Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Mạo Hiểm / Ngược / Nữ cường / Cung đình / Drama / Cổ đại / Số mệnh / Trùng sinh báo thù / Lội ngược dòng / Chiếm hữu cao / Trung thành
87.6M
4.9
Tên tác giả: iReader

Từng là trưởng nữ không ngờ lại bị phu quân và muội muội phản bội, tra tấn dã man. Trùng sinh, nàng quyết trả thù, tưới đẫm máu tươi, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Ở thế giới này, không yêu, không hận, đáng tiếc, mọi thứ hết thảy vẫn không thoát được món nợ kiếp trước Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 233 chương    /    (74878)
 Đã cập nhật 233 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-01
 33.1k  2.1k
2
Chapter 2
2020-06-01
 25.5k  1.3k
3
Chapter 3
2020-06-01
 25.1k  617
4
Chapter 4
2020-06-01
 25.1k  443
5
Chapter 5
2020-06-01
 24.3k  472
6
Chapter 6
2020-06-01
 23.5k  459
7
Chapter 7
2020-06-01
 22.5k  506
8
Chapter 8
2020-06-01
 21.2k  493
9
Chapter 9
2020-06-01
 21.1k  393
10
Chapter 10
2020-06-01
 22.4k  622
11
Chapter 11
2020-06-06
 22k  299
12
Chapter 12
2020-06-08
 21.8k  469
13
Chapter 13
2020-06-13
 19.6k  681
14
Chapter 14
2020-06-15
 21.5k  909
15
Chapter 15
2020-06-20
 19k  350
16
Chapter 16
2020-06-20
 18.8k  357
17
Chapter 17
2020-06-20
 20.2k  668
18
Chapter 18
2020-06-20
 18.4k  266
19
Chapter 19
2020-06-20
 18.7k  268
20
Chapter 20
2020-06-20
 19.2k  757
21
Chapter 21
2020-06-20
 18.2k  305
22
Chapter 22
2020-06-20
 17.6k  618
23
Chapter 23
2020-06-20
 17.5k  348
24
Chapter 24
2020-06-20
 16.7k  190
25
Chapter 25
2020-06-20
 20.2k  726
26
Chapter 26
2020-06-22
 19.3k  477
27
Chapter 27
2020-06-27
 18k  358
28
Chapter 28
2020-06-29
 18.1k  239
29
Chapter 29
2020-06-30
 18.5k  404
30
Chapter 30
2020-06-30
 18.4k  361
31
Chapter 31
2020-06-30
 18.3k  332
32
Chapter 32
2020-06-30
 17.6k  565
33
Chapter 33
2020-06-30
 19.1k  557
34
Chapter 34
2020-06-30
 17.7k  1.2k
35
Chapter 35
2020-06-30
 17.8k  480
36
Chapter 36
2020-06-30
 18.7k  449
37
Chapter 37
2020-06-30
 16.4k  115
38
Chapter 38
2020-06-30
 19k  415
39
Chapter 39
2020-07-04
 19.2k  424
40
Chapter 40
2020-07-06
 19.4k  566
41
Chapter 41
2020-07-11
 17.8k  279
42
Chapter 42
2020-07-13
 18.5k  550
43
Chapter 43
2020-07-18
 17.4k  318
44
Chapter 44
2020-07-20
 18.6k  781
45
Chapter 45
2020-07-25
 17.1k  361
46
Chapter 46
2020-07-26
 16.4k  191
47
Chapter 47
2020-07-26
 17.8k  369
48
Chapter 48
2020-07-26
 18.8k  398
49
Chapter 49
2020-07-26
 17.2k  156
50
Chapter 50
2020-07-26
 17.6k  286
51
Chapter 51
2020-07-26
 17.4k  222
52
Chapter 52
2020-07-26
 17.6k  152
53
Chapter 53
2020-07-26
 16.5k  376
54
Chapter 54
2020-07-26
 15.9k  279
55
Chapter 55
2020-07-26
 18.1k  671
56
Chapter 56
2020-07-27
 19.2k  572
57
Chapter 57
2020-08-01
 17.5k  361
58
Chapter 58
2020-08-03
 17.3k  309
59
Chapter 59
2020-08-08
 15.9k  193
60
Chapter 60
2020-08-09
 14.9k  222
61
Chapter 61
2020-08-09
 16.7k  396
62
Chapter 62
2020-08-09
 15.8k  295
63
Chapter 63
2020-08-09
 16k  634
64
Chapter 64
2020-08-09
 17.1k  602
65
Chapter 65
2020-08-09
 16.3k  563
66
Chapter 66
2020-08-09
 17k  335
67
Chapter 67
2020-08-09
 16.5k  443
68
Chapter 68
2020-08-09
 16.2k  475
69
Chapter 69
2020-08-09
 15.9k  536
70
Chapter 70
2020-08-10
 18.5k  667
71
Chapter 71
