Tiếp tục cập nhật
0
Tên tác giả:

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 334 chương    /    (46071)
 Đã cập nhật 334 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-26
 28.9k  1.4k
2
Chapter 2
2019-10-26
 18.9k  410
3
Chapter 3
2019-10-26
 19.1k  382
4
Chapter 4
2019-10-26
 17.8k  207
5
Chapter 5
2019-10-26
 17.8k  418
6
Chapter 6
2019-10-26
 17.7k  367
7
Chapter 7
2019-10-26
 18.2k  307
8
Chapter 8
2019-10-26
 18.4k  469
9
Chapter 9
2019-10-26
 16.3k  173
10
Chapter 10
2019-10-26
 18.1k  477
11
Chapter 11
2019-10-26
 16.4k  213
12
Chapter 12
2019-10-26
 15.6k  501
13
Chapter 13
2019-10-26
 14.9k  502
14
Chapter 14
2019-10-26
 14.7k  260
15
Chapter 15
2019-10-26
 15k  204
16
Chapter 16
2019-10-26
 14.4k  228
17
Chapter 17
2019-10-26
 15.5k  325
18
Chapter 18
2019-10-26
 16.2k  368
19
Chapter 19
2019-10-26
 16.4k  503
20
Chapter 20
2019-10-26
 15.7k  281
21
Chapter 21
2019-10-28
 14.2k  272
22
Chapter 22
2019-10-30
 13.2k  189
23
Chapter 23
2019-10-31
 14.1k  276
24
Chapter 24
2019-11-04
 14k  250
25
Chapter 25
2019-11-04
 12k  138
26
Chapter 26
2019-11-04
 13.5k  319
27
Chapter 27
2019-11-04
 14.1k  670
28
Chapter 28
2019-11-04
 12.2k  120
29
Chapter 29
2019-11-04
 12k  102
30
Chapter 30
2019-11-04
 12.9k  158
31
Chapter 31
2019-11-04
 12.3k  288
32
Chapter 32
2019-11-04
 12.1k  241
33
Chapter 33
2019-11-04
 13.1k  347
34
Chapter 34
2019-11-04
 12.8k  230
35
Chapter 35
2019-11-06
 11.7k  344
36
Chapter 36
2019-11-07
 13.1k  378
37
Chapter 37
2019-11-11
 12.1k  323
38
Chapter 38
2019-11-13
 10.8k  164
39
Chapter 39
2019-11-14
 11.2k  202
40
Chapter 40
2019-11-18
 10.7k  280
41
Chapter 41
2019-11-20
 10.6k  272
42
Chapter 42
2019-11-21
 12.6k  301
43
Chapter 43
2019-11-25
 12.9k  603
44
Chapter 44
2019-11-27
 10.3k  167
45
Chapter 45
2019-11-28
 10.1k  133
46
Chapter 46
2019-12-02
 9.8k  111
47
Chapter 47
2019-12-04
 9.6k  133
48
Chapter 48
2019-12-05
 10k  87
49
Chapter 49
2019-12-09
 10.5k  257
50
Chapter 50
2019-12-11
 10.8k  177
51
Chapter 51
2019-12-12
 12.6k  487
52
Chapter 52
2019-12-16
 9.8k  130
53
Chapter 53
2019-12-18
 10.4k  172
54
Chapter 54
2019-12-19
 9.1k  108
55
Chapter 55
2019-12-23
 9.6k  105
56
Chapter 56
2019-12-25
 10.2k  351
57
Chapter 57
2019-12-26
 11.9k  318
58
Chapter 58
2019-12-30
 10.9k  478
59
Chapter 59
2019-12-30
 9.9k  157
60
Chapter 60
2019-12-30
 9.4k  75
61
Chapter 61
2019-12-30
 9.5k  179
62
Chapter 62
2019-12-30
 9k  385
63
Chapter 63
2019-12-30
 9.8k  182
64
Chapter 64
2019-12-30
 10.2k  212
65
Chapter 65
2019-12-30
 10.6k  295
66
Chapter 66
