MangaToon
ไม่แต่งกับบอสแต่แต่งคนใช้
ไม่แต่งกับบอสแต่แต่งคนใช้
เซเรียล
1.9M
4.5
ชื่อนักเขียน: whtcomic

โดนน้องสาวหลอกหลวง คุณหนูรวยแต่งงานกับคนใช้ ปาร์ตี้คนชั้นสูง เธอเตรียมโดนทุกคนเยาะเย้ย แต่คาดไม่ถึงว่าสามีคนใช้จะเป็น...?

whtcomicมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 256 ตอนแล้ว    /    (3568)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2022-01-14
 899  233
2
ตอนที่ 2
2022-01-21
 699  111
3
ตอนที่ 3
2022-01-21
 644  74
4
ตอนที่ 4
2022-01-21
 611  38
5
ตอนที่ 5
2022-01-21
 655  73
6
ตอนที่ 6
2022-01-21
 640  84
7
ตอนที่ 7
2022-01-21
 638  69
8
ตอนที่ 8
2022-01-21
 637  72
9
ตอนที่ 9
2022-01-21
 506  37
10
ตอนที่ 10
2022-01-21
 556  32
11
ตอนที่ 11
2022-01-21
 563  18
12
ตอนที่ 12
2022-01-21
 524  26
13
ตอนที่ 13
2022-01-21
 522  14
14
ตอนที่ 14
2022-01-21
 551  24
15
ตอนที่ 15
2022-01-21
 450  32
16
ตอนที่ 16
2022-01-21
 383  23
17
ตอนที่ 17
2022-01-21
 393  18
18
ตอนที่ 18
2022-01-21
 391  21
19
ตอนที่ 19
2022-01-21
 462  20
20
ตอนที่ 20
2022-01-21
 466  34
21
ตอนที่ 21
2022-01-21
 448  22
22
ตอนที่ 22
2022-01-21
 385  21
23
ตอนที่ 23
2022-01-21
 397  33
24
ตอนที่ 24
2022-01-21
 370  34
25
ตอนที่ 25
2022-01-21
 362  36
26
ตอนที่ 26
2022-01-21
 424  67
27
ตอนที่ 27
2022-01-27
 345  30
28
ตอนที่ 28
2022-01-28
 318  27
29
ตอนที่ 29
2022-02-03
 293  35
30
ตอนที่ 30
2022-02-04
 314  26
31
ตอนที่ 31
2022-02-05
 296  14
32
ตอนที่ 32
2022-02-05
 278  15
33
ตอนที่ 33
2022-02-05
 258  27
34
ตอนที่ 34
2022-02-05
 240  17
35
ตอนที่ 35
2022-02-05
 215  14
36
ตอนที่ 36
2022-02-05
 258  19
37
ตอนที่ 37
2022-02-05
 225  17
38
ตอนที่ 38
2022-02-05
 220  9
39
ตอนที่ 39
2022-02-05
 199  5
40
ตอนที่ 40
2022-02-05
 233  22
41
ตอนที่ 41
2022-02-10
 190  16
42
ตอนที่ 42
2022-02-11
 190  13
43
ตอนที่ 43
2022-02-17
 166  13
44
ตอนที่ 44
2022-02-17
 161  17
45
ตอนที่ 45
2022-02-17
 165  18
46
ตอนที่ 46
2022-02-17
 182  15
47
ตอนที่ 47
2022-02-17
 172  6
48
ตอนที่ 48
2022-02-17
 153  17
49
ตอนที่ 49
2022-02-17
 163  12
50
ตอนที่ 50
2022-02-17
 153  9
51
ตอนที่ 51
2022-02-17
 149  25
52
ตอนที่ 52
2022-02-17
 179  25
53
ตอนที่ 53
2022-02-18
 183  34
54
ตอนที่ 54
2022-02-24
 164  26
55
ตอนที่ 55
2022-02-25
 170  15
56
ตอนที่ 56
2022-03-03
 145  22
57
ตอนที่ 57
2022-03-04
 136  12
58
ตอนที่ 58
2022-03-04
 124  11
59
ตอนที่ 59
2022-03-04
 125  12
60
ตอนที่ 60
2022-03-04
 130  8
61
ตอนที่ 61
2022-03-04
 134  11
62
ตอนที่ 62
2022-03-04
 130  20
63
