Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Tiếp tục cập nhật
Trường học / Tình yêu / Harem
33.8M
4.5
Tên tác giả: Haotoon

Dương Minh là một học sinh cao trung, bình thường luôn đánh lộn, trấn học và gian dối khi thi cử, yêu thích hoa khôi mà không dám bày tỏ tình cảm của mình, tham gia dự thi vào trường cao đẳng cũng không có hy vọng. Sau khi gặp một câu chuyện bất ngờ, anh ấy lấy một đồ kỳ lạ… Truyện này do Haotoon cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 342 chương    /    (13241)
 Đã cập nhật 342 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-25
 8.4k  616
2
Chapter 2
2019-01-25
 5.9k  164
3
Chapter 3
2019-01-25
 5.5k  111
4
Chapter 4
2019-01-25
 5.5k  109
5
Chapter 5
2019-01-25
 5.4k  179
6
Chapter 6
2019-01-25
 5.3k  78
7
Chapter 7
2019-01-25
 5.1k  78
8
Chapter 8
2019-01-25
 4.6k  46
9
Chapter 9
2019-01-25
 4.5k  94
10
Chapter 10
2019-01-25
 5.5k  168
11
Chapter 11
2019-01-29
 4.7k  141
12
Chapter 12
2019-02-01
 4.3k  71
13
Chapter 13
2019-02-05
 4.1k  71
14
Chapter 14
2019-02-08
 3.9k  35
15
Chapter 15
2019-02-12
 4.4k  234
16
Chapter 16
2019-02-15
 4.2k  78
17
Chapter 17
2019-02-19
 3.8k  51
18
Chapter 18
2019-02-22
 4.5k  215
19
Chapter 19
2019-02-26
 4k  161
20
Chapter 20
2019-03-01
 3.7k  83
21
Chapter 21
2019-03-05
 3.6k  32
22
Chapter 22
2019-03-08
 3.6k  82
23
Chapter 23
2019-03-12
 3.7k  61
24
Chapter 24
2019-03-15
 3.5k  100
25
Chapter 25
2019-03-19
 3.6k  48
26
Chapter 26
2019-03-22
 3.6k  56
27
Chapter 27
2019-03-26
 3.5k  158
28
Chapter 28
2019-03-29
 3.6k  66
29
Chapter 29
2019-04-02
 3.6k  78
30
Chapter 30
2019-04-05
 3.4k  49
31
Chapter 31
2019-04-09
 3.4k  43
32
Chapter 32
2019-04-12
 3.3k  44
33
Chapter 33
2019-04-16
 3.2k  32
34
Chapter 34
2019-04-19
 3.2k  99
35
Chapter 35
2019-04-23
 3.2k  43
36
Chapter 36
2019-04-26
 3k  24
37
Chapter 37
2019-04-30
 3.1k  42
38
Chapter 38
2019-05-03
 3k  61
39
Chapter 39
2019-05-07
 3.1k  75
40
Chapter 40
2019-05-10
 3.3k  144
41
Chapter 41
2019-05-14
 3.2k  124
42
Chapter 42
2019-05-17
 3.2k  151
43
Chapter 43
2019-05-21
 3.2k  176
44
Chapter 44
2019-05-24
 3.3k  254
45
Chapter 45
2019-05-28
 3.1k  131
46
Chapter 46
2019-05-28
 2.7k  34
47
Chapter 47
2019-05-28
 2.7k  29
48
Chapter 48
2019-05-28
 2.9k  25
49
Chapter 49
2019-05-28
 3.1k  135
50
Chapter 50
2019-05-28
 2.9k  59
51
Chapter 51
2019-05-28
 2.9k  39
52
Chapter 52
2019-05-28
 3.2k  72
53
Chapter 53
2019-05-28
 3.1k  214
54
Chapter 54
2019-05-28
 3k  110
55
Chapter 55
2019-05-28
 3.4k  296
56
Chapter 56
2019-05-31
 2.8k  73
57
Chapter 57
2019-06-04
 2.8k  49
58
Chapter 58
2019-06-07
