Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Báo thù / Đô thị / Drama / Sảng văn / 419 / Chiếm hữu cao / Ngạo mạn / Chung tình / Thiên kim lụi bại
89.1M
4.2
Tên tác giả: CHANGDU

Đêm định mệnh ấy Tôi thậm chí không có sự lựa chọn, mà số phận đã đẩy tôi đến đường cùng, đến khóc cũng không có cơ hội để khóc, Định mệnh này đúng là tàn nhẫn. Nhưng liệu tình yêu này sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp không? Truyện này do CHANGDU cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 275 chương    /    (56366)
 Đã cập nhật 275 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-08
 29k  2.2k
2
Chapter 2
2020-06-08
 22.1k  996
3
Chapter 3
2020-06-08
 18.1k  460
4
Chapter 4
2020-06-08
 15.9k  631
5
Chapter 5
2020-06-08
 16.9k  812
6
Chapter 6
2020-06-08
 16.7k  579
7
Chapter 7
2020-06-08
 15.8k  658
8
Chapter 8
2020-06-08
 14.7k  300
9
Chapter 9
2020-06-08
 15.3k  204
10
Chapter 10
2020-06-08
 17.1k  711
11
Chapter 11
2020-06-11
 15.4k  432
12
Chapter 12
2020-06-14
 13.8k  419
13
Chapter 13
2020-06-15
 13.6k  531
14
Chapter 14
2020-06-18
 12.6k  272
15
Chapter 15
2020-06-21
 12.2k  167
16
Chapter 16
2020-06-22
 13.8k  746
17
Chapter 17
2020-06-25
 13.4k  300
18
Chapter 18
2020-06-28
 12.5k  231
19
Chapter 19
2020-06-29
 12.7k  352
20
Chapter 20
2020-07-02
 12.7k  175
21
Chapter 21
2020-07-04
 11.5k  175
22
Chapter 22
2020-07-04
 11k  190
23
Chapter 23
2020-07-04
 11.1k  182
24
Chapter 24
2020-07-04
 11.6k  127
25
Chapter 25
2020-07-04
 11.4k  175
26
Chapter 26
2020-07-04
 11.4k  231
27
Chapter 27
2020-07-04
 10.9k  140
28
Chapter 28
2020-07-04
 11.4k  171
29
Chapter 29
2020-07-05
 11.9k  427
30
Chapter 30
2020-07-06
 11.4k  290
31
Chapter 31
2020-07-09
 10.8k  126
32
Chapter 32
2020-07-09
 10.6k  105
33
Chapter 33
2020-07-09
 10.6k  249
34
Chapter 34
2020-07-09
 10.6k  316
35
Chapter 35
2020-07-09
 9.9k  140
36
Chapter 36
2020-07-09
 9.5k  165
37
Chapter 37
2020-07-09
 10.5k  309
38
Chapter 38
2020-07-09
 9.9k  126
39
Chapter 39
2020-07-09
 11.3k  302
40
Chapter 40
2020-07-09
 13k  1.2k
41
Chapter 41
2020-07-12
 12.1k  448
42
Chapter 42
2020-07-13
 10.7k  288
43
Chapter 43
2020-07-16
 11.5k  551
44
Chapter 44
2020-07-19
 10.2k  246
45
Chapter 45
2020-07-20
 10.5k  362
46
Chapter 46
2020-07-23
 9.7k  250
47
Chapter 47
2020-07-26
 9.1k  533
48
Chapter 48
2020-07-27
 8.9k  377
49
Chapter 49
2020-07-30
 8.8k  674
50
Chapter 50
2020-08-02
 8.5k  257
51
Chapter 51
2020-08-03
 9.3k  199
52
Chapter 52
2020-08-06
 8.6k  152
53
Chapter 53
2020-08-09
 7.8k  294
54
Chapter 54
2020-08-10
 8.2k  152
55
Chapter 55
2020-08-13
 8.8k  200
56
Chapter 56
2020-08-16
 7.6k  88
57
Chapter 57
2020-08-17
 7.7k  109
58
Chapter 58
2020-08-20
 7.6k  310
59
Chapter 59
2020-08-23
