Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngược / Báo thù / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Ân oán hào môn / Chiếm hữu cao / Thiên kim lụi bại
43.3M
4
Tên tác giả: Zuoan Comic

Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư, dựa vào cái gì mà phải làm người hầu! Mặc kệ anh là tổng tài bá đạo như thế nào, tên mỹ nam ma quỷ…Những giày vò mà tôi phải chịu, sớm muộn sẽ có ngày trả lại cho anh gấp trăm vạn lần! Truyện này do Zuoan Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 204 chương    /    (13099)
 Đã cập nhật 204 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 14.9k  661
2
Chapter 2
2018-11-07
 12.4k  186
3
Chapter 3
2018-11-07
 11.5k  174
4
Chapter 4
2018-11-07
 10.9k  219
5
Chapter 5
2018-11-07
 9.1k  181
6
Chapter 6
2018-11-13
 8.3k  124
7
Chapter 7
2018-11-16
 8.4k  121
8
Chapter 8
2018-11-20
 8.2k  225
9
Chapter 9
2018-11-20
 7.9k  143
10
Chapter 10
2018-11-20
 7.7k  74
11
Chapter 11
2018-11-21
 7.8k  205
12
Chapter 12
2018-11-21
 7.7k  123
13
Chapter 13
2018-11-21
 7.4k  110
14
Chapter 14
2018-11-23
 6.7k  61
15
Chapter 15
2018-11-27
 7k  153
16
Chapter 16
2018-11-30
 6.5k  94
17
Chapter 17
2018-12-04
 6.8k  138
18
Chapter 18
2018-12-07
 6.4k  120
19
Chapter 19
2018-12-11
 6.3k  109
20
Chapter 20
2018-12-14
 6.3k  82
21
Chapter 21
2018-12-18
 6.5k  66
22
Chapter 22
2018-12-21
 6.7k  101
23
Chapter 23
2018-12-25
 5.8k  41
24
Chapter 24
2018-12-28
 5.9k  31
25
Chapter 25
2018-12-31
 5.6k  51
26
Chapter 26
2019-01-01
 6.2k  91
27
Chapter 27
2019-01-01
 6.4k  234
28
Chapter 28
2019-01-01
 6k  388
29
Chapter 29
2019-01-01
 6.1k  59
30
Chapter 30
2019-01-01
 6.8k  119
31
Chapter 31
2019-01-01
 5.9k  217
32
Chapter 32
2019-01-01
 6k  111
33
Chapter 33
2019-01-01
 5.8k  116
34
Chapter 34
2019-01-01
 5.8k  147
35
Chapter 35
2019-01-01
 5.6k  55
36
Chapter 36
2019-01-01
 5.3k  141
37
Chapter 37
2019-01-01
 5.1k  100
38
Chapter 38
2019-01-01
 4.7k  73
39
Chapter 39
2019-01-01
 4.5k  34
40
Chapter 40
2019-01-01
 4.7k  93
41
Chapter 41
2019-01-01
 4.4k  87
42
Chapter 42
2019-01-01
 4.3k  113
43
Chapter 43
2019-01-01
 4.2k  79
44
Chapter 44
2019-01-01
 4k  91
45
Chapter 45
2019-01-01
 3.8k  74
46
Chapter 46
2019-01-01
 3.7k  82
47
Chapter 47
2019-01-04
 3.6k  177
48
Chapter 48
2019-01-05
 3.8k  48
49
Chapter 49
2019-01-07
 3.9k  117
50
Chapter 50
2019-01-08
 3.6k  71
51
Chapter 51
2019-01-11
 3.6k  52
52
Chapter 52
2019-01-12
 3.6k  120
53
Chapter 53
2019-01-14
 3.5k  75
54
Chapter 54
2019-01-15
 3.5k  68
55
Chapter 55
2019-01-18
 3.4k  107
56
Chapter 56
2019-01-19
 3.4k  155
57
Chapter 57
2019-01-22
 3.6k  103
58
Chapter 58
2019-01-25
 3.4k  46
59
Chapter 59
