Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Báo thù / Drama / Bá đạo / Phản bội / 419 / Chiếm hữu cao / Gái ngoa
145.1M
4.8
Tên tác giả: Kuaikan Comics

Tôi chỉ là một nữ sinh đại học bình thường, nhưng vì tên cặn bã bạn trai cũ mà bị tặng cho Bắc Minh Dạ, bắt đầu cơn ác mộng của tôi. Người đàn ông này dùng 2 tỷ mua đứt sự trong sạch của tôi, tôi phải phối hợp mọi nơi mọi lúc... Tôi nên làm thế nào đây? Ảnh nóng của em gái, đầu tư của CLB... Tôi có nên đồng ý với anh ta không? Truyện này do Kuaikan Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 245 chương    /    (155946)
 Đã cập nhật 245 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-12-25
 63.1k  9.8k
2
Chapter 2
2020-12-25
 43.2k  2.1k
3
Chapter 3
2020-12-25
 40.4k  2.3k
4
Chapter 4
2020-12-25
 34.5k  1.4k
5
Chapter 5
2020-12-25
 32.9k  1.2k
6
Chapter 6
2020-12-25
 32.1k  1.9k
7
Chapter 7
2020-12-25
 31k  1.5k
8
Chapter 8
2020-12-28
 30.4k  1.8k
9
Chapter 9
2020-12-25
 28k  1.1k
10
Chapter 10
2020-12-25
 28.7k  1.1k
11
Chapter 11
2020-12-29
 29.4k  865
12
Chapter 12
2021-01-02
 29.3k  1.2k
13
Chapter 13
2021-01-09
 28.9k  985
14
Chapter 14
2021-01-12
 26.6k  1.1k
15
Chapter 15
2021-01-16
 25.2k  1.3k
16
Chapter 16
2021-01-19
 26.6k  1.7k
17
Chapter 17
2021-01-23
 24.7k  1.1k
18
Chapter 18
2021-01-26
 24.8k  892
19
Chapter 19
2021-01-30
 24.2k  703
20
Chapter 20
2021-02-02
 25.4k  1.1k
21
Chapter 21
2021-02-06
 27.3k  1.6k
22
Chapter 22
2021-02-09
 22.5k  640
23
Chapter 23
2021-02-13
 24.1k  958
24
Chapter 24
2021-02-16
 22.8k  939
25
Chapter 25
2021-02-20
 21.8k  910
26
Chapter 26
2021-02-23
 25.5k  1.2k
27
Chapter 27
2021-02-27
 24.4k  1.2k
28
Chapter 28
2021-03-02
 21.6k  621
29
Chapter 29
2021-03-06
 20.3k  1k
30
Chapter 30
2021-03-07
 21.1k  931
31
Chapter 31
2021-03-07
 19.6k  1.2k
32
Chapter 32
2021-03-07
 17.4k  768
33
Chapter 33
2021-03-07
 18k  1.5k
34
Chapter 34
2021-03-07
 18.8k  542
35
Chapter 35
2021-03-07
 17.2k  884
36
Chapter 36
2021-03-07
 18.8k  1.3k
37
Chapter 37
2021-03-07
 16.9k  571
38
Chapter 38
2021-03-07
 16.1k  444
39
Chapter 39
2021-03-07
 17.1k  992
40
Chapter 40
2021-03-09
 17.6k  1.3k
41
Chapter 41
2021-03-13
 16.8k  1.1k
42
Chapter 42
2021-03-16
 15.5k  694
43
Chapter 43
2021-03-20
 16k  1.1k
44
Chapter 44
2021-03-23
 14.2k  436
45
Chapter 45
2021-03-27
 14.3k  630
46
Chapter 46
2021-03-30
 14.3k  1.2k
47
Chapter 47
2021-04-03
 13.9k  1.2k
48
Chapter 48
2021-04-06
 13.9k  837
49
Chapter 49
2021-04-10
 14.6k  808
50
Chapter 50
2021-04-13
 15.5k  818
51
Chapter 51
2021-04-17
 15.4k  673
52
Chapter 52