 7.4k  191
60
Chapter 60
2020-08-24
 7.8k  346
61
Chapter 61
2020-08-27
 7.8k  289
62
Chapter 62
2020-08-30
 7.2k  163
63
Chapter 63
2020-08-31
 7.2k  211
64
Chapter 64
2020-09-03
 6.9k  156
65
Chapter 65
2020-09-06
 7.7k  262
66
Chapter 66
2020-09-07
 6.8k  204
67
Chapter 67
2020-09-10
 6.9k  199
68
Chapter 68
2020-09-13
 6.3k  86
69
Chapter 69
2020-09-14
 6.6k  171
70
Chapter 70
2020-09-17
 6.1k  188
71
Chapter 71
2020-09-20
 6.2k  304
72
Chapter 72
2020-09-21
 6.1k  193
73
Chapter 73
2020-09-24
 6.5k  317
74
Chapter 74
2020-09-27
 5.6k  277
75
Chapter 75
2020-09-27
 5.9k  446
76
Chapter 76
2020-09-27
 5.4k  71
77
Chapter 77
2020-09-27
 5.5k  218
78
Chapter 78
2020-09-27
 5.3k  178
79
Chapter 79
2020-09-27
 5.5k  187
80
Chapter 80
2020-09-27
 5.7k  137
81
Chapter 81
2020-09-27
 5.6k  78
82
Chapter 82
2020-09-27
 5.8k  112
83
Chapter 83
2020-09-27
 5.6k  108
84
Chapter 84
2020-09-27
 6.5k  240
85
Chapter 85
2020-09-28
 6.5k  148
86
Chapter 86
2020-10-01
 6k  121
87
Chapter 87
2020-10-04
 5.9k  231
88
Chapter 88
2020-10-05
 6.1k  642
89
Chapter 89
2020-10-08
 6k  393
90
Chapter 90
2020-10-11
 5.9k  124
91
Chapter 91
2020-10-12
 6k  226
92
Chapter 92
2020-10-15
 6k  314
93
Chapter 93
2020-10-18
 6.1k  256
94
Chapter 94
2020-10-19
 6.2k  317
95
Chapter 95
2020-10-22
 6k  176
96
Chapter 96
2020-10-25
 5.8k  260
97
Chapter 97
2020-10-26
 6.3k  199
98
Chapter 98
2020-10-29
 5.8k  220
99
Chapter 99
2020-11-01
 6k  485
100
Chapter 100
2020-11-02
 6.1k  297
101
Chapter 101
2020-11-05
 5.9k  197
102
Chapter 102
2020-11-08
 5.5k  99
103
Chapter 103
2020-11-08
 5.5k  75
104
Chapter 104
2020-11-08
 5.5k  156
105
Chapter 105
2020-11-08
 5.6k  146
106
Chapter 106
2020-11-08
 5.2k  260
107
Chapter 107
2020-11-08
 5.5k  440
108
Chapter 108
2020-11-08
 5.4k  183
109
Chapter 109
2020-11-08
 5.4k  90
110
Chapter 110
2020-11-08
 5.4k  85
111
Chapter 111
2020-11-08
 6.3k  363
112
Chapter 112
2020-11-12
 6.3k  375
113
Chapter 113
2020-11-15
 5.9k  178
114
Chapter 114
2020-11-19
 6k  671
115
Chapter 115
2020-11-22
 6k  157
116
Chapter 116
2020-11-26
 5.8k  118
117
Chapter 117
2020-11-29
 6.3k  257
118
Chapter 118
2020-12-03
 5.8k  145
119
Chapter 119
2020-12-06
 6.3k  166
120
Chapter 120
2020-12-10
 6.2k  155
121
Chapter 121
2020-12-13
 6k  169
122
Chapter 122
2020-12-17
 5.9k  204
123
Chapter 123
2020-12-20
 5.9k  201
124
Chapter 124
2020-12-24
 5.8k  146
125
Chapter 125
2020-12-31
 5.9k  145
126
Chapter 126
2021-01-03
 5.7k  105
127
Chapter 127
2021-01-06
 5.2k  202
128
Chapter 128
2021-01-06
 5.2k  48
129
Chapter 129
2021-01-06
 4.8k  25
130
Chapter 130
2021-01-06
 5.2k  67
131
Chapter 131
2021-01-06
 4.7k  109
132
Chapter 132
2021-01-06
 4.8k  145
133
Chapter 133
2021-01-06
 4.7k  85
134
Chapter 134
