MangaToon
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Xuyên Không / Hệ thống / Dị giới / Trừ tà / Tu tiên
103.3M
4.7
Tên tác giả: Ranzai Studio

La Chinh, đại thiếu gia gia tộc họ La, do gia tộc bại lụi, đành chấp nhận thân phận gia nô, nhìn em gái bị giam cầm, mặc theo số phận. Trời không tuyệt đường sống con người, quyển cổ thư do phụ thân y để lại có thể giúp y luyện thành Thần Khí. Ẩn sâu bên trong sức mạnh thần bí này là bí mật gì? Hãy cùng La Chinh chinh phục số mệnh!

Truyện này do Ranzai Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 846 chương    /    (75878)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-29
 11.9k  1.8k
2
Chapter 2
2018-11-29
 8.3k  7.6k
3
Chapter 3
2018-11-29
 7.7k  677
4
Chapter 4
2018-11-29
 6.9k  529
5
Chapter 5
2018-11-29
 6.9k  498
6
Chapter 6
2018-11-29
 6.5k  484
7
Chapter 7
2018-11-29
 6.2k  473
8
Chapter 8
2018-11-29
 6.1k  286
9
Chapter 9
2018-11-29
 5.9k  388
10
Chapter 10
2018-11-29
 5.9k  282
11
Chapter 11
2018-12-08
 5.7k  286
12
Chapter 12
2018-12-09
 5.8k  341
13
Chapter 13
2018-12-10
 5.5k  347
14
Chapter 14
2018-12-11
 5.2k  327
15
Chapter 15
2018-12-12
 4.9k  325
16
Chapter 16
2018-12-13
 4.9k  294
17
Chapter 17
2018-12-14
 4.8k  284
18
Chapter 18
2018-12-15
 4.5k  202
19
Chapter 19
2018-12-16
 4.4k  281
20
Chapter 20
2018-12-17
 4.4k  164
21
Chapter 21
2018-12-18
 4.2k  101
22
Chapter 22
2018-12-19
 4.3k  165
23
Chapter 23
2018-12-20
 4.2k  109
24
Chapter 24
2018-12-21
 4.2k  137
25
Chapter 25
2018-12-22
 4.3k  236
26
Chapter 26
2018-12-23
 4.1k  247
27
Chapter 27
2018-12-24
 4k  164
28
Chapter 28
2018-12-25
 4k  195
29
Chapter 29
2018-12-26
 4k  197
30
Chapter 30
2018-12-27
 3.9k  222
31
Chapter 31
2018-12-28
 3.8k  158
32
Chapter 32
2018-12-29
 3.8k  170
33
Chapter 33
2018-12-30
 3.8k  194
34
Chapter 34
2018-12-31
 3.7k  179
35
Chapter 35
2019-01-01
 3.6k  143
36
Chapter 36
2019-01-02
 3.6k  136
37
Chapter 37
2019-01-03
 3.6k  109
38
Chapter 38
2019-01-04
 3.6k  141
39
Chapter 39
2019-01-05
 3.5k  190
40
Chapter 40
2019-01-06
 3.8k  310
41
Chapter 41
2019-01-07
 3.5k  138
42
Chapter 42
2019-01-08
 3.4k  94
43
Chapter 43
2019-01-09
 3.3k  100
44
Chapter 44
2019-01-10
 3.3k  71
45
Chapter 45
2019-01-11
 3.4k  138
46
Chapter 46
2019-01-12
 3.3k  89
47
Chapter 47
2019-01-13
 3.3k  116
48
Chapter 48
2019-01-14
 3.2k  96
49
Chapter 49
2019-01-15
 3.2k  135
50
Chapter 50
2019-01-18
 3.2k  124
51
Chapter 51
2019-01-25
 3.2k  149
52
Chapter 52
2019-02-01
 3.2k  160
53
Chapter 53
2019-02-08
 3.2k  112
54
Chapter 54
2019-02-15
 3.3k  155
55
Chapter 55
2019-02-22
 3.1k  164
56
Chapter 56
2019-03-01
 3.1k  181
57
Chapter 57
2019-03-08
 2.9k  132
58
Chapter 58
2019-03-15
 3k  88
59
Chapter 59
2019-03-22
 3.1k  93
60
Chapter 60
2019-03-29
 3k  167
61
Chapter 61
2019-04-05
 3.1k  358
62
Chapter 62
2019-04-12
 3k  113
63
Chapter 63
2019-04-19
 3k  100
64
Chapter 64
2019-04-26
 2.9k  154
65
Chapter 65
2019-05-03
 3.2k  126
66
Chapter 66
2019-05-10
 3.1k  183
67
Chapter 67
2019-05-17
 3.1k  141
68
Chapter 68
2019-05-23
 2.9k  161
69
Chapter 69
2019-05-25
 2.9k  221
70
Chapter 70
2019-05-25
 3k  159
71
Chapter 71
2019-05-25
 2.9k  121
72
Chapter 72
2019-05-25
 3.1k  116
73
Chapter 73
2019-05-25
 3.1k  139
74
Chapter 74
2019-05-25
 2.9k  112
75
Chapter 75
2019-05-25
 2.9k  146
76
Chapter 76
2019-05-26
 2.9k  94
77
Chapter 77
2019-05-25
 3k  119
78
Chapter 78
2019-05-25
 2.9k  148
79
Chapter 79
2019-05-25
 3.1k  128
80
Chapter 80
2019-05-30
 2.9k  81
81
Chapter 81
2019-06-01
 3.1k  97
82
Chapter 82
2019-06-06
 2.9k  74
83
Chapter 83
2019-06-08
 2.9k  79
84
Chapter 84
2019-06-13
 2.9k  153
85
Chapter 85
2019-06-15
 3k  151
86
Chapter 86
2019-06-20
 3k  146
87
Chapter 87
2019-06-22
 3k  111
88
Chapter 88
2019-06-27
 2.9k  95
89
Chapter 89
2019-06-29
 2.9k  78
90
Chapter 90
2019-07-04
 2.8k  67
91
Chapter 91
2019-07-06
 2.9k  146
92
Chapter 92
2019-07-09
 2.8k  61
93
Chapter 93
2019-07-11
 2.8k  46
94
Chapter 94
2019-07-13
 3k  66
95
Chapter 95
2019-07-16
 2.9k  65
96
Chapter 96
2019-07-16
