Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Viễn tưởng / Mạo Hiểm / Hậu cung / Đánh quái thăng cấp / Tu tiên / Leo cao
48.6M
4.7
Tên tác giả: TaXue Comic

Một cường giả nghịch thiên trên con đường chuyển thế, tu luyện truyền thừa Tinh Vũ bên cạnh hồng nhan, nắm quyền hành của tám phương trong tay và đạt được thành tựu Thần Vương tối cao! Thiếu nữ thiên tài dịu dàng đáng yêu, quận chúa nóng bỏng và phóng khoáng, người đẹp yêu tộc bí ẩn, lại còn cả nữ võ thần tối cao trong truyền thuyết. Đó là một con đường ngộ đạo không tầm thường, một giai thoại truyền kỳ đặc sắc! Truyện này do TaXue Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 472 chương    /    (20369)
 Đã cập nhật 472 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-12-04
 7.2k  876
2
Chapter 2
2018-12-04
 4.9k  347
3
Chapter 3
2018-12-04
 4.4k  240
4
Chapter 4
2018-12-04
 4.2k  305
5
Chapter 5
2018-12-04
 4k  203
6
Chapter 6
2018-12-04
 4k  168
7
Chapter 7
2018-12-04
 4.3k  204
8
Chapter 8
2018-12-04
 4.1k  242
9
Chapter 9
2018-12-04
 4.1k  205
10
Chapter 10
2018-12-04
 4k  128
11
Chapter 11
2018-12-05
 4k  140
12
Chapter 12
2018-12-07
 4k  122
13
Chapter 13
2018-12-08
 4.3k  198
14
Chapter 14
2018-12-12
 3.9k  106
15
Chapter 15
2018-12-14
 3.8k  145
16
Chapter 16
2018-12-15
 3.8k  106
17
Chapter 17
2018-12-19
 3.9k  92
18
Chapter 18
2018-12-21
 3.7k  70
19
Chapter 19
2018-12-22
 3.6k  106
20
Chapter 20
2018-12-26
 3.5k  82
21
Chapter 21
2018-12-28
 3.7k  104
22
Chapter 22
2018-12-29
 3.8k  112
23
Chapter 23
2019-01-02
 3.8k  130
24
Chapter 24
2019-01-04
 3.6k  95
25
Chapter 25
2019-01-05
 3.5k  96
26
Chapter 26
2019-01-09
 3.6k  78
27
Chapter 27
2019-01-11
 3.5k  69
28
Chapter 28
2019-01-12
 3.4k  56
29
Chapter 29
2019-01-16
 3.3k  40
30
Chapter 30
2019-01-18
 3.5k  66
31
Chapter 31
2019-01-19
 3.4k  80
32
Chapter 32
2019-01-23
 3.3k  64
33
Chapter 33
2019-01-25
 3.3k  84
34
Chapter 34
2019-01-26
 3.3k  55
35
Chapter 35
2019-01-30
 3.1k  21
36
Chapter 36
2019-02-01
 3.2k  24
37
Chapter 37
2019-02-02
 3.3k  89
38
Chapter 38
2019-02-06
 3.3k  42
39
Chapter 39
2019-02-08
 3.3k  59
40
Chapter 40
2019-02-09
 3.4k  65
41
Chapter 41
2019-02-13
 3.4k  207
42
Chapter 42
2019-02-15
 3.2k  63
43
Chapter 43
2019-02-16
 3.2k  67
44
Chapter 44
2019-02-20
 3.2k  101
45
Chapter 45
2019-02-22
 3.3k  83
46
Chapter 46
2019-02-23
 3.1k  37
47
Chapter 47
2019-02-27
 3.1k  34
48
Chapter 48
2019-03-01
 3.1k  58
49
Chapter 49
2019-03-02
 3.2k  42
50
Chapter 50
2019-03-06
 3.1k  32
51
Chapter 51
2019-03-08
 3.1k  55
52
Chapter 52
2019-03-09
 3.1k  63
53
