MangaToon
Đạp Vụn Sơn Hà
Đạp Vụn Sơn Hà
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Sảng văn / Nghịch tập / Vô dụng / Shota
7M
4.4
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Nếu cha chưa bao giờ quan tâm ngươi, chỉ vì ngươi là gỗ mục vô dụng thì phải làm sao? Nếu các huynh đệ ruột bắt nạt, chỉ vì ngươi quá yếu thì sao? Nếu đến cả nô tài cũng tùy ý chèn ép, chỉ vì không ai giúp ngươi, thì phải làm sao? Tất cả những điều này, Tần Liệt ta đều từng trải qua, nhưng ta không cam tâm, may mà ông trời đã cho ta một cơ hội lội ngược dòng, ngọc bội truyền đời kỳ quặc không ngờ lại trở thành pháp bảo giúp ta chiến thắng. Lần này, ta sẽ trở thành Tần Liệt mà tất cả mọi người phải ngước mắt nhìn!

Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 220 chương    /    (4513)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2021-07-21
 3.5k  524
2
Chapter 2
2021-08-04
 2.6k  75
3
Chapter 3
2021-08-04
 2.6k  114
4
Chapter 4
2021-08-04
 2.4k  82
5
Chapter 5
2021-08-04
 2.4k  75
6
Chapter 6
2021-08-04
 2.4k  53
7
Chapter 7
2021-08-04
 2.3k  63
8
Chapter 8
2021-08-04
 2.4k  125
9
Chapter 9
2021-08-04
 2.2k  58
10
Chapter 10
2021-08-04
 2.1k  185
11
Chapter 11
2021-08-08
 2.1k  71
12
Chapter 12
2021-08-11
 2k  91
13
Chapter 13
2021-08-15
 2.1k  60
14
Chapter 14
2021-08-18
 1.8k  80
15
Chapter 15
2021-08-22
 1.8k  64
16
Chapter 16
2021-08-25
 1.8k  47
17
Chapter 17
2021-08-29
 1.6k  48
18
Chapter 18
2021-08-30
 1.5k  41
19
Chapter 19
2021-08-30
 1.4k  47
20
Chapter 20
2021-08-30
 1.5k  31
21
Chapter 21
2021-08-30
 1.4k  34
22
Chapter 22
2021-08-30
 1.4k  52
23
Chapter 23
2021-08-30
 1.3k  49
24
Chapter 24
2021-08-30
 1.2k  71
25
Chapter 25
2021-08-30
 1.3k  45
26
Chapter 26
2021-08-30
 1.3k  16
27
Chapter 27
2021-08-30
 1.2k  47
28
Chapter 28
2021-09-01
 1.2k  35
29
Chapter 29
2021-09-05
 1.2k  36
30
Chapter 30
2021-09-08
 1.1k  36
31
Chapter 31
2021-09-12
 1.1k  23
32
Chapter 32
2021-09-15
 1k  19
33
Chapter 33
2021-09-19
 995  21
34
Chapter 34
2021-09-22
 1k  23
35
Chapter 35
2021-09-26
 993  25
36
Chapter 36
2021-09-29
 967  31
37
Chapter 37
2021-10-03
 981  29
38
Chapter 38
2021-10-06
 964  23
39
Chapter 39
2021-10-10
 948  18
40
Chapter 40
2021-10-13
 941  20
41
Chapter 41
2021-10-17
 894  21
42
Chapter 42
2021-10-20
 897  18
43
Chapter 43
2021-10-24
 865  24
44
Chapter 44
2021-10-27
 839  35
45
Chapter 45
2021-10-31
 852  23
46
Chapter 46
2021-11-03
 830  11
47
Chapter 47
2021-11-07
 807  20
48
Chapter 48
2021-11-07
 786  8
49
Chapter 49
2021-11-07
 815  20
50
Chapter 50
2021-11-07
 793  17
51
Chapter 51
2021-11-07
 805  19
52
Chapter 52
2021-11-07
 786  10
53
Chapter 53
2021-11-07
 775  17
54
Chapter 54
2021-11-07
 786  12
55
Chapter 55
2021-11-07
 799  12
56
Chapter 56
2021-11-07
 743  17
57
Chapter 57
2021-11-07
 735  18
58
Chapter 58
2021-11-10
 737  17
59
Chapter 59
2021-11-14
 747  19
60
Chapter 60
2021-11-17
 736  22
61
Chapter 61
2021-11-21
 726  34
62
Chapter 62
2021-11-24
 690  19
63
Chapter 63
2021-11-28
