Đôi Mắt Thần Thông
Đôi Mắt Thần Thông
Đôi Mắt Thần Thông
Đã Full
Hành động
30.9M
4.4
Tên tác giả: TaXue Comic

Một thiếu niên bình thường một lần tai nạn đột nhiên có được năng lực thần bí, đôi mắt có thể nhìn thấu vạn vật, cuộc sống của anh liệu có thay đổi? Truyện này do TaXue Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 316 chương    /    (8779)
 Đã cập nhật 316 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-05-13
 8.9k  670
2
Chapter 2
2020-05-13
 6.4k  235
3
Chapter 3
2020-05-13
 6k  101
4
Chapter 4
2020-05-13
 5.5k  103
5
Chapter 5
2020-05-13
 5.6k  141
6
Chapter 6
2020-05-13
 5.9k  99
7
Chapter 7
2020-05-13
 5.6k  45
8
Chapter 8
2020-05-13
 5.3k  52
9
Chapter 9
2020-05-13
 4.8k  44
10
Chapter 10
2020-05-13
 4.8k  97
11
Chapter 11
2020-05-16
 4.5k  41
12
Chapter 12
2020-05-19
 4.4k  61
13
Chapter 13
2020-05-23
 4.1k  89
14
Chapter 14
2020-05-26
 4.1k  69
15
Chapter 15
2020-05-30
 3.9k  62
16
Chapter 16
2020-06-02
 3.8k  51
17
Chapter 17
2020-06-06
 3.8k  32
18
Chapter 18
2020-06-09
 3.6k  22
19
Chapter 19
2020-06-11
 3.5k  73
20
Chapter 20
2020-06-12
 3.4k  45
21
Chapter 21
2020-06-13
 3.5k  30
22
Chapter 22
2020-06-14
 3.6k  31
23
Chapter 23
2020-06-15
 3.7k  42
24
Chapter 24
2020-06-16
 3.5k  91
25
Chapter 25
2020-06-17
 3.3k  34
26
Chapter 26
2020-06-18
 3.4k  46
27
Chapter 27
2020-06-19
 3.2k  44
28
Chapter 28
2020-06-20
 3.3k  35
29
Chapter 29
2020-06-21
 3.3k  36
30
Chapter 30
2020-06-22
 3.2k  33
31
Chapter 31
2020-06-23
 3.1k  27
32
Chapter 32
2020-06-24
 3.1k  43
33
Chapter 33
2020-06-25
 3.3k  53
34
Chapter 34
2020-06-26
 3.4k  177
35
Chapter 35
2020-06-27
 3.1k  41
36
Chapter 36
2020-06-28
 3k  46
37
Chapter 37
2020-06-29
 3.2k  71
38
Chapter 38
2020-06-30
 3.1k  46
39
Chapter 39
2020-07-01
 2.9k  31
40
Chapter 40
2020-07-02
 3k  34
41
Chapter 41
2020-07-03
 3k  42
42
Chapter 42
2020-07-04
 3k  53
43
Chapter 43
2020-07-05
 2.8k  13
44
Chapter 44
2020-07-06
 2.8k  31
45
Chapter 45
2020-07-06
 2.9k  38
46
Chapter 46
2020-07-06
 2.7k  42
47
Chapter 47
2020-07-06
 2.8k  43
48
Chapter 48
2020-07-06
 2.8k  46
49
Chapter 49
2020-07-06
 2.7k  27
50
Chapter 50
2020-07-06
 2.7k  23
51
Chapter 51
2020-07-06
 2.7k  34
52
Chapter 52
2020-07-06
 2.8k  47
53
Chapter 53
2020-07-06
 2.7k  34
54
Chapter 54
2020-07-06
 2.8k  38
55
Chapter 55
2020-07-07
 2.7k  28
56
Chapter 56
2020-07-08
 2.7k  41
57
Chapter 57
2020-07-09
 2.7k  34
58
Chapter 58
2020-07-10
 2.6k  35
59
Chapter 59
2020-07-11
 2.5k  16
60
Chapter 60
2020-07-12
 2.6k  20
61
Chapter 61
2020-07-13
 2.6k  26
62
Chapter 62
2020-07-14
 2.5k  25
63
Chapter 63
2020-07-15
 2.5k  16
64
Chapter 64
2020-07-16
 2.4k  22
65
Chapter 65
2020-07-17
 2.5k  21
66
Chapter 66
2020-07-18
 2.4k  18
67
Chapter 67
2020-07-19
 2.6k  31
68
Chapter 68
2020-07-20
 2.4k  14
69
Chapter 69
2020-07-21
 2.4k  24
70
Chapter 70
2020-07-22
 2.4k  19
71
Chapter 71
2020-07-23
 2.3k  26
72
Chapter 72
2020-07-24
 2.4k  19
73
Chapter 73
2020-07-25
 2.4k  23
74
