Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Đang cập nhật / Ngược / Báo thù / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Gương vỡ lại lành / Ngạo mạn / Thiên kim lụi bại
159.2M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Cô là thiên kim tiểu thư mang trên vai mối thù gia đình, anh là hào môn quyền thiếu lạnh lùng bá đạo. Sau một âm mưu lớn, cô dấn thân vào con đường rửa oan cho cha, tình một đêm bất ngờ, anh đem lòng cảm mến, một lòng một dạ. Ai đang nắm giữ vòng xoay vận mệnh, ai đang vượt qua mọi chông gai thử thách, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người hay là yêu càng sâu hận càng sâu... Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 276 chương    /    (99016)
 Đã cập nhật 276 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 33.8k  1.7k
2
Chapter 2
2018-11-07
 26.5k  1.1k
3
Chapter 3
2018-11-10
 22.6k  862
4
Chapter 4
2018-11-10
 20.1k  361
5
Chapter 5
2018-11-12
 17.8k  360
6
Chapter 6
2018-11-15
 18.7k  555
7
Chapter 7
2018-11-17
 19.3k  659
8
Chapter 8
2018-11-19
 21.5k  1k
9
Chapter 9
2018-11-20
 19.4k  473
10
Chapter 10
2018-11-22
 17.6k  482
11
Chapter 11
2018-11-24
 18.1k  717
12
Chapter 12
2018-11-26
 19.6k  571
13
Chapter 13
2018-11-29
 19.4k  564
14
Chapter 14
2018-12-01
 17.3k  469
15
Chapter 15
2018-12-03
 17.6k  525
16
Chapter 16
2018-12-06
 15k  480
17
Chapter 17
2018-12-08
 15.1k  242
18
Chapter 18
2018-12-10
 16.3k  308
19
Chapter 19
2018-12-12
 16.5k  365
20
Chapter 20
2018-12-12
 15.6k  394
21
Chapter 21
2018-12-12
 14.5k  313
22
Chapter 22
2018-12-12
 13.8k  427
23
Chapter 23
2018-12-12
 15.5k  422
24
Chapter 24
2018-12-12
 14.2k  402
25
Chapter 25
2018-12-12
 14.8k  425
26
Chapter 26
2018-12-12
 14.1k  314
27
Chapter 27
2018-12-13
 14.5k  278
28
Chapter 28
2018-12-15
 14.8k  278
29
Chapter 29
2018-12-17
 14.7k  320
30
Chapter 30
2018-12-20
 14.6k  380
31
Chapter 31
2018-12-22
 14.9k  643
32
Chapter 32
2018-12-24
 14k  377
33
Chapter 33
2018-12-27
 14.3k  726
34
Chapter 34
2018-12-29
 12.2k  275
35
Chapter 35
2018-12-31
 13.5k  526
36
Chapter 36
2019-01-03
 14.2k  778
37
Chapter 37
2019-01-05
 14.5k  710
38
Chapter 38
2019-01-07
 13.5k  396
39
Chapter 39
2019-01-10
 14.9k  746
40
Chapter 40
2019-01-12
 13.9k  435
41
Chapter 41
2019-01-14
 12.9k  434
42
Chapter 42
2019-01-17
 14.1k  438
43
Chapter 43
2019-01-19
 13.5k  717
44
Chapter 44
2019-01-21
 12.5k  257
45
Chapter 45
2019-01-24
 12.2k  414
46
Chapter 46
2019-01-26
 12.6k  324
47
Chapter 47
2019-01-28
 14.1k  577
48
Chapter 48
2019-01-31
 13.4k  295
49
Chapter 49
2019-02-02
 12.9k  462
50
Chapter 50
2019-02-04
 11.9k  532
51
Chapter 51
2019-02-07
 12.3k  203
52
Chapter 52
2019-02-09
 12.8k  342
53
Chapter 53
2019-02-11
 11.3k  740
54
Chapter 54
2019-02-14
 12k  369
55
Chapter 55
2019-02-16
 11.2k  271
56
Chapter 56
2019-02-18
 12.3k  426
57
Chapter 57
