MangaToon
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Số mệnh / 419 / Gái ngoan
90.6M
4.6
Tên tác giả: Yoolook Culture

Vốn do thấy việc bất bình đứng ra làm việc nghĩa mới chọc đến người đàn ông này, Đồng Thiên Ái vốn ở thế bất lợi lại để lại một bức "Chiến thư" thách thức trước khi bỏ trốn.
Nhưng cô không hề biết người đàn ông đó lại chính là Tần Tấn Dương-Tổng tài tập đoàn Tần thị...Hắn thề phải tìm cho ra cô gái này! Ngày thứ 2, các hãng truyền thông báo chí đồng loạt đăng tin tìm kiếm lên trang nhất! Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, cả khuôn mặt đỏ bừng lên.

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 159 chương    /    (111635)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2018-11-07
 42.2k  2.6k
2
Chapter 2
2018-11-10
 32.8k  1.9k
3
Chapter 3
2018-11-10
 28.3k  1.2k
4
Chapter 4
2018-11-10
 27.7k  2k
5
Chapter 5
2018-11-11
 27.3k  2.1k
6
Chapter 6
2018-11-14
 29.6k  2.8k
7
Chapter 7
2018-11-18
 26.1k  1.5k
8
Chapter 8
2018-11-20
 24.9k  1.6k
9
Chapter 9
2018-11-20
 25.3k  1.3k
10
Chapter 10
2018-11-20
 25.1k  811
11
Chapter 11
2018-11-20
 23.7k  1.1k
12
Chapter 12
2018-11-21
 24k  1k
13
Chapter 13
2018-11-22
 23.7k  774
14
Chapter 14
2018-11-22
 22.9k  844
15
Chapter 15
2018-11-22
 23.1k  949
16
Chapter 16
2018-11-22
 23.5k  1.6k
17
Chapter 17
2018-11-22
 24k  1.5k
18
Chapter 18
2018-11-22
 21.7k  894
19
Chapter 19
2018-11-25
 21.3k  817
20
Chapter 20
2018-11-26
 22.7k  1.2k
21
Chapter 21
2018-11-27
 24.4k  1.3k
22
Chapter 22
2018-11-28
 22.1k  865
23
Chapter 23
2018-11-29
 21.4k  1.2k
24
Chapter 24
2018-11-30
 20.7k  557
25
Chapter 25
2018-12-01
 22.1k  802
26
Chapter 26
2018-12-02
 20.6k  857
27
Chapter 27
2018-12-03
 21.2k  842
28
Chapter 28
2018-12-04
 21.9k  1.1k
29
Chapter 29
2018-12-05
 24.7k  918
30
Chapter 30
2018-12-05
 19k  886
31
Chapter 31
2018-12-05
 18.6k  1.2k
32
Chapter 32
2018-12-05
 18.2k  1.9k
33
Chapter 33
2018-12-05
 17.2k  760
34
Chapter 34
2018-12-05
 16.8k  953
35
Chapter 35
2018-12-05
 18.1k  1.1k
36
Chapter 36
2018-12-05
 19.7k  2.2k
37
Chapter 37
2018-12-05
 18.2k  724
38
Chapter 38
2018-12-05
 14.8k  780
39
Chapter 39
2018-12-05
 14.1k  949
40
Chapter 40
2018-12-05
 13.4k  561
41
Chapter 41
2018-12-05
 13.7k  775
42
Chapter 42
2018-12-05
 13.2k  821
43
Chapter 43
2018-12-05
 12.6k  585
44
Chapter 44
2018-12-05
 12.2k  619
45
Chapter 45
2018-12-05
 12.4k  860
46
Chapter 46
2018-12-05
 12.8k  704
47
Chapter 47
2018-12-05
 12k  574
48
Chapter 48
2018-12-05
 12.2k  935
49
Chapter 49
2018-12-05
 12.1k  955
50
Chapter 50
2018-12-05
 11.6k  761
51
Chapter 51
2018-12-05
 10.6k  778
52
Chapter 52
2018-12-05
 10.9k  780
53
Chapter 53
2018-12-05
 10.6k  598
54
Chapter 54
2018-12-05
 10.4k  665
55
Chapter 55
2018-12-05
 10.4k  579
56
Chapter 56
2018-12-06
 11k  694
57
Chapter 57
2018-12-07
 10.4k  773
58
Chapter 58
2018-12-08
 11.2k  983
59
Chapter 59
2018-12-09
 10.3k  770
60
Chapter 60
2018-12-10
 10k  515
61
Chapter 61
2018-12-11
 10.8k  765
62
Chapter 62
2018-12-12
 10.7k  998
63
Chapter 63
2018-12-12
 10k  732
64
Chapter 64
2018-12-12
 10.2k  697
65
Chapter 65
2018-12-12
 11k  1.1k
66
Chapter 66
2018-12-12
 10.8k  708
67
Chapter 67
2018-12-12
 9.6k  810
68
Chapter 68
2018-12-12
 9.6k  684
69
Chapter 69
2018-12-12
 10.1k  590
70
Chapter 70
2018-12-12
 9.5k  727
71
Chapter 71
2018-12-12
 9.4k  966
72
Chapter 72
2018-12-12
 8.8k  609
73
Chapter 73
2018-12-12
 8.7k  679
74
Chapter 74
2018-12-12
 8.2k  694
75
Chapter 75
2018-12-12
 8.5k  420
76
Chapter 76
2018-12-12
 8.2k  438
77
Chapter 77
2018-12-12
 8.3k  690
78
Chapter 78
2018-12-12
 8.1k  454
79
Chapter 79
2018-12-12