Chapter 74
2020-07-26
 2.3k  18
75
Chapter 75
2020-07-27
 2.2k  12
76
Chapter 76
2020-07-28
 2.3k  38
77
Chapter 77
2020-07-29
 2.1k  25
78
Chapter 78
2020-07-30
 2.2k  33
79
Chapter 79
2020-07-31
 2.1k  22
80
Chapter 80
2020-08-01
 2.2k  33
81
Chapter 81
2020-08-02
 2.1k  30
82
Chapter 82
2020-08-03
 2k  27
83
Chapter 83
2020-08-04
 2.1k  18
84
Chapter 84
2020-08-05
 2.1k  13
85
Chapter 85
2020-08-06
 2k  34
86
Chapter 86
2020-08-07
 1.9k  42
87
Chapter 87
2020-08-08
 1.9k  29
88
Chapter 88
2020-08-09
 2k  43
89
Chapter 89
2020-08-10
 2k  22
90
Chapter 90
2020-08-11
 2.1k  26
91
Chapter 91
2020-08-12
 2k  35
92
Chapter 92
2020-08-13
 2k  26
93
Chapter 93
2020-08-14
 2k  18
94
Chapter 94
2020-08-15
 1.9k  33
95
Chapter 95
2020-08-16
 1.9k  19
96
Chapter 96
2020-08-17
 1.9k  44
97
Chapter 97
2020-08-18
 1.9k  25
98
Chapter 98
2020-08-19
 1.8k  16
99
Chapter 99
2020-08-20
 1.7k  15
100
Chapter 100
2020-08-21
 1.8k  27
101
Chapter 101
2020-08-22
 1.8k  18
102
Chapter 102
2020-08-23
 2k  89
103
Chapter 103
2020-09-09
 1.3k  13
104
Chapter 104
2020-08-25
 1.8k  38
105
Chapter 105
2020-08-26
 1.7k  18
106
Chapter 106
2020-08-27
 1.8k  32
107
Chapter 107
2020-08-28
 1.6k  26
108
Chapter 108
2020-08-29
 1.6k  21
109
Chapter 109
2020-08-30
 1.7k  23
110
Chapter 110
2020-08-31
 1.6k  12
111
Chapter 111
2020-09-01
 1.7k  25
112
Chapter 112
2020-09-02
 1.6k  24
113
Chapter 113
2020-09-03
 1.6k  11
114
Chapter 114
2020-09-04
 1.6k  29
115
Chapter 115
2020-09-05
 1.6k  10
116
Chapter 116
2020-09-05
 1.6k  19
117
Chapter 117
2020-09-05
 1.5k  24
118
Chapter 118
2020-09-05
 1.5k  7
119
Chapter 119
2020-09-05
 1.6k  14
120
Chapter 120
2020-09-05
 1.5k  28
121
Chapter 121
2020-09-05
 1.5k  22
122
Chapter 122
2020-09-05
 1.5k  21
123
Chapter 123
2020-09-05
 1.4k  9
124
Chapter 124
2020-09-05
 1.5k  11
125
Chapter 125
2020-09-05
 1.5k  18
126
Chapter 126
2020-09-07
 1.3k  9
127
Chapter 127
2020-09-06
 1.5k  25
128
Chapter 128
2020-09-08
 1.5k  16
129
Chapter 129
2020-09-09
 1.5k  8
130
Chapter 130
2020-09-10
 1.5k  8
131
Chapter 131
2020-09-11
 1.4k  17
132
Chapter 132
2020-09-12
 1.4k  10
133
Chapter 133
2020-09-14
 1.2k  26
134
Chapter 134
2020-09-13
 1.4k  19
135
Chapter 135
2020-09-15
 1.5k  29
136
Chapter 136
2020-09-16
 1.5k  18
137
Chapter 137
2020-09-17
 1.4k  20
138
Chapter 138
2020-09-18
 1.4k  21
139
Chapter 139
2020-09-19
 1.4k  23
140
Chapter 140
2020-09-20
 1.4k  12
141
Chapter 141
2020-09-21
 1.4k  12
142
Chapter 142
2020-09-22
 1.4k  18
143
Chapter 143
2020-09-23
 1.4k  19
144
Chapter 144
2020-09-24
 1.4k  11
145
Chapter 145
2020-09-25
 1.4k  17
146
Chapter 146
2020-09-26
 1.4k  119
147
Chapter 147
2020-09-27
 1.3k  14
148
Chapter 148
2020-09-28
 1.4k  29
149
Chapter 149
2020-09-29
 1.3k  26
150
Chapter 150
2020-09-30
 1.3k  24
151
Chapter 151
2020-10-01
 1.3k  5
152
Chapter 152
2020-10-02
 1.3k  3
153
Chapter 153
2020-10-03
 1.3k  12
154
Chapter 154
2020-10-04
 1.3k  16
155
Chapter 155
2020-10-05
