A Ngốc Thiện Lương
A Ngốc Thiện Lương A Ngốc Thiện Lương
A Ngốc Thiện Lương
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
17M
4.7
Tên tác giả: China South Angel

A Ngốc là một cậu bé chuyên trộm vặt, nhưng lại ngây thơ hồn nhiên và vô cùng thiện lương. Trong một lần tình cờ cứu được sát thủ đệ nhất đại lục - Minh Vương, từ đó cuộc đời của cậu hoàn toàn thay đổi. Minh Vương đưa cậu đến một nơi vô cùng hẻo lánh truyền thu tất cả tu hành cho cậu, A Ngốc ở cùng một sát thủ liện sẽ biến thành ác ma chứ? Truyện này do China South Angel cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 274 chương    /    (10503)
 Đã cập nhật 274 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-12-12
 6k  532
2
Chapter 2
2019-12-12
 5.1k  212
3
Chapter 3
2019-12-12
 4.6k  168
4
Chapter 4
2019-12-12
 4.7k  236
5
Chapter 5
2019-12-12
 4.3k  177
6
Chapter 6
2019-12-12
 4.4k  166
7
Chapter 7
2019-12-12
 3.9k  111
8
Chapter 8
2019-12-12
 4.1k  141
9
Chapter 9
2019-12-12
 4k  89
10
Chapter 10
2019-12-12
 4k  110
11
Chapter 11
2019-12-12
 3.7k  73
12
Chapter 12
2019-12-12
 3.7k  55
13
Chapter 13
2019-12-12
 3.7k  149
14
Chapter 14
2019-12-12
 3.7k  60
15
Chapter 15
2019-12-12
 3.4k  86
16
Chapter 16
2019-12-12
 3.5k  24
17
Chapter 17
2019-12-12
 3.5k  37
18
Chapter 18
2019-12-12
 3.5k  40
19
Chapter 19
2019-12-12
 3.6k  119
20
Chapter 20
2019-12-12
 3.3k  56
21
Chapter 21
2019-12-13
 3.6k  61
22
Chapter 22
2019-12-18
 3.7k  232
23
Chapter 23
2019-12-20
 3.5k  102
24
Chapter 24
2019-12-25
 3.2k  50
25
Chapter 25
2019-12-27
 3.2k  93
26
Chapter 26
2020-01-01
 3.4k  152
27
Chapter 27
2020-01-03
 3.1k  33
28
Chapter 28
2020-01-08
 3.2k  36
29
Chapter 29
2020-01-10
 2.9k  33
30
Chapter 30
2020-01-15
 3.2k  45
31
Chapter 31
2020-01-17
 2.9k  20
32
Chapter 32
2020-01-22
 3k  17
33
Chapter 33
2020-01-24
 3k  23
34
Chapter 34
2020-01-29
 3k  84
35
Chapter 35
2020-01-31
 2.9k  22
36
Chapter 36
2020-02-05
 2.9k  57
37
Chapter 37
2020-02-07
 2.8k  84
38
Chapter 38
2020-02-12
 2.8k  85
39
Chapter 39
2020-02-14
 2.8k  59
40
Chapter 40
2020-02-19
 2.9k  95
41
Chapter 41
2020-02-21
 2.8k  62
42
Chapter 42
2020-02-26
 2.7k  85
43
Chapter 43
2020-02-28
 2.8k  51
44
Chapter 44
2020-03-04
 2.7k  126
45
Chapter 45
2020-03-06
 2.7k  47
46
Chapter 46
2020-03-11
 2.7k  33
47
Chapter 47
2020-03-13
 2.6k  16
48
Chapter 48
2020-03-18
 2.7k  42
49
Chapter 49
2020-03-20
 2.7k  40
50
Chapter 50
2020-03-25
 2.7k  39
51
Chapter 51
2020-03-27
 2.8k  57
52
Chapter 52
2020-04-01
 2.7k  57
53
Chapter 53
2020-04-03
 2.7k  47
54
Chapter 54
2020-04-08
 2.6k  48
55
Chapter 55
2020-04-10
 2.6k  50
56
Chapter 56
2020-04-15
 2.7k  47
57
Chapter 57
2020-04-17
 2.6k  42
