Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 439 chương    /    (19739)
 Đã cập nhật 439 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-12-04
 6.9k  863
2
Chapter 2
2018-12-04
 4.7k  343
3
Chapter 3
2018-12-04
 4.3k  235
4
Chapter 4
2018-12-04
 4k  304
5
Chapter 5
2018-12-04
 3.9k  202
6
Chapter 6
2018-12-04
 3.8k  168
7
Chapter 7
2018-12-04
 4.2k  205
8
Chapter 8
2018-12-04
 4k  239
9
Chapter 9
2018-12-04
 4k  205
10
Chapter 10
2018-12-04
 3.9k  129
11
Chapter 11
2018-12-05
 3.8k  140
12
Chapter 12
2018-12-07
 3.8k  122
13
Chapter 13
2018-12-08
 4.1k  194
14
Chapter 14
2018-12-12
 3.7k  106
15
Chapter 15
2018-12-14
 3.7k  145
16
Chapter 16
2018-12-15
 3.7k  104
17
Chapter 17
2018-12-19
 3.7k  91
18
Chapter 18
2018-12-21
 3.6k  69
19
Chapter 19
2018-12-22
 3.5k  107
20
Chapter 20
2018-12-26
 3.4k  82
21
Chapter 21
2018-12-28
 3.6k  104
22
Chapter 22
2018-12-29
 3.6k  112
23
Chapter 23
2019-01-02
 3.7k  130
24
Chapter 24
2019-01-04
 3.5k  95
25
Chapter 25
2019-01-05
 3.4k  94
26
Chapter 26
2019-01-09
 3.4k  75
27
Chapter 27
2019-01-11
 3.3k  69
28
Chapter 28
2019-01-12
 3.2k  56
29
Chapter 29
2019-01-16
 3.2k  40
30
Chapter 30
2019-01-18
 3.3k  64
31
Chapter 31
2019-01-19
 3.3k  80
32
Chapter 32
2019-01-23
 3.1k  62
33
Chapter 33
2019-01-25
 3.2k  81
34
Chapter 34
2019-01-26
 3.1k  53
35
Chapter 35
2019-01-30
 3k  21
36
Chapter 36
2019-02-01
 3k  24
37
Chapter 37
2019-02-02
 3.2k  87
38
Chapter 38
2019-02-06
 3.1k  43
39
Chapter 39
2019-02-08
 3.2k  57
40
Chapter 40
2019-02-09
 3.2k  65
41
Chapter 41
2019-02-13
 3.3k  205
42
Chapter 42
2019-02-15
 3.1k  63
43
Chapter 43
2019-02-16
 3.1k  66
44
Chapter 44
2019-02-20
 3.1k  101
45
Chapter 45
2019-02-22
 3.2k  84
46
Chapter 46
2019-02-23
 3k  37
47
Chapter 47
2019-02-27
 2.9k  34
48
Chapter 48
2019-03-01
 3k  58
49
Chapter 49
2019-03-02
 3.1k  41
50
Chapter 50
2019-03-06
 3k  32
51
Chapter 51
2019-03-08
 3k  53
52
Chapter 52
2019-03-09
 3k  63
53
Chapter 53
2019-03-13
 3k  54
54
Chapter 54
2019-03-15
 3.1k  104
55
Chapter 55
2019-03-16
 3.1k  67
56
Chapter 56
2019-03-20
 3k  57
57
Chapter 57
2019-03-22
 2.7k  47
58
Chapter 58
2019-03-23
 2.8k  44
59
Chapter 59
2019-03-27
 2.7k  28
60
Chapter 60
2019-03-29
 2.8k  41
61
Chapter 61
2019-03-30
 2.9k  55
62
Chapter 62
2019-04-03
 3k  51
63
Chapter 63
2019-04-05
 2.8k  48
64
Chapter 64
2019-04-06
 2.8k  39
65
Chapter 65
2019-04-10
 2.7k  50
66
Chapter 66
2019-04-12
 2.6k  61
67
Chapter 67
2019-04-13
 2.8k  47
68
Chapter 68
2019-04-17
 2.8k  28
69
Chapter 69
2019-04-19
 2.9k  82
70
Chapter 70
2019-04-20
 2.7k  48
71
Chapter 71
2019-04-24
 2.7k  53
72
Chapter 72
2019-04-26
 2.8k  42
73
Chapter 73
2019-04-27
 2.8k  47
74
Chapter 74
