MangaToon
เทพบุตรสุดหล่อตกหลุมรักฉัน
เทพบุตรสุดหล่อตกหลุมรักฉัน
จบ
4M
4.8
ชื่อนักเขียน: Bciyuan

เป็นเทพบุตรสุดหล่อที่ใครๆก็รัก แต่ทำไมถึงต้องมาตามตอแหยผู้หญิงธรรมดาอย่างฉันด้วย? ขนาดลูกชายเขาก็ยังไม่ปล่อยฉันเลย

Bciyuanมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 143 ตอนแล้ว    /    (4401)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-03-31
 2.2k  319
2
ตอนที่ 2
2020-03-31
 1.8k  182
3
ตอนที่ 3
2020-03-31
 1.7k  171
4
ตอนที่ 4
2020-03-31
 1.4k  58
5
ตอนที่ 5
2020-03-31
 1.4k  55
6
ตอนที่ 6
2020-03-31
 1.5k  53
7
ตอนที่ 7
2020-03-31
 1.4k  132
8
ตอนที่ 8
2020-03-31
 1.5k  115
9
ตอนที่ 9
2020-03-31
 1.2k  52
10
ตอนที่ 10
2020-03-31
 1.4k  104
11
ตอนที่ 11
2020-03-31
 1.2k  50
12
ตอนที่ 12
2020-03-31
 1.4k  153
13
ตอนที่ 13
2020-03-31
 1.3k  73
14
ตอนที่ 14
2020-03-31
 1.6k  344
15
ตอนที่ 15
2020-03-31
 1.3k  205
16
ตอนที่ 16
2020-04-02
 1.1k  257
17
ตอนที่ 17
2020-04-05
 917  73
18
ตอนที่ 18
2020-04-07
 761  72
19
ตอนที่ 19
2020-04-09
 644  61
20
ตอนที่ 20
2020-04-12
 554  47
21
ตอนที่ 21
2020-04-14
 514  29
22
ตอนที่ 22
2020-04-14
 445  22
23
ตอนที่ 23
2020-04-14
 423  22
24
ตอนที่ 24
2020-04-14
 478  21
25
ตอนที่ 25
2020-04-14
 483  54
26
ตอนที่ 26
2020-04-14
 438  29
27
ตอนที่ 27
2020-04-16
 446  49
28
ตอนที่ 28
2020-04-19
 391  27
29
ตอนที่ 29
2020-04-21
 369  41
30
ตอนที่ 30
2020-04-23
 365  22
31
ตอนที่ 31
2020-04-26
 322  25
32
ตอนที่ 32
2020-04-26
 278  6
33
ตอนที่ 33
2020-04-26
 302  24
34
ตอนที่ 34
2020-04-26
 351  48
35
ตอนที่ 35
2020-04-26
 292  13
36
ตอนที่ 36
2020-04-26
 315  31
37
ตอนที่ 37
2020-04-28
 337  72
38
ตอนที่ 38
2020-04-30
 337  51
39
ตอนที่ 39
2020-05-03
 269  23
40
ตอนที่ 40
2020-05-05
 236  20
41
ตอนที่ 41
2020-05-07
 238  17
42
ตอนที่ 42
2020-05-10
 238  34
43
ตอนที่ 43
2020-05-12
 238  13
44
ตอนที่ 44
2020-05-14
 228  25
45
ตอนที่ 45
2020-05-17
 261  37
46
ตอนที่ 46
2020-05-19
 235  34
47
ตอนที่ 47
2020-05-21
 211  20
48
ตอนที่ 48
2020-05-22
 200  32
49
ตอนที่ 49
2020-05-22
 176  6
50
ตอนที่ 50
2020-05-22
 173  7
51
ตอนที่ 51
2020-05-22
 181  15
52
ตอนที่ 52
2020-05-22
 170  12
53
ตอนที่ 53
2020-05-22
 163  11
54
ตอนที่ 54
2020-05-22
 154  13
55
ตอนที่ 55
2020-05-22
 160  5
56
ตอนที่ 56
2020-05-22
 169  27
57
ตอนที่ 57
2020-05-22
 169  32
58
ตอนที่ 58
2020-05-24
 183  28
59
ตอนที่ 59
2020-05-26
 173  9
60
ตอนที่ 60
2020-05-28
 214  47
61
ตอนที่ 61
2020-05-31
 182  14
62
ตอนที่ 62
2020-06-02
 175  27
63
ตอนที่ 63
2020-06-04
 161  14
64
ตอนที่ 64
2020-06-07
 155  17
65
ตอนที่ 65
2020-06-09
 173  31
66
ตอนที่ 66
2020-06-11
 146  11
67
ตอนที่ 67
2020-06-14
 145  18
68
ตอนที่ 68
2020-06-16
 154  25
69
ตอนที่ 69
2020-06-18
 140  5
70
ตอนที่ 70
2020-06-21
 139  10
71
ตอนที่ 71
2020-06-23
 125  6
72
ตอนที่ 72
2020-06-25
 130  21
73
ตอนที่ 73
2020-06-28
 135  14
74
ตอนที่ 74
2020-06-30
 131  13
75
ตอนที่ 75
2020-07-02
 144  11
76
ตอนที่ 76
2020-07-05
 136  20
77
ตอนที่ 77
2020-07-07
 116  3
