Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Bắt Cóc Mami Đưa Về Nhà
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Bảo bảo / Ngọt sủng / Đô thị / Drama / Có em bé / 419 / Dịu dàng / Gái ngoa
177.6M
4.8
Tên tác giả: Starry Sky

Bạch Sơ Hiểu bị hại, vô tình ngủ với Giang Thừa Dục và bị đuổi ra khỏi nhà, buộc phải tha hương nơi nước ngoài. Bốn năm sau, cô đưa con trai IQ cao trở về nước một cách đường hoàng, nhưng không ngờ... con gái của Giang Thừa Dục muốn bắt cóc mình về làm mẹ??

Truyện này do Starry Sky cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 389 chương    /    (193621)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 389 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-09-02
 44.8k  6k
2
Chapter 2
2020-09-03
 37.1k  2.2k
3
Chapter 3
2020-09-04
 32.1k  1.5k
4
Chapter 4
2020-09-04
 33.5k  2.3k
5
Chapter 5
2020-09-04
 30.4k  1k
6
Chapter 6
2020-09-04
 31.7k  1.2k
7
Chapter 7
2020-09-04
 32.7k  1.4k
8
Chapter 8
2020-09-04
 29.7k  575
9
Chapter 9
2020-09-04
 30.5k  859
10
Chapter 10
2020-09-04
 32k  2.2k
11
Chapter 11
2020-09-09
 31.4k  1.7k
12
Chapter 12
2020-09-10
 31.5k  1.5k
13
Chapter 13
2020-09-16
 29.3k  1.1k
14
Chapter 14
2020-09-17
 29.6k  712
15
Chapter 15
2020-09-17
 31.2k  664
16
Chapter 16
2020-09-17
 29.4k  780
17
Chapter 17
2020-09-17
 28.3k  483
18
Chapter 18
2020-09-17
 28.7k  1k
19
Chapter 19
2020-09-17
 27.7k  738
20
Chapter 20
2020-09-17
 28.5k  681
21
Chapter 21
2020-09-17
 26.2k  770
22
Chapter 22
2020-09-17
 27.4k  785
23
Chapter 23
2020-09-17
 27.2k  671
24
Chapter 24
2020-09-17
 29.2k  1.2k
25
Chapter 25
2020-09-23
 28.4k  1.2k
26
Chapter 26
2020-09-24
 29.1k  1.3k
27
Chapter 27
2020-09-30
 28.3k  749
28
Chapter 28
2020-10-01
 27.9k  855
29
Chapter 29
2020-10-07
 26.1k  940
30
Chapter 30
2020-10-08
 25.6k  1k
31
Chapter 31
2020-10-14
 25.1k  619
32
Chapter 32
2020-10-15
 25.5k  635
33
Chapter 33
2020-10-21
 25.3k  692
34
Chapter 34
2020-10-22
 26.8k  1k
35
Chapter 35
2020-10-28
 25.2k  472
36
Chapter 36
2020-10-29
 25.6k  947
37
Chapter 37
2020-11-04
 25.7k  1.3k
38
Chapter 38
2020-11-05
 24.9k  884
39
Chapter 39
2020-11-11
 25k  398
40
Chapter 40
2020-11-12
 26.5k  952
41
Chapter 41
2020-11-18
 26k  1.1k
42
Chapter 42
2020-11-19
 25.6k  1.5k
43
Chapter 43
2020-11-25
 26.3k  732
44
Chapter 44
2020-11-26
 24.5k  1.2k
45
Chapter 45
2020-11-28
 22.1k  438
46
Chapter 46
2020-11-28
 21.7k  550
47
Chapter 47
2020-11-28
 22.6k  1.3k
48
Chapter 48
2020-11-28
 21.3k  322
49
Chapter 49
2020-11-28
 21.8k  691
50
Chapter 50
2020-11-28
 22k  846
51
Chapter 51
2020-11-28
 22.4k  468
52
Chapter 52
2020-11-28
 22.4k  497
53
Chapter 53
2020-11-28
 22.4k  656
54
Chapter 54
