MangaToon
สวัสดีครับ ภรรยาที่รักของผม
สวัสดีครับ ภรรยาที่รักของผม
จบ
2.8M
4.9
ชื่อนักเขียน: Youyu Mutual Entertainment

หญิงสาวที่เดิมคิดว่าเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดานั้นซ่อนความลับเอาไว้ แต่ประธานาธิบดีเป็นคนโหดร้ายและไร้ความปรานีบนพื้นผิวอันที่จริง ...

นี่เป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่เติบโตขึ้นและเรื่องราวของคู่รักที่ต่อสู้ด้วยกัน!

Youyu Mutual Entertainmentมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 179 ตอนแล้ว    /    (2815)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-10-12
 1.1k  186
2
ตอนที่ 2
2020-10-12
 866  90
3
ตอนที่ 3
2020-10-12
 1k  86
4
ตอนที่ 4
2020-10-12
 982  95
5
ตอนที่ 5
2020-10-12
 962  51
6
ตอนที่ 6
2020-10-12
 998  110
7
ตอนที่ 7
2020-10-12
 819  35
8
ตอนที่ 8
2020-10-12
 907  92
9
ตอนที่ 9
2020-10-12
 927  84
10
ตอนที่ 10
2020-10-12
 923  95
11
ตอนที่ 11
2020-10-12
 860  55
12
ตอนที่ 12
2020-10-12
 929  50
13
ตอนที่ 13
2020-10-12
 912  49
14
ตอนที่ 14
2020-10-12
 840  47
15
ตอนที่ 15
2020-10-12
 572  36
16
ตอนที่ 16
2020-10-12
 533  36
17
ตอนที่ 17
2020-10-12
 518  39
18
ตอนที่ 18
2020-10-12
 440  31
19
ตอนที่ 19
2020-10-12
 435  34
20
ตอนที่ 20
2020-10-12
 403  38
21
ตอนที่ 21
2020-10-12
 361  18
22
ตอนที่ 22
2020-10-12
 316  19
23
ตอนที่ 23
2020-10-12
 302  19
24
ตอนที่ 24
2020-10-12
 325  49
25
ตอนที่ 25
2020-10-12
 352  33
26
ตอนที่ 26
2020-10-15
 341  42
27
ตอนที่ 27
2020-10-20
 297  16
28
ตอนที่ 28
2020-10-22
 269  17
29
ตอนที่ 29
2020-10-27
 214  18
30
ตอนที่ 30
2020-10-29
 188  12
31
ตอนที่ 31
2020-11-03
 181  15
32
ตอนที่ 32
2020-11-05
 214  35
33
ตอนที่ 33
2020-11-10
 158  10
34
ตอนที่ 34
2020-11-12
 170  19
35
ตอนที่ 35
2020-11-15
 166  15
36
ตอนที่ 36
2020-11-15
 157  15
37
ตอนที่ 37
2020-11-15
 151  13
38
ตอนที่ 38
2020-11-15
 142  4
39
ตอนที่ 39
2020-11-15
 142  9
40
ตอนที่ 40
2020-11-15
 151  17
41
ตอนที่ 41
2020-11-15
 146  22
42
ตอนที่ 42
2020-11-15
 145  17
43
ตอนที่ 43
2020-11-15
 151  13
44
ตอนที่ 44
2020-11-15
 139  14
45
ตอนที่ 45
2020-11-17
 144  12
46
ตอนที่ 46
2020-11-19
 131  17
47
ตอนที่ 47
2020-12-03
 106  7
48
ตอนที่ 48
2020-12-10
 101  15
49
ตอนที่ 49
2020-12-17
 98  7
50
ตอนที่ 50
2020-12-18
 104  13
51
ตอนที่ 51
2020-12-18
 104  3
52
ตอนที่ 52
2020-12-18
 90  8
53
ตอนที่ 53
2020-12-18
 97  2
54
ตอนที่ 54
2020-12-18
 97  4
55
ตอนที่ 55
2020-12-18
 100  5
56
ตอนที่ 56
2020-12-18
 85  8
57
ตอนที่ 57
2020-12-18
 91  3
58