58
Chapter 58
2020-04-22
 2.8k  96
59
Chapter 59
2020-04-24
 2.6k  38
60
Chapter 60
2020-04-29
 2.5k  31
61
Chapter 61
2020-05-01
 2.6k  32
62
Chapter 62
2020-05-06
 2.5k  21
63
Chapter 63
2020-05-08
 2.5k  19
64
Chapter 64
2020-05-13
 2.4k  28
65
Chapter 65
2020-05-15
 2.4k  25
66
Chapter 66
2020-05-20
 2.3k  18
67
Chapter 67
2020-05-22
 2.3k  20
68
Chapter 68
2020-05-27
 2.4k  38
69
Chapter 69
2020-05-29
 2.3k  25
70
Chapter 70
2020-06-03
 2.3k  20
71
Chapter 71
2020-06-05
 2.3k  25
72
Chapter 72
2020-06-10
 2.4k  43
73
Chapter 73
2020-06-12
 2.3k  34
74
Chapter 74
2020-06-17
 2.1k  46
75
Chapter 75
2020-06-19
 2.1k  32
76
Chapter 76
2020-06-24
 2.1k  24
77
Chapter 77
2020-06-26
 2.1k  20
78
Chapter 78
2020-07-01
 2.1k  29
79
Chapter 79
2020-07-03
 2.1k  40
80
Chapter 80
2020-07-08
 2k  29
81
Chapter 81
2020-07-10
 2k  23
82
Chapter 82
2020-07-15
 1.9k  32
83
Chapter 83
2020-07-17
 2k  33
84
Chapter 84
2020-07-22
 2.1k  45
85
Chapter 85
2020-07-24
 2.1k  43
86
Chapter 86
2020-07-29
 2.1k  77
87
Chapter 87
2020-07-31
 2.2k  49
88
Chapter 88
2020-08-05
 2.1k  77
89
Chapter 89
2020-08-07
 2.2k  121
90
Chapter 90
2020-08-12
 1.9k  29
91
Chapter 91
2020-08-14
 1.9k  72
92
Chapter 92
2020-08-19
 1.9k  66
93
Chapter 93
2020-08-21
 1.8k  33
94
Chapter 94
2020-08-26
 1.7k  34
95
Chapter 95
2020-08-28
 1.7k  31
96
Chapter 96
2020-09-02
 1.6k  36
97
Chapter 97
2020-09-04
 1.7k  49
98
Chapter 98
2020-09-07
 1.6k  33
99
Chapter 99
2020-09-07
 1.5k  59
100
Chapter 100
2020-09-07
 1.5k  20
101
Chapter 101
2020-09-07
 1.5k  16
102
Chapter 102
2020-09-07
 1.6k  40
103
Chapter 103
2020-09-07
 1.5k  18
104
Chapter 104
2020-09-07
 1.5k  30
105
Chapter 105
2020-09-07
 1.6k  50
106
Chapter 106
2020-09-07
 1.5k  17
107
Chapter 107
2020-09-07
 1.6k  31
108
Chapter 108
2020-09-09
 1.7k  46
109
Chapter 109
2020-09-11
 1.6k  40
110
Chapter 110
2020-09-16
 1.6k  38
111
Chapter 111
2020-09-18
 1.5k  40
112
Chapter 112
2020-09-23
 1.6k  37
113
Chapter 113
2020-09-25
 1.5k  19
114
Chapter 114
2020-09-30
 1.4k  19
115
Chapter 115
2020-10-02
 1.5k  28
116
Chapter 116
2020-10-07
 1.4k  34
117
Chapter 117
2020-10-09
 1.5k  24
118
Chapter 118
2020-10-14
 1.5k  47
119
Chapter 119
2020-10-16
 1.5k  34
120
Chapter 120
2020-10-21
 1.5k  32
121
Chapter 121
2020-10-23
 1.5k  44
122
Chapter 122
2020-10-28
 1.5k  20
123
Chapter 123
2020-10-30
 1.4k  18
124
Chapter 124
2020-11-04
 1.4k  11
125
Chapter 125
2020-11-06
 1.4k  25
126
Chapter 126
2020-11-11
 1.5k  36
127
Chapter 127
2020-11-13
 1.4k  22
128
Chapter 128
2020-11-18
 1.5k  22
129
Chapter 129
2020-11-20
 1.4k  29
130
Chapter 130
2020-11-25
 1.4k  37
131
Chapter 131
2020-11-27
 1.5k  20
132