2020-11-28
 24.1k  920
55
Chapter 55
2020-12-02
 23.5k  896
56
Chapter 56
2020-12-03
 21.8k  644
57
Chapter 57
2020-12-09
 21.9k  612
58
Chapter 58
2020-12-10
 22.5k  521
59
Chapter 59
2020-12-15
 20.1k  561
60
Chapter 60
2020-12-15
 20.7k  437
61
Chapter 61
2020-12-15
 20.5k  697
62
Chapter 62
2020-12-15
 21k  576
63
Chapter 63
2020-12-15
 20.7k  383
64
Chapter 64
2020-12-15
 20k  378
65
Chapter 65
2020-12-15
 20.1k  573
66
Chapter 66
2020-12-15
 20.2k  458
67
Chapter 67
2020-12-15
 19.9k  310
68
Chapter 68
2020-12-15
 20k  551
69
Chapter 69
2020-12-16
 20.8k  672
70
Chapter 70
2020-12-17
 21.4k  828
71
Chapter 71
2020-12-23
 21k  533
72
Chapter 72
2020-12-24
 18.5k  1.1k
73
Chapter 73
2020-12-30
 19.7k  849
74
Chapter 74
2020-12-31
 19.9k  1k
75
Chapter 75
2021-01-06
 19.6k  1.1k
76
Chapter 76
2021-01-13
 19.6k  570
77
Chapter 77
2021-01-14
 20.1k  852
78
Chapter 78
2021-01-16
 18k  467
79
Chapter 79
2021-01-16
 18.4k  808
80
Chapter 80
2021-01-16
 18.2k  270
81
Chapter 81
2021-01-16
 19k  656
82
Chapter 82
2021-01-16
 19k  335
83
Chapter 83
2021-01-16
 20k  725
84
Chapter 84
2021-01-16
 19.2k  646
85
Chapter 85
2021-01-16
 18.5k  380
86
Chapter 86
2021-01-16
 19k  567
87
Chapter 87
2021-01-16
 20.7k  957
88
Chapter 88
2021-01-20
 18.3k  574
89
Chapter 89
2021-01-21
 20.4k  1.2k
90
Chapter 90
2021-01-27
 19.2k  860
91
Chapter 91
2021-01-28
 19.3k  830
92
Chapter 92
2021-02-03
 20.9k  1.1k
93
Chapter 93
2021-02-04
 20.9k  731
94
Chapter 94
2021-02-06
 19.5k  529
95
Chapter 95
2021-02-06
 20.1k  729
96
Chapter 96
2021-02-06
 19.8k  575
97
Chapter 97
2021-02-06
 19.3k  460
98
Chapter 98
2021-02-06
 17.9k  545
99
Chapter 99
2021-02-06
 19.5k  625
100
Chapter 100
2021-02-06
 20.9k  811
101
Chapter 101
2021-02-06
 20.5k  774
102
Chapter 102
2021-02-06
 19.2k  1.1k
103
Chapter 103
2021-02-06
 21.9k  950
104
Chapter 104
2021-02-10
 21.7k  917
105
Chapter 105
2021-02-11
 21k  963
106
Chapter 106
2021-02-17
 19.7k  736
107
Chapter 107
2021-02-18
 21.2k  1.3k
108
Chapter 108
2021-02-24
 19.5k  704
109
Chapter 109
2021-02-25
 19.9k  739
110
Chapter 110
2021-03-03
 19.5k  890
111
Chapter 111
2021-03-04
 19.3k  1.2k
112
Chapter 112
2021-03-10
 19.3k  413
113
Chapter 113
2021-03-11
 19.3k  511
114
Chapter 114
2021-03-13
 17.3k  296
115
Chapter 115
2021-03-13
 17.8k  458
116
Chapter 116
2021-03-13
 17.8k  510
117
Chapter 117
2021-03-13
 15.6k  745
118
Chapter 118
2021-03-13
 20.2k  821
119
Chapter 119
2021-03-17
 18.9k  545
120
Chapter 120
2021-03-18
 20.3k  562
121
Chapter 121
2021-03-24
 18.7k  520
122
Chapter 122
2021-03-25
 19k  799
123
Chapter 123
2021-03-31
 18.2k  884
124
Chapter 124
2021-04-01
 18.4k  757
125
Chapter 125
2021-04-07