2020-08-15
 16.8k  516
72
Chapter 72
2020-08-17
 17.1k  483
73
Chapter 73
2020-08-22
 17k  739
74
Chapter 74
2020-08-22
 15.3k  319
75
Chapter 75
2020-08-22
 14.2k  221
76
Chapter 76
2020-08-22
 15.3k  209
77
Chapter 77
2020-08-22
 14.8k  261
78
Chapter 78
2020-08-22
 14.3k  131
79
Chapter 79
2020-08-22
 14.2k  136
80
Chapter 80
2020-08-22
 15.5k  213
81
Chapter 81
2020-08-22
 13.7k  111
82
Chapter 82
2020-08-22
 14.4k  244
83
Chapter 83
2020-08-22
 15.2k  910
84
Chapter 84
2020-08-24
 17.4k  879
85
Chapter 85
2020-08-29
 15.7k  298
86
Chapter 86
2020-08-31
 16.2k  592
87
Chapter 87
2020-09-05
 15.7k  183
88
Chapter 88
2020-09-07
 15.4k  312
89
Chapter 89
2020-09-12
 15.6k  222
90
Chapter 90
2020-09-14
 14.9k  198
91
Chapter 91
2020-09-19
 15.1k  259
92
Chapter 92
2020-09-21
 14.5k  170
93
Chapter 93
2020-09-26
 14k  212
94
Chapter 94
2020-09-28
 14.7k  368
95
Chapter 95
2020-10-03
 14.6k  135
96
Chapter 96
2020-10-05
 14.6k  314
97
Chapter 97
2020-10-10
 13.6k  168
98
Chapter 98
2020-10-12
 14.2k  268
99
Chapter 99
2020-10-17
 12.8k  200
100
Chapter 100
2020-10-19
 13.4k  188
101
Chapter 101
2020-10-24
 12.5k  182
102
Chapter 102
2020-10-26
 12.4k  204
103
Chapter 103
2020-10-31
 12k  102
104
Chapter 104
2020-11-02
 12.2k  100
105
Chapter 105
2020-11-07
 11.8k  117
106
Chapter 106
2020-11-09
 12k  202
107
Chapter 107
2020-11-14
 11.6k  106
108
Chapter 108
2020-11-16
 12.2k  141
109
Chapter 109
2020-11-21
 11.8k  145
110
Chapter 110
2020-11-23
 12.2k  160
111
Chapter 111
2020-11-28
 10.7k  158
112
Chapter 112
2020-11-30
 11k  275
113
Chapter 113
2020-12-05
 11.2k  175
114
Chapter 114
2020-12-07
 11.8k  226
115
Chapter 115
2020-12-12
 11.2k  348
116
Chapter 116
2020-12-14
 11.1k  285
117
Chapter 117
2020-12-19
 11k  173
118
Chapter 118
2020-12-21
 11.2k  156
119
Chapter 119
2020-12-26
 11.2k  312
120
Chapter 120
2021-01-02
 10.9k  167
121
Chapter 121
2021-01-04
 10.6k  304
122
Chapter 122
2021-01-09
 10.8k  135
123
Chapter 123
2021-01-11
 11.9k  348
124
Chapter 124
2021-01-16
 10.4k  137
125
Chapter 125
2021-01-18
 11.2k  150
126
Chapter 126
2021-01-23
 10.7k  103
127
Chapter 127
2021-01-25
 11.4k  185
128
Chapter 128
2021-01-30
 11.4k  197
129
Chapter 129
2021-02-01
 11.4k  475
130
Chapter 130
2021-02-06
 10.9k  316
131
Chapter 131
2021-02-08
 10.5k  449
132
Chapter 132
2021-02-13
 10.2k  241
133
Chapter 133
2021-02-15
 10.6k  261
134
Chapter 134
2021-02-20
 10.5k  333
135
Chapter 135
2021-02-22
 11.2k  318
136
Chapter 136
2021-02-27
 10.3k  300
137
Chapter 137
2021-03-01
 11k  378
138
Chapter 138
2021-03-06
 10.2k  398
139
Chapter 139
2021-03-08
 10.1k  363
140
Chapter 140
2021-03-13
 9.9k  326
141
Chapter 141
2021-03-15
 9.5k  230
142
Chapter 142
2021-03-20
 9.7k  228
143
Chapter 143
2021-03-22
 9.8k  345
144
Chapter 144
2021-03-27
 9.4k  204
145
Chapter 145
2021-03-29
 9.5k  287
146
Chapter 146
2021-04-03
 9.6k  343
147
Chapter 147
2021-04-05
 9k  332
148
Chapter 148
2021-04-10
 8.4k  286
149
Chapter 149
2021-04-12
 9.2k  405
150
Chapter 150
2021-04-17
 8.5k  233
151
Chapter 151
2021-04-19
 8.8k  286
152
Chapter 152
2021-04-24
 8.5k  250
153
Chapter 153
2021-04-26
 8.6k  315
154
Chapter 154
2021-05-01
 8.5k  226
155
Chapter 155
2021-05-03
 8.9k  287
156
