Vương Gia, Solo Nào!
Vương Gia, Solo Nào!
Vương Gia, Solo Nào!
Đã Full
Tình yêu / Xuyên Không / Hài Hước / Cung đình
69.9M
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

"Chỉ 200 lượng, chỉ 200 lượng là có thể đưa vương gia lên giường của bạn. Cơ hội hiếm có, cơ hội hiếm có đây, đừng bỏ lỡ!" -- "Vân Tưởng Thường người ngươi thật to gan, dám công khai đấu giá đêm đầu tiên của vương gia?" Một câu chuyện xuyên không đầy bất ngờ, khóc cười đan xen, rồi số phận n9 nu9 sẽ ra sao.... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 217 chương    /    (79364)
 Đã cập nhật 217 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-29
 21.4k  1.7k
2
Chapter 2
2019-09-29
 16.2k  567
3
Chapter 3
2019-09-29
 18k  1.5k
4
Chapter 4
2019-09-29
 14.9k  392
5
Chapter 5
2019-09-29
 13.6k  266
6
Chapter 6
2019-09-29
 15.5k  1k
7
Chapter 7
2019-09-29
 14.2k  626
8
Chapter 8
2019-09-29
 13.5k  448
9
Chapter 9
2019-09-29
 13.3k  442
10
Chapter 10
2019-09-29
 13.4k  259
11
Chapter 11
2019-09-29
 14.2k  368
12
Chapter 12
2019-09-29
 13.5k  340
13
Chapter 13
2019-09-29
 12.4k  178
14
Chapter 14
2019-09-29
 12.7k  320
15
Chapter 15
2019-09-29
 13.1k  204
16
Chapter 16
2019-09-29
 12.6k  189
17
Chapter 17
2019-09-29
 12.5k  277
18
Chapter 18
2019-09-29
 12.2k  442
19
Chapter 19
2019-09-29
 12.3k  243
20
Chapter 20
2019-09-29
 13.1k  450
21
Chapter 21
2019-10-02
 13.7k  441
22
Chapter 22
2019-10-05
 13.6k  440
23
Chapter 23
2019-10-09
 12.8k  214
24
Chapter 24
2019-10-12
 11.8k  402
25
Chapter 25
2019-10-16
 12.9k  385
26
Chapter 26
2019-10-19
 11.3k  236
27
Chapter 27
2019-10-23
 13.2k  496
28
Chapter 28
2019-10-24
 13.1k  878
29
Chapter 29
2019-10-24
 12k  414
30
Chapter 30
2019-10-24
 10.9k  157
31
Chapter 31
2019-10-24
 11.1k  165
32
Chapter 32
2019-10-24
 10.5k  132
33
Chapter 33
2019-10-24
 10.9k  345
34
Chapter 34
2019-10-24
 10.6k  168
35
Chapter 35
2019-10-24
 10.8k  212
36
Chapter 36
2019-10-24
 12.4k  541
37
Chapter 37
2019-10-24
 11.5k  468
38
Chapter 38
2019-10-26
 12.6k  529
39
Chapter 39
2019-10-30
 11.8k  592
40
Chapter 40
2019-11-02
 11.3k  443
41
Chapter 41
2019-11-06
 11.9k  281
42
Chapter 42
2019-11-09
 11.7k  228
43
Chapter 43
2019-11-13
 12.4k  403
44
Chapter 44
2019-11-15
 11.7k  218
45
Chapter 45
2019-11-16
 11.5k  391
46
Chapter 46
2019-11-20
 13.2k  1.4k
47
Chapter 47
2019-11-22
 11.5k  182
48
Chapter 48
2019-11-23
 12.2k  467
49
Chapter 49
2019-11-27
 11.2k  171
50
Chapter 50
2019-11-29
 10.9k  192
51
Chapter 51
2019-11-30
 11.7k  317
52
Chapter 52
2019-12-04
 10.6k  117
53
Chapter 53
2019-12-06
 11.3k  172
54
Chapter 54
2019-12-07
 11.7k  456
55
Chapter 55
2019-12-11
 12k  381
56
Chapter 56
2019-12-13
 10.6k  271
57
Chapter 57
2019-12-14
 11k  180
58
Chapter 58
2019-12-18
 11k  528
59
Chapter 59
2019-12-20
 11.1k  176
60
Chapter 60
2019-12-21
 10.2k  150
61
Chapter 61
2019-12-21
 11.1k  275
62
Chapter 62
2019-12-21
 10.5k  321
63
Chapter 63
2019-12-21
 9.7k  183
64
Chapter 64
2019-12-21
 10.2k  298
65
Chapter 65