2021-01-06
 4.7k  145
135
Chapter 135
2021-01-06
 4.8k  176
136
Chapter 136
2021-01-06
 6.1k  323
137
Chapter 137
2021-01-10
 5.7k  174
138
Chapter 138
2021-01-14
 5.6k  214
139
Chapter 139
2021-01-17
 5.3k  146
140
Chapter 140
2021-01-21
 5.3k  210
141
Chapter 141
2021-01-24
 4.7k  172
142
Chapter 142
2021-01-24
 4.5k  151
143
Chapter 143
2021-01-24
 4.7k  116
144
Chapter 144
2021-01-24
 4.5k  106
145
Chapter 145
2021-01-24
 4.4k  51
146
Chapter 146
2021-01-24
 4.6k  130
147
Chapter 147
2021-01-24
 4.6k  49
148
Chapter 148
2021-01-24
 4.9k  115
149
Chapter 149
2021-01-24
 4.4k  25
150
Chapter 150
2021-01-24
 4.3k  47
151
Chapter 151
2021-01-25
 4.6k  91
152
Chapter 152
2021-01-28
 5.7k  149
153
Chapter 153
2021-01-31
 4.6k  81
154
Chapter 154
2021-01-31
 4.5k  66
155
Chapter 155
2021-01-31
 4.5k  45
156
Chapter 156
2021-01-31
 4.7k  77
157
Chapter 157
2021-01-31
 4.3k  27
158
Chapter 158
2021-01-31
 4.4k  134
159
Chapter 159
2021-01-31
 4.3k  185
160
Chapter 160
2021-01-31
 4.3k  87
161
Chapter 161
2021-01-31
 4.3k  63
162
Chapter 162
2021-01-31
 5.6k  160
163
Chapter 163
2021-02-04
 5.7k  231
164
Chapter 164
2021-02-07
 5.6k  197
165
Chapter 165
2021-02-11
 5k  127
166
Chapter 166
2021-02-14
 4.9k  186
167
Chapter 167
2021-02-18
 5.3k  223
168
Chapter 168
2021-02-21
 4.9k  202
169
Chapter 169
2021-02-25
 5.1k  287
170
Chapter 170
2021-02-28
 4.2k  111
171
Chapter 171
2021-02-28
 3.9k  112
172
Chapter 172
2021-02-28
 4k  67
173
Chapter 173
2021-02-28
 3.9k  85
174
Chapter 174
2021-02-28
 4k  58
175
Chapter 175
2021-02-28
 4.1k  61
176
Chapter 176
2021-02-28
 3.7k  130
177
Chapter 177
2021-02-28
 4k  118
178
Chapter 178
2021-02-28
 3.8k  54
179
Chapter 179
2021-02-28
 3.7k  64
180
Chapter 180
2021-02-28
 4.8k  197
181
Chapter 181
2021-03-04
 4.8k  167
182
Chapter 182
2021-03-07
 4.7k  153
183
Chapter 183
2021-03-11
 4.4k  113
184
Chapter 184
2021-03-14
 5.2k  351
185
Chapter 185
2021-03-18
 4.5k  157
186
Chapter 186
2021-03-21
 4.4k  135
187
Chapter 187
2021-03-25
 4.3k  80
188
Chapter 188
2021-03-28
 4.1k  97
189
Chapter 189
2021-04-01
 4.3k  144
190
Chapter 190
2021-04-04
 4.2k  177
191
Chapter 191
2021-04-04
 3.7k  39
192
Chapter 192
2021-04-04
 3.4k  31
193
Chapter 193
2021-04-04
 3.4k  47
194
Chapter 194
2021-04-04
 3.4k  53
195
Chapter 195
2021-04-04
 3.4k  40
196
Chapter 196
2021-04-04
 3.5k  31
197
Chapter 197
2021-04-04
 3.5k  123
198
Chapter 198
2021-04-04
 3.6k  56
199
Chapter 199
2021-04-04
 3.4k  76
200
Chapter 200
2021-04-04
 4k  229
201
Chapter 201
2021-04-08
 4k  130
202
Chapter 202
2021-04-11
 3.7k  132
203
Chapter 203
2021-04-15
 4.2k  127
204
Chapter 204
2021-04-18
 4.2k  140
205
Chapter 205
2021-04-22
 4k  111
206
Chapter 206
2021-04-25
 4.1k  158
207
