Thất Vương Phi báo thù
Thất Vương Phi báo thù
Thất Vương Phi báo thù
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Xuyên Không / Viễn tưởng / Ngọt sủng / Nữ cường / Cung đình / Vương phi / Drama / Cổ đại / Trùng sinh báo thù / Sảng văn / Lội ngược dòng / Nham hiểm
130.3M
4.8
Tên tác giả: ChongZhuo Comics

Đời trước chị ấy bị người bắt nạt, cuối cùng chết với con trai. Bây giờ quy lại, xem chị ấy đối phó kẻ xấu như thế nào, còn làm vương gia yêu thương… Truyện này do ChongZhuo Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 332 chương    /    (108313)
 Đã cập nhật 332 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-02-16
 29.3k  3.1k
2
Chapter 2
2019-02-16
 22.1k  606
3
Chapter 3
2019-02-16
 22.4k  684
4
Chapter 4
2019-02-16
 21.7k  510
5
Chapter 5
2019-02-16
 19.3k  465
6
Chapter 6
2019-02-16
 20.6k  688
7
Chapter 7
2019-02-16
 19.5k  451
8
Chapter 8
2019-02-16
 19.8k  255
9
Chapter 9
2019-02-16
 19.8k  389
10
Chapter 10
2019-02-16
 19.2k  812
11
Chapter 11
2019-02-19
 21.7k  727
12
Chapter 12
2019-02-21
 21.2k  1k
13
Chapter 13
2019-02-24
 18.1k  309
14
Chapter 14
2019-02-24
 17.3k  337
15
Chapter 15
2019-02-24
 17.4k  293
16
Chapter 16
2019-02-24
 21.7k  1.4k
17
Chapter 17
2019-02-24
 19.2k  270
18
Chapter 18
2019-02-24
 18.3k  641
19
Chapter 19
2019-02-24
 19.5k  526
20
Chapter 20
2019-02-24
 17.2k  299
21
Chapter 21
2019-02-24
 19.1k  476
22
Chapter 22
2019-02-24
 17.9k  230
23
Chapter 23
2019-02-26
 19k  549
24
Chapter 24
2019-02-28
 21k  1.1k
25
Chapter 25
2019-03-05
 18.2k  276
26
Chapter 26
2019-03-06
 17.3k  183
27
Chapter 27
2019-03-06
 19k  170
28
Chapter 28
2019-03-06
 17.5k  585
29
Chapter 29
2019-03-06
 16k  195
30
Chapter 30
2019-03-06
 16.1k  257
31
Chapter 31
2019-03-06
 15.3k  401
32
Chapter 32
2019-03-06
 15.4k  568
33
Chapter 33
2019-03-06
 16.2k  329
34
Chapter 34
2019-03-06
 15.5k  166
35
Chapter 35
2019-03-06
 17.3k  772
36
Chapter 36
2019-03-07
 17.3k  364
37
Chapter 37
2019-03-12
 17k  637
38
Chapter 38
2019-03-14
 16.3k  529
39
Chapter 39
2019-03-19
 16.4k  524
40
Chapter 40
2019-03-21
 15.7k  264
41
Chapter 41
2019-03-26
 16k  263
42
Chapter 42
2019-03-28
 15.9k  233
43
Chapter 43
2019-03-30
 15.3k  618
44
Chapter 44
2019-04-02
 15.8k  216
45
Chapter 45
2019-04-04
 15.4k  588
46
Chapter 46
2019-04-06
 14.4k  292
47
Chapter 47
2019-04-09
 14.2k  237
48
Chapter 48
2019-04-11
 14.6k  180
49
Chapter 49
2019-04-13
 14.4k  299
50
Chapter 50
2019-04-16
 13.9k  126
51
Chapter 51
2019-04-18
 14.3k  128
52
Chapter 52
2019-04-20
 15.9k  395
53
Chapter 53
2019-04-23
 15.3k  835
54
Chapter 54
2019-04-25
 15.8k  304
55
Chapter 55
2019-04-25
 15.3k  156