2019-01-26
 3.5k  65
60
Chapter 60
2019-01-29
 3.5k  39
61
Chapter 61
2019-02-01
 3.7k  63
62
Chapter 62
2019-02-02
 3.5k  42
63
Chapter 63
2019-02-05
 3.7k  56
64
Chapter 64
2019-02-08
 3.2k  42
65
Chapter 65
2019-02-09
 3.2k  53
66
Chapter 66
2019-02-12
 3.2k  44
67
Chapter 67
2019-02-15
 3.1k  45
68
Chapter 68
2019-02-16
 3k  35
69
Chapter 69
2019-02-19
 3k  77
70
Chapter 70
2019-02-22
 3k  66
71
Chapter 71
2019-02-23
 3.3k  51
72
Chapter 72
2019-02-26
 3.3k  69
73
Chapter 73
2019-03-01
 2.8k  50
74
Chapter 74
2019-03-02
 2.6k  56
75
Chapter 75
2019-03-05
 2.6k  51
76
Chapter 76
2019-03-08
 2.6k  42
77
Chapter 77
2019-03-09
 2.9k  24
78
Chapter 78
2019-03-12
 2.8k  71
79
Chapter 79
2019-03-15
 2.5k  67
80
Chapter 80
2019-03-16
 2.6k  64
81
Chapter 81
2019-03-19
 2.5k  82
82
Chapter 82
2019-03-22
 2.4k  37
83
Chapter 83
2019-03-23
 2.5k  50
84
Chapter 84
2019-03-26
 2.6k  76
85
Chapter 85
2019-03-29
 2.4k  20
86
Chapter 86
2019-03-30
 2.4k  25
87
Chapter 87
2019-04-02
 2.4k  28
88
Chapter 88
2019-04-05
 2.3k  11
89
Chapter 89
2019-04-06
 2.4k  32
90
Chapter 90
2019-04-09
 2.4k  29
91
Chapter 91
2019-04-12
 2.2k  70
92
Chapter 92
2019-04-13
 2.1k  56
93
Chapter 93
2019-04-16
 2.2k  44
94
Chapter 94
2019-04-19
 2.1k  61
95
Chapter 95
2019-04-20
 2.3k  26
96
Chapter 96
2019-04-23
 2.2k  51
97
Chapter 97
2019-04-26
 2.1k  40
98
Chapter 98
2019-04-27
 2.1k  44
99
Chapter 99
2019-04-30
 2.1k  34
100
Chapter 100
2019-05-03
 2.2k  104
101
Chapter 101
2019-05-04
 2k  57
102
Chapter 102
2019-05-07
 2k  43
103
Chapter 103
2019-05-10
 2.2k  161
104
Chapter 104
2019-05-21
 2.2k  97
105
Chapter 105
2019-06-01
 2k  55
106
Chapter 106
2019-06-05
 1.8k  45
107
Chapter 107
2019-06-08
 1.7k  27
108
Chapter 108
2019-06-12
 1.7k  34
109
Chapter 109
2019-06-15
 1.7k  37
110
Chapter 110
2019-06-19
 1.6k  208
111
Chapter 111
2019-06-22
 1.6k  37
112
Chapter 112
2019-06-26
 1.6k  25
113
Chapter 113
2019-06-29
 1.9k  74
114
Chapter 114
2019-07-03
 1.7k  41
115
Chapter 115
2019-07-06
 1.6k  44
116
Chapter 116
2019-07-10
 1.6k  50
117
Chapter 117
2019-07-13
 1.5k  54
118
Chapter 118
2019-07-17
 1.5k  38
119
Chapter 119
2019-07-20
 1.5k  43
120
Chapter 120
2019-07-24
 1.7k  51
121
Chapter 121
2019-07-27
 1.6k  34
122
Chapter 122
2019-07-31
 1.6k  43
123
Chapter 123
2019-08-03
 1.6k  65
124
Chapter 124
2019-08-07
 1.5k  46
125
Chapter 125
2019-08-10
 1.6k  43
126
Chapter 126
2019-08-14
 1.7k  24
127
Chapter 127
2019-08-17
 1.6k  31
128
Chapter 128
2019-08-21
 1.5k  29
129
Chapter 129
2019-08-24
 1.5k  32
130
Chapter 130
2019-08-28
 1.4k  15
131
Chapter 131
2019-08-31
 1.5k  49
132
Chapter 132
2019-09-04
 1.5k  49
133