 2.8k  50
97
Chapter 97
2019-07-16
 2.9k  65
98
Chapter 98
2019-07-16
 2.8k  100
99
Chapter 99
2019-07-16
 2.8k  55
100
Chapter 100
2019-07-16
 2.9k  66
101
Chapter 101
2019-07-16
 2.8k  54
102
Chapter 102
2019-07-16
 2.8k  87
103
Chapter 103
2019-07-16
 2.8k  90
104
Chapter 104
2019-07-16
 2.7k  119
105
Chapter 105
2019-07-16
 2.8k  101
106
Chapter 106
2019-07-18
 2.9k  85
107
Chapter 107
2019-07-20
 2.9k  98
108
Chapter 108
2019-07-23
 2.8k  132
109
Chapter 109
2019-07-25
 2.9k  135
110
Chapter 110
2019-07-27
 2.8k  71
111
Chapter 111
2019-07-30
 2.9k  102
112
Chapter 112
2019-08-01
 2.8k  81
113
Chapter 113
2019-08-03
 2.8k  148
114
Chapter 114
2019-08-06
 2.9k  100
115
Chapter 115
2019-08-08
 2.8k  45
116
Chapter 116
2019-08-10
 2.7k  37
117
Chapter 117
2019-08-10
 2.8k  60
118
Chapter 118
2019-08-10
 2.7k  73
119
Chapter 119
2019-08-10
 2.8k  62
120
Chapter 120
2019-08-10
 2.8k  42
121
Chapter 121
2019-08-10
 2.9k  38
122
Chapter 122
2019-08-10
 2.9k  83
123
Chapter 123
2019-08-10
 2.9k  124
124
Chapter 124
2019-08-10
 2.7k  56
125
Chapter 125
2019-08-10
 2.8k  61
126
Chapter 126
2019-08-10
 2.7k  79
127
Chapter 127
2019-08-10
 2.8k  61
128
Chapter 128
2019-08-10
 2.9k  120
129
Chapter 129
2019-08-10
 2.7k  50
130
Chapter 130
2019-08-10
 2.7k  40
131
Chapter 131
2019-08-10
 2.7k  54
132
Chapter 132
2019-08-10
 2.8k  38
133
Chapter 133
2019-08-10
 2.7k  54
134
Chapter 134
2019-08-10
 2.7k  48
135
Chapter 135
2019-08-10
 2.7k  60
136
Chapter 136
2019-08-10
 2.8k  72
137
Chapter 137
2019-08-13
 2.8k  93
138
Chapter 138
2019-08-15
 2.8k  67
139
Chapter 139
2019-08-17
 2.7k  125
140
Chapter 140
2019-08-20
 2.9k  112
141
Chapter 141
2019-08-22
 2.8k  54
142
Chapter 142
2019-08-24
 2.9k  84
143
Chapter 143
2019-08-27
 2.8k  56
144
Chapter 144
2019-08-29
 2.9k  61
145
Chapter 145
2019-08-31
 2.8k  139
146
Chapter 146
2019-09-03
 2.9k  75
147
Chapter 147
2019-09-05
 2.9k  59
148
Chapter 148
2019-09-07
 2.8k  46
149
Chapter 149
2019-09-08
 2.8k  123
150
Chapter 150
2019-09-08
 2.8k  46
151
Chapter 151
2019-09-08
 2.7k  70
152
Chapter 152
2019-09-08
 2.9k  121
153
Chapter 153
2019-09-08
 2.4k  222
154
Chapter 154
2019-09-08
 2.7k  72
155
Chapter 155
2019-09-08
 2.7k  52
156
Chapter 156
2019-09-08
 2.7k  70
157
Chapter 157
2019-09-08
 2.7k  53
158
Chapter 158
2019-09-08
 2.7k  89
159
Chapter 159
2019-09-08
 2.7k  103
160
Chapter 160
2019-09-08
 2.8k  46
161
Chapter 161
2019-09-08
 2.7k  43
162
Chapter 162
2019-09-08
 2.6k  27
163
Chapter 163
2019-09-08
 2.7k  40
164
Chapter 164
2019-09-08
 2.6k  41
165
Chapter 165
2019-09-08
 2.7k  73
166
Chapter 166
2019-09-08
 2.7k  76
167
Chapter 167
2019-09-08
 2.7k  85
168
Chapter 168
2019-09-08
 2.8k  106
169
Chapter 169
2019-09-10
 2.9k  128
170
Chapter 170
2019-09-11
 2.8k  123
171
Chapter 171
2019-09-12
 2.8k  129
172
Chapter 172
2019-09-13
 2.7k  58
173
Chapter 173
2019-09-14
 2.8k  89
174
Chapter 174
2019-09-15
 2.8k  46
175
Chapter 175
2019-09-16
 2.8k  62
176
Chapter 176
2019-09-17
 2.6k  75
177
Chapter 177
2019-09-18
 2.8k  117
178
Chapter 178
2019-09-19
 2.8k  109
179
Chapter 179
2019-09-20
 2.7k  117
180
Chapter 180
2019-09-21
 2.8k  96
181
Chapter 181
2019-09-22
 2.7k  59
182
Chapter 182
2019-09-23
 2.7k  114
183
Chapter 183
2019-09-24
 2.8k  110
184
Chapter 184
2019-09-25
 2.8k  88
185
Chapter 185
2019-09-26
 2.9k  70
186
Chapter 186
2019-09-27
 2.8k  92
187
Chapter 187
2019-09-28
 2.8k  81
188
Chapter 188
2019-09-29
 2.8k  47
189
Chapter 189
2019-09-30
 2.7k  123
190
Chapter 190
2019-10-01
 2.8k  36
191
Chapter 191
2019-10-02
 2.8k  98
192
Chapter 192
2019-10-03
 2.7k  75
193
Chapter 193
2019-10-04
 2.7k  78
194
Chapter 194
2019-10-05
 2.7k  40
195
Chapter 195
2019-10-06
 2.8k  72
196
Chapter 196
2019-10-07
 2.7k  84
197
Chapter 197
2019-10-08
 2.7k  92
198
Chapter 198
2019-10-09
 2.6k  79
199
Chapter 199
2019-10-10
 2.7k  48
200
Chapter 200
2019-10-11
 2.8k  68
201
Chapter 201
2019-10-12
 2.7k  28
202
Chapter 202
2019-10-13
 2.6k  56
203
Chapter 203
2019-10-14
 2.7k  167
204
Chapter 204