2019-02-21
 12.8k  247
58
Chapter 58
2019-02-23
 12.6k  263
59
Chapter 59
2019-02-25
 12.3k  542
60
Chapter 60
2019-02-28
 11.6k  258
61
Chapter 61
2019-03-02
 13k  227
62
Chapter 62
2019-03-04
 16.1k  2.4k
63
Chapter 63
2019-03-07
 12.7k  400
64
Chapter 64
2019-03-09
 11.1k  215
65
Chapter 65
2019-03-11
 11k  528
66
Chapter 66
2019-03-14
 10.9k  399
67
Chapter 67
2019-03-16
 10.4k  354
68
Chapter 68
2019-03-18
 11k  297
69
Chapter 69
2019-03-21
 10.4k  207
70
Chapter 70
2019-03-23
 10.4k  301
71
Chapter 71
2019-03-25
 12k  327
72
Chapter 72
2019-03-28
 10.6k  582
73
Chapter 73
2019-03-30
 10.3k  539
74
Chapter 74
2019-04-01
 10.1k  288
75
Chapter 75
2019-04-04
 10k  783
76
Chapter 76
2019-04-06
 10.2k  635
77
Chapter 77
2019-04-08
 10.4k  282
78
Chapter 78
2019-04-11
 10k  157
79
Chapter 79
2019-04-13
 10k  291
80
Chapter 80
2019-04-18
 10.3k  332
81
Chapter 81
2019-04-20
 10.1k  236
82
Chapter 82
2019-04-25
 10.7k  306
83
Chapter 83
2019-04-27
 10.2k  330
84
Chapter 84
2019-05-02
 10k  155
85
Chapter 85
2019-05-04
 10.4k  496
86
Chapter 86
2019-05-26
 10k  253
87
Chapter 87
2019-05-28
 9.8k  251
88
Chapter 88
2019-06-02
 9.5k  153
89
Chapter 89
2019-06-03
 9.8k  280
90
Chapter 90
2019-06-03
 9.4k  231
91
Chapter 91
2019-06-03
 9.3k  273
92
Chapter 92
2019-06-03
 8.9k  171
93
Chapter 93
2019-06-03
 9.1k  187
94
Chapter 94
2019-06-03
 9.8k  229
95
Chapter 95
2019-06-03
 9.4k  320
96
Chapter 96
2019-06-03
 8.7k  247
97
Chapter 97
2019-06-03
 8.9k  1.2k
98
Chapter 98
2019-06-03
 9.3k  263
99
Chapter 99
2019-06-04
 9.4k  369
100
Chapter 100
2019-06-09
 9.3k  261
101
Chapter 101
2019-06-11
 9k  407
102
Chapter 102
2019-06-16
 9.3k  450
103
Chapter 103
2019-06-18
 9.2k  271
104
Chapter 104
2019-06-23
 10.3k  362
105
Chapter 105
2019-06-25
 10.5k  392
106
Chapter 106
2019-06-30
 9.3k  231
107
Chapter 107
2019-07-02
 9.1k  213
108
Chapter 108
2019-07-07
 8.5k  172
109
Chapter 109
2019-07-09
 9.5k  263
110
Chapter 110
2019-07-14
 9.4k  531
111
Chapter 111
2019-07-16
 9.4k  357
112
Chapter 112
2019-07-21
 8.6k  194
113
Chapter 113
2019-07-23
 8.4k  208
114
Chapter 114
2019-07-28
 8.8k  264
115
Chapter 115
2019-07-30
 8.9k  191
116
Chapter 116
2019-08-04
 8.1k  175
117
Chapter 117
2019-08-06
 8.1k  293
118
Chapter 118
2019-08-11
 8.4k  242
119
Chapter 119
2019-08-13
 8.5k  340
120
Chapter 120
2019-08-18
 8.4k  472
121
Chapter 121
2019-08-20
 8.6k  285
122
Chapter 122
2019-08-25
 8.7k  281
123
Chapter 123
2019-08-27
 8.8k  401
124
Chapter 124
2019-09-01
 8.8k  298
125
Chapter 125
2019-09-03
 8.9k  715
126
Chapter 126
2019-09-08
 9.4k  326
127
Chapter 127
2019-09-10
 8.6k  615
128
Chapter 128
2019-09-15
 8.4k  216
129
Chapter 129
2019-09-17
 8.1k  179
130
Chapter 130
2019-09-18
 8.3k  404
131
Chapter 131
2019-09-18
 7.2k  511
132
Chapter 132
2019-09-18
 7.1k  174
133
Chapter 133
2019-09-18
