Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Hài Hước / Tổng tài / Đang cập nhật / Ngọt sủng / Nữ cường / Đô thị / Sảng văn / Trốn cưới / Lăng nhăng
547.1M
4.9
Tên tác giả: Yoolook Culture

Lacy Jogu phản kháng cuộc liên hôn của gia tộc, bất chấp lập ra lời cá cược và trở thành một thiếu nữ bình dân, ai ngờ mới đầu đã đắc tội với ba người thừa kế có gia cảnh cực lớn ở Đế quốc... Để sinh tồn, Lacy giả tranh thành một người hầu bình thường, nhưng hình như Ye Chi-lien đã phát hiện ra điều gì đó... Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 326 chương    /    (586917)
 Đã cập nhật 326 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 108k  11.1k
2
Chapter 2
2018-11-07
 63.4k  4.2k
3
Chapter 3
2018-11-07
 54.8k  2.1k
4
Chapter 4
2018-11-10
 56.9k  2.6k
5
Chapter 5
2018-11-10
 52.1k  2.7k
6
Chapter 6
2018-11-11
 54.5k  3.7k
7
Chapter 7
2018-11-12
 51.9k  1.3k
8
Chapter 8
2018-11-14
 47.5k  1.5k
9
Chapter 9
2018-11-18
 44.8k  1.4k
10
Chapter 10
2018-11-19
 45.3k  1k
11
Chapter 11
2018-11-20
 45k  1.2k
12
Chapter 12
2018-11-20
 47.7k  1.8k
13
Chapter 13
2018-11-21
 49.2k  2.7k
14
Chapter 14
2018-11-25
 44.6k  1.4k
15
Chapter 15
2018-11-26
 45.2k  1.3k
16
Chapter 16
2018-11-28
 46.2k  2k
17
Chapter 17
2018-12-02
 44.4k  980
18
Chapter 18
2018-12-03
 47.2k  1.3k
19
Chapter 19
2018-12-05
 40.6k  1.3k
20
Chapter 20
2018-12-09
 43.3k  1k
21
Chapter 21
2018-12-10
 43k  1.1k
22
Chapter 22
2018-12-12
 49.1k  1.7k
23
Chapter 23
2018-12-13
 42.5k  925
24
Chapter 24
2018-12-14
 42.5k  1.2k
25
Chapter 25
2018-12-15
 43.7k  2.5k
26
Chapter 26
2018-12-16
 46.7k  3k
27
Chapter 27
2018-12-17
 40.1k  1.2k
28
Chapter 28
2018-12-18
 39.2k  1.4k
29
Chapter 29
2018-12-19
 40k  1.3k
30
Chapter 30
2018-12-20
 41.9k  1.6k
31
Chapter 31
2018-12-21
 39.6k  846
32
Chapter 32
2018-12-22
 40.4k  767
33
Chapter 33
2018-12-23
 42.6k  1.2k
34
Chapter 34
2018-12-24
 40.2k  896
35
Chapter 35
2018-12-25
 44.1k  1.7k
36
Chapter 36
2018-12-26
 40.5k  618
37
Chapter 37
2018-12-27
 40.1k  608
38
Chapter 38
2018-12-28
 39.5k  699
39
Chapter 39
2018-12-29
 40.7k  1.1k
40
Chapter 40
2018-12-30
 39.7k  829
41
Chapter 41
2018-12-31
 41.4k  2k
42
Chapter 42
2019-01-01
 39.5k  1.1k
43
Chapter 43
2019-01-02
 44k  992
44
Chapter 44
2019-01-03
 40.2k  823
45
Chapter 45
2019-01-04
 39k  997
46
Chapter 46
2019-01-05
 37.7k  665
47
Chapter 47
2019-01-06
 40.7k  726
48
Chapter 48
2019-01-07
 42.9k  2.7k
49
Chapter 49
2019-01-08
 38.2k  765
50
Chapter 50
2019-01-09
 40k  900
51
Chapter 51
2019-01-10
 37.2k  543
52
Chapter 52
2019-01-11
 39.4k  847
53
Chapter 53
2019-01-12
 37.6k  788
54
Chapter 54
2019-01-13
 42.8k  1.8k
55
Chapter 55
2019-01-13
 39.2k  2.9k
56
Chapter 56
2019-01-13
 37.9k  916
57