Chapter 156
2021-05-08
 8.7k  549
157
Chapter 157
2021-05-10
 8.6k  326
158
Chapter 158
2021-05-15
 8.4k  252
159
Chapter 159
2021-05-17
 9.4k  282
160
Chapter 160
2021-05-22
 8.7k  233
161
Chapter 161
2021-05-24
 8.7k  369
162
Chapter 162
2021-05-29
 8.6k  243
163
Chapter 163
2021-05-31
 8.8k  373
164
Chapter 164
2021-06-05
 7.9k  230
165
Chapter 165
2021-06-05
 7.4k  97
166
Chapter 166
2021-06-05
 7.5k  68
167
Chapter 167
2021-06-05
 7.6k  139
168
Chapter 168
2021-06-05
 7.4k  174
169
Chapter 169
2021-06-05
 7.7k  150
170
Chapter 170
2021-06-05
 7.6k  189
171
Chapter 171
2021-06-05
 7.3k  131
172
Chapter 172
2021-06-05
 7.1k  137
173
Chapter 173
2021-06-05
 7.2k  154
174
Chapter 174
2021-06-05
 8.1k  252
175
Chapter 175
2021-06-07
 8.5k  498
176
Chapter 176
2021-06-12
 7.9k  321
177
Chapter 177
2021-06-14
 8.5k  554
178
Chapter 178
2021-06-19
 7.5k  316
179
Chapter 179
2021-06-21
 7.9k  369
180
Chapter 180
2021-06-26
 7.9k  352
181
Chapter 181
2021-06-28
 8.5k  436
182
Chapter 182
2021-07-03
 7.6k  258
183
Chapter 183
2021-07-05
 7k  387
184
Chapter 184
2021-07-10
 6.9k  239
185
Chapter 185
2021-07-12
 6.8k  317
186
Chapter 186
2021-07-17
 6.8k  201
187
Chapter 187
2021-07-19
 6.9k  349
188
Chapter 188
2021-07-24
 6.8k  331
189
Chapter 189
2021-07-26
 6.7k  533
190
Chapter 190
2021-07-31
 5.8k  255
191
Chapter 191
2021-08-02
 6.4k  319
192
Chapter 192
2021-08-07
 5.7k  235
193
Chapter 193
2021-08-09
 6.1k  293
194
Chapter 194
2021-08-14
 5.7k  173
195
Chapter 195
2021-08-16
 6.2k  433
196
Chapter 196
2021-08-21
 5.6k  204
197
Chapter 197
2021-08-23
 5.8k  326
198
Chapter 198
2021-08-28
 5.2k  203
199
Chapter 199
2021-08-30
 5.9k  326
200
Chapter 200
2021-09-04
 5.6k  274
201
Chapter 201
2021-09-06
 5.4k  308
202
Chapter 202
2021-09-11
 5.1k  249
203
Chapter 203
2021-09-13
 4.8k  240
204
Chapter 204
2021-09-18
 4.5k  207
205
Chapter 205
2021-09-20
 4.1k  258
206
Chapter 206
2021-09-25
 3.9k  155
207
Chapter 207
2021-09-27
 4.1k  226
208
Chapter 208
2021-10-02
 4.2k  290
209
Chapter 209
2021-10-04
 4.1k  229
210
Chapter 210
2021-10-09
 3.7k  129
211
Chapter 211
2021-10-11
 3.7k  212
212
Chapter 212
2021-10-16
 3.4k  128
213
Chapter 213
2021-10-18
 3.6k  179
214
Chapter 214
2021-10-23
 3.3k  130
215
Chapter 215
2021-10-25
 3.3k  227
216
Chapter 216
2021-10-30
 3.2k  167
217
Chapter 217
2021-11-01
 3.2k  200
218
Chapter 218
2021-11-06
 3k  131
219
Chapter 219
2021-11-08
 2.8k  133
220
Chapter 220
2021-11-09
 2.5k  80
221
Chapter 221
2021-11-09
 2.4k  56
222
Chapter 222
2021-11-09
 2.5k  37
223
Chapter 223
2021-11-09
 2.4k  44
224
Chapter 224
2021-11-09
 2.3k  47
225
Chapter 225
2021-11-09
 2.5k  67
226
Chapter 226
2021-11-09
 3.1k  307
227
Chapter 227
2021-11-13
 2.8k  125
228
Chapter 228
2021-11-15
 3k  230
229
Chapter 229
2021-11-20
 2.6k  110
230
Chapter 230
2021-11-22
 2.8k  145
231
Chapter 231
2021-11-27
 2.5k  134
232
Chapter 232
2021-11-29
 2.3k  159
233
Chapter 233
2021-12-04
 598  52
Đề xuất liên quan
Thất Vương Phi Báo Thù
Thất Vương Phi Báo Thù
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Lội ngược dòng/Nham hiểm
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Ngọt sủng/Trùng sinh
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play