Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
153.5M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

"Cơ, Em có thai con của anh rồi!" "Đã nõi bao nhiêu lần đừng gọi tôi là Gà nữa cơ mà, chuyện có thai lại đi nói linh tinh như vậy được sao?" Một tiểu ma nữ lanh lợi 17 tuổi chưa thành niên lại nhìn trúng một tổng tài lạnh lùng thâm tình nhà Phạm Lân. Miệng nói không thích nhưng cơ thể lại thành thật đến bất ngờ... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 177 chương    /    (135161)
 Đã cập nhật 177 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-01
 41.2k  3.1k
2
Chapter 2
2019-10-01
 30.7k  1.1k
3
Chapter 3
2019-10-01
 28.4k  862
4
Chapter 4
2019-10-01
 27.4k  691
5
Chapter 5
2019-10-01
 29.9k  1k
6
Chapter 6
2019-10-01
 28.8k  848
7
Chapter 7
2019-10-01
 29.3k  1.3k
8
Chapter 8
2019-10-01
 26.4k  1.1k
9
Chapter 9
2019-10-01
 27k  1.2k
10
Chapter 10
2019-10-01
 26.3k  535
11
Chapter 11
2019-10-01
 26.6k  1.2k
12
Chapter 12
2019-10-01
 25.5k  442
13
Chapter 13
2019-10-01
 24.3k  385
14
Chapter 14
2019-10-01
 23.1k  376
15
Chapter 15
2019-10-01
 23.7k  426
16
Chapter 16
2019-10-01
 23.9k  468
17
Chapter 17
2019-10-01
 24.1k  377
18
Chapter 18
2019-10-01
 23k  508
19
Chapter 19
2019-10-01
 24.8k  394
20
Chapter 20
2019-10-01
 26.2k  719
21
Chapter 21
2019-10-05
 23.2k  582
22
Chapter 22
2019-10-08
 26.7k  1.4k
23
Chapter 23
2019-10-12
 24.6k  700
24
Chapter 24
2019-10-15
 23.4k  402
25
Chapter 25
2019-10-19
 23.6k  757
26
Chapter 26
2019-10-19
 22.7k  963
27
Chapter 27
2019-10-19
 20.9k  861
28
Chapter 28
2019-10-19
 20.5k  598
29
Chapter 29
2019-10-19
 20.3k  367
30
Chapter 30
2019-10-19
 18.6k  256
31
Chapter 31
2019-10-19
 21k  491
32
Chapter 32
2019-10-19
 20k  268
33
Chapter 33
2019-10-19
 19.2k  319
34
Chapter 34
2019-10-19
 21k  803
35
Chapter 35
2019-10-19
 20.7k  404
36
Chapter 36
2019-10-19
 19.8k  562
37
Chapter 37
2019-10-19
 19.4k  408
38
Chapter 38
2019-10-19
 21k  619
39
Chapter 39
2019-10-19
 19.8k  439
40
Chapter 40
2019-10-19
 19.4k  427
41
Chapter 41
2019-10-19
 18.7k  607
42
Chapter 42
2019-10-19
 18.6k  606
43
Chapter 43
2019-10-19
 18.9k  1k
44
Chapter 44
2019-10-19
 18.4k  517
45
Chapter 45
2019-10-19
 19.3k  675
46
Chapter 46
2019-10-22
 18.9k  958
47
Chapter 47
2019-10-26
 18.8k  824
48
Chapter 48
2019-10-29
 17.2k  357
49
Chapter 49
2019-10-30
 16.8k  548
50
Chapter 50
2019-10-30
 17.7k  491
51
Chapter 51
2019-10-30
 17.9k  989
52
Chapter 52
2019-10-30
 17.3k  1.1k
53
Chapter 53
2019-10-30
 18.6k  533
54
Chapter 54
2019-10-30
 17.3k  1.2k
55
Chapter 55
2019-10-30
 17.3k  620
56
Chapter 56
2019-10-30
 18.8k  2.3k
57
Chapter 57
2019-11-02
 17.6k  1.1k
58
Chapter 58
2019-11-05
 20.6k  899
59
Chapter 59
2019-11-09
 19.5k  570
60
Chapter 60
2019-11-10
 20.6k  627
61
Chapter 61
2019-11-11
 21.4k  948
62
Chapter 62
2019-11-12
 20k  595
63
Chapter 63
2019-11-13
 19k  756
64
Chapter 64
2019-11-14
 20k  726
65
Chapter 65
2019-11-15
 19.2k  817
66
Chapter 66
2019-11-16
 17.4k  693
67
Chapter 67
2019-11-17
 20.1k  1.1k
68
Chapter 68
2019-11-18
 19.9k  773
69
Chapter 69
2019-11-19
 19.6k  793
70
Chapter 70
2019-11-20
 22.8k  922
71
Chapter 71
2019-11-21
 18.2k  539
72
Chapter 72
2019-11-22
 17.8k  1.5k
73
Chapter 73
2019-11-23
 18.9k  1.1k
74
Chapter 74
2019-11-23
 19.4k  1.7k
75
Chapter 75
2019-11-23
 20.3k  873
76
Chapter 76
2019-11-23
 20k  940
77
Chapter 77
2019-11-23
 16.9k  673
78
Chapter 78
2019-11-23
 15.6k  421
79
Chapter 79
2019-11-23
 16.6k  519
80
Chapter 80
2019-11-23
 17.1k  525
81
Chapter 81
2019-11-23
 16.8k  682
82
Chapter 82
2019-11-23
 16.1k  267
83
Chapter 83
2019-11-23
 17.6k  925
84
Chapter 84
2019-11-23
 16k  85
85
Chapter 85
2019-11-23
 16.2k  164
86
Chapter 86
2019-11-23
 16.1k  256
