Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Báo thù / Đô thị / Drama / Sảng văn / 419 / Chiếm hữu cao / Ngạo mạn / Chung tình / Thiên kim lụi bại
57313.5k
4.3
Tên tác giả: CHANGDU

Đêm định mệnh ấy Tôi thậm chí không có sự lựa chọn, mà số phận đã đẩy tôi đến đường cùng, đến khóc cũng không có cơ hội để khóc, Định mệnh này đúng là tàn nhẫn. Nhưng liệu tình yêu này sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp không? Truyện này do CHANGDU cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 210 chương    /    (36510)
 Đã cập nhật 210 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-08
 21k  1.6k
2
Chapter 2
2020-06-08
 16.3k  766
3
Chapter 3
2020-06-08
 13.3k  337
4
Chapter 4
2020-06-08
 11.7k  520
5
Chapter 5
2020-06-08
 12.5k  662
6
Chapter 6
2020-06-08
 12.4k  449
7
Chapter 7
2020-06-08
 11.7k  511
8
Chapter 8
2020-06-08
 10.9k  228
9
Chapter 9
2020-06-08
 11.3k  157
10
Chapter 10
2020-06-08
 13k  599
11
Chapter 11
2020-06-11
 11.6k  337
12
Chapter 12
2020-06-14
 10.3k  341
13
Chapter 13
2020-06-15
 10.2k  419
14
Chapter 14
2020-06-18
 9.4k  223
15
Chapter 15
2020-06-21
 9.1k  138
16
Chapter 16
2020-06-22
 10.3k  588
17
Chapter 17
2020-06-25
 10k  258
18
Chapter 18
2020-06-28
 9.3k  192
19
Chapter 19
2020-06-29
 9.5k  306
20
Chapter 20
2020-07-02
 9.4k  143
21
Chapter 21
2020-07-04
 8.4k  146
22
Chapter 22
2020-07-04
 8k  150
23
Chapter 23
2020-07-04
 8.1k  142
24
Chapter 24
2020-07-04
 8.4k  96
25
Chapter 25
2020-07-04
 8.2k  139
26
Chapter 26
2020-07-04
 8.3k  170
27
Chapter 27
2020-07-04
 7.9k  120
28
Chapter 28
2020-07-04
 8.4k  145
29
Chapter 29
2020-07-05
 8.8k  397
30
Chapter 30
2020-07-06
 8.5k  257
31
Chapter 31
2020-07-09
 7.9k  112
32
Chapter 32
2020-07-09
 7.6k  89
33
Chapter 33
2020-07-09
 7.7k  191
34
Chapter 34
2020-07-09
 7.7k  239
35
Chapter 35
2020-07-09
 7.2k  119
36
Chapter 36
2020-07-09
 6.9k  136
37
Chapter 37
2020-07-09
 7.7k  239
38
Chapter 38
2020-07-09
 7.2k  101
39
Chapter 39
2020-07-09
 8.2k  252
40
Chapter 40
2020-07-09
 9.9k  1.1k
41
Chapter 41
2020-07-12
 8.9k  352
42
Chapter 42
2020-07-13
 8k  235
43
Chapter 43
2020-07-16
 8.5k  465
44
Chapter 44
2020-07-19
 7.5k  206
45
Chapter 45
2020-07-20
 7.8k  299
46
Chapter 46
2020-07-23
 7.2k  208
47
Chapter 47
2020-07-26
 6.7k  419
48
Chapter 48
2020-07-27
 6.6k  341
49
Chapter 49
2020-07-30
 6.4k  569
50
Chapter 50
2020-08-02
 6.1k  200
51
Chapter 51
2020-08-03
 6.8k  171
52
Chapter 52
2020-08-06
 6.3k  141
53
Chapter 53
2020-08-09
 5.6k  218
54
Chapter 54
2020-08-10
 6k  117
55
Chapter 55
2020-08-13
 6.3k  174
56
Chapter 56
2020-08-16
 5.4k  76
57
Chapter 57
2020-08-17
 5.6k  88
58
Chapter 58
2020-08-20
 5.5k  271
59
Chapter 59
2020-08-23
 5.3k  144
60
Chapter 60
2020-08-24
 5.6k  282
61
Chapter 61
2020-08-27
 5.6k  255
62
Chapter 62
2020-08-30
 5.1k  128
63
Chapter 63
2020-08-31
 5.2k  172
64
Chapter 64
2020-09-03
