Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài
92610.9k
4.7
Tên tác giả: Yoolook Culture

Vì bị chị hãm hại, cô ấy rơi xuống âm mưu bỉ ổi, gặp đều không may; tai họa đột ngột, chị mà mang con của cô ấy đi vào nhà quyển thế; vì nhớ con lắm, cô ấy uống thuốc độc mà chỉ muốn ở bên cạnh con; qua bao khó khăn, bọn họ vì hiểu lầm nhau mà lỡ hai bên…Khi lộ ra chân tướng, âm mưu bị vạch trần, vận mệnh mọi người sẽ như thế nào? Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 300 chương    /    (147725)
 Đã cập nhật 300 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-13
 26.3k  1.9k
2
Chapter 2
2019-01-13
 21.2k  665
3
Chapter 3
2019-01-13
 19.1k  803
4
Chapter 4
2019-01-13
 17.3k  656
5
Chapter 5
2019-01-13
 15.5k  1.2k
6
Chapter 6
2019-01-13
 14.7k  515
7
Chapter 7
2019-01-13
 14.8k  427
8
Chapter 8
2019-01-13
 14.2k  350
9
Chapter 9
2019-01-18
 15.6k  383
10
Chapter 10
2019-01-18
 14.3k  565
11
Chapter 11
2019-01-18
 14.2k  465
12
Chapter 12
2019-01-18
 13.8k  432
13
Chapter 13
2019-01-18
 14.5k  507
14
Chapter 14
2019-01-18
 13.4k  487
15
Chapter 15
2019-01-18
 14.2k  453
16
Chapter 16
2019-01-23
 14.4k  206
17
Chapter 17
2019-01-25
 14.4k  520
18
Chapter 18
2019-01-30
 13.9k  908
19
Chapter 19
2019-02-01
 13.9k  967
20
Chapter 20
2019-02-06
 13.9k  1.2k
21
Chapter 21
2019-02-08
 14k  559
22
Chapter 22
2019-02-13
 13.4k  470
23
Chapter 23
2019-02-15
 13.1k  941
24
Chapter 24
2019-02-20
 12.5k  1.1k
25
Chapter 25
2019-02-22
 12.8k  185
26
Chapter 26
2019-02-27
 13.9k  284
27
Chapter 27
2019-03-01
 13.5k  352
28
Chapter 28
2019-03-06
 13.3k  260
29
Chapter 29
2019-03-08
 16.7k  535
30
Chapter 30
2019-03-13
 13.1k  441
31
Chapter 31
2019-03-15
 12.2k  344
32
Chapter 32
2019-03-20
 12.7k  394
33
Chapter 33
2019-03-22
 12.7k  557
34
Chapter 34
2019-03-27
 12.5k  619
35
Chapter 35
2019-03-28
 11.7k  359
36
Chapter 36
2019-03-29
 11.2k  225
37
Chapter 37
2019-04-03
 10.8k  360
38
Chapter 38
2019-04-04
 10.5k  422
39
Chapter 39
2019-04-05
 10.8k  445
40
Chapter 40
2019-04-07
 10.4k  437
41
Chapter 41
2019-04-07
 9.8k  371
42
Chapter 42
2019-04-07
 10k  413
43
Chapter 43
2019-04-07
 9.6k  300
44
Chapter 44
2019-04-07
 9.5k  521
45
Chapter 45
2019-04-07
 10.3k  443
46
Chapter 46
2019-04-07
 9.8k  306
47
Chapter 47
2019-04-07
 9.5k  335
48
Chapter 48
2019-04-07
 10.1k  332
49
Chapter 49
2019-04-07
 10k  611
50
Chapter 50
2019-04-10
 10.2k  420
51
Chapter 51
2019-04-11
 10.2k  710
52
Chapter 52
2019-04-12
 9.3k  375
53
Chapter 53
2019-04-12
 8.8k  291
54
Chapter 54
2019-04-12
 9.3k  388
55
Chapter 55
2019-04-12
 9.1k  323
56
Chapter 56
2019-04-12
 9k  524
57
Chapter 57
2019-04-12
 9.2k  354
58
Chapter 58
2019-04-12
 9.1k  430
59
Chapter 59
2019-04-12
 9.1k  835
60
Chapter 60
2019-04-13
 9.3k  919
61
Chapter 61
2019-04-14
 9.2k  480
62
Chapter 62
2019-04-15
 9.2k  593
63
Chapter 63
2019-04-16
 8.8k  549
64
Chapter 64
2019-04-17
 9.5k  567
65
Chapter 65
2019-04-18
 9.8k  491
66
Chapter 66
2019-04-19
 9.5k  434
67
Chapter 67