ตอนที่ 63
2022-03-04
 133  14
64
ตอนที่ 64
2022-03-04
 127  13
65
ตอนที่ 65
2022-03-04
 130  8
66
ตอนที่ 66
2022-03-04
 149  26
67
ตอนที่ 67
2022-03-10
 139  17
68
ตอนที่ 68
2022-03-11
 149  43
69
ตอนที่ 69
2022-03-17
 141  26
70
ตอนที่ 70
2022-03-18
 143  33
71
ตอนที่ 71
2022-03-24
 111  14
72
ตอนที่ 72
2022-03-24
 116  14
73
ตอนที่ 73
2022-03-24
 127  16
74
ตอนที่ 74
2022-03-24
 116  13
75
ตอนที่ 75
2022-03-24
 115  20
76
ตอนที่ 76
2022-03-24
 125  12
77
ตอนที่ 77
2022-03-24
 121  9
78
ตอนที่ 78
2022-03-24
 132  17
79
ตอนที่ 79
2022-03-24
 131  19
80
ตอนที่ 80
2022-03-24
 148  26
81
ตอนที่ 81
2022-03-25
 144  23
82
ตอนที่ 82
2022-03-31
 153  56
83
ตอนที่ 83
2022-04-01
 89  6
84
ตอนที่ 84
2022-04-01
 126  17
85
ตอนที่ 85
2022-04-01
 131  16
86
ตอนที่ 86
2022-04-01
 126  20
87
ตอนที่ 87
2022-04-01
 122  11
88
ตอนที่ 88
2022-04-01
 123  13
89
ตอนที่ 89
2022-04-01
 123  13
90
ตอนที่ 90
2022-04-01
 128  9
91
ตอนที่ 91
2022-04-01
 157  26
92
ตอนที่ 92
2022-04-07
 164  72
93
ตอนที่ 93
2022-04-08
 143  35
94
ตอนที่ 94
2022-04-14
 134  25
95
ตอนที่ 95
2022-04-15
 140  32
96
ตอนที่ 96
2022-04-21
 133  43
97
ตอนที่ 97
2022-04-22
 124  34
98
ตอนที่ 98
2022-04-28
 129  32
99
ตอนที่ 99
2022-04-29
 151  53
100
ตอนที่ 100
2022-05-05
 131  55
101
ตอนที่ 101
2022-05-06
 126  34
102
ตอนที่ 102
2022-05-12
 119  20
103
ตอนที่ 103
2022-05-13
 113  16
104
ตอนที่ 104
2022-05-19
 115  20
105
ตอนที่ 105
2022-05-20
 119  20
106
ตอนที่ 106
2022-05-26
 89  18
107
ตอนที่ 107
2022-05-27
 98  24
108
ตอนที่ 108
2022-06-02
 100  18
109
ตอนที่ 109
2022-06-03
 104  19
110
ตอนที่ 110
2022-06-09
 98  21
111
ตอนที่ 111
2022-06-16
 91  15
112
ตอนที่ 112
2022-06-17
 74  18
113
ตอนที่ 113
2022-06-23
 73  14
114
ตอนที่ 114
2022-06-23
 71  10
115
ตอนที่ 115
2022-06-23
 72  21
116
ตอนที่ 116
2022-06-23
 70  6
117
ตอนที่ 117
2022-06-23
 76  17
118
ตอนที่ 118
2022-06-24
 80  19
119
ตอนที่ 119
2022-06-30
 75  16
120
ตอนที่ 120
2022-07-01
 81  26
121
ตอนที่ 121
2022-07-07
 71  21
122
ตอนที่ 122
2022-07-08
 70  14
123
ตอนที่ 123
2022-07-14
 62  17
124
ตอนที่ 124
2022-07-15
 55  13
125
ตอนที่ 125
2022-07-16
 52  11
126
ตอนที่ 126
2022-07-16
 48  8
127
ตอนที่ 127
2022-07-16
 48  12
128
ตอนที่ 128
2022-07-16
 43  6
129
ตอนที่ 129
2022-07-16
 53  14
130
ตอนที่ 130
2022-07-22
 37  17
131
ตอนที่ 131
2022-07-28
 51  18
132
ตอนที่ 132
2022-07-29
 54  16
133
ตอนที่ 133
2022-08-04
 46  6
134
ตอนที่ 134
