Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Đã Full
Tình yêu / Cung đình
101.8M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Lâm Hàm xuyên vào thiếu gia phủ Tướng quân vừa chết đi sống lại, phát hiện thân thế của bản thân là một câu đố, buộc phải tiếp tục cải trang thành nam giới để sinh tồn. Gặp Tiêu Cẩn Du, vương gia luôn phản cảm với mình, nhưng trong một lần bất ngờ, Tiêu Cẩn Du ngã bị thương ở đầu, khi tỉnh lại vậy mà lại gọi nàng là "nương tử", còn đòi chịu trách nhiệm?! Ai cần ngươi chịu trách nhiệm chứ! Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 341 chương    /    (75270)
 Đã cập nhật 341 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-09-22
 26.5k  1.9k
2
Chapter 2
2019-09-22
 23.4k  996
3
Chapter 3
2019-09-22
 21.5k  824
4
Chapter 4
2019-09-22
 20.8k  614
5
Chapter 5
2019-09-22
 19.4k  644
6
Chapter 6
2019-09-22
 19.9k  693
7
Chapter 7
2019-09-22
 18.6k  445
8
Chapter 8
2019-09-22
 18.5k  355
9
Chapter 9
2019-09-22
 19.9k  593
10
Chapter 10
2019-09-22
 18.6k  671
11
Chapter 11
2019-09-22
 17.8k  329
12
Chapter 12
2019-09-22
 18.1k  303
13
Chapter 13
2019-09-22
 17.1k  307
14
Chapter 14
2019-09-22
 17.1k  179
15
Chapter 15
2019-09-22
 17k  223
16
Chapter 16
2019-09-22
 16.8k  270
17
Chapter 17
2019-09-22
 19.3k  482
18
Chapter 18
2019-09-22
 16.7k  196
19
Chapter 19
2019-09-22
 16.5k  141
20
Chapter 20
2019-09-22
 17.4k  250
21
Chapter 21
2019-09-26
 16.6k  132
22
Chapter 22
2019-09-28
 17.9k  535
23
Chapter 23
2019-10-03
 16.6k  287
24
Chapter 24
2019-10-05
 16.8k  308
25
Chapter 25
2019-10-10
 16.6k  163
26
Chapter 26
2019-10-12
 17.7k  401
27
Chapter 27
2019-10-17
 17.3k  296
28
Chapter 28
2019-10-19
 15.8k  137
29
Chapter 29
2019-10-24
 17.9k  461
30
Chapter 30
2019-10-26
 17.8k  305
31
Chapter 31
2019-10-31
 17.9k  216
32
Chapter 32
2019-11-02
 16.9k  193
33
Chapter 33
2019-11-07
 17.3k  194
34
Chapter 34
2019-11-09
 16.4k  560
35
Chapter 35
2019-11-14
 15.9k  492
36
Chapter 36
2019-11-16
 15.4k  259
37
Chapter 37
2019-11-21
 15.7k  168
38
Chapter 38
2019-11-23
 15k  159
39
Chapter 39
2019-11-28
 13.9k  72
40
Chapter 40
2019-11-30
 16.6k  310
41
Chapter 41
2019-12-05
 14.8k  313
42
Chapter 42
2019-12-07
 15.8k  258
43
Chapter 43
2019-12-12
 14.3k  198
44
Chapter 44
2019-12-14
 14.8k  255
45
Chapter 45
2019-12-19
 14.1k  113
46
Chapter 46
2019-12-21
 14.5k  297
47
Chapter 47
2019-12-26
 15.2k  210
48
Chapter 48
2019-12-28
 15.3k  529
49
Chapter 49
2020-01-02
 14.9k  184
50
Chapter 50
2020-01-04
 14.5k  142
51
Chapter 51
2020-01-09
 15.1k  339
52
Chapter 52
2020-01-11
 16.2k  925
53
Chapter 53
2020-01-16
 14.2k  281
54
Chapter 54
2020-01-18
 14.2k  346
55
Chapter 55
2020-01-23
 13.1k  162
56
Chapter 56
2020-01-25
 13.3k  342