2019-05-01
 2.8k  50
75
Chapter 75
2019-05-03
 2.6k  42
76
Chapter 76
2019-05-04
 2.7k  28
77
Chapter 77
2019-05-08
 2.8k  57
78
Chapter 78
2019-05-10
 2.6k  60
79
Chapter 79
2019-05-11
 2.7k  56
80
Chapter 80
2019-05-15
 2.7k  40
81
Chapter 81
2019-05-17
 2.7k  43
82
Chapter 82
2019-05-18
 2.7k  108
83
Chapter 83
2019-05-22
 2.6k  112
84
Chapter 84
2019-05-25
 2.6k  68
85
Chapter 85
2019-05-29
 2.6k  53
86
Chapter 86
2019-06-01
 2.7k  55
87
Chapter 87
2019-06-05
 2.6k  43
88
Chapter 88
2019-06-08
 2.6k  57
89
Chapter 89
2019-06-12
 2.6k  21
90
Chapter 90
2019-06-15
 2.7k  52
91
Chapter 91
2019-06-19
 2.8k  56
92
Chapter 92
2019-06-22
 2.6k  53
93
Chapter 93
2019-06-23
 2.8k  63
94
Chapter 94
2019-06-23
 2.6k  16
95
Chapter 95
2019-06-23
 2.6k  56
96
Chapter 96
2019-06-23
 2.6k  37
97
Chapter 97
2019-06-23
 2.6k  39
98
Chapter 98
2019-06-23
 2.7k  40
99
Chapter 99
2019-06-23
 2.6k  48
100
Chapter 100
2019-06-23
 2.6k  28
101
Chapter 101
2019-06-23
 2.7k  38
102
Chapter 102
2019-06-23
 2.8k  136
103
Chapter 103
2019-06-26
 2.7k  52
104
Chapter 104
2019-06-29
 2.8k  79
105
Chapter 105
2019-07-03
 3k  152
106
Chapter 106
2019-07-06
 2.8k  61
107
Chapter 107
2019-07-10
 2.6k  80
108
Chapter 108
2019-07-13
 2.5k  57
109
Chapter 109
2019-07-17
 2.6k  83
110
Chapter 110
2019-07-20
 2.6k  38
111
Chapter 111
2019-07-24
 2.7k  60
112
Chapter 112
2019-07-27
 2.5k  41
113
Chapter 113
2019-07-28
 2.6k  45
114
Chapter 114
2019-07-28
 2.6k  31
115
Chapter 115
2019-07-28
 2.5k  41
116
Chapter 116
2019-07-28
 2.5k  30
117
Chapter 117
2019-07-28
 2.5k  29
118
Chapter 118
2019-07-28
 2.5k  34
119
Chapter 119
2019-07-28
 2.4k  31
120
Chapter 120
2019-07-28
 2.4k  21
121
Chapter 121
2019-07-28
 2.4k  21
122
Chapter 122
2019-07-28
 2.6k  138
123
Chapter 123
2019-07-31
 2.6k  69
124
Chapter 124
2019-08-03
 2.7k  118
125
Chapter 125
2019-08-04
 2.7k  44
126
Chapter 126
2019-08-04
 2.6k  18
127
Chapter 127
2019-08-04
 2.5k  18
128
Chapter 128
2019-08-04
 2.4k  23
129
Chapter 129
2019-08-04
 2.6k  26
130
Chapter 130
2019-08-04
 2.7k  54
131
Chapter 131
2019-08-04
 2.6k  20
132
Chapter 132
2019-08-04
 2.6k  30
133
Chapter 133
2019-08-04
 2.5k  24
134
Chapter 134
2019-08-04
 2.6k  69
135
Chapter 135
2019-08-07
 2.6k  53
136
Chapter 136
2019-08-10
 2.5k  37
137
Chapter 137
2019-08-14
 2.5k  47
138
Chapter 138
2019-08-17
 2.4k  32
139
Chapter 139
2019-08-21
 2.5k  30
140
Chapter 140
2019-08-24
 2.4k  26
141
Chapter 141
2019-08-28
 2.5k  32
142
Chapter 142
2019-08-31
 2.6k  41
143
Chapter 143
2019-09-04
 2.7k  48
144
Chapter 144
2019-09-07
 2.5k  14
145
Chapter 145
2019-09-11
 2.5k  41
146
Chapter 146
2019-09-14
 2.6k  68
147
Chapter 147
2019-09-18
 2.5k  23
