Boss Ca Ca Khó Tính
Boss Ca Ca Khó Tính
Boss Ca Ca Khó Tính
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Ngược / Drama / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Gương vỡ lại lành / Gặp gỡ cẩu huyết / Chiếm hữu cao / Nghe lời
89.4M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Lâm Vũ Manh, vì giúp cô bạn thân nên đã đóng giả làm tiểu tam đi PK với chính chủ, không ngờ lại nhỡ tay làm xước xế hộp đắt tiền của tổng tài Quý thị - Quý Lăng Túc. Thay vì bồi thường, cô bị ép trở thành vị hôn thê của Quý Lăng Túc để anh ta trả thù cha mình ... Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 304 chương    /    (32101)
 Đã cập nhật 304 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-12-10
 23k  1.6k
2
Chapter 2
2018-12-10
 16.5k  448
3
Chapter 3
2018-12-10
 15.3k  321
4
Chapter 4
2018-12-10
 13.1k  236
5
Chapter 5
2018-12-10
 14.5k  401
6
Chapter 6
2018-12-10
 13.8k  556
7
Chapter 7
2018-12-10
 14.4k  715
8
Chapter 8
2018-12-10
 11.6k  250
9
Chapter 9
2018-12-11
 11.2k  157
10
Chapter 10
2018-12-13
 12.2k  544
11
Chapter 11
2018-12-18
 11.2k  300
12
Chapter 12
2018-12-20
 10.3k  187
13
Chapter 13
2018-12-25
 10.4k  198
14
Chapter 14
2018-12-27
 10.2k  178
15
Chapter 15
2019-01-01
 11.8k  430
16
Chapter 16
2019-01-03
 10.6k  254
17
Chapter 17
2019-01-08
 10.6k  211
18
Chapter 18
2019-01-10
 9.9k  158
19
Chapter 19
2019-01-15
 9.5k  183
20
Chapter 20
2019-01-17
 11.4k  845
21
Chapter 21
2019-01-22
 10.2k  155
22
Chapter 22
2019-01-24
 9.6k  141
23
Chapter 23
2019-01-29
 9.7k  144
24
Chapter 24
2019-01-31
 9.4k  171
25
Chapter 25
2019-02-05
 9.6k  242
26
Chapter 26
2019-02-07
 9.2k  219
27
Chapter 27
2019-02-12
 9.2k  323
28
Chapter 28
2019-02-14
 9.2k  233
29
Chapter 29
2019-02-19
 9.1k  98
30
Chapter 30
2019-02-21
 9.2k  151
31
Chapter 31
2019-02-26
 8.6k  105
32
Chapter 32
2019-02-28
 8.7k  251
33
Chapter 33
2019-03-05
 8.1k  126
34
Chapter 34
2019-03-07
 8.8k  128
35
Chapter 35
2019-03-12
 8.8k  107
36
Chapter 36
2019-03-14
 8.4k  170
37
Chapter 37
2019-03-19
 7.9k  132
38
Chapter 38
2019-03-21
 8.2k  183
39
Chapter 39
2019-03-26
 7.8k  142
40
Chapter 40
2019-03-28
 7.8k  173
41
Chapter 41
2019-04-02
 7.9k  231
42
Chapter 42
2019-04-04
 7.4k  91
43
Chapter 43
2019-04-09
 7.6k  88
44
Chapter 44
2019-04-11
 7.2k  270
45
Chapter 45
2019-04-16
 6.9k  129
46
Chapter 46
2019-04-18
 6.9k  66
47
Chapter 47
2019-04-23
 8.1k  150
48
Chapter 48
2019-04-25
 8.5k  284
49
Chapter 49
2019-04-30
 7.9k  115
50
Chapter 50
2019-05-02
 7k  119
51
Chapter 51
2019-05-07
 6.2k  109
52
Chapter 52
2019-05-09
 6.1k  210
53
Chapter 53
2019-05-14
 6k  119
54
Chapter 54
2019-05-16
 5.9k  142
55
Chapter 55
2019-05-21
 6k  82
56
Chapter 56
2019-05-23
 6.3k  98
57
Chapter 57
2019-05-26
 6.2k  87
58
Chapter 58
2019-05-30
 6.1k  127
59
Chapter 59
2019-05-31
 6.3k  62
60
Chapter 60
2019-05-31
 5.9k  55
61
Chapter 61
2019-05-31
 6.3k  82
62
Chapter 62
2019-05-31
 6.1k  81
63
Chapter 63
2019-05-31
 5.6k  41
64