 1.3k  26
156
Chapter 156
2020-10-06
 1.3k  20
157
Chapter 157
2020-10-07
 1.4k  9
158
Chapter 158
2020-10-08
 1.3k  19
159
Chapter 159
2020-10-09
 1.3k  21
160
Chapter 160
2020-10-10
 1.3k  17
161
Chapter 161
2020-10-11
 1.3k  14
162
Chapter 162
2020-10-12
 1.3k  22
163
Chapter 163
2020-10-13
 1.3k  9
164
Chapter 164
2020-10-14
 1.3k  20
165
Chapter 165
2020-10-15
 1.3k  16
166
Chapter 166
2020-10-16
 1.3k  21
167
Chapter 167
2020-10-17
 1.3k  15
168
Chapter 168
2020-10-18
 1.3k  41
169
Chapter 169
2020-10-19
 1.2k  9
170
Chapter 170
2020-10-20
 1.3k  11
171
Chapter 171
2020-10-21
 1.2k  10
172
Chapter 172
2020-10-22
 1.2k  38
173
Chapter 173
2020-10-23
 1.2k  8
174
Chapter 174
2020-10-24
 1.3k  13
175
Chapter 175
2020-10-25
 1.2k  11
176
Chapter 176
2020-10-26
 1.2k  14
177
Chapter 177
2020-10-27
 1.2k  9
178
Chapter 178
2020-10-28
 1.2k  19
179
Chapter 179
2020-10-29
 1.2k  9
180
Chapter 180
2020-10-30
 1.2k  12
181
Chapter 181
2020-10-31
 1.2k  14
182
Chapter 182
2020-11-01
 1.2k  8
183
Chapter 183
2020-11-02
 1.2k  11
184
Chapter 184
2020-11-03
 1.3k  27
185
Chapter 185
2020-11-04
 1.2k  17
186
Chapter 186
2020-11-05
 1.2k  19
187
Chapter 187
2020-11-06
 1.2k  13
188
Chapter 188
2020-11-07
 1.2k  17
189
Chapter 189
2020-11-08
 1.2k  7
190
Chapter 190
2020-11-09
 1.2k  10
191
Chapter 191
2020-11-10
 1.1k  13
192
Chapter 192
2020-11-11
 1.1k  12
193
Chapter 193
2020-11-12
 1.2k  7
194
Chapter 194
2020-11-13
 1.1k  14
195
Chapter 195
2020-11-14
 1.1k  16
196
Chapter 196
2020-11-15
 1.1k  12
197
Chapter 197
2020-11-16
 1.1k  12
198
Chapter 198
2020-11-17
 1.1k  13
199
Chapter 199
2020-11-18
 1.1k  8
200
Chapter 200
2020-11-19
 1.1k  24
201
Chapter 201
2020-11-20
 1.2k  16
202
Chapter 202
2020-11-21
 1.1k  13
203
Chapter 203
2020-11-22
 1.1k  8
204
Chapter 204
2020-11-23
 1.1k  8
205
Chapter 205
2020-11-24
 1.1k  9
206
Chapter 206
2020-11-25
 1.1k  6
207
Chapter 207
2020-11-26
 1.1k  11
208
Chapter 208
2020-11-27
 1.1k  4
209
Chapter 209
2020-11-28
 1.1k  11
210
Chapter 210
2020-11-29
 1.1k  13
211
Chapter 211
2020-11-30
 1.1k  13
212
Chapter 212
2020-12-01
 1.1k  8
213
Chapter 213
2020-12-02
 1.1k  9
214
Chapter 214
2020-12-03
 1.1k  12
215
Chapter 215
2020-12-04
 1.1k  12
216
Chapter 216
2020-12-05
 1.1k  7
217
Chapter 217
2020-12-06
 1.1k  12
218
Chapter 218
2020-12-07
 1.1k  15
219
Chapter 219
2020-12-08
 1.1k  24
220
Chapter 220
2020-12-09
 1.1k  16
221
Chapter 221
2020-12-10
 1.1k  11
222
Chapter 222
2020-12-11
 1.1k  24
223
Chapter 223
2020-12-12
 1.1k  13
224
Chapter 224
2020-12-13
 1.1k  13
225
Chapter 225
2020-12-14
 1k  10
226
Chapter 226
2020-12-15
 1.1k  15
227
Chapter 227
2020-12-16
 1.1k  15
228
Chapter 228
2020-12-17
 1k  13
229
Chapter 229
2020-12-18
 1k  12
230
Chapter 230
2020-12-19
 1.1k  28
231
Chapter 231
2020-12-20
 1.1k  59
232
Chapter 232
2020-12-21
 1.1k  20
233
Chapter 233
2020-12-22
 1.1k  23
234
Chapter 234
2020-12-23
 1k  44
235
Chapter 235
2020-12-24
 1k  38
236
