Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 210 chương    /    (22052)
 Đã cập nhật 210 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-02-18
 17.9k  1.4k
2
Chapter 2
2020-02-18
 13k  317
3
Chapter 3
2020-02-18
 10.8k  196
4
Chapter 4
2020-02-18
 10.2k  286
5
Chapter 5
2020-02-18
 10k  183
6
Chapter 6
2020-02-18
 9.9k  408
7
Chapter 7
2020-02-18
 10.7k  329
8
Chapter 8
2020-02-18
 10.3k  309
9
Chapter 9
2020-02-18
 9.3k  253
10
Chapter 10
2020-02-18
 8.2k  169
11
Chapter 11
2020-02-18
 7.5k  138
12
Chapter 12
2020-02-18
 7k  106
13
Chapter 13
2020-02-18
 7.1k  271
14
Chapter 14
2020-02-18
 7k  201
15
Chapter 15
2020-02-18
 6.8k  115
16
Chapter 16
2020-02-18
 7.5k  345
17
Chapter 17
2020-02-18
 7.4k  260
18
Chapter 18
2020-02-18
 6.8k  106
19
Chapter 19
2020-02-18
 6.8k  153
20
Chapter 20
2020-02-18
 8.2k  361
21
Chapter 21
2020-02-21
 7.5k  303
22
Chapter 22
2020-02-25
 6.4k  196
23
Chapter 23
2020-02-28
 6.2k  129
24
Chapter 24
2020-03-03
 5.8k  124
25
Chapter 25
2020-03-04
 5.6k  92
26
Chapter 26
2020-03-04
 5.7k  130
27
Chapter 27
2020-03-04
 5.5k  78
28
Chapter 28
2020-03-04
 5.3k  237
29
Chapter 29
2020-03-04
 5.3k  92
30
Chapter 30
2020-03-04
 5.5k  127
31
Chapter 31
2020-03-04
 5.6k  155
32
Chapter 32
2020-03-04
 5.3k  124
33
Chapter 33
2020-03-04
 5.2k  98
34
Chapter 34
2020-03-04
 6.1k  253
35
Chapter 35
2020-03-06
 6.1k  170
36
Chapter 36
2020-03-10
 5.5k  166
37
Chapter 37
2020-03-13
 5.4k  102
38
Chapter 38
2020-03-17
 5.3k  166
39
Chapter 39
2020-03-20
 5.2k  164
40
Chapter 40
2020-03-24
 6.2k  356
41
Chapter 41
2020-03-27
 5k  438
42
Chapter 42
2020-03-31
 4.2k  340
43
Chapter 43
2020-04-03
 3.9k  151
44
Chapter 44
2020-04-07
 4.2k  283
45
Chapter 45
2020-04-10
 3.8k  159
46
Chapter 46
2020-04-14
 3.6k  111
47
Chapter 47
2020-04-17
 3.3k  146
48
Chapter 48
2020-04-21
 3.3k  143
49
Chapter 49
2020-04-24
 3.3k  139
50
Chapter 50
2020-04-28
 2.9k  88
51
Chapter 51
2020-05-01
 2.7k  81
52
Chapter 52
2020-05-05
 2.5k  51
53
Chapter 53
2020-05-08
 2.5k  75
54
Chapter 54
2020-05-12
 2.5k  159
55
Chapter 55
2020-05-15
 2.5k  84
56
Chapter 56
2020-05-19
 2.3k  82
57
Chapter 57
2020-05-22
 2.2k  85
58
Chapter 58
2020-05-26
 2.2k  75
59
Chapter 59
2020-05-29
 2.2k  81
60
Chapter 60
2020-06-02
 2.1k  63
61
Chapter 61
2020-06-05
 2k  45
62
Chapter 62
2020-06-09
 2.1k  87
63
Chapter 63
2020-06-12
 2k  90
64
Chapter 64
2020-06-16
 2.2k  185
65
Chapter 65
2020-06-19
 1.9k  62
66
Chapter 66
2020-06-23
 1.9k  70
67
Chapter 67
2020-06-26
 1.8k  72
68
Chapter 68
2020-06-30
 1.9k  128
69
Chapter 69
2020-07-03
 1.8k  87
70
Chapter 70
2020-07-07
 1.9k  77
71
Chapter 71
2020-07-10
 1.8k  68
72
Chapter 72
2020-07-14