2021-04-20
 14.2k  486
53
Chapter 53
2021-04-24
 14.2k  642
54
Chapter 54
2021-04-27
 13.9k  884
55
Chapter 55
2021-05-01
 13.6k  470
56
Chapter 56
2021-05-04
 13.5k  386
57
Chapter 57
2021-05-08
 14.3k  691
58
Chapter 58
2021-05-11
 13.2k  475
59
Chapter 59
2021-05-15
 13k  587
60
Chapter 60
2021-05-15
 12.5k  475
61
Chapter 61
2021-05-15
 13.5k  802
62
Chapter 62
2021-05-15
 14.3k  427
63
Chapter 63
2021-05-15
 14.9k  583
64
Chapter 64
2021-05-15
 15k  416
65
Chapter 65
2021-05-15
 12.8k  431
66
Chapter 66
2021-05-15
 13k  416
67
Chapter 67
2021-05-18
 13.1k  586
68
Chapter 68
2021-05-22
 13.5k  543
69
Chapter 69
2021-05-25
 13.5k  704
70
Chapter 70
2021-05-29
 13.4k  721
71
Chapter 71
2021-06-01
 13.4k  922
72
Chapter 72
2021-06-05
 12.5k  932
73
Chapter 73
2021-06-08
 12.6k  382
74
Chapter 74
2021-06-12
 13.1k  712
75
Chapter 75
2021-06-15
 13.4k  753
76
Chapter 76
2021-06-19
 12.4k  507
77
Chapter 77
2021-06-22
 13.1k  644
78
Chapter 78
2021-06-26
 12.2k  551
79
Chapter 79
2021-06-26
 11.7k  697
80
Chapter 80
2021-06-26
 12.2k  598
81
Chapter 81
2021-06-26
 12k  447
82
Chapter 82
2021-06-26
 11k  248
83
Chapter 83
2021-06-26
 11.6k  826
84
Chapter 84
2021-06-26
 10.6k  220
85
Chapter 85
2021-06-26
 11k  175
86
Chapter 86
2021-06-26
 10.6k  409
87
Chapter 87
2021-06-26
 11.4k  435
88
Chapter 88
2021-06-26
 11.9k  1.2k
89
Chapter 89
2021-06-29
 12.4k  714
90
Chapter 90
2021-07-03
 11.8k  470
91
Chapter 91
2021-07-06
 12.2k  555
92
Chapter 92
2021-07-10
 11.5k  641
93
Chapter 93
2021-07-13
 11.3k  418
94
Chapter 94
2021-07-17
 11.3k  409
95
Chapter 95
2021-07-20
 11.5k  545
96
Chapter 96
2021-07-24
 11.3k  472
97
Chapter 97
2021-07-27
 11.8k  607
98
Chapter 98
2021-07-31
 10.9k  493
99
Chapter 99
2021-08-03
 11.2k  531
100
Chapter 100
2021-08-07
 10.7k  303
101
Chapter 101
2021-08-07
 10.7k  340
102
Chapter 102
2021-08-07
 10.6k  452
103
Chapter 103
2021-08-07
 10.5k  369
104
Chapter 104
2021-08-07
 9.9k  411
105
Chapter 105
2021-08-07
 10.1k  352
106
Chapter 106
2021-08-07
 9.6k  376
107
Chapter 107
2021-08-07
 10.1k  601
108
Chapter 108
2021-08-07
 12.1k  421
109
Chapter 109
2021-08-07
 12k  371
110
Chapter 110
2021-08-07
 13.3k  726
111
Chapter 111
2021-08-10
 12.1k  608
112
Chapter 112
2021-08-14
 11.5k  441
113
Chapter 113
2021-08-17
 12.5k  645
114
Chapter 114
2021-08-21
 13k  478
115
Chapter 115
2021-08-24
 12.7k  624
116
Chapter 116
2021-08-28
 10.4k  469
117
Chapter 117
2021-08-31
 10.9k  673
118
Chapter 118
2021-09-04
 11k  566
119
Chapter 119
2021-09-07
 12k  760
120
Chapter 120