 2.7k  69
59
Chapter 59
2019-06-11
 2.7k  47
60
Chapter 60
2019-06-14
 2.8k  27
61
Chapter 61
2019-06-18
 2.7k  75
62
Chapter 62
2019-06-21
 2.6k  31
63
Chapter 63
2019-06-25
 2.7k  47
64
Chapter 64
2019-06-28
 2.7k  63
65
Chapter 65
2019-07-02
 2.6k  19
66
Chapter 66
2019-07-05
 2.6k  87
67
Chapter 67
2019-07-09
 2.5k  32
68
Chapter 68
2019-07-12
 2.6k  65
69
Chapter 69
2019-07-16
 2.7k  53
70
Chapter 70
2019-07-19
 2.5k  50
71
Chapter 71
2019-07-23
 2.5k  43
72
Chapter 72
2019-07-26
 2.6k  45
73
Chapter 73
2019-07-30
 2.5k  40
74
Chapter 74
2019-08-02
 2.5k  31
75
Chapter 75
2019-08-06
 2.5k  39
76
Chapter 76
2019-08-09
 2.9k  50
77
Chapter 77
2019-08-13
 2.6k  59
78
Chapter 78
2019-08-16
 2.4k  50
79
Chapter 79
2019-08-20
 2.4k  43
80
Chapter 80
2019-08-23
 2.6k  87
81
Chapter 81
2019-08-30
 2.4k  31
82
Chapter 82
2019-09-03
 2.6k  101
83
Chapter 83
2019-09-06
 2.4k  50
84
Chapter 84
2019-09-10
 2.3k  29
85
Chapter 85
2019-09-13
 2.3k  29
86
Chapter 86
2019-09-17
 2.5k  28
87
Chapter 87
2019-09-20
 2.3k  24
88
Chapter 88
2019-09-24
 2.3k  56
89
Chapter 89
2019-09-27
 2.5k  82
90
Chapter 90
2019-10-01
 2.3k  35
91
Chapter 91
2019-10-04
 2.1k  17
92
Chapter 92
2019-10-08
 2.2k  18
93
Chapter 93
2019-10-11
 2.1k  13
94
Chapter 94
2019-10-15
 2.1k  16
95
Chapter 95
2019-10-18
 2.1k  21
96
Chapter 96
2019-10-22
 2.1k  24
97
Chapter 97
2019-10-25
 2.1k  13
98
Chapter 98
2019-10-29
 2k  19
99
Chapter 99
2019-11-01
 2.1k  19
100
Chapter 100
2019-11-05
 2.1k  18
101
Chapter 101
2019-11-08
 2.1k  23
102
Chapter 102
2019-11-12
 2.1k  9
103
Chapter 103
2019-11-15
 2.1k  23
104
Chapter 104
2019-11-19
 2k  24
105
Chapter 105
2019-11-22
 2k  34
106
Chapter 106
2019-11-26
 2k  39
107
Chapter 107
2019-11-29
 2.1k  29
108
Chapter 108
2019-12-03
 2.1k  83
109
Chapter 109
2019-12-06
 2.2k  35
110
Chapter 110
2019-12-10
 2.4k  38
111
Chapter 111
2019-12-13
 2k  29
112
Chapter 112
2019-12-17
 2.2k  23
113
Chapter 113
2019-12-20
 2.2k  47
114
Chapter 114
2019-12-24
 2.1k  14
115
Chapter 115
2019-12-27
 2.1k  20
116
Chapter 116
2019-12-31
 2.2k  30
117
Chapter 117
2020-01-03
 2k  18
118
Chapter 118
2020-01-07
 1.9k  21
119
Chapter 119
2020-01-09
 1.8k  21
120
Chapter 120
2020-01-09
 1.9k  11
121
Chapter 121
2020-01-09
 1.8k  11
122
Chapter 122
2020-01-09
 1.8k  17
123
Chapter 123
2020-01-09
 1.8k  22
124
Chapter 124
2020-01-09
 1.9k  29
125
Chapter 125
2020-01-09
 1.8k  20
126
Chapter 126
2020-01-09
 1.8k  7
127
Chapter 127
2020-01-09
 1.8k  19
128
Chapter 128
2020-01-09
 1.8k  19
129
Chapter 129
2020-01-10
 2k  24
130
Chapter 130
2020-01-14
 1.8k  11
