Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Bá Đạo Tổng Tài Nhẹ Nhàng Yêu
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Tổng tài / Ngọt sủng / Đô thị / Drama / Trùng sinh báo thù / Chuyên sủng / Anh hùng cứu mỹ nhân / Dịu dàng
164M
4.9
Tên tác giả: Jemon Culture

Mẹ kế ức hiếp, gã đàn ông khốn nạn bạc tình, Nghiêm Sắt Sắt trùng sinh cố gắng xoay chuyển tình thế! Ơ,này Phó Đại thiếu, sao anh cứ lẽo đẽo theo tôi thế? Một kịch bản trùng sinh cuồng ngược trong trí tưởng tượng của Nghiêm Sắt Sắt lại biến thành tổng tài chiều vợ vô hạn.

Truyện này do Jemon Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 271 chương    /    (227264)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 271 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-11-09
 56k  4.5k
2
Chapter 2
2020-11-09
 44.5k  2k
3
Chapter 3
2020-11-09
 42.2k  3.9k
4
Chapter 4
2020-11-09
 38.2k  1.2k
5
Chapter 5
2020-11-09
 37k  1.3k
6
Chapter 6
2020-11-09
 35.6k  1.1k
7
Chapter 7
2020-11-09
 35k  1.1k
8
Chapter 8
2020-11-09
 34.4k  814
9
Chapter 9
2020-11-09
 35.8k  1.2k
10
Chapter 10
2020-11-09
 32.9k  937
11
Chapter 11
2020-11-11
 33.7k  1.3k
12
Chapter 12
2020-11-13
 35.6k  1.6k
13
Chapter 13
2020-11-18
 34.7k  2k
14
Chapter 14
2020-11-20
 34.9k  2.1k
15
Chapter 15
2020-11-25
 32k  2k
16
Chapter 16
2020-11-27
 32.5k  1.2k
17
Chapter 17
2020-11-29
 33.9k  3.3k
18
Chapter 18
2020-11-29
 29.3k  861
19
Chapter 19
2020-11-29
 27.3k  1k
20
Chapter 20
2020-11-29
 26.4k  642
21
Chapter 21
2020-11-29
 29.4k  1.3k
22
Chapter 22
2020-11-29
 29.2k  1.6k
23
Chapter 23
2020-11-29
 29.8k  2.1k
24
Chapter 24
2020-11-29
 28.2k  1k
25
Chapter 25
2020-11-29
 26.2k  579
26
Chapter 26
2020-11-29
 29.1k  1.4k
27
Chapter 27
2020-12-02
 28.6k  1.3k
28
Chapter 28
2020-12-04
 29.7k  1.5k
29
Chapter 29
2020-12-09
 32.7k  2.5k
30
Chapter 30
2020-12-11
 32.5k  1.6k
31
Chapter 31
2020-12-16
 31.2k  1.8k
32
Chapter 32
2020-12-18
 28.4k  1.1k
33
Chapter 33
2020-12-23
 29.4k  1.4k
34
Chapter 34
2020-12-25
 25.8k  761
35
Chapter 35
2020-12-26
 26k  843
36
Chapter 36
2020-12-26
 27k  742
37
Chapter 37
2020-12-26
 25.6k  742
38
Chapter 38
2020-12-26
 26.7k  1.3k
39
Chapter 39
2020-12-26
 27.5k  2.3k
40
Chapter 40
2020-12-26
 28.4k  1.3k
41
Chapter 41
2020-12-26
 28.8k  1.5k
42
Chapter 42
2020-12-26
 27.1k  1.1k
43
Chapter 43
2020-12-26
 29.1k  1.4k
44
Chapter 44
2020-12-30
 26.7k  1.5k
45
Chapter 45
2021-01-01
 27.2k  1.6k
46
Chapter 46
2021-01-08
 27.4k  1.2k
47
Chapter 47
2021-01-13
 27.2k  1.8k
48
Chapter 48
2021-01-15
 26k  990
49
Chapter 49
2021-01-20
 26.9k  846
50
Chapter 50
2021-01-22
 26.9k  1.2k
51
Chapter 51
2021-01-27
 27.5k  1.5k
52
Chapter 52
2021-01-29
 27.6k  862
53
Chapter 53
2021-02-03
 24.6k  757
54
Chapter 54
2021-02-05
 26.5k  1k
55
Chapter 55
2021-02-10
 26k  1.1k
56
Chapter 56
2021-02-12
 28.2k  1.6k
57
Chapter 57
2021-02-17
 24.1k  919
58
Chapter 58
2021-02-19
 27.4k  1.4k
59
Chapter 59
2021-02-24
