Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 121 chương    /    (3445)
 Đã cập nhật 121 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-09-28
 9k  679
2
Chapter 2
2020-09-28
 5.9k  207
3
Chapter 3
2020-09-28
 5k  109
4
Chapter 4
2020-09-28
 4.8k  99
5
Chapter 5
2020-09-28
 3.9k  97
6
Chapter 6
2020-09-28
 3.9k  43
7
Chapter 7
2020-09-28
 3.5k  63
8
Chapter 8
2020-09-28
 3.5k  43
9
Chapter 9
2020-09-28
 3.8k  50
10
Chapter 10
2020-09-28
 4.1k  67
11
Chapter 11
2020-09-30
 4k  58
12
Chapter 12
2020-10-03
 3.7k  44
13
Chapter 13
2020-10-07
 3.3k  52
14
Chapter 14
2020-10-10
 3.1k  39
15
Chapter 15
2020-10-14
 2.9k  35
16
Chapter 16
2020-10-17
 2.7k  47
17
Chapter 17
2020-10-21
 2.6k  66
18
Chapter 18
2020-10-24
 2.7k  46
19
Chapter 19
2020-10-28
 2.8k  62
20
Chapter 20
2020-10-31
 2.4k  47
21
Chapter 21
2020-11-04
 2.1k  51
22
Chapter 22
2020-11-07
 2.1k  26
23
Chapter 23
2020-11-11
 1.8k  12
24
Chapter 24
2020-11-14
 1.7k  23
25
Chapter 25
2020-11-18
 1.6k  19
26
Chapter 26
2020-11-21
 1.7k  33
27
Chapter 27
2020-11-25
 1.6k  12
28
Chapter 28
2020-11-28
 1.4k  26
29
Chapter 29
2020-12-02
 1.4k  23
30
Chapter 30
2020-12-05
 1.3k  22
31
Chapter 31
2020-12-09
 1.4k  43
32
Chapter 32
2020-12-12
 1.3k  24
33
Chapter 33
2020-12-16
 1.2k  18
34
Chapter 34
2020-12-19
 1.2k  9
35
Chapter 35
2020-12-23
 921  21
36
Chapter 36
2020-12-23
 875  13
37
Chapter 37
2020-12-23
 849  9
38
Chapter 38
2020-12-23
 796  15
39
Chapter 39
2020-12-23
 780  12
40
Chapter 40
2020-12-23
 841  7
41
Chapter 41
2020-12-23
 814  15
42
Chapter 42
2020-12-23
 800  9
43
Chapter 43
2020-12-23
 815  21
44
Chapter 44
2020-12-23
 1k  34
45
Chapter 45
2020-12-26
 977  20
46
Chapter 46
2020-12-30
 916  13
47
Chapter 47
2021-01-02
 905  16
48
Chapter 48
2021-01-06
 928  19
49
Chapter 49
2021-01-09
 963  21
50
Chapter 50
2021-01-13
 834  15
51
Chapter 51
2021-01-16
 823  15
52
Chapter 52
2021-01-20
 867  25
53
Chapter 53
2021-01-23
 863  22
54
Chapter 54
2021-01-27
 759  22
55
Chapter 55
2021-01-30
 776  16
56
Chapter 56
2021-02-03
 781  28
57
Chapter 57
2021-02-06
 770  22
58
Chapter 58
2021-02-10
 672  14
59
Chapter 59
2021-02-13
 691  18
60
Chapter 60
2021-02-17
 715  22
61
Chapter 61
2021-02-20
 701  24
62
Chapter 62
2021-02-24
 517  15
63
Chapter 63
2021-02-24
 441  3
64
Chapter 64
2021-02-24
 402  3
65
Chapter 65
2021-02-24
 443  6
66
Chapter 66
2021-02-24
 383  6
67
Chapter 67
2021-02-24
 392  6
68
Chapter 68
2021-02-24
 411  6
69
Chapter 69
2021-02-24
 395  8
70
Chapter 70
2021-02-24
 395  9
71
Chapter 71
2021-02-24
 402  4
72
Chapter 72
2021-02-24
 656  39
73
Chapter 73
2021-02-27
 497  36
74
Chapter 74
2021-03-03
 444  12
75
Chapter 75
2021-03-06
 423  13
76
Chapter 76
2021-03-10
 408  17
77
Chapter 77
2021-03-13
 395  13
78
Chapter 78
2021-03-17
 375  12
79
Chapter 79
2021-03-20
 375  15
80
Chapter 80
2021-03-24
 399  15
81
Chapter 81
2021-03-27
 356  9
82
Chapter 82
2021-03-31
 348  7
83
Chapter 83
2021-04-03
 356  12
84
Chapter 84
2021-04-07
 345  8
85
Chapter 85
2021-04-10
 256  6
86
Chapter 86
2021-04-10
 221  4
87
Chapter 87
2021-04-10
 219  4
88
Chapter 88
2021-04-10
 205  5
89
Chapter 89
2021-04-10
 195  4
90
Chapter 90
2021-04-10
 322  17
91
Chapter 91
2021-04-14
 295  10
92
Chapter 92
2021-04-17
 286  8
93
Chapter 93
2021-04-21
 281  7
94
Chapter 94
2021-04-24
 253  7
95
Chapter 95
2021-04-28
 233  4
96
Chapter 96
2021-05-01
 256  8
97
Chapter 97
2021-05-05
 264  6
98
Chapter 98
2021-05-08
 269  17
99
Chapter 99
2021-05-12
 282  10
100
Chapter 100
2021-05-15
 260  6
101
Chapter 101
2021-05-19
 266  12
102
Chapter 102
2021-05-22
 231  6
103
Chapter 103
2021-05-26
 248  13
104
Chapter 104
2021-05-29
 229  12
105
Chapter 105
2021-06-02
 221  13
106
Chapter 106
2021-06-05
 257  11
107
Chapter 107
2021-06-09
 234  12
108
Chapter 108
2021-06-12
 224  11
109
Chapter 109
2021-06-16
 232  12
110
Chapter 110
2021-06-19
 236  11
111
Chapter 111
2021-06-23
 234  15
112
Chapter 112
2021-06-26
 237  20
113
Chapter 113
2021-06-30
 229  15
114
Chapter 114
2021-07-03
 222  14
115
Chapter 115
2021-07-07
 204  10
116
Chapter 116
2021-07-10
 199  10
117
Chapter 117
2021-07-14
 217  21
118
Chapter 118
2021-07-17
 221  15
119
Chapter 119
2021-07-21
 184  14
120
Chapter 120
2021-07-28
 161  13
121
Chapter 121
2021-07-31
 148  6
Đề xuất liên quan
Võ Đạo Độc Tôn
Võ Đạo Độc Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Siêu năng lực/Trùng sinh/Cung đình/Cổ đại/Tu tiên
Đồng Tu Tiên Ma
Đồng Tu Tiên Ma
Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Trùng Sinh Chí Tôn
Trùng Sinh Chí Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play