 657  23
64
Chapter 64
2021-12-01
 663  10
65
Chapter 65
2021-12-05
 683  13
66
Chapter 66
2021-12-08
 678  14
67
Chapter 67
2021-12-12
 651  13
68
Chapter 68
2021-12-15
 639  18
69
Chapter 69
2021-12-19
 634  11
70
Chapter 70
2021-12-19
 630  9
71
Chapter 71
2021-12-19
 622  9
72
Chapter 72
2021-12-19
 616  10
73
Chapter 73
2021-12-19
 648  13
74
Chapter 74
2021-12-19
 632  13
75
Chapter 75
2021-12-19
 597  13
76
Chapter 76
2021-12-19
 612  12
77
Chapter 77
2021-12-19
 607  11
78
Chapter 78
2021-12-19
 636  15
79
Chapter 79
2021-12-19
 645  14
80
Chapter 80
2021-12-22
 634  14
81
Chapter 81
2021-12-26
 599  55
82
Chapter 82
2021-12-29
 618  13
83
Chapter 83
2022-01-02
 607  29
84
Chapter 84
2022-01-05
 662  25
85
Chapter 85
2022-01-09
 572  19
86
Chapter 86
2022-01-09
 604  10
87
Chapter 87
2022-01-09
 570  12
88
Chapter 88
2022-01-09
 588  11
89
Chapter 89
2022-01-09
 571  17
90
Chapter 90
2022-01-09
 567  21
91
Chapter 91
2022-01-09
 589  12
92
Chapter 92
2022-01-09
 567  17
93
Chapter 93
2022-01-09
 551  9
94
Chapter 94
2022-01-09
 593  20
95
Chapter 95
2022-01-09
 605  18
96
Chapter 96
2022-01-12
 612  19
97
Chapter 97
2022-01-16
 600  24
98
Chapter 98
2022-01-19
 582  27
99
Chapter 99
2022-01-23
 581  15
100
Chapter 100
2022-01-26
 594  48
101
Chapter 101
2022-01-30
 527  23
102
Chapter 102
2022-02-02
 506  18
103
Chapter 103
2022-02-06
 505  21
104
Chapter 104
2022-02-09
 502  18
105
Chapter 105
2022-02-13
 466  17
106
Chapter 106
2022-02-16
 457  11
107
Chapter 107
2022-02-20
 437  32
108
Chapter 108
2022-02-23
 421  16
109
Chapter 109
2022-02-27
 418  19
110
Chapter 110
2022-03-02
 421  21
111
Chapter 111
2022-03-06
 410  6
112
Chapter 112
2022-03-06
 421  12
113
Chapter 113
2022-03-06
 399  6
114
Chapter 114
2022-03-06
 400  12
115
Chapter 115
2022-03-06
 399  11
116
Chapter 116
2022-03-06
 394  10
117
Chapter 117
2022-03-06
 373  11
118
Chapter 118
2022-03-06
 374  10
119
Chapter 119
2022-03-06
 391  13
120
Chapter 120
2022-03-06
 366  12
121
Chapter 121
2022-03-06
 412  16
122
Chapter 122
2022-03-09
 401  14
123
Chapter 123
2022-03-13
 396  17
124
Chapter 124
2022-03-16
 388  18
125
Chapter 125
2022-03-20
 390  7
126
Chapter 126
2022-03-23
 372  17
127
Chapter 127
2022-03-27
 361  14
128
Chapter 128
2022-03-30
 374  12
129
Chapter 129
2022-04-03
 358  12
130
Chapter 130
2022-04-06
 345  7
131
Chapter 131
2022-04-10
 356  7
132
Chapter 132
2022-04-13
 359  11
133
Chapter 133
2022-04-17
 347  6
134
Chapter 134
2022-04-20
 370  10
135
Chapter 135
2022-04-24
 352  8
136
Chapter 136
2022-04-27
 342  9
137
Chapter 137
2022-05-01
 334  8
138
Chapter 138
2022-05-04
 324  5
139
Chapter 139
2022-05-08
 318  7
140
Chapter 140
2022-05-11
 324  5
141
Chapter 141
2022-05-15
 308  14
142
Chapter 142
2022-05-18
 304  5
143
Chapter 143
2022-05-22
 298  6
144
Chapter 144
2022-05-25
 298  5
145
Chapter 145
2022-05-29
 305  5
146
Chapter 146
2022-06-01
 315  4
147
Chapter 147
2022-06-05
 290  4
148
Chapter 148
2022-06-08
 293  7
149