 1.8k  73
73
Chapter 73
2020-07-17
 1.9k  104
74
Chapter 74
2020-07-21
 1.7k  24
75
Chapter 75
2020-07-24
 1.7k  43
76
Chapter 76
2020-07-28
 1.7k  37
77
Chapter 77
2020-07-31
 1.7k  51
78
Chapter 78
2020-08-04
 1.5k  47
79
Chapter 79
2020-08-07
 1.5k  40
80
Chapter 80
2020-08-11
 1.4k  39
81
Chapter 81
2020-08-14
 1.3k  25
82
Chapter 82
2020-08-18
 1.3k  28
83
Chapter 83
2020-08-21
 1.3k  35
84
Chapter 84
2020-08-25
 1.2k  40
85
Chapter 85
2020-08-28
 1.2k  27
86
Chapter 86
2020-09-01
 1.2k  30
87
Chapter 87
2020-09-04
 1.1k  37
88
Chapter 88
2020-09-08
 1.2k  52
89
Chapter 89
2020-09-11
 1.2k  41
90
Chapter 90
2020-09-15
 1.2k  36
91
Chapter 91
2020-09-18
 1.3k  32
92
Chapter 92
2020-09-22
 1.3k  40
93
Chapter 93
2020-09-25
 1.3k  26
94
Chapter 94
2020-09-29
 1.3k  23
95
Chapter 95
2020-10-02
 1.3k  53
96
Chapter 96
2020-10-06
 1.3k  54
97
Chapter 97
2020-10-09
 1.3k  48
98
Chapter 98
2020-10-13
 1.3k  83
99
Chapter 99
2020-10-16
 1.2k  36
100
Chapter 100
2020-10-20
 1.2k  41
101
Chapter 101
2020-10-23
 1.3k  85
102
Chapter 102
2020-10-27
 1.6k  103
103
Chapter 103
2020-10-30
 1.5k  53
104
Chapter 104
2020-11-03
 1.3k  51
105
Chapter 105
2020-11-06
 1.4k  51
106
Chapter 106
2020-11-10
 1.2k  29
107
Chapter 107
2020-11-13
 1.3k  59
108
Chapter 108
2020-11-17
 1.2k  56
109
Chapter 109
2020-11-20
 1.4k  59
110
Chapter 110
2020-11-24
 1.3k  69
111
Chapter 111
2020-11-27
 1.3k  54
112
Chapter 112
2020-12-01
 1.4k  82
113
Chapter 113
2020-12-04
 1.5k  57
114
Chapter 114
2020-12-08
 1.6k  118
115
Chapter 115
2020-12-11
 1.4k  83
116
Chapter 116
2020-12-13
 1k  62
117
Chapter 117
2020-12-13
 1k  27
118
Chapter 118
2020-12-13
 975  27
119
Chapter 119
2020-12-13
 976  40
120
Chapter 120
2020-12-13
 997  31
121
Chapter 121
2020-12-13
 1.1k  52
122
Chapter 122
2020-12-13
 1.2k  198
123
Chapter 123
2020-12-13
 1k  29
124
Chapter 124
2020-12-13
 963  44
125
Chapter 125
2020-12-13
 1.3k  102
126
Chapter 126
2020-12-15
 1.4k  53
127
Chapter 127
2020-12-18
 1.3k  42
128
Chapter 128
2020-12-22
 1.3k  55
129
Chapter 129
2020-12-25
 1.4k  111
130
Chapter 130
2021-01-01
 1.4k  66
131
Chapter 131
2021-01-05
 1.4k  79
132
Chapter 132
2021-01-08
 1.5k  177
133
Chapter 133
2021-01-12
 1.3k  52
134
Chapter 134
2021-01-15
 1.3k  39
135
Chapter 135
2021-01-19
 1.3k  39
136
Chapter 136
2021-01-22
 1.3k  33
137
Chapter 137
2021-01-26
 1.3k  33
138
Chapter 138
2021-01-29
 1.5k  109
139
Chapter 139
2021-02-02
 1.5k  101
140
Chapter 140
2021-02-05
 1.4k  81
141
Chapter 141
2021-02-09
 1.4k  106
142
Chapter 142
2021-02-12
 1.4k  93
143
Chapter 143
2021-02-16
 1.3k  67
144
Chapter 144
2021-02-19
 1.3k  58
145
Chapter 145
2021-02-23
 1.3k  67
146
Chapter 146
