Tân Nương Của Âm Dương Giới
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Tân Nương Của Âm Dương Giới
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không
21021.6k
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Chắc nàng vẫn còn nhớ, lúc 5 tuổi ta đã từng đến tìm nàng, đợi đến khi nàng 18 tuổi ta sẽ quay lại cưới nàng! "Tên ta là Giản Vũ, năm nay 20 tuổi, là một sinh viên bình thường, cho đến khi gặp được định mệnh của mình" Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 176 chương    /    (17580)
 Đã cập nhật 176 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-02-18
 15.3k  1k
2
Chapter 2
2020-02-18
 11.2k  265
3
Chapter 3
2020-02-18
 9.4k  163
4
Chapter 4
2020-02-18
 8.8k  252
5
Chapter 5
2020-02-18
 8.7k  164
6
Chapter 6
2020-02-18
 8.6k  372
7
Chapter 7
2020-02-18
 9.3k  306
8
Chapter 8
2020-02-18
 8.9k  280
9
Chapter 9
2020-02-18
 8.1k  242
10
Chapter 10
2020-02-18
 7.2k  144
11
Chapter 11
2020-02-18
 6.5k  129
12
Chapter 12
2020-02-18
 6.2k  93
13
Chapter 13
2020-02-18
 6.2k  255
14
Chapter 14
2020-02-18
 6.2k  186
15
Chapter 15
2020-02-18
 5.9k  111
16
Chapter 16
2020-02-18
 6.6k  323
17
Chapter 17
2020-02-18
 6.5k  250
18
Chapter 18
2020-02-18
 6k  103
19
Chapter 19
2020-02-18
 6k  137
20
Chapter 20
2020-02-18
 7.4k  353
21
Chapter 21
2020-02-21
 6.7k  295
22
Chapter 22
2020-02-25
 5.7k  185
23
Chapter 23
2020-02-28
 5.5k  126
24
Chapter 24
2020-03-03
 5.2k  116
25
Chapter 25
2020-03-04
 4.9k  87
26
Chapter 26
2020-03-04
 5k  123
27
Chapter 27
2020-03-04
 4.8k  74
28
Chapter 28
2020-03-04
 4.7k  226
29
Chapter 29
2020-03-04
 4.7k  84
30
Chapter 30
2020-03-04
 4.9k  110
31
Chapter 31
2020-03-04
 5k  149
32
Chapter 32
2020-03-04
 4.7k  117
33
Chapter 33
2020-03-04
 4.6k  94
34
Chapter 34
2020-03-04
 5.5k  247
35
Chapter 35
2020-03-06
 5.5k  167
36
Chapter 36
2020-03-10
 5k  155
37
Chapter 37
2020-03-13
 4.9k  95
38
Chapter 38
2020-03-17
 4.8k  144
39
Chapter 39
2020-03-20
 4.6k  151
40
Chapter 40
2020-03-24
 5.5k  346
41
Chapter 41
2020-03-27
 4.5k  429
42
Chapter 42
2020-03-31
 3.8k  330
43
Chapter 43
2020-04-03
 3.5k  143
44
Chapter 44
2020-04-07
 3.8k  272
45
Chapter 45
2020-04-10
 3.5k  147
46
Chapter 46
2020-04-14
 3.2k  100
47
Chapter 47
2020-04-17
 3.1k  137
48
Chapter 48
2020-04-21
 3k  136
49
Chapter 49
2020-04-24
 3k  134
50
Chapter 50
2020-04-28
 2.6k  87
51
Chapter 51
2020-05-01
 2.4k  73
52
Chapter 52
2020-05-05
 2.3k  43
53
Chapter 53
2020-05-08
 2.3k  71
54
Chapter 54
2020-05-12
 2.3k  153
55
Chapter 55
2020-05-15
 2.2k  79
56
Chapter 56
2020-05-19
 2.1k  70
57
Chapter 57
2020-05-22
 2k  78
58
Chapter 58
2020-05-26
 1.9k  70
59
Chapter 59
2020-05-29
 2k  74
60
Chapter 60
2020-06-02
 1.8k  59
61
Chapter 61
2020-06-05
 1.8k  41
62
Chapter 62
2020-06-09
 1.8k  82
63
Chapter 63
2020-06-12
 1.8k  84
64
Chapter 64
2020-06-16
 1.9k  173
65
Chapter 65
2020-06-19
 1.7k  59
66
Chapter 66
2020-06-23
 1.7k  63
67
Chapter 67
2020-06-26
 1.6k  69
68
Chapter 68
2020-06-30
 1.7k  117
69
Chapter 69
2020-07-03
 1.6k  83
70
Chapter 70
2020-07-07
 1.6k  61
71
Chapter 71
2020-07-10
 1.6k  58
72
Chapter 72
2020-07-14
 1.6k  66
73
Chapter 73
2020-07-17
 1.7k  94
74
Chapter 74
2020-07-21
 1.5k  20
75
Chapter 75
2020-07-24
 1.4k  36
76
Chapter 76
2020-07-28
 1.5k  34
77
Chapter 77
2020-07-31
 1.5k  43
78
Chapter 78
2020-08-04
 1.3k  42
79
Chapter 79
2020-08-07
 1.3k  37
80
Chapter 80
2020-08-11
 1.3k  35
81
Chapter 81
2020-08-14
 1.1k  23
82
Chapter 82
2020-08-18
 1.1k  25
83
Chapter 83
2020-08-21
 1.1k  30
84
Chapter 84
2020-08-25
 1.1k  36
85
Chapter 85
2020-08-28
 1k  25
86
Chapter 86
2020-09-01
 1k  29
87