 7.2k  335
134
Chapter 134
2019-09-18
 7.1k  212
135
Chapter 135
2019-09-18
 8k  209
136
Chapter 136
2019-09-18
 7.1k  141
137
Chapter 137
2019-09-18
 7k  147
138
Chapter 138
2019-09-18
 7.1k  201
139
Chapter 139
2019-09-18
 8.1k  274
140
Chapter 140
2019-09-22
 8k  268
141
Chapter 141
2019-09-24
 8.4k  389
142
Chapter 142
2019-09-29
 8.6k  334
143
Chapter 143
2019-10-01
 8.8k  786
144
Chapter 144
2019-10-06
 8.1k  297
145
Chapter 145
2019-10-08
 9.1k  507
146
Chapter 146
2019-10-13
 8.4k  330
147
Chapter 147
2019-10-15
 9k  523
148
Chapter 148
2019-10-20
 8.2k  249
149
Chapter 149
2019-10-22
 7.8k  270
150
Chapter 150
2019-10-27
 8k  154
151
Chapter 151
2019-10-29
 7.3k  183
152
Chapter 152
2019-11-03
 7.6k  178
153
Chapter 153
2019-11-05
 7.4k  177
154
Chapter 154
2019-11-10
 7.9k  206
155
Chapter 155
2019-11-12
 9k  519
156
Chapter 156
2019-11-17
 8.4k  388
157
Chapter 157
2019-11-19
 8.8k  267
158
Chapter 158
2019-11-24
 7.2k  215
159
Chapter 159
2019-11-26
 7.8k  277
160
Chapter 160
2019-12-01
 8.2k  274
161
Chapter 161
2019-12-03
 8.5k  357
162
Chapter 162
2019-12-08
 8.2k  374
163
Chapter 163
2019-12-10
 7.9k  193
164
Chapter 164
2019-12-13
 6.8k  215
165
Chapter 165
2019-12-13
 7.6k  235
166
Chapter 166
2019-12-13
 6.6k  199
167
Chapter 167
2019-12-13
 6.2k  182
168
Chapter 168
2019-12-13
 6.7k  209
169
Chapter 169
2019-12-13
 7.5k  401
170
Chapter 170
2019-12-13
 6.1k  434
171
Chapter 171
2019-12-13
 6.1k  193
172
Chapter 172
2019-12-13
 6.5k  383
173
Chapter 173
2019-12-13
 6.5k  221
174
Chapter 174
2019-12-15
 7.7k  640
175
Chapter 175
2019-12-17
 8.2k  1.1k
176
Chapter 176
2019-12-22
 7.1k  157
177
Chapter 177
2019-12-24
 6.8k  212
178
Chapter 178
2019-12-29
 6.4k  191
179
Chapter 179
2019-12-31
 6.7k  219
180
Chapter 180
2020-01-02
 6.8k  165
181
Chapter 181
2020-01-02
 6.1k  111
182
Chapter 182
2020-01-02
 5.5k  72
183
Chapter 183
2020-01-02
 5.9k  111
184
Chapter 184
2020-01-02
 6k  139
185
Chapter 185
2020-01-02
 5.8k  116
186
Chapter 186
2020-01-02
 6k  147
187
Chapter 187
2020-01-02
 5.5k  128
188
Chapter 188
2020-01-02
 5.4k  416
189
Chapter 189
2020-01-02
 6.2k  213
190
Chapter 190
2020-01-05
 5.6k  460
191
Chapter 191
2020-01-07
 6k  285
192
Chapter 192
2020-01-12
 5.6k  258
193
Chapter 193
2020-01-14
 6.2k  495
194
Chapter 194
2020-01-19
 6k  259
195
Chapter 195
2020-01-21
 6.2k  502
196
Chapter 196
2020-01-26
 6.7k  329
197
Chapter 197
2020-01-28
 6.7k  441
198
Chapter 198
2020-02-02
 6k  299
199
Chapter 199
2020-02-04
 6.3k  404
200
Chapter 200
2020-02-09
 6.3k  134
201
Chapter 201
2020-02-11
 6.7k  338
202
Chapter 202
2020-02-16
 6.4k  377
203
Chapter 203
2020-02-17
 6k  254
204
Chapter 204
2020-02-17
 6.1k  194
205
Chapter 205
2020-02-17
 6.4k  209
206
Chapter 206
2020-02-17
 5.6k  156
207
Chapter 207
2020-02-17
 5.8k  173
208
Chapter 208
2020-02-17