2019-12-30
 11.7k  550
67
Chapter 67
2019-12-30
 11k  234
68
Chapter 68
2019-12-30
 9.7k  109
69
Chapter 69
2020-01-01
 9.9k  249
70
Chapter 70
2020-01-02
 9.6k  261
71
Chapter 71
2020-01-06
 9.1k  143
72
Chapter 72
2020-01-07
 9.2k  140
73
Chapter 73
2020-01-07
 9.2k  119
74
Chapter 74
2020-01-07
 8.4k  89
75
Chapter 75
2020-01-07
 8.6k  118
76
Chapter 76
2020-01-07
 8.3k  145
77
Chapter 77
2020-01-07
 8.8k  99
78
Chapter 78
2020-01-07
 9k  122
79
Chapter 79
2020-01-07
 8.9k  372
80
Chapter 80
2020-01-07
 8.6k  119
81
Chapter 81
2020-01-07
 9k  215
82
Chapter 82
2020-01-08
 8.4k  94
83
Chapter 83
2020-01-09
 8.6k  194
84
Chapter 84
2020-01-13
 8.4k  172
85
Chapter 85
2020-01-15
 7.7k  150
86
Chapter 86
2020-01-16
 9.2k  225
87
Chapter 87
2020-01-20
 8.4k  66
88
Chapter 88
2020-01-22
 8.5k  95
89
Chapter 89
2020-01-22
 7.8k  114
90
Chapter 90
2020-01-22
 8k  56
91
Chapter 91
2020-01-22
 7.7k  38
92
Chapter 92
2020-01-22
 8.1k  76
93
Chapter 93
2020-01-22
 8.5k  107
94
Chapter 94
2020-01-22
 8k  91
95
Chapter 95
2020-01-22
 8.3k  100
96
Chapter 96
2020-01-22
 7.7k  81
97
Chapter 97
2020-01-22
 7.5k  65
98
Chapter 98
2020-01-22
 8.1k  139
99
Chapter 99
2020-01-27
 9.1k  350
100
Chapter 100
2020-01-29
 8k  144
101
Chapter 101
2020-01-30
 7.9k  131
102
Chapter 102
2020-02-03
 7.8k  88
103
Chapter 103
2020-02-05
 7.8k  116
104
Chapter 104
2020-02-06
 8.6k  164
105
Chapter 105
2020-02-10
 9.1k  168
106
Chapter 106
2020-02-10
 9k  109
107
Chapter 107
2020-02-10
 8.1k  100
108
Chapter 108
2020-02-11
 7.5k  69
109
Chapter 109
2020-02-11
 8.7k  216
110
Chapter 110
2020-02-12
 7.9k  123
111
Chapter 111
2020-02-12
 7.8k  175
112
Chapter 112
2020-02-12
 8.6k  203
113
Chapter 113
2020-02-13
 7.7k  188
114
Chapter 114
2020-02-13
 7k  302
115
Chapter 115
2020-02-13
 7.8k  229
116
Chapter 116
2020-02-14
 7k  165
117
Chapter 117
2020-02-14
 7.6k  158
118
Chapter 118
2020-02-17
 8.5k  206
119
Chapter 119
2020-02-19
 8.4k  216
120
Chapter 120
2020-02-20
 8.3k  169
121
Chapter 121
2020-02-24
 8k  110
122
Chapter 122
2020-02-26
 7.7k  101
123
Chapter 123
2020-02-27
 7.8k  133
124
Chapter 124
2020-03-02
 7.3k  127
125
Chapter 125
2020-03-04
 7.1k  92
126
Chapter 126
2020-03-05
 7.2k  163
127
Chapter 127
2020-03-09
 6.9k  172
128
Chapter 128
2020-03-11
 6.8k  101
129
Chapter 129
2020-03-12
 7k  175
130
Chapter 130
2020-03-16
 7.2k  129
131
Chapter 131
2020-03-18
 7.8k  201
132
Chapter 132
2020-03-19
 7.8k  122
133
Chapter 133
2020-03-23
 8k  284
134
Chapter 134
2020-03-25
 7.7k  138
135
Chapter 135
2020-03-26
 7.4k  114
136