2019-04-20
 9.6k  376
68
Chapter 68
2019-04-21
 9.1k  375
69
Chapter 69
2019-04-22
 9.5k  449
70
Chapter 70
2019-04-23
 9.6k  434
71
Chapter 71
2019-04-24
 9.6k  590
72
Chapter 72
2019-04-25
 9.7k  711
73
Chapter 73
2019-04-26
 9.7k  631
74
Chapter 74
2019-04-27
 9.6k  608
75
Chapter 75
2019-04-28
 9.5k  483
76
Chapter 76
2019-04-29
 10.5k  1.3k
77
Chapter 77
2019-04-30
 9.5k  573
78
Chapter 78
2019-05-01
 10k  787
79
Chapter 79
2019-05-02
 9.3k  579
80
Chapter 80
2019-05-03
 9.9k  497
81
Chapter 81
2019-05-04
 9.8k  531
82
Chapter 82
2019-05-05
 9.7k  835
83
Chapter 83
2019-05-05
 9.4k  409
84
Chapter 84
2019-05-05
 9k  356
85
Chapter 85
2019-05-05
 9.5k  463
86
Chapter 86
2019-05-05
 9k  273
87
Chapter 87
2019-05-05
 8.9k  360
88
Chapter 88
2019-05-05
 8.7k  275
89
Chapter 89
2019-05-05
 9.1k  217
90
Chapter 90
2019-05-05
 9.7k  495
91
Chapter 91
2019-05-05
 8.9k  350
92
Chapter 92
2019-05-05
 9.3k  508
93
Chapter 93
2019-05-06
 10k  1.3k
94
Chapter 94
2019-05-07
 10.7k  559
95
Chapter 95
2019-05-08
 9.4k  428
96
Chapter 96
2019-05-09
 9.5k  617
97
Chapter 97
2019-05-10
 9.5k  447
98
Chapter 98
2019-05-11
 9.5k  530
99
Chapter 99
2019-05-12
 10.3k  615
100
Chapter 100
2019-05-13
 10.5k  511
101
Chapter 101
2019-05-14
 10.4k  589
102
Chapter 102
2019-05-15
 10k  658
103
Chapter 103
2019-05-16
 10.3k  514
104
Chapter 104
2019-05-17
 9.8k  416
105
Chapter 105
2019-05-18
 9k  369
106
Chapter 106
2019-05-19
 9.6k  1.1k
107
Chapter 107
2019-05-20
 10.3k  677
108
Chapter 108
2019-05-21
 9.9k  890
109
Chapter 109
2019-05-22
 9.8k  673
110
Chapter 110
2019-05-23
 9.8k  486
111
Chapter 111
2019-05-24
 9.9k  432
112
Chapter 112
2019-05-25
 9.4k  382
113
Chapter 113
2019-05-26
 9.6k  441
114
Chapter 114
2019-05-27
 9.1k  822
115
Chapter 115
2019-05-28
 10.5k  1.1k
116
Chapter 116
2019-05-31
 9.5k  498
117
Chapter 117
2019-06-02
 9.5k  1.2k
118
Chapter 118
2019-06-04
 9.4k  382
119
Chapter 119
2019-06-07
 9.8k  337
120
Chapter 120
2019-06-09
 9.8k  423
121
Chapter 121
2019-06-11
 9.8k  458
122
Chapter 122
2019-06-14
 9.4k  467
123
Chapter 123
2019-06-16
 9.2k  320
124
Chapter 124
2019-06-18
 9.5k  552
125
Chapter 125
2019-06-21
 8.9k  1.2k
126
Chapter 126
2019-06-23
 9.5k  734
127
Chapter 127
2019-06-25
 9.3k  722
128
Chapter 128
2019-06-28
 9k  436
129
Chapter 129
2019-06-30
 9.2k  457
130
Chapter 130
2019-07-02
 9.2k  610
131
Chapter 131
2019-07-05
 9.7k  656
132
Chapter 132
2019-07-07
 9.2k  821
133
Chapter 133
2019-07-09
 9.9k  545
134
Chapter 134
2019-07-12
 8.9k  641
135
Chapter 135
2019-07-14
 9.2k  853
136
Chapter 136
2019-07-16
 9.1k  1.6k
137
Chapter 137
2019-07-19
 9.6k  1.2k
138
Chapter 138
2019-07-21
 9.2k  1.1k
139
Chapter 139
2019-07-23
 9k  951
140
Chapter 140
2019-07-26
 9.3k  596
141
Chapter 141
2019-07-28
 9.1k  647
142
Chapter 142
2019-07-30
 9k  410
143
Chapter 143
2019-08-02
 9.2k  477
144
Chapter 144
2019-08-04
 9.4k  612
145
Chapter 145
2019-08-06
 9.2k  783
146
Chapter 146
2019-08-09
 9.7k  638
147
Chapter 147