Chapter 57
2019-01-13
 38.7k  1.5k
58
Chapter 58
2019-01-13
 38.2k  774
59
Chapter 59
2019-01-13
 36.7k  1.3k
60
Chapter 60
2019-01-13
 38.3k  754
61
Chapter 61
2019-01-13
 38.5k  967
62
Chapter 62
2019-01-13
 37k  511
63
Chapter 63
2019-01-13
 36.5k  994
64
Chapter 64
2019-01-13
 37.3k  3.7k
65
Chapter 65
2019-01-14
 36.6k  1.6k
66
Chapter 66
2019-01-15
 37.3k  1.2k
67
Chapter 67
2019-01-16
 35.4k  1.2k
68
Chapter 68
2019-01-17
 36.4k  582
69
Chapter 69
2019-01-18
 38.4k  1.5k
70
Chapter 70
2019-01-19
 38.1k  1.7k
71
Chapter 71
2019-01-20
 37.2k  1.5k
72
Chapter 72
2019-01-21
 34.7k  1.4k
73
Chapter 73
2019-01-22
 37.3k  1.1k
74
Chapter 74
2019-01-23
 37.4k  899
75
Chapter 75
2019-01-24
 40.9k  2.7k
76
Chapter 76
2019-01-25
 39k  1k
77
Chapter 77
2019-01-26
 38.3k  748
78
Chapter 78
2019-01-27
 41.3k  1k
79
Chapter 79
2019-01-28
 39.1k  987
80
Chapter 80
2019-01-29
 39.1k  2.2k
81
Chapter 81
2019-01-30
 43.5k  1.4k
82
Chapter 82
2019-01-31
 42.5k  905
83
Chapter 83
2019-02-01
 44.8k  1.8k
84
Chapter 84
2019-02-02
 47.1k  3k
85
Chapter 85
2019-02-03
 41.1k  1.1k
86
Chapter 86
2019-02-04
 40.3k  1.7k
87
Chapter 87
2019-02-05
 41.4k  1.7k
88
Chapter 88
2019-02-06
 38.2k  1.1k
89
Chapter 89
2019-02-07
 40.2k  994
90
Chapter 90
2019-02-08
 39.3k  1.2k
91
Chapter 91
2019-02-09
 40.6k  1.9k
92
Chapter 92
2019-02-10
 39.8k  1.1k
93
Chapter 93
2019-02-11
 38.6k  932
94
Chapter 94
2019-02-12
 38.2k  1.1k
95
Chapter 95
2019-02-13
 41.2k  1.4k
96
Chapter 96
2019-02-14
 39k  923
97
Chapter 97
2019-02-14
 39.5k  1.2k
98
Chapter 98
2019-02-14
 39.2k  823
99
Chapter 99
2019-02-14
 38.9k  1.2k
100
Chapter 100
2019-02-14
 42.9k  762
101
Chapter 101
2019-02-14
 41.8k  955
102
Chapter 102
2019-02-14
 38.2k  2.3k
103
Chapter 103
2019-02-14
 43.1k  1.8k
104
Chapter 104
2019-02-14
 40.6k  877
105
Chapter 105
2019-02-14
 39.5k  1.1k
106
Chapter 106
2019-02-15
 41.5k  2.9k
107
Chapter 107
2019-02-18
 45.3k  1.9k
108
Chapter 108
2019-02-22
 44.2k  1.2k
109
Chapter 109
2019-02-25
 39.6k  2.4k
110
Chapter 110
2019-03-01
 40k  1.8k
111
Chapter 111
2019-03-04
 42.4k  3.3k
112
Chapter 112
2019-03-08
 38k  2.1k
113
Chapter 113
2019-03-11
 38.8k  3.2k
114
Chapter 114
2019-03-15
 36.1k  1.7k
115
Chapter 115
2019-03-18
 39.4k  4.3k
116
Chapter 116
2019-03-22
 40.9k  2.2k
117
Chapter 117
2019-03-23
 35.2k  1.9k
118
Chapter 118
2019-03-23
 38.1k  1.5k
119
Chapter 119
2019-03-23
 40k  3.4k
120
Chapter 120
2019-03-23
 43k  2.8k
121
Chapter 121
2019-03-28
 40k  2.1k
122
Chapter 122
2019-03-31
 35.2k  2.3k
123
Chapter 123
2019-04-04
 40k  2.2k
124
Chapter 124
2019-04-08
 37.9k  1.9k
125
Chapter 125
2019-04-12
 39.4k  3k
126
Chapter 126
2019-04-16
 37.9k  1.8k
127
Chapter 127
2019-04-18
 36.4k  1.2k
