MangaToon
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài (Phần 2)
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đang cập nhật / Cưới trước yêu sau / Ngược / Nữ cường / Báo thù / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Nham hiểm
178.5M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

Thẩm Tư Tuyền cài bẫy quý công tử hào môn Tần Dịch Thần, trở thành vợ của anh, cô muốn mượn thân phận này đoạt lại sản nghiệp gia đình, nhưng mọi thứ liệu có như cô mong muốn?

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 249 chương    /    (231493)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-03-16
 45.4k  5k
2
Chapter 2
2019-03-16
 30.2k  3.1k
3
Chapter 3
2019-03-16
 26.7k  1.6k
4
Chapter 4
2019-03-16
 25k  757
5
Chapter 5
2019-03-16
 25k  1.5k
6
Chapter 6
2019-03-16
 25k  2k
7
Chapter 7
2019-03-16
 21.6k  995
8
Chapter 8
2019-03-16
 21.3k  547
9
Chapter 9
2019-03-16
 21.8k  637
10
Chapter 10
2019-03-16
 21.3k  622
11
Chapter 11
2019-03-17
 23.9k  1.3k
12
Chapter 12
2019-03-23
 21.6k  1.4k
13
Chapter 13
2019-03-24
 24.9k  2.1k
14
Chapter 14
2019-03-30
 20.8k  653
15
Chapter 15
2019-03-31
 22.3k  1.1k
16
Chapter 16
2019-04-06
 22.2k  711
17
Chapter 17
2019-04-07
 24.5k  1.2k
18
Chapter 18
2019-04-12
 20.6k  965
19
Chapter 19
2019-04-13
 20.9k  871
20
Chapter 20
2019-04-14
 23k  1.9k
21
Chapter 21
2019-04-19
 21.6k  1.5k
22
Chapter 22
2019-04-20
 21.9k  1.3k
23
Chapter 23
2019-04-21
 19.9k  855
24
Chapter 24
2019-04-26
 18.4k  945
25
Chapter 25
2019-04-27
 20.1k  842
26
Chapter 26
2019-04-28
 19k  911
27
Chapter 27
2019-05-03
 20.6k  1k
28
Chapter 28
2019-05-04
 20.5k  726
29
Chapter 29
2019-05-05
 22.9k  1.4k
30
Chapter 30
2019-05-10
 23k  1.5k
31
Chapter 31
2019-05-11
 23.8k  1.5k
32
Chapter 32
2019-05-12
 22.8k  1.1k
33
Chapter 33
2019-05-17
 21.9k  2.1k
34
Chapter 34
2019-05-18
 20k  991
35
Chapter 35
2019-05-19
 21.2k  1.2k
36
Chapter 36
2019-05-24
 21k  1.3k
37
Chapter 37
2019-06-05
 21.2k  1.6k
38
Chapter 38
2019-07-03
 21.5k  1.4k
39
Chapter 39
2019-07-05
 19.9k  1.1k
40
Chapter 40
2019-07-05
 19.5k  1k
41
Chapter 41
2019-07-05
 18.6k  626
42
Chapter 42
2019-07-05
 20.9k  1.2k
43
Chapter 43
2019-07-05
 20.4k  1.8k
44
Chapter 44
2019-07-05
 18.3k  1.2k
45
Chapter 45
2019-07-05
 18.7k  726
46
Chapter 46
2019-07-05
 19.5k  658
47
Chapter 47
2019-07-05
 19.5k  830
48
Chapter 48
2019-07-05
 21.6k  2.2k
49
Chapter 49
2019-07-08
 19.9k  742
50
Chapter 50
2019-07-10
 20.3k  809
51
Chapter 51
2019-07-15
 18.7k  780
52
Chapter 52
2019-07-17
 18.1k  1k
53
Chapter 53
2019-07-22
 19.2k  772
54
Chapter 54
2019-07-22
 18.8k  932
55
Chapter 55