Chapter 133
2019-09-07
 1.4k  51
134
Chapter 134
2019-09-11
 1.4k  45
135
Chapter 135
2019-09-14
 1.3k  50
136
Chapter 136
2019-09-18
 1.2k  19
137
Chapter 137
2019-09-21
 1.2k  24
138
Chapter 138
2019-09-25
 1.2k  20
139
Chapter 139
2019-09-28
 1.1k  38
140
Chapter 140
2019-10-02
 1.2k  29
141
Chapter 141
2019-10-05
 1.1k  39
142
Chapter 142
2019-10-09
 1.1k  28
143
Chapter 143
2019-10-12
 1.1k  28
144
Chapter 144
2019-10-16
 1k  34
145
Chapter 145
2019-10-19
 1.1k  16
146
Chapter 146
2019-10-23
 1.1k  18
147
Chapter 147
2019-10-26
 1.2k  38
148
Chapter 148
2019-10-30
 1.1k  22
149
Chapter 149
2019-11-02
 1k  14
150
Chapter 150
2019-11-06
 1k  18
151
Chapter 151
2019-11-09
 955  4
152
Chapter 152
2019-11-13
 893  10
153
Chapter 153
2019-11-16
 1k  26
154
Chapter 154
2019-11-20
 909  10
155
Chapter 155
2019-11-23
 899  12
156
Chapter 156
2019-11-27
 929  10
157
Chapter 157
2019-11-30
 969  4
158
Chapter 158
2019-12-04
 953  7
159
Chapter 159
2019-12-07
 950  9
160
Chapter 160
2019-12-11
 883  8
161
Chapter 161
2019-12-14
 989  16
162
Chapter 162
2019-12-18
 982  14
163
Chapter 163
2019-12-21
 943  29
164
Chapter 164
2019-12-25
 962  10
165
Chapter 165
2019-12-28
 908  13
166
Chapter 166
2020-01-01
 906  19
167
Chapter 167
2020-01-04
 904  14
168
Chapter 168
2020-01-08
 914  14
169
Chapter 169
2020-01-11
 925  16
170
Chapter 170
2020-01-15
 895  18
171
Chapter 171
2020-01-18
 861  33
172
Chapter 172
2020-01-22
 810  34
173
Chapter 173
2020-01-25
 765  18
174
Chapter 174
2020-01-29
 757  38
175
Chapter 175
2020-02-01
 718  35
176
Chapter 176
2020-02-05
 733  30
177
Chapter 177
2020-02-08
 740  17
178
Chapter 178
2020-02-12
 745  27
179
Chapter 179
2020-02-15
 801  47
180
Chapter 180
2020-02-19
 803  19
181
Chapter 181
2020-02-22
 817  19
182
Chapter 182
2020-02-26
 849  24
183
Chapter 183
2020-02-29
 799  19
184
Chapter 184
2020-03-04
 705  20
185
Chapter 185
2020-03-07
 692  10
186
Chapter 186
2020-03-11
 650  11
187
Chapter 187
2020-03-14
 698  13
188
Chapter 188
2020-03-18
 754  25
189
Chapter 189
2020-03-21
 855  16
190
Chapter 190
2020-03-25
 1k  61
191
Chapter 191
2020-03-28
 938  98
192
Chapter 192
2020-04-01
 863  47
193
Chapter 193
2020-04-04
 770  54
194
Chapter 194
2020-04-08
 748  52
195
Chapter 195
2020-04-11
 790  42
196
Chapter 196
2020-04-15
 762  30
197
Chapter 197
2020-04-18
 763  26
198
Chapter 198
2020-04-22
 782  27
199
Chapter 199
2020-04-25
 832  19
200
Chapter 200
2020-04-29
 782  18
201
Chapter 201
2020-05-02
 886  42
202
Chapter 202
2020-05-06
 1.1k  30
203
Chapter 203
2020-05-09
 1k  18
204
Chapter 204
2020-05-13
 2.4k  277
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play