Chapter 53
2019-03-13
 3.1k  55
54
Chapter 54
2019-03-15
 3.2k  104
55
Chapter 55
2019-03-16
 3.2k  68
56
Chapter 56
2019-03-20
 3.1k  58
57
Chapter 57
2019-03-22
 2.8k  46
58
Chapter 58
2019-03-23
 2.9k  44
59
Chapter 59
2019-03-27
 2.8k  28
60
Chapter 60
2019-03-29
 3k  42
61
Chapter 61
2019-03-30
 3k  56
62
Chapter 62
2019-04-03
 3.1k  52
63
Chapter 63
2019-04-05
 2.9k  48
64
Chapter 64
2019-04-06
 2.9k  41
65
Chapter 65
2019-04-10
 2.8k  50
66
Chapter 66
2019-04-12
 2.7k  61
67
Chapter 67
2019-04-13
 2.9k  47
68
Chapter 68
2019-04-17
 2.9k  28
69
Chapter 69
2019-04-19
 3k  84
70
Chapter 70
2019-04-20
 2.8k  48
71
Chapter 71
2019-04-24
 2.8k  54
72
Chapter 72
2019-04-26
 2.9k  43
73
Chapter 73
2019-04-27
 2.9k  47
74
Chapter 74
2019-05-01
 2.9k  51
75
Chapter 75
2019-05-03
 2.7k  42
76
Chapter 76
2019-05-04
 2.8k  28
77
Chapter 77
2019-05-08
 2.9k  59
78
Chapter 78
2019-05-10
 2.7k  60
79
Chapter 79
2019-05-11
 2.8k  56
80
Chapter 80
2019-05-15
 2.8k  41
81
Chapter 81
2019-05-17
 2.8k  45
82
Chapter 82
2019-05-18
 2.8k  111
83
Chapter 83
2019-05-22
 2.8k  116
84
Chapter 84
2019-05-25
 2.7k  69
85
Chapter 85
2019-05-29
 2.7k  53
86
Chapter 86
2019-06-01
 2.8k  55
87
Chapter 87
2019-06-05
 2.7k  43
88
Chapter 88
2019-06-08
 2.7k  58
89
Chapter 89
2019-06-12
 2.7k  22
90
Chapter 90
2019-06-15
 2.8k  52
91
Chapter 91
2019-06-19
 2.9k  56
92
Chapter 92
2019-06-22
 2.7k  53
93
Chapter 93
2019-06-23
 2.9k  63
94
Chapter 94
2019-06-23
 2.7k  16
95
Chapter 95
2019-06-23
 2.7k  57
96
Chapter 96
2019-06-23
 2.7k  37
97
Chapter 97
2019-06-23
 2.7k  39
98
Chapter 98
2019-06-23
 2.8k  40
99
Chapter 99
2019-06-23
 2.7k  48
100
Chapter 100
2019-06-23
 2.7k  29
101
Chapter 101
2019-06-23
 2.8k  38
102
Chapter 102
2019-06-23
 2.9k  138
103
Chapter 103
2019-06-26
 2.8k  52
104
Chapter 104
2019-06-29
 2.9k  80
105
Chapter 105
2019-07-03
 3.1k  155
106
Chapter 106
2019-07-06
 2.9k  62
107
Chapter 107
2019-07-10
 2.7k  80
108
Chapter 108
2019-07-13
 2.6k  58
109
Chapter 109
2019-07-17
 2.7k  83
110
Chapter 110
2019-07-20
 2.7k  38
111
Chapter 111
2019-07-24
 2.8k  61
112
Chapter 112
2019-07-27
 2.6k  42
113
Chapter 113
2019-07-28
 2.7k  46
114
Chapter 114
2019-07-28
 2.7k  30
115
Chapter 115
2019-07-28
 2.6k  41
116
Chapter 116
2019-07-28
 2.6k  31
117
Chapter 117
2019-07-28
 2.6k  29
118
Chapter 118
2019-07-28
 2.6k  33
119
Chapter 119
2019-07-28
 2.5k  31
120
Chapter 120
2019-07-28
 2.5k  21
121
Chapter 121
2019-07-28
 2.4k  21
122
Chapter 122
2019-07-28
 2.7k  139
123
Chapter 123
2019-07-31
 2.7k  69
124
Chapter 124
2019-08-03