 17.6k  404
126
Chapter 126
2021-04-08
 17.9k  1.3k
127
Chapter 127
2021-04-14
 17.7k  574
128
Chapter 128
2021-04-15
 17.1k  496
129
Chapter 129
2021-04-21
 16.4k  746
130
Chapter 130
2021-04-22
 16.9k  531
131
Chapter 131
2021-04-28
 16.4k  445
132
Chapter 132
2021-04-29
 17.5k  688
133
Chapter 133
2021-05-05
 16.5k  390
134
Chapter 134
2021-05-06
 16.7k  568
135
Chapter 135
2021-05-12
 17.1k  678
136
Chapter 136
2021-05-13
 17.8k  654
137
Chapter 137
2021-05-19
 16.6k  827
138
Chapter 138
2021-05-20
 16.8k  482
139
Chapter 139
2021-05-26
 16.9k  494
140
Chapter 140
2021-05-27
 17k  543
141
Chapter 141
2021-06-02
 15.2k  403
142
Chapter 142
2021-06-03
 17.3k  993
143
Chapter 143
2021-06-09
 15.8k  788
144
Chapter 144
2021-06-10
 15.7k  726
145
Chapter 145
2021-06-16
 16.5k  775
146
Chapter 146
2021-06-17
 16.2k  377
147
Chapter 147
2021-06-19
 15.9k  355
148
Chapter 148
2021-06-19
 17.9k  521
149
Chapter 149
2021-06-19
 15.9k  252
150
Chapter 150
2021-06-19
 15.8k  305
151
Chapter 151
2021-06-19
 15.6k  380
152
Chapter 152
2021-06-19
 15k  324
153
Chapter 153
2021-06-19
 15.6k  501
154
Chapter 154
2021-06-19
 15.7k  622
155
Chapter 155
2021-06-19
 16.4k  540
156
Chapter 156
2021-06-19
 16.6k  552
157
Chapter 157
2021-06-23
 14.6k  478
158
Chapter 158
2021-06-24
 15.4k  661
159
Chapter 159
2021-06-30
 14.8k  469
160
Chapter 160
2021-07-01
 16.2k  1.1k
161
Chapter 161
2021-07-07
 15.5k  826
162
Chapter 162
2021-07-08
 15.6k  1.3k
163
Chapter 163
2021-07-14
 14.6k  451
164
Chapter 164
2021-07-15
 15.3k  600
165
Chapter 165
2021-07-21
 15k  742
166
Chapter 166
2021-07-22
 15.7k  941
167
Chapter 167
2021-07-25
 13.8k  657
168
Chapter 168
2021-07-25
 13.2k  755
169
Chapter 169
2021-07-25
 12.3k  183
170
Chapter 170
2021-07-25
 13.2k  714
171
Chapter 171
2021-07-25
 13.1k  399
172
Chapter 172
2021-07-25
 12.7k  250
173
Chapter 173
2021-07-25
 11.8k  151
174
Chapter 174
2021-07-25
 12.6k  449
175
Chapter 175
2021-07-25
 11.9k  191
176
Chapter 176
2021-07-25
 12.9k  428
177
Chapter 177
2021-07-28
 12.2k  490
178
Chapter 178
2021-07-29
 12.8k  752
179
Chapter 179
2021-08-04
 11.8k  591
180
Chapter 180
2021-08-05
 12.8k  574
181
Chapter 181
2021-08-11
 12.1k  538
182
Chapter 182
2021-08-12
 13.1k  630
183
Chapter 183
2021-08-18
 12.8k  619
184
Chapter 184
2021-08-19
 12.2k  501
185
Chapter 185
2021-08-21
 10.9k  342
186
Chapter 186
2021-08-21
 11.4k  223
187
Chapter 187
2021-08-21
 11.1k  274
188
Chapter 188
2021-08-21
 10.8k  271
189
Chapter 189
2021-08-21
 10.8k  157
190
Chapter 190
2021-08-21
 11.1k  141
191
Chapter 191
2021-08-21
 10.5k  179
192
Chapter 192
2021-08-21
 10.4k  115
193
Chapter 193
2021-08-21
 10.5k  84
