A Ngốc Thiện Lương
A Ngốc Thiện Lương A Ngốc Thiện Lương
A Ngốc Thiện Lương
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
17.4M
4.7
Tên tác giả: China South Angel

A Ngốc là một cậu bé chuyên trộm vặt, nhưng lại ngây thơ hồn nhiên và vô cùng thiện lương. Trong một lần tình cờ cứu được sát thủ đệ nhất đại lục - Minh Vương, từ đó cuộc đời của cậu hoàn toàn thay đổi. Minh Vương đưa cậu đến một nơi vô cùng hẻo lánh truyền thu tất cả tu hành cho cậu, A Ngốc ở cùng một sát thủ liện sẽ biến thành ác ma chứ? Truyện này do China South Angel cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 279 chương    /    (18100)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 279 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-12-12
 6.1k  859
2
Chapter 2
2019-12-12
 5.2k  359
3
Chapter 3
2019-12-12
 4.7k  327
4
Chapter 4
2019-12-12
 4.8k  396
5
Chapter 5
2019-12-12
 4.3k  308
6
Chapter 6
2019-12-12
 4.4k  291
7
Chapter 7
2019-12-12
 3.9k  195
8
Chapter 8
2019-12-12
 4.2k  253
9
Chapter 9
2019-12-12
 4k  181
10
Chapter 10
2019-12-12
 4.1k  167
11
Chapter 11
2019-12-12
 3.7k  157
12
Chapter 12
2019-12-12
 3.8k  144
13
Chapter 13
2019-12-12
 3.7k  230
14
Chapter 14
2019-12-12
 3.8k  251
15
Chapter 15
2019-12-12
 3.5k  116
16
Chapter 16
2019-12-12
 3.6k  79
17
Chapter 17
2019-12-12
 3.6k  92
18
Chapter 18
2019-12-12
 3.6k  79
19
Chapter 19
2019-12-12
 3.6k  209
20
Chapter 20
2019-12-12
 3.4k  97
21
Chapter 21
2019-12-13
 3.7k  79
22
Chapter 22
2019-12-18
 3.7k  360
23
Chapter 23
2019-12-20
 3.5k  205
24
Chapter 24
2019-12-25
 3.2k  104
25
Chapter 25
2019-12-27
 3.2k  136
26
Chapter 26
2020-01-01
 3.5k  238
27
Chapter 27
2020-01-03
 3.1k  113
28
Chapter 28
2020-01-08
 3.2k  64
29
Chapter 29
2020-01-10
 2.9k  100
30
Chapter 30
2020-01-15
 3.3k  139
31
Chapter 31
2020-01-17
 2.9k  58
32
Chapter 32
2020-01-22
 3k  45
33
Chapter 33
2020-01-24
 3k  59
34
Chapter 34
2020-01-29
 3.1k  132
35
Chapter 35
2020-01-31
 2.9k  49
36
Chapter 36
2020-02-05
 2.9k  104
37
Chapter 37
2020-02-07
 2.8k  139
38
Chapter 38
2020-02-12
 2.9k  133
39
Chapter 39
2020-02-14
 2.8k  102
40
Chapter 40
2020-02-19
 2.9k  197
41
Chapter 41
2020-02-21
 2.9k  99
42
Chapter 42
2020-02-26
 2.8k  140
43
Chapter 43
2020-02-28
 2.8k  116
44
Chapter 44
2020-03-04
 2.8k  214
45
Chapter 45
2020-03-06
 2.8k  103
46
Chapter 46
2020-03-11
 2.7k  54
47
Chapter 47
2020-03-13
 2.7k  42
48
Chapter 48
2020-03-18
 2.8k  88
49
Chapter 49
2020-03-20
 2.7k  60
50
Chapter 50
2020-03-25
 2.8k  113
51
Chapter 51
2020-03-27
 2.8k  128
52
Chapter 52
2020-04-01
 2.7k  123
53
Chapter 53
2020-04-03
 2.7k  86
54
Chapter 54
2020-04-08
 2.7k  96
55
Chapter 55
2020-04-10
 2.7k  112
56
Chapter 56
2020-04-15
 2.7k  100
57
Chapter 57
2020-04-17
 2.6k  76
58
Chapter 58
2020-04-22
 2.8k  223