128
Chapter 128
2019-04-21
 37.8k  1.5k
129
Chapter 129
2019-04-25
 43.2k  2.1k
130
Chapter 130
2019-05-01
 39.6k  2.3k
131
Chapter 131
2019-05-03
 35.3k  1.1k
132
Chapter 132
2019-05-03
 40.6k  2.8k
133
Chapter 133
2019-05-11
 42.6k  2.4k
134
Chapter 134
2019-05-14
 39k  2k
135
Chapter 135
2019-05-17
 37.4k  2.6k
136
Chapter 136
2019-05-22
 35.9k  2.9k
137
Chapter 137
2019-05-26
 34.7k  873
138
Chapter 138
2019-05-26
 36.3k  4k
139
Chapter 139
2019-05-31
 38.4k  2.7k
140
Chapter 140
2019-06-02
 40.9k  3.9k
141
Chapter 141
2019-06-08
 37.6k  2.1k
142
Chapter 142
2019-06-09
 41.7k  3.7k
143
Chapter 143
2019-06-16
 39.4k  4.9k
144
Chapter 144
2019-06-23
 39k  2.4k
145
Chapter 145
2019-06-23
 47.1k  7.4k
146
Chapter 146
2019-06-30
 67k  10.7k
147
Chapter 147
2019-07-03
 52.7k  3k
148
Chapter 148
2019-07-03
 50.7k  3.7k
149
Chapter 149
2019-07-07
 43.7k  1.5k
150
Chapter 150
2019-07-07
 42.6k  3.4k
151
Chapter 151
2019-07-12
 40.9k  2.5k
152
Chapter 152
2019-07-15
 39.9k  3k
153
Chapter 153
2019-07-18
 41k  1.6k
154
Chapter 154
2019-07-21
 39.9k  2.5k
155
Chapter 155
2019-07-25
 39.1k  2.2k
156
Chapter 156
2019-07-27
 44.4k  3.8k
157
Chapter 157
2019-08-01
 43.4k  3.6k
158
Chapter 158
2019-08-04
 39.8k  2.1k
159
Chapter 159
2019-08-09
 41.2k  2k
160
Chapter 160
2019-08-11
 36.7k  2.3k
161
Chapter 161
2019-08-14
 40k  2.4k
162
Chapter 162
2019-08-17
 36.4k  1.8k
163
Chapter 163
2019-08-21
 36.5k  2.6k
164
Chapter 164
2019-08-25
 34.5k  1.2k
165
Chapter 165
2019-08-26
 36.6k  2.5k
166
Chapter 166
2019-08-27
 39.2k  2.8k
167
Chapter 167
2019-09-02
 34.8k  1.6k
168
Chapter 168
2019-09-03
 36k  2.3k
169
Chapter 169
2019-09-09
 34.3k  2.5k
170
Chapter 170
2019-09-10
 34.4k  2k
171
Chapter 171
2019-09-12
 34.1k  3.7k
172
Chapter 172
2019-09-14
 34.4k  4.1k
173
Chapter 173
2019-09-20
 33.9k  2.5k
174
Chapter 174
2019-09-22
 36.4k  2.4k
175
Chapter 175
2019-09-26
 33.7k  1.5k
176
Chapter 176
2019-09-28
 34.1k  1.8k
177
Chapter 177
2019-10-02
 30.2k  807
178
Chapter 178
2019-10-02
 34.4k  2.1k
179
Chapter 179
2019-10-10
 35.9k  2k
180
Chapter 180
2019-10-14
 37.3k  1.8k
181
Chapter 181
2019-10-17
 35.3k  2.4k
182
Chapter 182
2019-10-21
 33.7k  2.6k
183
Chapter 183
2019-10-24
 38.4k  3.2k
184
Chapter 184
2019-11-01
 34.5k  1.5k
185
Chapter 185
2019-11-01
 34k  1.9k
186
Chapter 186
2019-11-04
 34.8k  2.9k
187
Chapter 187
2019-11-09
 36.1k  2k
188
Chapter 188
2019-11-10
 38.5k  3.6k
189
Chapter 189
2019-11-14
 42.6k  5.6k
190
Chapter 190
2019-11-25
 34.1k  1.6k
191
Chapter 191
2019-11-26
 34.8k  1.4k
192
Chapter 192
2019-11-26
 38.3k  1.9k
193
Chapter 193
2019-11-28
 33.7k  1.9k
194
Chapter 194
2019-12-04
 33.7k  1.3k
195
Chapter 195
2019-12-07
 33.7k  1.4k
196
Chapter 196