194
Chapter 194
2021-08-21
 10.8k  561
195
Chapter 195
2021-08-25
 11.3k  500
196
Chapter 196
2021-08-26
 11.4k  442
197
Chapter 197
2021-09-01
 10.5k  287
198
Chapter 198
2021-09-02
 10.2k  388
199
Chapter 199
2021-09-03
 10.7k  443
200
Chapter 200
2021-09-04
 10.8k  389
201
Chapter 201
2021-09-05
 10.4k  447
202
Chapter 202
2021-09-08
 10.2k  362
203
Chapter 203
2021-09-10
 10.2k  540
204
Chapter 204
2021-09-15
 9k  330
205
Chapter 205
2021-09-17
 9.9k  481
206
Chapter 206
2021-09-22
 9.5k  387
207
Chapter 207
2021-09-24
 9.5k  550
208
Chapter 208
2021-09-29
 9.6k  322
209
Chapter 209
2021-10-01
 10k  455
210
Chapter 210
2021-10-06
 9.7k  524
211
Chapter 211
2021-10-08
 8.9k  377
212
Chapter 212
2021-10-10
 8.4k  297
213
Chapter 213
2021-10-10
 9.1k  238
214
Chapter 214
2021-10-10
 8.1k  91
215
Chapter 215
2021-10-10
 8.4k  221
216
Chapter 216
2021-10-10
 8.4k  68
217
Chapter 217
2021-10-10
 8.8k  312
218
Chapter 218
2021-10-10
 8.3k  239
219
Chapter 219
2021-10-10
 8.5k  690
220
Chapter 220
2021-10-10
 8.2k  199
221
Chapter 221
2021-10-10
 8.1k  451
222
Chapter 222
2021-10-13
 8.7k  287
223
Chapter 223
2021-10-15
 8.6k  377
224
Chapter 224
2021-10-20
 9.1k  502
225
Chapter 225
2021-10-22
 9.2k  971
226
Chapter 226
2021-10-27
 8.1k  497
227
Chapter 227
2021-10-29
 8.4k  262
228
Chapter 228
2021-11-03
 8.1k  272
229
Chapter 229
2021-11-05
 8.3k  374
230
Chapter 230
2021-11-10
 8.2k  516
231
Chapter 231
2021-11-12
 8.1k  400
232
Chapter 232
2021-11-17
 8.2k  357
233
Chapter 233
2021-11-19
 7.7k  415
234
Chapter 234
2021-11-20
 7.3k  282
235
Chapter 235
2021-11-20
 7.6k  307
236
Chapter 236
2021-11-20
 8k  301
237
Chapter 237
2021-11-20
 7.6k  258
238
Chapter 238
2021-11-20
 7.6k  232
239
Chapter 239
2021-11-20
 7.2k  189
240
Chapter 240
2021-11-20
 7.2k  129
241
Chapter 241
2021-11-20
 7.3k  196
242
Chapter 242
2021-11-20
 7.1k  496
243
Chapter 243
2021-11-20
 7.6k  254
244
Chapter 244
2021-11-24
 7.5k  293
245
Chapter 245
2021-11-26
 7.2k  292
246
Chapter 246
2021-12-01
 7.2k  257
247
Chapter 247
2021-12-03
 7k  455
248
Chapter 248
2021-12-08
 7.4k  423
249
Chapter 249
2021-12-10
 7.3k  292
250
Chapter 250
2021-12-15
 7.6k  386
251
Chapter 251
2021-12-17
 7.6k  461
252
Chapter 252
2021-12-22
 7.7k  624
253
Chapter 253
2021-12-24
 7.3k  343
254
Chapter 254
2021-12-27
 6.5k  190
255
Chapter 255
2021-12-27
 6.4k  234
256
Chapter 256
2021-12-27
 6.3k  196
257
Chapter 257
2021-12-27
 6.6k  213
258
Chapter 258
2021-12-27
 6.2k  174
259
Chapter 259
2021-12-27
 6.3k  373
260
Chapter 260
2021-12-27
 6.2k  219
261
Chapter 261
2021-12-27
 6.3k  165
262
Chapter 262
2021-12-27
 6.4k  236
263
Chapter 263
2021-12-27
 7.2k  555
264