Chapter 132
2020-12-02
 1.4k  18
133
Chapter 133
2020-12-04
 1.4k  22
134
Chapter 134
2020-12-09
 1.4k  33
135
Chapter 135
2020-12-11
 1.4k  34
136
Chapter 136
2020-12-16
 1.3k  25
137
Chapter 137
2020-12-18
 1.3k  14
138
Chapter 138
2020-12-23
 1.3k  17
139
Chapter 139
2020-12-25
 1.3k  26
140
Chapter 140
2020-12-28
 1.2k  13
141
Chapter 141
2020-12-28
 1.2k  13
142
Chapter 142
2020-12-28
 1.1k  11
143
Chapter 143
2020-12-28
 922  22
144
Chapter 144
2020-12-28
 1.1k  5
145
Chapter 145
2020-12-28
 1.1k  18
146
Chapter 146
2020-12-28
 1.1k  6
147
Chapter 147
2020-12-28
 1.1k  10
148
Chapter 148
2020-12-28
 1.1k  9
149
Chapter 149
2020-12-28
 1.2k  17
150
Chapter 150
2020-12-30
 1.3k  32
151
Chapter 151
2021-01-01
 1.2k  28
152
Chapter 152
2021-01-06
 1.2k  20
153
Chapter 153
2021-01-08
 1.2k  36
154
Chapter 154
2021-01-13
 1.1k  17
155
Chapter 155
2021-01-15
 1.2k  43
156
Chapter 156
2021-01-20
 1.2k  18
157
Chapter 157
2021-01-22
 1.1k  34
158
Chapter 158
2021-01-27
 1.1k  18
159
Chapter 159
2021-01-29
 1.1k  21
160
Chapter 160
2021-02-03
 1.1k  24
161
Chapter 161
2021-02-05
 1.1k  38
162
Chapter 162
2021-02-10
 1.1k  14
163
Chapter 163
2021-02-12
 1.1k  22
164
Chapter 164
2021-02-17
 1.1k  19
165
Chapter 165
2021-02-19
 1.1k  42
166
Chapter 166
2021-02-24
 1k  18
167
Chapter 167
2021-02-26
 1.1k  30
168
Chapter 168
2021-03-03
 1.1k  20
169
Chapter 169
2021-03-05
 1.1k  28
170
Chapter 170
2021-03-10
 977  17
171
Chapter 171
2021-03-12
 1k  21
172
Chapter 172
2021-03-17
 1k  18
173
Chapter 173
2021-03-19
 963  20
174
Chapter 174
2021-03-24
 919  15
175
Chapter 175
2021-03-26
 934  15
176
Chapter 176
2021-03-31
 940  13
177
Chapter 177
2021-04-02
 972  31
178
Chapter 178
2021-04-07
 924  22
179
Chapter 179
2021-04-09
 928  22
180
Chapter 180
2021-04-12
 861  12
181
Chapter 181
2021-04-12
 842  6
182
Chapter 182
2021-04-12
 834  5
183
Chapter 183
2021-04-12
 861  8
184
Chapter 184
2021-04-12
 871  11
185
Chapter 185
2021-04-12
 846  8
186
Chapter 186
2021-04-12
 832  8
187
Chapter 187
2021-04-12
 843  12
188
Chapter 188
2021-04-12
 827  9
189
Chapter 189
2021-04-12
 880  17
190
Chapter 190
2021-04-14
 894  25
191
Chapter 191
2021-04-16
 909  22
192
Chapter 192
2021-04-21
 915  21
193
Chapter 193
2021-04-23
 922  27
194
Chapter 194
2021-04-28
 836  19
195
Chapter 195
2021-04-30
 871  24
196
Chapter 196
2021-05-05
 792  16
197
Chapter 197
2021-05-07
 842  21
198
Chapter 198
2021-05-12
 751  15
199
Chapter 199
2021-05-14
 811  19
200
Chapter 200
2021-05-19
 757  22
201
Chapter 201
2021-05-21
 849  33
202
Chapter 202
2021-05-26
 801  22
203
Chapter 203
2021-05-28
 802  21
204
Chapter 204
2021-06-02
 771  15
205
