Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Báo thù / Đô thị / Drama / Sảng văn / 419 / Chiếm hữu cao / Ngạo mạn / Chung tình / Thiên kim lụi bại
76.7M
4.2
Tên tác giả: CHANGDU

Đêm định mệnh ấy Tôi thậm chí không có sự lựa chọn, mà số phận đã đẩy tôi đến đường cùng, đến khóc cũng không có cơ hội để khóc, Định mệnh này đúng là tàn nhẫn. Nhưng liệu tình yêu này sẽ đi đến kết thúc tốt đẹp không? Truyện này do CHANGDU cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 244 chương    /    (47509)
 Đã cập nhật 244 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-06-08
 26k  2k
2
Chapter 2
2020-06-08
 20k  898
3
Chapter 3
2020-06-08
 16.4k  407
4
Chapter 4
2020-06-08
 14.4k  578
5
Chapter 5
2020-06-08
 15.4k  758
6
Chapter 6
2020-06-08
 15.1k  524
7
Chapter 7
2020-06-08
 14.4k  606
8
Chapter 8
2020-06-08
 13.3k  277
9
Chapter 9
2020-06-08
 13.9k  184
10
Chapter 10
2020-06-08
 15.7k  671
11
Chapter 11
2020-06-11
 14.1k  399
12
Chapter 12
2020-06-14
 12.5k  394
13
Chapter 13
2020-06-15
 12.4k  476
14
Chapter 14
2020-06-18
 11.5k  255
15
Chapter 15
2020-06-21
 11.1k  154
16
Chapter 16
2020-06-22
 12.6k  687
17
Chapter 17
2020-06-25
 12.2k  284
18
Chapter 18
2020-06-28
 11.4k  213
19
Chapter 19
2020-06-29
 11.6k  332
20
Chapter 20
2020-07-02
 11.5k  156
21
Chapter 21
2020-07-04
 10.5k  168
22
Chapter 22
2020-07-04
 10k  179
23
Chapter 23
2020-07-04
 10.1k  167
24
Chapter 24
2020-07-04
 10.5k  117
25
Chapter 25
2020-07-04
 10.3k  168
26
Chapter 26
2020-07-04
 10.3k  200
27
Chapter 27
2020-07-04
 9.8k  131
28
Chapter 28
2020-07-04
 10.4k  161
29
Chapter 29
2020-07-05
 10.8k  415
30
Chapter 30
2020-07-06
 10.5k  275
31
Chapter 31
2020-07-09
 9.8k  118
32
Chapter 32
2020-07-09
 9.6k  98
33
Chapter 33
2020-07-09
 9.6k  227
34
Chapter 34
2020-07-09
 9.6k  281
35
Chapter 35
2020-07-09
 9k  127
36
Chapter 36
2020-07-09
 8.6k  156
37
Chapter 37
2020-07-09
 9.6k  279
38
Chapter 38
2020-07-09
 9k  119
39
Chapter 39
2020-07-09
 10.2k  280
40
Chapter 40
2020-07-09
 11.9k  1.1k
41
Chapter 41
2020-07-12
 11k  409
42
Chapter 42
2020-07-13
 9.8k  259
43
Chapter 43
2020-07-16
 10.5k  518
44
Chapter 44
2020-07-19
 9.3k  230
45
Chapter 45
2020-07-20
 9.6k  334
46
Chapter 46
2020-07-23
 8.8k  234
47
Chapter 47
2020-07-26
 8.3k  492
48
Chapter 48
2020-07-27
 8.1k  360
49
Chapter 49
2020-07-30
 8k  637
50
Chapter 50
2020-08-02
 7.7k  236
51
Chapter 51
2020-08-03
 8.4k  186
52
Chapter 52
2020-08-06
 7.8k  144
53
Chapter 53
2020-08-09
 7k  267
54
Chapter 54
2020-08-10
 7.5k  130
55
Chapter 55
2020-08-13
 7.9k  190
56
Chapter 56
2020-08-16
 6.9k  80
57
Chapter 57
2020-08-17
 7k  100
58
Chapter 58
2020-08-20
 6.9k  299
59
Chapter 59
2020-08-23
 6.7k  170
60
Chapter 60
2020-08-24
 7k  327
61
Chapter 61
2020-08-27
 7.1k  272
62
Chapter 62
2020-08-30
 6.5k  157
63
Chapter 63
2020-08-31
 6.5k  196
64
Chapter 64
2020-09-03
 6.2k  152
65
Chapter 65
2020-09-06
 6.9k  244
66
Chapter 66
2020-09-07
 6.1k  191
67
Chapter 67
2020-09-10
 6.2k  186
68
Chapter 68
2020-09-13
 5.6k  75
69
Chapter 69
2020-09-14
 6k  161
70
Chapter 70
2020-09-17
 5.5k  169
71
Chapter 71
2020-09-20
 5.5k  280
72
Chapter 72
2020-09-21
 5.5k  179
73
Chapter 73
2020-09-24
 5.9k  294
74
Chapter 74
2020-09-27
 5k  247
75
Chapter 75
2020-09-27
 5.2k  407