Chapter 87
2020-09-04
 988  34
88
Chapter 88
2020-09-08
 1.1k  43
89
Chapter 89
2020-09-11
 1.1k  35
90
Chapter 90
2020-09-15
 1.1k  34
91
Chapter 91
2020-09-18
 1.1k  25
92
Chapter 92
2020-09-22
 1.1k  32
93
Chapter 93
2020-09-25
 1.1k  21
94
Chapter 94
2020-09-29
 1.1k  22
95
Chapter 95
2020-10-02
 1.1k  42
96
Chapter 96
2020-10-06
 1.1k  49
97
Chapter 97
2020-10-09
 1.1k  45
98
Chapter 98
2020-10-13
 1.1k  78
99
Chapter 99
2020-10-16
 1.1k  35
100
Chapter 100
2020-10-20
 1k  36
101
Chapter 101
2020-10-23
 1.1k  77
102
Chapter 102
2020-10-27
 1.3k  99
103
Chapter 103
2020-10-30
 1.2k  49
104
Chapter 104
2020-11-03
 1.1k  48
105
Chapter 105
2020-11-06
 1.2k  43
106
Chapter 106
2020-11-10
 1k  25
107
Chapter 107
2020-11-13
 1.1k  56
108
Chapter 108
2020-11-17
 991  47
109
Chapter 109
2020-11-20
 1.1k  58
110
Chapter 110
2020-11-24
 1.1k  65
111
Chapter 111
2020-11-27
 1.1k  51
112
Chapter 112
2020-12-01
 1.2k  73
113
Chapter 113
2020-12-04
 1.3k  52
114
Chapter 114
2020-12-08
 1.4k  101
115
Chapter 115
2020-12-11
 1.2k  71
116
Chapter 116
2020-12-13
 822  52
117
Chapter 117
2020-12-13
 818  18
118
Chapter 118
2020-12-13
 784  23
119
Chapter 119
2020-12-13
 778  29
120
Chapter 120
2020-12-13
 803  25
121
Chapter 121
2020-12-13
 857  39
122
Chapter 122
2020-12-13
 966  178
123
Chapter 123
2020-12-13
 830  27
124
Chapter 124
2020-12-13
 769  34
125
Chapter 125
2020-12-13
 1.2k  98
126
Chapter 126
2020-12-15
 1.2k  52
127
Chapter 127
2020-12-18
 1.1k  39
128
Chapter 128
2020-12-22
 1.2k  52
129
Chapter 129
2020-12-25
 1.2k  105
130
Chapter 130
2021-01-01
 1.2k  61
131
Chapter 131
2021-01-05
 1.1k  74
132
Chapter 132
2021-01-08
 1.3k  164
133
Chapter 133
2021-01-12
 1.1k  51
134
Chapter 134
2021-01-15
 1.1k  33
135
Chapter 135
2021-01-19
 1.1k  30
136
Chapter 136
2021-01-22
 1.1k  31
137
Chapter 137
2021-01-26
 1.1k  29
138
Chapter 138
2021-01-29
 1.3k  103
139
Chapter 139
2021-02-02
 1.3k  97
140
Chapter 140
2021-02-05
 1.2k  72
141
Chapter 141
2021-02-09
 1.2k  99
142
Chapter 142
2021-02-12
 1.1k  80
143
Chapter 143
2021-02-16
 1.1k  65
144
Chapter 144
2021-02-19
 1.1k  57
145
Chapter 145
2021-02-23
 1k  64
146
Chapter 146
2021-02-26
 1.1k  75
147
Chapter 147
2021-03-02
 1k  60
148
Chapter 148
2021-03-05
 1k  54
149
Chapter 149
2021-03-09
 1.1k  70
150
Chapter 150
2021-03-12
 1k  65
151
Chapter 151
2021-03-16
 1.1k  94
152
Chapter 152
2021-03-19
 1k  114
153
Chapter 153
2021-03-23
 960  68
154
Chapter 154
2021-03-26
 932  57
155
Chapter 155
2021-03-30
 975  62
156
Chapter 156
2021-04-02
 967  55
157
Chapter 157
2021-04-06
 913  68
158
Chapter 158
2021-04-09
 887  58
159
Chapter 159
2021-04-13
 898  94
160
Chapter 160
2021-04-16
 848  96
161
Chapter 161
2021-04-20
 826  81
162
Chapter 162
2021-04-23
 818  77
163
Chapter 163
2021-04-27
 990  104
164
Chapter 164
2021-04-30
 929  93
165
Chapter 165
2021-05-04
 883  90
166
Chapter 166
2021-05-06
 641  39
167
Chapter 167
2021-05-06
 576  15
168
Chapter 168
2021-05-06
 554  11
169
Chapter 169
2021-05-06
 550  11
170
Chapter 170
2021-05-06
 543  18
171
Chapter 171
2021-05-06
 527  8
172
Chapter 172
2021-05-06
 547  32
173
Chapter 173
2021-05-06
 541  8
174
Chapter 174
2021-05-06
 540  13
175
Chapter 175
2021-05-06
 748  63
176
Chapter 176
2021-05-07
 861  103
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Tổng tài
Thất Vương Phi báo thù
Thất Vương Phi báo thù
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Lội ngược dòng/Nham hiểm
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Giáo Sư Tổng Tài Đi Theo Tôi
Giáo Sư Tổng Tài Đi Theo Tôi
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play