Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Pháp Y Cuồng Phi
Đã Full
Tình yêu / Xuyên Không / Nữ cường / Cung đình
46.2M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Tôi đã từng là một chuyên gia pháp y đã xử lý qua rất nhiều vụ án lớn, tôi cũng có chút danh tiếng trong ngành của mình, và cũng đắc tội một vài người. Sáu năm trước, tôi đã chết trong một vụ tai nạn xe hơi do kẻ thù bày trò hãm hại. Rồi sau đó tôi xuyên không ... Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 278 chương    /    (24478)
 Đã cập nhật 278 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-11-22
 12.9k  657
2
Chapter 2
2019-11-22
 9.9k  344
3
Chapter 3
2019-11-22
 10.8k  329
4
Chapter 4
2019-11-22
 9.1k  214
5
Chapter 5
2019-11-22
 9.2k  92
6
Chapter 6
2019-11-22
 9.4k  245
7
Chapter 7
2019-11-22
 8.7k  124
8
Chapter 8
2019-11-22
 8.4k  87
9
Chapter 9
2019-11-22
 8.8k  346
10
Chapter 10
2019-11-22
 8.5k  176
11
Chapter 11
2019-11-23
 8.1k  84
12
Chapter 12
2019-11-26
 8.3k  82
13
Chapter 13
2019-11-28
 7.9k  118
14
Chapter 14
2019-11-30
 7.9k  124
15
Chapter 15
2019-12-03
 7.6k  177
16
Chapter 16
2019-12-05
 7.1k  101
17
Chapter 17
2019-12-07
 7.4k  142
18
Chapter 18
2019-12-10
 7.1k  72
19
Chapter 19
2019-12-12
 7.8k  181
20
Chapter 20
2019-12-14
 7.3k  133
21
Chapter 21
2019-12-17
 7.6k  171
22
Chapter 22
2019-12-19
 6.9k  143
23
Chapter 23
2019-12-21
 6.7k  53
24
Chapter 24
2019-12-24
 6.6k  101
25
Chapter 25
2019-12-26
 6.5k  47
26
Chapter 26
2019-12-28
 7k  72
27
Chapter 27
2019-12-31
 6.8k  78
28
Chapter 28
2020-01-02
 6.4k  64
29
Chapter 29
2020-01-04
 6.1k  61
30
Chapter 30
2020-01-07
 5.9k  36
31
Chapter 31
2020-01-09
 5.9k  71
32
Chapter 32
2020-01-11
 6.5k  83
33
Chapter 33
2020-01-14
 6.6k  163
34
Chapter 34
2020-01-16
 6k  117
35
Chapter 35
2020-01-18
 6k  109
36
Chapter 36
2020-01-21
 6.3k  86
37
Chapter 37
2020-01-22
 5.4k  55
38
Chapter 38
2020-01-22
 5.2k  69
39
Chapter 39
2020-01-22
 5.3k  42
40
Chapter 40
2020-01-22
 5.2k  76
41
Chapter 41
2020-01-22
 5k  46
42
Chapter 42
2020-01-22
 5.3k  57
43
Chapter 43
2020-01-22
 5.4k  66
44
Chapter 44
2020-01-22
 5.4k  63
45
Chapter 45
2020-01-22
 5.6k  72
46
Chapter 46
2020-01-22
 5.5k  111
47
Chapter 47
2020-01-23
 6.3k  166
48
Chapter 48
2020-01-25
 5.7k  66
49
Chapter 49
2020-01-28
 5.6k  73
50
Chapter 50
2020-01-30
 6.3k  195
51
Chapter 51
2020-02-01
 6.1k  95
52
Chapter 52
2020-02-04
 6.2k  303
53
Chapter 53
2020-02-06
 5.9k  179
54
Chapter 54
2020-02-08
 5.8k  105
55
Chapter 55
2020-02-11
 5.2k  108
56
Chapter 56
2020-02-13
 4.4k  1.2k
57
Chapter 57
2020-02-15
 5.4k  48
58
Chapter 58
2020-02-18
 5.7k  84
59
Chapter 59
2020-02-20
 5.4k  64
60
Chapter 60
2020-02-22
 5.3k  55
61
Chapter 61
2020-02-25
 5.1k  75
62
Chapter 62