2021-09-11
 12k  1.2k
121
Chapter 121
2021-09-14
 10.7k  734
122
Chapter 122
2021-09-18
 9.9k  521
123
Chapter 123
2021-09-21
 10.1k  622
124
Chapter 124
2021-09-25
 9.8k  505
125
Chapter 125
2021-09-28
 9.9k  517
126
Chapter 126
2021-10-02
 9.4k  392
127
Chapter 127
2021-10-05
 10.4k  1.1k
128
Chapter 128
2021-10-09
 10.4k  692
129
Chapter 129
2021-10-12
 10.9k  1.1k
130
Chapter 130
2021-10-16
 10.5k  828
131
Chapter 131
2021-10-19
 10.7k  571
132
Chapter 132
2021-10-23
 8.5k  289
133
Chapter 133
2021-10-23
 8.3k  238
134
Chapter 134
2021-10-23
 8.3k  240
135
Chapter 135
2021-10-23
 8.5k  210
136
Chapter 136
2021-10-23
 8.3k  267
137
Chapter 137
2021-10-23
 8.3k  663
138
Chapter 138
2021-10-23
 8.3k  544
139
Chapter 139
2021-10-23
 9.4k  362
140
Chapter 140
2021-10-23
 8k  420
141
Chapter 141
2021-10-23
 8.9k  521
142
Chapter 142
2021-10-23
 8.7k  327
143
Chapter 143
2021-10-26
 8.9k  443
144
Chapter 144
2021-10-30
 8.6k  424
145
Chapter 145
2021-11-02
 9.2k  582
146
Chapter 146
2021-11-06
 8.4k  585
147
Chapter 147
2021-11-09
 8.7k  431
148
Chapter 148
2021-11-13
 9.3k  521
149
Chapter 149
2021-11-16
 9.1k  794
150
Chapter 150
2021-11-20
 10.2k  1.1k
151
Chapter 151
2021-11-23
 8.9k  881
152
Chapter 152
2021-11-27
 9k  584
153
Chapter 153
2021-11-30
 8.9k  739
154
Chapter 154
2021-12-04
 7.9k  362
155
Chapter 155
2021-12-04
 7.1k  189
156
Chapter 156
2021-12-04
 7.4k  225
157
Chapter 157
2021-12-04
 7.4k  149
158
Chapter 158
2021-12-04
 7.4k  102
159
Chapter 159
2021-12-04
 7.5k  230
160
Chapter 160
2021-12-04
 7.2k  196
161
Chapter 161
2021-12-04
 7.6k  199
162
Chapter 162
2021-12-04
 7.9k  338
163
Chapter 163
2021-12-04
 8.1k  420
164
Chapter 164
2021-12-04
 7.5k  241
165
Chapter 165
2021-12-04
 8k  475
166
Chapter 166
2021-12-07
 8.6k  707
167
Chapter 167
2021-12-11
 8.3k  512
168
Chapter 168
2021-12-14
 8.2k  562
169
Chapter 169
2021-12-18
 8.3k  547
170
Chapter 170
2021-12-21
 7.8k  886
171
Chapter 171
2021-12-25
 7.6k  944
172
Chapter 172
2021-12-28
 7.9k  1.1k
173
Chapter 173
2022-01-01
 8.6k  700
174
Chapter 174
2022-01-04
 8k  669
175
Chapter 175
2022-01-08
 7.9k  902
176
Chapter 176
2022-01-11
 8.7k  1.2k
177
Chapter 177
2022-01-15
 8.5k  1.1k
178
Chapter 178
2022-01-18
 8k  886
179
Chapter 179
2022-01-22
 7.8k  1.1k
180
Chapter 180
2022-01-25
 7.6k  621
181
Chapter 181
2022-01-29
 7.5k  537
182
Chapter 182
2022-02-01
 7.2k  613
183
Chapter 183
2022-02-05
 5.7k  169
184
Chapter 184
2022-02-05
 6k  131
185
Chapter 185
2022-02-05
 5.8k  123
186
Chapter 186
2022-02-05
 6k  210
187
Chapter 187