 4.9k  131
65
Chapter 65
2020-09-06
 5.4k  208
66
Chapter 66
2020-09-07
 4.8k  161
67
Chapter 67
2020-09-10
 4.8k  150
68
Chapter 68
2020-09-13
 4.4k  54
69
Chapter 69
2020-09-14
 4.7k  128
70
Chapter 70
2020-09-17
 4.3k  135
71
Chapter 71
2020-09-20
 4.3k  218
72
Chapter 72
2020-09-21
 4.3k  154
73
Chapter 73
2020-09-24
 4.6k  247
74
Chapter 74
2020-09-27
 3.8k  188
75
Chapter 75
2020-09-27
 4k  327
76
Chapter 76
2020-09-27
 3.7k  57
77
Chapter 77
2020-09-27
 3.7k  158
78
Chapter 78
2020-09-27
 3.6k  117
79
Chapter 79
2020-09-27
 3.7k  131
80
Chapter 80
2020-09-27
 3.8k  111
81
Chapter 81
2020-09-27
 3.8k  56
82
Chapter 82
2020-09-27
 3.9k  75
83
Chapter 83
2020-09-27
 3.7k  66
84
Chapter 84
2020-09-27
 4.6k  188
85
Chapter 85
2020-09-28
 4.6k  122
86
Chapter 86
2020-10-01
 4.2k  102
87
Chapter 87
2020-10-04
 4.1k  179
88
Chapter 88
2020-10-05
 4.3k  482
89
Chapter 89
2020-10-08
 4.2k  295
90
Chapter 90
2020-10-11
 4.1k  91
91
Chapter 91
2020-10-12
 4.2k  193
92
Chapter 92
2020-10-15
 4.1k  251
93
Chapter 93
2020-10-18
 4.2k  188
94
Chapter 94
2020-10-19
 4.3k  210
95
Chapter 95
2020-10-22
 4.1k  140
96
Chapter 96
2020-10-25
 4k  207
97
Chapter 97
2020-10-26
 4.3k  154
98
Chapter 98
2020-10-29
 4k  175
99
Chapter 99
2020-11-01
 4.1k  399
100
Chapter 100
2020-11-02
 4.1k  229
101
Chapter 101
2020-11-05
 4k  149
102
Chapter 102
2020-11-08
 3.6k  74
103
Chapter 103
2020-11-08
 3.6k  50
104
Chapter 104
2020-11-08
 3.6k  101
105
Chapter 105
2020-11-08
 3.6k  101
106
Chapter 106
2020-11-08
 3.4k  169
107
Chapter 107
2020-11-08
 3.5k  290
108
Chapter 108
2020-11-08
 3.5k  119
109
Chapter 109
2020-11-08
 3.5k  49
110
Chapter 110
2020-11-08
 3.5k  54
111
Chapter 111
2020-11-08
 4.4k  330
112
Chapter 112
2020-11-12
 4.3k  314
113
Chapter 113
2020-11-15
 4k  147
114
Chapter 114
2020-11-19
 4.1k  545
115
Chapter 115
2020-11-22
 4.2k  124
116
Chapter 116
2020-11-26
 3.9k  96
117
Chapter 117
2020-11-29
 4.2k  204
118
Chapter 118
2020-12-03
 3.9k  123
119
Chapter 119
2020-12-06
 4.2k  124
120
Chapter 120
2020-12-10
 4.1k  123
121
Chapter 121
2020-12-13
 4k  142
122
Chapter 122
2020-12-17
 3.9k  155
123
Chapter 123
2020-12-20
 3.9k  146
124
Chapter 124
2020-12-24
 3.9k  134
125
Chapter 125
2020-12-31
 3.9k  116
126
Chapter 126
2021-01-03
 3.8k  88
127
Chapter 127
2021-01-06
 3.2k  128
128
Chapter 128
2021-01-06
 3.2k  29
129
Chapter 129
2021-01-06
 3k  17
130
Chapter 130
2021-01-06
 3.2k  43
131
Chapter 131
2021-01-06
 2.9k  63
132
Chapter 132
2021-01-06
 3k  92
133
Chapter 133
2021-01-06
 2.9k  55
134
Chapter 134
2021-01-06
 2.9k  85
135
Chapter 135
2021-01-06
 3k  108
136
Chapter 136
2021-01-06
 4.2k  241
137
Chapter 137
2021-01-10
 3.9k  137
138
Chapter 138
2021-01-14
 3.8k  160
139
Chapter 139
2021-01-17
 3.5k  99
140
Chapter 140
2021-01-21
 3.5k  165
141
Chapter 141
2021-01-24
 2.9k  99
142
Chapter 142
2021-01-24
 2.7k  90