Chapter 205
2021-06-04
 744  14
206
Chapter 206
2021-06-09
 711  17
207
Chapter 207
2021-06-11
 717  13
208
Chapter 208
2021-06-16
 718  16
209
Chapter 209
2021-06-18
 720  17
210
Chapter 210
2021-06-23
 693  10
211
Chapter 211
2021-06-25
 703  12
212
Chapter 212
2021-06-30
 720  16
213
Chapter 213
2021-07-02
 813  39
214
Chapter 214
2021-07-07
 757  29
215
Chapter 215
2021-07-09
 714  21
216
Chapter 216
2021-07-11
 643  16
217
Chapter 217
2021-07-11
 627  12
218
Chapter 218
2021-07-11
 630  9
219
Chapter 219
2021-07-11
 603  14
220
Chapter 220
2021-07-11
 603  10
221
Chapter 221
2021-07-11
 590  11
222
Chapter 222
2021-07-11
 604  11
223
Chapter 223
2021-07-11
 614  10
224
Chapter 224
2021-07-11
 630  11
225
Chapter 225
2021-07-11
 685  35
226
Chapter 226
2021-07-14
 667  40
227
Chapter 227
2021-07-16
 666  61
228
Chapter 228
2021-07-21
 661  29
229
Chapter 229
2021-07-23
 656  59
230
Chapter 230
2021-07-28
 645  32
231
Chapter 231
2021-07-30
 617  25
232
Chapter 232
2021-08-04
 606  30
233
Chapter 233
2021-08-06
 610  27
234
Chapter 234
2021-08-11
 586  25
235
Chapter 235
2021-08-13
 607  34
236
Chapter 236
2021-08-18
 566  9
237
Chapter 237
2021-08-20
 587  26
238
Chapter 238
2021-08-25
 529  23
239
Chapter 239
2021-08-27
 548  26
240
Chapter 240
2021-09-01
 548  17
241
Chapter 241
2021-09-03
 534  27
242
Chapter 242
2021-09-08
 516  12
243
Chapter 243
2021-09-10
 512  18
244
Chapter 244
2021-09-15
 574  39
245
Chapter 245
2021-10-17
 505  45
246
Chapter 246
2021-10-24
 455  23
247
Chapter 247
2021-10-31
 445  14
248
Chapter 248
2021-11-07
 438  20
249
Chapter 249
2021-11-14
 425  19
250
Chapter 250
2021-11-21
 418  15
251
Chapter 251
2021-11-28
 406  18
252
Chapter 252
2021-12-05
 403  17
253
Chapter 253
2021-12-12
 424  24
254
Chapter 254
2021-12-19
 383  15
255
Chapter 255
2021-12-26
 385  27
256
Chapter 256
2022-01-02
 355  11
257
Chapter 257
2022-01-09
 343  14
258
Chapter 258
2022-01-16
 331  17
259
Chapter 259
2022-01-23
 340  29
260
Chapter 260
2022-01-30
 308  16
261
Chapter 261
2022-02-06
 299  22
262
Chapter 262
2022-02-13
 300  7
263
Chapter 263
2022-02-20
 309  23
264
Chapter 264
2022-02-27
 295  12
265
Chapter 265
2022-03-06
 307  10
266
Chapter 266
2022-03-13
 283  20
267
Chapter 267
2022-03-20
 284  20
268
Chapter 268
2022-03-27
 284  29
269
Chapter 269
2022-04-03
 299  12
270
Chapter 270
2022-04-10
 277  31
271
Chapter 271
2022-04-17
 287  34
272
Chapter 272
2022-04-24
 263  24
273
Chapter 273
2022-05-01
 284  37
274
Chapter 274
2022-05-19
 195  17
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ
Trường học/Huyền huyễn/Xuyên Không
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play