148
Chapter 148
2019-09-21
 2.5k  49
149
Chapter 149
2019-09-25
 2.4k  42
150
Chapter 150
2019-09-28
 2.5k  40
151
Chapter 151
2019-10-02
 2.4k  29
152
Chapter 152
2019-10-05
 2.4k  42
153
Chapter 153
2019-10-09
 2.6k  45
154
Chapter 154
2019-10-12
 2.5k  45
155
Chapter 155
2019-10-16
 2.5k  64
156
Chapter 156
2019-10-19
 2.5k  26
157
Chapter 157
2019-10-23
 2.4k  44
158
Chapter 158
2019-10-26
 2.5k  63
159
Chapter 159
2019-10-30
 2.4k  45
160
Chapter 160
2019-11-02
 2.5k  65
161
Chapter 161
2019-11-06
 2.6k  57
162
Chapter 162
2019-11-09
 2.6k  109
163
Chapter 163
2019-11-13
 2.4k  101
164
Chapter 164
2019-11-16
 2.5k  50
165
Chapter 165
2019-11-16
 2.6k  84
166
Chapter 166
2019-11-16
 2.4k  44
167
Chapter 167
2019-11-16
 2.4k  34
168
Chapter 168
2019-11-16
 2.3k  51
169
Chapter 169
2019-11-16
 2.3k  36
170
Chapter 170
2019-11-16
 2.3k  28
171
Chapter 171
2019-11-16
 2.2k  22
172
Chapter 172
2019-11-16
 2.3k  22
173
Chapter 173
2019-11-16
 2.3k  29
174
Chapter 174
2019-11-16
 2.4k  43
175
Chapter 175
2019-11-20
 2.3k  28
176
Chapter 176
2019-11-23
 2.3k  24
177
Chapter 177
2019-11-27
 2.3k  24
178
Chapter 178
2019-11-30
 2.3k  32
179
Chapter 179
2019-12-04
 2.4k  39
180
Chapter 180
2019-12-07
 2.3k  17
181
Chapter 181
2019-12-11
 2.3k  27
182
Chapter 182
2019-12-14
 2.3k  47
183
Chapter 183
2019-12-18
 2.3k  25
184
Chapter 184
2019-12-21
 2.2k  19
185
Chapter 185
2019-12-25
 2.2k  44
186
Chapter 186
2019-12-28
 2.3k  45
187
Chapter 187
2020-01-01
 2.2k  28
188
Chapter 188
2020-01-04
 2.3k  47
189
Chapter 189
2020-01-08
 2.4k  78
190
Chapter 190
2020-01-11
 2.4k  45
191
Chapter 191
2020-01-15
 2.2k  22
192
Chapter 192
2020-01-18
 2.2k  48
193
Chapter 193
2020-01-22
 2.3k  50
194
Chapter 194
2020-01-25
 2.1k  30
195
Chapter 195
2020-01-25
 2.2k  28
196
Chapter 196
2020-01-25
 2.2k  19
197
Chapter 197
2020-01-25
 2.1k  31
198
Chapter 198
2020-01-25
 2.1k  30
199
Chapter 199
2020-01-25
 2.1k  12
200
Chapter 200
2020-01-25
 2.1k  14
201
Chapter 201
2020-01-25
 2.1k  13
202
Chapter 202
2020-01-25
 2.1k  12
203
Chapter 203
2020-01-25
 2.1k  12
204
Chapter 204
2020-01-25
 2.1k  16
205
Chapter 205
2020-01-25
 2.1k  13
206
Chapter 206
2020-01-25
 2.1k  7
207
Chapter 207
2020-01-25
 2.1k  17
208
Chapter 208
2020-01-25
 2k  20
209
Chapter 209
2020-01-25
 2.2k  24
210
Chapter 210
2020-01-25
 2.2k  47
211
Chapter 211
2020-01-25
 2.1k  26
212
Chapter 212
2020-01-25
 2.1k  54
213
Chapter 213
2020-01-25
 2.1k  26
214
Chapter 214
2020-01-25
 2.4k  46
215
Chapter 215
2020-01-29
 2.2k  24
216
Chapter 216
2020-02-01
 2.2k  20
217
Chapter 217
2020-02-05
 2.2k  47
218
Chapter 218
2020-02-08
 2.2k  27
219
Chapter 219
2020-02-12
 2.3k  18
220
Chapter 220
