Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tiểu Hoàng Thư Và Tiểu Hoàng Thúc
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Cung đình
48M
4.8
Tên tác giả: Manmanhua

Xuyên không biến thành Tiểu Hoàng Thư (sách thần), với nhiệm vụ phải giúp Tiểu Hoàng Thúc sinh con, cô nàng sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ và trở về với cuộc sống cũ? Rất nhiều tình huống hài hước xung quanh câu chuyện Tiểu Hoàng Thư và Tiểu Hoàng Thúc. Truyện này do Manmanhua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 193 chương    /    (38206)
 Đã cập nhật 193 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-06-22
 16.1k  695
2
Chapter 2
2019-06-22
 12.2k  501
3
Chapter 3
2019-06-22
 12.3k  324
4
Chapter 4
2019-06-22
 12k  358
5
Chapter 5
2019-06-22
 11.8k  200
6
Chapter 6
2019-06-22
 11.5k  189
7
Chapter 7
2019-06-22
 12.4k  362
8
Chapter 8
2019-06-22
 11.3k  136
9
Chapter 9
2019-06-22
 11k  160
10
Chapter 10
2019-06-22
 10.7k  71
11
Chapter 11
2019-06-22
 10.9k  138
12
Chapter 12
2019-06-22
 11.1k  199
13
Chapter 13
2019-06-22
 10.4k  305
14
Chapter 14
2019-06-22
 9.9k  167
15
Chapter 15
2019-06-22
 10.5k  175
16
Chapter 16
2019-06-22
 9.8k  351
17
Chapter 17
2019-06-22
 9.8k  47
18
Chapter 18
2019-06-22
 9.5k  152
19
Chapter 19
2019-06-22
 9.1k  123
20
Chapter 20
2019-06-22
 9.2k  170
21
Chapter 21
2019-06-23
 10.5k  454
22
Chapter 22
2019-06-26
 10.5k  195
23
Chapter 23
2019-06-30
 9.9k  274
24
Chapter 24
2019-07-03
 9.6k  169
25
Chapter 25
2019-07-07
 9.6k  265
26
Chapter 26
2019-07-10
 10.8k  337
27
Chapter 27
2019-07-14
 10.1k  160
28
Chapter 28
2019-07-17
 9.2k  158
29
Chapter 29
2019-07-21
 9.3k  174
30
Chapter 30
2019-07-24
 9.5k  116
31
Chapter 31
2019-07-28
 9.3k  181
32
Chapter 32
2019-07-31
 8.7k  206
33
Chapter 33
2019-08-04
 9k  449
34
Chapter 34
2019-08-07
 8.6k  290
35
Chapter 35
2019-08-11
 8.6k  254
36
Chapter 36
2019-08-14
 8.9k  120
37
Chapter 37
2019-08-18
 8.8k  595
38
Chapter 38
2019-08-21
 8.8k  152
39
Chapter 39
2019-08-25
 8.7k  316
40
Chapter 40
2019-08-28
 8.4k  143
41
Chapter 41
2019-09-01
 8k  100
42
Chapter 42
2019-09-04
 7.8k  102
43
Chapter 43
2019-09-08
 7.9k  108
44
Chapter 44
2019-09-11
 8.3k  239
45
Chapter 45
2019-09-15
 8.2k  102
46
Chapter 46
2019-09-18
 8.3k  88
47
Chapter 47
2019-09-22
 8.1k  76
48
Chapter 48
2019-09-25
 7.7k  93
49
Chapter 49
2019-09-29
 9.1k  191
50
Chapter 50
2019-10-02
 8.5k  97
51
Chapter 51
2019-10-06
 7.6k  131
52
Chapter 52
2019-10-09
 7.9k  218
53
Chapter 53
2019-10-13
 8.8k  287
54
Chapter 54
2019-10-16
 7.8k  113
55
Chapter 55
2019-10-20
 8.1k  137
56
Chapter 56
2019-10-23
 8.3k  227
57
Chapter 57
2019-10-27