2019-12-09
 33.9k  1.9k
197
Chapter 197
2019-12-15
 33.6k  1.2k
198
Chapter 198
2019-12-15
 34k  6.3k
199
Chapter 199
2019-12-21
 39.2k  5.5k
200
Chapter 200
2019-12-24
 41.2k  2.2k
201
Chapter 201
2019-12-28
 39k  1.5k
202
Chapter 202
2020-01-01
 40.4k  2.2k
203
Chapter 203
2020-01-04
 56.3k  8.7k
204
Chapter 204
2020-02-22
 30.9k  1.2k
205
Chapter 205
2020-02-22
 29.5k  1.3k
206
Chapter 206
2020-02-22
 29.2k  660
207
Chapter 207
2020-02-22
 28.1k  893
208
Chapter 208
2020-02-22
 25.9k  1.2k
209
Chapter 209
2020-02-22
 31.1k  725
210
Chapter 210
2020-02-22
 28.4k  473
211
Chapter 211
2020-02-22
 29.1k  628
212
Chapter 212
2020-02-22
 31.1k  1.6k
213
Chapter 213
2020-02-22
 32.2k  2.1k
214
Chapter 214
2020-02-23
 31.5k  2.9k
215
Chapter 215
2020-02-23
 34.2k  2.3k
216
Chapter 216
2020-02-24
 32.3k  2.6k
217
Chapter 217
2020-02-26
 32.9k  2.3k
218
Chapter 218
2020-02-29
 31.9k  1.7k
219
Chapter 219
2020-03-04
 31.4k  1.7k
220
Chapter 220
2020-03-07
 34.2k  2k
221
Chapter 221
2020-03-11
 33.2k  2.1k
222
Chapter 222
2020-03-14
 33.1k  2.2k
223
Chapter 223
2020-03-18
 30.5k  4.5k
224
Chapter 224
2020-03-21
 32.8k  3.1k
225
Chapter 225
2020-03-25
 31.9k  2k
226
Chapter 226
2020-03-28
 32k  1.9k
227
Chapter 227
2020-04-01
 32.6k  2.7k
228
Chapter 228
2020-04-04
 31.6k  1.6k
229
Chapter 229
2020-04-08
 30.8k  1.9k
230
Chapter 230
2020-04-11
 30.6k  1.9k
231
Chapter 231
2020-04-15
 29.9k  2.3k
232
Chapter 232
2020-04-18
 30.7k  3.3k
233
Chapter 233
2020-04-23
 28.7k  1.3k
234
Chapter 234
2020-04-25
 28.9k  2.3k
235
Chapter 235
2020-04-29
 27.8k  2.2k
236
Chapter 236
2020-05-02
 28.6k  1.5k
237
Chapter 237
2020-05-06
 29.4k  1.5k
238
Chapter 238
2020-05-09
 28.6k  2.4k
239
Chapter 239
2020-05-13
 26.7k  1.2k
240
Chapter 240
2020-05-16
 27.2k  2.2k
241
Chapter 241
2020-05-20
 29.4k  2.3k
242
Chapter 242
2020-05-23
 28.8k  1.5k
243
Chapter 243
2020-05-27
 28.4k  2.1k
244
Chapter 244
2020-05-30
 29.6k  1.3k
245
Chapter 245
2020-06-03
 28.4k  1.3k
246
Chapter 246
2020-06-06
 27.5k  1.6k
247
Chapter 247
2020-06-10
 26.3k  2k
248
Chapter 248
2020-06-13
 26.4k  2k
249
Chapter 249
2020-06-17
 26.5k  952
250
Chapter 250
2020-06-20
 27.7k  1.7k
251
Chapter 251
2020-06-24
 27.8k  1.5k
252
Chapter 252
2020-06-27
 28.5k  2.9k
253
Chapter 253
2020-07-01
 27.1k  2.4k
254
Chapter 254
2020-07-04
 27k  1.6k
255
Chapter 255
2020-07-08
 23.1k  3.1k
256
Chapter 256
2020-07-11
 26.6k  2.4k
257
Chapter 257
2020-07-15
 29.5k  2.6k
258
Chapter 258
2020-07-18
 24.6k  2.5k
259
Chapter 259
2020-07-22
 31.8k  4.6k
260
Chapter 260
2020-07-25
 25.8k  1.6k
261
Chapter 261
2020-07-29
 24.4k  1.4k
262
Chapter 262
2020-08-01
 24.1k  1k
263
Chapter 263
2020-08-05
 23.9k  1.1k
264
Chapter 264
2020-08-08