Chapter 64
2019-05-31
 5.5k  66
65
Chapter 65
2019-05-31
 5.4k  39
66
Chapter 66
2019-05-31
 6k  104
67
Chapter 67
2019-05-31
 5.4k  54
68
Chapter 68
2019-05-31
 5.8k  70
69
Chapter 69
2019-06-02
 5.6k  70
70
Chapter 70
2019-06-06
 5.5k  149
71
Chapter 71
2019-06-09
 5.6k  148
72
Chapter 72
2019-06-13
 5.8k  135
73
Chapter 73
2019-06-16
 5.6k  110
74
Chapter 74
2019-06-20
 5.7k  117
75
Chapter 75
2019-06-23
 5.4k  96
76
Chapter 76
2019-06-27
 5.9k  272
77
Chapter 77
2019-06-30
 5.5k  102
78
Chapter 78
2019-07-04
 5.5k  68
79
Chapter 79
2019-07-07
 5.6k  129
80
Chapter 80
2019-07-11
 5.8k  145
81
Chapter 81
2019-07-14
 5.5k  115
82
Chapter 82
2019-07-15
 5.5k  123
83
Chapter 83
2019-07-18
 5.4k  56
84
Chapter 84
2019-07-21
 5.6k  102
85
Chapter 85
2019-07-22
 6.2k  87
86
Chapter 86
2019-07-25
 5.3k  58
87
Chapter 87
2019-07-28
 5.2k  72
88
Chapter 88
2019-07-29
 5.2k  45
89
Chapter 89
2019-08-01
 5k  84
90
Chapter 90
2019-08-04
 5.1k  60
91
Chapter 91
2019-08-05
 5.3k  149
92
Chapter 92
2019-08-08
 4.8k  69
93
Chapter 93
2019-08-11
 4.4k  80
94
Chapter 94
2019-08-12
 4.5k  75
95
Chapter 95
2019-08-15
 4.7k  87
96
Chapter 96
2019-08-18
 4.6k  118
97
Chapter 97
2019-08-19
 4.8k  83
98
Chapter 98
2019-08-22
 4.4k  80
99
Chapter 99
2019-08-25
 4.2k  55
100
Chapter 100
2019-08-26
 4.2k  48
101
Chapter 101
2019-08-29
 4.4k  42
102
Chapter 102
2019-08-31
 4.7k  93
103
Chapter 103
2019-08-31
 4.7k  51
104
Chapter 104
2019-08-31
 4k  55
105
Chapter 105
2019-08-31
 4k  34
106
Chapter 106
2019-08-31
 3.9k  50
107
Chapter 107
2019-08-31
 4k  34
108
Chapter 108
2019-08-31
 4k  25
109
Chapter 109
2019-08-31
 4.2k  58
110
Chapter 110
2019-08-31
 4.7k  54
111
Chapter 111
2019-08-31
 4.9k  103
112
Chapter 112
2019-08-31
 3.9k  49
113
Chapter 113
2019-08-31
 3.9k  48
114
Chapter 114
2019-08-31
 4k  78
115
Chapter 115
2019-08-31
 3.7k  56
116
Chapter 116
2019-08-31
 3.8k  51
117
Chapter 117
2019-08-31
 3.6k  35
118
Chapter 118
2019-08-31
 3.8k  68
119
Chapter 119
2019-08-31
 3.7k  89
120
Chapter 120
2019-08-31
 3.8k  47
121
Chapter 121
2019-08-31
 4.4k  94
122
Chapter 122
2019-09-01
 5.4k  121
123
Chapter 123
2019-09-02
 4.6k  85
124
Chapter 124
2019-09-05
 3.8k  45
125
Chapter 125
2019-09-08
 3.8k  70
126
Chapter 126
2019-09-09
 3.9k  77
127
Chapter 127
2019-09-12
 3.8k  65
128
Chapter 128
2019-09-15
 3.6k  57
129
Chapter 129
2019-09-16
 3.5k  57
130
Chapter 130
2019-09-19
 3.7k  58
131
Chapter 131
2019-09-22
 3.7k  94
132
Chapter 132
2019-09-23
 3.7k  148
133
Chapter 133
2019-09-26
 3.6k  100
134
Chapter 134
2019-09-26
 3.3k  79
135
Chapter 135
2019-09-26
 3.3k  28
136
Chapter 136
2019-09-26
 3.4k  47
137
Chapter 137
2019-09-26
 3.6k  60
138
Chapter 138
2019-09-26
 3.8k  40
139
Chapter 139
2019-09-26
 3.5k  44
140
Chapter 140
2019-09-26
 3.3k  23
141
Chapter 141
2019-09-26
 3.5k  35
142
Chapter 142
2019-09-26
 3.3k  39
143
Chapter 143
2019-09-26
 3.6k  65
144
Chapter 144
2019-09-29
 3.6k  64
145
Chapter 145
2019-09-30
 3.7k  65