2022-08-05
 40  11
135
ตอนที่ 135
2022-08-11
 40  6
136
ตอนที่ 136
2022-08-12
 39  6
137
ตอนที่ 137
2022-08-18
 44  8
138
ตอนที่ 138
2022-08-19
 42  12
139
ตอนที่ 139
2022-08-25
 38  8
140
ตอนที่ 140
2022-08-26
 39  10
141
ตอนที่ 141
2022-09-01
 30  14
142
ตอนที่ 142
2022-09-02
 29  8
143
ตอนที่ 143
2022-09-08
 29  2
144
ตอนที่ 144
2022-09-09
 29  5
145
ตอนที่ 145
2022-10-13
 31  2
146
ตอนที่ 146
2022-10-14
 27  3
147
ตอนที่ 147
2022-10-20
 25  4
148
ตอนที่ 148
2022-10-21
 20  2
149
ตอนที่ 149
2022-10-28
 20  1
150
ตอนที่ 150
2022-11-03
 18  2
151
ตอนที่ 151
2022-11-04
 19  3
152
ตอนที่ 152
2022-11-10
 22  0
153
ตอนที่ 153
2022-11-11
 21  1
154
ตอนที่ 154
2022-11-17
 20  3
155
ตอนที่ 155
2022-11-24
 20  0
156
ตอนที่ 156
2022-11-25
 18  4
157
ตอนที่ 157
2022-12-01
 20  1
158
ตอนที่ 158
2022-12-02
 18  0
159
ตอนที่ 159
2022-12-08
 18  0
160
ตอนที่ 160
2022-12-09
 12  2
161
ตอนที่ 161
2022-12-15
 11  0
162
ตอนที่ 162
2022-12-15
 11  0
163
ตอนที่ 163
2022-12-15
 12  2
164
ตอนที่ 164
2022-12-15
 11  0
165
ตอนที่ 165
2022-12-15
 12  1
166
ตอนที่ 166
2022-12-16
 14  1
167
ตอนที่ 167
2022-12-22
 14  0
168
ตอนที่ 168
2022-12-23
 15  1
169
ตอนที่ 169
2022-12-29
 14  1
170
ตอนที่ 170
2022-12-30
 13  1
171
ตอนที่ 171
2023-01-05
 12  1
172
ตอนที่ 172
2023-01-06
 12  0
173
ตอนที่ 173
2023-01-06
 11  0
174
ตอนที่ 174
2023-01-06
 12  0
175
ตอนที่ 175
2023-01-06
 10  0
176
ตอนที่ 176
2023-01-06
 13  2
177
ตอนที่ 177
2023-01-12
 9  1
178
ตอนที่ 178
2023-01-13
 11  0
179
ตอนที่ 179
2023-01-19
 13  2
180
ตอนที่ 180
2023-01-20
 13  0
181
ตอนที่ 181
2023-01-26
 11  1
182
ตอนที่ 182
2023-01-26
 9  0
183
ตอนที่ 183
2023-01-26
 11  1
184
ตอนที่ 184
2023-01-26
 11  0
185
ตอนที่ 185
2023-01-26
 12  2
186
ตอนที่ 186
2023-01-27
 12  1
187
ตอนที่ 187
2023-02-02
 12  6
188
ตอนที่ 188
2023-02-03
 12  0
189
ตอนที่ 189
2023-02-09
 11  1
190
ตอนที่ 190
2023-02-10
 12  0
191
ตอนที่ 191
2023-02-17
 11  2
192
ตอนที่ 192
2023-02-23
 12  2
193
ตอนที่ 193
2023-02-24
 13  2
194
ตอนที่ 194
2023-03-02
 12  2
195
ตอนที่ 195
2023-03-03
 12  2
196
ตอนที่ 196
2023-03-09
 13  3
197
ตอนที่ 197
2023-03-10
 12  0
198
ตอนที่ 198
2023-03-16
 10  1
199
ตอนที่ 199
2023-03-17
 11  0
200
ตอนที่ 200
2023-03-23
 11  1
201
ตอนที่ 201
2023-03-24
 11  2
202
ตอนที่ 202
2023-03-30
 10  0
203
ตอนที่ 203
2023-03-31
 10  1
204
ตอนที่ 204
2023-04-06
 10  0
205
ตอนที่ 205
2023-04-07
 12  1
206
ตอนที่ 206