 2.8k  120
125
Chapter 125
2019-08-04
 2.8k  47
126
Chapter 126
2019-08-04
 2.7k  18
127
Chapter 127
2019-08-04
 2.6k  19
128
Chapter 128
2019-08-04
 2.5k  23
129
Chapter 129
2019-08-04
 2.7k  28
130
Chapter 130
2019-08-04
 2.8k  56
131
Chapter 131
2019-08-04
 2.6k  20
132
Chapter 132
2019-08-04
 2.7k  31
133
Chapter 133
2019-08-04
 2.6k  24
134
Chapter 134
2019-08-04
 2.7k  69
135
Chapter 135
2019-08-07
 2.8k  54
136
Chapter 136
2019-08-10
 2.6k  37
137
Chapter 137
2019-08-14
 2.6k  47
138
Chapter 138
2019-08-17
 2.5k  32
139
Chapter 139
2019-08-21
 2.6k  30
140
Chapter 140
2019-08-24
 2.5k  26
141
Chapter 141
2019-08-28
 2.6k  33
142
Chapter 142
2019-08-31
 2.7k  41
143
Chapter 143
2019-09-04
 2.8k  48
144
Chapter 144
2019-09-07
 2.6k  14
145
Chapter 145
2019-09-11
 2.6k  43
146
Chapter 146
2019-09-14
 2.7k  69
147
Chapter 147
2019-09-18
 2.6k  23
148
Chapter 148
2019-09-21
 2.6k  50
149
Chapter 149
2019-09-25
 2.5k  43
150
Chapter 150
2019-09-28
 2.6k  40
151
Chapter 151
2019-10-02
 2.5k  29
152
Chapter 152
2019-10-05
 2.5k  42
153
Chapter 153
2019-10-09
 2.7k  45
154
Chapter 154
2019-10-12
 2.6k  45
155
Chapter 155
2019-10-16
 2.6k  64
156
Chapter 156
2019-10-19
 2.6k  26
157
Chapter 157
2019-10-23
 2.5k  45
158
Chapter 158
2019-10-26
 2.6k  64
159
Chapter 159
2019-10-30
 2.5k  45
160
Chapter 160
2019-11-02
 2.6k  65
161
Chapter 161
2019-11-06
 2.7k  59
162
Chapter 162
2019-11-09
 2.7k  110
163
Chapter 163
2019-11-13
 2.5k  102
164
Chapter 164
2019-11-16
 2.6k  52
165
Chapter 165
2019-11-16
 2.7k  86
166
Chapter 166
2019-11-16
 2.5k  45
167
Chapter 167
2019-11-16
 2.4k  34
168
Chapter 168
2019-11-16
 2.3k  52
169
Chapter 169
2019-11-16
 2.4k  37
170
Chapter 170
2019-11-16
 2.4k  28
171
Chapter 171
2019-11-16
 2.3k  22
172
Chapter 172
2019-11-16
 2.4k  22
173
Chapter 173
2019-11-16
 2.4k  29
174
Chapter 174
2019-11-16
 2.5k  43
175
Chapter 175
2019-11-20
 2.4k  28
176
Chapter 176
2019-11-23
 2.4k  24
177
Chapter 177
2019-11-27
 2.4k  24
178
Chapter 178
2019-11-30
 2.4k  32
179
Chapter 179
2019-12-04
 2.5k  39
180
Chapter 180
2019-12-07
 2.4k  19
181
Chapter 181
2019-12-11
 2.4k  27
182
Chapter 182
2019-12-14
 2.4k  47
183
Chapter 183
2019-12-18
 2.4k  25
184
Chapter 184
2019-12-21
 2.3k  19
185
Chapter 185
2019-12-25
 2.3k  44
186
Chapter 186
2019-12-28
 2.4k  45
187
Chapter 187
2020-01-01
 2.3k  29
188
Chapter 188
2020-01-04
 2.4k  49
189
Chapter 189
2020-01-08
 2.5k  80
190
Chapter 190
2020-01-11
 2.5k  46
191
Chapter 191
2020-01-15
 2.3k  22
192
Chapter 192
2020-01-18
 2.3k  48
193
Chapter 193