76
Chapter 76
2020-09-27
 4.9k  68
77
Chapter 77
2020-09-27
 4.9k  203
78
Chapter 78
2020-09-27
 4.7k  152
79
Chapter 79
2020-09-27
 4.9k  164
80
Chapter 80
2020-09-27
 5.1k  129
81
Chapter 81
2020-09-27
 5k  66
82
Chapter 82
2020-09-27
 5.1k  96
83
Chapter 83
2020-09-27
 4.9k  92
84
Chapter 84
2020-09-27
 5.9k  220
85
Chapter 85
2020-09-28
 5.8k  137
86
Chapter 86
2020-10-01
 5.4k  118
87
Chapter 87
2020-10-04
 5.3k  209
88
Chapter 88
2020-10-05
 5.5k  583
89
Chapter 89
2020-10-08
 5.4k  351
90
Chapter 90
2020-10-11
 5.3k  114
91
Chapter 91
2020-10-12
 5.4k  212
92
Chapter 92
2020-10-15
 5.3k  287
93
Chapter 93
2020-10-18
 5.5k  226
94
Chapter 94
2020-10-19
 5.6k  272
95
Chapter 95
2020-10-22
 5.4k  158
96
Chapter 96
2020-10-25
 5.2k  236
97
Chapter 97
2020-10-26
 5.7k  178
98
Chapter 98
2020-10-29
 5.2k  202
99
Chapter 99
2020-11-01
 5.3k  461
100
Chapter 100
2020-11-02
 5.4k  269
101
Chapter 101
2020-11-05
 5.3k  181
102
Chapter 102
2020-11-08
 4.9k  87
103
Chapter 103
2020-11-08
 4.8k  68
104
Chapter 104
2020-11-08
 4.8k  136
105
Chapter 105
2020-11-08
 4.9k  131
106
Chapter 106
2020-11-08
 4.6k  227
107
Chapter 107
2020-11-08
 4.8k  379
108
Chapter 108
2020-11-08
 4.8k  162
109
Chapter 109
2020-11-08
 4.8k  73
110
Chapter 110
2020-11-08
 4.7k  77
111
Chapter 111
2020-11-08
 5.6k  349
112
Chapter 112
2020-11-12
 5.7k  352
113
Chapter 113
2020-11-15
 5.2k  170
114
Chapter 114
2020-11-19
 5.4k  632
115
Chapter 115
2020-11-22
 5.4k  145
116
Chapter 116
2020-11-26
 5.2k  105
117
Chapter 117
2020-11-29
 5.6k  241
118
Chapter 118
2020-12-03
 5.2k  140
119
Chapter 119
2020-12-06
 5.6k  148
120
Chapter 120
2020-12-10
 5.5k  142
121
Chapter 121
2020-12-13
 5.3k  160
122
Chapter 122
2020-12-17
 5.2k  184
123
Chapter 123
2020-12-20
 5.2k  177
124
Chapter 124
2020-12-24
 5.1k  141
125
Chapter 125
2020-12-31
 5.2k  135
126
Chapter 126
2021-01-03
 5.1k  98
127
Chapter 127
2021-01-06
 4.5k  177
128
Chapter 128
2021-01-06
 4.5k  36
129
Chapter 129
2021-01-06
 4.2k  22
130
Chapter 130
2021-01-06
 4.5k  56
131
Chapter 131
2021-01-06
 4.1k  95
132
Chapter 132
2021-01-06
 4.1k  127
133
Chapter 133
2021-01-06
 4.1k  73
134
Chapter 134
2021-01-06
 4.1k  120
135
Chapter 135
2021-01-06
 4.1k  144
136
Chapter 136
2021-01-06
 5.4k  292
137
Chapter 137
2021-01-10
 5.1k  158
138
Chapter 138
2021-01-14
 5k  197
139
Chapter 139
2021-01-17
 4.7k  130
140
Chapter 140
2021-01-21
 4.6k  195
141
Chapter 141
2021-01-24
 4.1k  146
142
Chapter 142
2021-01-24
 3.9k  127
143
Chapter 143
2021-01-24
 4k  99
144
Chapter 144
2021-01-24
 3.9k  89
145
Chapter 145
2021-01-24
 3.8k  42
146
Chapter 146
2021-01-24
 4k  112
147
Chapter 147
2021-01-24
 4k  41
148
Chapter 148
2021-01-24
 4.2k  95
149
Chapter 149
2021-01-24
 3.8k  23
150
Chapter 150
2021-01-24
 3.8k  40
151
Chapter 151
2021-01-25
 4k  84
152
Chapter 152
2021-01-28
 5.1k  132
153
Chapter 153
2021-01-31
 4k  73
154
Chapter 154
2021-01-31
 3.9k  53
155
Chapter 155
2021-01-31
 3.8k  40
156
Chapter 156
2021-01-31
 4k  66
157
Chapter 157
2021-01-31
 3.7k  22
158
Chapter 158
2021-01-31
 3.8k  111
159
Chapter 159
2021-01-31
 3.8k  167
160
Chapter 160
2021-01-31
 3.7k  73
161
Chapter 161
2021-01-31
 3.8k  57
162
Chapter 162
2021-01-31
 5k  151
163
Chapter 163
2021-02-04
 5k  219