 9.1k  688
80
Chapter 80
2018-12-12
 8.4k  440
81
Chapter 81
2018-12-12
 7.9k  399
82
Chapter 82
2018-12-12
 8.5k  810
83
Chapter 83
2018-12-12
 8.5k  368
84
Chapter 84
2018-12-12
 9.2k  568
85
Chapter 85
2018-12-12
 8.8k  626
86
Chapter 86
2018-12-13
 8.1k  628
87
Chapter 87
2018-12-14
 7.7k  296
88
Chapter 88
2018-12-15
 8.3k  541
89
Chapter 89
2018-12-16
 7.5k  359
90
Chapter 90
2018-12-17
 7.9k  487
91
Chapter 91
2018-12-18
 8.2k  864
92
Chapter 92
2018-12-19
 7.8k  362
93
Chapter 93
2018-12-20
 7.8k  373
94
Chapter 94
2018-12-21
 8.4k  448
95
Chapter 95
2018-12-22
 8.1k  433
96
Chapter 96
2018-12-23
 7.8k  258
97
Chapter 97
2018-12-24
 7.8k  621
98
Chapter 98
2018-12-25
 7.6k  376
99
Chapter 99
2018-12-26
 7.5k  428
100
Chapter 100
2018-12-27
 7k  626
101
Chapter 101
2018-12-28
 7.1k  331
102
Chapter 102
2018-12-29
 6.8k  509
103
Chapter 103
2018-12-30
 6.6k  310
104
Chapter 104
2018-12-31
 6.7k  401
105
Chapter 105
2019-01-01
 6.6k  248
106
Chapter 106
2019-01-02
 6.9k  515
107
Chapter 107
2019-01-03
 7k  457
108
Chapter 108
2019-01-04
 6.1k  284
109
Chapter 109
2019-01-05
 5.9k  516
110
Chapter 110
2019-01-06
 6.2k  681
111
Chapter 111
2019-01-07
 6.4k  270
112
Chapter 112
2019-01-08
 6k  222
113
Chapter 113
2019-01-09
 6.2k  225
114
Chapter 114
2019-01-10
 6.2k  175
115
Chapter 115
2019-01-11
 6.3k  216
116
Chapter 116
2019-01-12
 6.3k  228
117
Chapter 117
2019-01-13
 6.5k  382
118
Chapter 118
2019-01-14
 6.2k  251
119
Chapter 119
2019-01-15
 6.1k  372
120
Chapter 120
2019-01-16
 6.1k  262
121
Chapter 121
2019-01-17
 6.4k  455
122
Chapter 122
2019-01-18
 6.5k  489
123
Chapter 123
2019-01-19
 6.1k  376
124
Chapter 124
2019-01-20
 6.4k  513
125
Chapter 125
2019-01-21
 6.3k  491
126
Chapter 126
2019-01-22
 5.8k  265
127
Chapter 127
2019-01-23
 5.6k  237
128
Chapter 128
2019-01-24
 5.5k  287
129
Chapter 129
2019-01-24
 5.7k  320
130
Chapter 130
2019-01-24
 5.2k  117
131
Chapter 131
2019-01-24
 5.4k  170
132
Chapter 132
2019-01-24
 5.6k  271
133
Chapter 133
2019-01-24
 5.6k  242
134
Chapter 134
2019-01-24
 5.4k  341
135
Chapter 135
2019-01-24
 5.4k  316
136
Chapter 136
2019-01-24
 6.4k  381
137
Chapter 137
2019-01-24
 8.1k  401
138
Chapter 138
2019-01-24
 6.9k  303
139
Chapter 139
2019-01-24
 6.2k  316
140
Chapter 140
2019-01-24
 6.1k  356
141
Chapter 141
2019-01-24
 6.1k  485
142
Chapter 142
2019-01-24
 6.1k  378
143
Chapter 143
2019-01-24
 6.6k  538
144
Chapter 144
2019-01-24
 6.3k  228
145
Chapter 145
2019-01-24
 6.1k  299
146
Chapter 146
2019-01-24
 5.7k  228
147
Chapter 147
2019-01-24
 5.9k  212
148
Chapter 148
2019-01-24
 6k  262
149
Chapter 149
2019-01-24
 5.8k  323
150
Chapter 150
2019-01-24
 6k  260
151
Chapter 151
2019-01-24
 6.1k  229
152
Chapter 152
2019-01-24
 6.4k  782
153
Chapter 153
2019-01-24
 6.6k  230
154
Chapter 154
2019-01-24
 6.6k  230
155
Chapter 155
2019-01-24
 7.1k  372
156
Chapter 156
2019-01-24
 7.9k  295
157
Chapter 157
2019-01-24
 8.3k  446
158
Chapter 158
2019-01-24
 8.5k  291
159
Chapter 159
2019-01-24
 23.5k  4.5k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tôi Bị Tổng Tài Anti
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Showbiz/Hôn nhân hợp đồng/Gặp gỡ cẩu huyết
Manh Thê Nghịch Ngợm
Manh Thê Nghịch Ngợm
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Trung thành/Nghe lời
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao
[Lichaeng/Futa]Bảo Bối À Ta Nhớ Con Lắm
[Lichaeng/Futa]Bảo Bối À Ta Nhớ Con Lắm
Tình yêu/Đam mỹ/Fanfic/Tổng tài/Đã Full
Ấm Áp Từ Anh
Ấm Áp Từ Anh
Tình yêu/Đã Full/Hôn nhân gia đình -Ngọt ngào sủng thê/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play