Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Ấm áp / Số mệnh / Sảng văn / Chiếm hữu cao
121M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Sau một đêm say tình với người đàn ông xa lạ, cô mang thai và sinh ra một đứa con trai bảo bối. sau này, cô tình cờ phát hiện ra con trai mình vẫn còn một người anh sinh đôi nữa. bí mật năm đó rốt cuộc là gì? gặp lại lần nữa, hắn ép cô lên tường chất vấn, “sung sướng một đêm rồi muốn chạy à? không dễ như vậy đâu…”

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 239 chương    /    (95444)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 239 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-05-10
 33.8k  2.2k
2
Chapter 2
2019-05-10
 23.7k  2.4k
3
Chapter 3
2019-05-10
 19.2k  1.1k
4
Chapter 4
2019-05-10
 18.1k  999
5
Chapter 5
2019-05-10
 22.8k  873
6
Chapter 6
2019-05-10
 19k  467
7
Chapter 7
2019-05-10
 19.1k  488
8
Chapter 8
2019-05-10
 18.5k  272
9
Chapter 9
2019-05-10
 18.4k  839
10
Chapter 10
2019-05-10
 16.3k  961
11
Chapter 11
2019-05-12
 16.3k  572
12
Chapter 12
2019-05-16
 15.8k  787
13
Chapter 13
2019-05-19
 16k  761
14
Chapter 14
2019-05-22
 16.1k  556
15
Chapter 15
2019-05-23
 17.1k  765
16
Chapter 16
2019-05-24
 15.4k  964
17
Chapter 17
2019-05-25
 14.9k  431
18
Chapter 18
2019-05-26
 14.5k  785
19
Chapter 19
2019-05-27
 14.8k  741
20
Chapter 20
2019-05-28
 14.7k  462
21
Chapter 21
2019-05-29
 14.4k  729
22
Chapter 22
2019-05-30
 14.5k  418
23
Chapter 23
2019-05-31
 14.3k  789
24
Chapter 24
2019-06-01
 12.7k  631
25
Chapter 25
2019-06-02
 14.1k  783
26
Chapter 26
2019-06-04
 12.3k  407
27
Chapter 27
2019-06-08
 12.1k  467
28
Chapter 28
2019-06-09
 12.1k  334
29
Chapter 29
2019-06-11
 11k  596
30
Chapter 30
2019-06-15
 11.5k  373
31
Chapter 31
2019-06-16
 11.8k  400
32
Chapter 32
2019-06-18
 11.3k  520
33
Chapter 33
2019-06-22
 11.3k  481
34
Chapter 34
2019-06-23
 11k  309
35
Chapter 35
2019-06-25
 11.4k  460
36
Chapter 36
2019-06-29
 11.3k  566
37
Chapter 37
2019-06-30
 12.2k  695
38
Chapter 38
2019-07-02
 11.4k  593
39
Chapter 39
2019-07-06
 12.8k  394
40
Chapter 40
2019-07-07
 12.2k  792
41
Chapter 41
2019-07-09
 11.1k  303
42
Chapter 42
2019-07-13
 11.1k  548
43
Chapter 43
2019-07-14
 10.1k  285
44
Chapter 44
2019-07-16
 10.4k  296
45
Chapter 45
2019-07-20
 11.9k  558
46
Chapter 46
2019-07-21
 10.9k  587
47
Chapter 47
2019-07-23
 10.4k  380
48
Chapter 48
2019-07-27
 10.2k  324
49
Chapter 49
2019-07-28
 10.8k  445
50
Chapter 50
2019-07-30
 11.5k  990
51
Chapter 51
2019-08-03
 10.9k  281
52
Chapter 52
2019-08-04
 11k  297
53
Chapter 53
2019-08-06
 10.5k  268
54
Chapter 54
2019-08-10
 9.7k  297
55
Chapter 55
2019-08-11
 10.2k  399
56
Chapter 56
2019-08-13
 9.8k  402
57
Chapter 57
2019-08-15
 9.4k  290
58
Chapter 58
2019-08-15
 10.2k  437
59
Chapter 59
2019-08-15
 9.1k  154
60
Chapter 60
2019-08-15
 9.4k  375
61
Chapter 61
2019-08-15
 9k  226
62
Chapter 62
2019-08-15
 9.3k  192
63
Chapter 63
2019-08-15
 9.4k  386
64
Chapter 64
2019-08-15
 9.1k  319
65
Chapter 65
2019-08-15
 8.6k  271
66
Chapter 66
2019-08-15
 8.9k  267
67
Chapter 67
2019-08-15
 8.7k  244
68
Chapter 68
2019-08-15
 8.5k  321
69
Chapter 69
2019-08-15
 8.4k  260
70
Chapter 70
2019-08-15
 10.2k  929
71
Chapter 71
2019-08-15
 8.7k  203
72
Chapter 72
2019-08-15
 8.9k  663
73
Chapter 73
2019-08-15
