Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 191 chương    /    (55790)
 Đã cập nhật 191 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-05
 24.6k  1.5k
2
Chapter 2
2020-06-05
 20.5k  850
3
Chapter 3
2020-06-05
 20.1k  485
4
Chapter 4
2020-06-05
 22k  847
5
Chapter 5
2020-06-05
 21.2k  394
6
Chapter 6
2020-06-05
 18k  353
7
Chapter 7
2020-06-05
 17.4k  275
8
Chapter 8
2020-06-05
 17.9k  304
9
Chapter 9
2020-06-05
 17.7k  228
10
Chapter 10
2020-06-05
 18.3k  866
11
Chapter 11
2020-06-06
 19.5k  807
12
Chapter 12
2020-06-10
 16.9k  425
13
Chapter 13
2020-06-13
 18.1k  637
14
Chapter 14
2020-06-17
 16.2k  506
15
Chapter 15
2020-06-20
 17.1k  659
16
Chapter 16
2020-06-24
 16.5k  521
17
Chapter 17
2020-06-27
 16.4k  770
18
Chapter 18
2020-06-28
 15.7k  287
19
Chapter 19
2020-06-28
 13.8k  252
20
Chapter 20
2020-06-28
 14.6k  411
21
Chapter 21
2020-06-28
 13.9k  238
22
Chapter 22
2020-06-28
 13.9k  206
23
Chapter 23
2020-06-28
 14k  414
24
Chapter 24
2020-06-28
 14.1k  286
25
Chapter 25
2020-06-28
 14.2k  431
26
Chapter 26
2020-06-28
 13.1k  151
27
Chapter 27
2020-06-28
 13.7k  211
28
Chapter 28
2020-07-01
 13.8k  233
29
Chapter 29
2020-07-04
 14.3k  511
30
Chapter 30
2020-07-08
 13.3k  358
31
Chapter 31
2020-07-11
 15k  1.2k
32
Chapter 32
2020-07-15
 14.5k  813
33
Chapter 33
2020-07-18
 13.6k  538
34
Chapter 34
2020-07-22
 12.7k  282
35
Chapter 35
2020-07-25
 13k  633
36
Chapter 36
2020-07-25
 11.8k  418
37
Chapter 37
2020-07-25
 11.7k  399
38
Chapter 38
2020-07-25
 12.5k  1.2k
39
Chapter 39
2020-07-25
 12.2k  408
40
Chapter 40
2020-07-25
 11.5k  289
41
Chapter 41
2020-07-25
 13.4k  563
42
Chapter 42
2020-07-29
 12.9k  611
43
Chapter 43
2020-08-01
 12.8k  663
44
Chapter 44
2020-08-05
 12.6k  320
45
Chapter 45
2020-08-08
 12.7k  325
46
Chapter 46
2020-08-12
 12k  189
47
Chapter 47
2020-08-15
 12.4k  800
48
Chapter 48
2020-08-19
 12k  334
49
Chapter 49
2020-08-22
 12.4k  385
50
Chapter 50
2020-08-26
 12.3k  301
51
Chapter 51
2020-08-29
 12k  241
52
Chapter 52
2020-09-02
 11.4k  291
53
Chapter 53
2020-09-05
 12k  353
54
Chapter 54
2020-09-09
 10.6k  131
55
Chapter 55
2020-09-12
 10.6k  214
56
Chapter 56
2020-09-13
 10.2k  286
57
Chapter 57
2020-09-13
 10.1k  92
58
Chapter 58
2020-09-13
 10.6k  346
59
Chapter 59
2020-09-13
 9.4k  139
60
Chapter 60
2020-09-13
 9.5k  217
61
Chapter 61
2020-09-13
 9.5k  114
62
Chapter 62
2020-09-13
 9.4k  149
63
Chapter 63
2020-09-13
 9.9k  182
64
Chapter 64
2020-09-13
 11.3k  240
65
Chapter 65
2020-09-16
 10.2k  409
66
Chapter 66
2020-09-19
 10.3k  409
67
Chapter 67
2020-09-23
 10.6k  235
68
Chapter 68
2020-09-26
 10.2k  471
69
Chapter 69
2020-09-30
 10.9k  226
70
Chapter 70
2020-10-03
 10.5k  240
71
Chapter 71
2020-10-07
 9.9k  306
72
Chapter 72
2020-10-10
 10.1k  239
73
Chapter 73
2020-10-14
 10.2k  419
74
Chapter 74
2020-10-17
 9.1k  159
75
Chapter 75
2020-10-17
 9.4k  240
76
Chapter 76
2020-10-17
 8.8k  146
77
Chapter 77
2020-10-17
 8.5k  54
78
Chapter 78
2020-10-17
 8.6k  85
79
Chapter 79
2020-10-17
 8.5k  134
80
Chapter 80
2020-10-17
 8.4k  217
81
Chapter 81
2020-10-17
 7.9k  105
82
Chapter 82
2020-10-17
 8.2k  229
83
Chapter 83
2020-10-17
 8.1k  266
84
Chapter 84
2020-10-17
 10.1k  315
85
Chapter 85
2020-10-21
 9.3k  233
86
Chapter 86
2020-10-24
 9.6k  483
87
Chapter 87
2020-10-28
 9.9k  600
88
Chapter 88
2020-10-31
 9.7k  518
89
Chapter 89
2020-11-04
 9.1k  202
90
Chapter 90
2020-11-07
 9.4k  226
91
Chapter 91
2020-11-11
 9.2k  152
92
Chapter 92
2020-11-14
 9.5k  361
93
Chapter 93
2020-11-18
 9.5k  273
94
Chapter 94
2020-11-21
 9.9k  431
95
Chapter 95
2020-11-25
 8.7k  188
96
Chapter 96
2020-11-28
 8.9k  190
97