2019-12-21
 9.9k  351
66
Chapter 66
2019-12-21
 10k  263
67
Chapter 67
2019-12-21
 11k  326
68
Chapter 68
2019-12-21
 10.3k  192
69
Chapter 69
2019-12-21
 10.7k  297
70
Chapter 70
2019-12-21
 11k  458
71
Chapter 71
2019-12-21
 10k  648
72
Chapter 72
2019-12-21
 10k  277
73
Chapter 73
2019-12-21
 9.9k  206
74
Chapter 74
2019-12-21
 9.9k  163
75
Chapter 75
2019-12-21
 10.2k  318
76
Chapter 76
2019-12-21
 9.6k  127
77
Chapter 77
2019-12-21
 9.1k  65
78
Chapter 78
2019-12-21
 8.9k  146
79
Chapter 79
2019-12-21
 9.4k  124
80
Chapter 80
2019-12-21
 11k  428
81
Chapter 81
2019-12-27
 10.6k  162
82
Chapter 82
2019-12-28
 10.7k  327
83
Chapter 83
2020-01-01
 9.7k  167
84
Chapter 84
2020-01-03
 10k  232
85
Chapter 85
2020-01-04
 10.1k  215
86
Chapter 86
2020-01-08
 10.3k  496
87
Chapter 87
2020-01-10
 10.8k  572
88
Chapter 88
2020-01-11
 9.8k  221
89
Chapter 89
2020-01-15
 10.4k  542
90
Chapter 90
2020-01-17
 10.7k  443
91
Chapter 91
2020-01-18
 10.8k  469
92
Chapter 92
2020-01-22
 10.6k  372
93
Chapter 93
2020-01-24
 10.2k  831
94
Chapter 94
2020-01-25
 11.1k  605
95
Chapter 95
2020-01-29
 10k  494
96
Chapter 96
2020-01-29
 8.8k  253
97
Chapter 97
2020-01-29
 9.7k  172
98
Chapter 98
2020-01-29
 10k  227
99
Chapter 99
2020-01-29
 9.2k  111
100
Chapter 100
2020-01-29
 9.8k  347
101
Chapter 101
2020-01-29
 9.5k  232
102
Chapter 102
2020-01-29
 9.2k  212
103
Chapter 103
2020-01-29
 9.9k  675
104
Chapter 104
2020-01-29
 8.8k  167
105
Chapter 105
2020-01-29
 9.8k  865
106
Chapter 106
2020-01-31
 9.7k  260
107
Chapter 107
2020-02-01
 10.4k  309
108
Chapter 108
2020-02-05
 10k  532
109
Chapter 109
2020-02-07
 9.7k  475
110
Chapter 110
2020-02-08
 10.7k  602
111
Chapter 111
2020-02-10
 8.9k  322
112
Chapter 112
2020-02-10
 9.5k  382
113
Chapter 113
2020-02-11
 8.9k  302
114
Chapter 114
2020-02-11
 9.1k  272
115
Chapter 115
2020-02-12
 8.6k  286
116
Chapter 116
2020-02-12
 8.9k  185
117
Chapter 117
2020-02-12
 9.6k  747
118
Chapter 118
2020-02-13
 9.6k  453
119
Chapter 119
2020-02-13
 8.9k  255
120
Chapter 120
2020-02-14
 8.9k  230
121
Chapter 121
2020-02-14
 8.6k  195
122
Chapter 122
2020-02-14
 9.1k  450
123
Chapter 123
2020-02-15
 9.3k  184
124
Chapter 124
2020-02-19
 9.9k  445
125
Chapter 125
2020-02-21
 8.8k  285
126
Chapter 126
2020-02-22
 8.9k  187
127
Chapter 127
2020-02-26
 8.6k  142
128
Chapter 128
2020-02-28
 8.3k  187
129
Chapter 129
2020-02-29
 9.6k  249
130
Chapter 130
2020-03-04
 10.4k  730
131
Chapter 131
2020-03-06
 8.5k  244
132
Chapter 132
2020-03-07
 8.8k  472
133
Chapter 133
2020-03-08
 7.4k  159
134
Chapter 134
2020-03-08
 7.4k  71
135
Chapter 135
2020-03-08
 8.2k  208
136
Chapter 136
2020-03-08
 7.9k  311
137
Chapter 137
2020-03-08
 7.5k  130
138
Chapter 138
2020-03-08
 7k  96
139
Chapter 139
2020-03-08
 7.5k  141
140
Chapter 140
2020-03-08
 7.2k  308
141
Chapter 141
2020-03-08
 7.4k  256
142
Chapter 142
2020-03-08
 9.3k  619
143
Chapter 143
2020-03-11
 10k  631
144
Chapter 144
2020-03-13
 10.2k  899
145
Chapter 145
2020-03-14
