MangaToon
เหยียบหางท่านประธานภาค2 เจ้าหญิงกลับมาอีกครั้ง
เหยียบหางท่านประธานภาค2 เจ้าหญิงกลับมาอีกครั้ง
จบ
7.5M
4.7
ชื่อนักเขียน: Yoolook Culture

เพื่อให้ได้บริษัทของเธอกลับมาอีกครั้ง เธอจึงยอมแต่งงานกับผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ แต่ไม่รู้ว่าคราวนี้เธอจะประสบความสำเร็จได้หรือไม่?

Yoolook Cultureมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 251 ตอนแล้ว    /    (7740)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-06-14
 2.1k  434
2
ตอนที่ 2
2020-06-14
 1.5k  155
3
ตอนที่ 3
2020-06-14
 1.3k  102
4
ตอนที่ 4
2020-06-14
 1.3k  90
5
ตอนที่ 5
2020-06-14
 1.3k  112
6
ตอนที่ 6
2020-06-14
 1.5k  200
7
ตอนที่ 7
2020-06-14
 1.1k  78
8
ตอนที่ 8
2020-06-14
 1.2k  79
9
ตอนที่ 9
2020-06-14
 1.2k  89
10
ตอนที่ 10
2020-06-14
 1.1k  52
11
ตอนที่ 11
2020-06-14
 1.3k  82
12
ตอนที่ 12
2020-06-14
 1.1k  188
13
ตอนที่ 13
2020-06-14
 1.3k  146
14
ตอนที่ 14
2020-06-14
 1.1k  114
15
ตอนที่ 15
2020-06-14
 1.1k  70
16
ตอนที่ 16
2020-06-14
 887  61
17
ตอนที่ 17
2020-06-14
 891  53
18
ตอนที่ 18
2020-06-14
 708  56
19
ตอนที่ 19
2020-06-14
 683  55
20
ตอนที่ 20
2020-06-14
 744  85
21
ตอนที่ 21
2020-06-14
 692  69
22
ตอนที่ 22
2020-06-14
 648  48
23
ตอนที่ 23
2020-06-14
 596  42
24
ตอนที่ 24
2020-06-14
 532  29
25
ตอนที่ 25
2020-06-14
 546  55
26
ตอนที่ 26
2020-06-14
 506  28
27
ตอนที่ 27
2020-06-14
 536  31
28
ตอนที่ 28
2020-06-14
 532  33
29
ตอนที่ 29
2020-06-14
 567  38
30
ตอนที่ 30
2020-06-14
 624  76
31
ตอนที่ 31
2020-06-16
 606  59
32
ตอนที่ 32
2020-06-19
 569  85
33
ตอนที่ 33
2020-06-23
 567  71
34
ตอนที่ 34
2020-06-28
 455  32
35
ตอนที่ 35
2020-06-30
 524  65
36
ตอนที่ 36
2020-07-01
 475  39
37
ตอนที่ 37
2020-07-02
 420  19
38
ตอนที่ 38
2020-07-02
 451  29
39
ตอนที่ 39
2020-07-02
 401  21
40
ตอนที่ 40
2020-07-02
 399  26
41
ตอนที่ 41
2020-07-02
 371  17
42
ตอนที่ 42
2020-07-02
 423  35
43
ตอนที่ 43
2020-07-02
 412  48
44
ตอนที่ 44
2020-07-02
 376  23
45
ตอนที่ 45
2020-07-02
 360  18
46
ตอนที่ 46
2020-07-02
 415  34
47
ตอนที่ 47
2020-07-05
 417  22
48
ตอนที่ 48
2020-07-07
 403  61
49
ตอนที่ 49
2020-07-08
 350  18
50
ตอนที่ 50
2020-07-08
 365  15
51
ตอนที่ 51
2020-07-08
 322  21
52
ตอนที่ 52
2020-07-08
 312  19
53
ตอนที่ 53
2020-07-08
 354  23
54
ตอนที่ 54
2020-07-08
 335  42
55
ตอนที่ 55
2020-07-08
 336  27
56
ตอนที่ 56
2020-07-08
 350  20
57
ตอนที่ 57
2020-07-08
 329  19
58
ตอนที่ 58
2020-07-08
 374  49
59
ตอนที่ 59
2020-07-12
 375  50
60
ตอนที่ 60
2020-07-14