78
ตอนที่ 78
2020-07-09
 119  13
79
ตอนที่ 79
2020-07-14
 100  8
80
ตอนที่ 80
2020-07-16
 125  12
81
ตอนที่ 81
2020-07-19
 118  10
82
ตอนที่ 82
2020-07-21
 107  3
83
ตอนที่ 83
2020-07-23
 123  13
84
ตอนที่ 84
2020-07-30
 120  14
85
ตอนที่ 85
2020-08-02
 116  12
86
ตอนที่ 86
2020-08-06
 114  6
87
ตอนที่ 87
2020-08-09
 101  7
88
ตอนที่ 88
2020-08-11
 89  11
89
ตอนที่ 89
2020-08-13
 105  14
90
ตอนที่ 90
2020-08-16
 99  5
91
ตอนที่ 91
2020-08-18
 105  11
92
ตอนที่ 92
2020-08-20
 93  13
93
ตอนที่ 93
2020-08-23
 107  11
94
ตอนที่ 94
2020-08-25
 112  11
95
ตอนที่ 95
2020-08-27
 103  6
96
ตอนที่ 96
2020-08-30
 88  3
97
ตอนที่ 97
2020-09-01
 86  5
98
ตอนที่ 98
2020-09-03
 113  23
99
ตอนที่ 99
2020-09-08
 91  10
100
ตอนที่ 100
2020-09-10
 92  9
101
ตอนที่ 101
2020-09-15
 99  10
102
ตอนที่ 102
2020-09-17
 84  5
103
ตอนที่ 103
2020-09-22
 79  10
104
ตอนที่ 104
2020-09-22
 76  5
105
ตอนที่ 105
2020-09-22
 72  2
106
ตอนที่ 106
2020-09-22
 68  5
107
ตอนที่ 107
2020-09-22
 70  0
108
ตอนที่ 108
2020-09-22
 69  3
109
ตอนที่ 109
2020-09-22
 70  3
110
ตอนที่ 110
2020-09-22
 69  8
111
ตอนที่ 111
2020-09-22
 74  8
112
ตอนที่ 112
2020-09-22
 89  8
113
ตอนที่ 113
2020-09-24
 77  3
114
ตอนที่ 114
2020-09-29
 80  2
115
ตอนที่ 115
2020-10-01
 82  10
116
ตอนที่ 116
2020-10-05
 57  5
117
ตอนที่ 117
2020-10-05
 63  5
118
ตอนที่ 118
2020-10-05
 134  7
119
ตอนที่ 119
2020-10-05
 78  5
120
ตอนที่ 120
2020-10-06
 90  15
121
ตอนที่ 121
2020-10-08
 70  5
122
ตอนที่ 122
2020-10-10
 65  4
123
ตอนที่ 123
2020-10-10
 62  4
124
ตอนที่ 124
2020-10-10
 64  1
125
ตอนที่ 125
2020-10-10
 64  1
126
ตอนที่ 126
2020-10-10
 57  2
127
ตอนที่ 127
2020-10-10
 67  2
128
ตอนที่ 128
2020-10-10
 72  3
129
ตอนที่ 129
2020-10-10
 61  3
130
ตอนที่ 130
2020-10-10
 62  7
131
ตอนที่ 131
2020-10-10
 66  5
132
ตอนที่ 132
2020-10-13
 73  7
133
ตอนที่ 133
2020-10-15
 79  7
134
ตอนที่ 134
2020-10-20
 63  7
135
ตอนที่ 135
2020-10-22
 55  5
136
ตอนที่ 136
2020-10-27
 61  2
137
ตอนที่ 137
2020-10-29
 64  3
138
ตอนที่ 138
2020-11-03
 72  3
139
ตอนที่ 139
2020-11-05
 70  2
140
ตอนที่ 140
2020-11-10
 74  9
141
ตอนที่ 141
2020-11-12
 78  4
142
ตอนที่ 142
2020-11-17
 74  4
143
ตอนที่ 143
2020-11-19
 173  73
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
เกมรักของสาวนักเขียน
เกมรักของสาวนักเขียน
โรแมนซ์/จบ/ความรัก/โชคชะตา
ไม่ชอบโลก แค่ชอบคุณ
ไม่ชอบโลก แค่ชอบคุณ
โรแมนซ์/Yaoi/แฟนตาซี/จบ/รักเศร้า/ปกป้อง/เกิดใหม่
เจ้าชายมาดนิ่งกับที่รักส่วนตัว
เจ้าชายมาดนิ่งกับที่รักส่วนตัว
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตในเมือง/ฮอต/หนีพร้อมลูก/ความรัก/รักคืนเดียว/เอาแต่ใจ/โชคชะตา
ฉันถูกประธานแอนตี้แล้วสินะ
ฉันถูกประธานแอนตี้แล้วสินะ
โรแมนซ์/ตลก/บอสหยิ่ง/ชีวิตในเมือง/รักหวานฉ่ำ/วงการบันเทิง
เด็กเเสบของไอ้เจษ
เด็กเเสบของไอ้เจษ
จบ/BTS/บังคับแต่งงาน/คู่รักแต่เด็ก/จ้าวลู่ซือ
The Most Handsome President
The Most Handsome President
แอ็คชั่น/จบ/มาเฟีย
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!