2019-07-22
 18.1k  832
56
Chapter 56
2019-07-22
 19.5k  906
57
Chapter 57
2019-07-22
 17.8k  701
58
Chapter 58
2019-07-22
 19k  995
59
Chapter 59
2019-07-24
 19.1k  988
60
Chapter 60
2019-07-29
 20.1k  2.2k
61
Chapter 61
2019-07-31
 18.9k  811
62
Chapter 62
2019-08-05
 16.5k  564
63
Chapter 63
2019-08-07
 17.1k  674
64
Chapter 64
2019-08-08
 18.4k  1.2k
65
Chapter 65
2019-08-12
 18.4k  715
66
Chapter 66
2019-08-14
 20.1k  1.6k
67
Chapter 67
2019-08-15
 20k  951
68
Chapter 68
2019-08-19
 19.3k  863
69
Chapter 69
2019-08-21
 19.5k  2k
70
Chapter 70
2019-08-22
 20k  1.2k
71
Chapter 71
2019-08-26
 19.1k  875
72
Chapter 72
2019-08-28
 19.3k  1.2k
73
Chapter 73
2019-08-29
 19k  1.8k
74
Chapter 74
2019-09-02
 17.8k  584
75
Chapter 75
2019-09-04
 17.6k  539
76
Chapter 76
2019-09-05
 18.7k  850
77
Chapter 77
2019-09-14
 21.2k  2.1k
78
Chapter 78
2019-09-24
 20.1k  1.2k
79
Chapter 79
2019-09-27
 18.4k  803
80
Chapter 80
2019-09-29
 17.2k  567
81
Chapter 81
2019-10-04
 18.5k  1.5k
82
Chapter 82
2019-10-28
 16.6k  774
83
Chapter 83
2019-10-28
 18.5k  618
84
Chapter 84
2019-10-28
 16k  833
85
Chapter 85
2019-10-28
 17.4k  1.6k
86
Chapter 86
2019-10-28
 20.9k  1.9k
87
Chapter 87
2019-11-01
 18.2k  737
88
Chapter 88
2019-11-03
 18.9k  1.7k
89
Chapter 89
2019-11-08
 16.8k  863
90
Chapter 90
2019-11-10
 17.8k  1.3k
91
Chapter 91
2019-11-15
 17.7k  1.5k
92
Chapter 92
2019-11-17
 19.8k  1.4k
93
Chapter 93
2019-11-22
 20.8k  3.6k
94
Chapter 94
2019-11-24
 17.4k  808
95
Chapter 95
2019-11-29
 17.1k  734
96
Chapter 96
2019-12-01
 18.4k  1.1k
97
Chapter 97
2019-12-06
 19k  855
98
Chapter 98
2019-12-08
 18.1k  1.1k
99
Chapter 99
2019-12-13
 18.9k  975
100
Chapter 100
2019-12-15
 21.3k  1.7k
101
Chapter 101
2019-12-20
 17.6k  805
102
Chapter 102
2019-12-22
 18.3k  1.2k
103
Chapter 103
2019-12-27
 16.6k  610
104
Chapter 104
2019-12-29
 17.3k  1.1k
105
Chapter 105
2020-01-03
 17.5k  1.2k
106
Chapter 106
2020-01-10
 17.1k  919
107
Chapter 107
2020-01-12
 17.5k  734
108
Chapter 108
2020-01-17
 17.8k  896
109
Chapter 109
2020-01-19
 18.8k  1.1k
110
Chapter 110
2020-01-24
 18.7k  1.6k
111
Chapter 111
2020-01-26
 17.9k  1.1k
112
Chapter 112
2020-01-31
 17k  704
113
Chapter 113
2020-02-02
 18.5k  1.5k
114
Chapter 114
2020-02-07
 18.4k  1.1k
115
Chapter 115
2020-02-09
 19.2k  2.3k
116
Chapter 116
2020-02-14
 16.7k  1.3k
117
Chapter 117
2020-02-16
 16.1k  1.4k
118
Chapter 118
2020-02-21
 15.8k  1.2k
119
Chapter 119
2020-02-23
 16.8k  2.5k
120
Chapter 120
2020-02-28
 17.1k  1.4k
121
Chapter 121
2020-03-01
 16.2k  1.7k
122
Chapter 122
2020-03-06
 16.1k  1.8k
123
Chapter 123
2020-03-08
 16.9k  1.7k
124
Chapter 124