 350  55
61
ตอนที่ 61
2020-07-15
 365  33
62
ตอนที่ 62
2020-07-17
 280  19
63
ตอนที่ 63
2020-07-17
 219  17
64
ตอนที่ 64
2020-07-17
 300  13
65
ตอนที่ 65
2020-07-17
 300  16
66
ตอนที่ 66
2020-07-17
 336  28
67
ตอนที่ 67
2020-07-19
 390  40
68
ตอนที่ 68
2020-07-21
 361  24
69
ตอนที่ 69
2020-07-22
 353  37
70
ตอนที่ 70
2020-07-25
 300  45
71
ตอนที่ 71
2020-07-25
 294  36
72
ตอนที่ 72
2020-07-25
 268  24
73
ตอนที่ 73
2020-07-25
 279  32
74
ตอนที่ 74
2020-07-25
 281  25
75
ตอนที่ 75
2020-07-25
 263  12
76
ตอนที่ 76
2020-07-25
 264  16
77
ตอนที่ 77
2020-07-25
 275  16
78
ตอนที่ 78
2020-07-25
 280  15
79
ตอนที่ 79
2020-07-25
 291  23
80
ตอนที่ 80
2020-07-26
 308  29
81
ตอนที่ 81
2020-07-28
 292  17
82
ตอนที่ 82
2020-07-29
 277  29
83
ตอนที่ 83
2020-08-02
 307  46
84
ตอนที่ 84
2020-08-04
 276  36
85
ตอนที่ 85
2020-08-04
 245  15
86
ตอนที่ 86
2020-08-04
 269  32
87
ตอนที่ 87
2020-08-05
 335  52
88
ตอนที่ 88
2020-08-07
 296  11
89
ตอนที่ 89
2020-08-07
 272  35
90
ตอนที่ 90
2020-08-07
 242  11
91
ตอนที่ 91
2020-08-07
 246  22
92
ตอนที่ 92
2020-08-07
 253  24
93
ตอนที่ 93
2020-08-09
 292  35
94
ตอนที่ 94
2020-08-11
 308  51
95
ตอนที่ 95
2020-08-12
 272  26
96
ตอนที่ 96
2020-08-15
 224  13
97
ตอนที่ 97
2020-08-15
 240  17
98
ตอนที่ 98
2020-08-15
 252  24
99
ตอนที่ 99
2020-08-15
 249  16
100
ตอนที่ 100
2020-08-15
 263  21
101
ตอนที่ 101
2020-08-15
 264  37
102
ตอนที่ 102
2020-08-15
 239  6
103
ตอนที่ 103
2020-08-15
 264  30
104
ตอนที่ 104
2020-08-16
 239  29
105
ตอนที่ 105
2020-08-18
 236  26
106
ตอนที่ 106
2020-08-19
 241  33
107
ตอนที่ 107
2020-08-21
 230  18
108
ตอนที่ 108
2020-08-21
 210  13
109
ตอนที่ 109
2020-08-21
 221  13
110
ตอนที่ 110
2020-08-21
 229  23
111
ตอนที่ 111
2020-08-21
 223  27
112
ตอนที่ 112
2020-08-21
 238  25
113
ตอนที่ 113
2020-08-23
 227  21
114
ตอนที่ 114
2020-08-25
 238  19
115
ตอนที่ 115
2020-08-26
 248  33
116
ตอนที่ 116
2020-08-30
 263  40
117
ตอนที่ 117
2020-09-01
 177  17
118
ตอนที่ 118
2020-09-02
 204  12
119
ตอนที่ 119
2020-09-02
 197  12
120
ตอนที่ 120
2020-09-02
 179  26
121
ตอนที่ 121
2020-09-02
 183  18
122
ตอนที่ 122
2020-09-02
 177  22
123
ตอนที่ 123
2020-09-02
 227  43
124
ตอนที่ 124
2020-09-06
 210  33
125
ตอนที่ 125
2020-09-07
 191  9
126
ตอนที่ 126
2020-09-07
 178  20
127
ตอนที่ 127
2020-09-07
 191  46
128
ตอนที่ 128
2020-09-07
 164  10
129
ตอนที่ 129
2020-09-07
 194  19
130
ตอนที่ 130
2020-09-08
 186  31
131
ตอนที่ 131
2020-09-09
 201  34
132
ตอนที่ 132