2020-02-15
 2.2k  29
221
Chapter 221
2020-02-19
 2.2k  39
222
Chapter 222
2020-02-22
 2.1k  22
223
Chapter 223
2020-02-25
 2.2k  24
224
Chapter 224
2020-02-25
 2.1k  32
225
Chapter 225
2020-02-25
 2.1k  22
226
Chapter 226
2020-02-25
 2.1k  20
227
Chapter 227
2020-02-25
 2.1k  22
228
Chapter 228
2020-02-25
 2.1k  15
229
Chapter 229
2020-02-25
 2.1k  17
230
Chapter 230
2020-02-25
 2k  22
231
Chapter 231
2020-02-25
 2.2k  28
232
Chapter 232
2020-02-25
 2.2k  28
233
Chapter 233
2020-02-26
 2.3k  37
234
Chapter 234
2020-02-29
 2.3k  48
235
Chapter 235
2020-03-04
 2.2k  33
236
Chapter 236
2020-03-07
 2.3k  28
237
Chapter 237
2020-03-11
 2.1k  33
238
Chapter 238
2020-03-14
 2.1k  65
239
Chapter 239
2020-03-15
 2.1k  43
240
Chapter 240
2020-03-15
 2k  37
241
Chapter 241
2020-03-15
 2k  16
242
Chapter 242
2020-03-15
 2k  56
243
Chapter 243
2020-03-15
 2k  75
244
Chapter 244
2020-03-15
 2.1k  20
245
Chapter 245
2020-03-15
 2.1k  36
246
Chapter 246
2020-03-15
 2k  32
247
Chapter 247
2020-03-15
 2k  22
248
Chapter 248
2020-03-15
 2.2k  39
249
Chapter 249
2020-03-18
 2.2k  54
250
Chapter 250
2020-03-21
 2.2k  202
251
Chapter 251
2020-03-25
 2.2k  33
252
Chapter 252
2020-03-28
 2.1k  44
253
Chapter 253
2020-03-30
 2.2k  49
254
Chapter 254
2020-03-30
 1.9k  54
255
Chapter 255
2020-03-30
 2k  37
256
Chapter 256
2020-03-30
 2k  30
257
Chapter 257
2020-03-30
 2k  64
258
Chapter 258
2020-03-30
 2k  19
259
Chapter 259
2020-03-30
 1.9k  16
260
Chapter 260
2020-03-30
 2k  28
261
Chapter 261
2020-03-30
 2k  28
262
Chapter 262
2020-03-30
 2.2k  74
263
Chapter 263
2020-04-01
 2.2k  103
264
Chapter 264
2020-04-04
 2.3k  85
265
Chapter 265
2020-04-08
 2.2k  111
266
Chapter 266
2020-04-11
 2.2k  108
267
Chapter 267
2020-04-15
 2.3k  108
268
Chapter 268
2020-04-18
 2.2k  48
269
Chapter 269
2020-04-22
 2k  52
270
Chapter 270
2020-04-25
 2.1k  47
271
Chapter 271
2020-04-29
 2k  65
272
Chapter 272
2020-05-02
 2k  61
273
Chapter 273
2020-05-06
 1.9k  58
274
Chapter 274
2020-05-08
 1.7k  16
275
Chapter 275
2020-05-08
 1.8k  23
276
Chapter 276
2020-05-08
 1.7k  7
277
Chapter 277
2020-05-08
 1.7k  19
278
Chapter 278
2020-05-08
 1.9k  59
279
Chapter 279
2020-05-08
 1.7k  10
280
Chapter 280
2020-05-08
 1.6k  8
281
Chapter 281
2020-05-08
 1.8k  26
282
Chapter 282
2020-05-08
 1.7k  21
283
Chapter 283
2020-05-08
 1.9k  64
284
Chapter 284
2020-05-09
 1.9k  55
285
Chapter 285
2020-05-13
 1.9k  40
286
Chapter 286
2020-05-16
 1.9k  39
287
Chapter 287
2020-05-20
 1.9k  47
288
Chapter 288
2020-05-23
 1.8k  39
289
Chapter 289
2020-05-27
 1.8k  20
290
Chapter 290
2020-05-30
 1.7k  33
291
Chapter 291
2020-06-01
 1.6k  21
292
Chapter 292
2020-06-01
 1.7k  25
293
Chapter 293
2020-06-01
