Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
114M
4.9
Tên tác giả: MiFenPink

Đấu với trai đểu, đối phó tiểu tam, trêu chọc chủ tịch, lại còn trở thành mẹ của con hắn. Đúng vào lúc đó thanh mai trúc mã của mình, cũng chính là ảnh đế hot nhất hiện tại quay về nước, thoắt cái biến thành sát thủ bậc nhất, tầng tầng lớp lớp mê cung biết đằng nào ra...

Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 199 chương    /    (156406)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 199 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-02-16
 44.6k  3.8k
2
Chapter 2
2020-02-16
 37.8k  1.9k
3
Chapter 3
2020-02-16
 37.3k  2.3k
4
Chapter 4
2020-02-16
 38.3k  3.1k
5
Chapter 5
2020-02-16
 33.5k  1.9k
6
Chapter 6
2020-02-16
 31.3k  1.3k
7
Chapter 7
2020-02-16
 34.9k  1.8k
8
Chapter 8
2020-02-16
 33.8k  1.8k
9
Chapter 9
2020-02-16
 32.7k  1.8k
10
Chapter 10
2020-02-16
 31.6k  1.2k
11
Chapter 11
2020-02-16
 32k  1.8k
12
Chapter 12
2020-02-16
 32.2k  1.4k
13
Chapter 13
2020-02-16
 29.5k  1.4k
14
Chapter 14
2020-02-16
 30.3k  1.5k
15
Chapter 15
2020-02-16
 28.5k  1.5k
16
Chapter 16
2020-02-16
 29.2k  1.3k
17
Chapter 17
2020-02-16
 30.3k  2.5k
18
Chapter 18
2020-02-16
 28.3k  1k
19
Chapter 19
2020-02-16
 28.1k  1.2k
20
Chapter 20
2020-02-16
 31.7k  1.8k
21
Chapter 21
2020-02-18
 30.3k  2k
22
Chapter 22
2020-02-19
 28.4k  1.1k
23
Chapter 23
2020-02-21
 31.4k  1.5k
24
Chapter 24
2020-02-25
 27.4k  1.5k
25
Chapter 25
2020-02-26
 30.4k  2.8k
26
Chapter 26
2020-02-28
 31.3k  2.6k
27
Chapter 27
2020-03-03
 30.7k  1.6k
28
Chapter 28
2020-03-04
 29.3k  2.7k
29
Chapter 29
2020-03-06
 32k  2.9k
30
Chapter 30
2020-03-10
 28.1k  1.1k
31
Chapter 31
2020-03-11
 30.3k  1.8k
32
Chapter 32
2020-03-13
 30k  1.9k
33
Chapter 33
2020-03-17
 27.4k  1.2k
34
Chapter 34
2020-03-18
 30.1k  1.6k
35
Chapter 35
2020-03-22
 31k  1.6k
36
Chapter 36
2020-03-25
 28k  1.1k
37
Chapter 37
2020-03-29
 26.9k  1.7k
38
Chapter 38
2020-04-01
 25.9k  2.1k
39
Chapter 39
2020-04-05
 24.7k  1.3k
40
Chapter 40
2020-04-05
 25.9k  2.1k
41
Chapter 41
2020-04-05
 24.4k  1.7k
42
Chapter 42
2020-04-05
 24k  1.4k
43
Chapter 43
2020-04-05
 23.1k  605
44
Chapter 44
2020-04-05
 24.3k  1k
45
Chapter 45
2020-04-05
 26.1k  2.4k
46
Chapter 46
2020-04-05
 22.7k  1.2k
47
Chapter 47
2020-04-05
 21.8k  872
48
Chapter 48
2020-04-05
 15.5k  498
49
Chapter 49
2020-04-05
 25.5k  1.5k
50
Chapter 50
2020-04-08
 30k  3.3k
51
Chapter 51
2020-04-12
 25.4k  2k
52
Chapter 52
2020-04-15
 22k  1.9k
53
Chapter 53
2020-04-19
 21.3k  1.6k
54
Chapter 54
2020-04-22
 23.1k  988
55
Chapter 55
2020-04-26
 18.8k  699
56
Chapter 56
2020-04-26
 20.1k  1.1k
57
Chapter 57
2020-04-26
 19.7k  703
58
Chapter 58
2020-04-26
 19.5k  747
59
Chapter 59
2020-04-26
 20.6k  749
60
Chapter 60
2020-04-26
 19.1k  706
61
Chapter 61
2020-04-26