143
Chapter 143
2021-01-24
 2.8k  67
144
Chapter 144
2021-01-24
 2.7k  61
145
Chapter 145
2021-01-24
 2.6k  30
146
Chapter 146
2021-01-24
 2.8k  86
147
Chapter 147
2021-01-24
 2.8k  28
148
Chapter 148
2021-01-24
 2.9k  69
149
Chapter 149
2021-01-24
 2.6k  19
150
Chapter 150
2021-01-24
 2.6k  29
151
Chapter 151
2021-01-25
 2.8k  66
152
Chapter 152
2021-01-28
 3.9k  114
153
Chapter 153
2021-01-31
 2.8k  56
154
Chapter 154
2021-01-31
 2.7k  42
155
Chapter 155
2021-01-31
 2.7k  25
156
Chapter 156
2021-01-31
 2.8k  54
157
Chapter 157
2021-01-31
 2.6k  14
158
Chapter 158
2021-01-31
 2.6k  75
159
Chapter 159
2021-01-31
 2.6k  120
160
Chapter 160
2021-01-31
 2.6k  46
161
Chapter 161
2021-01-31
 2.6k  44
162
Chapter 162
2021-01-31
 3.8k  138
163
Chapter 163
2021-02-04
 3.8k  196
164
Chapter 164
2021-02-07
 3.8k  177
165
Chapter 165
2021-02-11
 3.3k  106
166
Chapter 166
2021-02-14
 3.2k  164
167
Chapter 167
2021-02-18
 3.5k  195
168
Chapter 168
2021-02-21
 3.2k  161
169
Chapter 169
2021-02-25
 3.3k  249
170
Chapter 170
2021-02-28
 2.5k  80
171
Chapter 171
2021-02-28
 2.3k  58
172
Chapter 172
2021-02-28
 2.2k  40
173
Chapter 173
2021-02-28
 2.2k  37
174
Chapter 174
2021-02-28
 2.3k  31
175
Chapter 175
2021-02-28
 2.3k  34
176
Chapter 176
2021-02-28
 2.1k  59
177
Chapter 177
2021-02-28
 2.3k  61
178
Chapter 178
2021-02-28
 2.1k  32
179
Chapter 179
2021-02-28
 2.1k  25
180
Chapter 180
2021-02-28
 3.2k  190
181
Chapter 181
2021-03-04
 3.1k  152
182
Chapter 182
2021-03-07
 3k  136
183
Chapter 183
2021-03-11
 2.8k  101
184
Chapter 184
2021-03-14
 3.3k  275
185
Chapter 185
2021-03-18
 2.8k  118
186
Chapter 186
2021-03-21
 2.7k  122
187
Chapter 187
2021-03-25
 2.6k  73
188
Chapter 188
2021-03-28
 2.5k  79
189
Chapter 189
2021-04-01
 2.5k  96
190
Chapter 190
2021-04-04
 2.2k  97
191
Chapter 191
2021-04-04
 1.9k  22
192
Chapter 192
2021-04-04
 1.7k  16
193
Chapter 193
2021-04-04
 1.7k  28
194
Chapter 194
2021-04-04
 1.7k  26
195
Chapter 195
2021-04-04
 1.7k  22
196
Chapter 196
2021-04-04
 1.7k  14
197
Chapter 197
2021-04-04
 1.8k  67
198
Chapter 198
2021-04-04
 1.8k  32
199
Chapter 199
2021-04-04
 1.7k  39
200
Chapter 200
2021-04-04
 2.3k  179
201
Chapter 201
2021-04-08
 2.2k  91
202
Chapter 202
2021-04-11
 2.1k  119
203
Chapter 203
2021-04-15
 2.3k  102
204
Chapter 204
2021-04-18
 2.3k  116
205
Chapter 205
2021-04-22
 2.1k  85
206
Chapter 206
2021-04-25
 2.2k  140
207
Chapter 207
2021-04-29
 1.9k  119
208
Chapter 208
2021-05-02
 1.7k  91
209
Chapter 209
2021-05-06
 1.5k  83
210
Chapter 210
2021-05-09
 1.1k  47
Đề xuất liên quan
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Băng Sơn Tổng Tài Cường Sủng Hôn
Tổng tài
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Cấm Luyến Ngọt Ngào: Nhà Thiết Kế Của CEO
Cấm Luyến Ngọt Ngào: Nhà Thiết Kế Của CEO
Tình yêu/Tổng tài/Đô thị
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play