Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
109.5M
4.9
Tên tác giả: MiFenPink

Đấu với trai đểu, đối phó tiểu tam, trêu chọc chủ tịch, lại còn trở thành mẹ của con hắn. Đúng vào lúc đó thanh mai trúc mã của mình, cũng chính là ảnh đế hot nhất hiện tại quay về nước, thoắt cái biến thành sát thủ bậc nhất, tầng tầng lớp lớp mê cung biết đằng nào ra... Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 195 chương    /    (153731)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 195 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-02-16
 43.1k  3.7k
2
Chapter 2
2020-02-16
 36.6k  1.9k
3
Chapter 3
2020-02-16
 36.1k  2.3k
4
Chapter 4
2020-02-16
 37.2k  3.1k
5
Chapter 5
2020-02-16
 32.4k  1.9k
6
Chapter 6
2020-02-16
 30.3k  1.3k
7
Chapter 7
2020-02-16
 33.9k  1.7k
8
Chapter 8
2020-02-16
 32.8k  1.8k
9
Chapter 9
2020-02-16
 31.7k  1.7k
10
Chapter 10
2020-02-16
 30.7k  1.1k
11
Chapter 11
2020-02-16
 31k  1.8k
12
Chapter 12
2020-02-16
 31.3k  1.3k
13
Chapter 13
2020-02-16
 28.7k  1.4k
14
Chapter 14
2020-02-16
 29.5k  1.5k
15
Chapter 15
2020-02-16
 27.7k  1.5k
16
Chapter 16
2020-02-16
 28.4k  1.3k
17
Chapter 17
2020-02-16
 29.5k  2.4k
18
Chapter 18
2020-02-16
 27.6k  1k
19
Chapter 19
2020-02-16
 27.3k  1.2k
20
Chapter 20
2020-02-16
 30.9k  1.8k
21
Chapter 21
2020-02-18
 29.5k  2k
22
Chapter 22
2020-02-19
 27.7k  1.1k
23
Chapter 23
2020-02-21
 30.6k  1.4k
24
Chapter 24
2020-02-25
 26.7k  1.5k
25
Chapter 25
2020-02-26
 29.6k  2.7k
26
Chapter 26
2020-02-28
 30.5k  2.6k
27
Chapter 27
2020-03-03
 29.9k  1.6k
28
Chapter 28
2020-03-04
 28.6k  2.7k
29
Chapter 29
2020-03-06
 31.3k  2.8k
30
Chapter 30
2020-03-10
 27.4k  1.1k
31
Chapter 31
2020-03-11
 29.5k  1.8k
32
Chapter 32
2020-03-13
 29.2k  1.8k
33
Chapter 33
2020-03-17
 26.7k  1.2k
34
Chapter 34
2020-03-18
 29.4k  1.6k
35
Chapter 35
2020-03-22
 30.3k  1.6k
36
Chapter 36
2020-03-25
 27.3k  1.1k
37
Chapter 37
2020-03-29
 26.2k  1.7k
38
Chapter 38
2020-04-01
 25.3k  2.1k
39
Chapter 39
2020-04-05
 24.1k  1.3k
40
Chapter 40
2020-04-05
 25.2k  2.1k
41
Chapter 41
2020-04-05
 23.8k  1.7k
42
Chapter 42
2020-04-05
 23.4k  1.4k
43
Chapter 43
2020-04-05
 22.5k  604
44
Chapter 44
2020-04-05
 23.8k  1k
45
Chapter 45
2020-04-05
 25.5k  2.4k
46
Chapter 46
2020-04-05
 22.1k  1.2k
47
Chapter 47
2020-04-05
 21.3k  864
48
Chapter 48
2020-04-05
 15.2k  488
49
Chapter 49
2020-04-05
 24.9k  1.5k
50
Chapter 50
2020-04-08
 29.4k  3.3k
51
Chapter 51
2020-04-12
 24.9k  1.9k
52
Chapter 52
2020-04-15
 21.5k  1.9k
53
Chapter 53
2020-04-19
 20.8k  1.5k
54
Chapter 54
2020-04-22
 22.7k  978
55
Chapter 55
2020-04-26
 18.4k  696
56
Chapter 56
2020-04-26
 19.6k  1.1k
57
Chapter 57
2020-04-26
 19.2k  698
58
Chapter 58
2020-04-26
 19.1k  739
59
Chapter 59