ตอนที่ 58
2020-12-18
 85  7
59
ตอนที่ 59
2020-12-18
 90  13
60
ตอนที่ 60
2020-12-24
 81  5
61
ตอนที่ 61
2020-12-26
 82  7
62
ตอนที่ 62
2020-12-31
 81  8
63
ตอนที่ 63
2021-01-02
 73  5
64
ตอนที่ 64
2021-01-03
 76  15
65
ตอนที่ 65
2021-01-07
 71  4
66
ตอนที่ 66
2021-01-09
 79  8
67
ตอนที่ 67
2021-01-14
 77  9
68
ตอนที่ 68
2021-01-16
 70  4
69
ตอนที่ 69
2021-01-21
 75  4
70
ตอนที่ 70
2021-01-23
 78  7
71
ตอนที่ 71
2021-01-28
 68  6
72
ตอนที่ 72
2021-01-30
 70  7
73
ตอนที่ 73
2021-02-04
 76  8
74
ตอนที่ 74
2021-02-06
 63  6
75
ตอนที่ 75
2021-02-11
 64  6
76
ตอนที่ 76
2021-02-13
 59  8
77
ตอนที่ 77
2021-02-17
 52  4
78
ตอนที่ 78
2021-02-17
 53  3
79
ตอนที่ 79
2021-02-17
 47  4
80
ตอนที่ 80
2021-02-17
 61  2
81
ตอนที่ 81
2021-02-17
 52  1
82
ตอนที่ 82
2021-02-17
 50  6
83
ตอนที่ 83
2021-02-17
 49  3
84
ตอนที่ 84
2021-02-17
 50  5
85
ตอนที่ 85
2021-02-17
 44  4
86
ตอนที่ 86
2021-02-17
 48  8
87
ตอนที่ 87
2021-02-18
 57  7
88
ตอนที่ 88
2021-02-20
 60  7
89
ตอนที่ 89
2021-02-25
 53  3
90
ตอนที่ 90
2021-02-27
 54  6
91
ตอนที่ 91
2021-03-04
 48  7
92
ตอนที่ 92
2021-03-06
 54  5
93
ตอนที่ 93
2021-03-11
 46  2
94
ตอนที่ 94
2021-03-13
 49  4
95
ตอนที่ 95
2021-03-18
 51  4
96
ตอนที่ 96
2021-03-20
 56  7
97
ตอนที่ 97
2021-03-25
 53  5
98
ตอนที่ 98
2021-03-27
 55  1
99
ตอนที่ 99
2021-03-27
 53  7
100
ตอนที่ 100
2021-03-27
 55  3
101
ตอนที่ 101
2021-03-27
 49  7
102
ตอนที่ 102
2021-03-27
 50  1
103
ตอนที่ 103
2021-03-27
 55  4
104
ตอนที่ 104
2021-03-27
 57  5
105
ตอนที่ 105
2021-03-27
 63  4
106
ตอนที่ 106
2021-03-27
 54  2
107
ตอนที่ 107
2021-03-27
 67  12
108
ตอนที่ 108
2021-04-01
 66  11
109
ตอนที่ 109
2021-04-03
 61  9
110
ตอนที่ 110
2021-04-08
 70  6
111
ตอนที่ 111
2021-04-10
 71  15
112
ตอนที่ 112
2021-04-15
 61  9
113
ตอนที่ 113
2021-04-17
 65  13
114
ตอนที่ 114
2021-04-22
 60  8
115
ตอนที่ 115
2021-04-24
 59  4
116
ตอนที่ 116
2021-04-29
 60  13
117
ตอนที่ 117
2021-05-01
 59  15
118
ตอนที่ 118
2021-05-06
 59  13
119
ตอนที่ 119
2021-05-08
 75  18
120
ตอนที่ 120
2021-05-13
 64  11
121
ตอนที่ 121
2021-05-15
 73  12
122
ตอนที่ 122
2021-05-20
 65  9
123
ตอนที่ 123
2021-05-22
 60  4
124
ตอนที่ 124
2021-05-27
 58  9
125
ตอนที่ 125
2021-05-29
 58  11
126
ตอนที่ 126
2021-06-03
 60  8
127
ตอนที่ 127
2021-06-05
 62  9
128
ตอนที่ 128
2021-06-10
 57  8
129
ตอนที่ 129
2021-06-12
 57  7
130
ตอนที่ 130
2021-06-17
 52  9
131
ตอนที่ 131
2021-06-19
 54  8
132
ตอนที่ 132
2021-06-24