56
Chapter 56
2019-04-25
 14.3k  426
57
Chapter 57
2019-04-25
 14.6k  640
58
Chapter 58
2019-04-27
 13.9k  450
59
Chapter 59
2019-04-30
 15.4k  348
60
Chapter 60
2019-05-02
 15.4k  405
61
Chapter 61
2019-05-04
 14.8k  288
62
Chapter 62
2019-05-07
 14.5k  686
63
Chapter 63
2019-05-09
 14.7k  188
64
Chapter 64
2019-05-11
 14.1k  245
65
Chapter 65
2019-05-14
 15.2k  396
66
Chapter 66
2019-05-16
 15.2k  206
67
Chapter 67
2019-05-18
 14.9k  355
68
Chapter 68
2019-05-21
 14.3k  1.5k
69
Chapter 69
2019-05-25
 15.2k  256
70
Chapter 70
2019-05-28
 15.1k  336
71
Chapter 71
2019-06-01
 14k  263
72
Chapter 72
2019-06-04
 14k  260
73
Chapter 73
2019-06-08
 14.9k  268
74
Chapter 74
2019-06-11
 15.2k  228
75
Chapter 75
2019-06-15
 15.3k  319
76
Chapter 76
2019-06-18
 15.9k  549
77
Chapter 77
2019-06-22
 16.7k  439
78
Chapter 78
2019-06-25
 17.4k  2k
79
Chapter 79
2019-06-29
 15.7k  839
80
Chapter 80
2019-07-02
 15k  750
81
Chapter 81
2019-07-06
 14k  296
82
Chapter 82
2019-07-08
 13.5k  210
83
Chapter 83
2019-07-08
 12.9k  1.1k
84
Chapter 84
2019-07-08
 13.9k  791
85
Chapter 85
2019-07-08
 13.5k  714
86
Chapter 86
2019-07-08
 12.9k  242
87
Chapter 87
2019-07-08
 12.2k  431
88
Chapter 88
2019-07-08
 11.2k  1.5k
89
Chapter 89
2019-07-08
 10.8k  531
90
Chapter 90
2019-07-08
 13.4k  426
91
Chapter 91
2019-07-08
 12.7k  830
92
Chapter 92
2019-07-09
 13.6k  438
93
Chapter 93
2019-07-13
 14.1k  497
94
Chapter 94
2019-07-16
 13.2k  526
95
Chapter 95
2019-07-20
 11.4k  1.8k
96
Chapter 96
2019-07-23
 11.6k  2k
97
Chapter 97
2019-07-27
 11.2k  915
98
Chapter 98
2019-07-30
 10.9k  807
99
Chapter 99
2019-08-03
 11.8k  222
100
Chapter 100
2019-08-06
 10.8k  1.3k
101
Chapter 101
2019-08-10
 12k  305
102
Chapter 102
2019-08-13
 11.3k  153
103
Chapter 103
2019-08-17
 10.9k  248
104
Chapter 104
2019-08-20
 10.5k  278
105
Chapter 105
2019-08-24
 10.5k  181
106
Chapter 106
2019-08-27
 10.7k  439
107
Chapter 107
2019-08-31
 10.3k  212
108
Chapter 108
2019-09-03
 9.9k  295
109
Chapter 109
2019-09-07
 10k  181
110
Chapter 110
2019-09-10
 9.4k  174
111
Chapter 111
2019-09-14
 9.3k  400
112
Chapter 112
2019-09-17
 9.6k  429
113
Chapter 113
2019-09-21
 9.3k  704
114
Chapter 114
2019-09-24
 8.7k  365
115
Chapter 115
2019-09-28
 8.5k  338
116
Chapter 116
2019-10-01
 8.4k  406
117
Chapter 117
2019-10-05
 8.7k  322
118
Chapter 118
2019-10-08
 8.9k  322
119
Chapter 119
2019-10-12
 8.6k  305
120
Chapter 120
2019-10-15
 8.8k  411
121
Chapter 121
2019-10-19
 9.2k  389
122
Chapter 122
2019-10-22
 8.4k  318
123
Chapter 123
2019-10-26
 9.2k  138
124
Chapter 124
2019-10-29
 9.2k  115
125
Chapter 125
2019-11-02
 9k  235
126