57
Chapter 57
2020-01-30
 13.8k  291
58
Chapter 58
2020-02-01
 12.1k  216
59
Chapter 59
2020-02-06
 12.6k  227
60
Chapter 60
2020-02-08
 13.5k  234
61
Chapter 61
2020-02-13
 12.7k  187
62
Chapter 62
2020-02-15
 12.1k  107
63
Chapter 63
2020-02-20
 12k  143
64
Chapter 64
2020-02-21
 12.2k  164
65
Chapter 65
2020-02-21
 13.5k  438
66
Chapter 66
2020-02-21
 14.3k  527
67
Chapter 67
2020-02-21
 12.9k  332
68
Chapter 68
2020-02-21
 12.4k  141
69
Chapter 69
2020-02-21
 12.4k  147
70
Chapter 70
2020-02-21
 12.2k  391
71
Chapter 71
2020-02-21
 12.7k  182
72
Chapter 72
2020-02-21
 12.1k  174
73
Chapter 73
2020-02-21
 12.2k  153
74
Chapter 74
2020-02-22
 13.4k  336
75
Chapter 75
2020-02-27
 11.3k  108
76
Chapter 76
2020-02-29
 12.6k  528
77
Chapter 77
2020-03-05
 12k  217
78
Chapter 78
2020-03-07
 11.4k  215
79
Chapter 79
2020-03-12
 11.9k  171
80
Chapter 80
2020-03-14
 11.9k  150
81
Chapter 81
2020-03-19
 12.6k  221
82
Chapter 82
2020-03-21
 12.6k  860
83
Chapter 83
2020-03-26
 12.7k  257
84
Chapter 84
2020-03-28
 13k  374
85
Chapter 85
2020-04-02
 12.7k  250
86
Chapter 86
2020-04-04
 13.4k  340
87
Chapter 87
2020-04-09
 12.7k  203
88
Chapter 88
2020-04-11
 13.5k  320
89
Chapter 89
2020-04-16
 12.8k  187
90
Chapter 90
2020-04-18
 13.1k  230
91
Chapter 91
2020-04-23
 12.1k  157
92
Chapter 92
2020-04-25
 13.1k  367
93
Chapter 93
2020-04-30
 12.7k  176
94
Chapter 94
2020-05-02
 13k  241
95
Chapter 95
2020-05-07
 11.9k  336
96
Chapter 96
2020-05-09
 11k  197
97
Chapter 97
2020-05-14
 11.2k  98
98
Chapter 98
2020-05-16
 11.8k  316
99
Chapter 99
2020-05-21
 10.9k  135
100
Chapter 100
2020-05-23
 10.8k  135
101
Chapter 101
2020-05-28
 12.8k  689
102
Chapter 102
2020-05-30
 10.9k  196
103
Chapter 103
2020-06-04
 10.6k  94
104
Chapter 104
2020-06-06
 11.1k  186
105
Chapter 105
2020-06-11
 10.4k  114
106
Chapter 106
2020-06-13
 11.8k  258
107
Chapter 107
2020-06-18
 11k  346
108
Chapter 108
2020-06-20
 12.2k  423
109
Chapter 109
2020-06-25
 11.9k  319
110
Chapter 110
2020-06-27
 11.4k  218
111
Chapter 111
2020-07-02
 11.7k  369
112
Chapter 112
2020-07-04
 11.2k  245
113
Chapter 113
2020-07-09
 13k  583
114
Chapter 114
2020-07-11
 11.2k  180
115
Chapter 115
2020-07-16
 10.9k  192
116
Chapter 116
2020-07-18
 11.4k  243
117
Chapter 117
2020-07-23
 11.4k  222
118
Chapter 118
2020-07-25
 11.9k  442
119
Chapter 119
2020-07-30
 11.7k  317
120
Chapter 120
2020-08-01
 11.8k  232
121
Chapter 121
2020-08-06
 11.2k  348
122
Chapter 122
2020-08-08
 11.3k  211
123
Chapter 123
2020-08-13
 11.1k  243
124
Chapter 124
2020-08-15
 11.8k  310
125
Chapter 125
2020-08-20
 10.8k  249
126
Chapter 126
2020-08-20
 11.4k  407
127
Chapter 127
2020-08-20
 10.5k  177
128
Chapter 128
2020-08-20
 9.3k  48
129