131
Chapter 131
2020-01-17
 1.8k  15
132
Chapter 132
2020-01-21
 1.8k  19
133
Chapter 133
2020-01-24
 1.8k  14
134
Chapter 134
2020-01-28
 1.8k  13
135
Chapter 135
2020-01-31
 1.8k  17
136
Chapter 136
2020-02-04
 1.8k  18
137
Chapter 137
2020-02-07
 1.8k  33
138
Chapter 138
2020-02-11
 1.8k  28
139
Chapter 139
2020-02-14
 1.8k  37
140
Chapter 140
2020-02-21
 1.8k  34
141
Chapter 141
2020-02-25
 1.7k  17
142
Chapter 142
2020-02-28
 1.7k  27
143
Chapter 143
2020-03-03
 1.7k  139
144
Chapter 144
2020-03-06
 1.8k  79
145
Chapter 145
2020-03-10
 1.9k  75
146
Chapter 146
2020-03-13
 1.9k  60
147
Chapter 147
2020-03-17
 1.8k  35
148
Chapter 148
2020-03-20
 1.7k  41
149
Chapter 149
2020-03-24
 1.8k  56
150
Chapter 150
2020-03-27
 1.8k  73
151
Chapter 151
2020-03-31
 1.7k  46
152
Chapter 152
2020-04-03
 1.7k  25
153
Chapter 153
2020-04-07
 1.7k  18
154
Chapter 154
2020-04-10
 1.7k  14
155
Chapter 155
2020-04-14
 1.7k  27
156
Chapter 156
2020-04-17
 1.6k  40
157
Chapter 157
2020-04-21
 1.7k  27
158
Chapter 158
2020-04-24
 1.7k  22
159
Chapter 159
2020-04-28
 1.6k  18
160
Chapter 160
2020-05-01
 1.6k  21
161
Chapter 161
2020-05-05
 1.6k  24
162
Chapter 162
2020-05-08
 1.6k  11
163
Chapter 163
2020-05-12
 1.6k  8
164
Chapter 164
2020-05-15
 1.5k  17
165
Chapter 165
2020-05-19
 1.5k  5
166
Chapter 166
2020-05-22
 1.5k  17
167
Chapter 167
2020-05-26
 1.5k  20
168
Chapter 168
2020-05-29
 1.6k  31
169
Chapter 169
2020-06-02
 1.6k  33
170
Chapter 170
2020-06-05
 1.6k  35
171
Chapter 171
2020-06-09
 1.6k  60
172
Chapter 172
2020-06-12
 1.6k  47
173
Chapter 173
2020-06-16
 1.6k  35
174
Chapter 174
2020-06-19
 1.6k  50
175
Chapter 175
2020-06-23
 1.5k  19
176
Chapter 176
2020-06-26
 1.5k  24
177
Chapter 177
2020-06-30
 1.5k  22
178
Chapter 178
2020-07-03
 1.5k  28
179
Chapter 179
2020-07-07
 1.5k  25
180
Chapter 180
2020-07-10
 1.4k  42
181
Chapter 181
2020-07-14
 1.4k  19
182
Chapter 182
2020-07-17
 1.5k  44
183
Chapter 183
2020-07-21
 1.4k  30
184
Chapter 184
2020-07-24
 1.4k  22
185
Chapter 185
2020-07-28
 1.4k  12
186
Chapter 186
2020-07-31
 1.4k  32
187
Chapter 187
2020-08-04
 1.3k  39
188
Chapter 188
2020-08-07
 1.4k  45
189
Chapter 189
2020-08-11
 1.3k  40
190
Chapter 190
2020-08-14
 1.3k  18
191
Chapter 191
2020-08-18
 1.2k  23
192
Chapter 192
2020-08-21
 1.2k  20
193
Chapter 193
2020-08-25
 1.2k  15
194
Chapter 194
2020-08-28
 1.2k  18
195
Chapter 195
2020-09-01
 1.3k  21
196
Chapter 196
2020-09-04
 1.3k  36
197
Chapter 197
2020-09-08
 1.1k  10
198
Chapter 198
2020-09-11
 1.2k  12
199
Chapter 199
2020-09-15
 1.1k  33
200
Chapter 200
2020-09-18