146
Chapter 146
2019-10-03
 3.7k  51
147
Chapter 147
2019-10-06
 3.4k  39
148
Chapter 148
2019-10-07
 3.5k  46
149
Chapter 149
2019-10-10
 3.2k  39
150
Chapter 150
2019-10-13
 3.2k  41
151
Chapter 151
2019-10-14
 3.4k  53
152
Chapter 152
2019-10-17
 3.2k  42
153
Chapter 153
2019-10-20
 2.9k  64
154
Chapter 154
2019-10-21
 2.9k  55
155
Chapter 155
2019-10-23
 3.2k  57
156
Chapter 156
2019-10-23
 3k  86
157
Chapter 157
2019-10-23
 2.9k  119
158
Chapter 158
2019-10-23
 2.9k  27
159
Chapter 159
2019-10-23
 3.2k  30
160
Chapter 160
2019-10-23
 3.2k  79
161
Chapter 161
2019-10-23
 3.2k  71
162
Chapter 162
2019-10-23
 2.9k  24
163
Chapter 163
2019-10-23
 3.2k  42
164
Chapter 164
2019-10-23
 4k  94
165
Chapter 165
2019-10-24
 3.7k  42
166
Chapter 166
2019-10-27
 3k  72
167
Chapter 167
2019-10-28
 3.1k  47
168
Chapter 168
2019-10-31
 3k  48
169
Chapter 169
2019-11-03
 3k  29
170
Chapter 170
2019-11-04
 3k  47
171
Chapter 171
2019-11-07
 2.8k  44
172
Chapter 172
2019-11-10
 2.9k  48
173
Chapter 173
2019-11-11
 3.2k  65
174
Chapter 174
2019-11-14
 3.2k  36
175
Chapter 175
2019-11-17
 2.9k  47
176
Chapter 176
2019-11-18
 2.9k  39
177
Chapter 177
2019-11-21
 2.8k  38
178
Chapter 178
2019-11-24
 2.9k  48
179
Chapter 179
2019-11-25
 3.1k  97
180
Chapter 180
2019-11-28
 2.7k  38
181
Chapter 181
2019-12-01
 2.7k  21
182
Chapter 182
2019-12-02
 2.6k  43
183
Chapter 183
2019-12-05
 2.7k  30
184
Chapter 184
2019-12-08
 2.7k  45
185
Chapter 185
2019-12-09
 2.9k  50
186
Chapter 186
2019-12-12
 3.1k  55
187
Chapter 187
2019-12-15
 3.5k  127
188
Chapter 188
2019-12-16
 3k  49
189
Chapter 189
2019-12-19
 2.8k  30
190
Chapter 190
2019-12-19
 2.9k  26
191
Chapter 191
2019-12-19
 2.7k  33
192
Chapter 192
2019-12-19
 2.6k  26
193
Chapter 193
2019-12-19
 2.5k  17
194
Chapter 194
2019-12-19
 2.4k  28
195
Chapter 195
2019-12-19
 2.5k  27
196
Chapter 196
2019-12-19
 2.4k  11
197
Chapter 197
2019-12-19
 2.4k  26
198
Chapter 198
2019-12-19
 2.5k  7
199
Chapter 199
2019-12-19
 2.9k  80
200
Chapter 200
2019-12-22
 3.1k  39
201
Chapter 201
2019-12-23
 3k  63
202
Chapter 202
2019-12-26
 3k  48
203
Chapter 203
2019-12-29
 2.9k  63
204
Chapter 204
2019-12-30
 3.2k  50
205
Chapter 205
2020-01-02
 3.6k  38
206
Chapter 206
2020-01-05
 3.2k  78
207
Chapter 207
2020-01-06
 2.9k  46
208
Chapter 208
2020-01-09
 2.9k  40
209
Chapter 209
2020-01-12
 3.1k  103
210
Chapter 210
2020-01-13
 3.1k  239
211
Chapter 211
2020-01-16
 2.9k  44
212
Chapter 212
2020-01-19
 3k  54
213
Chapter 213
2020-01-20
 3.2k  85
214
Chapter 214
2020-01-23
 2.8k  33
215
Chapter 215
2020-01-26
 2.7k  62
216
Chapter 216
2020-01-27
 2.7k  78
217
Chapter 217
2020-01-30
 2.8k  50
218
Chapter 218
2020-02-02
 2.8k  36
219
Chapter 219
2020-02-03
 3k  88
220
Chapter 220
2020-02-06
 2.7k  65
221
Chapter 221
2020-02-09
 3k  90
222
Chapter 222
2020-02-10
 2.9k  44
223
Chapter 223
2020-02-13
 2.8k  45
224
Chapter 224
2020-02-16
 2.9k  26
225
Chapter 225
2020-02-17
 3k  72
226
Chapter 226