 48  5
133
ตอนที่ 133
2021-06-26
 50  10
134
ตอนที่ 134
2021-07-01
 57  9
135
ตอนที่ 135
2021-07-08
 48  5
136
ตอนที่ 136
2021-07-08
 42  1
137
ตอนที่ 137
2021-07-08
 49  8
138
ตอนที่ 138
2021-07-08
 47  4
139
ตอนที่ 139
2021-07-08
 42  4
140
ตอนที่ 140
2021-07-08
 50  4
141
ตอนที่ 141
2021-07-08
 50  1
142
ตอนที่ 142
2021-07-08
 46  5
143
ตอนที่ 143
2021-07-08
 43  2
144
ตอนที่ 144
2021-07-08
 43  16
145
ตอนที่ 145
2021-07-15
 49  11
146
ตอนที่ 146
2021-07-18
 45  13
147
ตอนที่ 147
2021-07-22
 43  11
148
ตอนที่ 148
2021-07-25
 38  4
149
ตอนที่ 149
2021-08-01
 30  4
150
ตอนที่ 150
2021-08-05
 32  4
151
ตอนที่ 151
2021-08-08
 38  5
152
ตอนที่ 152
2021-08-08
 30  1
153
ตอนที่ 153
2021-08-08
 33  2
154
ตอนที่ 154
2021-08-08
 30  0
155
ตอนที่ 155
2021-08-08
 32  1
156
ตอนที่ 156
2021-08-08
 33  3
157
ตอนที่ 157
2021-08-08
 43  0
158
ตอนที่ 158
2021-08-08
 30  0
159
ตอนที่ 159
2021-08-08
 35  5
160
ตอนที่ 160
2021-08-08
 32  10
161
ตอนที่ 161
2021-08-12
 32  5
162
ตอนที่ 162
2021-08-15
 46  13
163
ตอนที่ 163
2021-08-19
 37  10
164
ตอนที่ 164
2021-08-22
 40  12
165
ตอนที่ 165
2021-08-26
 50  12
166
ตอนที่ 166
2021-09-02
 42  8
167
ตอนที่ 167
2021-09-05
 38  9
168
ตอนที่ 168
2021-09-09
 39  8
169
ตอนที่ 169
2021-09-12
 45  11
170
ตอนที่ 170
2021-09-16
 47  10
171
ตอนที่ 171
2021-09-19
 33  19
172
ตอนที่ 172
2021-09-23
 43  22
173
ตอนที่ 173
2021-09-26
 32  15
174
ตอนที่ 174
2021-09-30
 32  19
175
ตอนที่ 175
2021-10-03
 40  14
176
ตอนที่ 176
2021-10-07
 37  11
177
ตอนที่ 177
2021-10-10
 41  10
178
ตอนที่ 178
2021-10-14
 50  9
179
ตอนที่ 179
2021-10-17
 110  27
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
รักหวานแหวนของCEOมาดนิ่ง
รักหวานแหวนของCEOมาดนิ่ง
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตในเมือง/ฮอต/รักเศร้า/หนีพร้อมลูก/ความรัก/รักคืนเดียว/รักเดียวใจเดียว/เอาแต่ใจ/อดทน
เปิดตำนานรักซีซี
เปิดตำนานรักซีซี
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ความรัก
Boss คุณจะหาเรื่องหรือคะ?
Boss คุณจะหาเรื่องหรือคะ?
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/อัพใหม่/ชีวิตในเมือง/ดราม่า/รักเศร้า/สัญญารัก
คืนเสน่หา:ลาก่อนสามีที่รัก
คืนเสน่หา:ลาก่อนสามีที่รัก
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ความรัก/เอาแต่ใจ
ยัยนักฆ่ากับ3มาเฟียสุดหื่น
ยัยนักฆ่ากับ3มาเฟียสุดหื่น
จบ
รูมเมทของผมเป็น....(NC+)
รูมเมทของผมเป็น....(NC+)
รักวัยเรียน/ตลก/จบ/นายเอกเก่ง/ชายหน้าหวาน
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!