Này, Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi
Này, Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi
Này, Đừng Đụng Vào Phô Mai Của Tôi
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
42928.6k
4.7
Tên tác giả: Zuoan Comic

Bạch Hi kiếp trước là một thiên kim nhà giàu kiêu căng bướng bỉnh, vì một người đàn ông không yêu mình mà khiến nhà tan cửa nát, trước lúc chết lại được một người bí ẩn cứu, không ngờ người này lại là "nhóc mập" đã yêu thầm cô từ lâu. Nực cười! Đến sau cùng cô mới hiểu, thì ra bản thân đã bỏ lỡ một tình cảm chân thành quý báu, kiếp này, làm lại từ đầu, nhóc mập à, đến lượt tôi "giải cứu" cậu! Truyện này do Zuoan Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 161 chương    /    (28925)
 Đã cập nhật 161 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-05-11
 18k  864
2
Chapter 2
2020-05-11
 15.3k  276
3
Chapter 3
2020-05-11
 14.9k  283
4
Chapter 4
2020-05-11
 14.1k  212
5
Chapter 5
2020-05-11
 14.3k  252
6
Chapter 6
2020-05-11
 13.5k  204
7
Chapter 7
2020-05-11
 13.8k  256
8
Chapter 8
2020-05-11
 12.9k  159
9
Chapter 9
2020-05-11
 12.5k  180
10
Chapter 10
2020-05-11
 15.9k  524
11
Chapter 11
2020-05-14
 13.6k  294
12
Chapter 12
2020-05-17
 12.3k  634
13
Chapter 13
2020-05-18
 12.8k  517
14
Chapter 14
2020-05-21
 11.9k  225
15
Chapter 15
2020-05-24
 11.5k  151
16
Chapter 16
2020-05-25
 11.5k  403
17
Chapter 17
2020-05-28
 12.5k  634
18
Chapter 18
2020-05-31
 11.6k  317
19
Chapter 19
2020-06-01
 10.5k  208
20
Chapter 20
2020-06-04
 11.2k  185
21
Chapter 21
2020-06-07
 11.3k  180
22
Chapter 22
2020-06-08
 10.3k  165
23
Chapter 23
2020-06-11
 9.8k  418
24
Chapter 24
2020-06-11
 9.1k  97
25
Chapter 25
2020-06-11
 9.5k  111
26
Chapter 26
2020-06-11
 9.3k  141
27
Chapter 27
2020-06-11
 9k  78
28
Chapter 28
2020-06-11
 8.6k  59
29
Chapter 29
2020-06-11
 10.1k  144
30
Chapter 30
2020-06-11
 10.7k  312
31
Chapter 31
2020-06-11
 9.1k  116
32
Chapter 32
2020-06-11
 8.9k  76
33
Chapter 33
2020-06-11
 9.7k  163
34
Chapter 34
2020-06-12
 11k  278
35
Chapter 35
2020-06-13
 10.2k  214
36
Chapter 36
2020-06-14
 10k  213
37
Chapter 37
2020-06-15
 9.1k  277
38
Chapter 38
2020-06-16
 9.4k  185
39
Chapter 39
2020-06-17
 9.3k  95
40
Chapter 40
2020-06-18
 10k  236
41
Chapter 41
2020-06-19
 9.4k  471
42
Chapter 42
2020-06-20
 10k  383
43
Chapter 43
2020-06-21
 9.4k  164
44
Chapter 44
2020-06-22
 9.1k  160
45
Chapter 45
2020-06-23
 8.7k  95
46
Chapter 46
2020-06-24
 8.6k  246
47
Chapter 47
2020-06-25
 9k  370
48
Chapter 48
2020-06-26
 8.6k  191
49
Chapter 49
2020-06-27
 8.7k  321
50
Chapter 50
2020-06-27
 7.5k  410
51
Chapter 51
2020-06-27
 7k  226
52
Chapter 52
2020-06-27
 7.5k  178
53
Chapter 53
2020-06-27
 6.8k  200
54
Chapter 54
2020-06-27
 6.4k  201
55
Chapter 55
2020-06-27
 6.2k  275
56
Chapter 56
2020-06-27
 6.9k  112
57
Chapter 57
2020-06-27
 6.6k  277
58
Chapter 58
2020-06-27
 6.1k  198
59
Chapter 59
2020-06-27
 7.3k  277
60
Chapter 60
2020-06-28
 7.4k  346
61
Chapter 61
2020-06-29
 8.3k  242
62
Chapter 62
2020-06-30
 7.8k  187
63
Chapter 63
2020-07-01
 8.4k  420
64
Chapter 64
2020-07-02
 7.5k  224
65
Chapter 65
2020-07-03
 7.8k  218
66
Chapter 66
2020-07-04
 7.9k  342
67
Chapter 67
2020-07-05
 7.6k  144
68
Chapter 68
2020-07-06
 7.1k  139
69
Chapter 69
2020-07-07
 7.5k  156
70
Chapter 70
2020-07-08
 7.1k  162
71
Chapter 71
2020-07-09
 7.2k  131
72
Chapter 72
2020-07-10
 7k  428
73
Chapter 73
2020-07-11
 7k  249
74
Chapter 74
2020-07-12
 6.5k  227
75
Chapter 75
2020-07-13
 6.4k  128
76
Chapter 76
2020-07-14
 6.7k  87
77
Chapter 77
2020-07-15
 6.9k  216
78
Chapter 78
2020-07-16
 7k  183
79
Chapter 79
2020-07-17
