Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Người Phụ Nữ Bị Bỏ Rơi
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài
105.6M
4.6
Tên tác giả: Yoolook Culture

Tiêu Khả Nghiêm chỉ là cô con gái không được coi trọng ở nhà họ Tiêu, nhưng không ngờ chị gái mình lại tặng cô, đưa cô lên giường một người đàn ông xa lạ vì công việc của chị ta... Cô vô tình có thai, bị chị gái giấu đi, ép cô sinh con xong trốn ra nước ngoài, còn cha của đứa bé... Hình Thiên Nham, ông trùm giới tài chính, không ngờ lại lấy chị gái cô?! Chị gái lừa dối tất cả mọi người, thuận lợi trở thành phu nhân nhà giàu sang, nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi Tiêu Khả Nghiêm trở về! Tôi sẽ lấy lại thân phận và đứa con thuộc về tôi! Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 300 chương    /    (155788)
 Đã cập nhật 300 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-13
 32.4k  2.7k
2
Chapter 2
2019-01-13
 25.9k  779
3
Chapter 3
2019-01-13
 23.4k  906
4
Chapter 4
2019-01-13
 21.1k  728
5
Chapter 5
2019-01-13
 19.1k  1.3k
6
Chapter 6
2019-01-13
 18k  588
7
Chapter 7
2019-01-13
 18.1k  455
8
Chapter 8
2019-01-13
 17.3k  393
9
Chapter 9
2019-01-18
 19k  426
10
Chapter 10
2019-01-18
 17.4k  647
11
Chapter 11
2019-01-18
 17.4k  506
12
Chapter 12
2019-01-18
 16.8k  493
13
Chapter 13
2019-01-18
 17.6k  547
14
Chapter 14
2019-01-18
 16.3k  529
15
Chapter 15
2019-01-18
 17.2k  496
16
Chapter 16
2019-01-23
 17.4k  226
17
Chapter 17
2019-01-25
 17.4k  560
18
Chapter 18
2019-01-30
 16.8k  987
19
Chapter 19
2019-02-01
 16.7k  1.1k
20
Chapter 20
2019-02-06
 16.7k  1.3k
21
Chapter 21
2019-02-08
 16.8k  625
22
Chapter 22
2019-02-13
 16.1k  529
23
Chapter 23
2019-02-15
 15.8k  1k
24
Chapter 24
2019-02-20
 15.1k  1.2k
25
Chapter 25
2019-02-22
 15.4k  200
26
Chapter 26
2019-02-27
 16.7k  310
27
Chapter 27
2019-03-01
 16.2k  384
28
Chapter 28
2019-03-06
 16.1k  282
29
Chapter 29
2019-03-08
 19.9k  610
30
Chapter 30
2019-03-13
 15.5k  486
31
Chapter 31
2019-03-15
 14.4k  372
32
Chapter 32
2019-03-20
 14.8k  435
33
Chapter 33
2019-03-22
 14.8k  590
34
Chapter 34
2019-03-27
 14.5k  656
35
Chapter 35
2019-03-28
 13.5k  386
36
Chapter 36
2019-03-29
 12.9k  246
37
Chapter 37
2019-04-03
 12.5k  388
38
Chapter 38
2019-04-04
 12.1k  439
39
Chapter 39
2019-04-05
 12.4k  487
40
Chapter 40
2019-04-07
 12k  492
41
Chapter 41
2019-04-07
 11.3k  407
42
Chapter 42
2019-04-07
 11.4k  444
43
Chapter 43
2019-04-07
 11k  319
44
Chapter 44
2019-04-07
 10.8k  557
45
Chapter 45
2019-04-07
 11.8k  483
46
Chapter 46
2019-04-07
 11.2k  335
47
Chapter 47
2019-04-07
 10.9k  364
48
Chapter 48
2019-04-07
 11.5k  365
49
Chapter 49
2019-04-07
 11.3k  625
50
Chapter 50
2019-04-10
 11.5k  442
51
Chapter 51
2019-04-11
 11.5k  763
52
Chapter 52
2019-04-12
 10.6k  390
53
Chapter 53
2019-04-12
 10k  317
54
Chapter 54
2019-04-12
 10.5k  415
55
Chapter 55
2019-04-12
 10.2k  340
56
Chapter 56
2019-04-12
 10.1k  564
57
Chapter 57
2019-04-12
 10.4k  388
58
Chapter 58
2019-04-12
 10.3k  447
59
Chapter 59
2019-04-12
 10.3k  865
60
Chapter 60
2019-04-13
 10.5k  957