Chapter 236
2020-12-25
 940  7
237
Chapter 237
2020-12-25
 908  53
238
Chapter 238
2020-12-25
 902  20
239
Chapter 239
2020-12-25
 921  7
240
Chapter 240
2020-12-25
 919  8
241
Chapter 241
2020-12-25
 881  16
242
Chapter 242
2020-12-25
 898  11
243
Chapter 243
2020-12-25
 841  5
244
Chapter 244
2020-12-25
 875  9
245
Chapter 245
2020-12-25
 854  12
246
Chapter 246
2020-12-25
 924  12
247
Chapter 247
2020-12-26
 959  17
248
Chapter 248
2020-12-29
 912  12
249
Chapter 249
2020-12-30
 950  9
250
Chapter 250
2020-12-31
 920  9
251
Chapter 251
2021-01-01
 878  19
252
Chapter 252
2021-01-02
 913  13
253
Chapter 253
2021-01-03
 910  13
254
Chapter 254
2021-01-04
 889  18
255
Chapter 255
2021-01-05
 892  16
256
Chapter 256
2021-01-06
 892  16
257
Chapter 257
2021-01-07
 872  18
258
Chapter 258
2021-01-08
 868  9
259
Chapter 259
2021-01-09
 879  9
260
Chapter 260
2021-01-10
 862  14
261
Chapter 261
2021-01-11
 845  13
262
Chapter 262
2021-01-12
 833  14
263
Chapter 263
2021-01-13
 813  10
264
Chapter 264
2021-01-14
 825  10
265
Chapter 265
2021-01-15
 841  14
266
Chapter 266
2021-01-16
 840  10
267
Chapter 267
2021-01-17
 827  14
268
Chapter 268
2021-01-18
 826  18
269
Chapter 269
2021-01-19
 774  7
270
Chapter 270
2021-01-20
 779  16
271
Chapter 271
2021-01-21
 781  13
272
Chapter 272
2021-01-22
 775  9
273
Chapter 273
2021-01-23
 745  9
274
Chapter 274
2021-01-24
 756  10
275
Chapter 275
2021-01-25
 742  12
276
Chapter 276
2021-01-26
 783  23
277
Chapter 277
2021-01-27
 810  25
278
Chapter 278
2021-01-28
 799  13
279
Chapter 279
2021-01-29
 791  6
280
Chapter 280
2021-01-30
 788  7
281
Chapter 281
2021-01-31
 793  8
282
Chapter 282
2021-02-01
 796  6
283
Chapter 283
2021-02-02
 799  12
284
Chapter 284
2021-02-03
 823  10
285
Chapter 285
2021-02-04
 804  15
286
Chapter 286
2021-02-05
 807  16
287
Chapter 287
2021-02-06
 791  20
288
Chapter 288
2021-02-07
 796  18
289
Chapter 289
2021-02-09
 768  13
290
Chapter 290
2021-02-11
 775  18
291
Chapter 291
2021-02-13
 812  23
292
Chapter 292
2021-02-16
 759  9
293
Chapter 293
2021-02-18
 773  11
294
Chapter 294
2021-02-19
 721  11
295
Chapter 295
2021-02-19
 695  12
296
Chapter 296
2021-02-19
 689  7
297
Chapter 297
2021-02-19
 711  6
298
Chapter 298
2021-02-19
 696  8
299
Chapter 299
2021-02-19
 702  3
300
Chapter 300
2021-02-19
 710  10
301
Chapter 301
2021-02-19
 725  8
302
Chapter 302
2021-02-19
 712  12
303
Chapter 303
2021-02-19
 749  14
304
Chapter 304
2021-02-20
 783  16
305
Chapter 305
2021-02-23
 751  16
306
Chapter 306
2021-02-25
 751  18
307
Chapter 307
2021-02-27
 756  26
308
Chapter 308
2021-03-02
 779  34
309
Chapter 309
2021-03-04
 781  32
310
Chapter 310
2021-03-06
 814  36
311
Chapter 311
2021-03-09
 769  27
312
Chapter 312
2021-03-11
 772  24
313
Chapter 313
2021-03-13
 726  34
314
Chapter 314
2021-03-16
 707  36
315
Chapter 315
2021-03-18
 724  37
316
Chapter 316
2021-03-20
 1.2k  333
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play