2020-01-22
 2.4k  51
194
Chapter 194
2020-01-25
 2.2k  30
195
Chapter 195
2020-01-25
 2.3k  28
196
Chapter 196
2020-01-25
 2.3k  22
197
Chapter 197
2020-01-25
 2.2k  32
198
Chapter 198
2020-01-25
 2.2k  32
199
Chapter 199
2020-01-25
 2.2k  12
200
Chapter 200
2020-01-25
 2.2k  14
201
Chapter 201
2020-01-25
 2.2k  14
202
Chapter 202
2020-01-25
 2.2k  13
203
Chapter 203
2020-01-25
 2.2k  12
204
Chapter 204
2020-01-25
 2.3k  17
205
Chapter 205
2020-01-25
 2.2k  13
206
Chapter 206
2020-01-25
 2.1k  7
207
Chapter 207
2020-01-25
 2.2k  18
208
Chapter 208
2020-01-25
 2.1k  21
209
Chapter 209
2020-01-25
 2.3k  24
210
Chapter 210
2020-01-25
 2.3k  47
211
Chapter 211
2020-01-25
 2.2k  26
212
Chapter 212
2020-01-25
 2.2k  56
213
Chapter 213
2020-01-25
 2.2k  26
214
Chapter 214
2020-01-25
 2.5k  46
215
Chapter 215
2020-01-29
 2.3k  24
216
Chapter 216
2020-02-01
 2.2k  20
217
Chapter 217
2020-02-05
 2.3k  47
218
Chapter 218
2020-02-08
 2.3k  27
219
Chapter 219
2020-02-12
 2.4k  20
220
Chapter 220
2020-02-15
 2.3k  29
221
Chapter 221
2020-02-19
 2.3k  39
222
Chapter 222
2020-02-22
 2.2k  22
223
Chapter 223
2020-02-25
 2.3k  24
224
Chapter 224
2020-02-25
 2.2k  32
225
Chapter 225
2020-02-25
 2.2k  22
226
Chapter 226
2020-02-25
 2.2k  20
227
Chapter 227
2020-02-25
 2.1k  23
228
Chapter 228
2020-02-25
 2.2k  15
229
Chapter 229
2020-02-25
 2.2k  18
230
Chapter 230
2020-02-25
 2.1k  22
231
Chapter 231
2020-02-25
 2.3k  28
232
Chapter 232
2020-02-25
 2.3k  30
233
Chapter 233
2020-02-26
 2.3k  38
234
Chapter 234
2020-02-29
 2.4k  48
235
Chapter 235
2020-03-04
 2.3k  34
236
Chapter 236
2020-03-07
 2.4k  27
237
Chapter 237
2020-03-11
 2.2k  33
238
Chapter 238
2020-03-14
 2.2k  66
239
Chapter 239
2020-03-15
 2.2k  43
240
Chapter 240
2020-03-15
 2.1k  37
241
Chapter 241
2020-03-15
 2.1k  17
242
Chapter 242
2020-03-15
 2.1k  58
243
Chapter 243
2020-03-15
 2k  76
244
Chapter 244
2020-03-15
 2.2k  20
245
Chapter 245
2020-03-15
 2.2k  38
246
Chapter 246
2020-03-15
 2.1k  31
247
Chapter 247
2020-03-15
 2.1k  22
248
Chapter 248
2020-03-15
 2.3k  39
249
Chapter 249
2020-03-18
 2.3k  55
250
Chapter 250
2020-03-21
 2.3k  203
251
Chapter 251
2020-03-25
 2.3k  33
252
Chapter 252
2020-03-28
 2.2k  44
253
Chapter 253
2020-03-30
 2.3k  49
254
Chapter 254
2020-03-30
 2k  56
255
Chapter 255
2020-03-30
 2.1k  37
256
Chapter 256
2020-03-30
 2.1k  30
257
Chapter 257
2020-03-30
 2.1k  66
258
Chapter 258
2020-03-30
 2.1k  19
259
Chapter 259
2020-03-30
 2k  16
260
Chapter 260
2020-03-30
 2.1k  28
261
Chapter 261
2020-03-30
 2.1k  29
262
Chapter 262
2020-03-30
