Loạn Thế Đế Hậu
Tình yêu / Huyền huyễ

Loạn Thế Đế Hậu

HangMan
Loạn Thế Đế Hậu
Bắt đầu xem Ch.1
4.5
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 98 Episodes
1
Chapter 1
2020-01-17  10755  472
2
Chapter 2
2020-01-17  9714  413
3
Chapter 3
2020-01-17  8612  194
4
Chapter 4
2020-01-17  9156  303
5
Chapter 5
2020-01-17  8895  283
6
Chapter 6
2020-01-17  8855  213
7
Chapter 7
2020-01-17  8856  260
8
Chapter 8
2020-01-17  8270  112
9
Chapter 9
2020-01-17  8566  137
10
Chapter 10
2020-01-17  8662  70
11
Chapter 11
2020-01-17  9094  153
12
Chapter 12
2020-01-17  9183  357
13
Chapter 13
2020-01-17  9152  141
14
Chapter 14
2020-01-17  9055  291
15
Chapter 15
2020-01-17  8515  261
16
Chapter 16
2020-01-17  7792  138
17
Chapter 17
2020-01-17  7771  131
18
Chapter 18
2020-01-17  7646  92
19
Chapter 19
2020-01-17  7431  162
20
Chapter 20
2020-01-17  8066  258
21
Chapter 21
2020-01-19  8248  319
22
Chapter 22
2020-01-22  8709  293
23
Chapter 23
2020-01-26  8323  303
24
Chapter 24
2020-01-29  7778  175
25
Chapter 25
2020-02-02  7473  173
26
Chapter 26
2020-02-05  7545  239
27
Chapter 27
2020-02-09  7279  169
28
Chapter 28
2020-02-12  7660  240
29
Chapter 29
2020-02-16  7316  156
30
Chapter 30
2020-02-19  6838  131
31
Chapter 31
2020-02-23  6337  98
32
Chapter 32
2020-02-26  5920  87
33
Chapter 33
2020-02-26  5528  75
34
Chapter 34
2020-02-26  5633  53
35
Chapter 35
2020-02-26  5533  51
36
Chapter 36
2020-02-26  5392  67
37
Chapter 37
2020-02-26  5633  67
38
Chapter 38
2020-02-26  5221  92
39
Chapter 39
2020-02-26  5038  90
40
Chapter 40
2020-02-26  5191  75
41
Chapter 41
2020-02-26  4973  55
42
Chapter 42
2020-02-26  5872  167
43
Chapter 43
2020-03-01  5545  69
44
Chapter 44
2020-03-04  5462  126
45
Chapter 45
2020-03-08  5553  199
46
Chapter 46
2020-03-11  5371  120
47
Chapter 47
2020-03-15  5099  108
48
Chapter 48
2020-03-18  5078  111
49
Chapter 49
2020-03-22  4860  182
50
Chapter 50
2020-03-25  4880  173
51
Chapter 51
2020-03-29  4515  152
52
Chapter 52
2020-04-01  4646  89
53
Chapter 53
2020-04-05  4291  95
54
Chapter 54
2020-04-08  4450  98
55
Chapter 55
2020-04-12  4151  102
56
Chapter 56
2020-04-15  4070  93
57
Chapter 57
2020-04-19  3855  83
58
Chapter 58
2020-04-22  3897  87
59
Chapter 59
2020-04-26  3552  90
60
Chapter 60
2020-04-29  3662  93
61
Chapter 61
2020-05-03  3713  91
62
Chapter 62
2020-05-06  3377  54
63
Chapter 63
2020-05-10  3360  91
64
Chapter 64
2020-05-13  3164  63
65
Chapter 65
2020-05-17  3226  53
66
Chapter 66
2020-05-20  3040  42
67
Chapter 67
2020-05-24  2878  43
68
Chapter 68
2020-05-27  2834  26
69
Chapter 69
2020-05-31  2639  34
70
Chapter 70
2020-06-03  2965  113
71
Chapter 71
2020-06-07  2638  46
72
Chapter 72
2020-06-10  2438  43
73
Chapter 73
2020-06-14  2353  26
74
Chapter 74
2020-06-17  2297  87
75
Chapter 75
2020-06-21  2214  52
76
Chapter 76
2020-06-24  2291  52
77
Chapter 77
2020-06-28  2068  85
78
Chapter 78
2020-07-01  2288  78
79
Chapter 79
2020-07-05  2061  60
80
Chapter 80
2020-07-08  2083  40
81
Chapter 81
2020-07-12  2033  51
82
Chapter 82
2020-07-15  1919  33
83
Chapter 83
2020-07-19  2106  54
84
Chapter 84
2020-07-22  1874  44
85
Chapter 85
2020-07-26  1855  36
86
Chapter 86
2020-07-29  1763  49
87
Chapter 87
2020-08-02  1885  31
88
Chapter 88
2020-08-05  1734  40
89
Chapter 89
2020-08-09  1671  22
90
Chapter 90
2020-08-12  1601  39
91
Chapter 91
2020-08-16  1718  33
92
Chapter 92
2020-08-23  1427  33
93
Chapter 93
2020-08-26  1524  54
94
Chapter 94
2020-08-30  1337  21
95
Chapter 95
2020-09-02  1339  36
96
Chapter 96
2020-09-09  1169  19
97
Chapter 97
2020-09-16  1051  22
98
Chapter 98
2020-09-23  540  13
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play