Chapter 264
2021-12-29
 6.8k  483
265
Chapter 265
2021-12-31
 6.6k  542
266
Chapter 266
2022-01-05
 6.6k  267
267
Chapter 267
2022-01-07
 7.2k  310
268
Chapter 268
2022-01-12
 7.2k  548
269
Chapter 269
2022-01-14
 7.2k  362
270
Chapter 270
2022-01-19
 7k  387
271
Chapter 271
2022-01-21
 6.9k  515
272
Chapter 272
2022-01-26
 7k  419
273
Chapter 273
2022-01-28
 6.9k  469
274
Chapter 274
2022-02-02
 6.5k  304
275
Chapter 275
2022-02-04
 6.7k  390
276
Chapter 276
2022-02-09
 6.4k  355
277
Chapter 277
2022-02-11
 7k  482
278
Chapter 278
2022-02-16
 6.7k  429
279
Chapter 279
2022-02-18
 6.4k  482
280
Chapter 280
2022-02-19
 5.5k  113
281
Chapter 281
2022-02-19
 5.4k  49
282
Chapter 282
2022-02-19
 5.6k  73
283
Chapter 283
2022-02-19
 5.3k  86
284
Chapter 284
2022-02-19
 5.4k  64
285
Chapter 285
2022-02-19
 5.5k  54
286
Chapter 286
2022-02-19
 5.5k  118
287
Chapter 287
2022-02-19
 5.6k  107
288
Chapter 288
2022-02-19
 5.7k  76
289
Chapter 289
2022-02-19
 6.9k  459
290
Chapter 290
2022-02-23
 6.4k  532
291
Chapter 291
2022-02-25
 7.7k  581
292
Chapter 292
2022-03-02
 6.9k  557
293
Chapter 293
2022-03-04
 6.4k  355
294
Chapter 294
2022-03-09
 6.2k  486
295
Chapter 295
2022-03-11
 6.2k  334
296
Chapter 296
2022-03-16
 6.1k  384
297
Chapter 297
2022-03-18
 6.5k  545
298
Chapter 298
2022-03-23
 5.9k  221
299
Chapter 299
2022-03-25
 5.5k  268
300
Chapter 300
2022-03-26
 4.8k  127
301
Chapter 301
2022-03-26
 4.9k  138
302
Chapter 302
2022-03-26
 5.2k  117
303
Chapter 303
2022-03-26
 5.6k  214
304
Chapter 304
2022-03-26
 5k  102
305
Chapter 305
2022-03-26
 5.1k  250
306
Chapter 306
2022-03-26
 4.9k  124
307
Chapter 307
2022-03-26
 4.9k  116
308
Chapter 308
2022-03-26
 5.1k  111
309
Chapter 309
2022-03-26
 5.6k  287
310
Chapter 310
2022-03-30
 5.6k  395
311
Chapter 311
2022-04-01
 6k  431
312
Chapter 312
2022-04-06
 5.4k  392
313
Chapter 313
2022-04-08
 5.3k  288
314
Chapter 314
2022-04-13
 5.1k  227
315
Chapter 315
2022-04-15
 5.6k  398
316
Chapter 316
2022-04-20
 5k  203
317
Chapter 317
2022-04-22
 5.3k  301
318
Chapter 318
2022-04-27
 5.2k  291
319
Chapter 319
2022-04-29
 5.2k  286
320
Chapter 320
2022-05-04
 5.2k  315
321
Chapter 321
2022-05-06
 5.2k  247
322
Chapter 322
2022-05-11
 4.8k  211
323
Chapter 323
2022-05-13
 4.7k  266
324
Chapter 324
2022-05-14
 4.3k  139
325
Chapter 325
2022-05-14
 4.3k  100
326
Chapter 326
2022-05-14
 4.4k  148
327
Chapter 327
2022-05-14
 4.5k  92
328
Chapter 328
2022-05-14
 4.5k  114
329
Chapter 329
2022-05-14
 4.3k  108
330
Chapter 330
2022-05-14
 4.4k  202
331
Chapter 331
2022-05-14
 4.3k  165
332
Chapter 332
2022-05-14
 4.1k  95
333
Chapter 333
2022-05-14
 4.8k  256
334
Chapter 334
2022-05-18
 4.5k  259