 1.7k  31
294
Chapter 294
2020-06-01
 1.6k  29
295
Chapter 295
2020-06-01
 1.6k  20
296
Chapter 296
2020-06-01
 1.6k  32
297
Chapter 297
2020-06-01
 1.6k  16
298
Chapter 298
2020-06-01
 1.7k  48
299
Chapter 299
2020-06-01
 1.6k  27
300
Chapter 300
2020-06-01
 1.8k  64
301
Chapter 301
2020-06-03
 1.8k  61
302
Chapter 302
2020-06-06
 1.8k  53
303
Chapter 303
2020-06-10
 1.9k  44
304
Chapter 304
2020-06-13
 1.7k  49
305
Chapter 305
2020-06-17
 1.7k  48
306
Chapter 306
2020-06-20
 1.9k  84
307
Chapter 307
2020-06-24
 1.8k  35
308
Chapter 308
2020-06-27
 1.8k  33
309
Chapter 309
2020-07-01
 1.7k  21
310
Chapter 310
2020-07-04
 1.7k  35
311
Chapter 311
2020-07-08
 1.7k  23
312
Chapter 312
2020-07-11
 1.7k  26
313
Chapter 313
2020-07-15
 1.7k  21
314
Chapter 314
2020-07-18
 1.8k  85
315
Chapter 315
2020-07-22
 1.6k  42
316
Chapter 316
2020-07-27
 1.6k  22
317
Chapter 317
2020-07-27
 1.5k  17
318
Chapter 318
2020-07-27
 1.5k  11
319
Chapter 319
2020-07-27
 1.4k  16
320
Chapter 320
2020-07-27
 1.5k  25
321
Chapter 321
2020-07-27
 1.5k  26
322
Chapter 322
2020-07-27
 1.6k  23
323
Chapter 323
2020-07-27
 1.5k  11
324
Chapter 324
2020-07-27
 1.5k  11
325
Chapter 325
2020-07-27
 1.7k  53
326
Chapter 326
2020-08-01
 1.6k  23
327
Chapter 327
2020-08-05
 1.6k  30
328
Chapter 328
2020-08-08
 1.5k  20
329
Chapter 329
2020-08-12
 1.5k  24
330
Chapter 330
2020-08-15
 1.4k  17
331
Chapter 331
2020-08-19
 1.4k  36
332
Chapter 332
2020-08-22
 1.4k  16
333
Chapter 333
2020-08-26
 1.4k  24
334
Chapter 334
2020-08-29
 1.4k  31
335
Chapter 335
2020-09-02
 1.3k  17
336
Chapter 336
2020-09-05
 1.3k  11
337
Chapter 337
2020-09-09
 1.4k  22
338
Chapter 338
2020-09-12
 1.3k  17
339
Chapter 339
2020-09-16
 1.2k  11
340
Chapter 340
2020-09-19
 1.2k  16
341
Chapter 341
2020-09-23
 1.3k  23
342
Chapter 342
2020-09-26
 1.3k  21
343
Chapter 343
2020-09-30
 1.2k  21
344
Chapter 344
2020-10-03
 1.3k  18
345
Chapter 345
2020-10-07
 1.2k  47
346
Chapter 346
2020-10-10
 1.1k  14
347
Chapter 347
2020-10-14
 1.1k  8
348
Chapter 348
2020-10-17
 1.1k  10
349
Chapter 349
2020-10-21
 1.1k  15
350
Chapter 350
2020-10-24
 1.1k  5
351
Chapter 351
2020-10-28
 1k  20
352
Chapter 352
2020-10-31
 1.1k  14
353
Chapter 353
2020-11-04
 1.1k  16
354
Chapter 354
2020-11-07
 1.1k  7
355
Chapter 355
2020-11-11
 1k  25
356
Chapter 356
2020-11-14
 1.1k  11
357
Chapter 357
2020-11-18
 1k  13
358
Chapter 358
2020-11-21
 1.1k  25
359
Chapter 359
2020-11-25
 1k  15
360
Chapter 360
2020-11-28
 1k  7
361
Chapter 361
2020-12-02
 1k  10
362
Chapter 362
2020-12-05
 1.1k  8
363
Chapter 363
2020-12-09
 979  16
364
Chapter 364
2020-12-12
 971  13
365
Chapter 365
2020-12-16
 918  14
366
Chapter 366
2020-12-19