Chapter 129
2020-08-20
 9.4k  186
130
Chapter 130
2020-08-20
 9.1k  101
131
Chapter 131
2020-08-20
 9.5k  79
132
Chapter 132
2020-08-20
 10.1k  171
133
Chapter 133
2020-08-20
 10.6k  207
134
Chapter 134
2020-08-20
 9.9k  176
135
Chapter 135
2020-08-20
 10.8k  244
136
Chapter 136
2020-08-22
 11.3k  241
137
Chapter 137
2020-08-27
 10.9k  198
138
Chapter 138
2020-08-29
 11.7k  579
139
Chapter 139
2020-09-03
 10.9k  365
140
Chapter 140
2020-09-05
 10.8k  281
141
Chapter 141
2020-09-10
 10.9k  224
142
Chapter 142
2020-09-12
 10.8k  209
143
Chapter 143
2020-09-17
 10.9k  238
144
Chapter 144
2020-09-19
 10.6k  377
145
Chapter 145
2020-09-24
 10k  159
146
Chapter 146
2020-09-26
 10.4k  158
147
Chapter 147
2020-10-01
 10.8k  281
148
Chapter 148
2020-10-03
 11.3k  244
149
Chapter 149
2020-10-08
 10.6k  215
150
Chapter 150
2020-10-10
 11k  225
151
Chapter 151
2020-10-15
 9.6k  79
152
Chapter 152
2020-10-17
 10.4k  236
153
Chapter 153
2020-10-22
 9.3k  138
154
Chapter 154
2020-10-24
 10.9k  262
155
Chapter 155
2020-10-29
 10.2k  187
156
Chapter 156
2020-10-31
 9.9k  182
157
Chapter 157
2020-11-05
 9.1k  202
158
Chapter 158
2020-11-07
 9.5k  274
159
Chapter 159
2020-11-12
 10k  408
160
Chapter 160
2020-11-14
 9.1k  108
161
Chapter 161
2020-11-19
 9.3k  97
162
Chapter 162
2020-11-21
 9.5k  142
163
Chapter 163
2020-11-26
 8.9k  164
164
Chapter 164
2020-11-28
 9.8k  222
165
Chapter 165
2020-12-03
 9.9k  405
166
Chapter 166
2020-12-05
 9.8k  274
167
Chapter 167
2020-12-10
 9.1k  353
168
Chapter 168
2020-12-12
 9.8k  243
169
Chapter 169
2020-12-17
 8.9k  476
170
Chapter 170
2020-12-19
 9.1k  242
171
Chapter 171
2020-12-24
 8.3k  259
172
Chapter 172
2020-12-24
 8.5k  179
173
Chapter 173
2020-12-24
 8.3k  145
174
Chapter 174
2020-12-24
 8.2k  140
175
Chapter 175
2020-12-24
 8.4k  188
176
Chapter 176
2020-12-24
 8.6k  220
177
Chapter 177
2020-12-24
 8.2k  287
178
Chapter 178
2020-12-24
 8.2k  160
179
Chapter 179
2020-12-24
 7.3k  58
180
Chapter 180
2020-12-24
 9k  186
181
Chapter 181
2020-12-26
 9.3k  310
182
Chapter 182
2020-12-31
 8.8k  327
183
Chapter 183
2021-01-02
 8.4k  109
184
Chapter 184
2021-01-07
 8.6k  371
185
Chapter 185
2021-01-09
 8.5k  160
186
Chapter 186
2021-01-14
 8.6k  157
187
Chapter 187
2021-01-16
 9.1k  163
188
Chapter 188
2021-01-21
 9.3k  437
189
Chapter 189
2021-01-23
 9.5k  286
190
Chapter 190
2021-01-26
 7.5k  119
191
Chapter 191
2021-01-26
 8.1k  163
192
Chapter 192
2021-01-26
 7.5k  209
193
Chapter 193
2021-01-26
 7.4k  150
194
Chapter 194
2021-01-26
 7.2k  124
195
Chapter 195
2021-01-26
 7.5k  152
196
Chapter 196
2021-01-26
 7.7k  120
197
Chapter 197
2021-01-26
 7.7k  104
198
Chapter 198
2021-01-26
 7.7k  116
199
Chapter 199
2021-01-26
 8.3k  209
200
Chapter 200