2023-04-13
 10  2
207
ตอนที่ 207
2023-04-14
 12  1
208
ตอนที่ 208
2023-04-20
 10  1
209
ตอนที่ 209
2023-04-20
 8  0
210
ตอนที่ 210
2023-04-20
 10  0
211
ตอนที่ 211
2023-04-20
 9  0
212
ตอนที่ 212
2023-04-21
 12  0
213
ตอนที่ 213
2023-04-27
 9  3
214
ตอนที่ 214
2023-04-28
 8  2
215
ตอนที่ 215
2023-05-05
 11  2
216
ตอนที่ 216
2023-05-12
 10  1
217
ตอนที่ 217
2023-05-18
 9  2
218
ตอนที่ 218
2023-05-19
 9  3
219
ตอนที่ 219
2023-05-25
 8  1
220
ตอนที่ 220
2023-05-25
 9  1
221
ตอนที่ 221
2023-05-25
 9  1
222
ตอนที่ 222
2023-05-26
 8  1
223
ตอนที่ 223
2023-06-01
 10  1
224
ตอนที่ 224
2023-06-02
 9  0
225
ตอนที่ 225
2023-06-08
 10  0
226
ตอนที่ 226
2023-06-09
 10  0
227
ตอนที่ 227
2023-06-15
 10  1
228
ตอนที่ 228
2023-06-16
 11  1
229
ตอนที่ 229
2023-06-22
 10  0
230
ตอนที่ 230
2023-06-23
 9  1
231
ตอนที่ 231
2023-06-29
 9  0
232
ตอนที่ 232
2023-06-30
 8  0
233
ตอนที่ 233
2023-07-06
 8  0
234
ตอนที่ 234
2023-07-07
 7  1
235
ตอนที่ 235
2023-07-13
 7  0
236
ตอนที่ 236
2023-07-14
 6  0
237
ตอนที่ 237
2023-07-20
 7  0
238
ตอนที่ 238
2023-07-21
 8  0
239
ตอนที่ 239
2023-07-27
 10  1
240
ตอนที่ 240
2023-07-28
 8  1
241
ตอนที่ 241
2023-08-03
 6  0
242
ตอนที่ 242
2023-08-04
 6  0
243
ตอนที่ 243
2023-08-10
 6  0
244
ตอนที่ 244
2023-08-11
 6  0
245
ตอนที่ 245
2023-08-17
 6  1
246
ตอนที่ 246
2023-08-18
 5  0
247
ตอนที่ 247
2023-08-24
 5  0
248
ตอนที่ 248
2023-08-25
 6  0
249
ตอนที่ 249
2023-08-31
 3  0
250
ตอนที่ 250
2023-09-01
 3  0
251
ตอนที่ 251
2023-09-07
 2  0
252
ตอนที่ 252
2023-09-08
 3  0
253
ตอนที่ 253
2023-09-14
 3  0
254
ตอนที่ 254
2023-09-15
 3  0
255
ตอนที่ 255
2023-09-21
 2  1
256
ตอนที่ 256
2023-09-22
 2  0
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
ฉันไม่เคยรักคุณ
ฉันไม่เคยรักคุณ
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/ชีวิตในเมือง
คู่มือการเรียนบัวดำ
คู่มือการเรียนบัวดำ
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ตลก/คุณอาจชอบ/ดราม่า/ฝ่าอุปสรรค/อัพเกรด
สงครามแฟนเก่า
สงครามแฟนเก่า
โรแมนซ์/แฟนตาซี/ชีวิตในเมือง/ดราม่า/แก้แค้น/ฝ่าอุปสรรค/ความรัก/รักที่ทำงาน
พระชายาเป็นสาวเทควันโดสายดำ
พระชายาเป็นสาวเทควันโดสายดำ
โรแมนซ์/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ตลก/รักหวานฉ่ำ
เมียหลวง"ทวง"คืนSS2
เมียหลวง"ทวง"คืนSS2
มาเฟีย/ฟิน/คู่รักแต่เด็ก/นางเอกเก่ง
เดิมพันหัวใจนายแฟนเก่า
เดิมพันหัวใจนายแฟนเก่า
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ฟิน
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!