 9.1k  263
74
Chapter 74
2019-08-15
 9k  309
75
Chapter 75
2019-08-15
 8.5k  241
76
Chapter 76
2019-08-15
 9.2k  512
77
Chapter 77
2019-08-17
 9.1k  221
78
Chapter 78
2019-08-18
 10k  277
79
Chapter 79
2019-08-20
 10.6k  548
80
Chapter 80
2019-08-24
 9.4k  204
81
Chapter 81
2019-08-25
 9.3k  417
82
Chapter 82
2019-08-27
 9.6k  244
83
Chapter 83
2019-08-31
 9.9k  366
84
Chapter 84
2019-09-01
 9k  353
85
Chapter 85
2019-09-03
 8.8k  702
86
Chapter 86
2019-09-07
 8.5k  286
87
Chapter 87
2019-09-08
 8.7k  233
88
Chapter 88
2019-09-10
 8.5k  427
89
Chapter 89
2019-09-14
 8.4k  353
90
Chapter 90
2019-09-15
 9.2k  588
91
Chapter 91
2019-09-17
 8.8k  338
92
Chapter 92
2019-09-21
 8.8k  1k
93
Chapter 93
2019-09-22
 8.8k  277
94
Chapter 94
2019-09-24
 8.4k  285
95
Chapter 95
2019-09-27
 8.4k  266
96
Chapter 96
2019-09-28
 8.1k  271
97
Chapter 97
2019-09-28
 9.1k  243
98
Chapter 98
2019-09-28
 8.4k  298
99
Chapter 99
2019-09-28
 7.8k  208
100
Chapter 100
2019-09-28
 8.3k  110
101
Chapter 101
2019-09-28
 7.9k  71
102
Chapter 102
2019-09-28
 8.6k  230
103
Chapter 103
2019-09-28
 8.2k  136
104
Chapter 104
2019-09-28
 8.9k  400
105
Chapter 105
2019-09-28
 8.1k  175
106
Chapter 106
2019-09-28
 8.3k  263
107
Chapter 107
2019-09-28
 7.8k  308
108
Chapter 108
2019-09-28
 7.7k  170
109
Chapter 109
2019-09-28
 7.5k  266
110
Chapter 110
2019-09-28
 7.4k  270
111
Chapter 111
2019-09-28
 7.4k  162
112
Chapter 112
2019-09-28
 7.5k  138
113
Chapter 113
2019-09-28
 7.7k  194
114
Chapter 114
2019-09-28
 7.3k  109
115
Chapter 115
2019-09-28
 7.9k  155
116
Chapter 116
2019-09-28
 7.6k  151
117
Chapter 117
2019-09-29
 8.1k  227
118
Chapter 118
2019-09-30
 7.7k  161
119
Chapter 119
2019-10-01
 8.1k  282
120
Chapter 120
2019-10-02
 8.5k  300
121
Chapter 121
2019-10-03
 8.3k  311
122
Chapter 122
2019-10-04
 8.6k  240
123
Chapter 123
2019-10-05
 8.4k  228
124
Chapter 124
2019-10-06
 8k  228
125
Chapter 125
2019-10-07
 7.9k  183
126
Chapter 126
2019-10-08
 8.3k  210
127
Chapter 127
2019-10-09
 7.6k  233
128
Chapter 128
2019-10-10
 7.6k  216
129
Chapter 129
2019-10-11
 7.8k  230
130
Chapter 130
2019-10-12
 8k  248
131
Chapter 131
2019-10-13
 7.8k  249
132
Chapter 132
2019-10-14
 7.9k  102
133
Chapter 133
2019-10-15
 8k  256
134
Chapter 134
2019-10-16
 8.1k  206
135
Chapter 135
2019-10-17
 7.2k  181
136
Chapter 136
2019-10-18
 7.4k  164
137
Chapter 137
2019-10-19
 7.2k  201
138
Chapter 138
2019-10-20
 7.7k  202
139
Chapter 139
2019-10-21
 7.6k  135
140
Chapter 140
2019-10-22
 7.7k  155
141
Chapter 141
2019-10-23
 7.3k  265
142
Chapter 142
2019-10-24
 7.8k  224
143
Chapter 143
2019-10-25
 7.5k  322
144
Chapter 144
2019-10-26
 7.1k  575
145
Chapter 145
2019-10-27
 7.6k  162
146
Chapter 146
2019-10-28
 7.3k  305
147
Chapter 147
2019-10-29
 7.5k  132
148
Chapter 148
2019-10-30
 7.8k  267
149
Chapter 149
2019-10-31
 7.2k  180
150
Chapter 150
2019-11-01
 7.7k  263
151
Chapter 151
2019-11-02
 7.8k  202
152
Chapter 152
2019-11-03
 7.4k  308
153
Chapter 153
2019-11-04
 7.6k  422
154
Chapter 154
2019-11-05
 7.9k  292
155
Chapter 155
2019-11-06
 8.1k  284
156
Chapter 156
2019-11-07
 7.5k  326
157
Chapter 157
2019-11-08
 8.1k  506
158
Chapter 158
2019-11-09
 7.4k  305
159
Chapter 159
2019-11-10
 7.4k  328
160
Chapter 160
2019-11-11
 8.5k  407
161
Chapter 161
2019-11-12