2019-10-15
 2.6k  51
205
Chapter 205
2019-10-16
 2.7k  97
206
Chapter 206
2019-10-17
 2.6k  125
207
Chapter 207
2019-10-18
 2.7k  68
208
Chapter 208
2019-10-19
 2.7k  52
209
Chapter 209
2019-10-20
 2.7k  73
210
Chapter 210
2019-10-21
 2.7k  41
211
Chapter 211
2019-10-22
 2.7k  45
212
Chapter 212
2019-10-23
 2.7k  97
213
Chapter 213
2019-10-24
 2.7k  59
214
Chapter 214
2019-10-25
 2.6k  37
215
Chapter 215
2019-10-26
 2.7k  37
216
Chapter 216
2019-10-27
 2.7k  85
217
Chapter 217
2019-10-28
 2.7k  75
218
Chapter 218
2019-10-29
 2.7k  42
219
Chapter 219
2019-10-30
 2.8k  68
220
Chapter 220
2019-10-31
 2.7k  53
221
Chapter 221
2019-11-01
 2.7k  47
222
Chapter 222
2019-11-02
 2.8k  101
223
Chapter 223
2019-11-02
 2.6k  56
224
Chapter 224
2019-11-02
 2.7k  75
225
Chapter 225
2019-11-02
 2.6k  23
226
Chapter 226
2019-11-02
 2.7k  44
227
Chapter 227
2019-11-02
 2.7k  42
228
Chapter 228
2019-11-02
 2.4k  54
229
Chapter 229
2019-11-02
 2.5k  71
230
Chapter 230
2019-11-02
 2.5k  96
231
Chapter 231
2019-11-02
 2.6k  30
232
Chapter 232
2019-11-02
 2.6k  73
233
Chapter 233
2019-11-02
 2.5k  50
234
Chapter 234
2019-11-02
 2.7k  71
235
Chapter 235
2019-11-02
 2.6k  39
236
Chapter 236
2019-11-02
 2.5k  26
237
Chapter 237
2019-11-02
 2.7k  37
238
Chapter 238
2019-11-02
 2.6k  74
239
Chapter 239
2019-11-02
 2.6k  90
240
Chapter 240
2019-11-02
 2.6k  67
241
Chapter 241
2019-11-02
 2.6k  47
242
Chapter 242
2019-11-02
 2.7k  83
243
Chapter 243
2019-11-03
 2.7k  92
244
Chapter 244
2019-11-04
 2.7k  57
245
Chapter 245
2019-11-05
 2.8k  108
246
Chapter 246
2019-11-06
 2.7k  49
247
Chapter 247
2019-11-07
 2.7k  119
248
Chapter 248
2019-11-08
 2.6k  68
249
Chapter 249
2019-11-09
 2.8k  125
250
Chapter 250
2019-11-10
 2.7k  52
251
Chapter 251
2019-11-11
 2.7k  67
252
Chapter 252
2019-11-12
 2.8k  92
253
Chapter 253
2019-11-13
 2.6k  70
254
Chapter 254
2019-11-14
 2.7k  130
255
Chapter 255
2019-11-15
 2.7k  58
256
Chapter 256
2019-11-16
 2.8k  88
257
Chapter 257
2019-11-17
 2.7k  100
258
Chapter 258
2019-11-18
 2.7k  86
259
Chapter 259
2019-11-19
 2.7k  68
260
Chapter 260
2019-11-20
 2.8k  81
261
Chapter 261
2019-11-21
 2.7k  103
262
Chapter 262
2019-11-22
 2.7k  83
263
Chapter 263
2019-11-23
 2.7k  68
264
Chapter 264
2019-11-24
 2.6k  69
265
Chapter 265
2019-11-24
 2.7k  64
266
Chapter 266
2019-11-24
 2.7k  51
267
Chapter 267
2019-11-24
 2.6k  64
268
Chapter 268
2019-11-24
 2.8k  74
269
Chapter 269
2019-11-24
 2.7k  39
270
Chapter 270
2019-11-24
 2.7k  73
271
Chapter 271
2019-11-24
 2.7k  49
272
Chapter 272
2019-11-24
 2.8k  84
273
Chapter 273
2019-11-24
 2.7k  73
274
Chapter 274
2019-11-24
 2.8k  72
275
Chapter 275
2019-11-25
 2.7k  129
276
Chapter 276
2019-11-26
 2.7k  78
277
Chapter 277
2019-11-27
 2.6k  59
278
Chapter 278
2019-11-28
 2.8k  95
279
Chapter 279
2019-11-29
 2.7k  79
280
Chapter 280
2019-11-30
 2.7k  63
281
Chapter 281
2019-12-01
 2.7k  112
282
Chapter 282
2019-12-02
 2.7k  65
283
Chapter 283
2019-12-03
 2.7k  149
284
Chapter 284
2019-12-04
 2.7k  58
285
Chapter 285
2019-12-05
 2.7k  112
286
Chapter 286
2019-12-06
 2.7k  61
287
Chapter 287
2019-12-07
 2.6k  112
288
Chapter 288
2019-12-07
 2.5k  69
289
Chapter 289
2019-12-07
 2.5k  48
290
Chapter 290
2019-12-07
 2.6k  34
291
Chapter 291
2019-12-07
 2.6k  47
292
Chapter 292
2019-12-07
 2.6k  68
293
Chapter 293
2019-12-07
 2.6k  44
294
Chapter 294
2019-12-07
 2.6k  176
295
Chapter 295
2019-12-07
 2.6k  56
296
Chapter 296
2019-12-07
 2.5k  59
297
Chapter 297
2019-12-07
 2.6k  60
298
Chapter 298
2019-12-07
 2.6k  56
299
Chapter 299
2019-12-07
 2.6k  72
300
Chapter 300
2019-12-07
 2.7k  66
301
Chapter 301
2019-12-07
 2.6k  63
302
Chapter 302
2019-12-07
 2.5k  65
303
Chapter 303
2019-12-07
 2.6k  133
304
Chapter 304
2019-12-07
 2.5k  85
305
Chapter 305
2019-12-07
 2.6k  58
306
Chapter 306
2019-12-07
 2.5k  78
307
Chapter 307
2019-12-07
 2.6k  39
308
Chapter 308
2019-12-08
 2.7k  75
309
Chapter 309
2019-12-09
 2.7k  50
310
Chapter 310
2019-12-10
 2.7k  112
311
Chapter 311
2019-12-11
 2.6k  100
312