 20.3k  1.3k
62
Chapter 62
2020-04-26
 19.8k  646
63
Chapter 63
2020-04-26
 20.7k  654
64
Chapter 64
2020-04-26
 18.7k  768
65
Chapter 65
2020-04-26
 21.4k  1.5k
66
Chapter 66
2020-04-29
 20.3k  1.6k
67
Chapter 67
2020-05-03
 19.2k  1.6k
68
Chapter 68
2020-05-06
 19.2k  1.9k
69
Chapter 69
2020-05-10
 18.4k  1.6k
70
Chapter 70
2020-05-13
 18.3k  1.3k
71
Chapter 71
2020-05-17
 17.3k  534
72
Chapter 72
2020-05-20
 16k  823
73
Chapter 73
2020-05-24
 16k  940
74
Chapter 74
2020-05-27
 15.4k  863
75
Chapter 75
2020-05-30
 14.6k  392
76
Chapter 76
2020-05-30
 16.8k  1.1k
77
Chapter 77
2020-05-30
 13.8k  481
78
Chapter 78
2020-05-30
 13.8k  756
79
Chapter 79
2020-05-30
 15k  587
80
Chapter 80
2020-05-30
 14.7k  406
81
Chapter 81
2020-05-30
 13.9k  432
82
Chapter 82
2020-05-30
 13.4k  472
83
Chapter 83
2020-05-30
 13.4k  500
84
Chapter 84
2020-05-30
 13.4k  387
85
Chapter 85
2020-05-30
 13.7k  427
86
Chapter 86
2020-05-30
 14.3k  429
87
Chapter 87
2020-05-30
 13.4k  485
88
Chapter 88
2020-05-30
 13k  451
89
Chapter 89
2020-05-30
 13.1k  338
90
Chapter 90
2020-05-31
 14.2k  648
91
Chapter 91
2020-06-03
 15.3k  659
92
Chapter 92
2020-06-07
 13.9k  547
93
Chapter 93
2020-06-10
 13.7k  594
94
Chapter 94
2020-06-14
 12.5k  461
95
Chapter 95
2020-06-17
 13k  481
96
Chapter 96
2020-06-21
 12.1k  429
97
Chapter 97
2020-06-21
 11.9k  595
98
Chapter 98
2020-06-21
 11.2k  519
99
Chapter 99
2020-06-21
 11.2k  340
100
Chapter 100
2020-06-21
 11.7k  250
101
Chapter 101
2020-06-21
 10.7k  263
102
Chapter 102
2020-06-21
 11.2k  347
103
Chapter 103
2020-06-21
 10.6k  444
104
Chapter 104
2020-06-21
 10.4k  411
105
Chapter 105
2020-06-21
 11k  382
106
Chapter 106
2020-06-21
 11.7k  689
107
Chapter 107
2020-06-24
 11.5k  514
108
Chapter 108
2020-06-28
 10.9k  636
109
Chapter 109
2020-07-01
 11.2k  611
110
Chapter 110
2020-07-05
 10.8k  473
111
Chapter 111
2020-07-08
 11.1k  494
112
Chapter 112
2020-07-12
 10.7k  441
113
Chapter 113
2020-07-15
 12.4k  1k
114
Chapter 114
2020-07-19
 12.1k  1.1k
115
Chapter 115
2020-07-22
 11.1k  885
116
Chapter 116
2020-07-26
 11.1k  506
117
Chapter 117
2020-07-29
 11.3k  473
118
Chapter 118
2020-08-02
 10.7k  425
119
Chapter 119
2020-08-05
 11.3k  404
120
Chapter 120
2020-08-09
 11.3k  316
121
Chapter 121
2020-08-12
 10.7k  321
122
Chapter 122
2020-08-16
 10.6k  373
123
Chapter 123
2020-08-19
 11k  399
124
Chapter 124
2020-08-26
 10.5k  332
125
Chapter 125
2020-08-30
 10.9k  344
126
Chapter 126
2020-09-06
 10.1k  382
127
Chapter 127
2020-09-13
 10.2k  527
128
Chapter 128
2020-09-20
 10.2k  331
129
Chapter 129
2020-09-27
 9.2k  246
130
Chapter 130
2020-10-04
 9.6k  363
131
Chapter 131
2020-10-11
 9k  260
132
Chapter 132
2020-10-18
 9.7k  306
133
Chapter 133
2020-10-25
 8.5k  200
134
Chapter 134
2020-11-01
 8.4k  166
135
Chapter 135
2020-11-08