2021-01-28
 8.6k  319
201
Chapter 201
2021-01-30
 8.7k  352
202
Chapter 202
2021-02-04
 8.9k  217
203
Chapter 203
2021-02-06
 7.9k  184
204
Chapter 204
2021-02-11
 7.6k  151
205
Chapter 205
2021-02-11
 8k  128
206
Chapter 206
2021-02-11
 8k  176
207
Chapter 207
2021-02-11
 7.3k  236
208
Chapter 208
2021-02-11
 7k  193
209
Chapter 209
2021-02-11
 6.8k  216
210
Chapter 210
2021-02-11
 6.6k  123
211
Chapter 211
2021-02-11
 7k  113
212
Chapter 212
2021-02-11
 6.8k  90
213
Chapter 213
2021-02-11
 7.2k  91
214
Chapter 214
2021-02-11
 8.5k  281
215
Chapter 215
2021-02-13
 7.9k  166
216
Chapter 216
2021-02-18
 8.3k  286
217
Chapter 217
2021-02-20
 8.4k  202
218
Chapter 218
2021-02-25
 7.9k  192
219
Chapter 219
2021-02-27
 8.9k  591
220
Chapter 220
2021-03-04
 7.6k  269
221
Chapter 221
2021-03-06
 8k  239
222
Chapter 222
2021-03-11
 7.3k  311
223
Chapter 223
2021-03-13
 8.7k  417
224
Chapter 224
2021-03-18
 7.2k  194
225
Chapter 225
2021-03-20
 7.2k  286
226
Chapter 226
2021-03-25
 7.4k  352
227
Chapter 227
2021-03-27
 7.4k  371
228
Chapter 228
2021-04-01
 7.4k  312
229
Chapter 229
2021-04-03
 7.7k  264
230
Chapter 230
2021-04-08
 7.2k  177
231
Chapter 231
2021-04-10
 6.7k  175
232
Chapter 232
2021-04-15
 6.3k  153
233
Chapter 233
2021-04-17
 6.5k  195
234
Chapter 234
2021-04-22
 6.4k  210
235
Chapter 235
2021-04-24
 6.4k  202
236
Chapter 236
2021-04-29
 6k  185
237
Chapter 237
2021-05-01
 6.4k  256
238
Chapter 238
2021-05-06
 6.4k  308
239
Chapter 239
2021-05-08
 6.7k  232
240
Chapter 240
2021-05-13
 5.7k  123
241
Chapter 241
2021-05-15
 5.9k  215
242
Chapter 242
2021-05-20
 6.1k  264
243
Chapter 243
2021-05-22
 6k  167
244
Chapter 244
2021-05-27
 5.9k  260
245
Chapter 245
2021-05-29
 5.5k  159
246
Chapter 246
2021-06-02
 4.8k  74
247
Chapter 247
2021-06-02
 4.9k  112
248
Chapter 248
2021-06-02
 4.6k  119
249
Chapter 249
2021-06-02
 4.6k  47
250
Chapter 250
2021-06-02
 4.7k  61
251
Chapter 251
2021-06-02
 4.4k  27
252
Chapter 252
2021-06-02
 4.3k  53
253
Chapter 253
2021-06-02
 4k  40
254
Chapter 254
2021-06-02
 4.4k  64
255
Chapter 255
2021-06-02
 4.4k  85
256
Chapter 256
2021-06-03
 4.7k  188
257
Chapter 257
2021-06-05
 5.1k  238
258
Chapter 258
2021-06-10
 4.9k  195
259
Chapter 259
2021-06-12
 4.6k  156
260
Chapter 260
2021-06-17
 4.4k  141
261
Chapter 261
2021-06-19
 4.6k  167
262
Chapter 262
2021-06-24
 4.4k  147
263
Chapter 263
2021-06-26
 4.4k  142
264
Chapter 264
2021-07-01
 4.2k  152
265
Chapter 265
2021-07-03
 4.1k  140
266
Chapter 266
2021-07-08
 4k  134
267
Chapter 267
2021-07-10
 4.1k  122
268
Chapter 268
2021-07-15
 3.9k  139
269
Chapter 269
2021-07-17
 4k  114
270
Chapter 270
2021-07-22
 3.6k  90
271
Chapter 271
2021-07-22
 3.4k  54
272
Chapter 272
2021-07-22