 24.4k  633
60
Chapter 60
2021-02-26
 26.3k  1.3k
61
Chapter 61
2021-03-03
 27k  1.6k
62
Chapter 62
2021-03-05
 26.4k  1.4k
63
Chapter 63
2021-03-10
 25.5k  3.7k
64
Chapter 64
2021-03-12
 25.8k  1.1k
65
Chapter 65
2021-03-17
 24k  815
66
Chapter 66
2021-03-19
 24.4k  915
67
Chapter 67
2021-03-20
 23.3k  874
68
Chapter 68
2021-03-20
 21.4k  574
69
Chapter 69
2021-03-20
 22.3k  1k
70
Chapter 70
2021-03-20
 21.4k  625
71
Chapter 71
2021-03-20
 21.6k  1.1k
72
Chapter 72
2021-03-20
 22.5k  1.1k
73
Chapter 73
2021-03-20
 24.6k  1.7k
74
Chapter 74
2021-03-24
 23.1k  814
75
Chapter 75
2021-03-26
 23.2k  960
76
Chapter 76
2021-03-31
 22.7k  1k
77
Chapter 77
2021-04-02
 23.6k  953
78
Chapter 78
2021-04-07
 22k  908
79
Chapter 79
2021-04-09
 21.2k  603
80
Chapter 80
2021-04-14
 21.6k  681
81
Chapter 81
2021-04-16
 22.8k  716
82
Chapter 82
2021-04-18
 21k  1.2k
83
Chapter 83
2021-04-18
 21.9k  1.6k
84
Chapter 84
2021-04-18
 21.9k  1.8k
85
Chapter 85
2021-04-18
 22k  730
86
Chapter 86
2021-04-18
 22.4k  1.6k
87
Chapter 87
2021-04-18
 21.8k  1.4k
88
Chapter 88
2021-04-18
 23.1k  920
89
Chapter 89
2021-04-18
 25.2k  3.1k
90
Chapter 90
2021-04-18
 24.9k  997
91
Chapter 91
2021-04-18
 23.5k  1.2k
92
Chapter 92
2021-04-21
 21.3k  1k
93
Chapter 93
2021-04-23
 23.3k  1.5k
94
Chapter 94
2021-04-28
 22.2k  919
95
Chapter 95
2021-04-30
 23.2k  1.1k
96
Chapter 96
2021-05-05
 22.4k  1.1k
97
Chapter 97
2021-05-07
 23k  1.3k
98
Chapter 98
2021-05-12
 22.8k  1.3k
99
Chapter 99
2021-05-14
 22.3k  1.3k
100
Chapter 100
2021-05-19
 22k  1.5k
101
Chapter 101
2021-05-21
 21.7k  1.4k
102
Chapter 102
2021-05-26
 19.6k  1.3k
103
Chapter 103
2021-05-28
 20.6k  1.2k
104
Chapter 104
2021-06-02
 19.2k  632
105
Chapter 105
2021-06-04
 18.4k  722
106
Chapter 106
2021-06-09
 19.9k  778
107
Chapter 107
2021-06-11
 19.2k  861
108
Chapter 108
2021-06-12
 17.6k  343
109
Chapter 109
2021-06-12
 17.6k  440
110
Chapter 110
2021-06-12
 18.8k  519
111
Chapter 111
2021-06-12
 17.7k  628
112
Chapter 112
2021-06-12
 17.8k  436
113
Chapter 113
2021-06-12
 17.9k  436
114
Chapter 114
2021-06-12
 18k  492
115
Chapter 115
2021-06-12
 18.2k  531
116
Chapter 116
2021-06-12
 18k  431
117
Chapter 117
2021-06-12
 20k  1.1k
118
Chapter 118
2021-06-16
 19.7k  1.1k
119
Chapter 119
2021-06-18
 18.8k  887
120
Chapter 120
2021-06-23
 19.8k  1.4k
121
Chapter 121
2021-06-25
 19.5k  1.7k
122
Chapter 122
2021-06-30
 18.9k  804
123
Chapter 123
2021-07-02
 19.3k  1k
124
Chapter 124
2021-07-07
 18.4k  814
125
Chapter 125
2021-07-09
 18.7k  1.3k
126
Chapter 126
2021-07-14
 19.1k  1.3k
127
Chapter 127
2021-07-16
 19.3k  1.1k
128
Chapter 128
2021-07-21
 17.5k  781
129
Chapter 129
2021-07-23
 17.1k  806
130
Chapter 130
2021-07-28
 16.3k  762
131
Chapter 131
2021-07-30
 16.5k  648
132
Chapter 132
2021-08-04
 16.8k  1.1k
133
Chapter 133
2021-08-06
 16k  716
134
Chapter 134
2021-08-11
 16.3k  844
135
Chapter 135
2021-08-13
 16.1k  895
136