2021-02-26
 1.3k  78
147
Chapter 147
2021-03-02
 1.2k  62
148
Chapter 148
2021-03-05
 1.2k  61
149
Chapter 149
2021-03-09
 1.3k  73
150
Chapter 150
2021-03-12
 1.2k  70
151
Chapter 151
2021-03-16
 1.3k  103
152
Chapter 152
2021-03-19
 1.3k  129
153
Chapter 153
2021-03-23
 1.2k  78
154
Chapter 154
2021-03-26
 1.1k  61
155
Chapter 155
2021-03-30
 1.2k  71
156
Chapter 156
2021-04-02
 1.2k  58
157
Chapter 157
2021-04-06
 1.1k  70
158
Chapter 158
2021-04-09
 1.1k  64
159
Chapter 159
2021-04-13
 1.1k  107
160
Chapter 160
2021-04-16
 1.1k  103
161
Chapter 161
2021-04-20
 1.1k  84
162
Chapter 162
2021-04-23
 1.1k  82
163
Chapter 163
2021-04-27
 1.3k  113
164
Chapter 164
2021-04-30
 1.2k  98
165
Chapter 165
2021-05-04
 1.2k  105
166
Chapter 166
2021-05-06
 989  47
167
Chapter 167
2021-05-06
 935  21
168
Chapter 168
2021-05-06
 886  17
169
Chapter 169
2021-05-06
 910  18
170
Chapter 170
2021-05-06
 908  25
171
Chapter 171
2021-05-06
 889  17
172
Chapter 172
2021-05-06
 930  58
173
Chapter 173
2021-05-06
 931  16
174
Chapter 174
2021-05-06
 945  21
175
Chapter 175
2021-05-06
 1.1k  66
176
Chapter 176
2021-05-07
 1.3k  125
177
Chapter 177
2021-05-11
 1.2k  97
178
Chapter 178
2021-05-14
 1.2k  88
179
Chapter 179
2021-05-18
 1.1k  110
180
Chapter 180
2021-05-21
 1.2k  93
181
Chapter 181
2021-05-25
 1.1k  106
182
Chapter 182
2021-05-28
 1.1k  86
183
Chapter 183
2021-06-01
 1.1k  101
184
Chapter 184
2021-06-04
 1.1k  92
185
Chapter 185
2021-06-08
 1.1k  100
186
Chapter 186
2021-06-11
 1k  86
187
Chapter 187
2021-06-15
 989  70
188
Chapter 188
2021-06-18
 931  121
189
Chapter 189
2021-06-22
 941  87
190
Chapter 190
2021-06-25
 970  73
191
Chapter 191
2021-06-29
 916  85
192
Chapter 192
2021-07-02
 895  79
193
Chapter 193
2021-07-06
 869  68
194
Chapter 194
2021-07-09
 883  78
195
Chapter 195
2021-07-13
 843  108
196
Chapter 196
2021-07-16
 772  82
197
Chapter 197
2021-07-19
 616  49
198
Chapter 198
2021-07-19
 601  25
199
Chapter 199
2021-07-19
 592  13
200
Chapter 200
2021-07-19
 577  14
201
Chapter 201
2021-07-19
 630  15
202
Chapter 202
2021-07-19
 590  19
203
Chapter 203
2021-07-19
 607  8
204
Chapter 204
2021-07-19
 580  31
205
Chapter 205
2021-07-19
 567  10
206
Chapter 206
2021-07-19
 809  95
207
Chapter 207
2021-07-20
 854  115
208
Chapter 208
2021-07-23
 786  125
209
Chapter 209
2021-07-27
 812  150
210
Chapter 210
2021-07-30
 811  137
Đề xuất liên quan
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Mối Tình Oan Trái Của Diêm Vương
Tình yêu/Viễn tưởng
Thất Vương Phi báo thù
Thất Vương Phi báo thù
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Lội ngược dòng/Nham hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play