 3.4k  19
273
Chapter 273
2021-07-22
 3.5k  69
274
Chapter 274
2021-07-22
 3.4k  49
275
Chapter 275
2021-07-22
 3.5k  66
276
Chapter 276
2021-07-22
 3.5k  73
277
Chapter 277
2021-07-22
 3.2k  26
278
Chapter 278
2021-07-22
 3.1k  26
279
Chapter 279
2021-07-22
 3.2k  85
280
Chapter 280
2021-07-22
 3.8k  109
281
Chapter 281
2021-07-24
 3.9k  214
282
Chapter 282
2021-07-29
 3.8k  218
283
Chapter 283
2021-07-31
 3.6k  165
284
Chapter 284
2021-08-05
 3.5k  127
285
Chapter 285
2021-08-07
 3.4k  166
286
Chapter 286
2021-08-12
 3.4k  140
287
Chapter 287
2021-08-14
 3.3k  143
288
Chapter 288
2021-08-19
 3.2k  175
289
Chapter 289
2021-08-21
 3.3k  145
290
Chapter 290
2021-08-26
 3k  124
291
Chapter 291
2021-08-28
 3k  121
292
Chapter 292
2021-09-02
 3k  119
293
Chapter 293
2021-09-04
 2.9k  147
294
Chapter 294
2021-09-09
 2.5k  117
295
Chapter 295
2021-09-11
 2.6k  101
296
Chapter 296
2021-09-16
 2.3k  82
297
Chapter 297
2021-09-18
 2k  46
298
Chapter 298
2021-09-18
 2k  39
299
Chapter 299
2021-09-18
 2k  37
300
Chapter 300
2021-09-18
 2.2k  49
301
Chapter 301
2021-09-18
 2k  65
302
Chapter 302
2021-09-18
 2k  40
303
Chapter 303
2021-09-18
 1.9k  28
304
Chapter 304
2021-09-18
 1.9k  49
305
Chapter 305
2021-09-18
 1.8k  53
306
Chapter 306
2021-09-18
 1.9k  94
307
Chapter 307
2021-09-18
 2.4k  109
308
Chapter 308
2021-09-23
 2.1k  75
309
Chapter 309
2021-09-25
 2.2k  78
310
Chapter 310
2021-09-30
 2.1k  88
311
Chapter 311
2021-10-02
 2.1k  88
312
Chapter 312
2021-10-07
 2.1k  85
313
Chapter 313
2021-10-09
 2.3k  97
314
Chapter 314
2021-10-14
 2.1k  166
315
Chapter 315
2021-10-16
 2.1k  113
316
Chapter 316
2021-10-21
 2k  55
317
Chapter 317
2021-10-23
 2k  79
318
Chapter 318
2021-10-28
 2k  105
319
Chapter 319
2021-10-30
 2k  77
320
Chapter 320
2021-11-04
 1.7k  39
321
Chapter 321
2021-11-04
 1.7k  19
322
Chapter 322
2021-11-04
 1.7k  15
323
Chapter 323
2021-11-04
 1.7k  20
324
Chapter 324
2021-11-04
 1.7k  9
325
Chapter 325
2021-11-04
 1.7k  12
326
Chapter 326
2021-11-04
 1.7k  19
327
Chapter 327
2021-11-04
 2k  100
328
Chapter 328
2021-11-06
 2k  74
329
Chapter 329
2021-11-11
 1.9k  76
330
Chapter 330
2021-11-13
 1.9k  76
331
Chapter 331
2021-11-18
 2k  82
332
Chapter 332
2021-11-20
 1.7k  59
333
Chapter 333
2021-11-25
 1.7k  63
334
Chapter 334
2021-11-27
 2k  97
335
Chapter 335
2021-12-02
 1.9k  96
336
Chapter 336
2021-12-09
 1.8k  65
337
Chapter 337
2021-12-16
 1.8k  92
338
Chapter 338
2021-12-23
 1.9k  77
339
Chapter 339
2021-12-30
 1.7k  81
340
Chapter 340
2022-01-06
 2.3k  267
341
Chapter 341
2022-01-17
 1.7k  184
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Manh Phi Tập Kích: Gấu Trúc Trên Trời Rơi Xuống
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play