Ngoại Qua Tiên Tôn
Hành động / Hài Hước / Mạo Hiểm

Ngoại Qua Tiên Tôn

ZhuLang Comic
Ngoại Qua Tiên Tôn
Bắt đầu xem Ch.1
4.5
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 115 Episodes
1
Chapter 1
2019-10-31  618  11
2
Chapter 2
2019-10-31  424  7
3
Chapter 3
2019-10-31  399  8
4
Chapter 4
2019-10-31  365  5
5
Chapter 5
2019-10-31  422  6
6
Chapter 6
2019-10-31  350  4
7
Chapter 7
2019-10-31  332  5
8
Chapter 8
2019-10-31  364  7
9
Chapter 9
2019-10-31  330  7
10
Chapter 10
2019-10-31  414  15
11
Chapter 11
2019-11-02  381  11
12
Chapter 12
2019-11-06  335  12
13
Chapter 13
2019-11-09  347  22
14
Chapter 14
2019-11-13  316  10
15
Chapter 15
2019-11-16  326  11
16
Chapter 16
2019-11-20  321  14
17
Chapter 17
2019-11-23  287  6
18
Chapter 18
2019-11-27  294  10
19
Chapter 19
2019-11-30  271  6
20
Chapter 20
2019-12-04  279  12
21
Chapter 21
2019-12-07  295  5
22
Chapter 22
2019-12-11  263  3
23
Chapter 23
2019-12-14  260  6
24
Chapter 24
2019-12-18  279  7
25
Chapter 25
2019-12-18  248  8
26
Chapter 26
2019-12-18  245  4
27
Chapter 27
2019-12-18  220  6
28
Chapter 28
2019-12-18  251  3
29
Chapter 29
2019-12-18  242  4
30
Chapter 30
2019-12-18  226  3
31
Chapter 31
2019-12-18  235  3
32
Chapter 32
2019-12-18  238  3
33
Chapter 33
2019-12-18  239  4
34
Chapter 34
2019-12-18  339  13
35
Chapter 35
2019-12-21  289  7
36
Chapter 36
2019-12-25  248  9
37
Chapter 37
2019-12-28  261  10
38
Chapter 38
2020-01-01  214  2
39
Chapter 39
2020-01-04  235  7
40
Chapter 40
2020-01-08  211  6
41
Chapter 41
2020-01-11  226  6
42
Chapter 42
2020-01-15  219  6
43
Chapter 43
2020-01-18  222  12
44
Chapter 44
2020-01-22  212  3
45
Chapter 45
2020-01-25  206  10
46
Chapter 46
2020-01-29  196  5
47
Chapter 47
2020-02-01  207  8
48
Chapter 48
2020-02-05  190  2
49
Chapter 49
2020-02-08  194  4
50
Chapter 50
2020-02-12  195  3
51
Chapter 51
2020-02-15  199  4
52
Chapter 52
2020-02-19  195  8
53
Chapter 53
2020-02-22  187  6
54
Chapter 54
2020-02-26  188  8
55
Chapter 55
2020-02-29  201  8
56
Chapter 56
2020-03-04  181  5
57
Chapter 57
2020-03-07  192  8
58
Chapter 58
2020-03-11  181  5
59
Chapter 59
2020-03-14  186  14
60
Chapter 60
2020-03-18  173  8
61
Chapter 61
2020-03-21  181  6
62
Chapter 62
2020-03-25  171  4
63
Chapter 63
2020-03-28  177  8
64
Chapter 64
2020-04-01  159  3
65
Chapter 65
2020-04-04  151  6
66
Chapter 66
2020-04-08  141  7
67
Chapter 67
2020-04-11  144  4
68
Chapter 68
2020-04-15  136  5
69
Chapter 69
2020-04-18  157  7
70
Chapter 70
2020-04-22  157  3
71
Chapter 71
2020-04-25  156  3
72
Chapter 72
2020-04-29  147  6
73
Chapter 73
2020-05-02  151  3
74
Chapter 74
2020-05-06  139  3
75
Chapter 75
2020-05-09  137  6
76
Chapter 76
2020-05-13  137  3
77
Chapter 77
2020-05-16  138  5
78
Chapter 78
2020-05-20  137  3
79
Chapter 79
2020-05-23  120  5
80
Chapter 80
2020-05-27  118  3
81
Chapter 81
2020-05-30  118  2
82
Chapter 82
2020-06-03  105  2
83
Chapter 83
2020-06-06  105  3
84
Chapter 84
2020-06-10  99  3
85
Chapter 85
2020-06-13  103  3
86
Chapter 86
2020-06-17  100  4
87
Chapter 87
2020-06-20  98  3
88
Chapter 88
2020-06-24  89  1
89
Chapter 89
2020-06-27  95  3
90
Chapter 90
2020-07-01  88  2
91
Chapter 91
2020-07-04  96  3
92
Chapter 92
2020-07-08  73  3
93
Chapter 93
2020-07-11  82  2
94
Chapter 94
2020-07-15  72  4
95
Chapter 95
2020-07-18  84  5
96
Chapter 96
2020-07-22  87  3
97
Chapter 97
2020-07-25  85  1
98
Chapter 98
2020-07-29  89  2
99
Chapter 99
2020-08-01  80  1
100
Chapter 100
2020-08-05  78  3
101
Chapter 101
2020-08-08  75  2
102
Chapter 102
2020-08-12  70  1
103
Chapter 103
2020-08-15  73  2
104
Chapter 104
2020-08-19  68  9
105
Chapter 105
2020-08-22  66  5
106
Chapter 106
2020-08-26  60  0
107
Chapter 107
2020-08-29  58  1
108
Chapter 108
2020-09-02  57  4
109
Chapter 109
2020-09-05  60  1
110
Chapter 110
2020-09-09  60  7
111
Chapter 111
2020-09-12  55  1
112
Chapter 112
2020-09-16  43  3
113
Chapter 113
2020-09-19  42  1
114
Chapter 114
2020-09-23  39  2
115
Chapter 115
2020-09-26  29  1
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Hilma
+62 81586331815
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play