61
Chapter 61
2019-04-14
 10.4k  492
62
Chapter 62
2019-04-15
 10.4k  612
63
Chapter 63
2019-04-16
 9.9k  569
64
Chapter 64
2019-04-17
 10.7k  583
65
Chapter 65
2019-04-18
 10.9k  505
66
Chapter 66
2019-04-19
 10.7k  449
67
Chapter 67
2019-04-20
 10.7k  403
68
Chapter 68
2019-04-21
 10.2k  390
69
Chapter 69
2019-04-22
 10.6k  483
70
Chapter 70
2019-04-23
 10.7k  457
71
Chapter 71
2019-04-24
 10.7k  616
72
Chapter 72
2019-04-25
 10.7k  734
73
Chapter 73
2019-04-26
 10.8k  652
74
Chapter 74
2019-04-27
 10.8k  641
75
Chapter 75
2019-04-28
 10.6k  502
76
Chapter 76
2019-04-29
 11.6k  1.3k
77
Chapter 77
2019-04-30
 10.5k  589
78
Chapter 78
2019-05-01
 11.1k  809
79
Chapter 79
2019-05-02
 10.3k  598
80
Chapter 80
2019-05-03
 11.1k  519
81
Chapter 81
2019-05-04
 10.9k  555
82
Chapter 82
2019-05-05
 10.8k  873
83
Chapter 83
2019-05-05
 10.5k  442
84
Chapter 84
2019-05-05
 10.2k  373
85
Chapter 85
2019-05-05
 10.7k  492
86
Chapter 86
2019-05-05
 10.2k  283
87
Chapter 87
2019-05-05
 10.1k  382
88
Chapter 88
2019-05-05
 9.9k  284
89
Chapter 89
2019-05-05
 10.3k  229
90
Chapter 90
2019-05-05
 10.9k  522
91
Chapter 91
2019-05-05
 10.1k  371
92
Chapter 92
2019-05-05
 10.5k  530
93
Chapter 93
2019-05-06
 11.1k  1.4k
94
Chapter 94
2019-05-07
 11.9k  580
95
Chapter 95
2019-05-08
 10.5k  453
96
Chapter 96
2019-05-09
 10.6k  641
97
Chapter 97
2019-05-10
 10.6k  457
98
Chapter 98
2019-05-11
 10.6k  553
99
Chapter 99
2019-05-12
 11.5k  621
100
Chapter 100
2019-05-13
 11.7k  524
101
Chapter 101
2019-05-14
 11.6k  607
102
Chapter 102
2019-05-15
 11.2k  684
103
Chapter 103
2019-05-16
 11.5k  534
104
Chapter 104
2019-05-17
 10.9k  427
105
Chapter 105
2019-05-18
 10.1k  385
106
Chapter 106
2019-05-19
 10.6k  1.2k
107
Chapter 107
2019-05-20
 11.4k  713
108
Chapter 108
2019-05-21
 11k  930
109
Chapter 109
2019-05-22
 10.9k  695
110
Chapter 110
2019-05-23
 10.8k  504
111
Chapter 111
2019-05-24
 11k  438
112
Chapter 112
2019-05-25
 10.5k  384
113
Chapter 113
2019-05-26
 10.6k  459
114
Chapter 114
2019-05-27
 10.1k  824
115
Chapter 115
2019-05-28
 11.6k  1.1k
116
Chapter 116
2019-05-31
 10.5k  505
117
Chapter 117
2019-06-02
 10.5k  1.2k
118
Chapter 118
2019-06-04
 10.4k  394
119
Chapter 119
2019-06-07
 10.8k  352
120
Chapter 120
2019-06-09
 10.9k  439
121
Chapter 121
2019-06-11
 10.8k  472
122
Chapter 122
2019-06-14
 10.4k  488
123
Chapter 123
2019-06-16
 10.2k  336
124
Chapter 124
2019-06-18
 10.5k  575
125
Chapter 125
2019-06-21
 9.8k  1.2k
126
Chapter 126
2019-06-23
 10.5k  764
127
Chapter 127
2019-06-25
 10.3k  752
128
Chapter 128
2019-06-28
 9.9k  453
129
Chapter 129
2019-06-30
 10.2k  471
130
Chapter 130
2019-07-02
 10.2k  632
131
Chapter 131
2019-07-05
 10.7k  660
132
Chapter 132
2019-07-07
 10.2k  839
133
Chapter 133
2019-07-09
 10.9k  563
134
Chapter 134
2019-07-12
 9.9k  665
135
Chapter 135
2019-07-14
 10.1k  868
136
Chapter 136
2019-07-16
 10k  1.6k
137
Chapter 137
2019-07-19
 10.6k  1.2k
138
Chapter 138
2019-07-21
 10.1k  1.1k
139
Chapter 139
2019-07-23
 9.9k  974
140
Chapter 140
2019-07-26
 10.2k  603
141
Chapter 141
2019-07-28
