Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Ngược / Nữ cường / Drama / Bá đạo / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Gặp gỡ cẩu huyết / Chiếm hữu cao
122.4M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Chuyện xúi quẩy nhất trong đời Lâm Mặc Bái đại khái là sơ ý nhìn trộm Tống Thanh Tiêu cái tên đại ma vương, còn biết được bí mật động trời của hắn. Xấu hổ đến phát điên, hắn trói luôn cô ở bên cạnh, vốn chỉ để cho bõ tức, nhưng rồi lại bị cô quấn lấy, không sao thoát ra được. Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 334 chương    /    (44022)
 Đã cập nhật 334 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-26
 26.6k  1.3k
2
Chapter 2
2019-10-26
 17.5k  372
3
Chapter 3
2019-10-26
 17.8k  354
4
Chapter 4
2019-10-26
 16.5k  195
5
Chapter 5
2019-10-26
 16.5k  399
6
Chapter 6
2019-10-26
 16.4k  345
7
Chapter 7
2019-10-26
 16.9k  286
8
Chapter 8
2019-10-26
 17.2k  450
9
Chapter 9
2019-10-26
 15.1k  163
10
Chapter 10
2019-10-26
 16.8k  443
11
Chapter 11
2019-10-26
 15.3k  204
12
Chapter 12
2019-10-26
 14.5k  480
13
Chapter 13
2019-10-26
 13.9k  475
14
Chapter 14
2019-10-26
 13.7k  249
15
Chapter 15
2019-10-26
 14k  193
16
Chapter 16
2019-10-26
 13.5k  221
17
Chapter 17
2019-10-26
 14.5k  307
18
Chapter 18
2019-10-26
 15.1k  354
19
Chapter 19
2019-10-26
 15.3k  494
20
Chapter 20
2019-10-26
 14.7k  269
21
Chapter 21
2019-10-28
 13.3k  265
22
Chapter 22
2019-10-30
 12.3k  181
23
Chapter 23
2019-10-31
 13.2k  268
24
Chapter 24
2019-11-04
 13.1k  234
25
Chapter 25
2019-11-04
 11.2k  131
26
Chapter 26
2019-11-04
 12.6k  301
27
Chapter 27
2019-11-04
 13.2k  637
28
Chapter 28
2019-11-04
 11.4k  113
29
Chapter 29
2019-11-04
 11.3k  94
30
Chapter 30
2019-11-04
 12.2k  155
31
Chapter 31
2019-11-04
 11.5k  276
32
Chapter 32
2019-11-04
 11.4k  228
33
Chapter 33
2019-11-04
 12.3k  339
34
Chapter 34
2019-11-04
 12.1k  223
35
Chapter 35
2019-11-06
 11k  329
36
Chapter 36
2019-11-07
 12.4k  366
37
Chapter 37
2019-11-11
 11.4k  316
38
Chapter 38
2019-11-13
 10.2k  156
39
Chapter 39
2019-11-14
 10.6k  190
40
Chapter 40
2019-11-18
 10.1k  263
41
Chapter 41
2019-11-20
 10k  263
42
Chapter 42
2019-11-21
 11.9k  289
43
Chapter 43
2019-11-25
 12.1k  576
44
Chapter 44
2019-11-27
 9.7k  159
45
Chapter 45
2019-11-28
 9.5k  124
46
Chapter 46
2019-12-02
 9.3k  106
47
Chapter 47
2019-12-04
 9.1k  128
48
Chapter 48
2019-12-05
 9.5k  81
49
Chapter 49
2019-12-09
 9.9k  247
50
Chapter 50
2019-12-11
 10.2k  169
51
Chapter 51
2019-12-12
 11.9k  473
52
Chapter 52
2019-12-16
 9.2k  126
53
Chapter 53
2019-12-18
 9.8k  161
54
Chapter 54
2019-12-19
 8.6k  106
55