2020-04-26
 20.1k  737
60
Chapter 60
2020-04-26
 18.6k  697
61
Chapter 61
2020-04-26
 19.8k  1.2k
62
Chapter 62
2020-04-26
 19.4k  640
63
Chapter 63
2020-04-26
 20.2k  645
64
Chapter 64
2020-04-26
 18.3k  761
65
Chapter 65
2020-04-26
 21k  1.5k
66
Chapter 66
2020-04-29
 19.9k  1.6k
67
Chapter 67
2020-05-03
 18.8k  1.5k
68
Chapter 68
2020-05-06
 18.9k  1.9k
69
Chapter 69
2020-05-10
 18k  1.5k
70
Chapter 70
2020-05-13
 17.9k  1.3k
71
Chapter 71
2020-05-17
 16.9k  531
72
Chapter 72
2020-05-20
 15.7k  814
73
Chapter 73
2020-05-24
 15.7k  927
74
Chapter 74
2020-05-27
 15.1k  851
75
Chapter 75
2020-05-30
 14.2k  384
76
Chapter 76
2020-05-30
 16.4k  1.1k
77
Chapter 77
2020-05-30
 13.5k  474
78
Chapter 78
2020-05-30
 13.4k  742
79
Chapter 79
2020-05-30
 14.6k  580
80
Chapter 80
2020-05-30
 14.3k  402
81
Chapter 81
2020-05-30
 13.5k  422
82
Chapter 82
2020-05-30
 13.1k  464
83
Chapter 83
2020-05-30
 13.1k  488
84
Chapter 84
2020-05-30
 13k  378
85
Chapter 85
2020-05-30
 13.4k  420
86
Chapter 86
2020-05-30
 14k  425
87
Chapter 87
2020-05-30
 13k  476
88
Chapter 88
2020-05-30
 12.7k  441
89
Chapter 89
2020-05-30
 12.8k  331
90
Chapter 90
2020-05-31
 13.9k  645
91
Chapter 91
2020-06-03
 15k  656
92
Chapter 92
2020-06-07
 13.6k  540
93
Chapter 93
2020-06-10
 13.4k  588
94
Chapter 94
2020-06-14
 12.2k  457
95
Chapter 95
2020-06-17
 12.7k  478
96
Chapter 96
2020-06-21
 11.8k  425
97
Chapter 97
2020-06-21
 11.7k  587
98
Chapter 98
2020-06-21
 11k  508
99
Chapter 99
2020-06-21
 10.9k  330
100
Chapter 100
2020-06-21
 11.4k  244
101
Chapter 101
2020-06-21
 10.4k  260
102
Chapter 102
2020-06-21
 10.9k  342
103
Chapter 103
2020-06-21
 10.3k  431
104
Chapter 104
2020-06-21
 10.2k  402
105
Chapter 105
2020-06-21
 10.8k  377
106
Chapter 106
2020-06-21
 11.5k  685
107
Chapter 107
2020-06-24
 11.3k  507
108
Chapter 108
2020-06-28
 10.7k  623
109
Chapter 109
2020-07-01
 11k  597
110
Chapter 110
2020-07-05
 10.5k  470
111
Chapter 111
2020-07-08
 10.9k  487
112
Chapter 112
2020-07-12
 10.4k  440
113
Chapter 113
2020-07-15
 12.2k  1k
114
Chapter 114
2020-07-19
 11.9k  1.1k
115
Chapter 115
2020-07-22
 10.8k  872
116
Chapter 116
2020-07-26
 10.8k  499
117
Chapter 117
2020-07-29
 11.1k  470
118
Chapter 118
2020-08-02
 10.5k  420
119
Chapter 119
2020-08-05
 11k  406
120
Chapter 120
2020-08-09
 11k  311
121
Chapter 121
2020-08-12
 10.5k  319
122
Chapter 122
2020-08-16
 10.4k  365
123
Chapter 123
2020-08-19
 10.8k  395
124
Chapter 124
2020-08-26
 10.3k  329
125
Chapter 125
2020-08-30
 10.7k  338
126
Chapter 126
2020-09-06
 9.9k  376
127
Chapter 127
2020-09-13
 10k  515
128
Chapter 128
2020-09-20
 10k  322
129
Chapter 129
2020-09-27
 9k  241
130
Chapter 130
2020-10-04
 9.4k  357
131
Chapter 131
2020-10-11