2020-02-20
 2.8k  58
227
Chapter 227
2020-02-23
 2.7k  25
228
Chapter 228
2020-02-24
 2.9k  57
229
Chapter 229
2020-02-27
 3.1k  45
230
Chapter 230
2020-03-01
 2.8k  55
231
Chapter 231
2020-03-02
 3k  45
232
Chapter 232
2020-03-05
 3.6k  339
233
Chapter 233
2020-03-08
 2.8k  75
234
Chapter 234
2020-03-09
 2.9k  47
235
Chapter 235
2020-03-12
 2.8k  115
236
Chapter 236
2020-03-15
 3.1k  60
237
Chapter 237
2020-03-16
 2.9k  70
238
Chapter 238
2020-03-19
 2.8k  93
239
Chapter 239
2020-03-22
 2.8k  32
240
Chapter 240
2020-03-23
 3k  43
241
Chapter 241
2020-03-26
 2.8k  81
242
Chapter 242
2020-03-29
 2.8k  61
243
Chapter 243
2020-03-30
 3.1k  151
244
Chapter 244
2020-04-02
 3.1k  65
245
Chapter 245
2020-04-05
 3k  48
246
Chapter 246
2020-04-06
 3.1k  126
247
Chapter 247
2020-04-09
 2.8k  52
248
Chapter 248
2020-04-12
 3k  43
249
Chapter 249
2020-04-13
 2.9k  50
250
Chapter 250
2020-04-16
 3k  73
251
Chapter 251
2020-04-19
 2.9k  42
252
Chapter 252
2020-04-20
 2.9k  323
253
Chapter 253
2020-04-23
 2.8k  46
254
Chapter 254
2020-04-26
 2.6k  60
255
Chapter 255
2020-04-27
 2.7k  86
256
Chapter 256
2020-04-29
 2.4k  33
257
Chapter 257
2020-04-29
 2.3k  58
258
Chapter 258
2020-04-29
 2.7k  113
259
Chapter 259
2020-04-29
 2.5k  109
260
Chapter 260
2020-04-29
 2.4k  69
261
Chapter 261
2020-04-29
 2.3k  47
262
Chapter 262
2020-04-29
 2.6k  371
263
Chapter 263
2020-04-29
 2.4k  77
264
Chapter 264
2020-04-29
 2.3k  29
265
Chapter 265
2020-04-29
 2.9k  79
266
Chapter 266
2020-04-30
 3k  114
267
Chapter 267
2020-05-03
 2.7k  54
268
Chapter 268
2020-05-04
 2.9k  171
269
Chapter 269
2020-05-07
 2.7k  308
270
Chapter 270
2020-05-10
 2.6k  122
271
Chapter 271
2020-05-11
 2.6k  253
272
Chapter 272
2020-05-14
 2.4k  129
273
Chapter 273
2020-05-17
 2.5k  306
274
Chapter 274
2020-05-18
 2.5k  159
275
Chapter 275
2020-05-21
 2.3k  66
276
Chapter 276
2020-05-21
 2.2k  35
277
Chapter 277
2020-05-21
 2.2k  60
278
Chapter 278
2020-05-21
 2.1k  78
279
Chapter 279
2020-05-21
 2.2k  53
280
Chapter 280
2020-05-21
 2k  10
281
Chapter 281
2020-05-21
 2k  36
282
Chapter 282
2020-05-21
 2k  27
283
Chapter 283
2020-05-21
 1.9k  28
284
Chapter 284
2020-05-21
 1.9k  47
285
Chapter 285
2020-05-21
 1.8k  20
286
Chapter 286
2020-05-21
 1.9k  47
287
Chapter 287
2020-05-21
 1.8k  23
288
Chapter 288
2020-05-21
 1.8k  32
289
Chapter 289
2020-05-21
 2k  17
290
Chapter 290
2020-05-21
 2.4k  117
291
Chapter 291
2020-05-24
 2.4k  80
292
Chapter 292
2020-05-25
 2.7k  114
293
Chapter 293
2020-05-28
 2.4k  48
294
Chapter 294
2020-05-31
 2.6k  84
295
Chapter 295
2020-06-01
 2.5k  65
296
Chapter 296
2020-06-04
 2.4k  45
297
Chapter 297
2020-06-07
 2.3k  49
298
Chapter 298
2020-06-08
 2.5k  65
299
Chapter 299
2020-06-11
 2.5k  41
300
Chapter 300
2020-06-14
 2.4k  65
301
Chapter 301
2020-06-15
 2.4k  37
302
Chapter 302
2020-06-18
 2.4k  40
303
Chapter 303
2020-06-21
 2.6k  41
304
Chapter 304
2020-06-22
 6.3k  622
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play