Chapter 55
2019-12-23
 9k  102
56
Chapter 56
2019-12-25
 9.6k  326
57
Chapter 57
2019-12-26
 11.2k  304
58
Chapter 58
2019-12-30
 10.3k  464
59
Chapter 59
2019-12-30
 9.3k  146
60
Chapter 60
2019-12-30
 8.8k  73
61
Chapter 61
2019-12-30
 8.9k  173
62
Chapter 62
2019-12-30
 8.5k  377
63
Chapter 63
2019-12-30
 9.2k  180
64
Chapter 64
2019-12-30
 9.7k  203
65
Chapter 65
2019-12-30
 10k  289
66
Chapter 66
2019-12-30
 11.1k  528
67
Chapter 67
2019-12-30
 10.4k  229
68
Chapter 68
2019-12-30
 9.2k  102
69
Chapter 69
2020-01-01
 9.4k  241
70
Chapter 70
2020-01-02
 9.1k  251
71
Chapter 71
2020-01-06
 8.6k  138
72
Chapter 72
2020-01-07
 8.7k  136
73
Chapter 73
2020-01-07
 8.7k  119
74
Chapter 74
2020-01-07
 7.9k  85
75
Chapter 75
2020-01-07
 8.1k  113
76
Chapter 76
2020-01-07
 7.9k  137
77
Chapter 77
2020-01-07
 8.3k  95
78
Chapter 78
2020-01-07
 8.5k  119
79
Chapter 79
2020-01-07
 8.4k  355
80
Chapter 80
2020-01-07
 8.1k  118
81
Chapter 81
2020-01-07
 8.5k  210
82
Chapter 82
2020-01-08
 7.9k  94
83
Chapter 83
2020-01-09
 8.2k  190
84
Chapter 84
2020-01-13
 8k  168
85
Chapter 85
2020-01-15
 7.3k  142
86
Chapter 86
2020-01-16
 8.8k  225
87
Chapter 87
2020-01-20
 7.9k  66
88
Chapter 88
2020-01-22
 8.1k  93
89
Chapter 89
2020-01-22
 7.4k  111
90
Chapter 90
2020-01-22
 7.5k  50
91
Chapter 91
2020-01-22
 7.3k  38
92
Chapter 92
2020-01-22
 7.7k  73
93
Chapter 93
2020-01-22
 8k  102
94
Chapter 94
2020-01-22
 7.6k  90
95
Chapter 95
2020-01-22
 7.9k  99
96
Chapter 96
2020-01-22
 7.3k  80
97
Chapter 97
2020-01-22
 7.1k  64
98
Chapter 98
2020-01-22
 7.7k  133
99
Chapter 99
2020-01-27
 8.6k  343
100
Chapter 100
2020-01-29
 7.5k  139
101
Chapter 101
2020-01-30
 7.5k  129
102
Chapter 102
2020-02-03
 7.4k  87
103
Chapter 103
2020-02-05
 7.4k  115
104
Chapter 104
2020-02-06
 8.2k  163
105
Chapter 105
2020-02-10
 8.5k  163
106
Chapter 106
2020-02-10
 8.4k  107
107
Chapter 107
2020-02-10
 7.6k  98
108
Chapter 108
2020-02-11
 7k  70
109
Chapter 109
2020-02-11
 8.2k  212
110
Chapter 110
2020-02-12
 7.5k  117
111
Chapter 111
2020-02-12
 7.3k  168
112
Chapter 112
2020-02-12
 8.2k  199
113
Chapter 113
2020-02-13
 7.3k  183
114
Chapter 114
2020-02-13
 6.6k  297
115
Chapter 115
2020-02-13
 7.4k  228
116
Chapter 116
2020-02-14
 6.6k  163
117
Chapter 117
2020-02-14
 7.2k  155
118
Chapter 118
2020-02-17
 8.1k  204
119
Chapter 119
2020-02-19
 8k  209
120
Chapter 120
2020-02-20
 7.9k  162
121
Chapter 121
2020-02-24
 7.6k  108
122
Chapter 122
2020-02-26
 7.3k  95
123
Chapter 123
2020-02-27
 7.5k  131
124
Chapter 124
2020-03-02
 7k  127
125
Chapter 125
2020-03-04
 6.8k  92
126
Chapter 126
2020-03-05
 6.9k  161
