Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
170.7M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

"Cơ, Em có thai con của anh rồi!" "Đã nõi bao nhiêu lần đừng gọi tôi là Gà nữa cơ mà, chuyện có thai lại đi nói linh tinh như vậy được sao?" Một tiểu ma nữ lanh lợi 17 tuổi chưa thành niên lại nhìn trúng một tổng tài lạnh lùng thâm tình nhà Phạm Lân. Miệng nói không thích nhưng cơ thể lại thành thật đến bất ngờ... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 177 chương    /    (142970)
 Đã cập nhật 177 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-01
 46.8k  3.5k
2
Chapter 2
2019-10-01
 35.1k  1.2k
3
Chapter 3
2019-10-01
 32.4k  960
4
Chapter 4
2019-10-01
 31.3k  768
5
Chapter 5
2019-10-01
 34k  1.1k
6
Chapter 6
2019-10-01
 32.6k  923
7
Chapter 7
2019-10-01
 33.1k  1.4k
8
Chapter 8
2019-10-01
 30k  1.1k
9
Chapter 9
2019-10-01
 30.6k  1.3k
10
Chapter 10
2019-10-01
 29.8k  568
11
Chapter 11
2019-10-01
 30.1k  1.3k
12
Chapter 12
2019-10-01
 28.9k  468
13
Chapter 13
2019-10-01
 27.4k  423
14
Chapter 14
2019-10-01
 26.1k  424
15
Chapter 15
2019-10-01
 26.8k  455
16
Chapter 16
2019-10-01
 27k  506
17
Chapter 17
2019-10-01
 27.3k  414
18
Chapter 18
2019-10-01
 26k  553
19
Chapter 19
2019-10-01
 28k  427
20
Chapter 20
2019-10-01
 29.4k  755
21
Chapter 21
2019-10-05
 26.2k  620
22
Chapter 22
2019-10-08
 30k  1.4k
23
Chapter 23
2019-10-12
 27.7k  730
24
Chapter 24
2019-10-15
 26.4k  429
25
Chapter 25
2019-10-19
 26.6k  811
26
Chapter 26
2019-10-19
 25.7k  1k
27
Chapter 27
2019-10-19
 23.6k  893
28
Chapter 28
2019-10-19
 23.2k  650
29
Chapter 29
2019-10-19
 22.9k  397
30
Chapter 30
2019-10-19
 21.1k  300
31
Chapter 31
2019-10-19
 23.7k  524
32
Chapter 32
2019-10-19
 22.7k  278
33
Chapter 33
2019-10-19
 21.8k  344
34
Chapter 34
2019-10-19
 23.7k  855
35
Chapter 35
2019-10-19
 23.5k  433
36
Chapter 36
2019-10-19
 22.5k  606
37
Chapter 37
2019-10-19
 22k  432
38
Chapter 38
2019-10-19
 23.7k  677
39
Chapter 39
2019-10-19
 22.4k  481
40
Chapter 40
2019-10-19
 22k  462
41
Chapter 41
2019-10-19
 21.2k  655
42
Chapter 42
2019-10-19
 21k  660
43
Chapter 43
2019-10-19
 21.3k  1.1k
44
Chapter 44
2019-10-19
 20.7k  556
45
Chapter 45
2019-10-19
 21.7k  729
46
Chapter 46
2019-10-22
 21.2k  1k
47
Chapter 47
2019-10-26
 21.1k  872
48
Chapter 48
2019-10-29
 19.3k  389
49
Chapter 49
2019-10-30
 18.9k  603
50
Chapter 50
2019-10-30
 20k  538
51
Chapter 51
2019-10-30
 20.2k  1.1k
52
Chapter 52
2019-10-30
 19.6k  1.2k
53
Chapter 53
2019-10-30
 21k  576
54
Chapter 54
2019-10-30
 19.5k  1.2k
55
Chapter 55
2019-10-30
 19.5k  663
56
Chapter 56
2019-10-30
 21.1k  2.4k
57
Chapter 57
2019-11-02
 19.7k  1.1k
58
Chapter 58
2019-11-05
 23.2k  942
59
Chapter 59
2019-11-09
 21.9k  593
60
Chapter 60
2019-11-10
 23.2k  668
61
Chapter 61
2019-11-11
 24k  999
62
Chapter 62
2019-11-12
 22.5k  625
63
Chapter 63
2019-11-13
 21.3k  795
64
Chapter 64
2019-11-14
 22.5k  766
65
Chapter 65
2019-11-15
 21.6k  886
66
Chapter 66
2019-11-16
 19.6k  723
67
Chapter 67
2019-11-17
 22.4k  1.1k
68
Chapter 68
2019-11-18
 22.3k  815
69
Chapter 69
2019-11-19
 22k  832
70
Chapter 70
2019-11-20
 25.4k  967
71
Chapter 71
2019-11-21
 20.5k  567
72
Chapter 72
2019-11-22
 20.1k  1.5k
73
Chapter 73
2019-11-23
 21.2k  1.2k
74
Chapter 74
2019-11-23
 21.9k  1.8k
75
Chapter 75
2019-11-23
 22.8k  931
76
Chapter 76
2019-11-23
 22.5k  1k
77
Chapter 77
2019-11-23
 19k  703
78
Chapter 78
2019-11-23
 17.6k  443
79
Chapter 79
2019-11-23
 18.7k  554
80
Chapter 80
2019-11-23
 19.3k  554
81
Chapter 81
2019-11-23
 18.9k  745
82
Chapter 82
2019-11-23
 18.2k  284
83
Chapter 83
2019-11-23
 19.8k  984
84
Chapter 84
2019-11-23
 18k  89
85