Chapter 136
2020-03-30
 7.2k  121
137
Chapter 137
2020-04-01
 6.6k  244
138
Chapter 138
2020-04-02
 7.4k  388
139
Chapter 139
2020-04-04
 6.3k  191
140
Chapter 140
2020-04-04
 6.5k  121
141
Chapter 141
2020-04-04
 6.5k  81
142
Chapter 142
2020-04-04
 6.4k  67
143
Chapter 143
2020-04-04
 6.5k  104
144
Chapter 144
2020-04-04
 6.1k  73
145
Chapter 145
2020-04-04
 6.3k  63
146
Chapter 146
2020-04-04
 6.1k  93
147
Chapter 147
2020-04-04
 6k  76
148
Chapter 148
2020-04-04
 7.1k  153
149
Chapter 149
2020-04-06
 7.3k  145
150
Chapter 150
2020-04-08
 7.4k  262
151
Chapter 151
2020-04-09
 8k  245
152
Chapter 152
2020-04-13
 7.4k  135
153
Chapter 153
2020-04-15
 6.8k  91
154
Chapter 154
2020-04-16
 6.8k  134
155
Chapter 155
2020-04-20
 6.8k  98
156
Chapter 156
2020-04-22
 6.3k  133
157
Chapter 157
2020-04-23
 6.3k  96
158
Chapter 158
2020-04-27
 6.2k  101
159
Chapter 159
2020-04-29
 5.9k  128
160
Chapter 160
2020-04-30
 6.3k  115
161
Chapter 161
2020-05-04
 5.7k  65
162
Chapter 162
2020-05-06
 5.5k  53
163
Chapter 163
2020-05-07
 4.9k  110
164
Chapter 164
2020-05-07
 4.5k  42
165
Chapter 165
2020-05-07
 4.9k  100
166
Chapter 166
2020-05-07
 4.8k  99
167
Chapter 167
2020-05-07
 4.5k  36
168
Chapter 168
2020-05-07
 4.8k  81
169
Chapter 169
2020-05-07
 4.9k  48
170
Chapter 170
2020-05-07
 4.7k  37
171
Chapter 171
2020-05-07
 4.8k  84
172
Chapter 172
2020-05-07
 5k  72
173
Chapter 173
2020-05-07
 5.2k  141
174
Chapter 174
2020-05-11
 4.9k  62
175
Chapter 175
2020-05-13
 5k  121
176
Chapter 176
2020-05-14
 5.8k  120
177
Chapter 177
2020-05-18
 5.5k  176
178
Chapter 178
2020-05-20
 5.1k  173
179
Chapter 179
2020-05-21
 5k  109
180
Chapter 180
2020-05-25
 6.1k  134
181
Chapter 181
2020-05-27
 5.4k  76
182
Chapter 182
2020-05-27
 5.6k  110
183
Chapter 183
2020-05-27
 5.3k  119
184
Chapter 184
2020-05-27
 5.4k  117
185
Chapter 185
2020-05-27
 4.6k  123
186
Chapter 186
2020-05-27
 4.5k  40
187
Chapter 187
2020-05-27
 4.8k  65
188
Chapter 188
2020-05-27
 4.9k  79
189
Chapter 189
2020-05-27
 4.6k  23
190
Chapter 190
2020-05-27
 4.5k  41
191
Chapter 191
2020-05-27
 5.1k  97
192
Chapter 192
2020-05-28
 5.2k  132
193
Chapter 193
2020-06-01
 4.8k  71
194
Chapter 194
2020-06-03
 4.7k  168
195
Chapter 195
2020-06-04
 4.9k  116
196
Chapter 196
2020-06-08
 4.8k  164
197
Chapter 197
2020-06-10
 4.3k  97
198
Chapter 198
2020-06-11
 4.8k  71
199
Chapter 199
2020-06-15
 4.7k  68
200
Chapter 200
2020-06-17
 4.8k  127
201
Chapter 201
2020-06-18
 4.6k  103
202
Chapter 202
2020-06-22
 4.6k  63
203
Chapter 203
2020-06-24
 4.3k  54
204
Chapter 204