127
Chapter 127
2020-03-09
 6.5k  170
128
Chapter 128
2020-03-11
 6.5k  99
129
Chapter 129
2020-03-12
 6.6k  170
130
Chapter 130
2020-03-16
 6.8k  124
131
Chapter 131
2020-03-18
 7.4k  194
132
Chapter 132
2020-03-19
 7.4k  122
133
Chapter 133
2020-03-23
 7.6k  280
134
Chapter 134
2020-03-25
 7.3k  134
135
Chapter 135
2020-03-26
 7.1k  114
136
Chapter 136
2020-03-30
 6.8k  118
137
Chapter 137
2020-04-01
 6.3k  235
138
Chapter 138
2020-04-02
 7.1k  382
139
Chapter 139
2020-04-04
 5.9k  190
140
Chapter 140
2020-04-04
 6.2k  121
141
Chapter 141
2020-04-04
 6.2k  80
142
Chapter 142
2020-04-04
 6k  68
143
Chapter 143
2020-04-04
 6.1k  101
144
Chapter 144
2020-04-04
 5.7k  71
145
Chapter 145
2020-04-04
 5.9k  64
146
Chapter 146
2020-04-04
 5.7k  91
147
Chapter 147
2020-04-04
 5.7k  75
148
Chapter 148
2020-04-04
 6.7k  153
149
Chapter 149
2020-04-06
 7k  141
150
Chapter 150
2020-04-08
 7k  254
151
Chapter 151
2020-04-09
 7.6k  242
152
Chapter 152
2020-04-13
 7.1k  128
153
Chapter 153
2020-04-15
 6.5k  89
154
Chapter 154
2020-04-16
 6.5k  129
155
Chapter 155
2020-04-20
 6.5k  99
156
Chapter 156
2020-04-22
 6k  130
157
Chapter 157
2020-04-23
 6k  93
158
Chapter 158
2020-04-27
 5.9k  97
159
Chapter 159
2020-04-29
 5.6k  121
160
Chapter 160
2020-04-30
 6k  115
161
Chapter 161
2020-05-04
 5.4k  62
162
Chapter 162
2020-05-06
 5.2k  48
163
Chapter 163
2020-05-07
 4.6k  106
164
Chapter 164
2020-05-07
 4.2k  40
165
Chapter 165
2020-05-07
 4.5k  96
166
Chapter 166
2020-05-07
 4.5k  94
167
Chapter 167
2020-05-07
 4.3k  36
168
Chapter 168
2020-05-07
 4.5k  76
169
Chapter 169
2020-05-07
 4.6k  49
170
Chapter 170
2020-05-07
 4.4k  34
171
Chapter 171
2020-05-07
 4.5k  81
172
Chapter 172
2020-05-07
 4.7k  68
173
Chapter 173
2020-05-07
 5k  137
174
Chapter 174
2020-05-11
 4.6k  61
175
Chapter 175
2020-05-13
 4.8k  119
176
Chapter 176
2020-05-14
 5.5k  117
177
Chapter 177
2020-05-18
 5.2k  171
178
Chapter 178
2020-05-20
 4.8k  160
179
Chapter 179
2020-05-21
 4.7k  106
180
Chapter 180
2020-05-25
 5.7k  128
181
Chapter 181
2020-05-27
 5k  75
182
Chapter 182
2020-05-27
 5.2k  102
183
Chapter 183
2020-05-27
 4.9k  112
184
Chapter 184
2020-05-27
 5k  105
185
Chapter 185
2020-05-27
 4.3k  116
186
Chapter 186
2020-05-27
 4.2k  37
187
Chapter 187
2020-05-27
 4.5k  62
188
Chapter 188
2020-05-27
 4.6k  72
189
Chapter 189
2020-05-27
 4.2k  22
190
Chapter 190
2020-05-27
 4.2k  39
191
Chapter 191
2020-05-27
 4.8k  89
192
Chapter 192
2020-05-28
 4.9k  120
193
Chapter 193
2020-06-01
 4.5k  70
194
Chapter 194
2020-06-03
 4.4k  162
195
Chapter 195
2020-06-04
 4.6k  108
196
Chapter 196
2020-06-08
 4.5k  161