2020-02-27
 5.1k  55
63
Chapter 63
2020-02-29
 5.4k  67
64
Chapter 64
2020-03-03
 4.9k  35
65
Chapter 65
2020-03-05
 5.2k  50
66
Chapter 66
2020-03-07
 5.3k  62
67
Chapter 67
2020-03-10
 5.3k  51
68
Chapter 68
2020-03-12
 5.2k  91
69
Chapter 69
2020-03-14
 5.8k  203
70
Chapter 70
2020-03-17
 6k  126
71
Chapter 71
2020-03-19
 5.2k  66
72
Chapter 72
2020-03-21
 5.3k  91
73
Chapter 73
2020-03-25
 5.2k  106
74
Chapter 74
2020-03-28
 5.4k  106
75
Chapter 75
2020-04-01
 5.8k  154
76
Chapter 76
2020-04-04
 5.6k  93
77
Chapter 77
2020-04-08
 5.4k  61
78
Chapter 78
2020-04-11
 5.8k  167
79
Chapter 79
2020-04-15
 4.9k  50
80
Chapter 80
2020-04-18
 5.5k  114
81
Chapter 81
2020-04-22
 5.2k  89
82
Chapter 82
2020-04-25
 5.8k  294
83
Chapter 83
2020-04-29
 5.7k  79
84
Chapter 84
2020-05-02
 5.3k  164
85
Chapter 85
2020-05-06
 5.3k  122
86
Chapter 86
2020-05-09
 6.5k  571
87
Chapter 87
2020-05-13
 6.1k  265
88
Chapter 88
2020-05-16
 5.4k  117
89
Chapter 89
2020-05-20
 5.2k  61
90
Chapter 90
2020-05-23
 5.2k  116
91
Chapter 91
2020-05-27
 5.1k  61
92
Chapter 92
2020-05-30
 5.3k  64
93
Chapter 93
2020-06-03
 5k  75
94
Chapter 94
2020-06-06
 4.9k  85
95
Chapter 95
2020-06-10
 4.6k  34
96
Chapter 96
2020-06-11
 4.9k  77
97
Chapter 97
2020-06-12
 4.8k  105
98
Chapter 98
2020-06-13
 5k  82
99
Chapter 99
2020-06-14
 5.3k  135
100
Chapter 100
2020-06-15
 4.8k  40
101
Chapter 101
2020-06-16
 5k  89
102
Chapter 102
2020-06-17
 4.8k  120
103
Chapter 103
2020-06-18
 4.6k  54
104
Chapter 104
2020-06-19
 4.6k  87
105
Chapter 105
2020-06-20
 5k  180
106
Chapter 106
2020-06-21
 4.7k  78
107
Chapter 107
2020-06-22
 4.4k  76
108
Chapter 108
2020-06-23
 4.8k  136
109
Chapter 109
2020-06-24
 4.7k  68
110
Chapter 110
2020-06-25
 5k  92
111
Chapter 111
2020-06-26
 4.9k  56
112
Chapter 112
2020-06-27
 5.2k  129
113
Chapter 113
2020-06-28
 4.9k  100
114
Chapter 114
2020-06-29
 4.5k  67
115
Chapter 115
2020-06-30
 4.8k  64
116
Chapter 116
2020-07-01
 4.8k  101
117
Chapter 117
2020-07-02
 5.1k  133
118
Chapter 118
2020-07-03
 4.4k  54
119
Chapter 119
2020-07-04
 4.5k  52
120
Chapter 120
2020-07-05
 4.7k  45
121
Chapter 121
2020-07-06
 4.7k  100
122
Chapter 122
2020-07-07
 4.5k  92
123
Chapter 123
2020-07-08
 4.9k  154
124
Chapter 124
2020-07-09
 4.4k  61
125
Chapter 125
2020-07-10
 4.6k  126
126
Chapter 126
2020-07-11
 4.8k  136
127
Chapter 127
2020-07-12
 4.2k  51
128
Chapter 128
2020-07-13
 4.3k  83
129
Chapter 129
2020-07-14
 4.2k  98
130
Chapter 130
2020-07-15
 4.8k  238
131
Chapter 131
2020-07-16
 4.6k  79
132
Chapter 132
2020-07-17
 4.9k  111
133
Chapter 133
2020-07-18
 4.2k  74
134
Chapter 134
2020-07-19
 4.1k  70
135
Chapter 135
2020-07-20
 4.1k  44
136
Chapter 136
2020-07-21
 3.9k  49
137
Chapter 137
2020-07-22
 3.9k  32