Chapter 312
2019-12-12
 2.7k  43
313
Chapter 313
2019-12-13
 2.6k  48
314
Chapter 314
2019-12-14
 2.6k  57
315
Chapter 315
2019-12-15
 2.6k  79
316
Chapter 316
2019-12-16
 2.7k  98
317
Chapter 317
2019-12-17
 2.7k  110
318
Chapter 318
2019-12-18
 2.6k  91
319
Chapter 319
2019-12-19
 2.6k  104
320
Chapter 320
2019-12-20
 2.6k  93
321
Chapter 321
2019-12-21
 2.6k  87
322
Chapter 322
2019-12-22
 2.6k  58
323
Chapter 323
2019-12-22
 2.5k  107
324
Chapter 324
2019-12-22
 2.6k  246
325
Chapter 325
2019-12-22
 2.5k  43
326
Chapter 326
2019-12-22
 2.5k  41
327
Chapter 327
2019-12-22
 2.6k  51
328
Chapter 328
2019-12-22
 2.6k  43
329
Chapter 329
2019-12-22
 2.6k  54
330
Chapter 330
2019-12-22
 2.6k  49
331
Chapter 331
2019-12-22
 2.5k  46
332
Chapter 332
2019-12-22
 2.8k  87
333
Chapter 333
2019-12-23
 2.7k  132
334
Chapter 334
2019-12-24
 2.6k  95
335
Chapter 335
2019-12-25
 2.6k  73
336
Chapter 336
2019-12-26
 2.7k  175
337
Chapter 337
2019-12-27
 2.6k  56
338
Chapter 338
2019-12-28
 2.7k  163
339
Chapter 339
2019-12-29
 2.6k  173
340
Chapter 340
2019-12-30
 2.6k  79
341
Chapter 341
2019-12-31
 2.6k  86
342
Chapter 342
2020-01-01
 2.7k  164
343
Chapter 343
2020-01-02
 2.5k  106
344
Chapter 344
2020-01-03
 2.6k  81
345
Chapter 345
2020-01-04
 2.6k  49
346
Chapter 346
2020-01-04
 2.6k  112
347
Chapter 347
2020-01-04
 2.9k  230
348
Chapter 348
2020-01-04
 2.6k  116
349
Chapter 349
2020-01-04
 2.6k  76
350
Chapter 350
2020-01-04
 2.6k  74
351
Chapter 351
2020-01-04
 2.6k  83
352
Chapter 352
2020-01-04
 2.6k  48
353
Chapter 353
2020-01-04
 2.5k  36
354
Chapter 354
2020-01-04
 2.5k  27
355
Chapter 355
2020-01-04
 2.5k  89
356
Chapter 356
2020-01-04
 2.5k  55
357
Chapter 357
2020-01-04
 2.5k  69
358
Chapter 358
2020-01-04
 2.5k  61
359
Chapter 359
2020-01-04
 2.5k  55
360
Chapter 360
2020-01-04
 2.4k  27
361
Chapter 361
2020-01-04
 2.5k  93
362
Chapter 362
2020-01-04
 2.6k  88
363
Chapter 363
2020-01-04
 2.6k  131
364
Chapter 364
2020-01-04
 2.6k  76
365
Chapter 365
2020-01-04
 2.6k  175
366
Chapter 366
2020-01-05
 2.7k  110
367
Chapter 367
2020-01-06
 2.8k  112
368
Chapter 368
2020-01-07
 2.6k  115
369
Chapter 369
2020-01-08
 2.7k  79
370
Chapter 370
2020-01-09
 2.6k  84
371
Chapter 371
2020-01-10
 2.6k  110
372
Chapter 372
2020-01-11
 2.8k  89
373
Chapter 373
2020-01-12
 2.5k  51
374
Chapter 374
2020-01-12
 2.5k  50
375
Chapter 375
2020-01-12
 2.6k  60
376
Chapter 376
2020-01-12
 2.6k  52
377
Chapter 377
2020-01-12
 2.6k  94
378
Chapter 378
2020-01-12
 2.6k  98
379
Chapter 379
2020-01-12
 2.6k  91
380
Chapter 380
2020-01-12
 2.6k  50
381
Chapter 381
2020-01-12
 2.6k  185
382
Chapter 382
2020-01-12
 2.6k  76
383
Chapter 383
2020-01-12
 2.6k  108
384
Chapter 384
2020-01-13
 2.6k  58
385
Chapter 385
2020-01-14
 2.6k  57
386
Chapter 386
2020-01-15
 2.7k  94
387
Chapter 387
2020-01-16
 2.6k  57
388
Chapter 388
2020-01-17
 2.7k  98
389
Chapter 389
2020-01-18
 2.7k  67
390
Chapter 390
2020-01-19
 2.8k  85
391
Chapter 391
2020-01-20
 2.6k  126
392
Chapter 392
2020-01-21
 2.6k  58
393
Chapter 393
2020-01-22
 2.7k  68
394
Chapter 394
2020-01-23
 2.7k  100
395
Chapter 395
2020-01-24
 2.6k  117
396
Chapter 396
2020-01-25
 2.7k  151
397
Chapter 397
2020-01-26
 2.7k  127
398
Chapter 398
2020-01-27
 2.6k  105
399
Chapter 399
2020-01-28
 2.6k  117
400
Chapter 400
2020-01-29
 2.6k  78
401
Chapter 401
2020-01-30
 2.6k  80
402
Chapter 402
2020-01-31
 2.7k  85
403
Chapter 403
2020-02-01
 2.7k  70
404
Chapter 404
2020-02-02
 2.7k  76
405
Chapter 405
2020-02-03
 2.7k  57
406
Chapter 406
2020-02-03
 2.6k  69
407
Chapter 407
2020-02-03
 2.5k  61
408
Chapter 408
2020-02-03
 2.5k  46
409
Chapter 409
2020-02-03
 2.5k  28
410
Chapter 410
2020-02-03
 2.6k  96
411
Chapter 411
2020-02-03
 2.5k  34
412
Chapter 412
2020-02-03
 2.6k  64
413
Chapter 413
2020-02-03
 2.6k  52
414
Chapter 414
2020-02-03
 2.5k  61
415
Chapter 415
2020-02-03
 2.5k  62
416
Chapter 416
2020-02-04
 2.7k  103
417
Chapter 417
2020-02-05
 2.6k  85
418
Chapter 418
2020-02-06
 2.6k  89
419
Chapter 419
2020-02-07