197
Chapter 197
2020-06-10
 4.1k  91
198
Chapter 198
2020-06-11
 4.5k  68
199
Chapter 199
2020-06-15
 4.4k  65
200
Chapter 200
2020-06-17
 4.5k  122
201
Chapter 201
2020-06-18
 4.3k  100
202
Chapter 202
2020-06-22
 4.3k  60
203
Chapter 203
2020-06-24
 4k  51
204
Chapter 204
2020-06-25
 4k  74
205
Chapter 205
2020-06-29
 4.2k  113
206
Chapter 206
2020-07-01
 4.2k  55
207
Chapter 207
2020-07-02
 4.2k  91
208
Chapter 208
2020-07-06
 4.1k  101
209
Chapter 209
2020-07-08
 4.1k  92
210
Chapter 210
2020-07-09
 4.3k  106
211
Chapter 211
2020-07-13
 4.1k  86
212
Chapter 212
2020-07-15
 3.8k  80
213
Chapter 213
2020-07-16
 4k  204
214
Chapter 214
2020-07-20
 3.8k  107
215
Chapter 215
2020-07-22
 3.8k  60
216
Chapter 216
2020-07-23
 3.9k  64
217
Chapter 217
2020-07-27
 3.9k  103
218
Chapter 218
2020-07-29
 4.1k  99
219
Chapter 219
2020-07-30
 4.5k  179
220
Chapter 220
2020-08-03
 4.4k  86
221
Chapter 221
2020-08-05
 4.1k  62
222
Chapter 222
2020-08-06
 4.4k  125
223
Chapter 223
2020-08-10
 4k  90
224
Chapter 224
2020-08-12
 3.9k  66
225
Chapter 225
2020-08-13
 4.1k  90
226
Chapter 226
2020-08-17
 3.8k  92
227
Chapter 227
2020-08-19
 3.7k  113
228
Chapter 228
2020-08-20
 4.2k  87
229
Chapter 229
2020-08-24
 4.1k  75
230
Chapter 230
2020-08-26
 4k  50
231
Chapter 231
2020-08-27
 4.1k  91
232
Chapter 232
2020-08-31
 3.7k  108
233
Chapter 233
2020-09-02
 3.2k  44
234
Chapter 234
2020-09-02
 3.2k  41
235
Chapter 235
2020-09-02
 3.3k  28
236
Chapter 236
2020-09-02
 3.1k  23
237
Chapter 237
2020-09-02
 3k  85
238
Chapter 238
2020-09-02
 2.9k  15
239
Chapter 239
2020-09-02
 3.1k  26
240
Chapter 240
2020-09-02
 3k  23
241
Chapter 241
2020-09-02
 3.1k  31
242
Chapter 242
2020-09-02
 2.9k  20
243
Chapter 243
2020-09-02
 3.2k  64
244
Chapter 244
2020-09-03
 3.6k  83
245
Chapter 245
2020-09-07
 3.5k  59
246
Chapter 246
2020-09-09
 3.4k  85
247
Chapter 247
2020-09-10
 3.6k  84
248
Chapter 248
2020-09-14
 3.3k  64
249
Chapter 249
2020-09-16
 3.1k  38
250
Chapter 250
2020-09-17
 3.5k  43
251
Chapter 251
2020-09-21
 3.2k  61
252
Chapter 252
2020-09-23
 3.4k  88
253
Chapter 253
2020-09-24
 3.4k  62
254
Chapter 254
2020-09-28
 3.4k  62
255
Chapter 255
2020-09-30
 3.3k  41
256
Chapter 256
2020-10-01
 3.4k  62
257
Chapter 257
2020-10-05
 3.2k  29
258
Chapter 258
2020-10-07
 3.2k  36
259
Chapter 259
2020-10-08
 3.3k  30
260
Chapter 260
2020-10-12
 3k  36
261
Chapter 261
2020-10-14
 2.8k  54
262
Chapter 262
2020-10-15
 3k  22
263
Chapter 263
2020-10-19
 2.9k  27
264
Chapter 264
2020-10-21
 2.9k  63
265
Chapter 265
2020-10-22
 2.9k  142
266
Chapter 266
2020-10-26
 2.6k  30
267
Chapter 267
2020-10-28