 8.8k  257
132
Chapter 132
2020-10-18
 9.4k  298
133
Chapter 133
2020-10-25
 8.3k  190
134
Chapter 134
2020-11-01
 8.2k  163
135
Chapter 135
2020-11-08
 7.9k  141
136
Chapter 136
2020-11-15
 8.4k  210
137
Chapter 137
2020-11-22
 8.5k  178
138
Chapter 138
2020-11-29
 8.7k  168
139
Chapter 139
2020-12-06
 8.7k  259
140
Chapter 140
2020-12-13
 8.5k  151
141
Chapter 141
2020-12-20
 10k  522
142
Chapter 142
2020-12-27
 8.5k  344
143
Chapter 143
2021-01-03
 8.4k  332
144
Chapter 144
2021-01-10
 7.7k  171
145
Chapter 145
2021-01-17
 7.7k  385
146
Chapter 146
2021-01-24
 7.4k  223
147
Chapter 147
2021-01-31
 7.6k  180
148
Chapter 148
2021-02-07
 7.9k  240
149
Chapter 149
2021-02-14
 7.6k  243
150
Chapter 150
2021-02-21
 7.9k  286
151
Chapter 151
2021-02-28
 7.6k  220
152
Chapter 152
2021-03-07
 7.2k  226
153
Chapter 153
2021-03-14
 6.9k  190
154
Chapter 154
2021-03-21
 6.7k  174
155
Chapter 155
2021-03-28
 7.1k  207
156
Chapter 156
2021-04-04
 6.8k  300
157
Chapter 157
2021-04-11
 6.6k  162
158
Chapter 158
2021-04-18
 6.7k  219
159
Chapter 159
2021-04-25
 6.5k  196
160
Chapter 160
2021-05-02
 6.5k  214
161
Chapter 161
2021-05-09
 6.9k  193
162
Chapter 162
2021-05-16
 7.3k  307
163
Chapter 163
2021-05-23
 6.6k  436
164
Chapter 164
2021-05-30
 6.6k  283
165
Chapter 165
2021-06-06
 6.2k  231
166
Chapter 166
2021-06-13
 6.4k  385
167
Chapter 167
2021-06-20
 5.6k  254
168
Chapter 168
2021-06-27
 5.8k  581
169
Chapter 169
2021-07-04
 5.1k  265
170
Chapter 170
2021-07-11
 6.1k  979
171
Chapter 171
2021-10-15
 3.1k  221
172
Chapter 172
2021-10-18
 3.1k  159
173
Chapter 173
2021-10-22
 2.7k  165
174
Chapter 174
2021-10-25
 2.5k  146
175
Chapter 175
2021-10-29
 2.4k  121
176
Chapter 176
2021-11-01
 2.6k  187
177
Chapter 177
2021-11-05
 2.4k  182
178
Chapter 178
2021-11-08
 2.3k  207
179
Chapter 179
2021-11-12
 2.2k  118
180
Chapter 180
2021-11-15
 2.5k  163
181
Chapter 181
2021-12-26
 2k  91
182
Chapter 182
2022-01-02
 1.9k  92
183
Chapter 183
2022-01-09
 1.9k  106
184
Chapter 184
2022-01-16
 1.6k  109
185
Chapter 185
2022-01-23
 1.5k  74
186
Chapter 186
2022-01-24
 1.6k  126
187
Chapter 187
2022-02-12
 1.4k  90
188
Chapter 188
2022-02-19
 1.4k  40
189
Chapter 189
2022-03-04
 1.4k  76
190
Chapter 190
2022-04-05
 1.4k  147
191
Chapter 191
2022-05-14
 884  65
192
Chapter 192
2022-05-21
 792  43
193
Chapter 193
2022-05-28
 804  41
194
Chapter 194
2022-06-16
 656  41
195
Chapter 195
2022-06-23
 554  47
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ Không Phải Là Phế Vật !
Công Chúa Bị Ruồng Bỏ Không Phải Là Phế Vật !
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đã Full
Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em
Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play