59
Chapter 59
2020-04-24
 2.6k  52
60
Chapter 60
2020-04-29
 2.5k  77
61
Chapter 61
2020-05-01
 2.6k  53
62
Chapter 62
2020-05-06
 2.5k  57
63
Chapter 63
2020-05-08
 2.6k  50
64
Chapter 64
2020-05-13
 2.4k  47
65
Chapter 65
2020-05-15
 2.4k  77
66
Chapter 66
2020-05-20
 2.4k  48
67
Chapter 67
2020-05-22
 2.3k  38
68
Chapter 68
2020-05-27
 2.4k  68
69
Chapter 69
2020-05-29
 2.3k  67
70
Chapter 70
2020-06-03
 2.3k  59
71
Chapter 71
2020-06-05
 2.4k  61
72
Chapter 72
2020-06-10
 2.5k  93
73
Chapter 73
2020-06-12
 2.4k  64
74
Chapter 74
2020-06-17
 2.1k  125
75
Chapter 75
2020-06-19
 2.1k  83
76
Chapter 76
2020-06-24
 2.1k  41
77
Chapter 77
2020-06-26
 2.1k  57
78
Chapter 78
2020-07-01
 2.1k  94
79
Chapter 79
2020-07-03
 2.1k  59
80
Chapter 80
2020-07-08
 2.1k  62
81
Chapter 81
2020-07-10
 2k  29
82
Chapter 82
2020-07-15
 2k  63
83
Chapter 83
2020-07-17
 2k  42
84
Chapter 84
2020-07-22
 2.2k  89
85
Chapter 85
2020-07-24
 2.1k  73
86
Chapter 86
2020-07-29
 2.1k  122
87
Chapter 87
2020-07-31
 2.2k  102
88
Chapter 88
2020-08-05
 2.1k  156
89
Chapter 89
2020-08-07
 2.2k  209
90
Chapter 90
2020-08-12
 1.9k  60
91
Chapter 91
2020-08-14
 1.9k  107
92
Chapter 92
2020-08-19
 1.9k  88
93
Chapter 93
2020-08-21
 1.8k  90
94
Chapter 94
2020-08-26
 1.7k  48
95
Chapter 95
2020-08-28
 1.7k  54
96
Chapter 96
2020-09-02
 1.7k  60
97
Chapter 97
2020-09-04
 1.7k  66
98
Chapter 98
2020-09-07
 1.6k  72
99
Chapter 99
2020-09-07
 1.6k  94
100
Chapter 100
2020-09-07
 1.5k  32
101
Chapter 101
2020-09-07
 1.5k  43
102
Chapter 102
2020-09-07
 1.6k  65
103
Chapter 103
2020-09-07
 1.5k  35
104
Chapter 104
2020-09-07
 1.5k  38
105
Chapter 105
2020-09-07
 1.7k  84
106
Chapter 106
2020-09-07
 1.6k  36
107
Chapter 107
2020-09-07
 1.7k  65
108
Chapter 108
2020-09-09
 1.7k  95
109
Chapter 109
2020-09-11
 1.6k  53
110
Chapter 110
2020-09-16
 1.6k  55
111
Chapter 111
2020-09-18
 1.6k  69
112
Chapter 112
2020-09-23
 1.6k  67
113
Chapter 113
2020-09-25
 1.5k  30
114
Chapter 114
2020-09-30
 1.4k  26
115
Chapter 115
2020-10-02
 1.6k  53
116
Chapter 116
2020-10-07
 1.5k  43
117
Chapter 117
2020-10-09
 1.5k  39
118
Chapter 118
2020-10-14
 1.6k  59
119
Chapter 119
2020-10-16
 1.5k  44
120
Chapter 120
2020-10-21
 1.6k  39
121
Chapter 121
2020-10-23
 1.5k  59
122
Chapter 122
2020-10-28
 1.5k  23
123
Chapter 123
2020-10-30
 1.5k  33
124
Chapter 124
2020-11-04
 1.4k  17
125
Chapter 125
2020-11-06
 1.4k  45
126
Chapter 126
2020-11-11
 1.5k  85
127
Chapter 127
2020-11-13
 1.4k  41
128
Chapter 128
2020-11-18
 1.5k  37
129
Chapter 129
2020-11-20
 1.5k  47
130
Chapter 130
2020-11-25
 1.4k  52
131
Chapter 131
2020-11-27
 1.5k  33
132
Chapter 132
2020-12-02
 1.4k  29
133
Chapter 133
2020-12-04
 1.5k  36
134
Chapter 134
2020-12-09
 1.4k  60
135
Chapter 135
2020-12-11
 1.4k  49