Chapter 207
2021-04-29
 3.7k  143
208
Chapter 208
2021-05-02
 3.5k  115
209
Chapter 209
2021-05-06
 3.5k  99
210
Chapter 210
2021-05-09
 3.5k  100
211
Chapter 211
2021-05-13
 3.6k  224
212
Chapter 212
2021-05-16
 3.9k  185
213
Chapter 213
2021-05-20
 4k  217
214
Chapter 214
2021-05-23
 3.6k  147
215
Chapter 215
2021-05-27
 3.5k  104
216
Chapter 216
2021-05-30
 3.6k  324
217
Chapter 217
2021-06-03
 3.3k  244
218
Chapter 218
2021-06-06
 3.5k  131
219
Chapter 219
2021-06-10
 3.5k  235
220
Chapter 220
2021-06-13
 3.2k  183
221
Chapter 221
2021-06-17
 3.3k  139
222
Chapter 222
2021-06-20
 3.1k  224
223
Chapter 223
2021-06-23
 2.7k  79
224
Chapter 224
2021-06-23
 2.5k  47
225
Chapter 225
2021-06-23
 2.6k  40
226
Chapter 226
2021-06-23
 2.6k  55
227
Chapter 227
2021-06-23
 2.7k  54
228
Chapter 228
2021-06-23
 2.5k  37
229
Chapter 229
2021-06-23
 2.6k  87
230
Chapter 230
2021-06-23
 2.7k  49
231
Chapter 231
2021-06-23
 2.7k  45
232
Chapter 232
2021-06-23
 2.9k  125
233
Chapter 233
2021-06-24
 3.3k  238
234
Chapter 234
2021-06-27
 3.5k  217
235
Chapter 235
2021-07-01
 3.3k  220
236
Chapter 236
2021-07-04
 3.1k  158
237
Chapter 237
2021-07-08
 2.8k  145
238
Chapter 238
2021-07-11
 2.9k  122
239
Chapter 239
2021-07-15
 2.9k  202
240
Chapter 240
2021-07-18
 3k  118
241
Chapter 241
2021-07-22
 2.7k  133
242
Chapter 242
2021-07-25
 2.6k  148
243
Chapter 243
2021-07-29
 2.5k  98
244
Chapter 244
2021-08-01
 2.4k  99
245
Chapter 245
2021-08-05
 2.5k  212
246
Chapter 246
2021-08-08
 2.2k  189
247
Chapter 247
2021-08-12
 2.1k  157
248
Chapter 248
2021-08-15
 2.2k  120
249
Chapter 249
2021-08-19
 2.1k  131
250
Chapter 250
2021-08-22
 2k  97
251
Chapter 251
2021-08-26
 1.8k  83
252
Chapter 252
2021-08-29
 1.8k  156
253
Chapter 253
2021-09-02
 1.9k  371
254
Chapter 254
2021-09-05
 1.8k  260
255
Chapter 255
2021-09-09
 1.6k  305
256
Chapter 256
2021-09-12
 1.5k  168
257
Chapter 257
2021-09-13
 1.2k  39
258
Chapter 258
2021-09-13
 1.2k  40
259
Chapter 259
2021-09-13
 1.1k  54
260
Chapter 260
2021-09-13
 1.2k  62
261
Chapter 261
2021-09-13
 1.2k  41
262
Chapter 262
2021-09-13
 1.2k  47
263
Chapter 263
2021-09-13
 1.7k  329
264
Chapter 264
2021-09-16
 1.4k  146
265
Chapter 265
2021-09-19
 1.5k  159
266
Chapter 266
2021-09-23
 1.6k  233
267
Chapter 267
2021-09-26
 1.4k  221
268
Chapter 268
2021-09-30
 1.3k  128
269
Chapter 269
2021-10-03
 1.3k  104
270
Chapter 270
2021-10-07
 1.2k  97
271
Chapter 271
2021-10-10
 1.2k  93
272
Chapter 272
2021-10-14
 1.1k  69
273
Chapter 273
2021-10-17
 1.1k  82
274
Chapter 274
2021-10-21
 893  74
275
Chapter 275
2021-10-24
 673  61
Đề xuất liên quan
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Lội ngược dòng/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play