 2.3k  75
263
Chapter 263
2020-04-01
 2.3k  105
264
Chapter 264
2020-04-04
 2.4k  85
265
Chapter 265
2020-04-08
 2.3k  112
266
Chapter 266
2020-04-11
 2.3k  108
267
Chapter 267
2020-04-15
 2.4k  108
268
Chapter 268
2020-04-18
 2.3k  48
269
Chapter 269
2020-04-22
 2.1k  51
270
Chapter 270
2020-04-25
 2.1k  47
271
Chapter 271
2020-04-29
 2.1k  66
272
Chapter 272
2020-05-02
 2.1k  61
273
Chapter 273
2020-05-06
 2k  58
274
Chapter 274
2020-05-08
 1.8k  17
275
Chapter 275
2020-05-08
 1.9k  23
276
Chapter 276
2020-05-08
 1.8k  8
277
Chapter 277
2020-05-08
 1.8k  21
278
Chapter 278
2020-05-08
 2k  62
279
Chapter 279
2020-05-08
 1.8k  10
280
Chapter 280
2020-05-08
 1.7k  8
281
Chapter 281
2020-05-08
 1.8k  26
282
Chapter 282
2020-05-08
 1.8k  21
283
Chapter 283
2020-05-08
 2k  65
284
Chapter 284
2020-05-09
 2k  54
285
Chapter 285
2020-05-13
 2k  40
286
Chapter 286
2020-05-16
 2k  39
287
Chapter 287
2020-05-20
 2k  47
288
Chapter 288
2020-05-23
 1.9k  39
289
Chapter 289
2020-05-27
 1.9k  20
290
Chapter 290
2020-05-30
 1.8k  32
291
Chapter 291
2020-06-01
 1.7k  22
292
Chapter 292
2020-06-01
 1.8k  25
293
Chapter 293
2020-06-01
 1.8k  35
294
Chapter 294
2020-06-01
 1.7k  28
295
Chapter 295
2020-06-01
 1.7k  20
296
Chapter 296
2020-06-01
 1.7k  32
297
Chapter 297
2020-06-01
 1.7k  16
298
Chapter 298
2020-06-01
 1.7k  48
299
Chapter 299
2020-06-01
 1.7k  28
300
Chapter 300
2020-06-01
 1.9k  63
301
Chapter 301
2020-06-03
 1.9k  61
302
Chapter 302
2020-06-06
 1.9k  54
303
Chapter 303
2020-06-10
 2k  44
304
Chapter 304
2020-06-13
 1.8k  50
305
Chapter 305
2020-06-17
 1.8k  48
306
Chapter 306
2020-06-20
 2k  84
307
Chapter 307
2020-06-24
 1.9k  36
308
Chapter 308
2020-06-27
 1.8k  33
309
Chapter 309
2020-07-01
 1.8k  21
310
Chapter 310
2020-07-04
 1.8k  35
311
Chapter 311
2020-07-08
 1.8k  23
312
Chapter 312
2020-07-11
 1.8k  25
313
Chapter 313
2020-07-15
 1.7k  21
314
Chapter 314
2020-07-18
 1.9k  88
315
Chapter 315
2020-07-22
 1.7k  42
316
Chapter 316
2020-07-27
 1.6k  23
317
Chapter 317
2020-07-27
 1.6k  18
318
Chapter 318
2020-07-27
 1.6k  11
319
Chapter 319
2020-07-27
 1.5k  16
320
Chapter 320
2020-07-27
 1.5k  26
321
Chapter 321
2020-07-27
 1.6k  27
322
Chapter 322
2020-07-27
 1.7k  24
323
Chapter 323
2020-07-27
 1.6k  11
324
Chapter 324
2020-07-27
 1.6k  12
325
Chapter 325
2020-07-27
 1.8k  53
326
Chapter 326
2020-08-01
 1.7k  23
327
Chapter 327
2020-08-05
 1.6k  30
328
Chapter 328
2020-08-08
 1.6k  21
329
Chapter 329
2020-08-12
 1.6k  24
330
Chapter 330
2020-08-15
 1.5k  17
331
Chapter 331
2020-08-19
 1.5k  37