138
Chapter 138
2020-07-23
 3.8k  32
139
Chapter 139
2020-07-24
 4.1k  60
140
Chapter 140
2020-07-25
 4k  56
141
Chapter 141
2020-07-26
 3.9k  83
142
Chapter 142
2020-07-27
 4.1k  131
143
Chapter 143
2020-07-28
 3.7k  50
144
Chapter 144
2020-07-29
 4k  82
145
Chapter 145
2020-07-30
 4.2k  174
146
Chapter 146
2020-07-31
 4.3k  127
147
Chapter 147
2020-08-01
 3.7k  64
148
Chapter 148
2020-08-02
 3.8k  56
149
Chapter 149
2020-08-03
 3.7k  45
150
Chapter 150
2020-08-04
 3.9k  110
151
Chapter 151
2020-08-05
 3.7k  55
152
Chapter 152
2020-08-06
 3.7k  47
153
Chapter 153
2020-08-07
 4.1k  129
154
Chapter 154
2020-08-08
 4.5k  355
155
Chapter 155
2020-08-09
 4k  189
156
Chapter 156
2020-08-10
 3.8k  106
157
Chapter 157
2020-08-11
 3.8k  53
158
Chapter 158
2020-08-12
 3.8k  65
159
Chapter 159
2020-08-13
 3.7k  40
160
Chapter 160
2020-08-14
 3.7k  59
161
Chapter 161
2020-08-15
 4k  117
162
Chapter 162
2020-08-16
 3.8k  73
163
Chapter 163
2020-08-17
 3.7k  92
164
Chapter 164
2020-08-18
 3.8k  137
165
Chapter 165
2020-08-19
 4.1k  150
166
Chapter 166
2020-08-20
 3.5k  94
167
Chapter 167
2020-08-21
 3.5k  36
168
Chapter 168
2020-08-22
 4k  153
169
Chapter 169
2020-08-23
 3.9k  140
170
Chapter 170
2020-08-24
 3.8k  105
171
Chapter 171
2020-08-25
 4k  45
172
Chapter 172
2020-08-26
 3.6k  93
173
Chapter 173
2020-08-27
 4k  150
174
Chapter 174
2020-08-28
 3.5k  74
175
Chapter 175
2020-08-29
 3.3k  43
176
Chapter 176
2020-08-30
 3.4k  61
177
Chapter 177
2020-08-31
 3.6k  99
178
Chapter 178
2020-09-01
 3.5k  82
179
Chapter 179
2020-09-02
 3.6k  91
180
Chapter 180
2020-09-03
 3.3k  43
181
Chapter 181
2020-09-04
 3.3k  23
182
Chapter 182
2020-09-05
 2.9k  15
183
Chapter 183
2020-09-05
 2.8k  10
184
Chapter 184
2020-09-05
 2.7k  15
185
Chapter 185
2020-09-05
 2.9k  18
186
Chapter 186
2020-09-05
 3k  26
187
Chapter 187
2020-09-05
 2.7k  9
188
Chapter 188
2020-09-05
 2.6k  15
189
Chapter 189
2020-09-05
 2.6k  30
190
Chapter 190
2020-09-05
 2.6k  12
191
Chapter 191
2020-09-05
 2.5k  30
192
Chapter 192
2020-09-05
 3k  36
193
Chapter 193
2020-09-06
 3k  51
194
Chapter 194
2020-09-07
 3.3k  38
195
Chapter 195
2020-09-08
 3.2k  53
196
Chapter 196
2020-09-09
 3.2k  26
197
Chapter 197
2020-09-10
 3k  36
198
Chapter 198
2020-09-11
 3.1k  39
199
Chapter 199
2020-09-12
 3.1k  30
200
Chapter 200
2020-09-13
 3.3k  51
201
Chapter 201
2020-09-14
 3.5k  80
202
Chapter 202
2020-09-15
 3.1k  32
203
Chapter 203
2020-09-16
 3.3k  80
204
Chapter 204
2020-09-17
 3.1k  41
205
Chapter 205
2020-09-19
 3.2k  96
206
Chapter 206
2020-09-26
 3.1k  44
207
Chapter 207
2020-10-03
 3.1k  81
208
Chapter 208
2020-10-10
 2.8k  37
209
Chapter 209
2020-10-17
 2.9k  48
210
Chapter 210
2020-10-24
 2.8k  33
211
Chapter 211
2020-10-31
 2.5k  30
212