2020-03-13
 17.2k  1.6k
125
Chapter 125
2020-03-15
 17k  1.8k
126
Chapter 126
2020-03-20
 16.8k  2.4k
127
Chapter 127
2020-03-22
 15.9k  871
128
Chapter 128
2020-03-27
 15.4k  828
129
Chapter 129
2020-03-29
 15.7k  1.6k
130
Chapter 130
2020-04-03
 16.2k  1.4k
131
Chapter 131
2020-04-05
 18.2k  1.9k
132
Chapter 132
2020-04-10
 16.5k  960
133
Chapter 133
2020-04-12
 18.5k  1k
134
Chapter 134
2020-04-17
 19k  1.3k
135
Chapter 135
2020-04-19
 17.1k  1.3k
136
Chapter 136
2020-04-24
 16.6k  1k
137
Chapter 137
2020-04-26
 16.6k  1.2k
138
Chapter 138
2020-05-01
 16.9k  1.1k
139
Chapter 139
2020-05-03
 16.8k  1.1k
140
Chapter 140
2020-05-08
 16.4k  835
141
Chapter 141
2020-05-10
 16.5k  722
142
Chapter 142
2020-05-15
 14.8k  808
143
Chapter 143
2020-05-17
 16.5k  1k
144
Chapter 144
2020-05-22
 17.4k  711
145
Chapter 145
2020-05-24
 15.6k  694
146
Chapter 146
2020-05-29
 16.5k  859
147
Chapter 147
2020-05-31
 15.9k  741
148
Chapter 148
2020-06-05
 15k  551
149
Chapter 149
2020-06-07
 16.8k  865
150
Chapter 150
2020-06-12
 15.7k  1.3k
151
Chapter 151
2020-06-14
 15.5k  804
152
Chapter 152
2020-06-19
 14.5k  506
153
Chapter 153
2020-06-21
 13.9k  558
154
Chapter 154
2020-06-26
 14k  472
155
Chapter 155
2020-06-28
 14.1k  617
156
Chapter 156
2020-07-03
 12.9k  1.2k
157
Chapter 157
2020-07-05
 14.1k  597
158
Chapter 158
2020-07-10
 13.1k  617
159
Chapter 159
2020-07-12
 14k  1.2k
160
Chapter 160
2020-07-17
 13.4k  788
161
Chapter 161
2020-07-19
 13.3k  1.2k
162
Chapter 162
2020-07-24
 12.9k  1.3k
163
Chapter 163
2020-07-26
 13.4k  943
164
Chapter 164
2020-07-31
 12.9k  1k
165
Chapter 165
2020-08-02
 13.3k  560
166
Chapter 166
2020-08-07
 12.1k  435
167
Chapter 167
2020-08-09
 13.1k  1.5k
168
Chapter 168
2020-08-14
 14.3k  1.3k
169
Chapter 169
2020-08-16
 15.6k  1.2k
170
Chapter 170
2020-08-21
 14.6k  708
171
Chapter 171
2020-08-23
 13.7k  778
172
Chapter 172
2020-08-28
 14.4k  872
173
Chapter 173
2020-08-30
 15.1k  950
174
Chapter 174
2020-09-04
 12.4k  436
175
Chapter 175
2020-09-06
 12.2k  612
176
Chapter 176
2020-09-11
 11.8k  292
177
Chapter 177
2020-09-13
 12.2k  601
178
Chapter 178
2020-09-18
 12.7k  324
179
Chapter 179
2020-09-20
 13.2k  515
180
Chapter 180
2020-09-25
 13.4k  460
181
Chapter 181
2020-09-27
 13.7k  547
182
Chapter 182
2020-10-02
 12k  517
183
Chapter 183
2020-10-04
 12.8k  307
184
Chapter 184
2020-10-09
 12.8k  331
185
Chapter 185
2020-10-11
 12.9k  457
186
Chapter 186
2020-10-16
 10.4k  299
187
Chapter 187
2020-10-18
 11.2k  319
188
Chapter 188
2020-10-23
 11.1k  243
189
Chapter 189
2020-10-25
 13.1k  707
190
Chapter 190
2020-10-30
 12.6k  319
191