332
Chapter 332
2020-08-22
 1.5k  16
333
Chapter 333
2020-08-26
 1.4k  24
334
Chapter 334
2020-08-29
 1.5k  31
335
Chapter 335
2020-09-02
 1.4k  18
336
Chapter 336
2020-09-05
 1.4k  12
337
Chapter 337
2020-09-09
 1.5k  22
338
Chapter 338
2020-09-12
 1.4k  17
339
Chapter 339
2020-09-16
 1.3k  11
340
Chapter 340
2020-09-19
 1.3k  17
341
Chapter 341
2020-09-23
 1.4k  23
342
Chapter 342
2020-09-26
 1.4k  21
343
Chapter 343
2020-09-30
 1.3k  21
344
Chapter 344
2020-10-03
 1.4k  19
345
Chapter 345
2020-10-07
 1.3k  50
346
Chapter 346
2020-10-10
 1.2k  16
347
Chapter 347
2020-10-14
 1.2k  9
348
Chapter 348
2020-10-17
 1.2k  13
349
Chapter 349
2020-10-21
 1.1k  15
350
Chapter 350
2020-10-24
 1.2k  5
351
Chapter 351
2020-10-28
 1.1k  20
352
Chapter 352
2020-10-31
 1.1k  14
353
Chapter 353
2020-11-04
 1.2k  16
354
Chapter 354
2020-11-07
 1.2k  8
355
Chapter 355
2020-11-11
 1.1k  28
356
Chapter 356
2020-11-14
 1.1k  11
357
Chapter 357
2020-11-18
 1.1k  13
358
Chapter 358
2020-11-21
 1.2k  25
359
Chapter 359
2020-11-25
 1.1k  15
360
Chapter 360
2020-11-28
 1.1k  7
361
Chapter 361
2020-12-02
 1.1k  10
362
Chapter 362
2020-12-05
 1.1k  8
363
Chapter 363
2020-12-09
 1.1k  16
364
Chapter 364
2020-12-12
 1.1k  13
365
Chapter 365
2020-12-16
 1k  14
366
Chapter 366
2020-12-19
 1k  8
367
Chapter 367
2020-12-23
 1k  17
368
Chapter 368
2020-12-26
 1.1k  9
369
Chapter 369
2020-12-30
 1k  22
370
Chapter 370
2021-01-02
 1k  9
371
Chapter 371
2021-01-06
 1k  16
372
Chapter 372
2021-01-09
 1k  22
373
Chapter 373
2021-01-13
 957  29
374
Chapter 374
2021-01-16
 935  13
375
Chapter 375
2021-01-20
 966  14
376
Chapter 376
2021-01-23
 958  10
377
Chapter 377
2021-01-27
 956  8
378
Chapter 378
2021-01-30
 952  13
379
Chapter 379
2021-02-03
 926  21
380
Chapter 380
2021-02-06
 978  13
381
Chapter 381
2021-02-10
 952  12
382
Chapter 382
2021-02-13
 922  19
383
Chapter 383
2021-02-17
 878  14
384
Chapter 384
2021-02-20
 906  15
385
Chapter 385
2021-02-24
 871  8
386
Chapter 386
2021-02-27
 841  15
387
Chapter 387
2021-03-03
 839  9
388
Chapter 388
2021-03-06
 841  14
389
Chapter 389
2021-03-10
 834  13
390
Chapter 390
2021-03-13
 836  12
391
Chapter 391
2021-03-17
 816  15
392
Chapter 392
2021-03-20
 828  12
393
Chapter 393
2021-03-24
 792  18
394
Chapter 394
2021-03-27
 839  13
395
Chapter 395
2021-03-31
 789  11
396
Chapter 396
2021-04-03
 758  15
397
Chapter 397
2021-04-07
 707  16
398
Chapter 398
2021-04-10
 715  9
399
Chapter 399
2021-04-14
 766  16
400
Chapter 400
2021-04-17
 759  13
401
Chapter 401
2021-04-21
 746  23
402
Chapter 402
