Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Ấm áp / Số mệnh / Sảng văn / Chiếm hữu cao
120.2M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Sau một đêm say tình với người đàn ông xa lạ, cô mang thai và sinh ra một đứa con trai bảo bối. sau này, cô tình cờ phát hiện ra con trai mình vẫn còn một người anh sinh đôi nữa. bí mật năm đó rốt cuộc là gì? gặp lại lần nữa, hắn ép cô lên tường chất vấn, “sung sướng một đêm rồi muốn chạy à? không dễ như vậy đâu…” Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 239 chương    /    (61167)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 239 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-05-10
 33.4k  1.6k
2
Chapter 2
2019-05-10
 23.5k  1.5k
3
Chapter 3
2019-05-10
 19k  659
4
Chapter 4
2019-05-10
 17.8k  677
5
Chapter 5
2019-05-10
 22.6k  625
6
Chapter 6
2019-05-10
 18.8k  289
7
Chapter 7
2019-05-10
 18.9k  346
8
Chapter 8
2019-05-10
 18.3k  130
9
Chapter 9
2019-05-10
 18.2k  502
10
Chapter 10
2019-05-10
 16.1k  532
11
Chapter 11
2019-05-12
 16.2k  325
12
Chapter 12
2019-05-16
 15.6k  486
13
Chapter 13
2019-05-19
 15.8k  505
14
Chapter 14
2019-05-22
 16k  284
15
Chapter 15
2019-05-23
 17k  541
16
Chapter 16
2019-05-24
 15.2k  689
17
Chapter 17
2019-05-25
 14.7k  224
18
Chapter 18
2019-05-26
 14.4k  386
19
Chapter 19
2019-05-27
 14.7k  432
20
Chapter 20
2019-05-28
 14.6k  241
21
Chapter 21
2019-05-29
 14.3k  387
22
Chapter 22
2019-05-30
 14.4k  272
23
Chapter 23
2019-05-31
 14.2k  471
24
Chapter 24
2019-06-01
 12.6k  302
25
Chapter 25
2019-06-02
 13.9k  454
26
Chapter 26
2019-06-04
 12.2k  205
27
Chapter 27
2019-06-08
 12k  245
28
Chapter 28
2019-06-09
 12k  178
29
Chapter 29
2019-06-11
 10.9k  351
30
Chapter 30
2019-06-15
 11.4k  250
31
Chapter 31
2019-06-16
 11.7k  229
32
Chapter 32
2019-06-18
 11.2k  257
33
Chapter 33
2019-06-22
 11.2k  319
34
Chapter 34
2019-06-23
 11k  181
35
Chapter 35
2019-06-25
 11.3k  323
36
Chapter 36
2019-06-29
 11.2k  420
37
Chapter 37
2019-06-30
 12.1k  508
38
Chapter 38
2019-07-02
 11.3k  475
39
Chapter 39
2019-07-06
 12.7k  225
40
Chapter 40
2019-07-07
 12.1k  518
41
Chapter 41
2019-07-09
 11k  179
42
Chapter 42
2019-07-13
 11k  366
43
Chapter 43
2019-07-14
 10k  205
44
Chapter 44
2019-07-16
 10.4k  191
45
Chapter 45
2019-07-20
 11.8k  408
46
Chapter 46
2019-07-21
 10.8k  336
47
Chapter 47
2019-07-23
 10.3k  148
48
Chapter 48
2019-07-27
 10.1k  227
49
Chapter 49
2019-07-28
 10.8k  289
50
Chapter 50
2019-07-30
 11.4k  615
51
Chapter 51
2019-08-03
 10.8k  196
52
Chapter 52
2019-08-04
 11k  216
53
Chapter 53
2019-08-06
 10.4k  177
54
Chapter 54
2019-08-10
 9.6k  181
55
Chapter 55
2019-08-11
 10.1k  197
56
Chapter 56
2019-08-13
 9.7k  257
57
Chapter 57
2019-08-15
 9.4k  186
58
Chapter 58
2019-08-15
 10.1k  294
59
Chapter 59
2019-08-15
 9k  115
60
Chapter 60
2019-08-15
 9.3k  242
61
Chapter 61
2019-08-15
 9k  98
62
Chapter 62
2019-08-15
 9.2k  104
63
Chapter 63
2019-08-15
 9.3k  226
64
Chapter 64
2019-08-15
 9k  181
65
Chapter 65
2019-08-15
 8.6k  157
66
Chapter 66
2019-08-15
 8.9k  161
67
Chapter 67
2019-08-15
 8.6k  158
68
Chapter 68
2019-08-15
 8.4k  167
69
Chapter 69
2019-08-15
 8.3k  151
70
Chapter 70
2019-08-15
 10.1k  756
71
Chapter 71
2019-08-15
 8.6k  117
72
Chapter 72