 2.6k  56
420
Chapter 420
2020-02-08
 2.6k  110
421
Chapter 421
2020-02-09
 2.6k  71
422
Chapter 422
2020-02-10
 2.7k  85
423
Chapter 423
2020-02-11
 2.7k  98
424
Chapter 424
2020-02-12
 2.7k  143
425
Chapter 425
2020-02-13
 2.8k  145
426
Chapter 426
2020-02-14
 2.9k  234
427
Chapter 427
2020-02-15
 2.7k  99
428
Chapter 428
2020-02-15
 2.6k  88
429
Chapter 429
2020-02-15
 2.6k  57
430
Chapter 430
2020-02-15
 2.6k  52
431
Chapter 431
2020-02-15
 2.7k  88
432
Chapter 432
2020-02-15
 2.6k  121
433
Chapter 433
2020-02-15
 2.5k  38
434
Chapter 434
2020-02-15
 2.5k  42
435
Chapter 435
2020-02-15
 2.5k  38
436
Chapter 436
2020-02-15
 2.4k  34
437
Chapter 437
2020-02-15
 2.5k  41
438
Chapter 438
2020-02-15
 2.5k  45
439
Chapter 439
2020-02-15
 2.4k  34
440
Chapter 440
2020-02-15
 2.6k  59
441
Chapter 441
2020-02-15
 2.5k  36
442
Chapter 442
2020-02-15
 2.5k  74
443
Chapter 443
2020-02-15
 2.5k  35
444
Chapter 444
2020-02-15
 2.5k  36
445
Chapter 445
2020-02-15
 2.4k  33
446
Chapter 446
2020-02-15
 2.4k  41
447
Chapter 447
2020-02-15
 2.6k  96
448
Chapter 448
2020-02-16
 2.7k  106
449
Chapter 449
2020-02-17
 2.6k  79
450
Chapter 450
2020-02-18
 2.6k  87
451
Chapter 451
2020-02-19
 2.6k  64
452
Chapter 452
2020-02-20
 2.6k  84
453
Chapter 453
2020-02-21
 2.7k  213
454
Chapter 454
2020-02-22
 2.7k  161
455
Chapter 455
2020-02-22
 2.5k  58
456
Chapter 456
2020-02-22
 2.5k  61
457
Chapter 457
2020-02-22
 2.5k  35
458
Chapter 458
2020-02-22
 2.5k  60
459
Chapter 459
2020-02-22
 2.6k  68
460
Chapter 460
2020-02-22
 2.4k  26
461
Chapter 461
2020-02-22
 2.5k  30
462
Chapter 462
2020-02-22
 2.4k  36
463
Chapter 463
2020-02-22
 2.5k  34
464
Chapter 464
2020-02-22
 2.4k  33
465
Chapter 465
2020-02-22
 2.4k  23
466
Chapter 466
2020-02-22
 2.4k  26
467
Chapter 467
2020-02-22
 2.4k  22
468
Chapter 468
2020-02-22
 2.5k  35
469
Chapter 469
2020-02-22
 2.5k  35
470
Chapter 470
2020-02-22
 2.4k  21
471
Chapter 471
2020-02-22
 2.5k  44
472
Chapter 472
2020-02-22
 2.5k  37
473
Chapter 473
2020-02-22
 2.5k  82
474
Chapter 474
2020-02-22
 2.6k  104
475
Chapter 475
2020-02-23
 2.7k  195
476
Chapter 476
2020-02-24
 2.7k  211
477
Chapter 477
2020-02-25
 3k  662
478
Chapter 478
2020-02-22
 2.6k  149
479
Chapter 479
2020-02-26
 2.4k  44
480
Chapter 480
2020-02-26
 2.4k  106
481
Chapter 481
2020-02-26
 2.3k  55
482
Chapter 482
2020-02-26
 2.4k  161
483
Chapter 483
2020-02-26
 2.5k  162
484
Chapter 484
2020-02-26
 2.5k  113
485
Chapter 485
2020-02-26
 2.5k  96
486
Chapter 486
2020-02-26
 2.5k  242
487
Chapter 487
2020-02-26
 2.4k  43
488
Chapter 488
2020-02-26
 2.4k  37
489
Chapter 489
2020-02-26
 2.4k  125
490
Chapter 490
2020-02-26
 2.4k  184
491
Chapter 491
2020-02-26
 2.5k  78
492
Chapter 492
2020-02-26
 2.4k  43
493
Chapter 493
2020-02-26
 2.8k  125
494
Chapter 494
2020-02-27
 2.8k  193
495
Chapter 495
2020-02-28
 2.8k  227
496
Chapter 496
2020-02-29
 2.7k  112
497
Chapter 497
2020-03-01
 2.7k  82
498
Chapter 498
2020-03-02
 2.9k  182
499
Chapter 499
2020-03-03
 2.8k  172
500
Chapter 500
2020-03-04
 2.7k  126
501
Chapter 501
2020-03-05
 2.7k  103
502
Chapter 502
2020-03-06
 2.6k  100
503
Chapter 503
2020-03-06
 2.5k  59
504
Chapter 504
2020-03-06
 2.5k  28
505
Chapter 505
2020-03-06
 2.6k  52
506
Chapter 506
2020-03-06
 2.6k  121
507
Chapter 507
2020-03-06
 2.5k  91
508
Chapter 508
2020-03-06
 2.6k  114
509
Chapter 509
2020-03-06
 2.5k  44
510
Chapter 510
2020-03-06
 2.5k  30
511
Chapter 511
2020-03-06
 2.6k  43
512
Chapter 512
2020-03-06
 2.8k  138
513
Chapter 513
2020-03-07
 2.9k  141
514
Chapter 514
2020-03-08
 2.8k  115
515
Chapter 515
2020-03-09
 2.9k  177
516
Chapter 516
2020-03-10
 2.8k  112
517
Chapter 517
2020-03-11
 2.8k  128
518
Chapter 518
2020-03-12
 2.9k  130
519
Chapter 519
2020-03-13
 2.8k  142
520
Chapter 520
2020-03-14
 2.9k  177
521
Chapter 521
2020-03-16
 2.9k  240
522
Chapter 522
2020-03-18
 3k  405
523
Chapter 523
2020-03-21
 2.8k  269
524
Chapter 524
2020-03-23
 2.9k  204
525
Chapter 525
2020-03-25
 2.9k  220
526
Chapter 526
2020-03-28