2021-04-24
 716  12
403
Chapter 403
2021-04-28
 722  16
404
Chapter 404
2021-05-01
 713  8
405
Chapter 405
2021-05-05
 711  9
406
Chapter 406
2021-05-08
 693  16
407
Chapter 407
2021-05-12
 690  11
408
Chapter 408
2021-05-15
 684  16
409
Chapter 409
2021-05-16
 624  7
410
Chapter 410
2021-05-16
 626  8
411
Chapter 411
2021-05-16
 612  3
412
Chapter 412
2021-05-16
 641  4
413
Chapter 413
2021-05-16
 618  4
414
Chapter 414
2021-05-16
 623  4
415
Chapter 415
2021-05-16
 626  7
416
Chapter 416
2021-05-16
 629  9
417
Chapter 417
2021-05-16
 636  5
418
Chapter 418
2021-05-16
 709  22
419
Chapter 419
2021-05-19
 665  15
420
Chapter 420
2021-05-22
 677  28
421
Chapter 421
2021-05-26
 676  25
422
Chapter 422
2021-05-29
 660  19
423
Chapter 423
2021-06-02
 676  27
424
Chapter 424
2021-06-05
 653  14
425
Chapter 425
2021-06-09
 641  29
426
Chapter 426
2021-06-12
 645  28
427
Chapter 427
2021-06-16
 609  22
428
Chapter 428
2021-06-19
 590  17
429
Chapter 429
2021-06-23
 605  16
430
Chapter 430
2021-06-26
 596  29
431
Chapter 431
2021-06-30
 575  25
432
Chapter 432
2021-07-03
 573  29
433
Chapter 433
2021-07-07
 560  15
434
Chapter 434
2021-07-10
 569  15
435
Chapter 435
2021-07-14
 546  17
436
Chapter 436
2021-07-17
 531  22
437
Chapter 437
2021-07-21
 520  26
438
Chapter 438
2021-07-24
 529  21
439
Chapter 439
2021-07-28
 492  17
440
Chapter 440
2021-07-31
 497  21
441
Chapter 441
2021-08-04
 497  29
442
Chapter 442
2021-08-07
 495  20
443
Chapter 443
2021-08-11
 488  22
444
Chapter 444
2021-08-14
 476  36
445
Chapter 445
2021-08-18
 458  24
446
Chapter 446
2021-08-21
 446  15
447
Chapter 447
2021-08-25
 448  15
448
Chapter 448
2021-08-28
 449  11
449
Chapter 449
2021-09-01
 398  17
450
Chapter 450
2021-09-04
 376  16
451
Chapter 451
2021-09-08
 347  8
452
Chapter 452
2021-09-11
 338  13
453
Chapter 453
2021-09-15
 292  9
454
Chapter 454
2021-09-18
 308  15
455
Chapter 455
2021-09-22
 291  11
456
Chapter 456
2021-09-25
 280  13
457
Chapter 457
2021-09-29
 275  20
458
Chapter 458
2021-10-02
 263  14
459
Chapter 459
2021-10-06
 253  9
460
Chapter 460
2021-10-09
 245  13
461
Chapter 461
2021-10-13
 213  14
462
Chapter 462
2021-10-16
 145  6
463
Chapter 463
2021-10-17
 1  0
464
Chapter 464
2021-10-17
 1  0
465
Chapter 465
2021-10-17
 1  0
466
Chapter 466
2021-10-17
 1  0
467
Chapter 467
2021-10-17
 1  0
468
Chapter 468
2021-10-17
 1  0
469
Chapter 469
2021-10-17
 1  0
470
Chapter 470
2021-10-17
 1  0
471
Chapter 471
2021-10-17
 0  0
472
Chapter 472
2021-10-17
 0  1
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play