 8.6k  235
58
Chapter 58
2019-10-30
 7.6k  120
59
Chapter 59
2019-11-03
 9k  413
60
Chapter 60
2019-11-06
 8.5k  419
61
Chapter 61
2019-11-10
 7.9k  246
62
Chapter 62
2019-11-13
 8.6k  310
63
Chapter 63
2019-11-17
 8.2k  338
64
Chapter 64
2019-11-17
 7.5k  153
65
Chapter 65
2019-11-17
 7.6k  176
66
Chapter 66
2019-11-17
 7.1k  110
67
Chapter 67
2019-11-17
 6.9k  105
68
Chapter 68
2019-11-17
 7k  219
69
Chapter 69
2019-11-17
 6.9k  47
70
Chapter 70
2019-11-17
 7.1k  67
71
Chapter 71
2019-11-17
 7.4k  72
72
Chapter 72
2019-11-17
 7.5k  79
73
Chapter 73
2019-11-17
 7.4k  217
74
Chapter 74
2019-11-17
 7.3k  131
75
Chapter 75
2019-11-17
 7.4k  103
76
Chapter 76
2019-11-17
 7.4k  140
77
Chapter 77
2019-11-17
 6.9k  67
78
Chapter 78
2019-11-17
 6.7k  149
79
Chapter 79
2019-11-17
 6.7k  118
80
Chapter 80
2019-11-17
 6.8k  65
81
Chapter 81
2019-11-17
 6.8k  64
82
Chapter 82
2019-11-17
 6.7k  85
83
Chapter 83
2019-11-17
 7.7k  215
84
Chapter 84
2019-11-20
 7.5k  211
85
Chapter 85
2019-11-24
 7.6k  166
86
Chapter 86
2019-11-27
 7.1k  231
87
Chapter 87
2019-12-01
 6.8k  286
88
Chapter 88
2019-12-04
 7k  125
89
Chapter 89
2019-12-08
 7.5k  279
90
Chapter 90
2019-12-11
 7.5k  255
91
Chapter 91
2019-12-15
 7.6k  141
92
Chapter 92
2019-12-18
 8k  253
93
Chapter 93
2019-12-22
 7.9k  236
94
Chapter 94
2019-12-25
 7.4k  187
95
Chapter 95
2019-12-29
 8.2k  220
96
Chapter 96
2020-01-01
 8k  155
97
Chapter 97
2020-01-05
 7.7k  106
98
Chapter 98
2020-01-08
 7.5k  93
99
Chapter 99
2020-01-12
 7.6k  105
100
Chapter 100
2020-01-15
 9.3k  521
101
Chapter 101
2020-01-19
 8.9k  631
102
Chapter 102
2020-01-22
 8.7k  411
103
Chapter 103
2020-01-26
 7.7k  359
104
Chapter 104
2020-01-29
 8.1k  269
105
Chapter 105
2020-02-02
 7.9k  330
106
Chapter 106
2020-02-05
 7.7k  236
107
Chapter 107
2020-02-09
 6.8k  433
108
Chapter 108
2020-02-12
 7.8k  272
109
Chapter 109
2020-02-16
 6.4k  197
110
Chapter 110
2020-02-19
 7.2k  259
111
Chapter 111
2020-02-23
 6.9k  164
112
Chapter 112
2020-02-26
 6.9k  219
113
Chapter 113
2020-03-01
 6.4k  192
114
Chapter 114
2020-03-04
 6.6k  119
115
Chapter 115
2020-03-08
 6.5k  184
116
Chapter 116
2020-03-11
 6.4k  376
117
Chapter 117
2020-03-15
 6.3k  269
118
Chapter 118
2020-03-18
 6.2k  250
119
Chapter 119
2020-03-22
 6.6k  360
120
Chapter 120
2020-03-25
 6.5k  188
121
Chapter 121
2020-03-29
 7.4k  560
122
Chapter 122
2020-03-31
 6k  173
123
Chapter 123
2020-03-31
 6.3k  175
124
Chapter 124
2020-03-31
 5.8k  309
125
Chapter 125
2020-03-31
 5.8k  252
126
Chapter 126
2020-03-31
 5.6k  222
127
Chapter 127
2020-03-31
 5.8k  273
128
Chapter 128
2020-03-31
 5.4k  144
129
Chapter 129
2020-03-31
 5.3k  206
130