 10k  667
142
Chapter 142
2019-07-30
 9.9k  423
143
Chapter 143
2019-08-02
 10.1k  483
144
Chapter 144
2019-08-04
 10.3k  621
145
Chapter 145
2019-08-06
 10k  807
146
Chapter 146
2019-08-09
 10.6k  653
147
Chapter 147
2019-08-11
 10.7k  449
148
Chapter 148
2019-08-16
 10.1k  412
149
Chapter 149
2019-08-18
 10.6k  724
150
Chapter 150
2019-08-23
 10.1k  557
151
Chapter 151
2019-08-25
 11.6k  962
152
Chapter 152
2019-08-30
 10.3k  726
153
Chapter 153
2019-09-01
 10.2k  557
154
Chapter 154
2019-09-06
 10.4k  604
155
Chapter 155
2019-09-08
 11.1k  765
156
Chapter 156
2019-09-13
 9.8k  440
157
Chapter 157
2019-09-15
 9.7k  270
158
Chapter 158
2019-09-20
 10.5k  482
159
Chapter 159
2019-09-22
 10.6k  572
160
Chapter 160
2019-09-27
 11.2k  977
161
Chapter 161
2019-09-29
 10k  520
162
Chapter 162
2019-10-04
 9.5k  410
163
Chapter 163
2019-10-06
 9.7k  607
164
Chapter 164
2019-10-11
 9.8k  456
165
Chapter 165
2019-10-13
 9.6k  472
166
Chapter 166
2019-10-18
 10k  373
167
Chapter 167
2019-10-20
 10.1k  460
168
Chapter 168
2019-10-25
 9.7k  848
169
Chapter 169
2019-10-27
 10k  972
170
Chapter 170
2019-11-01
 10.1k  799
171
Chapter 171
2019-11-03
 10.1k  853
172
Chapter 172
2019-11-08
 10.8k  505
173
Chapter 173
2019-11-10
 10.2k  402
174
Chapter 174
2019-11-15
 11.1k  663
175
Chapter 175
2019-11-17
 10.2k  455
176
Chapter 176
2019-11-22
 9.9k  439
177
Chapter 177
2019-11-24
 9.5k  555
178
Chapter 178
2019-11-29
 9.8k  964
179
Chapter 179
2019-12-01
 9.3k  430
180
Chapter 180
2019-12-06
 9.5k  455
181
Chapter 181
2019-12-08
 9.5k  411
182
Chapter 182
2019-12-13
 10k  1.4k
183
Chapter 183
2019-12-15
 9.7k  624
184
Chapter 184
2019-12-20
 9.1k  531
185
Chapter 185
2019-12-22
 11k  1.1k
186
Chapter 186
2019-12-27
 9.9k  760
187
Chapter 187
2019-12-29
 10.9k  1.1k
188
Chapter 188
2020-01-03
 10.3k  452
189
Chapter 189
2020-01-05
 9.4k  272
190
Chapter 190
2020-01-10
 9.7k  254
191
Chapter 191
2020-01-12
 9.9k  362
192
Chapter 192
2020-01-17
 10.6k  888
193
Chapter 193
2020-01-19
 10.8k  763
194
Chapter 194
2020-01-24
 9.4k  872
195
Chapter 195
2020-01-26
 9.9k  554
196
Chapter 196
2020-01-31
 9.9k  310
197
Chapter 197
2020-02-02
 10.1k  972
198
Chapter 198
2020-02-07
 9.7k  495
199
Chapter 199
2020-02-09
 11k  629
200
Chapter 200
2020-02-14
 9.8k  487
201
Chapter 201
2020-02-16
 10.4k  608
202
Chapter 202
2020-02-21
 10.6k  545
203
Chapter 203
2020-02-23
 10.1k  1.5k
204
Chapter 204
2020-02-28
 9.8k  748
205
Chapter 205
2020-03-01
 9.8k  635
206
Chapter 206
2020-03-06
 9.7k  532
207
Chapter 207
2020-03-08
 10k  578
208
Chapter 208
2020-03-13
 9.7k  356
209
Chapter 209
2020-03-15
 10.1k  504
210
Chapter 210
2020-03-20
 10.6k  641
211
Chapter 211
2020-03-22
 10.4k  597
212
Chapter 212
2020-03-27
 10.6k  425
213
Chapter 213
2020-03-29
 11.1k  799
214
Chapter 214
2020-04-03
 9.7k  479
215
Chapter 215
2020-04-05
 10k  1.1k
216
Chapter 216
2020-04-10
 9.5k  800
217
Chapter 217
2020-04-12
 9.4k  1.4k
218
Chapter 218
2020-04-17
 9.3k  664
219
Chapter 219
2020-04-19
 9.8k  556
220
Chapter 220
2020-04-24
 9.1k  363
221
Chapter 221