335
Chapter 335
2022-05-20
 4.5k  204
336
Chapter 336
2022-05-25
 4.3k  176
337
Chapter 337
2022-05-27
 4.1k  206
338
Chapter 338
2022-06-01
 3.9k  207
339
Chapter 339
2022-06-03
 4.2k  229
340
Chapter 340
2022-06-08
 3.9k  183
341
Chapter 341
2022-06-10
 3.8k  240
342
Chapter 342
2022-06-11
 3.3k  88
343
Chapter 343
2022-06-11
 3.4k  74
344
Chapter 344
2022-06-11
 3.2k  64
345
Chapter 345
2022-06-11
 3.1k  70
346
Chapter 346
2022-06-11
 3k  94
347
Chapter 347
2022-06-11
 3k  111
348
Chapter 348
2022-06-11
 3.2k  135
349
Chapter 349
2022-06-11
 3.3k  85
350
Chapter 350
2022-06-11
 3.2k  49
351
Chapter 351
2022-06-11
 3.7k  190
352
Chapter 352
2022-06-15
 3.5k  306
353
Chapter 353
2022-06-17
 3.6k  207
354
Chapter 354
2022-06-22
 3.4k  171
355
Chapter 355
2022-06-24
 3.4k  232
356
Chapter 356
2022-06-29
 3.3k  156
357
Chapter 357
2022-07-01
 3.4k  178
358
Chapter 358
2022-07-06
 3.2k  288
359
Chapter 359
2022-07-08
 3.2k  255
360
Chapter 360
2022-07-13
 2.8k  161
361
Chapter 361
2022-07-15
 2.9k  230
362
Chapter 362
2022-07-16
 2.5k  139
363
Chapter 363
2022-07-16
 2.3k  76
364
Chapter 364
2022-07-16
 2.2k  61
365
Chapter 365
2022-07-16
 2.1k  77
366
Chapter 366
2022-07-16
 2.3k  56
367
Chapter 367
2022-07-16
 2.1k  59
368
Chapter 368
2022-07-16
 2.2k  60
369
Chapter 369
2022-07-16
 2.1k  50
370
Chapter 370
2022-07-16
 2.2k  57
371
Chapter 371
2022-07-16
 2.7k  135
372
Chapter 372
2022-07-20
 2.6k  119
373
Chapter 373
2022-07-22
 2.8k  221
374
Chapter 374
2022-07-27
 2.5k  147
375
Chapter 375
2022-07-29
 2.5k  158
376
Chapter 376
2022-08-03
 2.3k  127
377
Chapter 377
2022-08-05
 2.5k  188
378
Chapter 378
2022-08-10
 1.9k  144
379
Chapter 379
2022-08-12
 1.6k  93
380
Chapter 380
2022-08-13
 1.2k  50
381
Chapter 381
2022-08-13
 1.1k  17
382
Chapter 382
2022-08-13
 1k  26
383
Chapter 383
2022-08-13
 1k  10
384
Chapter 384
2022-08-13
 1k  17
385
Chapter 385
2022-08-13
 1k  18
386
Chapter 386
2022-08-13
 982  14
387
Chapter 387
2022-08-13
 973  21
388
Chapter 388
2022-08-13
 1k  17
389
Chapter 389
2022-08-13
 1.3k  86
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tiểu Tổ Tông Của Tam Gia
Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngọt sủng/Nữ cường/Bá đạo/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm
Đêm Nay Ác Nữ Giáng Lâm
Nữ cường/Trùng sinh báo thù
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Manh Hổ Trùng Sinh: Muốn Tướng Quân Đại Nhân Ôm Ôm
Hài Hước/Ngọt sủng/Trùng sinh/Dị tộc/Trung thành/Thú cưng
Công Chúa Bị Thần Phạt
Công Chúa Bị Thần Phạt
Xuyên Không/Ngạo mạn/Công chúa
Xuyên Không Gặp Được Chàng
Xuyên Không Gặp Được Chàng
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play