 23.9k  1.2k
265
Chapter 265
2020-08-12
 22.5k  949
266
Chapter 266
2020-08-15
 23.1k  1k
267
Chapter 267
2020-08-19
 24.6k  1.5k
268
Chapter 268
2020-08-22
 24.4k  1.7k
269
Chapter 269
2020-08-26
 24k  1.2k
270
Chapter 270
2020-08-29
 25.5k  1.1k
271
Chapter 271
2020-09-02
 24.4k  1.1k
272
Chapter 272
2020-09-05
 21.9k  740
273
Chapter 273
2020-09-09
 23.2k  786
274
Chapter 274
2020-09-12
 21.9k  1.1k
275
Chapter 275
2020-09-16
 20.5k  729
276
Chapter 276
2020-09-19
 20k  615
277
Chapter 277
2020-09-26
 20.7k  717
278
Chapter 278
2020-10-03
 20.4k  629
279
Chapter 279
2020-10-10
 21.5k  739
280
Chapter 280
2020-10-17
 22.5k  1k
281
Chapter 281
2020-10-24
 20k  1.3k
282
Chapter 282
2020-10-31
 19k  713
283
Chapter 283
2020-11-07
 21.4k  671
284
Chapter 284
2020-11-14
 21k  721
285
Chapter 285
2020-11-21
 21.6k  1.6k
286
Chapter 286
2020-11-28
 20.4k  840
287
Chapter 287
2020-12-05
 19k  629
288
Chapter 288
2020-12-12
 19.5k  1k
289
Chapter 289
2020-12-19
 18.5k  490
290
Chapter 290
2020-12-26
 18.5k  506
291
Chapter 291
2021-01-02
 19.1k  889
292
Chapter 292
2021-01-09
 18.8k  966
293
Chapter 293
2021-01-16
 19k  937
294
Chapter 294
2021-01-23
 17.9k  436
295
Chapter 295
2021-01-30
 18.9k  707
296
Chapter 296
2021-02-06
 18.1k  967
297
Chapter 297
2021-02-13
 17.5k  778
298
Chapter 298
2021-02-20
 16.4k  1.4k
299
Chapter 299
2021-02-27
 16k  1k
300
Chapter 300
2021-03-03
 17.3k  728
301
Chapter 301
2021-03-06
 18.3k  708
302
Chapter 302
2021-03-10
 16.9k  843
303
Chapter 303
2021-03-13
 14.5k  405
304
Chapter 304
2021-03-14
 12.3k  208
305
Chapter 305
2021-03-14
 12.6k  254
306
Chapter 306
2021-03-14
 13.5k  880
307
Chapter 307
2021-03-14
 12.6k  557
308
Chapter 308
2021-03-14
 13.4k  777
309
Chapter 309
2021-03-14
 12.9k  378
310
Chapter 310
2021-03-14
 14.2k  417
311
Chapter 311
2021-03-14
 13.6k  453
312
Chapter 312
2021-03-14
 12.3k  192
313
Chapter 313
2021-03-14
 14.9k  590
314
Chapter 314
2021-03-17
 15.5k  869
315
Chapter 315
2021-03-20
 15.3k  698
316
Chapter 316
2021-03-24
 14.9k  588
317
Chapter 317
2021-03-27
 15.3k  597
318
Chapter 318
2021-03-31
 17.3k  720
319
Chapter 319
2021-04-03
 16.6k  704
320
Chapter 320
2021-04-07
 17.6k  951
321
Chapter 321
2021-04-10
 16.3k  806
322
Chapter 322
2021-04-14
 15.5k  679
323
Chapter 323
2021-04-17
 15.8k  754
324
Chapter 324
2021-04-21
 16.1k  724
325
Chapter 325
2021-04-24
 15.2k  597
326
Chapter 326
2021-04-28
 28.6k  5.1k
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
Học Bá Ca Ca Đừng Chạm Vào Tôi
Học Bá Ca Ca Đừng Chạm Vào Tôi
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Ngọt sủng/Báo thù/Mỹ nam vây quanh/Gặp gỡ cẩu huyết/Gái xấu/Hotboy
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play