Chapter 126
2019-11-05
 9.2k  119
127
Chapter 127
2019-11-09
 9.3k  375
128
Chapter 128
2019-11-12
 8.3k  147
129
Chapter 129
2019-11-16
 8.7k  116
130
Chapter 130
2019-11-19
 8.8k  150
131
Chapter 131
2019-11-23
 8.3k  106
132
Chapter 132
2019-11-26
 8.7k  392
133
Chapter 133
2019-11-30
 8.5k  249
134
Chapter 134
2019-12-03
 8.6k  242
135
Chapter 135
2019-12-07
 8.5k  185
136
Chapter 136
2019-12-10
 9k  218
137
Chapter 137
2019-12-14
 9.3k  254
138
Chapter 138
2019-12-17
 8.8k  765
139
Chapter 139
2019-12-21
 9k  308
140
Chapter 140
2019-12-24
 9k  315
141
Chapter 141
2019-12-28
 8.6k  303
142
Chapter 142
2019-12-31
 9.6k  307
143
Chapter 143
2020-01-04
 9.6k  228
144
Chapter 144
2020-01-05
 7.9k  267
145
Chapter 145
2020-01-05
 8.3k  192
146
Chapter 146
2020-01-05
 8.3k  155
147
Chapter 147
2020-01-05
 8.3k  129
148
Chapter 148
2020-01-05
 7.9k  234
149
Chapter 149
2020-01-05
 8.3k  192
150
Chapter 150
2020-01-05
 8.7k  194
151
Chapter 151
2020-01-05
 8.6k  251
152
Chapter 152
2020-01-05
 8.5k  295
153
Chapter 153
2020-01-05
 9.1k  479
154
Chapter 154
2020-01-07
 8.9k  1.2k
155
Chapter 155
2020-01-11
 9.1k  263
156
Chapter 156
2020-01-14
 9.3k  322
157
Chapter 157
2020-01-18
 9k  564
158
Chapter 158
2020-01-21
 9.3k  298
159
Chapter 159
2020-01-25
 8.8k  502
160
Chapter 160
2020-01-28
 9.2k  465
161
Chapter 161
2020-02-01
 9.3k  366
162
Chapter 162
2020-02-04
 9.4k  311
163
Chapter 163
2020-02-08
 9.5k  382
164
Chapter 164
2020-02-11
 9.2k  499
165
Chapter 165
2020-02-15
 9.1k  397
166
Chapter 166
2020-02-18
 9k  242
167
Chapter 167
2020-02-22
 8.2k  267
168
Chapter 168
2020-02-25
 9.4k  342
169
Chapter 169
2020-02-29
 9.6k  463
170
Chapter 170
2020-03-03
 9.8k  442
171
Chapter 171
2020-03-07
 9.3k  281
172
Chapter 172
2020-03-10
 9k  322
173
Chapter 173
2020-03-14
 9.6k  472
174
Chapter 174
2020-03-17
 9.4k  315
175
Chapter 175
2020-03-21
 9.8k  520
176
Chapter 176
2020-03-24
 9.6k  239
177
Chapter 177
2020-03-28
 9.4k  273
178
Chapter 178
2020-03-31
 10.1k  531
179
Chapter 179
2020-04-04
 9.6k  755
180
Chapter 180
2020-04-07
 9.6k  427
181
Chapter 181
2020-04-11
 9.2k  324
182
Chapter 182
2020-04-14
 8.3k  413
183
Chapter 183
2020-04-18
 8.7k  182
184
Chapter 184
2020-04-21
 9.5k  343
185
Chapter 185
2020-04-25
 8.6k  142
186
Chapter 186
2020-04-28
 8.4k  268
187
Chapter 187
2020-05-02
 8.7k  385
188
Chapter 188
2020-05-05
 8.3k  200
189
Chapter 189
2020-05-09
 8.1k  180
190
Chapter 190
2020-05-12
 7.9k  202
191
Chapter 191
2020-05-16
 7.9k  212
192
Chapter 192
2020-05-19
 7.9k  146
193
Chapter 193
2020-05-23
 7.4k  181
194
Chapter 194
2020-05-26
 8.1k  274
195
Chapter 195
2020-05-30