 918  8
367
Chapter 367
2020-12-23
 949  17
368
Chapter 368
2020-12-26
 996  9
369
Chapter 369
2020-12-30
 926  22
370
Chapter 370
2021-01-02
 924  9
371
Chapter 371
2021-01-06
 919  16
372
Chapter 372
2021-01-09
 914  20
373
Chapter 373
2021-01-13
 868  26
374
Chapter 374
2021-01-16
 850  13
375
Chapter 375
2021-01-20
 881  11
376
Chapter 376
2021-01-23
 872  9
377
Chapter 377
2021-01-27
 870  8
378
Chapter 378
2021-01-30
 864  12
379
Chapter 379
2021-02-03
 841  20
380
Chapter 380
2021-02-06
 890  13
381
Chapter 381
2021-02-10
 864  12
382
Chapter 382
2021-02-13
 835  19
383
Chapter 383
2021-02-17
 793  12
384
Chapter 384
2021-02-20
 818  16
385
Chapter 385
2021-02-24
 785  8
386
Chapter 386
2021-02-27
 761  15
387
Chapter 387
2021-03-03
 749  9
388
Chapter 388
2021-03-06
 759  13
389
Chapter 389
2021-03-10
 744  13
390
Chapter 390
2021-03-13
 750  11
391
Chapter 391
2021-03-17
 727  15
392
Chapter 392
2021-03-20
 740  12
393
Chapter 393
2021-03-24
 700  18
394
Chapter 394
2021-03-27
 744  13
395
Chapter 395
2021-03-31
 693  11
396
Chapter 396
2021-04-03
 659  14
397
Chapter 397
2021-04-07
 614  14
398
Chapter 398
2021-04-10
 624  9
399
Chapter 399
2021-04-14
 656  14
400
Chapter 400
2021-04-17
 650  13
401
Chapter 401
2021-04-21
 640  21
402
Chapter 402
2021-04-24
 613  12
403
Chapter 403
2021-04-28
 616  15
404
Chapter 404
2021-05-01
 612  8
405
Chapter 405
2021-05-05
 611  9
406
Chapter 406
2021-05-08
 593  15
407
Chapter 407
2021-05-12
 590  11
408
Chapter 408
2021-05-15
 574  15
409
Chapter 409
2021-05-16
 521  7
410
Chapter 410
2021-05-16
 520  8
411
Chapter 411
2021-05-16
 513  3
412
Chapter 412
2021-05-16
 534  4
413
Chapter 413
2021-05-16
 514  4
414
Chapter 414
2021-05-16
 521  4
415
Chapter 415
2021-05-16
 522  7
416
Chapter 416
2021-05-16
 520  9
417
Chapter 417
2021-05-16
 536  5
418
Chapter 418
2021-05-16
 603  22
419
Chapter 419
2021-05-19
 564  15
420
Chapter 420
2021-05-22
 573  27
421
Chapter 421
2021-05-26
 566  24
422
Chapter 422
2021-05-29
 543  20
423
Chapter 423
2021-06-02
 559  27
424
Chapter 424
2021-06-05
 537  13
425
Chapter 425
2021-06-09
 527  28
426
Chapter 426
2021-06-12
 521  26
427
Chapter 427
2021-06-16
 489  20
428
Chapter 428
2021-06-19
 470  17
429
Chapter 429
2021-06-23
 479  15
430
Chapter 430
2021-06-26
 464  27
431
Chapter 431
2021-06-30
 445  24
432
Chapter 432
2021-07-03
 432  29
433
Chapter 433
2021-07-07
 409  15
434
Chapter 434
2021-07-10
 410  15
435
Chapter 435
2021-07-14
 385  15
436
Chapter 436
2021-07-17
 356  19
437
Chapter 437
2021-07-21
 334  25
438
Chapter 438
2021-07-24
 322  20
439
Chapter 439
2021-07-28
 155  12
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play