 2.7k  156
527
Chapter 527
2020-03-30
 2.7k  110
528
Chapter 528
2020-04-01
 2.7k  210
529
Chapter 529
2020-04-04
 2.7k  214
530
Chapter 530
2020-04-06
 2.9k  212
531
Chapter 531
2020-04-08
 2.9k  247
532
Chapter 532
2020-04-11
 3.6k  1.3k
533
Chapter 533
2020-06-03
 2.5k  246
534
Chapter 534
2020-06-05
 2.2k  45
535
Chapter 535
2020-06-06
 2.3k  135
536
Chapter 536
2020-06-10
 2.2k  64
537
Chapter 537
2020-06-12
 2.3k  61
538
Chapter 538
2020-06-13
 2.5k  246
539
Chapter 539
2020-06-17
 2.4k  123
540
Chapter 540
2020-06-19
 2.3k  74
541
Chapter 541
2020-06-20
 2.3k  65
542
Chapter 542
2020-06-20
 2.2k  45
543
Chapter 543
2020-06-20
 2k  31
544
Chapter 544
2020-06-20
 2k  39
545
Chapter 545
2020-06-20
 2k  33
546
Chapter 546
2020-06-20
 2k  21
547
Chapter 547
2020-06-20
 2.1k  94
548
Chapter 548
2020-06-20
 2.2k  57
549
Chapter 549
2020-06-20
 2.1k  32
550
Chapter 550
2020-06-20
 2k  49
551
Chapter 551
2020-06-20
 2.3k  117
552
Chapter 552
2020-06-24
 2.2k  31
553
Chapter 553
2020-06-26
 2.3k  57
554
Chapter 554
2020-06-27
 2.3k  120
555
Chapter 555
2020-07-01
 2.3k  55
556
Chapter 556
2020-07-03
 2.2k  59
557
Chapter 557
2020-07-04
 2.3k  95
558
Chapter 558
2020-07-08
 2.2k  68
559
Chapter 559
2020-07-10
 2.2k  74
560
Chapter 560
2020-07-11
 2.5k  278
561
Chapter 561
2020-08-07
 2.1k  84
562
Chapter 562
2020-08-10
 2k  84
563
Chapter 563
2020-08-12
 2k  69
564
Chapter 564
2020-08-14
 2k  42
565
Chapter 565
2020-08-17
 2.1k  42
566
Chapter 566
2020-08-19
 2k  47
567
Chapter 567
2020-08-21
 2k  49
568
Chapter 568
2020-08-24
 1.9k  58
569
Chapter 569
2020-08-26
 2k  49
570
Chapter 570
2020-08-28
 2k  64
571
Chapter 571
2020-08-31
 1.9k  41
572
Chapter 572
2020-09-02
 2.1k  120
573
Chapter 573
2020-09-04
 2k  95
574
Chapter 574
2020-09-07
 1.9k  34
575
Chapter 575
2020-09-09
 1.8k  41
576
Chapter 576
2020-09-11
 1.8k  59
577
Chapter 577
2020-09-14
 1.8k  53
578
Chapter 578
2020-09-16
 1.8k  46
579
Chapter 579
2020-09-18
 1.9k  67
580
Chapter 580
2020-09-23
 1.9k  44
581
Chapter 581
2020-09-25
 1.9k  74
582
Chapter 582
2020-09-30
 1.8k  56
583
Chapter 583
2020-10-02
 1.8k  46
584
Chapter 584
2020-10-07
 1.8k  52
585
Chapter 585
2020-10-09
 1.8k  28
586
Chapter 586
2020-10-14
 1.7k  29
587
Chapter 587
2020-10-16
 1.8k  64
588
Chapter 588
2020-10-21
 1.7k  32
589
Chapter 589
2020-10-23
 1.7k  32
590
Chapter 590
2020-10-28
 1.6k  28
591
Chapter 591
2020-10-30
 1.7k  53
592
Chapter 592
2020-11-04
 1.6k  28
593
Chapter 593
2020-11-06
 1.7k  36
594
Chapter 594
2020-11-11
 1.6k  28
595
Chapter 595
2020-11-13
 1.6k  60
596
Chapter 596
2020-11-18
 1.5k  25
597
Chapter 597
2020-11-20
 1.6k  19
598
Chapter 598
2020-11-21
 1.5k  27
599
Chapter 599
2020-11-21
 1.5k  14
600
Chapter 600
2020-11-21
 1.4k  21
601
Chapter 601
2020-11-21
 1.5k  18
602
Chapter 602
2020-11-21
 1.5k  26
603
Chapter 603
2020-11-21
 1.4k  6
604
Chapter 604
2020-11-21
 1.5k  14
605
Chapter 605
2020-11-21
 1.5k  16
606
Chapter 606
2020-11-21
 1.5k  20
607
Chapter 607
2020-11-21
 1.9k  108
608
Chapter 608
2020-11-25
 1.7k  30
609
Chapter 609
2020-11-27
 1.7k  35
610
Chapter 610
2020-12-02
 1.6k  29
611
Chapter 611
2020-12-04
 1.6k  26
612
Chapter 612
2020-12-09
 1.6k  58
613
Chapter 613
2020-12-11
 1.6k  65
614
Chapter 614
2020-12-16
 1.5k  28
615
Chapter 615
2020-12-18
 1.6k  54
616
Chapter 616
2020-12-23
 1.6k  101
617
Chapter 617
2021-01-08
 1.5k  45
618
Chapter 618
2021-01-13
 1.5k  25
619
Chapter 619
2021-01-15
 1.4k  67
620
Chapter 620
2021-01-20
 1.4k  19
621
Chapter 621
2021-01-22
 1.5k  51
622
Chapter 622
2021-01-27
 1.5k  69
623
Chapter 623
2021-01-29
 1.5k  39
624
Chapter 624
2021-02-03
 1.4k  28
625
Chapter 625
2021-02-05
 1.5k  57
626
Chapter 626
2021-02-10
 1.4k  60
627
Chapter 627
2021-02-12
 1.4k  61
628
Chapter 628
2021-02-17
 1.4k  36
629
Chapter 629
2021-02-19
 1.4k  88
630
Chapter 630
2021-02-20
 1.3k  41
631
Chapter 631
2021-02-20
 1.2k  16
632
Chapter 632
2021-02-20
 1.2k  16
633
Chapter 633
2021-02-20
 1.2k  17
634
Chapter 634
2021-02-20
 1.4k  24
635
Chapter 635