2020-04-26
 9.3k  360
222
Chapter 222
2020-05-01
 8.8k  338
223
Chapter 223
2020-05-03
 9.7k  467
224
Chapter 224
2020-05-08
 7.9k  340
225
Chapter 225
2020-05-10
 7.9k  462
226
Chapter 226
2020-05-15
 7.4k  126
227
Chapter 227
2020-05-17
 8.1k  788
228
Chapter 228
2020-05-22
 6.9k  355
229
Chapter 229
2020-05-24
 7.1k  290
230
Chapter 230
2020-05-29
 6.6k  256
231
Chapter 231
2020-05-31
 6.7k  222
232
Chapter 232
2020-06-05
 6.6k  131
233
Chapter 233
2020-06-07
 6.5k  202
234
Chapter 234
2020-06-12
 6.5k  142
235
Chapter 235
2020-06-14
 6.3k  564
236
Chapter 236
2020-06-19
 6.5k  273
237
Chapter 237
2020-06-21
 6.7k  364
238
Chapter 238
2020-06-26
 6k  163
239
Chapter 239
2020-06-28
 6.4k  284
240
Chapter 240
2020-07-03
 5.9k  109
241
Chapter 241
2020-07-05
 6k  173
242
Chapter 242
2020-07-10
 5.5k  385
243
Chapter 243
2020-07-12
 5.8k  246
244
Chapter 244
2020-07-17
 5.8k  295
245
Chapter 245
2020-07-19
 5.9k  334
246
Chapter 246
2020-07-24
 5.6k  356
247
Chapter 247
2020-07-26
 6.2k  277
248
Chapter 248
2020-07-31
 5.6k  241
249
Chapter 249
2020-08-02
 5.4k  237
250
Chapter 250
2020-08-07
 5.5k  132
251
Chapter 251
2020-08-09
 5.6k  116
252
Chapter 252
2020-08-14
 5.6k  257
253
Chapter 253
2020-08-16
 5.8k  205
254
Chapter 254
2020-08-21
 5.2k  167
255
Chapter 255
2020-08-23
 5.8k  342
256
Chapter 256
2020-08-28
 5.6k  309
257
Chapter 257
2020-09-04
 5k  354
258
Chapter 258
2020-09-06
 5.2k  1.2k
259
Chapter 259
2020-09-11
 4.7k  305
260
Chapter 260
2020-09-13
 4.8k  263
261
Chapter 261
2020-09-18
 4.5k  90
262
Chapter 262
2020-09-20
 4.8k  635
263
Chapter 263
2020-09-25
 5k  211
264
Chapter 264
2020-09-27
 4.8k  152
265
Chapter 265
2020-10-02
 4.6k  130
266
Chapter 266
2020-10-04
 4.8k  92
267
Chapter 267
2020-10-09
 4.7k  104
268
Chapter 268
2020-10-11
 4.9k  133
269
Chapter 269
2020-10-16
 4.8k  140
270
Chapter 270
2020-10-18
 4.6k  53
271
Chapter 271
2020-10-23
 4.4k  76
272
Chapter 272
2020-10-25
 4.4k  126
273
Chapter 273
2020-10-30
 4.5k  119
274
Chapter 274
2020-11-01
 4.4k  92
275
Chapter 275
2020-11-06
 4.2k  68
276
Chapter 276
2020-11-08
 4.4k  54
277
Chapter 277
2020-11-13
 4.4k  89
278
Chapter 278
2020-11-15
 4.8k  259
279
Chapter 279
2020-11-20
 5.2k  251
280
Chapter 280
2020-11-29
 4.7k  202
281
Chapter 281
2020-12-06
 5.1k  117
282
Chapter 282
2020-12-13
 4.5k  120
283
Chapter 283
2020-12-20
 4.5k  125
284
Chapter 284
2020-12-27
 4.7k  154
285
Chapter 285
2021-01-03
 4.5k  131
286
Chapter 286
2021-01-10
 4.3k  109
287
Chapter 287
2021-01-17
 4.6k  215
288
Chapter 288
2021-01-24
 4.6k  174
289
Chapter 289
2021-01-31
 4.6k  98
290
Chapter 290
2021-02-07
 4.7k  164
291
Chapter 291
2021-02-14
 4.4k  108
292
Chapter 292
2021-02-21
 4.3k  135
293
Chapter 293
2021-02-28
 4.6k  231
294
Chapter 294
2021-03-07
 4.6k  215
295
Chapter 295
2021-03-14
 3.8k  194
296
Chapter 296
2021-03-21
 3.8k  122
297
Chapter 297
2021-03-28
 3.8k  179
298
Chapter 298
2021-04-04
 4k  138
299
Chapter 299
2021-04-11
 3.9k  122
300
Chapter 300
2021-04-18
 7.6k  688
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play