 5.6k  139
209
Chapter 209
2020-02-17
 5.6k  182
210
Chapter 210
2020-02-17
 5.3k  134
211
Chapter 211
2020-02-17
 5.3k  132
212
Chapter 212
2020-02-17
 6k  293
213
Chapter 213
2020-02-18
 7.1k  751
214
Chapter 214
2020-02-23
 6.7k  381
215
Chapter 215
2020-02-25
 7k  530
216
Chapter 216
2020-03-01
 6.7k  361
217
Chapter 217
2020-03-03
 7.2k  437
218
Chapter 218
2020-03-08
 6.3k  297
219
Chapter 219
2020-03-10
 7k  407
220
Chapter 220
2020-03-15
 7.2k  245
221
Chapter 221
2020-03-17
 7.7k  731
222
Chapter 222
2020-03-22
 6.8k  361
223
Chapter 223
2020-03-22
 5.7k  288
224
Chapter 224
2020-03-22
 5.7k  94
225
Chapter 225
2020-03-22
 5.8k  186
226
Chapter 226
2020-03-22
 5.8k  102
227
Chapter 227
2020-03-22
 6.2k  231
228
Chapter 228
2020-03-22
 6.4k  344
229
Chapter 229
2020-03-22
 6.2k  312
230
Chapter 230
2020-03-22
 6.7k  217
231
Chapter 231
2020-03-22
 6.3k  327
232
Chapter 232
2020-03-22
 7.2k  678
233
Chapter 233
2020-03-24
 8.2k  940
234
Chapter 234
2020-03-29
 7.7k  380
235
Chapter 235
2020-03-31
 8.2k  590
236
Chapter 236
2020-04-05
 7.8k  319
237
Chapter 237
2020-04-07
 7.6k  340
238
Chapter 238
2020-04-12
 7.2k  303
239
Chapter 239
2020-04-14
 7.4k  359
240
Chapter 240
2020-04-19
 6.9k  205
241
Chapter 241
2020-04-19
 6.1k  219
242
Chapter 242
2020-04-19
 5.4k  101
243
Chapter 243
2020-04-19
 5.6k  83
244
Chapter 244
2020-04-19
 5.5k  121
245
Chapter 245
2020-04-19
 5.9k  122
246
Chapter 246
2020-04-19
 5.8k  122
247
Chapter 247
2020-04-19
 5.6k  118
248
Chapter 248
2020-04-19
 5.6k  162
249
Chapter 249
2020-04-19
 5.6k  152
250
Chapter 250
2020-04-19
 7.3k  570
251
Chapter 251
2020-04-21
 7.3k  377
252
Chapter 252
2020-04-26
 6.7k  266
253
Chapter 253
2020-04-28
 7k  334
254
Chapter 254
2020-05-03
 6.9k  252
255
Chapter 255
2020-05-05
 7.2k  280
256
Chapter 256
2020-05-10
 6.5k  241
257
Chapter 257
2020-05-12
 6.8k  287
258
Chapter 258
2020-05-17
 6.5k  153
259
Chapter 259
2020-05-19
 6.4k  237
260
Chapter 260
2020-05-24
 5.9k  195
261
Chapter 261
2020-05-24
 5.4k  94
262
Chapter 262
2020-05-24
 5.3k  102
263
Chapter 263
2020-05-24
 5.2k  77
264
Chapter 264
2020-05-24
 5.2k  92
265
Chapter 265
2020-05-24
 5.3k  71
266
Chapter 266
2020-05-24
 5.3k  101
267
Chapter 267
2020-05-24
 5.6k  86
268
Chapter 268
2020-05-24
 5.8k  189
269
Chapter 269
2020-05-24
 5.9k  82
270
Chapter 270
2020-05-24
 6.3k  99
271
Chapter 271
2020-05-24
 6.7k  104
272
Chapter 272
2020-05-24
 6.9k  283
273
Chapter 273
2020-05-24
 6.7k  140
274
Chapter 274
2020-05-24
 7.5k  496
275
Chapter 275
2020-05-24
 7.6k  489
276
Chapter 276
2020-05-24
 19.7k  3.2k
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Tiểu Thư Đỏng Đảnh
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đang cập nhật/Ngọt sủng/Nữ cường/Đô thị/Sảng văn/Trốn cưới/Lăng nhăng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play