 2.6k  22
268
Chapter 268
2020-10-29
 2.7k  42
269
Chapter 269
2020-11-01
 2.4k  20
270
Chapter 270
2020-11-01
 2.4k  16
271
Chapter 271
2020-11-01
 2.5k  13
272
Chapter 272
2020-11-01
 2.5k  37
273
Chapter 273
2020-11-01
 2.3k  22
274
Chapter 274
2020-11-01
 2.7k  28
275
Chapter 275
2020-11-01
 2.3k  4
276
Chapter 276
2020-11-01
 2.5k  18
277
Chapter 277
2020-11-01
 2.3k  17
278
Chapter 278
2020-11-01
 2.8k  31
279
Chapter 279
2020-11-02
 3k  55
280
Chapter 280
2020-11-04
 2.8k  34
281
Chapter 281
2020-11-05
 3k  90
282
Chapter 282
2020-11-09
 3.1k  35
283
Chapter 283
2020-11-11
 2.8k  29
284
Chapter 284
2020-11-12
 3k  48
285
Chapter 285
2020-11-16
 2.9k  37
286
Chapter 286
2020-11-18
 2.8k  45
287
Chapter 287
2020-11-19
 3.3k  66
288
Chapter 288
2020-11-23
 3k  32
289
Chapter 289
2020-11-25
 3.1k  80
290
Chapter 290
2020-11-26
 2.9k  32
291
Chapter 291
2020-11-30
 2.6k  31
292
Chapter 292
2020-12-02
 2.6k  44
293
Chapter 293
2020-12-03
 2.7k  36
294
Chapter 294
2020-12-07
 2.4k  21
295
Chapter 295
2020-12-09
 2.5k  28
296
Chapter 296
2020-12-10
 2.7k  46
297
Chapter 297
2020-12-14
 2.6k  34
298
Chapter 298
2020-12-16
 2.5k  27
299
Chapter 299
2020-12-17
 2.8k  48
300
Chapter 300
2020-12-21
 2.8k  125
301
Chapter 301
2020-12-23
 2.6k  30
302
Chapter 302
2020-12-24
 2.6k  42
303
Chapter 303
2020-12-27
 2.1k  30
304
Chapter 304
2020-12-27
 2.1k  42
305
Chapter 305
2020-12-27
 2.2k  32
306
Chapter 306
2020-12-27
 2.3k  42
307
Chapter 307
2020-12-27
 2.3k  69
308
Chapter 308
2020-12-27
 2.1k  71
309
Chapter 309
2020-12-27
 2.1k  28
310
Chapter 310
2020-12-27
 2.2k  38
311
Chapter 311
2020-12-27
 2.7k  108
312
Chapter 312
2020-12-30
 2.7k  28
313
Chapter 313
2020-12-31
 2.8k  123
314
Chapter 314
2021-01-04
 3k  93
315
Chapter 315
2021-01-07
 2.8k  69
316
Chapter 316
2021-01-10
 2.6k  46
317
Chapter 317
2021-01-14
 2.5k  35
318
Chapter 318
2021-01-17
 2.8k  80
319
Chapter 319
2021-01-21
 2.8k  59
320
Chapter 320
2021-01-24
 2.8k  23
321
Chapter 321
2021-01-28
 2.9k  58
322
Chapter 322
2021-01-31
 2.7k  71
323
Chapter 323
2021-02-04
 2.5k  81
324
Chapter 324
2021-02-07
 2.6k  86
325
Chapter 325
2021-02-11
 3k  83
326
Chapter 326
2021-02-14
 2.8k  65
327
Chapter 327
2021-02-18
 2.7k  53
328
Chapter 328
2021-02-21
 2.9k  78
329
Chapter 329
2021-02-25
 2.6k  50
330
Chapter 330
2021-02-28
 2.7k  43
331
Chapter 331
2021-03-04
 2.8k  46
332
Chapter 332
2021-03-07
 3k  73
333
Chapter 333
2021-03-11
 3.3k  80
334
Chapter 334
2021-03-14
 5.7k  281
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Ngạo mạn/Shota/Sếp
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play