2019-08-15
 8.8k  433
73
Chapter 73
2019-08-15
 9k  120
74
Chapter 74
2019-08-15
 8.9k  176
75
Chapter 75
2019-08-15
 8.5k  107
76
Chapter 76
2019-08-15
 9.2k  402
77
Chapter 77
2019-08-17
 9k  145
78
Chapter 78
2019-08-18
 9.9k  186
79
Chapter 79
2019-08-20
 10.5k  384
80
Chapter 80
2019-08-24
 9.4k  120
81
Chapter 81
2019-08-25
 9.2k  241
82
Chapter 82
2019-08-27
 9.5k  157
83
Chapter 83
2019-08-31
 9.8k  276
84
Chapter 84
2019-09-01
 8.9k  211
85
Chapter 85
2019-09-03
 8.8k  486
86
Chapter 86
2019-09-07
 8.4k  143
87
Chapter 87
2019-09-08
 8.6k  132
88
Chapter 88
2019-09-10
 8.4k  236
89
Chapter 89
2019-09-14
 8.4k  230
90
Chapter 90
2019-09-15
 9.2k  438
91
Chapter 91
2019-09-17
 8.7k  214
92
Chapter 92
2019-09-21
 8.8k  209
93
Chapter 93
2019-09-22
 8.7k  222
94
Chapter 94
2019-09-24
 8.3k  200
95
Chapter 95
2019-09-27
 8.4k  150
96
Chapter 96
2019-09-28
 8k  176
97
Chapter 97
2019-09-28
 9k  126
98
Chapter 98
2019-09-28
 8.3k  185
99
Chapter 99
2019-09-28
 7.8k  118
100
Chapter 100
2019-09-28
 8.3k  75
101
Chapter 101
2019-09-28
 7.8k  54
102
Chapter 102
2019-09-28
 8.5k  163
103
Chapter 103
2019-09-28
 8.1k  82
104
Chapter 104
2019-09-28
 8.8k  224
105
Chapter 105
2019-09-28
 8k  104
106
Chapter 106
2019-09-28
 8.2k  161
107
Chapter 107
2019-09-28
 7.8k  141
108
Chapter 108
2019-09-28
 7.7k  83
109
Chapter 109
2019-09-28
 7.4k  160
110
Chapter 110
2019-09-28
 7.3k  162
111
Chapter 111
2019-09-28
 7.4k  64
112
Chapter 112
2019-09-28
 7.4k  91
113
Chapter 113
2019-09-28
 7.7k  113
114
Chapter 114
2019-09-28
 7.2k  70
115
Chapter 115
2019-09-28
 7.8k  96
116
Chapter 116
2019-09-28
 7.5k  99
117
Chapter 117
2019-09-29
 8k  156
118
Chapter 118
2019-09-30
 7.6k  109
119
Chapter 119
2019-10-01
 8.1k  219
120
Chapter 120
2019-10-02
 8.5k  214
121
Chapter 121
2019-10-03
 8.3k  190
122
Chapter 122
2019-10-04
 8.5k  180
123
Chapter 123
2019-10-05
 8.3k  158
124
Chapter 124
2019-10-06
 7.9k  147
125
Chapter 125
2019-10-07
 7.9k  118
126
Chapter 126
2019-10-08
 8.3k  121
127
Chapter 127
2019-10-09
 7.6k  158
128
Chapter 128
2019-10-10
 7.6k  112
129
Chapter 129
2019-10-11
 7.7k  156
130
Chapter 130
2019-10-12
 7.9k  165
131
Chapter 131
2019-10-13
 7.8k  154
132
Chapter 132
2019-10-14
 7.9k  59
133
Chapter 133
2019-10-15
 7.9k  210
134
Chapter 134
2019-10-16
 8k  134
135
Chapter 135
2019-10-17
 7.2k  131
136
Chapter 136
2019-10-18
 7.3k  124
137
Chapter 137
2019-10-19
 7.1k  99
138
Chapter 138
2019-10-20
 7.6k  110
139
Chapter 139
2019-10-21
 7.6k  90
140
Chapter 140
2019-10-22
 7.6k  96
141
Chapter 141
2019-10-23
 7.3k  187
142
Chapter 142
2019-10-24
 7.7k  144
143
Chapter 143
2019-10-25
 7.4k  254
144
Chapter 144
2019-10-26
 7k  462
145
Chapter 145
2019-10-27
 7.5k  117
146
Chapter 146
2019-10-28
 7.3k  249
147
Chapter 147
2019-10-29
 7.4k  92
148
Chapter 148
2019-10-30
 7.7k  144
149
Chapter 149
2019-10-31
 7.2k  140
150
Chapter 150
2019-11-01
 7.6k  153
151
Chapter 151
2019-11-02
 7.7k  146
152
Chapter 152
2019-11-03
 7.3k  180
153
Chapter 153
2019-11-04
 7.6k  290
154
Chapter 154
2019-11-05
 7.9k  214
155
Chapter 155
2019-11-06
 8.1k  176
156
Chapter 156
2019-11-07
 7.4k  145
157
Chapter 157
2019-11-08
 8.1k  369
158
Chapter 158
2019-11-09
 7.4k  154
159
Chapter 159
