Loạn Thế Đế Hậu
Loạn Thế Đế Hậu
Loạn Thế Đế Hậu
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Huyền huyễn / Xuyên Không
27973.1k
4.5
Tên tác giả: HangMan

Bác sĩ ngoại khoa Đường Tiểu Ly không thể ngờ mình lại xuyên không rồi! Khoảnh khắc cô vừa mở mắt đã thấy một vị mỹ nam vô cùng mập mờ nói với cô "Hoàng hậu, Liêu vương tốt với nàng hơn hay trẫm tốt với nàng hơn?"... Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 100 chương    /    (15887)
 Đã cập nhật 100 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-01-17
 16k  820
2
Chapter 2
2020-01-17
 14.3k  572
3
Chapter 3
2020-01-17
 12.8k  281
4
Chapter 4
2020-01-17
 13.6k  425
5
Chapter 5
2020-01-17
 13.2k  392
6
Chapter 6
2020-01-17
 13k  295
7
Chapter 7
2020-01-17
 13k  350
8
Chapter 8
2020-01-17
 12.2k  157
9
Chapter 9
2020-01-17
 12.6k  188
10
Chapter 10
2020-01-17
 12.7k  112
11
Chapter 11
2020-01-17
 13.4k  207
12
Chapter 12
2020-01-17
 13.5k  490
13
Chapter 13
2020-01-17
 13.4k  197
14
Chapter 14
2020-01-17
 13.3k  391
15
Chapter 15
2020-01-17
 12.4k  348
16
Chapter 16
2020-01-17
 11.3k  188
17
Chapter 17
2020-01-17
 11.4k  180
18
Chapter 18
2020-01-17
 11.1k  136
19
Chapter 19
2020-01-17
 10.7k  231
20
Chapter 20
2020-01-17
 11.4k  314
21
Chapter 21
2020-01-19
 11.6k  370
22
Chapter 22
2020-01-22
 12.3k  333
23
Chapter 23
2020-01-26
 11.8k  342
24
Chapter 24
2020-01-29
 11k  207
25
Chapter 25
2020-02-02
 10.7k  200
26
Chapter 26
2020-02-05
 10.7k  296
27
Chapter 27
2020-02-09
 10.3k  192
28
Chapter 28
2020-02-12
 10.9k  298
29
Chapter 29
2020-02-16
 10.4k  199
30
Chapter 30
2020-02-19
 9.7k  161
31
Chapter 31
2020-02-23
 9k  111
32
Chapter 32
2020-02-26
 8.5k  116
33
Chapter 33
2020-02-26
 8.1k  114
34
Chapter 34
2020-02-26
 8.2k  76
35
Chapter 35
2020-02-26
 8.1k  69
36
Chapter 36
2020-02-26
 7.8k  82
37
Chapter 37
2020-02-26
 8.1k  95
38
Chapter 38
2020-02-26
 7.6k  133
39
Chapter 39
2020-02-26
 7.3k  117
40
Chapter 40
2020-02-26
 7.5k  108
41
Chapter 41
2020-02-26
 7.2k  84
42
Chapter 42
2020-02-26
 8.1k  183
43
Chapter 43
2020-03-01
 7.8k  75
44
Chapter 44
2020-03-04
 7.6k  140
45
Chapter 45
2020-03-08
 7.7k  220
46
Chapter 46
2020-03-11
 7.5k  127
47
Chapter 47
2020-03-15
 7.2k  119
48
Chapter 48
2020-03-18
 7.2k  116
49
Chapter 49
2020-03-22
 7k  214
50
Chapter 50
2020-03-25
 7.2k  199
51
Chapter 51
2020-03-29
 6.6k  187
52
Chapter 52
2020-04-01
 6.8k  110
53
Chapter 53
2020-04-05
 6.4k  127
54
Chapter 54
2020-04-08
 6.5k  117
55
Chapter 55
2020-04-12
 6.2k  130
56
Chapter 56
2020-04-15
 6.1k  100
57
Chapter 57
2020-04-19
 5.8k  90
58
Chapter 58
2020-04-22
 6k  101
59
Chapter 59
2020-04-26
 5.5k  115
60
Chapter 60
2020-04-29
 5.7k  109
61
Chapter 61
2020-05-03
 5.9k  109
62
Chapter 62
2020-05-06
 5.4k  72
63
Chapter 63
2020-05-10
 5.4k  117
64
Chapter 64
2020-05-13
 5.2k  80
65
Chapter 65
2020-05-17
 5.3k  73
66
Chapter 66
2020-05-20
 5k  58
67
Chapter 67
2020-05-24
 4.8k  72
68
Chapter 68
2020-05-27
 4.8k  46
69
Chapter 69
2020-05-31
 4.5k  48
70
Chapter 70
2020-06-03
 5k  169
71
Chapter 71
2020-06-07
 4.6k  75
72
Chapter 72
2020-06-10
 4.2k  69
73
Chapter 73
2020-06-14
 4.2k  36
74
Chapter 74
2020-06-17
 4.1k  144
75
Chapter 75
2020-06-21
 3.9k  68
76
Chapter 76
2020-06-24
 4k  100
77
Chapter 77
2020-06-28
 3.7k  129
78
Chapter 78
2020-07-01
 4.1k  130
79
Chapter 79
2020-07-05
 3.8k  91
80
Chapter 80
2020-07-08
 3.8k  64
81
Chapter 81
2020-07-12
 3.7k  78
82
Chapter 82
2020-07-15
 3.5k  52
83
Chapter 83
2020-07-19
 3.8k  77
84
Chapter 84
2020-07-22
 3.4k  58
85
Chapter 85
2020-07-26
 3.4k  46
86
Chapter 86
2020-07-29
 3.3k  64
87
Chapter 87
2020-08-02
 3.5k  61
88
Chapter 88
2020-08-05
 3.3k  89
89
Chapter 89
2020-08-09
 3.2k  50
90
Chapter 90
2020-08-12
 3.2k  60
91
Chapter 91
2020-08-16
 3.3k  49
92
Chapter 92
2020-08-23
 3k  64
93
Chapter 93
2020-08-26
 3.3k  91
94
Chapter 94
2020-08-30
 2.9k  35
95
Chapter 95
2020-09-02
 3k  51
96
Chapter 96
2020-09-09
 2.8k  44
97
Chapter 97
2020-09-16
 2.9k  29
98
Chapter 98
2020-09-23
 2.9k  36
99
Chapter 99
2020-09-30
 2.8k  67
100
Chapter 100
2020-10-07
 4.2k  480
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play