2020-09-13
 220  30
133
ตอนที่ 133
2020-09-15
 201  20
134
ตอนที่ 134
2020-09-16
 204  24
135
ตอนที่ 135
2020-09-19
 222  23
136
ตอนที่ 136
2020-09-19
 186  3
137
ตอนที่ 137
2020-09-19
 178  14
138
ตอนที่ 138
2020-09-19
 186  14
139
ตอนที่ 139
2020-09-19
 182  9
140
ตอนที่ 140
2020-09-19
 176  16
141
ตอนที่ 141
2020-09-19
 191  17
142
ตอนที่ 142
2020-09-19
 181  7
143
ตอนที่ 143
2020-09-19
 178  8
144
ตอนที่ 144
2020-09-19
 199  11
145
ตอนที่ 145
2020-09-20
 224  14
146
ตอนที่ 146
2020-09-22
 194  13
147
ตอนที่ 147
2020-09-23
 247  29
148
ตอนที่ 148
2020-09-27
 216  29
149
ตอนที่ 149
2020-09-29
 214  11
150
ตอนที่ 150
2020-09-30
 243  20
151
ตอนที่ 151
2020-10-04
 228  60
152
ตอนที่ 152
2020-10-06
 202  18
153
ตอนที่ 153
2020-10-07
 174  13
154
ตอนที่ 154
2020-10-07
 164  10
155
ตอนที่ 155
2020-10-07
 161  6
156
ตอนที่ 156
2020-10-07
 158  6
157
ตอนที่ 157
2020-10-07
 179  37
158
ตอนที่ 158
2020-10-11
 206  28
159
ตอนที่ 159
2020-10-13
 187  14
160
ตอนที่ 160
2020-10-14
 190  21
161
ตอนที่ 161
2020-10-18
 171  16
162
ตอนที่ 162
2020-10-20
 156  23
163
ตอนที่ 163
2020-10-21
 164  23
164
ตอนที่ 164
2020-10-25
 147  24
165
ตอนที่ 165
2020-10-27
 167  14
166
ตอนที่ 166
2020-10-28
 150  9
167
ตอนที่ 167
2020-11-01
 152  14
168
ตอนที่ 168
2020-11-03
 156  10
169
ตอนที่ 169
2020-11-04
 162  29
170
ตอนที่ 170
2020-11-06
 161  12
171
ตอนที่ 171
2020-11-06
 150  9
172
ตอนที่ 172
2020-11-06
 135  3
173
ตอนที่ 173
2020-11-06
 158  9
174
ตอนที่ 174
2020-11-06
 168  9
175
ตอนที่ 175
2020-11-06
 135  8
176
ตอนที่ 176
2020-11-06
 129  13
177
ตอนที่ 177
2020-11-06
 133  3
178
ตอนที่ 178
2020-11-06
 136  5
179
ตอนที่ 179
2020-11-06
 143  21
180
ตอนที่ 180
2020-11-08
 183  19
181
ตอนที่ 181
2020-11-10
 190  28
182
ตอนที่ 182
2020-11-15
 179  29
183
ตอนที่ 183
2020-11-17
 181  26
184
ตอนที่ 184
2020-11-22
 169  13
185
ตอนที่ 185
2020-11-24
 198  26
186
ตอนที่ 186
2020-11-29
 167  17
187
ตอนที่ 187
2020-12-01
 147  19
188
ตอนที่ 188
2020-12-06
 142  21
189
ตอนที่ 189
2020-12-08
 167  19
190
ตอนที่ 190
2020-12-13
 202  35
191
ตอนที่ 191
2020-12-15
 192  23
192
ตอนที่ 192
2020-12-20
 149  11
193
ตอนที่ 193
2020-12-20
 127  5
194
ตอนที่ 194
2020-12-20
 163  8
195
ตอนที่ 195
2020-12-20
 159  8
196
ตอนที่ 196
2020-12-20
 176  18
197
ตอนที่ 197
2020-12-22
 160  14
198
ตอนที่ 198
2020-12-27
 157  37
199
ตอนที่ 199
2020-12-29
 194  35
200
ตอนที่ 200
2021-01-03
 180  14
201
ตอนที่ 201
2021-01-05
 176  30