Chapter 136
2021-08-18
 15.5k  692
137
Chapter 137
2021-08-20
 15.7k  866
138
Chapter 138
2021-08-25
 14.6k  515
139
Chapter 139
2021-08-27
 15.2k  892
140
Chapter 140
2021-09-01
 14.7k  662
141
Chapter 141
2021-09-03
 14k  669
142
Chapter 142
2021-09-08
 13.7k  759
143
Chapter 143
2021-09-10
 13.5k  958
144
Chapter 144
2021-09-15
 11.7k  475
145
Chapter 145
2021-09-17
 12.1k  670
146
Chapter 146
2021-09-22
 11.7k  588
147
Chapter 147
2021-09-24
 12.4k  504
148
Chapter 148
2021-09-29
 12.3k  414
149
Chapter 149
2021-10-01
 10.7k  646
150
Chapter 150
2021-10-02
 10.7k  241
151
Chapter 151
2021-10-02
 11.1k  501
152
Chapter 152
2021-10-02
 9.9k  247
153
Chapter 153
2021-10-02
 10.1k  201
154
Chapter 154
2021-10-02
 10.9k  354
155
Chapter 155
2021-10-02
 10.1k  319
156
Chapter 156
2021-10-02
 10.7k  580
157
Chapter 157
2021-10-02
 9.9k  189
158
Chapter 158
2021-10-02
 9.2k  122
159
Chapter 159
2021-10-02
 11k  443
160
Chapter 160
2021-10-06
 10.6k  528
161
Chapter 161
2021-10-08
 11k  680
162
Chapter 162
2021-10-13
 11.2k  882
163
Chapter 163
2021-10-15
 10.8k  747
164
Chapter 164
2021-10-20
 10.3k  520
165
Chapter 165
2021-10-22
 10.3k  914
166
Chapter 166
2021-10-27
 9.3k  460
167
Chapter 167
2021-10-29
 9.4k  527
168
Chapter 168
2021-11-03
 9.8k  868
169
Chapter 169
2021-11-05
 10.2k  592
170
Chapter 170
2021-11-10
 9.7k  547
171
Chapter 171
2021-11-12
 9.7k  406
172
Chapter 172
2021-11-17
 9.5k  392
173
Chapter 173
2021-11-19
 10.1k  1.2k
174
Chapter 174
2021-11-24
 9.1k  588
175
Chapter 175
2021-11-26
 8.8k  501
176
Chapter 176
2021-11-27
 7.9k  340
177
Chapter 177
2021-11-27
 7.9k  462
178
Chapter 178
2021-11-27
 8k  405
179
Chapter 179
2021-11-27
 7.4k  282
180
Chapter 180
2021-11-27
 7.5k  269
181
Chapter 181
2021-11-27
 7.2k  288
182
Chapter 182
2021-11-27
 7.3k  324
183
Chapter 183
2021-11-27
 7.2k  265
184
Chapter 184
2021-11-27
 7.4k  519
185
Chapter 185
2021-11-27
 7.8k  781
186
Chapter 186
2021-12-01
 7.9k  655
187
Chapter 187
2021-12-03
 8.3k  650
188
Chapter 188
2021-12-08
 7.6k  634
189
Chapter 189
2021-12-10
 7.7k  763
190
Chapter 190
2021-12-15
 8.2k  535
191
Chapter 191
2021-12-17
 8.1k  737
192
Chapter 192
2021-12-22
 7.9k  670
193
Chapter 193
2021-12-24
 7.8k  526
194
Chapter 194
2021-12-27
 6.7k  304
195
Chapter 195
2021-12-27
 6.7k  245
196
Chapter 196
2021-12-27
 6.8k  748
197
Chapter 197
2021-12-27
 6.8k  310
198
Chapter 198
2021-12-27
 6.5k  345
199
Chapter 199
2021-12-27
 6.7k  275
200
Chapter 200
2021-12-27
 6.6k  282
201
Chapter 201
2021-12-27
 6.6k  406
202
Chapter 202
2021-12-27
 6.7k  405
203
Chapter 203
2021-12-27
 6.6k  423
204
Chapter 204
2021-12-29
 7.3k  970
205
Chapter 205
2021-12-31
 7.3k  442
206
Chapter 206
2022-01-05
 7.1k  570
207
Chapter 207
2022-01-07
 7k  470
208
Chapter 208
2022-01-12
 7k  460
209
Chapter 209
2022-01-14
 7.1k  578
210
Chapter 210
2022-01-19
 7.2k  856
211
Chapter 211
2022-01-21
 7.7k  798
212
Chapter 212