 8k  243
196
Chapter 196
2020-06-02
 7.6k  257
197
Chapter 197
2020-06-06
 7.3k  201
198
Chapter 198
2020-06-09
 7k  131
199
Chapter 199
2020-06-13
 6.7k  150
200
Chapter 200
2020-06-16
 7.6k  571
201
Chapter 201
2020-06-20
 7.2k  160
202
Chapter 202
2020-06-23
 7.2k  112
203
Chapter 203
2020-06-27
 7k  86
204
Chapter 204
2020-06-30
 6.3k  183
205
Chapter 205
2020-07-04
 5.8k  167
206
Chapter 206
2020-07-07
 5.9k  129
207
Chapter 207
2020-07-11
 6.2k  182
208
Chapter 208
2020-07-14
 6.1k  184
209
Chapter 209
2020-07-18
 5.8k  214
210
Chapter 210
2020-07-21
 6k  175
211
Chapter 211
2020-07-25
 5.8k  223
212
Chapter 212
2020-07-28
 5.8k  168
213
Chapter 213
2020-08-01
 5.6k  148
214
Chapter 214
2020-08-04
 5.6k  199
215
Chapter 215
2020-08-08
 5.3k  115
216
Chapter 216
2020-08-11
 5.4k  113
217
Chapter 217
2020-08-15
 5.1k  119
218
Chapter 218
2020-08-18
 5k  144
219
Chapter 219
2020-08-22
 5.2k  155
220
Chapter 220
2020-08-25
 5.1k  124
221
Chapter 221
2020-08-29
 4.9k  121
222
Chapter 222
2020-09-01
 4.6k  140
223
Chapter 223
2020-09-05
 4.7k  80
224
Chapter 224
2020-09-08
 6.5k  115
225
Chapter 225
2020-09-12
 4.8k  73
226
Chapter 226
2020-09-15
 4.7k  90
227
Chapter 227
2020-09-19
 4.6k  83
228
Chapter 228
2020-09-22
 4.6k  87
229
Chapter 229
2020-09-26
 4.7k  103
230
Chapter 230
2020-09-29
 4.5k  93
231
Chapter 231
2020-10-03
 4.5k  85
232
Chapter 232
2020-10-06
 4.8k  153
233
Chapter 233
2020-10-10
 4.4k  114
234
Chapter 234
2020-10-13
 4.6k  111
235
Chapter 235
2020-10-17
 4.7k  161
236
Chapter 236
2020-10-20
 4.6k  109
237
Chapter 237
2020-10-24
 4.4k  119
238
Chapter 238
2020-10-27
 4.3k  66
239
Chapter 239
2020-10-31
 4.4k  90
240
Chapter 240
2020-11-03
 4.1k  105
241
Chapter 241
2020-11-07
 4k  92
242
Chapter 242
2020-11-10
 3.9k  119
243
Chapter 243
2020-11-14
 4k  86
244
Chapter 244
2020-11-17
 4.1k  85
245
Chapter 245
2020-11-21
 4.2k  94
246
Chapter 246
2020-11-24
 4.2k  92
247
Chapter 247
2020-11-28
 4.2k  118
248
Chapter 248
2020-12-01
 4.1k  125
249
Chapter 249
2020-12-05
 4.2k  112
250
Chapter 250
2020-12-08
 4.5k  115
251
Chapter 251
2020-12-12
 4.3k  98
252
Chapter 252
2020-12-15
 4.2k  110
253
Chapter 253
2020-12-19
 4.2k  98
254
Chapter 254
2020-12-22
 4.3k  132
255
Chapter 255
2020-12-26
 4.2k  99
256
Chapter 256
2020-12-29
 4.7k  176
257
Chapter 257
2021-01-02
 3.9k  111
258
Chapter 258
2021-01-05
 3.8k  130
259
Chapter 259
2021-01-09
 3.7k  164
260
Chapter 260
2021-01-12
 3.8k  508
261
Chapter 261
2021-01-16
 3.8k  291
262
Chapter 262
2021-01-19
 3.9k  452
263
Chapter 263
2021-01-23
 3.8k  107
264
Chapter 264
2021-01-26
 3.8k  100
265
Chapter 265
2021-01-30
