Thiên Kim Nhàn Thê
Thiên Kim Nhàn Thê
Thiên Kim Nhàn Thê
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài
23999.6k
4.6
Tên tác giả: Yoolook Culture

Đường Du Nhi- một cô thiên kim được nuông chiều từ nhỏ, tính cách thẳng thắn hào sảng không bao giờ để ai ức hiếp. Trình Hàn Vũ- tuổi trẻ tài cao, mới 30 tuổi đã làm Tổng chỉ huy quân đội quốc gia. Anh bị tính cách đanh đá của cô thu hút, cô thì vì sự thịnh hưng của gia tộc đến với ạnh. Liệu họ sẽ hạnh phúc chứ... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 99 chương    /    (21663)
 Đã cập nhật 99 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-11-21
 14k  680
2
Chapter 2
2019-11-21
 11.5k  390
3
Chapter 3
2019-11-21
 11.6k  312
4
Chapter 4
2019-11-21
 10.5k  344
5
Chapter 5
2019-11-21
 10.2k  384
6
Chapter 6
2019-11-21
 9k  148
7
Chapter 7
2019-11-21
 9k  151
8
Chapter 8
2019-11-21
 8.8k  195
9
Chapter 9
2019-11-21
 8.9k  180
10
Chapter 10
2019-11-21
 9.1k  158
11
Chapter 11
2019-11-22
 9.9k  307
12
Chapter 12
2019-11-27
 9.1k  490
13
Chapter 13
2019-11-29
 9.2k  417
14
Chapter 14
2019-12-04
 8.2k  206
15
Chapter 15
2019-12-06
 8.8k  390
16
Chapter 16
2019-12-11
 7.6k  414
17
Chapter 17
2019-12-13
 7.6k  416
18
Chapter 18
2019-12-18
 7.5k  107
19
Chapter 19
2019-12-20
 7.3k  117
20
Chapter 20
2019-12-25
 7.4k  225
21
Chapter 21
2019-12-27
 7.5k  302
22
Chapter 22
2020-01-01
 7.3k  293
23
Chapter 23
2020-01-03
 7k  141
24
Chapter 24
2020-01-08
 7k  183
25
Chapter 25
2020-01-10
 6.4k  116
26
Chapter 26
2020-01-14
 6.2k  237
27
Chapter 27
2020-01-14
 5.9k  103
28
Chapter 28
2020-01-14
 5.8k  146
29
Chapter 29
2020-01-14
 5.5k  89
30
Chapter 30
2020-01-14
 5.5k  93
31
Chapter 31
2020-01-14
 5.9k  141
32
Chapter 32
2020-01-14
 5.6k  95
33
Chapter 33
2020-01-14
 5.5k  74
34
Chapter 34
2020-01-14
 5.7k  102
35
Chapter 35
2020-01-14
 6.8k  212
36
Chapter 36
2020-01-15
 6.5k  248
37
Chapter 37
2020-01-17
 6.3k  173
38
Chapter 38
2020-01-22
 5.6k  156
39
Chapter 39
2020-01-24
 5.8k  223
40
Chapter 40
2020-01-29
 5.9k  169
41
Chapter 41
2020-01-31
 5.8k  225
42
Chapter 42
2020-02-05
 5.8k  189
43
Chapter 43
2020-02-07
 5.6k  226
44
Chapter 44
2020-02-12
 5.3k  186
45
Chapter 45
2020-02-14
 5.4k  145
46
Chapter 46
2020-02-19
 5.2k  114
47
Chapter 47
2020-02-21
 5.6k  152
48
Chapter 48
2020-02-26
 5.3k  149
49
Chapter 49
2020-02-28
 5.8k  125
50
Chapter 50
2020-03-04
 5.5k  124
51
Chapter 51
2020-03-06
 4.9k  88
52
Chapter 52
2020-03-11
 5.3k  470
53
Chapter 53
2020-03-13
 5.4k  146
54
Chapter 54
2020-03-18
 5.4k  148
55
Chapter 55
2020-03-20
 4.7k  99
56
Chapter 56
2020-03-25
 4.8k  431
57
Chapter 57
2020-03-27
 4.9k  158
58
Chapter 58
2020-04-01
 4.7k  195
59
Chapter 59
2020-04-03
 4.8k  135
60
Chapter 60
2020-04-08
 4.8k  84
61
Chapter 61
2020-04-10
 4.5k  464
62
Chapter 62
2020-04-15
 4.5k  133
63
Chapter 63
2020-04-17
 4.4k  137
64
Chapter 64
2020-04-22
 4.1k  157
65
Chapter 65
2020-04-24
 4.5k  107
66
Chapter 66
2020-04-29
 4k  53
67
Chapter 67
2020-05-01
 4.2k  209
68
Chapter 68
2020-05-06
 3.9k  98
69
Chapter 69
2020-05-08
 4.2k  90
70
Chapter 70
2020-05-13
 3.9k  47
71
Chapter 71
2020-05-15
 4.2k  99
72
Chapter 72
2020-05-20
 3.7k  84
73
Chapter 73
2020-05-22
 3.7k  68
74
Chapter 74
2020-05-27
 3.6k  75
75
Chapter 75
2020-05-29
 3.8k  105
76
Chapter 76
2020-06-03
 3.7k  248
77
Chapter 77
2020-06-05
 4k  185
78
Chapter 78
2020-06-10
 3.8k  239
79
Chapter 79
2020-06-12
 4k  455
80
Chapter 80
2020-06-17
 3.9k  282
81
Chapter 81
2020-06-19
 3.8k  337
82
Chapter 82
2020-06-24
 4k  432
83
Chapter 83
2020-06-26
 4.1k  277
84
Chapter 84
2020-07-01
 3.6k  142
85
Chapter 85
2020-07-03
 3.6k  104
86
Chapter 86
2020-07-08
 3.7k  186
87
Chapter 87
2020-07-10
 3.6k  129
88
Chapter 88
2020-07-15
 3.7k  102
89
Chapter 89
2020-07-17
 3.5k  180
90
Chapter 90
2020-07-22
 3.9k  429
91
Chapter 91
2020-07-24
 4.1k  374
92
Chapter 92
2020-07-29
 3.9k  153
93
Chapter 93
2020-07-31
 3.9k  148
94
Chapter 94
2020-08-05
 3.4k  97
95
Chapter 95
2020-08-07
 3.5k  224
96
Chapter 96
2020-08-12
 3.6k  112
97
Chapter 97
2020-08-14
 3.5k  103
98
Chapter 98
2020-08-19
 3.3k  79
99
Chapter 99
2020-08-21
 7.3k  1.8k
Đề xuất liên quan
Giáo Sư Tổng Tài Đi Theo Tôi
Giáo Sư Tổng Tài Đi Theo Tôi
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Tấn Công Vợ Yêu Bất Ngờ
Tấn Công Vợ Yêu Bất Ngờ
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Cửu Châu Thiên Không Thành
Cửu Châu Thiên Không Thành
Tình yêu/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play