 1.2k  21
201
Chapter 201
2020-09-22
 1.1k  14
202
Chapter 202
2020-09-25
 1.1k  20
203
Chapter 203
2020-09-29
 1.1k  8
204
Chapter 204
2020-10-02
 1.1k  13
205
Chapter 205
2020-10-06
 1k  12
206
Chapter 206
2020-10-09
 1k  21
207
Chapter 207
2020-10-13
 1k  14
208
Chapter 208
2020-10-16
 1k  14
209
Chapter 209
2020-10-20
 1k  14
210
Chapter 210
2020-10-23
 1k  20
211
Chapter 211
2020-10-27
 1k  21
212
Chapter 212
2020-10-30
 976  35
213
Chapter 213
2020-11-03
 1k  31
214
Chapter 214
2020-11-06
 990  26
215
Chapter 215
2020-11-10
 989  21
216
Chapter 216
2020-11-13
 967  13
217
Chapter 217
2020-11-17
 924  6
218
Chapter 218
2020-11-20
 1k  20
219
Chapter 219
2020-11-24
 1k  20
220
Chapter 220
2020-11-27
 976  22
221
Chapter 221
2020-12-01
 945  14
222
Chapter 222
2020-12-04
 1.1k  28
223
Chapter 223
2020-12-08
 947  15
224
Chapter 224
2020-12-11
 942  23
225
Chapter 225
2020-12-15
 871  8
226
Chapter 226
2020-12-18
 900  27
227
Chapter 227
2020-12-22
 897  9
228
Chapter 228
2020-12-25
 892  9
229
Chapter 229
2020-12-29
 916  13
230
Chapter 230
2021-01-01
 872  13
231
Chapter 231
2021-01-05
 905  14
232
Chapter 232
2021-01-08
 856  11
233
Chapter 233
2021-01-12
 879  21
234
Chapter 234
2021-01-15
 864  9
235
Chapter 235
2021-01-19
 854  12
236
Chapter 236
2021-01-22
 842  16
237
Chapter 237
2021-01-26
 817  14
238
Chapter 238
2021-01-29
 812  13
239
Chapter 239
2021-02-02
 816  7
240
Chapter 240
2021-02-05
 822  13
241
Chapter 241
2021-02-09
 794  15
242
Chapter 242
2021-02-12
 792  19
243
Chapter 243
2021-02-16
 773  12
244
Chapter 244
2021-02-19
 805  29
245
Chapter 245
2021-02-23
 815  22
246
Chapter 246
2021-02-26
 798  12
247
Chapter 247
2021-03-02
 792  16
248
Chapter 248
2021-03-05
 754  8
249
Chapter 249
2021-03-09
 752  15
250
Chapter 250
2021-03-12
 762  16
251
Chapter 251
2021-03-16
 780  24
252
Chapter 252
2021-03-19
 779  16
253
Chapter 253
2021-03-23
 735  11
254
Chapter 254
2021-03-26
 744  10
255
Chapter 255
2021-03-30
 763  17
256
Chapter 256
2021-04-02
 702  12
257
Chapter 257
2021-04-06
 717  25
258
Chapter 258
2021-04-09
 663  13
259
Chapter 259
2021-04-09
 662  8
260
Chapter 260
2021-04-09
 627  8
261
Chapter 261
2021-04-09
 655  17
262
Chapter 262
2021-04-09
 629  11
263
Chapter 263
2021-04-09
 613  8
264
Chapter 264
2021-04-09
 625  8
265
Chapter 265
2021-04-09
 621  11
266
Chapter 266
2021-04-09
 599  9
267
Chapter 267
2021-04-09
 600  5
268
Chapter 268
2021-04-09
 670  33
269
Chapter 269
2021-04-13
 653  15
270
Chapter 270
2021-04-16
 637  19
271
Chapter 271
2021-04-20
 644  16
272
Chapter 272
2021-04-23