 3.9k  89
266
Chapter 266
2021-02-02
 3.8k  106
267
Chapter 267
2021-02-06
 3.7k  313
268
Chapter 268
2021-02-09
 3.8k  231
269
Chapter 269
2021-02-13
 3.8k  256
270
Chapter 270
2021-02-16
 3.9k  223
271
Chapter 271
2021-02-20
 3.7k  266
272
Chapter 272
2021-02-23
 3.7k  175
273
Chapter 273
2021-02-27
 3.7k  146
274
Chapter 274
2021-03-02
 3.6k  181
275
Chapter 275
2021-03-06
 3.7k  159
276
Chapter 276
2021-03-09
 3.7k  155
277
Chapter 277
2021-03-13
 3.6k  125
278
Chapter 278
2021-03-16
 3.7k  253
279
Chapter 279
2021-03-20
 3.3k  147
280
Chapter 280
2021-03-23
 3.4k  170
281
Chapter 281
2021-03-27
 3.4k  198
282
Chapter 282
2021-03-30
 3.9k  175
283
Chapter 283
2021-04-03
 3.7k  135
284
Chapter 284
2021-04-06
 3.4k  186
285
Chapter 285
2021-04-10
 3.6k  341
286
Chapter 286
2021-04-13
 3.6k  238
287
Chapter 287
2021-04-17
 3.4k  138
288
Chapter 288
2021-04-20
 3.7k  192
289
Chapter 289
2021-04-24
 3.3k  151
290
Chapter 290
2021-04-27
 3.2k  136
291
Chapter 291
2021-05-01
 3.4k  135
292
Chapter 292
2021-05-04
 3.6k  185
293
Chapter 293
2021-05-08
 3.5k  171
294
Chapter 294
2021-05-11
 3.8k  242
295
Chapter 295
2021-05-15
 3.5k  175
296
Chapter 296
2021-05-18
 3.6k  238
297
Chapter 297
2021-05-22
 3.6k  189
298
Chapter 298
2021-05-25
 3.8k  227
299
Chapter 299
2021-05-29
 3.7k  268
300
Chapter 300
2021-06-01
 3.8k  280
301
Chapter 301
2021-06-05
 3.7k  250
302
Chapter 302
2021-06-08
 3.5k  278
303
Chapter 303
2021-06-12
 3.4k  253
304
Chapter 304
2021-06-15
 3.4k  219
305
Chapter 305
2021-06-19
 3.3k  245
306
Chapter 306
2021-06-22
 3.4k  238
307
Chapter 307
2021-06-26
 3.5k  208
308
Chapter 308
2021-06-29
 3.3k  240
309
Chapter 309
2021-07-03
 3.5k  196
310
Chapter 310
2021-07-06
 3.2k  204
311
Chapter 311
2021-07-10
 3k  173
312
Chapter 312
2021-07-13
 3.4k  270
313
Chapter 313
2021-07-17
 3.2k  205
314
Chapter 314
2021-07-20
 3.1k  247
315
Chapter 315
2021-07-24
 3.2k  179
316
Chapter 316
2021-07-27
 2.8k  193
317
Chapter 317
2021-07-31
 2.7k  148
318
Chapter 318
2021-08-03
 2.6k  181
319
Chapter 319
2021-08-07
 2.6k  185
320
Chapter 320
2021-08-10
 2.5k  184
321
Chapter 321
2021-08-14
 2.5k  154
322
Chapter 322
2021-08-17
 2.6k  185
323
Chapter 323
2021-08-21
 2.5k  163
324
Chapter 324
2021-08-24
 2.3k  156
325
Chapter 325
2021-08-28
 2.2k  131
326
Chapter 326
2021-08-31
 2.1k  158
327
Chapter 327
2021-09-04
 2.1k  130
328
Chapter 328
2021-09-07
 2k  220
329
Chapter 329
2021-09-11
 1.6k  80
330
Chapter 330
2021-09-14
 1.3k  81
331
Chapter 331
2021-09-18
 1.4k  98
332
Chapter 332
2021-09-21
 1.1k  99
Đề xuất liên quan
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play