202
ตอนที่ 202
2021-01-10
 173  26
203
ตอนที่ 203
2021-01-12
 156  11
204
ตอนที่ 204
2021-01-17
 173  33
205
ตอนที่ 205
2021-01-19
 155  21
206
ตอนที่ 206
2021-01-24
 168  15
207
ตอนที่ 207
2021-01-26
 124  17
208
ตอนที่ 208
2021-01-31
 131  8
209
ตอนที่ 209
2021-02-02
 132  15
210
ตอนที่ 210
2021-02-07
 156  10
211
ตอนที่ 211
2021-02-09
 155  17
212
ตอนที่ 212
2021-02-14
 141  8
213
ตอนที่ 213
2021-02-16
 136  11
214
ตอนที่ 214
2021-02-21
 151  21
215
ตอนที่ 215
2021-02-23
 136  15
216
ตอนที่ 216
2021-02-23
 126  8
217
ตอนที่ 217
2021-02-23
 126  11
218
ตอนที่ 218
2021-02-23
 117  13
219
ตอนที่ 219
2021-02-23
 122  9
220
ตอนที่ 220
2021-02-23
 120  7
221
ตอนที่ 221
2021-02-23
 120  5
222
ตอนที่ 222
2021-02-23
 121  9
223
ตอนที่ 223
2021-02-23
 111  14
224
ตอนที่ 224
2021-02-23
 135  34
225
ตอนที่ 225
2021-02-28
 136  20
226
ตอนที่ 226
2021-03-02
 129  21
227
ตอนที่ 227
2021-03-07
 139  20
228
ตอนที่ 228
2021-03-09
 131  19
229
ตอนที่ 229
2021-03-14
 122  20
230
ตอนที่ 230
2021-03-16
 128  41
231
ตอนที่ 231
2021-03-21
 131  28
232
ตอนที่ 232
2021-03-23
 122  13
233
ตอนที่ 233
2021-03-23
 114  11
234
ตอนที่ 234
2021-03-23
 119  3
235
ตอนที่ 235
2021-03-23
 132  8
236
ตอนที่ 236
2021-03-23
 131  15
237
ตอนที่ 237
2021-03-23
 122  7
238
ตอนที่ 238
2021-03-23
 117  8
239
ตอนที่ 239
2021-03-23
 121  10
240
ตอนที่ 240
2021-03-23
 122  13
241
ตอนที่ 241
2021-03-23
 133  8
242
ตอนที่ 242
2021-03-28
 127  14
243
ตอนที่ 243
2021-03-30
 117  14
244
ตอนที่ 244
2021-04-04
 152  25
245
ตอนที่ 245
2021-04-06
 138  14
246
ตอนที่ 246
2021-04-11
 164  23
247
ตอนที่ 247
2021-04-13
 157  18
248
ตอนที่ 248
2021-04-18
 138  28
249
ตอนที่ 249
2021-04-20
 146  28
250
ตอนที่ 250
2021-04-25
 175  31
251
ตอนที่ 251
2021-04-27
 326  118
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
เจ้าชายกำลังตั้งครรภ์
เจ้าชายกำลังตั้งครรภ์
โรแมนซ์/จีนโบราณ/จบ/ฮาเร็ม/ความรัก
ปราบหัวใจท่านอ๋องที่ไม่เชื่อฮวงจุ้ย
ปราบหัวใจท่านอ๋องที่ไม่เชื่อฮวงจุ้ย
แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/จบ/สืบสวน/ความรัก
ประธานเย็นชา ปล่อยมือฉันนะ
ประธานเย็นชา ปล่อยมือฉันนะ
โรแมนซ์/จบ/รักเศร้า/หนีพร้อมลูก/ความรัก/รักคืนเดียว
ฉันเห็นอัตราความสำเร็จได้
ฉันเห็นอัตราความสำเร็จได้
แอ็คชั่น/แฟนตาซี/ฮาเร็ม/ชีวิตในเมือง/ฝ่าอุปสรรค/อัพเกรด/พลังวิเศษ
N A B I₁
N A B I₁
จบ
เพื่อ​นหรือ​เมีย
เพื่อ​นหรือ​เมีย
รักวัยเรียน/โรแมนซ์/ตลก/จบ
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
ไปที่แอพเพื่อดาวน์โหลดผลงาน และฟังหนังสือเสียง