Sự Giam Cầm//[MiTake]//Thiên Tâm
Sự Giam Cầm//[MiTake]//Thiên Tâm
Sự Giam Cầm//[MiTake]//Thiên Tâm
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Đam mỹ / Người đóng gó
2.4k
5
Tên tác giả: Thiên Tâm-

-Đây là truyện đầu tay của mình về cặp MiTake, mong mọi người ủng hộ^^ Truyện này do Thiên Tâm- cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 1 chương    /    (23)
 Đã cập nhật 1 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play