 8.1k  141
136
Chapter 136
2020-11-15
 8.6k  213
137
Chapter 137
2020-11-22
 8.8k  182
138
Chapter 138
2020-11-29
 8.9k  172
139
Chapter 139
2020-12-06
 8.9k  264
140
Chapter 140
2020-12-13
 8.8k  152
141
Chapter 141
2020-12-20
 10.3k  531
142
Chapter 142
2020-12-27
 8.7k  352
143
Chapter 143
2021-01-03
 8.6k  339
144
Chapter 144
2021-01-10
 8k  177
145
Chapter 145
2021-01-17
 7.9k  399
146
Chapter 146
2021-01-24
 7.6k  229
147
Chapter 147
2021-01-31
 7.8k  182
148
Chapter 148
2021-02-07
 8.1k  244
149
Chapter 149
2021-02-14
 7.8k  246
150
Chapter 150
2021-02-21
 8.2k  291
151
Chapter 151
2021-02-28
 7.8k  222
152
Chapter 152
2021-03-07
 7.4k  237
153
Chapter 153
2021-03-14
 7.1k  191
154
Chapter 154
2021-03-21
 6.9k  182
155
Chapter 155
2021-03-28
 7.3k  215
156
Chapter 156
2021-04-04
 7.1k  310
157
Chapter 157
2021-04-11
 6.9k  166
158
Chapter 158
2021-04-18
 7k  223
159
Chapter 159
2021-04-25
 6.8k  199
160
Chapter 160
2021-05-02
 6.7k  217
161
Chapter 161
2021-05-09
 7.1k  199
162
Chapter 162
2021-05-16
 7.5k  308
163
Chapter 163
2021-05-23
 6.8k  447
164
Chapter 164
2021-05-30
 6.8k  286
165
Chapter 165
2021-06-06
 6.4k  237
166
Chapter 166
2021-06-13
 6.7k  396
167
Chapter 167
2021-06-20
 5.8k  253
168
Chapter 168
2021-06-27
 6k  601
169
Chapter 169
2021-07-04
 5.3k  278
170
Chapter 170
2021-07-11
 6.3k  986
171
Chapter 171
2021-10-15
 3.3k  223
172
Chapter 172
2021-10-18
 3.3k  167
173
Chapter 173
2021-10-22
 2.8k  174
174
Chapter 174
2021-10-25
 2.7k  150
175
Chapter 175
2021-10-29
 2.6k  126
176
Chapter 176
2021-11-01
 2.8k  198
177
Chapter 177
2021-11-05
 2.6k  196
178
Chapter 178
2021-11-08
 2.4k  215
179
Chapter 179
2021-11-12
 2.3k  124
180
Chapter 180
2021-11-15
 2.7k  168
181
Chapter 181
2021-12-26
 2.1k  99
182
Chapter 182
2022-01-02
 2.1k  100
183
Chapter 183
2022-01-09
 2k  116
184
Chapter 184
2022-01-16
 1.8k  117
185
Chapter 185
2022-01-23
 1.7k  86
186
Chapter 186
2022-01-24
 1.8k  131
187
Chapter 187
2022-02-12
 1.6k  107
188
Chapter 188
2022-02-19
 1.6k  42
189
Chapter 189
2022-03-04
 1.6k  82
190
Chapter 190
2022-04-05
 1.6k  160
191
Chapter 191
2022-05-14
 1.1k  76
192
Chapter 192
2022-05-21
 1k  53
193
Chapter 193
2022-05-28
 1k  64
194
Chapter 194
2022-06-16
 938  66
195
Chapter 195
2022-06-23
 895  60
196
Chapter 196
2022-06-30
 921  64
197
Chapter 197
2022-07-07
 890  54
198
Chapter 198
2022-07-14
 889  68
199
Chapter 199
2022-07-21
 974  131
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ấm áp/Số mệnh/Sảng văn/Chiếm hữu cao
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Ngạo mạn/Shota/Sếp
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao
Hệ Thống Mau Cứu Ta
Hệ Thống Mau Cứu Ta
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Đã Full
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play