136
Chapter 136
2020-12-16
 1.3k  42
137
Chapter 137
2020-12-18
 1.3k  33
138
Chapter 138
2020-12-23
 1.3k  28
139
Chapter 139
2020-12-25
 1.3k  35
140
Chapter 140
2020-12-28
 1.2k  29
141
Chapter 141
2020-12-28
 1.2k  21
142
Chapter 142
2020-12-28
 1.2k  18
143
Chapter 143
2020-12-28
 946  24
144
Chapter 144
2020-12-28
 1.1k  12
145
Chapter 145
2020-12-28
 1.2k  28
146
Chapter 146
2020-12-28
 1.2k  14
147
Chapter 147
2020-12-28
 1.2k  30
148
Chapter 148
2020-12-28
 1.1k  24
149
Chapter 149
2020-12-28
 1.2k  30
150
Chapter 150
2020-12-30
 1.3k  52
151
Chapter 151
2021-01-01
 1.2k  65
152
Chapter 152
2021-01-06
 1.2k  30
153
Chapter 153
2021-01-08
 1.2k  43
154
Chapter 154
2021-01-13
 1.1k  22
155
Chapter 155
2021-01-15
 1.2k  55
156
Chapter 156
2021-01-20
 1.2k  25
157
Chapter 157
2021-01-22
 1.2k  38
158
Chapter 158
2021-01-27
 1.1k  21
159
Chapter 159
2021-01-29
 1.1k  22
160
Chapter 160
2021-02-03
 1.1k  26
161
Chapter 161
2021-02-05
 1.2k  54
162
Chapter 162
2021-02-10
 1.1k  27
163
Chapter 163
2021-02-12
 1.2k  25
164
Chapter 164
2021-02-17
 1.1k  21
165
Chapter 165
2021-02-19
 1.2k  65
166
Chapter 166
2021-02-24
 1.1k  20
167
Chapter 167
2021-02-26
 1.1k  38
168
Chapter 168
2021-03-03
 1.1k  29
169
Chapter 169
2021-03-05
 1.1k  31
170
Chapter 170
2021-03-10
 1k  22
171
Chapter 171
2021-03-12
 1k  26
172
Chapter 172
2021-03-17
 1k  18
173
Chapter 173
2021-03-19
 988  20
174
Chapter 174
2021-03-24
 944  18
175
Chapter 175
2021-03-26
 958  15
176
Chapter 176
2021-03-31
 964  19
177
Chapter 177
2021-04-02
 995  36
178
Chapter 178
2021-04-07
 946  22
179
Chapter 179
2021-04-09
 949  25
180
Chapter 180
2021-04-12
 885  15
181
Chapter 181
2021-04-12
 866  7
182
Chapter 182
2021-04-12
 857  6
183
Chapter 183
2021-04-12
 884  9
184
Chapter 184
2021-04-12
 896  14
185
Chapter 185
2021-04-12
 870  10
186
Chapter 186
2021-04-12
 857  11
187
Chapter 187
2021-04-12
 864  16
188
Chapter 188
2021-04-12
 850  11
189
Chapter 189
2021-04-12
 902  21
190
Chapter 190
2021-04-14
 917  32
191
Chapter 191
2021-04-16
 929  31
192
Chapter 192
2021-04-21
 937  31
193
Chapter 193
2021-04-23
 944  31
194
Chapter 194
2021-04-28
 860  50
195
Chapter 195
2021-04-30
 892  35
196
Chapter 196
2021-05-05
 816  28
197
Chapter 197
2021-05-07
 869  21
198
Chapter 198
2021-05-12
 775  22
199
Chapter 199
2021-05-14
 837  23
200
Chapter 200
2021-05-19
 783  25
201
Chapter 201
2021-05-21
 873  38
202
Chapter 202
2021-05-26
 824  23
203
Chapter 203
2021-05-28
 826  26
204
Chapter 204
2021-06-02
 793  27
205
Chapter 205
2021-06-04
 768  27
206
Chapter 206
2021-06-09
 733  19
207
Chapter 207
2021-06-11
 737  19
208
Chapter 208
2021-06-16
 740  20
209
Chapter 209
2021-06-18
 744  20
210
Chapter 210
2021-06-23
 715  12
211
Chapter 211
2021-06-25
 724  18