Chapter 149
2022-06-12
 286  5
150
Chapter 150
2022-06-15
 279  8
151
Chapter 151
2022-06-19
 273  4
152
Chapter 152
2022-06-22
 286  4
153
Chapter 153
2022-06-26
 275  7
154
Chapter 154
2022-06-29
 272  8
155
Chapter 155
2022-07-03
 265  5
156
Chapter 156
2022-07-06
 274  4
157
Chapter 157
2022-07-10
 264  3
158
Chapter 158
2022-07-13
 268  7
159
Chapter 159
2022-07-17
 264  3
160
Chapter 160
2022-07-20
 242  5
161
Chapter 161
2022-07-24
 240  3
162
Chapter 162
2022-07-27
 241  7
163
Chapter 163
2022-07-31
 239  7
164
Chapter 164
2022-08-03
 244  5
165
Chapter 165
2022-08-07
 229  5
166
Chapter 166
2022-08-10
 221  5
167
Chapter 167
2022-08-14
 214  12
168
Chapter 168
2022-08-17
 206  6
169
Chapter 169
2022-08-21
 212  9
170
Chapter 170
2022-08-24
 215  5
171
Chapter 171
2022-08-28
 209  6
172
Chapter 172
2022-08-31
 198  8
173
Chapter 173
2022-09-04
 185  6
174
Chapter 174
2022-09-07
 185  4
175
Chapter 175
2022-09-11
 176  5
176
Chapter 176
2022-09-14
 172  4
177
Chapter 177
2022-09-18
 177  5
178
Chapter 178
2022-09-21
 176  3
179
Chapter 179
2022-09-24
 158  3
180
Chapter 180
2022-09-24
 162  3
181
Chapter 181
2022-09-24
 155  4
182
Chapter 182
2022-09-24
 155  3
183
Chapter 183
2022-09-24
 153  4
184
Chapter 184
2022-09-24
 154  3
185
Chapter 185
2022-09-24
 147  4
186
Chapter 186
2022-09-24
 145  4
187
Chapter 187
2022-09-24
 150  4
188
Chapter 188
2022-09-24
 154  3
189
Chapter 189
2022-09-25
 162  3
190
Chapter 190
2022-09-28
 168  7
191
Chapter 191
2022-10-02
 157  5
192
Chapter 192
2022-10-05
 151  5
193
Chapter 193
2022-10-09
 153  3
194
Chapter 194
2022-10-12
 144  5
195
Chapter 195
2022-10-16
 136  3
196
Chapter 196
2022-10-19
 142  4
197
Chapter 197
2022-10-23
 135  4
198
Chapter 198
2022-10-26
 129  4
199
Chapter 199
2022-10-30
 125  3
200
Chapter 200
2022-11-02
 119  4
201
Chapter 201
2022-11-05
 102  2
202
Chapter 202
2022-11-05
 105  2
203
Chapter 203
2022-11-05
 97  3
204
Chapter 204
2022-11-05
 98  1
205
Chapter 205
2022-11-05
 105  1
206
Chapter 206
2022-11-05
 102  2
207
Chapter 207
2022-11-05
 97  2
208
Chapter 208
2022-11-05
 101  1
209
Chapter 209
2022-11-05
 101  1
210
Chapter 210
2022-11-05
 106  2
211
Chapter 211
2022-11-06
 121  4
212
Chapter 212
2022-11-09
 109  4
213
Chapter 213
2022-11-13
 100  2
214
Chapter 214
2022-11-16
 103  1
215
Chapter 215
2022-11-20
 89  2
216
Chapter 216
2022-11-23
 85  4
217
Chapter 217
2022-11-27
 82  4
218
Chapter 218
2022-11-30
 75  3
219
Chapter 219
2022-12-04
 71  2
220
Chapter 220
2022-12-07
 48  2
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Thần Hồn Võ Đế
Thần Hồn Võ Đế
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
[ Phạm Thiên X Y/N ] ( H+ ) Vật Thí Nghiệm
[ Phạm Thiên X Y/N ] ( H+ ) Vật Thí Nghiệm
Tình yêu/Hài Hước/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Đã Full
(Alltakemichi) Tình Địch Ngày Một Đẹp Hơn
(Alltakemichi) Tình Địch Ngày Một Đẹp Hơn
Đam mỹ/Xuyên Không/Hài Hước/Fanfic/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play