87
Chapter 87
2019-11-23
 15.8k  408
88
Chapter 88
2019-11-23
 16.9k  553
89
Chapter 89
2019-11-23
 16.5k  313
90
Chapter 90
2019-11-23
 17k  217
91
Chapter 91
2019-11-23
 17.6k  267
92
Chapter 92
2019-11-23
 16.6k  205
93
Chapter 93
2019-11-23
 16.8k  361
94
Chapter 94
2019-11-24
 19.2k  1.2k
95
Chapter 95
2019-11-25
 18.1k  851
96
Chapter 96
2019-11-26
 18.6k  655
97
Chapter 97
2019-11-27
 18.8k  581
98
Chapter 98
2019-11-28
 17.8k  515
99
Chapter 99
2019-11-29
 17.3k  375
100
Chapter 100
2019-11-30
 17.8k  433
101
Chapter 101
2019-12-01
 17.9k  536
102
Chapter 102
2019-12-02
 18.1k  402
103
Chapter 103
2019-12-03
 18.3k  349
104
Chapter 104
2019-12-04
 20.4k  513
105
Chapter 105
2019-12-05
 19.3k  578
106
Chapter 106
2019-12-06
 21k  737
107
Chapter 107
2019-12-07
 18.6k  603
108
Chapter 108
2019-12-07
 18.4k  537
109
Chapter 109
2019-12-07
 16k  284
110
Chapter 110
2019-12-07
 18.6k  1.5k
111
Chapter 111
2019-12-07
 19.3k  427
112
Chapter 112
2019-12-07
 17.1k  493
113
Chapter 113
2019-12-07
 16k  227
114
Chapter 114
2019-12-07
 15.5k  269
115
Chapter 115
2019-12-07
 20.1k  673
116
Chapter 116
2019-12-07
 18k  343
117
Chapter 117
2019-12-07
 18.7k  359
118
Chapter 118
2019-12-07
 16.4k  244
119
Chapter 119
2019-12-07
 18.7k  564
120
Chapter 120
2019-12-07
 17.7k  461
121
Chapter 121
2019-12-07
 17.5k  381
122
Chapter 122
2019-12-07
 18.7k  686
123
Chapter 123
2019-12-08
 21k  1.3k
124
Chapter 124
2019-12-09
 18.9k  1.1k
125
Chapter 125
2019-12-10
 20.7k  1.1k
126
Chapter 126
2019-12-11
 21.6k  1.4k
127
Chapter 127
2019-12-12
 19.3k  1.2k
128
Chapter 128
2019-12-13
 19k  599
129
Chapter 129
2019-12-14
 18.4k  2.1k
130
Chapter 130
2019-12-19
 19.4k  598
131
Chapter 131
2019-12-21
 21.6k  811
132
Chapter 132
2019-12-26
 17.7k  1.8k
133
Chapter 133
2020-01-12
 17.2k  968
134
Chapter 134
2020-01-17
 18.2k  414
135
Chapter 135
2020-01-19
 20.8k  1.3k
136
Chapter 136
2020-02-02
 20.9k  589
137
Chapter 137
2020-02-04
 17.5k  605
138
Chapter 138
2020-02-06
 18.5k  803
139
Chapter 139
2020-02-11
 16.8k  535
140
Chapter 140
2020-02-13
 17.3k  488
141
Chapter 141
2020-02-15
 18.1k  687
142
Chapter 142
2020-02-18
 16.5k  508
143
Chapter 143
2020-02-20
 17.2k  884
144
Chapter 144
2020-02-22
 17k  907
145
Chapter 145
2020-02-25
 16k  590
146
Chapter 146
2020-02-27
 16.6k  776
147
Chapter 147
2020-02-29
 17k  816
148
Chapter 148
2020-03-05
 16.1k  854
149
Chapter 149
2020-03-08
 16.6k  830
150
Chapter 150
2020-03-12
 17.3k  745
151
Chapter 151
2020-03-15
 18.4k  544
152
Chapter 152
2020-03-19
 17.1k  545
153
Chapter 153
2020-03-22
 18.4k  550
154
Chapter 154
2020-03-26
 18.2k  2.3k
155
Chapter 155
2020-04-02
 18.1k  1.5k
156
Chapter 156
2020-04-05
 17.3k  658
157
Chapter 157
2020-04-09
 17.1k  1.2k
158
Chapter 158
2020-04-12
 20k  2.6k
159
Chapter 159
2020-04-16
 18.4k  1.5k
160
Chapter 160
2020-04-19
 18.1k  760
161
Chapter 161
2020-04-23
 19.5k  937
162
Chapter 162
2020-04-30
 18.8k  1.2k
163
Chapter 163
2020-05-07
 17k  899
164
Chapter 164
2020-05-10
 16.6k  310
165
Chapter 165
2020-05-14
 17.5k  363
166
Chapter 166
2020-05-17
 16.3k  320
167
Chapter 167
2020-05-21
 16.8k  509
168
Chapter 168
2020-05-24
 17.3k  522
169
Chapter 169
2020-05-28
 19.4k  1k
170
Chapter 170
2020-05-31
 20.8k  726
171
Chapter 171
2020-06-04
 19.5k  849
172
Chapter 172
2020-06-07
 19.3k  449
173
Chapter 173
2020-06-11
 19.6k  586
174
Chapter 174
2020-06-14
 18.7k  848
175
Chapter 175
2020-06-18
 20.4k  934
176
Chapter 176
2020-06-21
 21.8k  1k
177
Chapter 177
2020-06-25
 39.1k  3.8k
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Chọc Giận Chủ Tịch Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/419/Gái ngoan
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play