2021-02-20
 1.3k  21
636
Chapter 636
2021-02-20
 1.3k  21
637
Chapter 637
2021-02-20
 1.3k  29
638
Chapter 638
2021-02-20
 1.3k  34
639
Chapter 639
2021-02-20
 1.5k  113
640
Chapter 640
2021-02-24
 1.4k  77
641
Chapter 641
2021-02-26
 1.4k  59
642
Chapter 642
2021-03-03
 1.3k  32
643
Chapter 643
2021-03-05
 1.4k  50
644
Chapter 644
2021-03-10
 1.3k  34
645
Chapter 645
2021-03-12
 1.3k  33
646
Chapter 646
2021-03-17
 1.3k  30
647
Chapter 647
2021-03-19
 1.3k  40
648
Chapter 648
2021-03-24
 1.2k  34
649
Chapter 649
2021-03-26
 1.3k  46
650
Chapter 650
2021-03-31
 1.3k  72
651
Chapter 651
2021-04-02
 1.3k  58
652
Chapter 652
2021-04-07
 1.3k  87
653
Chapter 653
2021-04-09
 1.2k  87
654
Chapter 654
2021-04-14
 1.2k  52
655
Chapter 655
2021-04-16
 1.2k  34
656
Chapter 656
2021-04-21
 1.2k  31
657
Chapter 657
2021-04-23
 1.2k  44
658
Chapter 658
2021-04-28
 1.1k  25
659
Chapter 659
2021-04-30
 1.2k  34
660
Chapter 660
2021-05-05
 1.2k  25
661
Chapter 661
2021-05-07
 1.1k  27
662
Chapter 662
2021-05-12
 1.2k  77
663
Chapter 663
2021-05-14
 1.1k  46
664
Chapter 664
2021-05-19
 1.1k  40
665
Chapter 665
2021-05-21
 1.1k  26
666
Chapter 666
2021-05-23
 1k  26
667
Chapter 667
2021-05-23
 1k  14
668
Chapter 668
2021-05-23
 1k  17
669
Chapter 669
2021-05-23
 1k  19
670
Chapter 670
2021-05-23
 1k  18
671
Chapter 671
2021-05-23
 1k  12
672
Chapter 672
2021-05-23
 1k  23
673
Chapter 673
2021-05-23
 1k  18
674
Chapter 674
2021-05-23
 1k  12
675
Chapter 675
2021-05-23
 1.2k  42
676
Chapter 676
2021-05-26
 1.1k  40
677
Chapter 677
2021-05-28
 1.1k  41
678
Chapter 678
2021-06-02
 1.1k  37
679
Chapter 679
2021-06-04
 1.1k  52
680
Chapter 680
2021-06-09
 1.1k  43
681
Chapter 681
2021-06-11
 1.1k  44
682
Chapter 682
2021-06-16
 1k  34
683
Chapter 683
2021-06-18
 1.1k  44
684
Chapter 684
2021-06-23
 1.1k  55
685
Chapter 685
2021-06-25
 1.1k  42
686
Chapter 686
2021-06-30
 978  59
687
Chapter 687
2021-07-02
 987  49
688
Chapter 688
2021-07-07
 1k  34
689
Chapter 689
2021-07-09
 1k  39
690
Chapter 690
2021-07-14
 1k  37
691
Chapter 691
2021-07-16
 975  44
692
Chapter 692
2021-07-21
 971  42
693
Chapter 693
2021-07-23
 1k  54
694
Chapter 694
2021-07-28
 932  31
695
Chapter 695
2021-07-30
 953  34
696
Chapter 696
2021-08-04
 958  29
697
Chapter 697
2021-08-06
 900  27
698
Chapter 698
2021-08-11
 881  33
699
Chapter 699
2021-08-13
 876  32
700
Chapter 700
2021-08-18
 862  28
701
Chapter 701
2021-08-20
 893  28
702
Chapter 702
2021-08-25
 838  30
703
Chapter 703
2021-08-27
 847  36
704
Chapter 704
2021-09-01
 833  33
705
Chapter 705
2021-09-03
 827  38
706
Chapter 706
2021-09-08
 782  35
707
Chapter 707
2021-09-10
 729  35
708
Chapter 708
2021-09-10
 734  22
709
Chapter 709
2021-09-10
 692  16
710
Chapter 710
2021-09-10
 695  10
711
Chapter 711
2021-09-10
 694  9
712
Chapter 712
2021-09-10
 696  15
713
Chapter 713
2021-09-10
 663  8
714
Chapter 714
2021-09-10
 666  18
715
Chapter 715
2021-09-10
 676  9
716
Chapter 716
2021-09-10
 684  16
717
Chapter 717
2021-09-10
 757  47
718
Chapter 718
2021-09-15
 702  15
719
Chapter 719
2021-09-17
 712  21
720
Chapter 720
2021-09-22
 696  25
721
Chapter 721
2021-09-24
 713  26
722
Chapter 722
2021-09-29
 689  38
723
Chapter 723
2021-10-01
 745  27
724
Chapter 724
2021-10-06
 661  17
725
Chapter 725
2021-10-08
 670  34
726
Chapter 726
2021-10-13
 630  13
727
Chapter 727
2021-10-15
 664  32
728
Chapter 728
2021-10-20
 646  15
729
Chapter 729
2021-10-22
 614  19
730
Chapter 730
2021-10-27
 617  12
731
Chapter 731
2021-10-29
 614  16
732
Chapter 732
2021-11-03
 605  15
733
Chapter 733
2021-11-05
 607  24
734
Chapter 734
2021-11-10
 588  17
735
Chapter 735
2021-11-12
 639  15
736
Chapter 736
2021-11-17
 602  23
737
Chapter 737
2021-11-19
 603  12
738
Chapter 738
2021-11-24
 582  10
739
Chapter 739
2021-11-26
 580  15
740
Chapter 740
2021-11-29
 543  8
741
Chapter 741
2021-11-29
 523  8
742
Chapter 742
2021-11-29
 535  7
743
Chapter 743
2021-11-29
 539  8
744
Chapter 744
2021-11-29
 531  9
745
Chapter 745
2021-11-29
 535  7
746