2022-02-05
 5.8k  264
188
Chapter 188
2022-02-05
 5.5k  93
189
Chapter 189
2022-02-05
 5.8k  157
190
Chapter 190
2022-02-05
 5.8k  315
191
Chapter 191
2022-02-05
 5.7k  435
192
Chapter 192
2022-02-05
 6.4k  263
193
Chapter 193
2022-02-05
 7.5k  532
194
Chapter 194
2022-02-08
 7.5k  637
195
Chapter 195
2022-02-12
 6.5k  382
196
Chapter 196
2022-02-15
 6.7k  541
197
Chapter 197
2022-02-19
 6.7k  389
198
Chapter 198
2022-02-22
 6.8k  451
199
Chapter 199
2022-02-26
 6.6k  379
200
Chapter 200
2022-03-01
 7.3k  509
201
Chapter 201
2022-03-05
 6.8k  595
202
Chapter 202
2022-03-08
 6.3k  432
203
Chapter 203
2022-03-12
 5.1k  120
204
Chapter 204
2022-03-12
 5.2k  176
205
Chapter 205
2022-03-12
 4.9k  123
206
Chapter 206
2022-03-12
 5.3k  139
207
Chapter 207
2022-03-12
 5k  209
208
Chapter 208
2022-03-12
 4.9k  174
209
Chapter 209
2022-03-12
 4.9k  83
210
Chapter 210
2022-03-12
 4.9k  258
211
Chapter 211
2022-03-12
 4.9k  72
212
Chapter 212
2022-03-12
 4.9k  191
213
Chapter 213
2022-03-12
 5.9k  339
214
Chapter 214
2022-03-15
 6.9k  735
215
Chapter 215
2022-03-19
 5.8k  402
216
Chapter 216
2022-03-22
 5.3k  438
217
Chapter 217
2022-03-26
 5.3k  346
218
Chapter 218
2022-03-29
 5.4k  452
219
Chapter 219
2022-04-02
 4.9k  322
220
Chapter 220
2022-04-05
 4.8k  316
221
Chapter 221
2022-04-09
 4.9k  410
222
Chapter 222
2022-04-12
 4.9k  462
223
Chapter 223
2022-04-16
 4.6k  325
224
Chapter 224
2022-04-19
 4.7k  433
225
Chapter 225
2022-04-23
 4.7k  391
226
Chapter 226
2022-04-26
 4.4k  279
227
Chapter 227
2022-04-30
 4.4k  426
228
Chapter 228
2022-05-03
 4.2k  385
229
Chapter 229
2022-05-07
 3.8k  203
230
Chapter 230
2022-05-08
 2.9k  100
231
Chapter 231
2022-05-08
 2.9k  53
232
Chapter 232
2022-05-08
 2.8k  61
233
Chapter 233
2022-05-08
 2.9k  130
234
Chapter 234
2022-05-08
 3k  152
235
Chapter 235
2022-05-08
 3.1k  189
236
Chapter 236
2022-05-08
 3k  41
237
Chapter 237
2022-05-08
 3k  47
238
Chapter 238
2022-05-08
 2.8k  42
239
Chapter 239
2022-05-08
 3.4k  254
240
Chapter 240
2022-05-10
 3.6k  372
241
Chapter 241
2022-05-14
 3.4k  326
242
Chapter 242
2022-05-17
 3.2k  308
243
Chapter 243
2022-05-21
 2.9k  261
244
Chapter 244
2022-05-24
 2.5k  221
245
Chapter 245
2022-05-28
 1.3k  142
Đề xuất liên quan
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật/Ngọt sủng/Nữ cường/Đô thị/Sảng văn/Trốn cưới/Lăng nhăng
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài Ác Ma
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Nữ Phụ Độc Ác Có Chút Đáng Yêu
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play