 6.5k  89
80
Chapter 80
2020-07-18
 6.7k  141
81
Chapter 81
2020-07-19
 6.4k  131
82
Chapter 82
2020-07-20
 6.9k  114
83
Chapter 83
2020-07-21
 7.1k  147
84
Chapter 84
2020-07-22
 6.6k  248
85
Chapter 85
2020-07-23
 6.5k  315
86
Chapter 86
2020-07-25
 6.8k  140
87
Chapter 87
2020-07-26
 6k  188
88
Chapter 88
2020-07-27
 6k  100
89
Chapter 89
2020-07-28
 5.7k  121
90
Chapter 90
2020-07-29
 5.7k  196
91
Chapter 91
2020-07-29
 4.7k  93
92
Chapter 92
2020-07-29
 4.9k  86
93
Chapter 93
2020-07-29
 4.6k  93
94
Chapter 94
2020-07-29
 4.7k  119
95
Chapter 95
2020-07-29
 4.7k  42
96
Chapter 96
2020-07-29
 5k  84
97
Chapter 97
2020-07-29
 4.8k  150
98
Chapter 98
2020-07-29
 4.9k  50
99
Chapter 99
2020-07-29
 5.4k  119
100
Chapter 100
2020-07-30
 5.5k  193
101
Chapter 101
2020-07-31
 5.4k  333
102
Chapter 102
2020-08-01
 5k  72
103
Chapter 103
2020-08-02
 5k  60
104
Chapter 104
2020-08-03
 5k  103
105
Chapter 105
2020-08-04
 5.2k  68
106
Chapter 106
2020-08-05
 5.6k  111
107
Chapter 107
2020-08-06
 5.5k  187
108
Chapter 108
2020-08-07
 5.9k  267
109
Chapter 109
2020-08-08
 5.1k  82
110
Chapter 110
2020-08-09
 5.3k  70
111
Chapter 111
2020-08-10
 5.2k  68
112
Chapter 112
2020-08-11
 5.1k  84
113
Chapter 113
2020-08-12
 5k  75
114
Chapter 114
2020-08-13
 4.9k  66
115
Chapter 115
2020-08-14
 4.8k  77
116
Chapter 116
2020-08-15
 4.9k  87
117
Chapter 117
2020-08-16
 4.8k  86
118
Chapter 118
2020-08-17
 4.6k  57
119
Chapter 119
2020-08-18
 4.7k  79
120
Chapter 120
2020-08-19
 4.7k  100
121
Chapter 121
2020-08-20
 4.6k  61
122
Chapter 122
2020-08-21
 4.5k  101
123
Chapter 123
2020-08-22
 4.3k  74
124
Chapter 124
2020-08-23
 4.1k  83
125
Chapter 125
2020-08-24
 4.4k  100
126
Chapter 126
2020-08-25
 4.3k  392
127
Chapter 127
2020-08-26
 4.1k  60
128
Chapter 128
2020-08-27
 4k  88
129
Chapter 129
2020-08-28
 4k  96
130
Chapter 130
2020-08-29
 3.8k  140
131
Chapter 131
2020-08-30
 3.9k  170
132
Chapter 132
2020-08-31
 3.8k  74
133
Chapter 133
2020-09-01
 3.8k  80
134
Chapter 134
2020-09-02
 3.8k  113
135
Chapter 135
2020-09-03
 3.8k  68
136
Chapter 136
2020-09-04
 3.6k  69
137
Chapter 137
2020-09-05
 3.7k  48
138
Chapter 138
2020-09-06
 3.2k  46
139
Chapter 139
2020-09-06
 3.1k  16
140
Chapter 140
2020-09-06
 3.3k  20
141
Chapter 141
2020-09-06
 3.4k  38
142
Chapter 142
2020-09-06
 3.5k  36
143
Chapter 143
2020-09-06
 3.2k  34
144
Chapter 144
2020-09-06
 3.2k  55
145
Chapter 145
2020-09-06
 3.2k  109
146
Chapter 146
2020-09-06
 3.2k  35
147
Chapter 147
2020-09-06
 3.1k  58
148
Chapter 148
2020-09-06
 3.9k  104
149
Chapter 149
2020-09-07
 3.9k  52
150
Chapter 150
2020-09-08
 3.9k  107
151
Chapter 151
2020-09-09
 3.6k  81
152
Chapter 152
2020-09-10
 3.6k  106
153
Chapter 153
2020-09-11
 3.6k  54
154
Chapter 154
2020-09-12
 4k  40
155
Chapter 155
2020-09-13
 3.5k  77
156
Chapter 156
2020-09-14
 3.3k  66
157
Chapter 157
2020-09-15
 3.2k  103
158
Chapter 158
2020-09-16
 3.2k  57
159
Chapter 159
2020-09-17
 3.5k  103
160
Chapter 160
2020-09-19
 4.3k  94
161
Chapter 161
2020-09-26
 7.2k  1.2k
Đề xuất liên quan
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Hào Môn Đệ Nhất Thịnh Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Ôi, Sủng Phi Đại Nhân Của Ta
Tình yêu/Xuyên Không/Ngọt sủng/Vương phi/Đối đầu/Sảng văn/Hay diễn trò
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Xin Sẵn Sàng Phục Vụ, Miêu Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Siêu năng lực/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Bá đạo/Dị tộc/Thú cưng
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Ngạo mạn/Shota/Sếp
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play