2020-06-25
 4.3k  77
205
Chapter 205
2020-06-29
 4.5k  117
206
Chapter 206
2020-07-01
 4.5k  57
207
Chapter 207
2020-07-02
 4.5k  95
208
Chapter 208
2020-07-06
 4.4k  103
209
Chapter 209
2020-07-08
 4.4k  95
210
Chapter 210
2020-07-09
 4.6k  108
211
Chapter 211
2020-07-13
 4.4k  92
212
Chapter 212
2020-07-15
 4.1k  84
213
Chapter 213
2020-07-16
 4.3k  208
214
Chapter 214
2020-07-20
 4k  114
215
Chapter 215
2020-07-22
 4k  61
216
Chapter 216
2020-07-23
 4.1k  67
217
Chapter 217
2020-07-27
 4.2k  110
218
Chapter 218
2020-07-29
 4.3k  98
219
Chapter 219
2020-07-30
 4.8k  188
220
Chapter 220
2020-08-03
 4.7k  89
221
Chapter 221
2020-08-05
 4.4k  65
222
Chapter 222
2020-08-06
 4.7k  127
223
Chapter 223
2020-08-10
 4.3k  93
224
Chapter 224
2020-08-12
 4.2k  70
225
Chapter 225
2020-08-13
 4.4k  91
226
Chapter 226
2020-08-17
 4k  95
227
Chapter 227
2020-08-19
 3.9k  115
228
Chapter 228
2020-08-20
 4.5k  90
229
Chapter 229
2020-08-24
 4.3k  78
230
Chapter 230
2020-08-26
 4.3k  52
231
Chapter 231
2020-08-27
 4.4k  92
232
Chapter 232
2020-08-31
 4k  111
233
Chapter 233
2020-09-02
 3.5k  44
234
Chapter 234
2020-09-02
 3.5k  42
235
Chapter 235
2020-09-02
 3.6k  30
236
Chapter 236
2020-09-02
 3.3k  25
237
Chapter 237
2020-09-02
 3.2k  94
238
Chapter 238
2020-09-02
 3.2k  16
239
Chapter 239
2020-09-02
 3.4k  29
240
Chapter 240
2020-09-02
 3.3k  25
241
Chapter 241
2020-09-02
 3.4k  35
242
Chapter 242
2020-09-02
 3.2k  22
243
Chapter 243
2020-09-02
 3.5k  66
244
Chapter 244
2020-09-03
 3.9k  84
245
Chapter 245
2020-09-07
 3.8k  60
246
Chapter 246
2020-09-09
 3.7k  88
247
Chapter 247
2020-09-10
 3.8k  87
248
Chapter 248
2020-09-14
 3.5k  67
249
Chapter 249
2020-09-16
 3.4k  39
250
Chapter 250
2020-09-17
 3.7k  44
251
Chapter 251
2020-09-21
 3.5k  62
252
Chapter 252
2020-09-23
 3.6k  98
253
Chapter 253
2020-09-24
 3.7k  66
254
Chapter 254
2020-09-28
 3.6k  71
255
Chapter 255
2020-09-30
 3.5k  43
256
Chapter 256
2020-10-01
 3.7k  61
257
Chapter 257
2020-10-05
 3.4k  31
258
Chapter 258
2020-10-07
 3.5k  37
259
Chapter 259
2020-10-08
 3.6k  32
260
Chapter 260
2020-10-12
 3.3k  40
261
Chapter 261
2020-10-14
 3k  58
262
Chapter 262
2020-10-15
 3.2k  24
263
Chapter 263
2020-10-19
 3.2k  30
264
Chapter 264
2020-10-21
 3.1k  70
265
Chapter 265
2020-10-22
 3.1k  158
266
Chapter 266
2020-10-26
 2.9k  32
267
Chapter 267
2020-10-28
 2.8k  25
268
Chapter 268
2020-10-29
 2.9k  45
269
Chapter 269
2020-11-01
 2.7k  26
270
Chapter 270
2020-11-01
 2.7k  20
271
Chapter 271
2020-11-01
 2.7k  13
272
Chapter 272
2020-11-01
 2.8k  43
273
Chapter 273