2022-01-26
 6.7k  464
213
Chapter 213
2022-01-28
 6.8k  778
214
Chapter 214
2022-02-02
 6.6k  484
215
Chapter 215
2022-02-04
 7.1k  659
216
Chapter 216
2022-02-09
 6.8k  416
217
Chapter 217
2022-02-11
 7.2k  556
218
Chapter 218
2022-02-16
 6.1k  424
219
Chapter 219
2022-02-18
 6.5k  507
220
Chapter 220
2022-02-23
 6.9k  780
221
Chapter 221
2022-02-25
 7k  700
222
Chapter 222
2022-03-02
 6.3k  439
223
Chapter 223
2022-03-04
 6.4k  549
224
Chapter 224
2022-03-09
 6.3k  583
225
Chapter 225
2022-03-11
 6.1k  622
226
Chapter 226
2022-03-16
 5.7k  311
227
Chapter 227
2022-03-18
 5.9k  410
228
Chapter 228
2022-03-23
 5.8k  445
229
Chapter 229
2022-03-25
 5.7k  348
230
Chapter 230
2022-03-30
 5.3k  314
231
Chapter 231
2022-04-01
 5.2k  325
232
Chapter 232
2022-04-06
 5.3k  365
233
Chapter 233
2022-04-08
 5.5k  425
234
Chapter 234
2022-04-13
 5.2k  352
235
Chapter 235
2022-04-15
 5.5k  399
236
Chapter 236
2022-04-20
 4.8k  260
237
Chapter 237
2022-04-22
 4.8k  373
238
Chapter 238
2022-04-27
 4.6k  246
239
Chapter 239
2022-04-29
 4.7k  360
240
Chapter 240
2022-05-04
 4.7k  247
241
Chapter 241
2022-05-06
 4.7k  380
242
Chapter 242
2022-05-11
 4.4k  291
243
Chapter 243
2022-05-13
 4.6k  306
244
Chapter 244
2022-05-18
 4.5k  745
245
Chapter 245
2022-05-20
 4.6k  266
246
Chapter 246
2022-05-25
 4.7k  385
247
Chapter 247
2022-05-27
 5k  442
248
Chapter 248
2022-06-01
 4.6k  254
249
Chapter 249
2022-06-03
 4.5k  535
250
Chapter 250
2022-06-08
 4.2k  310
251
Chapter 251
2022-06-10
 4.1k  385
252
Chapter 252
2022-06-15
 3.9k  191
253
Chapter 253
2022-06-17
 3.9k  183
254
Chapter 254
2022-06-22
 3.9k  255
255
Chapter 255
2022-06-24
 4.1k  306
256
Chapter 256
2022-06-29
 3.9k  213
257
Chapter 257
2022-07-01
 4.1k  301
258
Chapter 258
2022-07-06
 3.8k  223
259
Chapter 259
2022-07-08
 3.8k  354
260
Chapter 260
2022-07-13
 3.7k  319
261
Chapter 261
2022-07-15
 3.6k  307
262
Chapter 262
2022-07-20
 3.4k  241
263
Chapter 263
2022-07-22
 3.4k  237
264
Chapter 264
2022-07-27
 3.2k  209
265
Chapter 265
2022-07-29
 3.2k  271
266
Chapter 266
2022-08-03
 3k  211
267
Chapter 267
2022-08-05
 3k  265
268
Chapter 268
2022-08-10
 2.7k  232
269
Chapter 269
2022-08-12
 2.6k  309
270
Chapter 270
2022-08-17
 2k  204
271
Chapter 271
2022-08-19
 609  77
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Bỗng Một Hôm Trở Thành Con Gái Của Vua
Xuyên Không/Hài Hước/Chênh lệch tuổi/Nuôi lớn/Công chúa
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Tình yêu/Tổng tài
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Nữ Vương Trùng Sinh Ngược Cặn Bã
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Bảo bảo/Ngọt sủng/Nữ cường/Báo thù/Oan gia/Có em bé/Sảng văn/419/Nham hiểm
Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi
Tổng Tài Tuyệt Tình. Tôi Mệt Rồi, Nên Buông Tay Thôi
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu vượt giai cấp
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play