Chapter 191
2020-11-01
 10.8k  314
192
Chapter 192
2020-11-06
 10.6k  234
193
Chapter 193
2020-11-08
 10.8k  329
194
Chapter 194
2020-11-13
 9.9k  261
195
Chapter 195
2020-11-15
 10.4k  238
196
Chapter 196
2020-11-20
 13.1k  419
197
Chapter 197
2020-11-22
 11.3k  402
198
Chapter 198
2020-11-27
 10.3k  337
199
Chapter 199
2020-11-29
 10.9k  560
200
Chapter 200
2020-12-04
 10.8k  297
201
Chapter 201
2020-12-06
 10.6k  305
202
Chapter 202
2020-12-11
 10.8k  342
203
Chapter 203
2020-12-13
 10k  340
204
Chapter 204
2020-12-18
 10.3k  347
205
Chapter 205
2020-12-20
 9.7k  380
206
Chapter 206
2020-12-25
 9.1k  196
207
Chapter 207
2020-12-27
 9.4k  171
208
Chapter 208
2021-01-01
 9.3k  204
209
Chapter 209
2021-01-03
 10.2k  192
210
Chapter 210
2021-01-08
 9.7k  172
211
Chapter 211
2021-01-10
 9.8k  236
212
Chapter 212
2021-01-15
 10.4k  518
213
Chapter 213
2021-01-17
 10.7k  526
214
Chapter 214
2021-01-22
 10k  268
215
Chapter 215
2021-01-24
 10.4k  525
216
Chapter 216
2021-01-29
 10k  414
217
Chapter 217
2021-01-31
 10.1k  384
218
Chapter 218
2021-02-05
 10k  303
219
Chapter 219
2021-02-07
 10.5k  424
220
Chapter 220
2021-02-12
 9.5k  353
221
Chapter 221
2021-02-14
 9.7k  636
222
Chapter 222
2021-02-19
 9.4k  608
223
Chapter 223
2021-02-21
 9.7k  500
224
Chapter 224
2021-02-26
 9.3k  234
225
Chapter 225
2021-02-28
 9.7k  321
226
Chapter 226
2021-03-05
 9.3k  249
227
Chapter 227
2021-03-07
 9.5k  293
228
Chapter 228
2021-03-12
 8.9k  565
229
Chapter 229
2021-03-14
 9.4k  679
230
Chapter 230
2021-03-19
 9.6k  390
231
Chapter 231
2021-03-21
 10k  278
232
Chapter 232
2021-03-26
 10k  298
233
Chapter 233
2021-03-28
 10.6k  545
234
Chapter 234
2021-04-02
 9.9k  417
235
Chapter 235
2021-04-04
 9.5k  324
236
Chapter 236
2021-04-09
 9k  399
237
Chapter 237
2021-04-11
 9k  401
238
Chapter 238
2021-04-16
 8.7k  390
239
Chapter 239
2021-04-18
 8.5k  447
240
Chapter 240
2021-04-23
 8.3k  286
241
Chapter 241
2021-04-25
 8.5k  309
242
Chapter 242
2021-04-30
 9.2k  313
243
Chapter 243
2021-05-02
 9.4k  369
244
Chapter 244
2021-05-07
 9.3k  322
245
Chapter 245
2021-05-09
 9.6k  390
246
Chapter 246
2021-05-14
 8.6k  306
247
Chapter 247
2021-05-16
 9.2k  358
248
Chapter 248
2021-05-21
 9.3k  417
249
Chapter 249
2021-05-23
 17k  2k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Ông Xã Thú Tính Đêm Đêm Gợi Tình
Tình yêu/Tổng tài
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
One Piece • Tôi Là Em Trai Của Ace
One Piece • Tôi Là Em Trai Của Ace
Đam mỹ/Xuyên Không/Hài Hước/Viễn tưởng
Chiến Thần Trấn Quốc
Chiến Thần Trấn Quốc
Hành động
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play