Chapter 130
2020-03-31
 5.4k  192
131
Chapter 131
2020-03-31
 5.7k  184
132
Chapter 132
2020-04-01
 7k  272
133
Chapter 133
2020-04-05
 7.1k  311
134
Chapter 134
2020-04-08
 6.4k  200
135
Chapter 135
2020-04-12
 5.6k  229
136
Chapter 136
2020-04-15
 6.2k  612
137
Chapter 137
2020-04-19
 6.1k  450
138
Chapter 138
2020-04-22
 6.1k  98
139
Chapter 139
2020-04-26
 5.7k  250
140
Chapter 140
2020-04-29
 5.3k  201
141
Chapter 141
2020-05-03
 5.4k  144
142
Chapter 142
2020-05-06
 5.2k  183
143
Chapter 143
2020-05-10
 4.9k  273
144
Chapter 144
2020-05-13
 4.9k  217
145
Chapter 145
2020-05-17
 4.8k  139
146
Chapter 146
2020-05-19
 3.9k  105
147
Chapter 147
2020-05-19
 3.5k  82
148
Chapter 148
2020-05-19
 3.6k  171
149
Chapter 149
2020-05-19
 3.8k  33
150
Chapter 150
2020-05-19
 3.9k  22
151
Chapter 151
2020-05-19
 3.8k  32
152
Chapter 152
2020-05-19
 3.7k  43
153
Chapter 153
2020-05-19
 3.9k  29
154
Chapter 154
2020-05-19
 3.8k  79
155
Chapter 155
2020-05-19
 4k  58
156
Chapter 156
2020-05-20
 4.5k  221
157
Chapter 157
2020-05-24
 4.6k  155
158
Chapter 158
2020-05-27
 4.5k  160
159
Chapter 159
2020-05-31
 3.8k  207
160
Chapter 160
2020-06-03
 3.9k  248
161
Chapter 161
2020-06-07
 4.1k  80
162
Chapter 162
2020-06-10
 3.8k  65
163
Chapter 163
2020-06-14
 3.3k  93
164
Chapter 164
2020-06-17
 3.7k  102
165
Chapter 165
2020-06-21
 3.3k  61
166
Chapter 166
2020-06-24
 3.6k  81
167
Chapter 167
2020-06-28
 3.4k  59
168
Chapter 168
2020-07-01
 3.3k  60
169
Chapter 169
2020-07-05
 3.3k  71
170
Chapter 170
2020-07-08
 3.6k  77
171
Chapter 171
2020-07-12
 3.8k  152
172
Chapter 172
2020-07-15
 4k  345
173
Chapter 173
2020-07-19
 4.1k  416
174
Chapter 174
2020-07-22
 4.3k  151
175
Chapter 175
2020-07-26
 3.5k  95
176
Chapter 176
2020-07-29
 3.5k  202
177
Chapter 177
2020-08-02
 3.4k  106
178
Chapter 178
2020-08-05
 3.3k  65
179
Chapter 179
2020-08-09
 3.7k  168
180
Chapter 180
2020-08-16
 3.4k  92
181
Chapter 181
2020-08-19
 3.5k  125
182
Chapter 182
2020-09-06
 2.9k  79
183
Chapter 183
2020-09-13
 3.2k  104
184
Chapter 184
2020-09-20
 3.3k  101
185
Chapter 185
2020-09-27
 2.6k  77
186
Chapter 186
2020-10-04
 2.7k  111
187
Chapter 187
2020-10-11
 2.6k  50
188
Chapter 188
2020-10-18
 2.6k  53
189
Chapter 189
2020-10-25
 2.9k  103
190
Chapter 190
2020-11-01
 3.1k  199
191
Chapter 191
2020-11-25
 2.7k  75
192
Chapter 192
2020-12-02
 3.3k  305
193
Chapter 193
2021-02-21
 3.2k  478
Đề xuất liên quan
Vương Phi Hung Mãnh: Từ Chối Bạo Quân Chuyên Sủng
Vương Phi Hung Mãnh: Từ Chối Bạo Quân Chuyên Sủng
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Thiếu Soái Quốc Dân Yêu Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play