Chapter 746
2021-11-29
 591  22
747
Chapter 747
2021-12-01
 559  17
748
Chapter 748
2021-12-03
 571  25
749
Chapter 749
2021-12-08
 564  16
750
Chapter 750
2021-12-10
 560  27
751
Chapter 751
2021-12-15
 548  11
752
Chapter 752
2021-12-17
 574  18
753
Chapter 753
2021-12-22
 520  11
754
Chapter 754
2021-12-24
 555  16
755
Chapter 755
2021-12-29
 542  20
756
Chapter 756
2021-12-31
 539  20
757
Chapter 757
2022-01-05
 513  12
758
Chapter 758
2022-01-07
 539  12
759
Chapter 759
2022-01-12
 511  14
760
Chapter 760
2022-01-14
 522  19
761
Chapter 761
2022-01-19
 518  19
762
Chapter 762
2022-01-21
 489  12
763
Chapter 763
2022-01-26
 480  12
764
Chapter 764
2022-01-28
 485  14
765
Chapter 765
2022-02-02
 470  16
766
Chapter 766
2022-02-04
 488  31
767
Chapter 767
2022-02-09
 490  10
768
Chapter 768
2022-02-11
 471  14
769
Chapter 769
2022-02-16
 452  10
770
Chapter 770
2022-02-18
 462  12
771
Chapter 771
2022-02-23
 441  38
772
Chapter 772
2022-02-25
 489  15
773
Chapter 773
2022-03-02
 421  11
774
Chapter 774
2022-03-04
 429  14
775
Chapter 775
2022-03-09
 415  21
776
Chapter 776
2022-03-11
 416  19
777
Chapter 777
2022-03-16
 414  12
778
Chapter 778
2022-03-18
 410  15
779
Chapter 779
2022-03-23
 416  15
780
Chapter 780
2022-03-25
 426  20
781
Chapter 781
2022-03-30
 396  12
782
Chapter 782
2022-04-01
 406  22
783
Chapter 783
2022-04-06
 394  15
784
Chapter 784
2022-04-08
 398  24
785
Chapter 785
2022-04-13
 378  14
786
Chapter 786
2022-04-15
 391  16
787
Chapter 787
2022-04-20
 390  11
788
Chapter 788
2022-04-22
 398  17
789
Chapter 789
2022-04-27
 374  12
790
Chapter 790
2022-04-29
 385  20
791
Chapter 791
2022-05-04
 379  18
792
Chapter 792
2022-05-06
 385  18
793
Chapter 793
2022-05-11
 361  24
794
Chapter 794
2022-05-13
 368  18
795
Chapter 795
2022-05-18
 357  14
796
Chapter 796
2022-05-20
 370  11
797
Chapter 797
2022-05-25
 372  12
798
Chapter 798
2022-05-27
 368  36
799
Chapter 799
2022-06-01
 378  18
800
Chapter 800
2022-06-03
 377  13
801
Chapter 801
2022-06-08
 333  3
802
Chapter 802
2022-06-08
 333  10
803
Chapter 803
2022-06-08
 317  7
804
Chapter 804
2022-06-08
 314  3
805
Chapter 805
2022-06-08
 316  5
806
Chapter 806
2022-06-08
 313  9
807
Chapter 807
2022-06-08
 310  6
808
Chapter 808
2022-06-08
 342  9
809
Chapter 809
2022-06-10
 333  9
810
Chapter 810
2022-06-15
 325  20
811
Chapter 811
2022-06-17
 330  16
812
Chapter 812
2022-06-22
 310  8
813
Chapter 813
2022-06-24
 319  15
814
Chapter 814
2022-06-29
 299  8
815
Chapter 815
2022-07-01
 315  11
816
Chapter 816
2022-07-06
 328  9
817
Chapter 817
2022-07-08
 293  7
818
Chapter 818
2022-07-13
 278  13
819
Chapter 819
2022-07-15
 265  12
820
Chapter 820
2022-07-20
 273  10
821
Chapter 821
2022-07-22
 285  11
822
Chapter 822
2022-07-27
 255  9
823
Chapter 823
2022-07-29
 247  12
824
Chapter 824
2022-08-03
 235  10
825
Chapter 825
2022-08-05
 240  11
826
Chapter 826
2022-08-10
 243  9
827
Chapter 827
2022-08-12
 242  16
828
Chapter 828
2022-08-17
 208  8
829
Chapter 829
2022-08-19
 195  5
830
Chapter 830
2022-08-19
 209  4
831
Chapter 831
2022-08-19
 201  5
832
Chapter 832
2022-08-19
 195  5
833
Chapter 833
2022-08-19
 193  4
834
Chapter 834
2022-08-19
 192  7
835
Chapter 835
2022-08-19
 195  4
836
Chapter 836
2022-08-19
 224  13
837
Chapter 837
2022-08-24
 201  6
838
Chapter 838
2022-08-26
 222  10
839
Chapter 839
2022-08-31
 201  9
840
Chapter 840
2022-09-02
 190  7
841
Chapter 841
2022-09-07
 169  4
842
Chapter 842
2022-09-09
 173  6
843
Chapter 843
2022-09-14
 160  3
844
Chapter 844
2022-09-16
 154  8
845
Chapter 845
2022-09-21
 123  2
846
Chapter 846
2022-09-23
 115  7
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Vạn Tướng Chi Vương
Vạn Tướng Chi Vương
Huyền huyễn/Sảng văn/Lội ngược dòng
Bảo Bối Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma
Bảo Bối Gả Thay Của Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full
|LiChaeng| Loạn Cả Tư Tình
|LiChaeng| Loạn Cả Tư Tình
Tình yêu/Viễn tưởng/Fanfic/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play