Chapter 85
2019-11-23
 18.3k  167
86
Chapter 86
2019-11-23
 18.1k  272
87
Chapter 87
2019-11-23
 17.7k  439
88
Chapter 88
2019-11-23
 19k  591
89
Chapter 89
2019-11-23
 18.6k  328
90
Chapter 90
2019-11-23
 19.2k  236
91
Chapter 91
2019-11-23
 19.8k  278
92
Chapter 92
2019-11-23
 18.7k  219
93
Chapter 93
2019-11-23
 18.9k  373
94
Chapter 94
2019-11-24
 21.4k  1.2k
95
Chapter 95
2019-11-25
 20.3k  876
96
Chapter 96
2019-11-26
 20.8k  693
97
Chapter 97
2019-11-27
 21.1k  628
98
Chapter 98
2019-11-28
 20k  548
99
Chapter 99
2019-11-29
 19.4k  389
100
Chapter 100
2019-11-30
 20k  439
101
Chapter 101
2019-12-01
 20k  561
102
Chapter 102
2019-12-02
 20.2k  423
103
Chapter 103
2019-12-03
 20.5k  369
104
Chapter 104
2019-12-04
 22.8k  529
105
Chapter 105
2019-12-05
 21.5k  594
106
Chapter 106
2019-12-06
 23.4k  771
107
Chapter 107
2019-12-07
 20.8k  650
108
Chapter 108
2019-12-07
 20.6k  571
109
Chapter 109
2019-12-07
 18k  302
110
Chapter 110
2019-12-07
 20.9k  1.5k
111
Chapter 111
2019-12-07
 21.6k  439
112
Chapter 112
2019-12-07
 19.2k  537
113
Chapter 113
2019-12-07
 18k  241
114
Chapter 114
2019-12-07
 17.5k  286
115
Chapter 115
2019-12-07
 22.6k  713
116
Chapter 116
2019-12-07
 20.2k  367
117
Chapter 117
2019-12-07
 20.9k  383
118
Chapter 118
2019-12-07
 18.4k  261
119
Chapter 119
2019-12-07
 21k  609
120
Chapter 120
2019-12-07
 19.9k  502
121
Chapter 121
2019-12-07
 19.6k  403
122
Chapter 122
2019-12-07
 20.7k  710
123
Chapter 123
2019-12-08
 23.2k  1.3k
124
Chapter 124
2019-12-09
 21k  1.1k
125
Chapter 125
2019-12-10
 22.9k  1.1k
126
Chapter 126
2019-12-11
 23.9k  1.5k
127
Chapter 127
2019-12-12
 21.4k  1.3k
128
Chapter 128
2019-12-13
 21k  632
129
Chapter 129
2019-12-14
 20.3k  2.2k
130
Chapter 130
2019-12-19
 21.4k  616
131
Chapter 131
2019-12-21
 23.8k  833
132
Chapter 132
2019-12-26
 19.5k  1.8k
133
Chapter 133
2020-01-12
 19.1k  995
134
Chapter 134
2020-01-17
 20.1k  428
135
Chapter 135
2020-01-19
 22.8k  1.3k
136
Chapter 136
2020-02-02
 23k  604
137
Chapter 137
2020-02-04
 19.3k  619
138
Chapter 138
2020-02-06
 20.3k  817
139
Chapter 139
2020-02-11
 18.5k  561
140
Chapter 140
2020-02-13
 19.1k  497
141
Chapter 141
2020-02-15
 19.9k  689
142
Chapter 142
2020-02-18
 18.2k  531
143
Chapter 143
2020-02-20
 18.9k  929
144
Chapter 144
2020-02-22
 18.8k  937
145
Chapter 145
2020-02-25
 17.6k  622
146
Chapter 146
2020-02-27
 18.3k  815
147
Chapter 147
2020-02-29
 18.6k  858
148
Chapter 148
2020-03-05
 17.7k  907
149
Chapter 149
2020-03-08
 18.3k  861
150
Chapter 150
2020-03-12
 19.1k  766
151
Chapter 151
2020-03-15
 20.3k  559
152
Chapter 152
2020-03-19
 18.8k  556
153
Chapter 153
2020-03-22
 20.2k  575
154
Chapter 154
2020-03-26
 19.9k  2.3k
155
Chapter 155
2020-04-02
 19.9k  1.6k
156
Chapter 156
2020-04-05
 19.1k  686
157
Chapter 157
2020-04-09
 18.9k  1.2k
158
Chapter 158
2020-04-12
 21.9k  2.7k
159
Chapter 159
2020-04-16
 20.3k  1.6k
160
Chapter 160
2020-04-19
 20k  795
161
Chapter 161
2020-04-23
 21.4k  963
162
Chapter 162
2020-04-30
 20.7k  1.2k
163
Chapter 163
2020-05-07
 18.9k  915
164
Chapter 164
2020-05-10
 18.4k  324
165
Chapter 165
2020-05-14
 19.4k  377
166
Chapter 166
2020-05-17
 18.1k  329
167
Chapter 167
2020-05-21
 18.6k  532
168
Chapter 168
2020-05-24
 19.3k  539
169
Chapter 169
2020-05-28
 21.6k  1.1k
170
Chapter 170
2020-05-31
 23.3k  763
171
Chapter 171
2020-06-04
 21.8k  914
172
Chapter 172
2020-06-07
 21.7k  485
173
Chapter 173
2020-06-11
 22.1k  620
174
Chapter 174
2020-06-14
 21k  891
175
Chapter 175
2020-06-18
 22.9k  1k
176
Chapter 176
2020-06-21
 24.5k  1.1k
177
Chapter 177
2020-06-25
 43.2k  4.3k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play