Chapter 97
2020-12-02
 8.3k  232
98
Chapter 98
2020-12-05
 8.7k  211
99
Chapter 99
2020-12-09
 8.3k  382
100
Chapter 100
2020-12-12
 8.3k  169
101
Chapter 101
2020-12-16
 9.5k  309
102
Chapter 102
2020-12-19
 9.4k  378
103
Chapter 103
2020-12-23
 8.9k  203
104
Chapter 104
2020-12-26
 8.6k  202
105
Chapter 105
2020-12-30
 8.8k  200
106
Chapter 106
2021-01-02
 8.8k  193
107
Chapter 107
2021-01-06
 9.2k  317
108
Chapter 108
2021-01-09
 9.4k  372
109
Chapter 109
2021-01-13
 8.7k  172
110
Chapter 110
2021-01-16
 8.6k  236
111
Chapter 111
2021-01-20
 7.5k  149
112
Chapter 112
2021-01-23
 8.1k  184
113
Chapter 113
2021-01-27
 8k  228
114
Chapter 114
2021-01-30
 7.5k  195
115
Chapter 115
2021-02-03
 7.5k  161
116
Chapter 116
2021-02-06
 7.9k  152
117
Chapter 117
2021-02-10
 7.8k  210
118
Chapter 118
2021-02-13
 9k  305
119
Chapter 119
2021-02-17
 8.1k  207
120
Chapter 120
2021-02-20
 7.5k  218
121
Chapter 121
2021-02-24
 7.8k  434
122
Chapter 122
2021-02-27
 7.4k  221
123
Chapter 123
2021-03-03
 7k  193
124
Chapter 124
2021-03-06
 7k  148
125
Chapter 125
2021-03-10
 7.1k  146
126
Chapter 126
2021-03-13
 6.9k  179
127
Chapter 127
2021-03-17
 6.5k  183
128
Chapter 128
2021-03-20
 6.9k  178
129
Chapter 129
2021-03-24
 6.5k  318
130
Chapter 130
2021-03-27
 6.9k  221
131
Chapter 131
2021-03-31
 6.6k  263
132
Chapter 132
2021-04-03
 6k  175
133
Chapter 133
2021-04-07
 5.6k  220
134
Chapter 134
2021-04-10
 6.2k  242
135
Chapter 135
2021-04-14
 5.8k  193
136
Chapter 136
2021-04-17
 5.8k  155
137
Chapter 137
2021-04-21
 6.3k  174
138
Chapter 138
2021-04-24
 6.2k  358
139
Chapter 139
2021-04-28
 5.5k  402
140
Chapter 140
2021-05-01
 6.5k  231
141
Chapter 141
2021-05-05
 5.7k  236
142
Chapter 142
2021-05-08
 5.4k  178
143
Chapter 143
2021-05-12
 5.7k  191
144
Chapter 144
2021-05-15
 5.9k  190
145
Chapter 145
2021-05-19
 5.7k  171
146
Chapter 146
2021-05-22
 5.7k  195
147
Chapter 147
2021-05-26
 5.9k  194
148
Chapter 148
2021-05-29
 5.5k  217
149
Chapter 149
2021-06-02
 5.8k  322
150
Chapter 150
2021-06-05
 5.5k  193
151
Chapter 151
2021-06-09
 5.5k  258
152
Chapter 152
2021-06-12
 5.5k  306
153
Chapter 153
2021-06-16
 5.2k  207
154
Chapter 154
2021-06-19
 5.6k  217
155
Chapter 155
2021-06-23
 4.8k  182
156
Chapter 156
2021-06-26
 4.7k  144
157
Chapter 157
2021-06-30
 4.8k  193
158
Chapter 158
2021-07-03
 4.5k  148
159
Chapter 159
2021-07-07
 4.3k  226
160
Chapter 160
2021-07-10
 4.7k  179
161
Chapter 161
2021-07-14
 4.5k  223
162
Chapter 162
2021-07-17
 4.2k  219
163
Chapter 163
2021-07-21
 4.5k  264
164
Chapter 164
2021-07-24
 4k  146
165
Chapter 165
2021-07-28
 3.9k  249
166
Chapter 166
2021-07-31
 4k  210
167
Chapter 167
2021-08-04
 4k  232
168
Chapter 168
2021-08-07
 3.7k  183
169
Chapter 169
2021-08-11
 3.5k  128
170
Chapter 170
2021-08-14
 3.6k  152
171
Chapter 171
2021-08-18
 3.5k  144
172
Chapter 172
2021-08-21
 3.6k  167
173
Chapter 173
2021-08-25
 3.6k  203
174
Chapter 174
2021-08-28
 3.4k  223
175
Chapter 175
2021-09-01
 3.4k  205
176
Chapter 176
2021-09-04
 2.8k  150
177
Chapter 177
2021-09-08
 2.8k  134
178
Chapter 178
2021-09-11
 2.6k  171
179
Chapter 179
2021-09-15
 2.2k  141
180
Chapter 180
2021-09-18
 2.2k  99
181
Chapter 181
2021-09-22
 2.3k  151
182
Chapter 182
2021-09-25
 2.2k  153
183
Chapter 183
2021-09-29
 2k  110
184
Chapter 184
2021-10-02
 2k  88
185
Chapter 185
2021-10-06
 1.7k  84
186
Chapter 186
2021-10-09
 1.8k  56
187
Chapter 187
2021-10-13
 1.8k  110
188
Chapter 188
2021-10-16
 1.7k  67
189
Chapter 189
2021-10-20
 1.5k  90
190
Chapter 190
2021-10-23
 1.4k  59
191
Chapter 191
2021-10-27
 897  44
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play