 7.3k  251
162
Chapter 162
2019-11-13
 7.4k  221
163
Chapter 163
2019-11-14
 8.1k  305
164
Chapter 164
2019-11-15
 6.8k  243
165
Chapter 165
2019-11-16
 7.4k  203
166
Chapter 166
2019-11-17
 7.1k  366
167
Chapter 167
2019-11-18
 7.1k  323
168
Chapter 168
2019-11-19
 7.3k  277
169
Chapter 169
2019-11-20
 7.1k  349
170
Chapter 170
2019-11-21
 7.1k  357
171
Chapter 171
2019-11-22
 7.7k  537
172
Chapter 172
2019-11-23
 7.9k  277
173
Chapter 173
2019-11-24
 7.1k  207
174
Chapter 174
2019-11-25
 7k  127
175
Chapter 175
2019-11-26
 7.1k  305
176
Chapter 176
2019-11-27
 7.9k  228
177
Chapter 177
2019-11-28
 7.5k  408
178
Chapter 178
2019-11-29
 7.3k  260
179
Chapter 179
2019-11-30
 7.1k  203
180
Chapter 180
2019-12-01
 7.7k  241
181
Chapter 181
2019-12-02
 7.5k  460
182
Chapter 182
2019-12-03
 7.2k  261
183
Chapter 183
2019-12-04
 7.3k  214
184
Chapter 184
2019-12-05
 7k  221
185
Chapter 185
2019-12-06
 6.4k  225
186
Chapter 186
2019-12-07
 6.6k  167
187
Chapter 187
2019-12-08
 7k  250
188
Chapter 188
2019-12-09
 6.8k  255
189
Chapter 189
2019-12-10
 7.3k  396
190
Chapter 190
2019-12-11
 7.3k  222
191
Chapter 191
2019-12-12
 7.3k  424
192
Chapter 192
2019-12-13
 7.5k  267
193
Chapter 193
2019-12-14
 6.5k  203
194
Chapter 194
2019-12-16
 6.8k  222
195
Chapter 195
2019-12-17
 6.8k  237
196
Chapter 196
2019-12-19
 7k  305
197
Chapter 197
2019-12-22
 6.6k  205
198
Chapter 198
2019-12-24
 6.6k  233
199
Chapter 199
2019-12-29
 6.6k  243
200
Chapter 200
2019-12-31
 7.4k  458
201
Chapter 201
2020-01-02
 6.8k  334
202
Chapter 202
2020-01-05
 7.3k  480
203
Chapter 203
2020-01-07
 6.7k  239
204
Chapter 204
2020-01-09
 7.1k  408
205
Chapter 205
2020-01-12
 6.7k  142
206
Chapter 206
2020-01-14
 6.7k  287
207
Chapter 207
2020-01-16
 6.7k  344
208
Chapter 208
2020-01-19
 6.8k  365
209
Chapter 209
2020-01-21
 6.9k  282
210
Chapter 210
2020-01-23
 7.1k  280
211
Chapter 211
2020-01-26
 6.7k  256
212
Chapter 212
2020-01-28
 6.9k  307
213
Chapter 213
2020-01-30
 6.6k  309
214
Chapter 214
2020-02-02
 6.6k  331
215
Chapter 215
2020-02-04
 6.5k  253
216
Chapter 216
2020-02-06
 6.3k  248
217
Chapter 217
2020-02-09
 6.8k  348
218
Chapter 218
2020-02-11
 6.6k  597
219
Chapter 219
2020-02-13
 6.8k  599
220
Chapter 220
2020-02-16
 7.1k  569
221
Chapter 221
2020-02-18
 7.1k  430
222
Chapter 222
2020-02-20
 6.8k  335
223
Chapter 223
2020-02-23
 6.7k  264
224
Chapter 224
2020-02-25
 6.8k  290
225
Chapter 225
2020-02-27
 7.2k  244
226
Chapter 226
2020-03-01
 7.2k  390
227
Chapter 227
2020-03-03
 7.3k  380
228
Chapter 228
2020-03-08
 7.8k  330
229
Chapter 229
2020-03-10
 9.9k  1.1k
230
Chapter 230
2020-03-15
 8.4k  435
231
Chapter 231
2020-03-17
 8.6k  703
232
Chapter 232
2020-03-22
 9.2k  428
233
Chapter 233
2020-03-24
 10.6k  654
234
Chapter 234
2020-03-29
 8.6k  545
235
Chapter 235
2020-03-31
 9.9k  652
236
Chapter 236
2020-04-05
 8.8k  450
237
Chapter 237
2020-04-07
 10.2k  648
238
Chapter 238
2020-04-12
 9.3k  664
239
Chapter 239
2020-04-14
 21.4k  3.7k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Nữ Phụ Vô Cảm
Nữ Phụ Vô Cảm
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Cẩu huyết ngược tâm đến rơi nước mắt
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Ta Không Cần Các Ngươi. Tránh Xa Ta Ra.
Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play