164
Chapter 164
2021-02-07
 5k  191
165
Chapter 165
2021-02-11
 4.4k  119
166
Chapter 166
2021-02-14
 4.4k  181
167
Chapter 167
2021-02-18
 4.7k  209
168
Chapter 168
2021-02-21
 4.3k  186
169
Chapter 169
2021-02-25
 4.5k  277
170
Chapter 170
2021-02-28
 3.6k  105
171
Chapter 171
2021-02-28
 3.4k  98
172
Chapter 172
2021-02-28
 3.4k  60
173
Chapter 173
2021-02-28
 3.4k  73
174
Chapter 174
2021-02-28
 3.4k  52
175
Chapter 175
2021-02-28
 3.5k  54
176
Chapter 176
2021-02-28
 3.2k  104
177
Chapter 177
2021-02-28
 3.4k  99
178
Chapter 178
2021-02-28
 3.2k  46
179
Chapter 179
2021-02-28
 3.2k  48
180
Chapter 180
2021-02-28
 4.3k  191
181
Chapter 181
2021-03-04
 4.3k  160
182
Chapter 182
2021-03-07
 4.2k  148
183
Chapter 183
2021-03-11
 3.9k  110
184
Chapter 184
2021-03-14
 4.6k  320
185
Chapter 185
2021-03-18
 4k  144
186
Chapter 186
2021-03-21
 3.8k  132
187
Chapter 187
2021-03-25
 3.7k  78
188
Chapter 188
2021-03-28
 3.6k  88
189
Chapter 189
2021-04-01
 3.7k  133
190
Chapter 190
2021-04-04
 3.6k  150
191
Chapter 191
2021-04-04
 3.1k  32
192
Chapter 192
2021-04-04
 2.9k  24
193
Chapter 193
2021-04-04
 2.9k  42
194
Chapter 194
2021-04-04
 2.9k  46
195
Chapter 195
2021-04-04
 2.8k  32
196
Chapter 196
2021-04-04
 2.9k  24
197
Chapter 197
2021-04-04
 3k  95
198
Chapter 198
2021-04-04
 3.1k  44
199
Chapter 199
2021-04-04
 2.9k  63
200
Chapter 200
2021-04-04
 3.5k  210
201
Chapter 201
2021-04-08
 3.4k  118
202
Chapter 202
2021-04-11
 3.2k  127
203
Chapter 203
2021-04-15
 3.6k  119
204
Chapter 204
2021-04-18
 3.7k  130
205
Chapter 205
2021-04-22
 3.4k  103
206
Chapter 206
2021-04-25
 3.5k  155
207
Chapter 207
2021-04-29
 3.2k  132
208
Chapter 208
2021-05-02
 3k  112
209
Chapter 209
2021-05-06
 3k  98
210
Chapter 210
2021-05-09
 3k  91
211
Chapter 211
2021-05-13
 3k  203
212
Chapter 212
2021-05-16
 3.3k  166
213
Chapter 213
2021-05-20
 3.4k  206
214
Chapter 214
2021-05-23
 3k  139
215
Chapter 215
2021-05-27
 2.9k  99
216
Chapter 216
2021-05-30
 3.1k  314
217
Chapter 217
2021-06-03
 2.8k  231
218
Chapter 218
2021-06-06
 2.9k  129
219
Chapter 219
2021-06-10
 2.9k  193
220
Chapter 220
2021-06-13
 2.7k  165
221
Chapter 221
2021-06-17
 2.7k  127
222
Chapter 222
2021-06-20
 2.6k  211
223
Chapter 223
2021-06-23
 2.2k  63
224
Chapter 224
2021-06-23
 2k  37
225
Chapter 225
2021-06-23
 2k  28
226
Chapter 226
2021-06-23
 2k  43
227
Chapter 227
2021-06-23
 2.1k  40
228
Chapter 228
2021-06-23
 2k  29
229
Chapter 229
2021-06-23
 2k  64
230
Chapter 230
2021-06-23
 2.1k  29
231
Chapter 231
2021-06-23
 2.1k  30
232
Chapter 232
2021-06-23
 2.4k  116
233
Chapter 233
2021-06-24
 2.8k  223
234
Chapter 234
2021-06-27
 2.9k  210
235
Chapter 235
2021-07-01
 2.7k  197
236
Chapter 236
2021-07-04
 2.5k  143
237
Chapter 237
2021-07-08
 2.2k  135
238
Chapter 238
2021-07-11
 2.3k  116
239
Chapter 239
2021-07-15
 2.3k  185
240
Chapter 240
2021-07-18
 2.2k  105
241
Chapter 241
2021-07-22
 2k  108
242
Chapter 242
2021-07-25
 1.8k  125
243
Chapter 243
2021-07-29
 1.6k  82
244
Chapter 244
2021-08-01
 1.3k  70
Đề xuất liên quan
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Drama/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Lội ngược dòng/Dịu dàng/Shota/Hoàng tử
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play