 676  28
273
Chapter 273
2021-04-27
 662  19
274
Chapter 274
2021-04-30
 623  25
275
Chapter 275
2021-05-04
 619  11
276
Chapter 276
2021-05-07
 591  13
277
Chapter 277
2021-05-08
 547  10
278
Chapter 278
2021-05-08
 540  18
279
Chapter 279
2021-05-08
 597  24
280
Chapter 280
2021-05-08
 566  14
281
Chapter 281
2021-05-08
 558  39
282
Chapter 282
2021-05-08
 552  15
283
Chapter 283
2021-05-08
 542  5
284
Chapter 284
2021-05-08
 544  8
285
Chapter 285
2021-05-08
 574  5
286
Chapter 286
2021-05-08
 601  15
287
Chapter 287
2021-05-11
 596  24
288
Chapter 288
2021-05-14
 592  17
289
Chapter 289
2021-05-18
 569  23
290
Chapter 290
2021-05-21
 581  17
291
Chapter 291
2021-05-25
 589  20
292
Chapter 292
2021-05-28
 580  32
293
Chapter 293
2021-06-01
 520  18
294
Chapter 294
2021-06-04
 560  18
295
Chapter 295
2021-06-08
 569  24
296
Chapter 296
2021-06-11
 505  16
297
Chapter 297
2021-06-15
 492  11
298
Chapter 298
2021-06-18
 544  20
299
Chapter 299
2021-06-22
 489  14
300
Chapter 300
2021-06-25
 499  20
301
Chapter 301
2021-06-29
 521  31
302
Chapter 302
2021-07-02
 485  17
303
Chapter 303
2021-07-06
 475  18
304
Chapter 304
2021-07-09
 463  19
305
Chapter 305
2021-07-13
 458  19
306
Chapter 306
2021-07-16
 457  17
307
Chapter 307
2021-07-20
 459  26
308
Chapter 308
2021-07-23
 447  21
309
Chapter 309
2021-07-27
 429  16
310
Chapter 310
2021-07-30
 413  9
311
Chapter 311
2021-08-01
 368  9
312
Chapter 312
2021-08-01
 381  7
313
Chapter 313
2021-08-01
 363  9
314
Chapter 314
2021-08-01
 361  11
315
Chapter 315
2021-08-01
 373  14
316
Chapter 316
2021-08-01
 397  10
317
Chapter 317
2021-08-01
 386  12
318
Chapter 318
2021-08-01
 363  6
319
Chapter 319
2021-08-01
 384  7
320
Chapter 320
2021-08-01
 425  29
321
Chapter 321
2021-08-03
 449  37
322
Chapter 322
2021-08-06
 410  28
323
Chapter 323
2021-08-10
 406  27
324
Chapter 324
2021-08-13
 376  25
325
Chapter 325
2021-08-17
 394  16
326
Chapter 326
2021-08-20
 381  17
327
Chapter 327
2021-08-24
 373  15
328
Chapter 328
2021-08-27
 363  21
329
Chapter 329
2021-08-31
 343  17
330
Chapter 330
2021-09-03
 341  19
331
Chapter 331
2021-09-07
 351  28
332
Chapter 332
2021-09-10
 311  20
333
Chapter 333
2021-09-14
 280  9
334
Chapter 334
2021-09-17
 277  18
335
Chapter 335
2021-09-21
 339  14
336
Chapter 336
2021-09-24
 250  14
337
Chapter 337
2021-09-28
 254  17
338
Chapter 338
2021-10-01
 242  20
339
Chapter 339
2021-10-05
 242  25
340
Chapter 340
2021-10-08
 217  56
341
Chapter 341
2021-10-12
 193  53
342
Chapter 342
2021-10-15
 154  14
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play