212
Chapter 212
2021-06-30
 742  19
213
Chapter 213
2021-07-02
 836  49
214
Chapter 214
2021-07-07
 778  41
215
Chapter 215
2021-07-09
 736  32
216
Chapter 216
2021-07-11
 663  18
217
Chapter 217
2021-07-11
 646  16
218
Chapter 218
2021-07-11
 651  13
219
Chapter 219
2021-07-11
 622  16
220
Chapter 220
2021-07-11
 623  14
221
Chapter 221
2021-07-11
 609  11
222
Chapter 222
2021-07-11
 626  18
223
Chapter 223
2021-07-11
 634  14
224
Chapter 224
2021-07-11
 654  16
225
Chapter 225
2021-07-11
 709  46
226
Chapter 226
2021-07-14
 691  45
227
Chapter 227
2021-07-16
 693  73
228
Chapter 228
2021-07-21
 683  37
229
Chapter 229
2021-07-23
 680  83
230
Chapter 230
2021-07-28
 670  40
231
Chapter 231
2021-07-30
 643  38
232
Chapter 232
2021-08-04
 629  36
233
Chapter 233
2021-08-06
 633  30
234
Chapter 234
2021-08-11
 609  37
235
Chapter 235
2021-08-13
 628  43
236
Chapter 236
2021-08-18
 587  15
237
Chapter 237
2021-08-20
 610  28
238
Chapter 238
2021-08-25
 550  26
239
Chapter 239
2021-08-27
 572  31
240
Chapter 240
2021-09-01
 568  31
241
Chapter 241
2021-09-03
 557  35
242
Chapter 242
2021-09-08
 539  13
243
Chapter 243
2021-09-10
 536  20
244
Chapter 244
2021-09-15
 597  49
245
Chapter 245
2021-10-17
 529  84
246
Chapter 246
2021-10-24
 477  25
247
Chapter 247
2021-10-31
 469  20
248
Chapter 248
2021-11-07
 462  26
249
Chapter 249
2021-11-14
 449  21
250
Chapter 250
2021-11-21
 442  21
251
Chapter 251
2021-11-28
 429  19
252
Chapter 252
2021-12-05
 427  20
253
Chapter 253
2021-12-12
 448  24
254
Chapter 254
2021-12-19
 408  19
255
Chapter 255
2021-12-26
 411  34
256
Chapter 256
2022-01-02
 380  30
257
Chapter 257
2022-01-09
 370  24
258
Chapter 258
2022-01-16
 357  18
259
Chapter 259
2022-01-23
 368  32
260
Chapter 260
2022-01-30
 336  19
261
Chapter 261
2022-02-06
 326  22
262
Chapter 262
2022-02-13
 327  15
263
Chapter 263
2022-02-20
 336  24
264
Chapter 264
2022-02-27
 323  19
265
Chapter 265
2022-03-06
 336  24
266
Chapter 266
2022-03-13
 311  28
267
Chapter 267
2022-03-20
 314  22
268
Chapter 268
2022-03-27
 317  33
269
Chapter 269
2022-04-03
 334  14
270
Chapter 270
2022-04-10
 323  46
271
Chapter 271
2022-04-17
 337  34
272
Chapter 272
2022-04-24
 314  26
273
Chapter 273
2022-05-01
 342  62
274
Chapter 274
2022-05-19
 290  34
275
Chapter 275
2022-05-26
 264  30
276
Chapter 276
2022-06-02
 274  20
277
Chapter 277
2022-06-09
 255  29
278
Chapter 278
2022-06-16
 245  29
279
Chapter 279
2022-06-23
 215  33
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
BÍ MẬT HÔN NHÂN - Phi Yến
BÍ MẬT HÔN NHÂN - Phi Yến
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ Không Phải Là Phế Vật !
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ Không Phải Là Phế Vật !
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play