2019-08-11
 9.8k  444
148
Chapter 148
2019-08-16
 9.2k  412
149
Chapter 149
2019-08-18
 9.7k  718
150
Chapter 150
2019-08-23
 9.2k  550
151
Chapter 151
2019-08-25
 10.6k  950
152
Chapter 152
2019-08-30
 9.4k  708
153
Chapter 153
2019-09-01
 9.3k  544
154
Chapter 154
2019-09-06
 9.5k  585
155
Chapter 155
2019-09-08
 10.2k  743
156
Chapter 156
2019-09-13
 8.9k  421
157
Chapter 157
2019-09-15
 8.9k  265
158
Chapter 158
2019-09-20
 9.6k  467
159
Chapter 159
2019-09-22
 9.7k  557
160
Chapter 160
2019-09-27
 10.2k  961
161
Chapter 161
2019-09-29
 9.2k  503
162
Chapter 162
2019-10-04
 8.6k  389
163
Chapter 163
2019-10-06
 8.8k  594
164
Chapter 164
2019-10-11
 8.9k  444
165
Chapter 165
2019-10-13
 8.8k  458
166
Chapter 166
2019-10-18
 9.1k  357
167
Chapter 167
2019-10-20
 9.2k  440
168
Chapter 168
2019-10-25
 8.8k  806
169
Chapter 169
2019-10-27
 9.1k  935
170
Chapter 170
2019-11-01
 9.2k  789
171
Chapter 171
2019-11-03
 9.3k  820
172
Chapter 172
2019-11-08
 9.9k  477
173
Chapter 173
2019-11-10
 9.3k  388
174
Chapter 174
2019-11-15
 10.1k  632
175
Chapter 175
2019-11-17
 9.3k  438
176
Chapter 176
2019-11-22
 9k  418
177
Chapter 177
2019-11-24
 8.6k  528
178
Chapter 178
2019-11-29
 9k  943
179
Chapter 179
2019-12-01
 8.4k  418
180
Chapter 180
2019-12-06
 8.6k  447
181
Chapter 181
2019-12-08
 8.6k  399
182
Chapter 182
2019-12-13
 9.1k  1.3k
183
Chapter 183
2019-12-15
 8.8k  605
184
Chapter 184
2019-12-20
 8.2k  502
185
Chapter 185
2019-12-22
 10k  1k
186
Chapter 186
2019-12-27
 9k  732
187
Chapter 187
2019-12-29
 10k  1k
188
Chapter 188
2020-01-03
 9.4k  441
189
Chapter 189
2020-01-05
 8.6k  265
190
Chapter 190
2020-01-10
 8.8k  247
191
Chapter 191
2020-01-12
 9.1k  355
192
Chapter 192
2020-01-17
 9.7k  854
193
Chapter 193
2020-01-19
 9.8k  747
194
Chapter 194
2020-01-24
 8.6k  865
195
Chapter 195
2020-01-26
 9k  544
196
Chapter 196
2020-01-31
 9.1k  305
197
Chapter 197
2020-02-02
 9.2k  949
198
Chapter 198
2020-02-07
 8.9k  480
199
Chapter 199
2020-02-09
 10.1k  605
200
Chapter 200
2020-02-14
 8.9k  478
201
Chapter 201
2020-02-16
 9.6k  607
202
Chapter 202
2020-02-21
 9.7k  537
203
Chapter 203
2020-02-23
 9.3k  1.4k
204
Chapter 204
2020-02-28
 9k  725
205
Chapter 205
2020-03-01
 9k  616
206
Chapter 206
2020-03-06
 8.9k  528
207
Chapter 207
2020-03-08
 9.2k  570
208
Chapter 208
2020-03-13
 8.9k  347
209
Chapter 209
2020-03-15
 9.3k  495
210
Chapter 210
2020-03-20
 9.7k  639
211
Chapter 211
2020-03-22
 9.5k  589
212
Chapter 212
2020-03-27
 9.8k  411
213
Chapter 213
2020-03-29
 10.2k  786
214
Chapter 214
2020-04-03
 8.9k  467
215
Chapter 215
2020-04-05
 9.2k  1.1k
216
Chapter 216
2020-04-10
 8.7k  766
217
Chapter 217
2020-04-12
 8.6k  1.3k
218
Chapter 218
2020-04-17
 8.5k  654
219
Chapter 219
2020-04-19
 9k  540
220
Chapter 220
2020-04-24
 8.3k  337
221
Chapter 221
2020-04-26
 8.6k  340
222
Chapter 222
2020-05-01
 8k  324
223
Chapter 223
2020-05-03
 8.9k  450
224
Chapter 224
2020-05-08
 7.2k  327
225
Chapter 225
2020-05-10
 7.1k  433
226