Chapter 212
2020-11-07
 2.5k  30
213
Chapter 213
2020-11-14
 2.4k  48
214
Chapter 214
2020-11-21
 2.3k  36
215
Chapter 215
2020-11-28
 2.3k  38
216
Chapter 216
2020-12-05
 2.2k  30
217
Chapter 217
2020-12-12
 2.1k  27
218
Chapter 218
2020-12-19
 2.1k  20
219
Chapter 219
2020-12-26
 2k  35
220
Chapter 220
2021-01-02
 2k  34
221
Chapter 221
2021-01-09
 1.9k  19
222
Chapter 222
2021-01-16
 1.9k  27
223
Chapter 223
2021-01-23
 1.8k  17
224
Chapter 224
2021-01-30
 1.7k  57
225
Chapter 225
2021-02-06
 1.8k  37
226
Chapter 226
2021-02-13
 1.7k  25
227
Chapter 227
2021-02-20
 1.7k  37
228
Chapter 228
2021-02-27
 1.7k  35
229
Chapter 229
2021-03-06
 1.6k  28
230
Chapter 230
2021-03-13
 1.6k  44
231
Chapter 231
2021-03-20
 1.5k  32
232
Chapter 232
2021-03-27
 1.5k  27
233
Chapter 233
2021-04-03
 1.5k  41
234
Chapter 234
2021-04-10
 1.4k  31
235
Chapter 235
2021-04-13
 1.5k  29
236
Chapter 236
2021-04-17
 1.4k  33
237
Chapter 237
2021-04-20
 1.5k  42
238
Chapter 238
2021-04-24
 1.5k  53
239
Chapter 239
2021-04-27
 1.5k  49
240
Chapter 240
2021-05-01
 1.5k  35
241
Chapter 241
2021-05-04
 1.4k  48
242
Chapter 242
2021-05-08
 1.5k  44
243
Chapter 243
2021-05-11
 1.5k  88
244
Chapter 244
2021-05-15
 1.4k  50
245
Chapter 245
2021-05-18
 1.3k  54
246
Chapter 246
2021-05-22
 1.3k  42
247
Chapter 247
2021-05-25
 1.3k  41
248
Chapter 248
2021-05-29
 1.3k  53
249
Chapter 249
2021-06-01
 1.3k  34
250
Chapter 250
2021-06-04
 1.1k  22
251
Chapter 251
2021-06-04
 1.1k  18
252
Chapter 252
2021-06-04
 1.1k  20
253
Chapter 253
2021-06-04
 1k  7
254
Chapter 254
2021-06-04
 1k  16
255
Chapter 255
2021-06-04
 1.2k  47
256
Chapter 256
2021-06-04
 1k  9
257
Chapter 257
2021-06-04
 1k  3
258
Chapter 258
2021-06-04
 1k  10
259
Chapter 259
2021-06-04
 1.2k  44
260
Chapter 260
2021-06-05
 1.3k  52
261
Chapter 261
2021-06-08
 1.3k  46
262
Chapter 262
2021-06-12
 1.2k  46
263
Chapter 263
2021-06-15
 1.2k  46
264
Chapter 264
2021-06-19
 1.2k  47
265
Chapter 265
2021-06-22
 1.3k  40
266
Chapter 266
2021-06-26
 1.1k  48
267
Chapter 267
2021-06-29
 1.2k  42
268
Chapter 268
2021-07-03
 1.2k  46
269
Chapter 269
2021-07-06
 1.4k  84
270
Chapter 270
2021-07-10
 1.2k  31
271
Chapter 271
2021-07-13
 1.3k  52
272
Chapter 272
2021-07-17
 1.3k  54
273
Chapter 273
2021-07-20
 1.2k  43
274
Chapter 274
2021-07-24
 1.1k  37
275
Chapter 275
2021-07-27
 1.1k  48
276
Chapter 276
2021-07-31
 1.2k  67
277
Chapter 277
2021-08-03
 1.3k  82
278
Chapter 278
2021-08-07
 1.8k  192
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Mỹ Nhân Sách
Mỹ Nhân Sách
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full/Cung đình
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Tình yêu/Xuyên Không
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play