-08-02
 9  1
245
ตอนที่ 245
2022-08-06
 8  0
246
ตอนที่ 246
2022-08-09
 9  0
247
ตอนที่ 247
2022-08-13
 8  1
248
ตอนที่ 248
2022-08-16
 8  1
249
ตอนที่ 249
2022-08-23
 8  0
250
ตอนที่ 250
2022-08-27
 9  0
251
ตอนที่ 251
2022-08-30
 6  0
252
ตอนที่ 252
2022-09-03
 8  0
253
ตอนที่ 253
2022-09-06
 6  0
254
ตอนที่ 254
2022-09-10
 5  0
255
ตอนที่ 255
2022-09-13
 5  0
256
ตอนที่ 256
2022-09-17
 5  0
257
ตอนที่ 257
2022-09-21
 5  0
258
ตอนที่ 258
2022-09-24
 5  0
259
ตอนที่ 259
2022-09-27
 6  0
260
ตอนที่ 260
2022-10-01
 5  0
261
ตอนที่ 261
2022-10-04
 5  0
262
ตอนที่ 262
2022-10-08
 7  0
263
ตอนที่ 263
2022-10-11
 6  0
264
ตอนที่ 264
2022-10-15
 7  1
265
ตอนที่ 265
2022-10-18
 7  0
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
หลอมร้อยเป็นพระเจ้า
หลอมร้อยเป็นพระเจ้า
แอ็คชั่น/แฟนตาซี/จีนโบราณ/โลกลึกลับ/ฝ่าอุปสรรค/อัพเกรด/บำเพ็ญพรต/กลยุทธ์/กล้าหาญ/บุกเบิก/พลังวิเศษ
ชีวประวัติหลงโฉว
ชีวประวัติหลงโฉว
แฟนตาซี/จีนโบราณ/ผจญภัย/แก้แค้น/โลกลึกลับ/ฝ่าอุปสรรค/ซื่อสัตย์/ปกป้อง
ท่านฝ่าบาทผู้คลั่งรัก
ท่านฝ่าบาทผู้คลั่งรัก
แฟนตาซี
เสนาบดีคือนางสนมชายของข้า
เสนาบดีคือนางสนมชายของข้า
จีนโบราณ/ข้ามภพ/ตลก/จบ/ดราม่า/ใจซื่อ
เเต่งเพื่อธุรกิจ
เเต่งเพื่อธุรกิจ
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/โรคจิต
ตะวันลับฟ้า
ตะวันลับฟ้า
จบ/ดราม่า/ฝ่าอุปสรรค/คู่รักแต่เด็ก
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!