 10.8k  1.3k
146
Chapter 146
2020-03-18
 10.4k  871
147
Chapter 147
2020-03-20
 10.5k  1.1k
148
Chapter 148
2020-03-21
 11.2k  1.4k
149
Chapter 149
2020-03-25
 10.6k  676
150
Chapter 150
2020-03-27
 11.7k  982
151
Chapter 151
2020-03-28
 12.2k  1.5k
152
Chapter 152
2020-04-01
 10.7k  1.1k
153
Chapter 153
2020-04-03
 9.7k  1.7k
154
Chapter 154
2020-04-04
 9.9k  1.5k
155
Chapter 155
2020-04-08
 9.9k  717
156
Chapter 156
2020-04-10
 9.4k  380
157
Chapter 157
2020-04-11
 9.7k  1.1k
158
Chapter 158
2020-04-15
 9.7k  494
159
Chapter 159
2020-04-17
 9.4k  500
160
Chapter 160
2020-04-18
 9.2k  445
161
Chapter 161
2020-04-22
 9.6k  443
162
Chapter 162
2020-04-24
 9.4k  918
163
Chapter 163
2020-04-29
 9.3k  766
164
Chapter 164
2020-05-01
 8.7k  346
165
Chapter 165
2020-05-06
 8.2k  355
166
Chapter 166
2020-05-08
 8.5k  502
167
Chapter 167
2020-05-13
 8.7k  576
168
Chapter 168
2020-06-03
 7.3k  390
169
Chapter 169
2020-06-15
 7k  316
170
Chapter 170
2020-06-22
 6.8k  248
171
Chapter 171
2020-06-29
 6.9k  403
172
Chapter 172
2020-07-06
 6.3k  157
173
Chapter 173
2020-07-13
 6.1k  192
174
Chapter 174
2020-07-20
 6.2k  260
175
Chapter 175
2020-07-27
 6.3k  226
176
Chapter 176
2020-08-03
 5.9k  190
177
Chapter 177
2020-08-10
 5.9k  158
178
Chapter 178
2020-08-17
 5.6k  393
179
Chapter 179
2020-08-24
 6k  243
180
Chapter 180
2020-08-31
 4.9k  103
181
Chapter 181
2020-09-07
 5.1k  165
182
Chapter 182
2020-09-14
 4.9k  105
183
Chapter 183
2020-09-21
 4.3k  137
184
Chapter 184
2020-09-28
 4.2k  49
185
Chapter 185
2020-10-05
 4.1k  73
186
Chapter 186
2020-10-12
 3.7k  78
187
Chapter 187
2020-10-19
 3.9k  67
188
Chapter 188
2020-11-02
 4k  191
189
Chapter 189
2020-11-09
 3.7k  88
190
Chapter 190
2020-11-16
 3.4k  85
191
Chapter 191
2020-11-23
 3.2k  45
192
Chapter 192
2020-11-30
 3k  30
193
Chapter 193
2020-12-07
 2.9k  62
194
Chapter 194
2020-12-14
 2.6k  47
195
Chapter 195
2020-12-21
 2.6k  43
196
Chapter 196
2020-12-28
 2.6k  44
197
Chapter 197
2021-01-04
 2.6k  162
198
Chapter 198
2021-01-18
 2.6k  52
199
Chapter 199
2021-01-25
 2.4k  58
200
Chapter 200
2021-02-01
 2.6k  64
201
Chapter 201
2021-02-08
 2.5k  77
202
Chapter 202
2021-02-15
 2.4k  51
203
Chapter 203
2021-02-22
 2.5k  107
204
Chapter 204
2021-03-01
 2.6k  127
205
Chapter 205
2021-03-08
 2.4k  108
206
Chapter 206
2021-03-15
 2.1k  83
207
Chapter 207
2021-03-22
 2.1k  93
208
Chapter 208
2021-03-29
 1.9k  76
209
Chapter 209
2021-04-05
 2.1k  105
210
Chapter 210
2021-04-12
 2k  80
211
Chapter 211
2021-04-19
 1.9k  79
212
Chapter 212
2021-04-26
 1.9k  59
213
Chapter 213
2021-05-03
 1.9k  108
214
Chapter 214
2021-05-10
 1.9k  153
215
Chapter 215
2021-05-17
 1.8k  72
216
Chapter 216
2021-05-24
 2.1k  100
217
Chapter 217
2021-05-31
 2.8k  480
Đề xuất liên quan
Vương Phi Hung Mãnh: Từ Chối Bạo Quân Chuyên Sủng
Vương Phi Hung Mãnh: Từ Chối Bạo Quân Chuyên Sủng
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Mỹ Nhân Sách
Mỹ Nhân Sách
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play