2019-11-10
 7.3k  224
160
Chapter 160
2019-11-11
 8.4k  347
161
Chapter 161
2019-11-12
 7.2k  136
162
Chapter 162
2019-11-13
 7.4k  166
163
Chapter 163
2019-11-14
 8k  232
164
Chapter 164
2019-11-15
 6.8k  145
165
Chapter 165
2019-11-16
 7.3k  127
166
Chapter 166
2019-11-17
 7.1k  178
167
Chapter 167
2019-11-18
 7.1k  239
168
Chapter 168
2019-11-19
 7.2k  188
169
Chapter 169
2019-11-20
 7.1k  261
170
Chapter 170
2019-11-21
 7.1k  263
171
Chapter 171
2019-11-22
 7.7k  452
172
Chapter 172
2019-11-23
 7.8k  218
173
Chapter 173
2019-11-24
 7k  120
174
Chapter 174
2019-11-25
 6.9k  74
175
Chapter 175
2019-11-26
 7.1k  201
176
Chapter 176
2019-11-27
 7.8k  136
177
Chapter 177
2019-11-28
 7.5k  232
178
Chapter 178
2019-11-29
 7.2k  136
179
Chapter 179
2019-11-30
 7k  129
180
Chapter 180
2019-12-01
 7.6k  150
181
Chapter 181
2019-12-02
 7.5k  305
182
Chapter 182
2019-12-03
 7.2k  154
183
Chapter 183
2019-12-04
 7.2k  127
184
Chapter 184
2019-12-05
 7k  177
185
Chapter 185
2019-12-06
 6.3k  132
186
Chapter 186
2019-12-07
 6.6k  98
187
Chapter 187
2019-12-08
 7k  157
188
Chapter 188
2019-12-09
 6.8k  174
189
Chapter 189
2019-12-10
 7.3k  242
190
Chapter 190
2019-12-11
 7.3k  142
191
Chapter 191
2019-12-12
 7.3k  330
192
Chapter 192
2019-12-13
 7.4k  153
193
Chapter 193
2019-12-14
 6.5k  155
194
Chapter 194
2019-12-16
 6.7k  127
195
Chapter 195
2019-12-17
 6.8k  119
196
Chapter 196
2019-12-19
 7k  233
197
Chapter 197
2019-12-22
 6.6k  127
198
Chapter 198
2019-12-24
 6.6k  138
199
Chapter 199
2019-12-29
 6.5k  107
200
Chapter 200
2019-12-31
 7.3k  355
201
Chapter 201
2020-01-02
 6.7k  214
202
Chapter 202
2020-01-05
 7.2k  327
203
Chapter 203
2020-01-07
 6.7k  139
204
Chapter 204
2020-01-09
 7k  301
205
Chapter 205
2020-01-12
 6.7k  82
206
Chapter 206
2020-01-14
 6.7k  169
207
Chapter 207
2020-01-16
 6.7k  175
208
Chapter 208
2020-01-19
 6.7k  232
209
Chapter 209
2020-01-21
 6.9k  204
210
Chapter 210
2020-01-23
 7.1k  206
211
Chapter 211
2020-01-26
 6.7k  162
212
Chapter 212
2020-01-28
 6.8k  193
213
Chapter 213
2020-01-30
 6.6k  188
214
Chapter 214
2020-02-02
 6.6k  154
215
Chapter 215
2020-02-04
 6.5k  173
216
Chapter 216
2020-02-06
 6.2k  174
217
Chapter 217
2020-02-09
 6.7k  270
218
Chapter 218
2020-02-11
 6.5k  206
219
Chapter 219
2020-02-13
 6.7k  395
220
Chapter 220
2020-02-16
 7.1k  442
221
Chapter 221
2020-02-18
 7k  269
222
Chapter 222
2020-02-20
 6.7k  206
223
Chapter 223
2020-02-23
 6.7k  167
224
Chapter 224
2020-02-25
 6.7k  178
225
Chapter 225
2020-02-27
 7.1k  169
226
Chapter 226
2020-03-01
 7.2k  184
227
Chapter 227
2020-03-03
 7.3k  266
228
Chapter 228
2020-03-08
 7.7k  280
229
Chapter 229
2020-03-10
 9.9k  943
230
Chapter 230
2020-03-15
 8.4k  322
231
Chapter 231
2020-03-17
 8.6k  494
232
Chapter 232
2020-03-22
 9.1k  348
233
Chapter 233
2020-03-24
 10.6k  501
234
Chapter 234
2020-03-29
 8.5k  297
235
Chapter 235
2020-03-31
 9.9k  451
236
Chapter 236
2020-04-05
 8.8k  307
237
Chapter 237
2020-04-07
 10.2k  472
238
Chapter 238
2020-04-12
 9.3k  424
239
Chapter 239
2020-04-14
 21.2k  2.6k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Hệ Thống Mau Cứu Ta
Hệ Thống Mau Cứu Ta
Tình yêu/Đam mỹ/Xuyên Không/Đã Full
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play