2020-11-01
 2.6k  24
274
Chapter 274
2020-11-01
 3k  32
275
Chapter 275
2020-11-01
 2.6k  6
276
Chapter 276
2020-11-01
 2.8k  18
277
Chapter 277
2020-11-01
 2.6k  20
278
Chapter 278
2020-11-01
 3.1k  32
279
Chapter 279
2020-11-02
 3.3k  63
280
Chapter 280
2020-11-04
 3.1k  37
281
Chapter 281
2020-11-05
 3.3k  94
282
Chapter 282
2020-11-09
 3.4k  39
283
Chapter 283
2020-11-11
 3.1k  32
284
Chapter 284
2020-11-12
 3.2k  51
285
Chapter 285
2020-11-16
 3.1k  38
286
Chapter 286
2020-11-18
 3.1k  55
287
Chapter 287
2020-11-19
 3.6k  74
288
Chapter 288
2020-11-23
 3.3k  33
289
Chapter 289
2020-11-25
 3.4k  91
290
Chapter 290
2020-11-26
 3.1k  33
291
Chapter 291
2020-11-30
 2.9k  32
292
Chapter 292
2020-12-02
 2.9k  50
293
Chapter 293
2020-12-03
 2.9k  39
294
Chapter 294
2020-12-07
 2.7k  22
295
Chapter 295
2020-12-09
 2.8k  31
296
Chapter 296
2020-12-10
 3k  49
297
Chapter 297
2020-12-14
 2.9k  34
298
Chapter 298
2020-12-16
 2.7k  31
299
Chapter 299
2020-12-17
 3.1k  50
300
Chapter 300
2020-12-21
 3.1k  132
301
Chapter 301
2020-12-23
 2.9k  33
302
Chapter 302
2020-12-24
 2.9k  47
303
Chapter 303
2020-12-27
 2.3k  40
304
Chapter 304
2020-12-27
 2.4k  47
305
Chapter 305
2020-12-27
 2.5k  37
306
Chapter 306
2020-12-27
 2.6k  46
307
Chapter 307
2020-12-27
 2.6k  83
308
Chapter 308
2020-12-27
 2.4k  82
309
Chapter 309
2020-12-27
 2.3k  34
310
Chapter 310
2020-12-27
 2.5k  45
311
Chapter 311
2020-12-27
 3k  114
312
Chapter 312
2020-12-30
 2.9k  29
313
Chapter 313
2020-12-31
 3.1k  133
314
Chapter 314
2021-01-04
 3.3k  97
315
Chapter 315
2021-01-07
 3.1k  73
316
Chapter 316
2021-01-10
 2.9k  50
317
Chapter 317
2021-01-14
 2.8k  40
318
Chapter 318
2021-01-17
 3.1k  87
319
Chapter 319
2021-01-21
 3.1k  64
320
Chapter 320
2021-01-24
 3.1k  24
321
Chapter 321
2021-01-28
 3.2k  65
322
Chapter 322
2021-01-31
 3k  81
323
Chapter 323
2021-02-04
 2.8k  85
324
Chapter 324
2021-02-07
 2.9k  94
325
Chapter 325
2021-02-11
 3.3k  93
326
Chapter 326
2021-02-14
 3.1k  69
327
Chapter 327
2021-02-18
 3k  56
328
Chapter 328
2021-02-21
 3.2k  85
329
Chapter 329
2021-02-25
 2.9k  51
330
Chapter 330
2021-02-28
 3k  44
331
Chapter 331
2021-03-04
 3.2k  48
332
Chapter 332
2021-03-07
 3.4k  74
333
Chapter 333
2021-03-11
 3.7k  81
334
Chapter 334
2021-03-14
 6.6k  363
Đề xuất liên quan
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Danh Môn Thiên Hậu
Danh Môn Thiên Hậu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Showbiz/Drama/Bá đạo/Chênh lệch tuổi/Giao dịch thân xác/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play