Chapter 226
2020-05-15
 6.7k  113
227
Chapter 227
2020-05-17
 7.3k  759
228
Chapter 228
2020-05-22
 6.1k  331
229
Chapter 229
2020-05-24
 6.4k  281
230
Chapter 230
2020-05-29
 5.9k  244
231
Chapter 231
2020-05-31
 6k  208
232
Chapter 232
2020-06-05
 5.9k  128
233
Chapter 233
2020-06-07
 5.8k  196
234
Chapter 234
2020-06-12
 5.8k  125
235
Chapter 235
2020-06-14
 5.6k  537
236
Chapter 236
2020-06-19
 5.7k  257
237
Chapter 237
2020-06-21
 6k  352
238
Chapter 238
2020-06-26
 5.2k  154
239
Chapter 239
2020-06-28
 5.7k  278
240
Chapter 240
2020-07-03
 5.2k  100
241
Chapter 241
2020-07-05
 5.3k  166
242
Chapter 242
2020-07-10
 4.8k  355
243
Chapter 243
2020-07-12
 5.1k  229
244
Chapter 244
2020-07-17
 5.1k  283
245
Chapter 245
2020-07-19
 5.2k  313
246
Chapter 246
2020-07-24
 4.9k  347
247
Chapter 247
2020-07-26
 5.5k  265
248
Chapter 248
2020-07-31
 4.9k  226
249
Chapter 249
2020-08-02
 4.7k  220
250
Chapter 250
2020-08-07
 4.7k  118
251
Chapter 251
2020-08-09
 4.8k  113
252
Chapter 252
2020-08-14
 4.8k  236
253
Chapter 253
2020-08-16
 5k  194
254
Chapter 254
2020-08-21
 4.5k  153
255
Chapter 255
2020-08-23
 5k  329
256
Chapter 256
2020-08-28
 4.8k  288
257
Chapter 257
2020-09-04
 4.3k  317
258
Chapter 258
2020-09-06
 4.5k  1.1k
259
Chapter 259
2020-09-11
 3.9k  284
260
Chapter 260
2020-09-13
 4.1k  254
261
Chapter 261
2020-09-18
 3.8k  82
262
Chapter 262
2020-09-20
 4k  600
263
Chapter 263
2020-09-25
 4.2k  199
264
Chapter 264
2020-09-27
 4.1k  137
265
Chapter 265
2020-10-02
 3.8k  121
266
Chapter 266
2020-10-04
 4k  84
267
Chapter 267
2020-10-09
 4k  85
268
Chapter 268
2020-10-11
 4.2k  121
269
Chapter 269
2020-10-16
 4k  130
270
Chapter 270
2020-10-18
 3.8k  50
271
Chapter 271
2020-10-23
 3.6k  71
272
Chapter 272
2020-10-25
 3.7k  113
273
Chapter 273
2020-10-30
 3.7k  106
274
Chapter 274
2020-11-01
 3.6k  84
275
Chapter 275
2020-11-06
 3.4k  62
276
Chapter 276
2020-11-08
 3.6k  44
277
Chapter 277
2020-11-13
 3.5k  80
278
Chapter 278
2020-11-15
 3.9k  237
279
Chapter 279
2020-11-20
 4.3k  236
280
Chapter 280
2020-11-29
 3.8k  165
281
Chapter 281
2020-12-06
 4.1k  104
282
Chapter 282
2020-12-13
 3.6k  112
283
Chapter 283
2020-12-20
 3.6k  116
284
Chapter 284
2020-12-27
 3.8k  148
285
Chapter 285
2021-01-03
 3.6k  121
286
Chapter 286
2021-01-10
 3.4k  80
287
Chapter 287
2021-01-17
 3.6k  149
288
Chapter 288
2021-01-24
 3.6k  128
289
Chapter 289
2021-01-31
 3.6k  81
290
Chapter 290
2021-02-07
 3.7k  141
291
Chapter 291
2021-02-14
 3.4k  103
292
Chapter 292
2021-02-21
 3.3k  120
293
Chapter 293
2021-02-28
 3.5k  189
294
Chapter 294
2021-03-07
 3.5k  180
295
Chapter 295
2021-03-14
 2.8k  162
296
Chapter 296
2021-03-21
 2.7k  115
297
Chapter 297
2021-03-28
 2.7k  167
298
Chapter 298
2021-04-04
 2.7k  116
299
Chapter 299
2021-04-11
 2.6k  107
300
Chapter 300
2021-04-18
 3.6k  322
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tổng Tài Lạnh Lùng Cuồng Sủng Vợ
Tình yêu/Tổng tài
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play